1 Temmuz 2019 Pazartesi

Sonsuz Ark 7. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2018-2019 Raporu

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, 
hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında YEDİ YIL'ı geride bıraktı.
"Bazen birisi bir çentik atar, sonra onun attığı çentiği görür başka birileri, sonra onlar da o çentiğe benzer çentikler atarlar hayata... insan böyledir... Sonsuz Ark hayata atılan bir çentiktir... başlangıçta az kişi görür... " 

Seçkin Deniz, 27 Haziran 2019

Sonsuz Ark, 7. yılı biterken Türkiye'de dört yüzyıllık yönetim zaaflarını en aza indirecek başlangıcı 7 Şubat 2012'ye sabitlenen 15 Temmuz 2016 FETÖ-NATO-ABD-AB askerî darbesi sonrası halkın direnişi ve Erdoğan'ın liderliği Devlet Bahçeli'nin verdiği destekle 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı/Başkanı olarak 24 Haziran 2018 seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %52.6 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçildiği tarihi sürece tanıklık etmiş ve bu süreci desteklemiştir. 

Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018'da yemin ederek başladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılını tamamlarken Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde 10 Ağustos 2018 ABD Başkanı Trump'ın Dolar saldırısı sonrası yaşadığı ekonomik sarsıntıyı hızlı çalışan devlet sistematiği ile karşılamış, kontrol altına almış ve ekonomik saldırıya karşı atağa geçmiştir. 


ABD'nin devlet olarak  uyguladığı Türkiye'yi kuşatma ve çökertme stratejisi yapılan her saldırıda alt edilmiş ve birebir karşılık verilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ABD-AB-İsrail-BAE-Suud ve Rus organizasyonlarıyla Türkiye seçmeni etki altına alınmış ve İstanbul (31 Mart'ta çalınan Ak Parti-Binali Yıldırım oylarının tesbiti ile seçimlerin iptali ve 23 Haziran'da yeniden yapılan seçimler sonrası), Ankara, Antalya gibi Ak Parti yönetiminde olan belediyeler Batı destekli CHP-İP-SP-HDP-PKK-FETÖ koalisyonu tarafından 'ele geçirilmiştir'. 


Bir yıllık süreç boyunca toplum aldatılmış, ekonomik saldırı sonrası yaşanan krizin müsebbibi Trump iken Erdoğan suçlanmış, Türkiye Rusya'dan almaya karar verdiği S400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD tarafından baskı altına alınmak istese de baskı sonuç vermemiş, Irak, Suriye, Libya ve Kıbrıs-Doğu Akdeniz'de ABD-AB-İsrail-BAE-Suud-Sisi ve Rusya'nın Türkiye aleyhine politikaları engellenmiş, en son 29-30 Haziran 2019 OSAKA G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump, Obama yönetimini suçlamış, Erdoğan'ın haklı olduğunu tescil etmiş ve 'Türkiye'ye haksızlık ediliyor" diyerek Türkiye'nin S400 kararına karşı yaptırım uygulamayacaklarını ilan etmek zorunda kalmıştır.

Sonsuz Ark'ın dosdoğru ilerlerken  motivasyon destek gerekçeleri değişmedi, değişmeyecek; iyiliğe dair her şeyi yok etmeye çalışan şeytanî akla ve şeytanî aklın güçlü yerel, küresel uşaklarına karşı Allah rızası için çalışmaya devam edeceğiz.

Klasik medya araçlarına alışmış, ancak yıpranmış, yorulmuş algıların internetin bilgi bombardımanına cevap vermesi gittikçe zorlaşıyor. Bilgiye olan talep de geçmiş yüzyıla oranla katlanarak artıyor. Arz-talep ilişkisine bağlı olarak da hem bilgi enflasyonu oluştuğunu hem de ilginin aşırı bilgi bombardımanı altında evrilerek genel bir duyarsızlığa neden olduğunu görüyoruz. İnsanlık için bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğümüz mevcut zamanda bilgi kaynakları güvenilirlikleri oranında diğer kaynaklardan ayrışıyor.


Sonsuz Ark bu anlamda kendi çerçevesini ve hedeflerini oluşturmuş olmanın özgüveniyle hızla yol alıyor. Allah’ın her şeye şahit olduğunu bilen ortak bir aklın ürettiği, bireyden topluma, toplumdan uluslar arası ilişkilere uzanan çizgide psikolojik, sosyolojik, dinî, politik, ekonomik, edebî ve felsefî perspektiflerle yapılan analizlerin, sanat değeri yüksek çalışmaların ve kendi alanlarında kanaat oluşturabilecek çevirilerin oluşturduğu bir arşivin, gelecek zaman için olduğu gibi, şimdiki zaman için de iddialı içeriklere sahip olması, özgüvenimizi olumlu etkiliyor. Doğal olarak bu özgüven okuyucularımıza da sirayet ederek büyük bir sinerji oluşturuyor.

Sonsuz Ark, yazarları, konuk yazarları ve çırak yazarlarıyla pek çok klasik medya aracının ulaşamayacağı bir referans aralığında, internet yayıncılığı içinde kendine özgü bir ruh taşıyor. Hiçbir şekilde gündemin baskın karakteri karşısında ezilmeyen, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayarak yorumlayan özgün çalışmalarımızın önümüzdeki yüzyılın düşünme biçimine şekil vermeye çalıştığı iddiasındayız.

İnsanlığa ait değerlerin hızla yok olduğu bir dünyada yeni yüzyıl karmaşık bir gelecek vaat ediyor. Din dışı/din karşıtı faktörlerin ürettiği cinsiyet teorisi ile insanlığı varoluşsal bir tehditle yüz yüze bırakan batılı hastalıkların karşısında duracak saygın duyarlılıklar henüz organize olmuş değil. Kendiliğinden organize olabilmesi için de yüzyılların geçmesi gerekecek.

İnsanın özgürleşme isteğini sınırsızlaştıran ve talep edilen bu özgürlüğü hayvanların özgürlüğüyle(!) eşdeğer tutan, hatta hayvanların genetik duyarlılıklarından ve cinsiyet formlarından daha sapkın/aşkın taleplerle hızla taraftar toplamaya çalışarak, baskı kurarak insanın doğal varlığını yok etmeyi hedefleyen bir akıma karşı en az o akımın direktörleri kadar bilinçli yaklaşmadığımız sürece çok daha kötü bir dünyayla karşılaşacağız.

Sonsuz Ark, kişisel kaygılardan, grup etkileşimlerinden ve ideolojik saplantılardan uzak bir duygu ve düşünce dünyası arzuluyor. Her insanın kendi inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğü olduğuna inanıyor ve herhangi bir inancın ya da düşüncenin bir diğer insan için zorlayıcı, aşağılayıcı bir güce kavuşmasını istemiyor. Özgürlüklerin sınırlarının diğer özgürlüklerin sınırlarında durması gerektiğini düşünerek, ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır” diyor ve bu bağlamda batılı akımların, antik çağlara ait hastalıkların normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimi insan haklarına ve özgürlüklerin varlığına aykırı buluyor.

Sonsuz Ark, çocuklar için doğal hayat alanlarının özel ve dokunulmaz olduğunu savunuyor ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine ‘irrasyonel nedenlerle dokunulmasına’ karşı çıkıyor.

Sonsuz Ark, iyi damıtılmış bilgiyle, doğru sorgulama teknikleriyle yetişmiş nesiller için geleceğin aydınlık olacağına inanıyor ve bu geleceğin inşasında özgüveni yüksek bir bakış olmayı tercih ediyor.

Sonsuz Ark’ın 1 Temmuz 2012’de başlayan yolculuğu sürekli genişleyen yazar kadrosu ile daha etkili ve güçlü olmayı seçtiği için, herhangi bir dışarlak bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Kendi doğal akışı, Sonsuz Ark’ı geleceğin topluluğu olmaya götürecek.

Sonsuz Ark, çırak yazarlar yetiştirerek geleceğini de kurmaya devam edecek; insanları egemenlerin fikirlerine ve yazılarına mahkûm olmaktan kurtaracak diye umuyoruz. Herkes kendi fikrini üretme özgürlüğünün tadına varacak ve bu özgürlüğü kliklerin kullanımına sunmak zorunda kalmamanın rahatlığıyla yazmaya devam edecek.

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında yedi yılı geride bıraktı. 7. Yıllık Sonsuz Ark Raporu-2019 memnun edici istatistiklerle dolu.


Resme tıklayınız
  

“Bir yıllık geçmişimizde (1 Temmuz 2012-1 Temmuz 2013 ) hazırlık dönemi dahil olmak üzere, 12 tanesi konuk yazarlarımıza, 1 tanesi çırak yazarımıza, 258 tanesi yazarlarımıza ait, toplam 271 analiz paylaştık.  Bu, günlük ortalama 0.74 yayın anlamına geliyor. Gelecekte ortalama günde 1 yayın yapmayı tasarlıyoruz.”

Diyerek düştüğümüz notlara karşılık, ikinci yılda aldığımız yol daha da artmıştır. Bu durumu ilk yılımızda günlük ortalama 0.74 yayından ikinci yılda günlük ortalama 1.30'a ulaşarak güçlendirmiştik


2.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"İki yıl sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2014) konuk yazarlarımıza ait 12 olan yazı sayısı 191’e, çırak yazarlarımıza ait 1 olan yazısı sayısı 19’a, yazarlarımıza ait 258 olan yazı sayısı 536’e çıkmış, Sonsuz Ark editöryasına ait olan 2 yazı ile birlikte iki yıl sonunda toplam 745 yazı yayınlanmıştır. Sadece 2. yılda günlük ortalama yazı sayısı 1.30’a ulaşmış ve böylece 2. yıldaki günlük ortalama 1 yazı hedefimiz aşılmıştır; İki yıl sonunda da günlük ortalama yazı sayımız 1.02’ye çıkmıştır."


3.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"3. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2015) Sonsuz Ark Toplamda 1475 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 1475yayın/1095gün=1,35'e çıkmıştır. Sadece 3. yılda (1 Temmuz 2014- 30 Haziran 2015) günlük ortalama yayınımız 734 yayın/365gün= 2.01'e ulaşmıştır."

4.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"4. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2016) Sonsuz Ark Toplamda 3109 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 3109 yayın/1460 gün=2,13'e çıkmıştır. 

Sadece 4. yılda (1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016) günlük ortalama yayınımız 1634 yayın/365 gün= 4.48'e ulaşmıştır."


5.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

5. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2017) Sonsuz Ark Toplamda 4523 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 4523 yayın/1825 gün=2,48'e çıkmıştır. 

Sadece 5. yılda (1 Temmuz 2016- 30 Haziran 2017) günlük ortalama yayınımız 1414 yayın/365 gün= 3.87'e ulaşmıştır. 6.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:


6. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2018) Sonsuz Ark Toplamda 6416 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 6416 yayın/2190 gün=2,92'ye çıkmıştır. 

Sadece 6. yılda
 (1 Temmuz 2017- 30 Haziran 2018) günlük ortalama yayınımız 1895 yayın/365 gün= 5.19'a ulaşmıştır. 
7. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2019) Sonsuz Ark Toplamda 7791 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 7791 yayın/2555 gün=3,05'e çıkmıştır. Sadece 7. yılda
 (1 Temmuz 2018- 30 Haziran 2019) günlük ortalama yayınımız 1375 yayın/365 gün= 3.76'ya ulaşmıştır. 

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2013) 1 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 27.361
Ziyaret Sayısı: 10.225
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 4.820
Sayfa/Ziyaret: 2,68
Ort. Ziyaret Süresi: 00:07:51

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 20142 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 81.696
Ziyaret Sayısı: 29.390
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 16.369
Sayfa/Ziyaret-Oturum): 2,19
Ort. Ziyaret-Oturum Süresi: 00:05:12

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 20153 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 185.867
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 56.876.
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 32.238
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2,01
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00:04:01

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 20164 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 408.542
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 91.216
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 53.184
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.92
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00: 03.30

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2017) 5 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 772.086
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 143.492
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 87.679
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.83
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.59

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2018) 6 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.175.045
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 192.065
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 118.124
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.80
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.45

6. yıl 402.959/ 772.086 =  %52 artış


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2019) 7 yıllık istatistiklerimiz de şöyle:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.523.036
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 231.660
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 145.308
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.75

Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.59
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.327. yıl 347.991 / 1.175.045  % 30 artış


7 yıllık artış miktarları (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2019
):


Sayfa Görüntüleme Sayısı 1. yılda 27.361, 2. yılda 27.361’dan 81.696’a, 3. yılda 81.696'dan 185.867'ye, 4. yılda 185.867'den 408.542'ye;  5. yılda 408.542'den 772.086'ya, 6. yılda 772.086'dan 1.175.045'e, 7. yılda 1.175.045'ten 1.523.036'ya (Fark 347.991, %30 artış),

Ziyaret Sayısı 1. yılda 10.225, 2. yılda 10.225’ten 29.390’a, 3. yılda 29.390'dan 56.876'ya, 4. yılda 56.876'dan  91.216'ya; 5. yılda 91.216'dan 143.492'a, 6. yılda 143.492'dan 192.065'e, 7. yılda 
192.065'den 
231.660'a (Fark 39.595, %21 artış),

Tekil Ziyaretçi Sayısı 1. yılda 4.820, 2. yılda 4.820’den 16.369’a, 3. yılda 16.369'dan 32.238'e, 4. yılda 32.238'dan 53.184'e, 5. yılda 53.184'ten  87.679'a, 6. yılda 87.679'dan 118.124'e  7. yılda 118.724'ten 
145.308'e  (Fark 26.584, %22 artış) çıkarak Sonsuz Ark’ın yayın anlayışına ve yayınlarına ulaşanların sayısındaki artışı görmemizi sağladı.

Ülkeler / İlk On Ülke

Sonsuz Ark ziyaretçileri 1. Yıl sonunda (internet arşiv siteleri, istihbarat kurumları dahil) 52 ülkenin 234 kentinden gelmişlerdi, 2. yıl sonunda 92 ülkenin 721 kentinden; 3. yıl sonunda 125 ülkenin 1728 kentinden; 4. yıl sonunda 133 ülkenin 2327 kentinden, 5. yıl sonunda  139 ülkenin 2904 kentinden, 6. yıl sonunda 144 ülkenin 3366 kentinden, 7. yıl sonunda 153 ülkenin 3733 kentinden geldiler.

Ülkeler Haritası

  
Bir yılda çekebildiğimiz 4820 ziyaretçimize karşılık 2. yılda gelen ziyaretçilerimizle Sonsuz Ark’ta iki yıl sonunda toplam 16.369, 3. yıl sonunda 32.238, 4. yıl sonunda 53.184, 5.yıl sonunda  87.679, 6. yıl sonunda 118.124, 7. yıl sonunda 145.308 ziyaretçi ağırladık; umarım iyiliğe dair iyi şeyler anlatabilmişizdir.

Sosyolojik, siyasî ve ekonomik bazı eleştirilerimizin nesnel olma özelliğinin, zaman zaman sıcak  ve anlık olaylar nedeniyle anlaşılamayabilir oluşu, onların nesnel olmadığı anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerimiz arşivde gezinerek geçmişten bugüne doğru uzanan analitik bakışı ve bu bakışın ürettiği perspektiflerin sonuçlarını test edebilirler.

Sonsuz Ark, peygamberler hariç yaşayan, yaşamayan her insanın eleştirilebilir ve ihmal edilebilir olduğunu, düşünen insanların yazdığı bir siber alan olmaya devam edecek. Kur’an’ı önceleyen ve Kur’an'ı anlamayı amaçlayan zihinlerin Allah’tan başka çekinecekleri, kaygı duyacakları bir güç olmayacaktır. Bu durum Sonsuz Ark’ın bağımsızlığı için yeterince net bir gerekçedir.

Allah'a, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle…


Seçkin Deniz, Sonsuz Ark, 01.07.2019
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Seçkin Deniz Twitter Akışı