1 Temmuz 2020 Çarşamba

Sonsuz Ark 8. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2019-2020 Raporu

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında SEKİZ YIL'ı geride bıraktı.

Sonsuz Ark
"Küresel şirketler ve kurumlar eliyle dünyaya hükmeden Satanist Hegemonya'nın insana ve nesline, dinlere ve ahlaka yönelik her türlü saldırısına karşı duracağız"  
Seçkin Deniz, 29 Haziran 2020, Sonsuz Ark

Sonsuz Ark, 8. yılı biterken Türkiye'de dört yüzyıllık yönetim zaaflarını en aza indirecek başlangıcı 7 Şubat 2012'ye sabitlenen 15 Temmuz 2016 FETÖ-NATO-ABD-AB askerî darbesi sonrası halkın direnişi ve Erdoğan'ın liderliği Devlet Bahçeli'nin verdiği destekle 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı/Başkanı olarak 24 Haziran 2018 seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %52.6 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçildiği tarihi sürece tanıklık etmiş ve bu süreci desteklemiştir.

Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018'da yemin ederek başladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ikinci yılını tamamlarken Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde 10 Ağustos 2018 ABD Başkanı Trump'ın Dolar saldırısı sonrası yaşadığı ekonomik sarsıntıyı hızlı çalışan devlet sistematiği ile karşılamış, kontrol altına almış ve ekonomik saldırıya karşı atağa geçmiş ve 2019 yılını yeniden toparlama yılı olarak tamamlamıştır. 2018 yılı ile başlayan yeni süreçte, 2019 yılının tamamında ve 2020 yılının ilk altı ayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha da hızlı ve sağlıklı yönetişim için güçlendirilmiştir.

Ocak 2020 itibarı ile Çin'de başlayan Coronavirus-Covid-19 salgınına karşı mükemmele yakın bir şekilde hazırlanmış sağlık sistemi ve hızlı karar alma yeteneğine sahip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve uyguladığı strateji ile Erdoğan hem vatandaşlarını korumuş hem de Çin, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya dahil dünyanın bütün zengin ve gelişmiş ülkelerinin yaşadığı çöküşe ve Avrupa içi, ABD-Avrupa arası maske savaşlarına karşı bu ülkeler dahil dünyanın yaklaşık 130 ülkesine tıbbî destek ve sağlık ekipmanları yardımında bulunarak, Türkiye'yi salgınla mücadelede dünya lideri yapmıştır.

İki yıllık süreç boyunca Türkiye Rusya'dan almaya karar verdiği ve aldığı S400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD tarafından baskı altına alınmak istese de baskı sonuç vermemiş, Irak, Suriye, Libya ve Kıbrıs-Doğu Akdeniz'de ABD-AB-İsrail-BAE-Suud-Sisi ve Rusya'nın Türkiye aleyhine politikaları engellenmiş, en son 29-30 Haziran 2019 OSAKA G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump, Obama yönetimini suçlamış, Erdoğan'ın haklı olduğunu tescil etmiş ve 'Türkiye'ye haksızlık ediliyor" diyerek Türkiye'nin S400 kararına karşı yaptırım uygulamayacaklarını açıklamıştır.

ABD, Fransa, Almanya ve İsrail'in  kuklası olarak Yunanistan'ın Ege, Kıbrıs, Libya ile ilgili tüm kışkırtmalarına karşılık AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, 24 Haziran 2020'de Türkiye ile iyi ilişkiler inşa etmenin Yunanistan’ın ve AB’nin yararına olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye ile irtibata geçerek tekrar güven inşa etmeliyiz." demek zorunda kalmıştır.

Erdoğan liderliğindeki Türkiye İHA/SİHA dahil yerli savaş teknolojisi ile İdlib'de ve Libya'da Rus savunma sistemlerini yok etmiş ve ağır askeri yenilgi almalarını sağlayarak diplomatik sahada elini güçlendirmiş, dosta güven düşmana korku vermiştir.

İç politikada Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, Ak Parti tabanını bölmek ve Erdoğan'ın liderliğini sona erdirmek için kurduğu DAP ve GEP gibi partilerin CHP-HDP-İP-SP-PKK-FETÖ ittifakına verdikleri destek, açık ve ölçülebilir bir mücadele alanının aktörlerinin ve piyonlarının konumlarının anlaşılmasını sağlamıştır.

ABD'de, Avrupa'da polis tarafından siyahların öldürülmesine karşı başlatılan protestolarda sömürgeci, kan emici wampirlerin heykellerinin yıkıldığı dünyada faşizmin sonu yaklaşırken, iç politikada ABD ve AB'de yerleşik satanist patronlarının emirlerini yerine getirmek için bütün onurlarını ayaklar altına alanların tarih karşısında alacağı sefil yeri tespit etmek vicdanlı insanların işi olacaktır.

Erdoğan'ın 29 Haziran 2020'de "İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları (lgbt) destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli tavır almaya davet ediyorum" davetine gönülden katılıyor ve yayınlarımızla bu mücadeleye destek veriyoruz.

Sonsuz Ark'ın dosdoğru ilerlerken  motivasyon destek gerekçeleri değişmedi, değişmeyecek; iyiliğe dair her şeyi yok etmeye çalışan şeytanî akla ve şeytanî aklın güçlü yerel, küresel uşaklarına karşı Allah rızası için çalışmaya devam edeceğiz.

Klasik medya araçlarına alışmış, ancak yıpranmış, yorulmuş algıların internetin bilgi bombardımanına cevap vermesi gittikçe zorlaşıyor. Bilgiye olan talep de geçmiş yüzyıla oranla katlanarak artıyor. Arz-talep ilişkisine bağlı olarak da hem bilgi enflasyonu oluştuğunu hem de ilginin aşırı bilgi bombardımanı altında evrilerek genel bir duyarsızlığa neden olduğunu görüyoruz. İnsanlık için bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğümüz mevcut zamanda bilgi kaynakları güvenilirlikleri oranında diğer kaynaklardan ayrışıyor.

Sonsuz Ark bu anlamda kendi çerçevesini ve hedeflerini oluşturmuş olmanın özgüveniyle hızla yol alıyor. Allah’ın her şeye şahit olduğunu bilen ortak bir aklın ürettiği, bireyden topluma, toplumdan uluslar arası ilişkilere uzanan çizgide psikolojik, sosyolojik, dinî, politik, ekonomik, edebî ve felsefî perspektiflerle yapılan analizlerin, sanat değeri yüksek çalışmaların ve kendi alanlarında kanaat oluşturabilecek çevirilerin oluşturduğu bir arşivin, gelecek zaman için olduğu gibi, şimdiki zaman için de iddialı içeriklere sahip olması, özgüvenimizi olumlu etkiliyor. Doğal olarak bu özgüven okuyucularımıza da sirayet ederek büyük bir sinerji oluşturuyor.

Sonsuz Ark, yazarları, konuk yazarları ve çırak yazarlarıyla pek çok klasik medya aracının ulaşamayacağı bir referans aralığında, internet yayıncılığı içinde kendine özgü bir ruh taşıyor. Hiçbir şekilde gündemin baskın karakteri karşısında ezilmeyen, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayarak yorumlayan özgün çalışmalarımızın önümüzdeki yüzyılın düşünme biçimine şekil vermeye çalıştığı iddiasındayız.

İnsanlığa ait değerlerin hızla yok olduğu bir dünyada yeni yüzyıl karmaşık bir gelecek vaat ediyor. Din dışı/din karşıtı faktörlerin ürettiği cinsiyet teorisi ile insanlığı varoluşsal bir tehditle yüz yüze bırakan batılı hastalıkların karşısında duracak saygın duyarlılıklar henüz organize olmuş değil. Kendiliğinden organize olabilmesi için de yüzyılların geçmesi gerekecek.

İnsanın özgürleşme isteğini sınırsızlaştıran ve talep edilen bu özgürlüğü hayvanların özgürlüğüyle(!) eşdeğer tutan, hatta hayvanların genetik duyarlılıklarından ve cinsiyet formlarından daha sapkın/aşkın taleplerle hızla taraftar toplamaya çalışarak, baskı kurarak insanın doğal varlığını yok etmeyi hedefleyen bir akıma karşı en az o akımın direktörleri kadar bilinçli yaklaşmadığımız sürece çok daha kötü bir dünyayla karşılaşacağız.

Sonsuz Ark, kişisel kaygılardan, grup etkileşimlerinden ve ideolojik saplantılardan uzak bir duygu ve düşünce dünyası arzuluyor. Her insanın kendi inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğü olduğuna inanıyor ve herhangi bir inancın ya da düşüncenin bir diğer insan için zorlayıcı, aşağılayıcı bir güce kavuşmasını istemiyor. Özgürlüklerin sınırlarının diğer özgürlüklerin sınırlarında durması gerektiğini düşünerek, ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır” diyor ve bu bağlamda batılı akımların, antik çağlara ait hastalıkların normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimi insan haklarına ve özgürlüklerin varlığına aykırı buluyor.

Sonsuz Ark, çocuklar için doğal hayat alanlarının özel ve dokunulmaz olduğunu savunuyor ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine ‘irrasyonel nedenlerle dokunulmasına’ karşı çıkıyor.

Sonsuz Ark, iyi damıtılmış bilgiyle, doğru sorgulama teknikleriyle yetişmiş nesiller için geleceğin aydınlık olacağına inanıyor ve bu geleceğin inşasında özgüveni yüksek bir bakış olmayı tercih ediyor.

Sonsuz Ark’ın 1 Temmuz 2012’de başlayan yolculuğu sürekli genişleyen yazar kadrosu ile daha etkili ve güçlü olmayı seçtiği için, herhangi bir dışarlak bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Kendi doğal akışı, Sonsuz Ark’ı geleceğin topluluğu olmaya götürecek.

Sonsuz Ark, çırak yazarlar yetiştirerek geleceğini de kurmaya devam edecek; insanları egemenlerin fikirlerine ve yazılarına mahkûm olmaktan kurtaracak diye umuyoruz. Herkes kendi fikrini üretme özgürlüğünün tadına varacak ve bu özgürlüğü kliklerin kullanımına sunmak zorunda kalmamanın rahatlığıyla yazmaya devam edecek.

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında sekiz yılı geride bıraktı. 8. Yıllık Sonsuz Ark Raporu-2020 memnun edici istatistiklerle dolu; bunu siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan da memnunuz.

Resme tıklayınız

1.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda,

“Bir yıllık geçmişimizde (1 Temmuz 2012-1 Temmuz 2013 ) hazırlık dönemi dahil olmak üzere, 12 tanesi konuk yazarlarımıza, 1 tanesi çırak yazarımıza, 258 tanesi yazarlarımıza ait, toplam 271 analiz paylaştık.  Bu, günlük ortalama 0.74 yayın anlamına geliyor. Gelecekte ortalama günde 1 yayın yapmayı tasarlıyoruz.”

Diyerek düştüğümüz notlara karşılık, ikinci yılda aldığımız yol daha da artmıştır. Bu durumu ilk yılımızda günlük ortalama 0.74 yayından ikinci yılda günlük ortalama 1.30'a ulaşarak güçlendirmiştik

2.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"İki yıl sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2014) konuk yazarlarımıza ait 12 olan yazı sayısı 191’e, çırak yazarlarımıza ait 1 olan yazısı sayısı 19’a, yazarlarımıza ait 258 olan yazı sayısı 536’e çıkmış, Sonsuz Ark editöryasına ait olan 2 yazı ile birlikte iki yıl sonunda toplam 745 yazı yayınlanmıştır. Sadece 2. yılda günlük ortalama yazı sayısı 1.30’a ulaşmış ve böylece 2. yıldaki günlük ortalama 1 yazı hedefimiz aşılmıştır; İki yıl sonunda da günlük ortalama yazı sayımız 1.02’ye çıkmıştır."

3.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"3. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2015) Sonsuz Ark Toplamda 1475 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 1475yayın/1095gün=1,35'e çıkmıştır. Sadece 3. yılda (1 Temmuz 2014- 30 Haziran 2015) günlük ortalama yayınımız 734 yayın/365gün= 2.01'e ulaşmıştır."

4.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"4. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2016) Sonsuz Ark Toplamda 3109 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 3109 yayın/1460 gün=2,13'e çıkmıştır.  Sadece 4. yılda (1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016) günlük ortalama yayınımız 1634 yayın/365 gün= 4.48'e ulaşmıştır."

5.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"5. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2017) Sonsuz Ark Toplamda 4523 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 4523 yayın/1825 gün=2,48'e çıkmıştır.  Sadece 5. yılda (1 Temmuz 2016- 30 Haziran 2017) günlük ortalama yayınımız 1414 yayın/365 gün= 3.87'e ulaşmıştır. "

6.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"6. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2018) Sonsuz Ark Toplamda 6416 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 6416 yayın/2190 gün=2,92'ye çıkmıştır.  Sadece 6. yılda (1 Temmuz 2017- 30 Haziran 2018) günlük ortalama yayınımız 1895 yayın/365 gün= 5.19'a ulaşmıştır. "

7.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"7. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2019) Sonsuz Ark Toplamda 7791 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 7791 yayın/2555 gün=3,05'e çıkmıştır. Sadece 7. yılda (1 Temmuz 2018- 30 Haziran 2019) günlük ortalama yayınımız 1375 yayın/365 gün= 3.76'ya ulaşmıştır. "

8. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2020) Sonsuz Ark Toplamda 8688 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 8688 yayın/2921 gün=2.97e çıkmıştır. Sadece 8. yılda (1 Temmuz 2019- 30 Haziran 2020) günlük ortalama yayınımız 859 yayın/366 gün= 2.34'e ulaşmıştır.

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2013) 1 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 27.361
Ziyaret Sayısı: 10.225
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 4.820
Sayfa/Ziyaret: 2,68
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 2.12
Ort. Ziyaret Süresi: 00:07:51

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2014) 2 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 81.696
Ziyaret Sayısı: 29.390
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 16.369
Sayfa/Ziyaret-Oturum): 2,19
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.80
Ort. Ziyaret-Oturum Süresi: 00:05:12

2. yıl fark 54.335 /27.361= % 199 artış  (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
2. yıl fark 11.549 / 4820 =%240  artış     (Tekil Ziyaretçi Sayısı) 
2. yıl fark 19.165 / 10.225 =%187  artış  (Ziyaret Sayısı) 

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2015) 3 yıllık istatistiklerimiz: 

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 185.867
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 56.876.
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 32.238
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2,01
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.76
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00:04:01

3. yıl fark 104.171/81.696= % 128 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
3. yıl fark 15.869 /16.369 =%97  artış    (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
3. yıl fark 27.486 / 29.390 =%94 artış    (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2016) 4 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 408.542
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 91.216
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 53.184
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.92
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.71
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00: 03.30

4. yıl fark 222.675/185.867= % 120 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
4. yıl  fark 20.946 /32.238=%65  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
4. yıl fark 34.340 / 56.876 =%60 artış       (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2017) 5 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 772.086
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 143.492
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 87.679
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.83
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.64
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.59

5. yıl fark 363.544 /408.542= % 89 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
5. yıl fark 34.495 /53.184=%65  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
5. yıl fark 52.276 / 91.216 =%57 artış      (Ziyaret Sayısı)


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2018) 6 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.175.045
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 192.065
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 118.124
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.80
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.63
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.45

6. yıl fark 402.959/ 772.086 = %52 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
6. yıl fark 30.445 /87.679=%35 artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
6. yıl fark 48.573 / 143.492 =%34 artış    (Ziyaret Sayısı)


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2019) 7 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.523.036
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 231.660
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 145.308
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.75
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.59
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.32

7. yıl fark 347.991 / 1.175.045 = % 30 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
7. yıl fark 27.184 /118.124=%23  artış          (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
7. yıl fark 39.595 / 192.065 =%21 artış         (Ziyaret Sayısı)


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2020) 8 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.863.830
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 280.410
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 182.271
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.69
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.53
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 2.19

8. yıl fark 340.794 /1.523.036 = % 22 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
8. yıl fark  36.963 /145.308=%25  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
8. yıl fark 48.750 /231.660 =%21 artış        (Ziyaret Sayısı)

