6 Mart 2022 Pazar

SA9579/SD2344: Ukraynalı Mülteciler: Misafirperverlik Gerekli

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Ortak Avrupa İltica Sisteminde (CEAS) dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesinin öneminin ve anlamının felsefi ve doktriner analizlerini içeren araştırmalar yapan Amsterdam Üniversitesi PPLE College'de öğretmen olan Dr Lukasz Dziedzic'e aittir ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, Ukrayna'dan kaçan Mültecilere karşı misafirperver davranmaya odaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin sınırlarında sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz ve Hıristiyan ya da Yahudi olmayan, özellikle Müslüman olan mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamaları sürerken analistin ayrımcı bir dille Ukraynalı mültecilere misafirperver davranması gerektiğini söylemesi dikkat çekicidir. "Mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görmek beni çok duygusallaştırıyor" diyerek BBC'ye demeç veren Ukrayna'nın eski Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze, "Açıkça söylemek gerekirse: Bunlar Suriye'den gelen sığınmacılar değil. Bunlar komşu Ukrayna'dan gelen sığınmacılar. Ve bu, açıkçası, bunun bir parçası. Bunlar Hristiyan, bunlar beyaz. Polonya'da yaşayan insanlara çok benziyorlar." diyen ABD'nin NBC muhabiri Kelly Codibella, "Bize öyle benziyorlar ki. Durumu şoke edici kılan bu. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanları Netflix izliyor, Instagram hesapları var, serbest seçimlerde oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor. Savaş artık uzaktaki yoksul nüfusların başına gelen bir şey değil. Herkesin başına gelebilir." diyen iktidardaki Muhafazakar Partiden siyasetçi Daniel Hannan  Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Yemen ve Afrika'nın hemen her yerinde kaos, terör, iç savaş, askeri darbeler tasarlayan ve uygulayan Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin mültecilere yönelik bakışlarını somut olarak yansıtmaktadır. Oysa insanlık saldırı altındadır. Ukrayna'nın işgali Avrupa ve Rus halklarını I. ve II. Dünya savaşları ile 'Soğuk Savaş'ta olduğu gibi yeni bir savaşla kontrol altına alma girişimi gibi görünmektedir. 'Siyonizm'in kurbanı olarak dindar Yahudiler, çoğunlukla Avrupalı, Ukraynalı ve Rus Hıristiyanlar ve Müslümanlar birlikte çalışmalı ve yaklaşık iki yüz yıldır süren Siyonizm kaynaklı vahşi savaşlara ve teröre karşı güç birliği yapmalıdırlar. 
Seçkin Deniz, 06.03.2022


Ukraine’s refugees: hospitality required
"Avrupa'nın geri kalanının mültecilere geçici koruma sağlayarak Ukraynalılarla dayanışma gösterme zamanı."

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya yaptığı korkunç saldırı, şüphesiz büyük bir insani krize yol açacaktır. Yardıma muhtaç büyük bir ülke içinde yerinden edilmiş insan grubunun tepesinde, Avrupa Birliği'nde koruma arayanlar olacak. Birçok Ukraynalının, 2017'den beri yasal ve vizesiz seyahat edebilecekleri AB'de zaten aile ve diğer ilişkileri var.


guidopiano/shutterstock.com

Çatışmalardan kaçan Ukraynalılar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan ve (AB dışında) Moldova gibi komşu ülkelere şimdiden ulaşmaya başladılar. Şiddetin yoğunluğu göz önüne alındığında, sayılar daha da büyüyebilir. Bu gelişmeler, birlik ve üye devletlerin birlik içinde durmasını ve kendi başlarına bırakılamayacak Ukraynalılara karşı dayanışma göstermelerini gerektiriyor.

Ukrayna sınırındaki birkaç eyalete çok sayıda varış, kabul sistemleri üzerinde çok fazla baskı oluşturacak ve bu da gelenler için standartların altında koşullara ve ev sahibi nüfusla potansiyel gerilimlere yol açacaktır. Ancak, diğer devletlerin AB ve üye devlet kaynaklarından gelen mali yardımla birlikte gelenleri belirli sayıda almayı teklif etmesi gibi, çatışmadan kaçanların sorumlulukları daha adil bir şekilde paylaşılırsa, zorluk üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olmayacaktır.

Yasal Enstrüman

Neyse ki, tam da bunu kolaylaştıracak bir AB aracı zaten var; bu soruna mükemmel bir şekilde uyarlanmış geçici koruma direktifi (TPD). TPD, üye devletlerin Yugoslav veraset savaşlarıyla, özellikle de birliğin kapılarındaki 1999 Kosova kriziyle ilgili deneyimlerine bir yanıt ve bunlardan alınan ders olarak oluşturuldu.

Oradaki kargaşa sırasında, birçok üye ülke, ezilmiş Kuzey Makedonya'ya kaçtıktan sonra arafta kalan çok sayıda Kosovalıya geçici koruma sağlamak için uluslararası bir çabaya katkıda bulundu. Daha geniş anlamda, TPD, üye devletler tarafından bu insani koruma krizini ele almak için yapılan çabaların kurumsallaştırılması olarak kabul edilebilir.

TPD, 'üçüncü ülkelerden yerlerinden edilmiş ve menşe ülkelerine geri dönemeyen kişilerin kitlesel akını durumunda geçici koruma sağlamak için asgari standartları' belirler (madde 1). Bunun yanında, tüm üye devletlere, uluslararası korumaya uygun kişileri kabul etme ve diğer yardım biçimlerini sağlama kapasitelerini belirtmeleri, 'bu tür kişileri alma ve almanın sonuçlarına katlanma konusunda Üye Devletler arasında bir çaba dengesi' sağlamaları için bir dayanışma çağrısı vardır. 

Buradaki fikir aynı zamanda en doğrudan etkilenen üye devletlerin sığınma sistemlerine yardım sağlamaktır. Bu, acil ihtiyacı olan tanımlanmış bir gruba hızlı ve bürokratik olmayan yardım sağlamak için geçici, grup tabanlı bir koruma biçimidir. Bu, ev sahibi devletin normal iltica sistemine açık erişim sağlar, burada elbette bu tür herhangi bir talebin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir.

TPD ayrıca, temel sağlık, eğitim, barınma ve sosyal yardım hakları dahil olmak üzere geçici korumaya ihtiyaç duyanların temel haklarının yanı sıra işgücü piyasasına anında erişimi garanti eder. Böylece, yararlanıcıların kendi geçim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmalarına olanak tanır.

Hiç kullanılmadı

Ancak 2001 yılında yürürlüğe girdiğinden beri TPD hiçbir zaman kullanılmamıştır. 2015 'mülteci krizi' sırasında bile durum şimdiki gibi değildi; Yugoslav çöküşüyle ​​karşılaştırılabilir savaş ve çatışmalardan kaçan insanların tam da bir Ortak Avrupa Sığınma Sistemi'nin varlığının sorgulandığı sırada.

TPD'nin belirli bir durumda konuşlandırılması kararının, kendi iradesiyle veya bir üye devletin talebi üzerine Avrupa Komisyonu'nun önerisine dayanarak AB Konseyi tarafından alınması gerekir. Sorun, "yerinden edilmiş kişilerin kitlesel akını"nı oluşturan şeyin direktifte tam olarak tanımlanmaması ve yorum için geniş bir marj bırakmasıdır.

Ama şimdi değilse ne zaman başvuru eşiği aşılacak? Ukrayna'dan gelen görüntüler, 1990'larda Balkanlar'da yaşanan dehşeti, Avrupa topraklarında en son savaşın yürütüldüğü zamanı ve TPD'nin yürürlüğe girmesi için tam da fırsat olduğunu hazin bir şekilde hatırlatıyor.

Birlik ve dayanışma

Üye ülkeler arasında birlik ve kaçan Ukraynalılara karşı dayanışma vazgeçilmezdir. Bu, ilk olarak, AB'nin, Rusya'nın emperyalizmine ve onun şeffaf bölme girişimlerine güçlü bir muhalefet içinde duran -yalnızca yüksek uçan söylemde değil, pratikte de- bir değerler topluluğu olduğunu göstermek içindir. İkincisi, AB sığınma politikasında dayanışma ve sorumluluk paylaşımına direnen üye devletler bile çok sayıda Ukraynalıyı kabul etmeye istekli olduklarında, sığınma konusunda pan-Avrupa işbirliğinin faydalarını göstermek için siyasi ivmeden yararlanmaktır.

Nihayetinde, Ortak Avrupa Sığınma Sistemini dayanışma ve çok ihtiyacı olanların korunmasına odaklanma gibi temel değerler etrafında yeniden inşa etmek için gereken reformları ilerletmek için bir şans.

Lukasz Dziedzic, 28 Şubat 2022, Social Europe

(Dr Lukasz Dziedzic, Amsterdam Üniversitesi PPLE kolejinde öğretmendir. Araştırması, Ortak Avrupa İltica Sisteminde (CEAS) dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesinin önemi ve anlamının felsefi ve doktriner bir analizini içermektedir.)


Seçkin Deniz, 06.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı