30 Haziran 2023 Cuma

SA10247/MT172: Bağlantısız İnsanlar: Amerika'nın Samimiyet Sorunu

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The Atlantic kıdemli editörü Isabel Fattal'a aittir ve Amerikan toplumunda gittikçe artan yalnızlaşmaya odaklanmaktadır. "Son yıllarda, Amerikalılar samimiyetten giderek daha fazla rahatsız oluyor gibi görünüyor. Neden? Ve bu eğilim tersine çevrilebilir mi?" diye soran The Atlantic editörünün de fark ettiği üzere, artık bütünlüğünü kaybetmiş bir Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bütün imparatorluklarda yaşanan sonda olduğu gibi, insanların birbirine karşı derin bir güvensizlik ve klasik bir umutsuzlukla dolu olduğunu görmek mümkündür.
Seçkin Deniz, 30.06.2023, Sonsuz Ark

Disconnected People: America’s Intimacy Problem

"İnsanlar birbirlerine olan güvenlerini kaybediyor gibi görünüyor." 

Meslektaşım Faith Hill, 20 yılı aşkın deneyime sahip bir terapist olan Michael Hilgers ile kısa bir süre önce röportaj yaptığında, Amerika'daki samimi yakınlık kurma konusunda endişe verici bir tablo çizdi: “İnsanların ne kadar kopuk olduğunu izlemek acı verici" dedi. Hilgers, danışanların derin sosyal bağlantılar kurmak istediğini hissedebilse bile, "oraya nasıl ulaşılacağı konusunda çok fazla kafa karışıklığı ve korku var" dedi.


(Norman Posselt / fStop / Getty)

Amerika'nın güvensiz bağlanma çağında olduğu söylenebilir.

Biraz geriye gidelim: Güvensiz bağlanma, araştırmacıların belirlediği dört temel insan "bağlanma stilinden" üçünü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu çerçevenin popülaritesi son yıllarda artmış, astroloji burçları ve Enneagram tipleri ile birlikte benliği anlamanın sosyal medya dostu yolları olarak ortaya çıkmıştır. Faith, son makalesinde dört tarzı ortaya koyuyor:

Güvenli stile sahip kişiler başkalarına güvenebileceklerini ve başkalarının da kendilerine güvenebileceklerini hissederler. Daha yaygın olarak "kaçıngan" olarak bilinen reddedici stile sahip kişiler bağımsızlıklarına aşırı bağlıdırlar ve derin duygusal bağa ihtiyaç duymazlar. Meşgul (veya "endişeli") stile sahip kişiler yakınlık kurmayı çok isterler ancak reddedilmekten korktukları için tutunurlar veya onaylanma arayışına girerler. Korkulu (ya da "dağınık") bağlanma tarzına sahip kişiler de yakınlık isterler, ancak reddetme tarzına sahip kişiler gibi insanlara güvenmezler ve sonunda onları kendilerinden uzaklaştırırlar.

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde araştırmacılar güvenli bağlanma tarzında bir düşüş, reddedici ve korkulu tarzlarda ise bir artış olduğunu fark etmişlerdir. Faith, bu iki güvensiz stilin "güven eksikliği ve kendini soyutlama ile ilişkili olduğunu" açıklıyor. Faith, Amerika'da kurumlara duyulan güvensizliğin de yıllardır artmakta olduğunu belirtiyor; giderek daha fazla Amerikalının hükümete, organize dine, medyaya, şirketlere ve polise şüpheyle yaklaştığı biliniyor. Ancak son araştırmalar ve anekdot niteliğindeki kanıtlar, Amerikalıların sadece "varsayımsal, isimsiz Amerikalılara" değil, kendi meslektaşlarına, komşularına, arkadaşlarına, ortaklarına ve ebeveynlerine karşı da daha temkinli olmaya başladığını gösteriyor.

Amerika'nın güven sorunlarının temel nedenlerini kesin olarak teşhis etmek mümkün değil, ancak bunlar Amerikalıların toplumsal sorunlarla ilgili endişelerinin bir yansıması olabilir. Faith, Amerikalıların güvensiz bağlanma eğilimi üzerine araştırma yapan bir psikoloğun "insanların boğuşuyor olabileceği korkuların bir listesini sıraladığını" yazıyor: "Avrupa'daki savaş, işleri dönüştürmekle tehdit eden ChatGPT, haberlerde sürekli yer alan okul saldırıları" ve finansal güvencesizlik. Faith'in belirttiği gibi: "Toplum korkutucu hissettiğinde, bu korku en yakın ilişkilerinize sızabilir."

Bazı araştırmacılar, akıllı telefon kullanımı ya da her zamankinden daha fazla Amerikalının yalnız yaşıyor olması gibi diğer olası şüphelileri savunuyor. Duygusal yakınlıktaki düşüş, fiziksel yakınlıktaki düşüşün arka planında da gerçekleşiyor. Kıdemli editörümüz Kate Julian, özellikle genç yetişkinler arasındaki bu "seks durgunluğunu" 2018 dergi kapak yazısında ele aldı

Güven eksikliği iş yerinde de kendini gösteriyor. Yazarlarımızdan Jerry Useem 2021 yılında, uzaktan ve hibrit çalışma çağında iş arkadaşları arasındaki güvenin azaldığını gösteren araştırmalar hakkında bir haber yayınladı:

Finlandiya'da 5.400'den fazla çalışan üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, çalışanlar pandemi sırasında birbirlerinden ne kadar uzun süre ayrı kalırlarsa, iş arkadaşlarına olan inançları da o kadar azalıyor. Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi'nden Ward van Zoonen, 2020'nin başlarında bu ofis çalışanları arasında güveni ölçmeye başladı. Onlara sordu: Akranlarına ne kadar güveniyorlardı? Amirlerine ne kadar güveniyorlardı? Ve bu insanların kendilerine güvendiğine ne kadar inanıyorlardı? Bulduğu şey rahatsız ediciydi. Mart 2020'de güven seviyeleri oldukça yüksekti. Mayıs ayına gelindiğinde ise düşmüştü. Ekim ayına gelindiğinde -pandemiden yaklaşık yedi ay sonra- çalışanların birbirlerine olan güveni önemli ölçüde azalmıştı.

Sonuç olarak, Faith'in yazdığı gibi, "insanların neden duvarlar ördüğünü, birbirlerinden gittikçe uzaklaştığını belirleyemiyoruz. Sadece bunun olduğunu biliyoruz." İyi haber şu ki, insanlar birbirlerine olan güvenlerini kaybetme kapasitesine sahiplerse, bunu yeniden inşa etmek için de çalışabilirler. "Faith sözlerini şöyle tamamlıyor: "Konuştuğum uzmanlar şaşırtıcı derecede umutluydu:

Terapist Hilgers, bağlanma sorunları olan insanların değişmesinin mümkün olduğunu ilk elden biliyor - birçoğunun bunu yapmasına yardımcı oldu. Bana kültürümüzün içgüdülerine güvenmeye çok değer verdiğini söyledi, ancak sezgileriniz size insanları içeri almanın bir hata olduğunu söylüyorsa bu her zaman doğru hareket olmayabilir. Bu yüzden onları bu içgüdüyü geçersiz kılmaları için nazikçe yönlendiriyor; insanlar bağlantı kurduklarında ve kötü bir şey olmadığında, içgüdüleri yavaş yavaş değişmeye başlıyor."

Faith'in daha önceki bir makalesinde de belirttiği gibi, internetin sizi inandırmaya çalıştığının aksine, bağlanma stilleri kader değildir. "Bağlanma stiliniz, astroloji burcu gibi içine düştüğünüz sabit bir kategori değil, daha ziyade farklı ilişkiler arasında değişebilen ve bu ilişkiler tarafından sürekli olarak şekillendirilen bir eğilimdir" diye yazdı. "Belki de en önemlisi, bunu değiştirmek için adımlar atabilirsiniz"- ve sonuç olarak başkalarıyla daha iyi bağlantı kurabilirsiniz.

Isabel Fattal, 29 Nisan 2023, The Atlantic

(Isabel Fattal The Atlantic'te kıdemli editördür.)


Mustafa Tamer, 30.06.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı