1 Temmuz 2017 Cumartesi

Sonsuz Ark 5. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2016-2017 Raporu

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, 
hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında BEŞ YIL geride bıraktı.
5. yıl sonuna doğru, daha önce okurumuz sonra konuk yazarımız olan değerli bir yol ve çaba arkadaşımızla bir çalışması ile ilgili sohbet ederken sorduğum, "Sonsuz Ark bir tür Overton Penceresi'nin karşıtı olarak var, size doğrudan katkısı nasıl oldu Sonsuz Ark'ın; bunu nasıl anlatırsınız?" şeklindeki soruya verdiği cevap şöyleydi: "Sonsuz Ark'ı uzun zamandır okuyorum, başka bir yerde bulamadığım yazılar var benim için aslında. Hem siyasete hem insana dair yazıları bir portalda toplamanız çok güzel oldu, ama benim en sevdiğim yazılar insana dair elbette."

Sonsuz Ark, başka türlü hiçbir şekilde karşılaşamayacağımız binlerce dostla tanıştırdı bizi; yeni dostlar, yeni okurlar, yeni yazarlarımız oldular, karşılıklı etkileştik ve Sonsuz Ark'ın sadece samimiyetle ve doğru bilgiyle ilerlemeye gayret eden akışında hem bireysel olarak hem de insan toplumu adına sosyal olarak proaktif bir süreç yaşadık. Özellikle son bir yıl.

Son bir yıl çok önemli, tarihî değerde olaylarla yaşadığımız bir yıldı. 15 Temmuz 2016 akşamı geceye doğru dönerken saat 20:00-21:00 civarlarında sosyal medyada, İstanbul'da şu andaki adı  15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'nde tankların ve askerlerin, Ankara'da Genelkurmay başkanlığında işgal ve semalarda dolaşan F-16 savaş uçaklarının varlığını sorguladığımız dakikaları hatırlatıyor bize. 

Nasıl geçtiğini anlamadığımız iki saatlik askeri darbe var mı yok mu sorgulaması sonrası, terör örgütü FETÖ mensubu generallerin, Yurtta Sulh Konseyi adı altında bir askerî darbe yapmaya başladığını öğrendiğimizden hemen sonra, darbe karşıtı duruşumuzu beyan ettik, Türkiye'nin her yerinde sokağa çıkan halkın çıplak elleriyle tankları durdurduğu anlara şahitlik ettik. Darbeciler tarafından öldürülmeye çalışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı halkı sokaklara çağırması bu tarihi dönüşümün temelini oluşturuyordu.


Sonsuz Ark, 15 Temmuz Darbesi'ni anlatan 190 yazı yayınladı, yayınlamaya devam ediyor. Bu büyük ihanete karşılık tarihte ilk kez bir halkın, Türkiye'de yaşayan her ırktan halkın, kendi özgürlüğüne sahip çıkarak askerî darbeye başkaldırdığını ve bunu kahraman polisi ve ihanete karşı duran askeri ile birlikte başardığını gördük. (15 Temmuz Darbesi'na dair Anadolu Ajansı'nın hazırladığı 'Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girşimi' başlıklı PDF yayını için lütfen tıklayınız.)


249 şehit ve 2195 yaralı verdiğimiz bu onurlu direnişin, sosyal medyanın, internet bilgi kaynaklarının ve Sonsuz Ark gibi web sayfalarının direniş bilincine kattığı katma değerle de mümkün olduğuna inanıyoruz ve bu bilinçle, FETÖ askerî darbesinin açık bir ABD-NATO darbesi olduğu gerçeğinden hareketle, 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi, sonrasında da yapılan ekonomik, psikolojik, siyasî, sosyal ve medyatik saldırıların temel yapılarını analiz eden yüzlerce analiz yayınladık.

  
Ve 16 Nisan 2017 referandumu ile 200 yıllık yönetim sorunumuzu çözmek adına attığımız büyük adım... Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye tarihin kırılma noktalarından birini daha aştı... Yeni bir Türkiye var artık, demokrasi ve özgürlük adası müslüman bir ülke olarak gittikçe derinleşen bir kaosa doğru ilerleyen dünya için umut olmaya çalışan.

Sonsuz Ark'ın dosdoğru ilerlerken  motivasyon destek gerekçeleri değişmedi, değişmeyecek; iyiliğe dair her şeyi yok etmeye çalışan şeytanî akla ve şeytanî aklın güçlü yerel, küresel uşaklarına karşı Allah rızası için çalışmaya devam edeceğiz.


Klasik medya araçlarına alışmış, ancak yıpranmış, yorulmuş algıların internetin bilgi bombardımanına cevap vermesi gittikçe zorlaşıyor. Bilgiye olan talep de geçmiş yüzyıla oranla katlanarak artıyor. Arz-talep ilişkisine bağlı olarak da hem bilgi enflasyonu oluştuğunu hem de ilginin aşırı bilgi bombardımanı altında evrilerek genel bir duyarsızlığa neden olduğunu görüyoruz. İnsanlık için bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğümüz mevcut zamanda bilgi kaynakları güvenilirlikleri oranında diğer kaynaklardan ayrışıyor.

Sonsuz Ark bu anlamda kendi çerçevesini ve hedeflerini oluşturmuş olmanın özgüveniyle hızla yol alıyor. Allah’ın her şeye şahit olduğunu bilen ortak bir aklın ürettiği, bireyden topluma, toplumdan uluslar arası ilişkilere uzanan çizgide psikolojik, sosyolojik, dinî, politik, ekonomik, edebî ve felsefî perspektiflerle yapılan analizlerin, sanat değeri yüksek çalışmaların ve kendi alanlarında kanaat oluşturabilecek çevirilerin oluşturduğu bir arşivin, gelecek zaman için olduğu gibi, şimdiki zaman için de iddialı içeriklere sahip olması, özgüvenimizi olumlu etkiliyor. Doğal olarak bu özgüven okuyucularımıza da sirayet ederek büyük bir sinerji oluşturuyor.


Sonsuz Ark, yazarları, konuk yazarları ve çırak yazarlarıyla pek çok klasik medya aracının ulaşamayacağı bir referans aralığında, internet yayıncılığı içinde kendine özgü bir ruh taşıyor. Hiçbir şekilde gündemin baskın karakteri karşısında ezilmeyen, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayarak yorumlayan özgün çalışmalarımızın önümüzdeki yüzyılın düşünme biçimine şekil vermeye çalıştığı iddiasındayız.

İnsanlığa ait değerlerin hızla yok olduğu bir dünyada yeni yüzyıl karmaşık bir gelecek vaat ediyor. Din dışı/din karşıtı faktörlerin ürettiği cinsiyet teorisi ile insanlığı varoluşsal bir tehditle yüz yüze bırakan batılı hastalıkların karşısında duracak saygın duyarlılıklar henüz organize olmuş değil. Kendiliğinden organize olabilmesi için de yüzyılların geçmesi gerekecek.

İnsanın özgürleşme isteğini sınırsızlaştıran ve talep edilen bu özgürlüğü hayvanların özgürlüğüyle(!) eşdeğer tutan, hatta hayvanların genetik duyarlılıklarından ve cinsiyet formlarından daha sapkın/aşkın taleplerle hızla taraftar toplamaya çalışarak, baskı kurarak insanın doğal varlığını yok etmeyi hedefleyen bir akıma karşı en az o akımın direktörleri kadar bilinçli yaklaşmadığımız sürece çok daha kötü bir dünyayla karşılaşacağız.

Sonsuz Ark, kişisel kaygılardan, grup etkileşimlerinden ve ideolojik saplantılardan uzak bir duygu ve düşünce dünyası arzuluyor. Her insanın kendi inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğü olduğuna inanıyor ve herhangi bir inancın ya da düşüncenin bir diğer insan için zorlayıcı, aşağılayıcı bir güce kavuşmasını istemiyor. Özgürlüklerin sınırlarının diğer özgürlüklerin sınırlarında durması gerektiğini düşünerek, ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır” diyor ve bu bağlamda batılı akımların, antik çağlara ait hastalıkların normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimi insan haklarına ve özgürlüklerin varlığına aykırı buluyor.

Sonsuz Ark, çocuklar için doğal hayat alanlarının özel ve dokunulmaz olduğunu savunuyor ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine ‘irrasyonel nedenlerle dokunulmasına’ karşı çıkıyor.

Sonsuz Ark, iyi damıtılmış bilgiyle, doğru sorgulama teknikleriyle yetişmiş nesiller için geleceğin aydınlık olacağına inanıyor ve bu geleceğin inşasında özgüveni yüksek bir bakış olmayı tercih ediyor.

Sonsuz Ark’ın 1 Temmuz 2012’de başlayan yolculuğu sürekli genişleyen yazar kadrosu ile daha etkili ve güçlü olmayı seçtiği için, herhangi bir dışarlak bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Kendi doğal akışı, Sonsuz Ark’ı geleceğin topluluğu olmaya götürecek.

Sonsuz Ark, çırak yazarlar yetiştirerek geleceğini de kurmaya devam edecek; insanları egemenlerin fikirlerine ve yazılarına mahkûm olmaktan kurtaracak diye umuyoruz. Herkes kendi fikrini üretme özgürlüğünün tadına varacak ve bu özgürlüğü kliklerin kullanımına sunmak zorunda kalmamanın rahatlığıyla yazmaya devam edecek.

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında beş yılı geride bıraktı. 5. Yıllık Sonsuz Ark Raporu-2017 memnun edici istatistiklerle dolu.


“Bir yıllık geçmişimizde (1 Temmuz 2012-1 Temmuz 2013 ) hazırlık dönemi dahil olmak üzere, 12 tanesi konuk yazarlarımıza, 1 tanesi çırak yazarımıza, 258 tanesi yazarlarımıza ait, toplam 271 analiz paylaştık.  Bu, günlük ortalama 0.74 yayın anlamına geliyor. Gelecekte ortalama günde 1 yayın yapmayı tasarlıyoruz.”

Diyerek düştüğümüz notlara karşılık, ikinci yılda aldığımız yol daha da artmıştır. Bu durumu ilk yılımızda günlük ortalama 0.74 yayından ikinci yılda günlük ortalama 1.30'a ulaşarak güçlendirmiştik

2.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"İki yıl sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2014) konuk yazarlarımıza ait 12 olan yazı sayısı 191’e, çırak yazarlarımıza ait 1 olan yazısı sayısı 19’a, yazarlarımıza ait 258 olan yazı sayısı 536’e çıkmış, Sonsuz Ark editöryasına ait olan 2 yazı ile birlikte iki yıl sonunda toplam 745 yazı yayınlanmıştır. Sadece 2. yılda günlük ortalama yazı sayısı 1.30’a ulaşmış ve böylece 2. yıldaki günlük ortalama 1 yazı hedefimiz aşılmıştır; İki yıl sonunda da günlük ortalama yazı sayımız 1.02’ye çıkmıştır."


3.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"3. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2015) Sonsuz Ark Toplamda 1475 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 1475yayın/1095gün=1,35'e çıkmıştır. Sadece 3. yılda (1 Temmuz 2014- 30 Haziran 2015) günlük ortalama yayınımız 734 yayın/365gün= 2.01'e ulaşmıştır."4.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:"
4. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2016) Sonsuz Ark Toplamda 3109 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 3109yayın/1460gün=2,13'e çıkmıştır. Sadece 4. yılda (1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016) günlük ortalama yayınımız 1634yayın/365gün= 4.48'e ulaşmıştır."5. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2017) Sonsuz Ark Toplamda 4523 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 4523 yayın/1825gün=2,48'e çıkmıştır. 


Sadece 5. yılda (1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016) günlük ortalama yayınımız 1414yayın/365gün= 3.87'e ulaşmıştır. Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2013) 1 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 27.361
Ziyaret Sayısı: 10.225
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 4.820
Sayfa/Ziyaret: 2,68
Ort. Ziyaret Süresi: 00:07:51

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2014) 2 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 81.696
Ziyaret Sayısı: 29.390
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 16.369
Sayfa/Ziyaret-Oturum): 2,19
Ort. Ziyaret-Oturum Süresi: 00:05:12

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2015) 3 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 185.867
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 56.876.
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 32.238
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2,01
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00:04:01

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2016) 4 yıllık istatistiklerimiz de şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 408.542

Ziyaret (Oturum) Sayısı: 91.216
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 53.184
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.92
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00: 03.30
Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2017) 5 yıllık istatistiklerimiz de şöyle:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 772.086

Ziyaret (Oturum) Sayısı: 143.492
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 87.679
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.83
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.59


5 yıllık artış miktarları (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2017):


Sayfa Görüntüleme Sayısı 1. yılda 27.361, 2. yılda 27.361’dan 81.696’a, 3. yılda 81.696'dan 185.867'ye, 4. yılda 185.867'den 408.542'ye;  5. yılda 408.542'den 772.086'ya

Ziyaret Sayısı 1. yılda 10.225, 2. yılda 10.225’ten 29.390’a, 3. yılda 29.390'dan 56.876'ya, 4. yılda 56.876'dan  91.216'ya; 5. yılda 91.216'dan 
143.492'a


Tekil Ziyaretçi Sayısı 1. yılda 4.820, 2. yılda 4.820’den 16.369’a, 3. yılda 16.369'dan 32.238'e, 4. yılda 32.238'dan 53.184'e, 5. yılda 53.184'ten  
87.679'a  çıkarak Sonsuz Ark’ın yayın anlayışına ve yayınlarına ulaşanların sayısındaki artışı görmemizi sağladı.Ülkeler Haritası

Sonsuz Ark ziyaretçileri 1. Yıl sonunda (internet arşiv siteleri, istihbarat kurumları dahil) 52 ülkenin 234 kentinden gelmişlerdi, 2. yıl sonunda 92 ülkenin 721 kentinden; 3. yıl sonunda 125 ülkenin 1728 kentinden; 4. yıl sonunda 133 ülkenin 2327 kentinden, 5. yıl sonunda  139 ülkenin 2904 kentinden geldiler.

Şehirler HaritasıBu ülkeler ziyaret sayılarına göre şu sıralamaya sahip oldular: İlk 50

1.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifTurkey
122.467(%85,35)
2.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifUnited States
5.330(%3,71)
3.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifGermany
3.834(%2,67)
4.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifNetherlands
1.238(%0,86)
5.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifBelgium
1.177(%0,82)
6.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifUnited Kingdom
1.037(%0,72)
7.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifFrance
938(%0,65)
8.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gif(not set)
917(%0,64)
9.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifCyprus
406(%0,28)
10.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifRussia
398(%0,28)
11.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifAzerbaijan
356(%0,25)
12.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifBrazil
351(%0,24)
13.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifSwitzerland
330(%0,23)
14.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifAustria
281(%0,20)
15.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifIndia
263(%0,18)
16.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifUkraine
241(%0,17)
17.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifIndonesia
229(%0,16)
18.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifCanada
217(%0,15)
19.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifItaly
192(%0,13)
20.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifUnited Arab Emirates
172(%0,12)
21.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifSweden
170(%0,12)
22.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifSpain
147(%0,10)
23.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifSaudi Arabia
136(%0,09)
24.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifMexico
133(%0,09)
25.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifAustralia
123(%0,09)
26.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifJapan
115(%0,08)
27.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifIraq
109(%0,08)
28.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifDenmark
69(%0,05)
29.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifGreece
68(%0,05)
30.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifBulgaria
67(%0,05)
31.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifChile
67(%0,05)
32.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifArgentina
66(%0,05)
33.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifPoland
64(%0,04)
34.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifRomania
64(%0,04)
35.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifColombia
63(%0,04)
36.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifEgypt
63(%0,04)
37.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifQatar
63(%0,04)
38.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifChina
56(%0,04)
39.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifIsrael
49(%0,03)
40.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifIran
48(%0,03)
41.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifJordan
48(%0,03)
42.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifKenya
46(%0,03)
43.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifPhilippines
46(%0,03)
44.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifSouth Korea
45(%0,03)
45.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifNorway
45(%0,03)
46.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifPeru
45(%0,03)
47.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifSouth Africa
44(%0,03)
48.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifBosnia & Herzegovina
42(%0,03)
49.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifMacedonia (FYROM)
39(%0,03)
50.
https://analytics.google.com/analytics/web/s/cleardot.gifAlgeria
37(%0,03)

Bir yılda çekebildiğimiz 4820 ziyaretçimize karşılık 2. yılda gelen ziyaretçilerimizle Sonsuz Ark’ta iki yıl sonunda toplam 16.369, 3. yıl sonunda 32.238, 4. yıl sonunda 53.184, 5.yıl sonunda  87.679 ziyaretçi ağırladık; umarım iyiliğe dair iyi şeyler anlatabilmişizdir.

Sosyolojik, siyasî ve ekonomik bazı eleştirilerimizin nesnel olma özelliğinin, zaman zaman sıcak  ve anlık olaylar nedeniyle anlaşılamayabilir oluşu, onların nesnel olmadığı anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerimiz arşivde gezinerek geçmişten bugüne doğru uzanan analitik bakışı ve bu bakışın ürettiği perspektiflerin sonuçlarını test edebilirler.

Sonsuz Ark, peygamberler hariç yaşayan, yaşamayan her insanın eleştirilebilir ve ihmal edilebilir olduğunu, düşünen insanların yazdığı bir siber alan olmaya devam edecek. Kur’an’ı önceleyen ve Kur’an'ı anlamayı amaçlayan zihinlerin Allah’tan başka çekinecekleri, kaygı duyacakları bir güç olmayacaktır. Bu durum Sonsuz Ark’ın bağımsızlığı için yeterince net bir gerekçedir.

Allah'a, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle…


Seçkin Deniz, Sonsuz Ark, 01.07.2017

 Sonsuz Ark


Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Seçkin Deniz Twitter Akışı