Temmuz 2012- Haziran 2020- Aylık Kullanıcı Sayısı- Zirve; Temmuz 2019-9202 Kullanıcı

Sonsuz Ark Kullanıcı/Ziyaretçi Ziyaret Sıklığı 
(201'den fazla oturum/ziyaret gerçekleştiren 5110 ziyaretçi)


8 yıllık artış miktarları (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2020):

Sayfa Görüntüleme Sayısı:

1. yılda 27.361, 2. yılda 27.361’dan 81.696’a (Fark 54.335,  % 199 artış), 3. yılda 81.696'dan 185.867'ye (Fark 104.171, % 128 artış) , 4. yılda 185.867'den 408.542'ye (Fark 222.675,  % 120 artış;  5. yılda 408.542'den 772.086'ya (Fark 363.544,  % 89 artış), 6. yılda 772.086'dan 1.175.045'e (Fark 402.959,  %52 artış, 7. yılda 1.175.045'ten 1.523.036'ya (Fark 347.991, %30 artış), 8. yılda 1.523.036'dan 1.863.830' ya (Fark 340.794, %22 artış),

Tekil Ziyaretçi Sayısı:

1. yılda 4.820, 2. yılda 4.820’den 16.369’a ( Fark 11.549, %240  artış) , 3. yılda 16.369'dan 32.238'e  (Fark 15.869 , %97 artış) , 4. yılda 32.238'dan 53.184'e (Fark 20.946, %65 artış), 5. yılda 53.184'ten  87.679'a (Fark 34.495, %65  artış), 6. yılda 87.679'dan 118.124'e  (Fark 30.445, %35  artış) 7. yılda 118.124'ten 145.308'e  (Fark 27.184, %23 artış) 8. yılda 145.308'den 182.271'e  (Fark 36.963, %25 artış),

Ziyaret Sayısı:

1. yılda 10.225, 2. yılda 10.225’ten 29.390’a (Fark 19.165, %187 artış), 3. yılda 29.390'dan 56.876'ya (Fark 27.486, %94 artış), 4. yılda 56.876'dan  91.216'ya (Fark 34.340, %60 artış); 5. yılda 91.216'dan 143.492'a (Fark 52.276, %57 artış), 6. yılda 143.492'dan 192.065'e (Fark 48.573, %34 artış), 7. yılda 192.065'den 231.660'a (Fark 39.595, %21 artış), 8. yılda 231.660'tan 280.410'a (Fark 48.750, %21 artış), çıkarak Sonsuz Ark’ın yayın anlayışına ve yayınlarına ulaşanların sayısındaki artışı görmemizi sağladı.

Ziyaretçi Ülkeler / İlk On Ülke:

Sonsuz Ark ziyaretçileri 1. Yıl sonunda (internet arşiv siteleri, istihbarat kurumları dahil) 52 ülkenin 234 kentinden gelmişlerdi, 2. yıl sonunda 92 ülkenin 721 kentinden; 3. yıl sonunda 125 ülkenin 1728 kentinden; 4. yıl sonunda 133 ülkenin 2327 kentinden, 5. yıl sonunda  139 ülkenin 2904 kentinden, 6. yıl sonunda 144 ülkenin 3366 kentinden, 7. yıl sonunda 153 ülkenin 3733 kentinden, 8. yıl sonunda 157 ülkenin 4041 kentinden geldiler.

Kullanıcıların geldiği ülkeler ve kullanıcı/ziyaretçi sayısı /İlk On 
(VPN kullanımları ülkeler kaynağının netliğini engellemektedir) (Blogger verileridir)


Ziyaretçi/Kullanıcı Ülkeler Haritası

Ülkeler ve ziyaretçi sayıları (Google Analytics verileridir, 1 ziyaretçi gelen ülkeler listeye dahil edilmemiştir)

United Arab Emirates 178, Afghanistan 12, Albania 23, Armenia 6, Angola 5, Argentina 97, Austria 422, Australia 213,  Azerbaijan 600, Bosnia & Herzegovina 60, Bangladesh 12, Belgium 622, Burkina Faso 4, Bulgaria 123, Bahrain 5, Benin 4, Bolivia 6, Brazil 521,Botswana 4, Belarus 8, Canada 331, Congo – Kinshasa 5, Congo – Brazzaville 2, Switzerland 355, Côte d’Ivoire 9, Chile 82,Cameroon 6, China 105, Colombia 89, Costa Rica 6, (Kuzey) Cyprus 632, Czechia 61, Germany 4.390,

Djibouti 2, Denmark 99, Dominican Republic 9, Algeria 67, Ecuador 32, Estonia 11, Egypt 95, Spain 206, Ethiopia 23, Finland 45, France 1.239, United Kingdom1.133, Georgia 58, Ghana 7, Greece 121, Guatemala 14, Hong Kong 74, Honduras 4, Croatia 16, Hungary 40, Indonesia 252, Ireland 53, Israel 88, India 873, Iraq 200, Iran 78, Italy 277, Jordan 49, Japan 196,

Kenya 50, Kyrgyzstan 20, Cambodia 7, South Korea 95, Kuwait 29, Kazakhstan 61, Lebanon 23, Sri Lanka 6, Lithuania 13, Luxembourg 5, Latvia 10, Libya 12, Morocco 55, Moldova 7, Montenegro 7, North Macedonia 55, Mali 2, Myanmar (Burma) 2, Mongolia 2, Mauritania 4, Malta 7, Mauritius 2, Maldives 3, Mexico 173, Malaysia 51, Mozambique 7, Nigeria 30, Netherlands 1.020, Norway 55, Nepal 7, New Zealand 13, Oman 35,

Panama 7, Peru 1.383, Philippines 599, Pakistan 82, Poland 86, Puerto Rico 7, Palestine 19, Portugal 62, Qatar 83, Romania 104, Serbia 31, Russia 418, Saudi Arabia 221, Sudan 29, Sweden 190, Singapore 42, Slovenia 11, Slovakia 31, Senegal 14, Somalia 8, El Salvador 4, Syria 12, Togo 3, Thailand 41, Tajikistan 3, Turkmenistan 21, Tunisia 33, Turkey 136.000, Trinidad & Tobago 2, Taiwan 33, Tanzania 17, Ukraine 297, Uganda 4, United States 16.092, Uruguay 9, Uzbekistan 18, Venezuela 22, Vietnam 8.971, Kosovo 38, Yemen 15, South Africa 51, Zambia 4, (not set) 1.135

Bir yılda çekebildiğimiz 4820 ziyaretçimize karşılık 2. yılda gelen ziyaretçilerimizle Sonsuz Ark’ta iki yıl sonunda toplam 16.369, 3. yıl sonunda 32.238, 4. yıl sonunda 53.184, 5.yıl sonunda  87.679, 6. yıl sonunda 118.124, 7. yıl sonunda 145.308; 8. yıl sonunda 182.271 ziyaretçi ağırladık; umarım iyiliğe dair iyi şeyler anlatabilmişizdir.

Sosyolojik, siyasî ve ekonomik bazı eleştirilerimizin nesnel olma özelliğinin, zaman zaman sıcak  ve anlık olaylar nedeniyle anlaşılamayabilir oluşu, onların nesnel olmadığı anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerimiz arşivde gezinerek geçmişten bugüne doğru uzanan analitik bakışı ve bu bakışın ürettiği perspektiflerin sonuçlarını test edebilirler.

Sonsuz Ark, peygamberler hariç yaşayan, yaşamayan her insanın eleştirilebilir ve ihmal edilebilir olduğunu, düşünen insanların yazdığı bir siber alan olmaya devam edecek. Kur’an’ı önceleyen ve Kur’an'ı anlamayı amaçlayan zihinlerin Allah’tan başka çekinecekleri, kaygı duyacakları bir güç olmayacaktır. Bu durum Sonsuz Ark’ın bağımsızlığı için yeterince net bir gerekçedir.

Allah'a, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle…


Seçkin Deniz, Sonsuz Ark, 01.07.2020


Sonsuz Ark

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Seçkin Deniz Twitter Akışı