25 Mart 2022 Cuma

SA9602/SD2361: Yakalamak, Alıkoymak, Sınır Dışı Etmek; Güvenlikleştirilmiş Bir AB'ye Doğru mu?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Max Planck Dini ve Etnik Çeşitlilik Araştırmaları Enstitüsü'nde ve Orta Avrupa Üniversitesi'nde çalışan, Mülteci Çalışmaları Merkezi, Oxford Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi ve Woodrow Wilson Uluslararası Bilim Adamları Merkezi, Washington DC'de misafir pozisyonlarda bulunan ve KU Leuven'de göç ve iltica konularına odaklanan doktora sonrası araştırmacı Felix Bender'e aittir ve Avrupa Birliği'nin çok eleştirilen insanlık dışı Mülteci-Göçmen Politikası'na odaklanmaktadır. Analiz'in 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna Ukrayna'yı işgal emri vermesinden önce yayınlanmış olması, Avrupa Birliği'nin savaştan kaçan Ukraynalı mültecilere nasıl yaklaştığını göstermesi açısından ibret verici derslerle doludur. Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle oluşan mülteci akını karşısında tarihi bir adım atarak, 21 yıl önce tasarlanan ancak hiç kullanılmayan, Geçici Koruma Yönetmeliğini aktive etmiştir. Avrupa Birliği'nin sınırlarında sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz ve Hıristiyan ya da Yahudi olmayan, özellikle Müslüman olan mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamaları sürerken, ayrımcı bir dille ve yaklaşımla Ukraynalı mültecilere misafirperver davranılması gerektiğini söyleyen Avrupalı analizlerin yayınlanması, Polonya'da mülteci kabul noktaları oluşturulması, Almanya'ya göçen on binlerce Suriyeli çocuğun neden kaybolduğunu, organ mafyası ile pedofili ve fuhuş çetelerinin elinde ne olduğunu bilmeyen ve merak etmeyen Berlin polisinin, Ukraynalı kadın mültecilerin fuhuş çetelerinin eline düşmemesi için seferber olması dikkat çekicidir. Ukraynalı mültecileri diğer ülkelerden gelen mülteciler gibi ülkesinde ağırlayan AFAD-Kızılay-TİKA gibi kurumlarıyla Ukrayna sınırlarında mültecilerin yardımına koşan Türkiye, Avrupa'ya ve Dünya'ya insanlık dersi vermeye devam etmektedir.
Seçkin Deniz, 25.03.2022, Sonsuz Ark


Apprehend, detain, deport—towards a securitised EU?
"Ne Avrupa sınırlarındaki geri göndermeler ne de kabul edilenler Mülteci Sözleşmesi'ne uygun değil."

Geri göndermeler, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında 'yeni normal' haline geldi. Hukuki sürecin yokluğunda, geri göndermelerin neleri kapsadığı kolayca ortaya çıktı.

Mülteciler, etrafı dikenli tellerle çevrili konteynırlarda veya kamplarda yakalanıyor ve gözaltına alınıyor. Dövülüyorlar, soyuluyorlar, hakarete uğruyorlar, küçük düşürülüyorlar ve aşağılanıyorlar, sığır gibi damgalanıyorlar ve jiletli tellerin dışına, körü körüne sığınma hakkının fiilen reddedildiği ülkelere zorla götürülüyorlar.


Avrupa gerçekten bir çitler Avrupası olmak istiyor mu? (Ajdin Kamber / Shutterstock.com)

Bireylerin yasal süreç olmaksızın bu şekilde tutuklanabildiği, gözaltına alınabildiği ve sınır dışı edilebildiği durumlarda, sığınma hakkı -aslında herhangi bir yasal koruma- ortadan kalkar. AB'nin dış sınırlarında gözlemlediklerimiz ışığında, AB içinde geri itmelerin yasal olarak onaylanması gerçekten istenebilir mi?

Yeni kurallar

Avrupa Komisyonu'nun Schengen Sınır Kodunda değişiklik yapılmasına yönelik son teklifi, komisyonun bunu yaptığını gösteriyor. Öneri, üye devletlerin yalnızca pandemi gibi halk sağlığı açısından acil durumlarda geçici sınır kontrolleri uygulamasına izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda hareket halindeki insanlarla ilgili iki yeni kural dizisi de getirecek.

İlki, komisyonun AB'yi veya üye devletleri "istikrarsızlaştırmayı" amaçlayan "göçmenlerin araçsallaştırılması" olarak yorumladığı şeyle savaşmak için yeni gözetim ve müdahale mekanizmalarıyla ilgilidir. Bu tür bir dil, Belarus rejiminin geçen yıl Polonya sınırında AB'ye geçişte olan kişileri yönlendirme girişiminin ardından alevlendi. Ancak, birkaç bin kişinin birliğin istikrarını bozacak gücü nasıl toplayabildiğini ve hatta bunun tam olarak ne anlama gelebileceğini tam olarak açıklamakta yetersiz kaldı.

Komisyon, bu tür araçsallaştırmayı durdurmak için kullanılacak mekanizmalar konusunda belirsizliğini koruyor olsa da, bu söylemsel el çabukluğu, halkı, mültecileri, göçmenleri Mülteci Sözleşmesi kapsamında - geri itilmeme ve geri gönderilmeme hakkı ve bireysel olarak hükmedilmiş bir sığınma talebinde bulunmak - onları toplu güvenlik tehditleri içeren Avrupalı ​​olmayan 'ötekiler' olarak görmeye doğru sürüklüyor.

'Sınırlar değişiyor'

Göçün 'güvenlikleştirilmesi' tüm hızıyla devam ediyor ve iş bununla bitmiyor. İkinci kural değişiklikleri grubu, AB'nin iç sınırlarını ele alacaktır. Düzensiz göçmenlerin bir üye devletten diğerine geri gönderilmesini, büyük ölçüde sığınma talebinde bulunma ve hatta gözaltı ve sınır dışı edilmeye itiraz etme fırsatı sunmadan yasallaştırmaya çalışıyorlar.

Önerilen değişikliklere göre, polisin düzensiz göçmenleri sadece sınırlarda değil, "sınırların yakınında" herhangi bir yerde yakalamasına izin verilecek. Bu tür "değişen sınırlar" olarak adlandırılanlar, devletlerin kendi topraklarında -otobüs ve tren istasyonlarında ve belirli şehirlerde- bir arama ve kontrol rejimi uygulamasına izin verecektir. Bu şekilde yakalanan kişiler, ayrıldıkları üye devlete geri gönderilmeden önce 24 saate kadar yasal güvenceler olmaksızın alıkonulabilecek.

AB'nin iç sınırlarına yönelik geri itmeler yeni bir şey olmasa da, bu öneri onları yasallaştıracak ve meşrulaştıracaktır. Birliğin dış sınırlarında zaten tanık olduğumuz şey, içinde de tekrarlanacaktır.

Bu sadece yeni gelenlerin haklarını tehdit etmekle kalmayacak, aynı zamanda AB vatandaşları için daha fazla kontrol ve gözetim sağlayacaktır. Bu, bir sınırı geçen herkesi izleme girişiminin, aranan veya istenmeyen bir gruba ait olup olmadıklarını sınıflandırmaya ve ilgili yaptırım önlemlerini almaya çalışmanın kaçınılmaz sonucudur.

Sınır komşu bölgelerdeki evrenselleştirilmiş gözetimin alternatifi, yetkililer tarafından hedeflenen müdahale olacaktır; bu yalnızca ırksal profil çıkarma anlamına gelebilir. Komisyonun önerileri daha sonra Avrupa genelindeki ulaşım tesislerinde ve şehirlerde ayrımcı arama-yakalama stratejilerini destekleyecek, ayrımcılık karşıtı rejimler karşısında uçup gidecek ve beyaz olmayan insanlara yönelik genelleştirilmiş şüpheyi körükleyecek korkutucu bir alternatiftir.

Negatif sinyal

Yine de, hareket halindeki insanların haklarının korunmasına yönelik iç karartıcı görünüm, komisyon önerisi onaylansaydı, sadece iç geri itmelerin yasallaştırılmasının sonucu olacaktı; öneri henüz Avrupa Parlamentosu'nun önüne gelmedi. Diğer konu ise göndereceği olumsuz sinyaldir: Sığınma konusunda Avrupa çapında sorumluluk paylaşımı, AB'nin dış sınırlarının daha fazla güvenlikleştirilmesinin ortasında, giderek uzaklaşan bir ufuk olarak kalacaktır.

AB içi geri göndermelerin yasallaştırılması, mültecilere ev sahipliği yapma sorumluluğunu, merkezden, sığınmacıların Dublin sözleşmesi tarafından büyük ölçüde kuşatıldığı dış sınırlardaki üye devletlere - hatta daha da fazlası - değiştirecektir (normalde varış durumunda bir talepte bulunmalarını gerektirir). Sözleşme kriterlerini karşılayan bireylere insani sığınma teklifinde, birliğin zengin çekirdeği adına devletler arası dayanışmayı işaret etmek yerine, çevre ülkelere verilecek mesaj şu olacaktır: kendi başınızasınız.

Bu, kuşkusuz, mültecileri kabul etmeye daha fazla hazır olmaya yol açmayacaktır. Bunun yerine, daha yüksek duvarlar, daha fazla çit ve yeni gelenleri - ne pahasına olursa olsun - uzak tutmak için daha fazla girişim getirecektir.

Felix Bender, 21 Şubat 2022, Social Europe

(Felix Bender, KU Leuven'de göç ve iltica konularına odaklanan doktora sonrası araştırmacıdır. Max Planck Dini ve Etnik Çeşitlilik Araştırmaları Enstitüsü'nde ve Orta Avrupa Üniversitesi'nde çalıştı. Mülteci Çalışmaları Merkezi, Oxford Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi ve Woodrow Wilson Uluslararası Bilim Adamları Merkezi, Washington DC'de ziyaret pozisyonlarında bulundu.)


Seçkin Deniz, 25.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı