23 Ocak 2021 Cumartesi

SA9042/SD1940: Avrupa Birliği: Yeni Göç ve İltica Paktı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız metin, Müslüman ve göçmen düşmanı, ırkçı bir felsefeye sahip olan fundamental Hristiyan Gatestone Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı, köşe yazarı, avukat ve siyasi analist Judith Bergman'a aittir ve Avrupa Komisyonu'nun AB'de göç sorununun ürettiği derin siyasi krizi çözeceği umuduyla önerdiği yeni Göç ve İltica Paktı'na odaklanmaktadır. Analiz'in eleştirdiği hususlar bir yana, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte, İran, Suud-BAE-Sisi ve İsrail'in Afrika, Asya ve Ortadoğu'da ürettiği terör, iç savaş ve askerî darbeler nedeniyle milyonlarca insan yeni göçmenler olarak ülkelerini terk etmektedir. Avrupa Birliği işgücü sorununu çözmek için savaşları, terörü, askerî darbeleri kullanmaktan vazgeçmediği sürece, Avrupa Birliği sınırlarını aşmaya çalışırken ölen çocuk, kadın, erkek göçmenler gelişmiş Batı'nın yüzkarası olacağı gibi, bir şekilde sınırları aşarak Avrupa topraklarına ulaşan göçmenler de aşağılanacaklar ve ruhlarının ve bedenlerinin son zerresine kadar sömürülmeye devam edeceklerdir. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde neredeyse yarım asırdır yerleşik halde bulunan göçmenlerin yaşadığı derin ayrımcılık ve düşmanlık bir utanç serisi gibi her gün gündeme gelirken, Avrupa Medeniyeti'nin insanî niteliklerini koruduğundan bahsetmek imkansızdır. Türkiye, göçmenlere uzattığı insanlık elinden ziyade göçmenlerin kendi ülkelerindeki terör, kaos, askerî darbe gibi temel sebepleri ortadan kaldıracak yeni politik çıkış stratejisi tasarlamalı ve uygulamalıdır... "Her insan kendi yurdunda mutlu olmalıdır" ilkesi dünyaya yayılmalıdır.
Seçkin Deniz, 23.01.2021


EU: New Pact on Migration and Asylum

  • Avrupa'daki göç konusunda AB'nin iç çatışmasının özündeki AB'nin herhangi bir göçmen alıp almayacağı ile ilgili soru pratik değil, politiktir. Bu konuda Avrupa Komisyonu ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri birbirinden daha fazla ayrı olamazdı.
  • Önerilen sistem, her zaman önerilen sistemin pratik uygulanabilirliği ile ilgili çok sayıda soruya yol açıyor. Ön saflardaki devletler göçmenlerin kontrolünde etkili olacak mı? Planlanan arttırılmış sınır kontrolü işe yarayacak mı? Bundan büyük kâr elde eden çetelerin yıllardır yaygınlaşan insan ticareti ve insan kaçakçılığı tam olarak nasıl durdurulacak?
  • En büyük kumar, her biri kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gereken tüm üye devletler için bahse girmektir... Bu sadece birkaç devlet taahhütlerini yerine getirmediğinde tüm sistemin çökmesi demektir." Kopenhag Üniversitesi'nde göç ve mülteci hukuku profesörü Thomas Gammeltoft-Hansen, euronews.com, 8 Ekim 2020.
  • "AB ve Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarının tüm sınırlar boyunca mükemmel bir şekilde korunduğundan emin olmalıyız... Avrupa Komisyonu'nun göç ve iltica konusundaki yeni teklif paketinde farklı bir isim altında görünse de, göçmen kotası hala orada ve Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte Macaristan buna karşı çıkıyor." Macaristan'ın Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs.

Avrupa Komisyonu, AB'de göç sorununun üretmeye devam ettiği derin siyasi krizi çözeceği umuduyla Avrupa Birliği için yeni bir Göç ve İltica Paktı önerdi.

Avrupa Birliği, kıtaya göç konusunda temelde bölünmüş durumda ve bu yıllardır böyle. 2015 göç krizi sırasında, AB liderleri İtalya ve Yunanistan'daki kamplardan 160.000 göçmen ve mülteciyi yeniden yerleştirmeyi kabul ettiklerinde ve her bir AB üye devletine sabit bir kota tahsis ettiklerinde, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti göçmen almayı reddetti. Reddetme, Avrupa Komisyonu'nun 2017'de Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda üç ülke aleyhinde dava açmasına yol açtı. Nisan 2020'de Mahkeme, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin AB'nin yeniden yerleştirme anlaşmasına katılmayı reddederek AB yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Kıtaya göç hızla devam ediyor ve hatta artıyor. AB'nin kendi istatistiklerine göre:

"2019 yılında, uluslararası koruma için Avrupa Birliği'nin 27 Üye Devletine (AB-27) 2018'e kıyasla % 11,2 artışla 676.300 sığınmacı başvurdu. Bu, 2015'ten beri yıldan yıla artan iltica başvurularının sayısının bir yılda ulaştığı rakam oldu."

(2015 yılında, bir AB ülkesinde rekor sayıda, 1,3 milyon sığınmacı sığınma başvurusunda bulundu).

Avrupa Komisyonu'nun yeni teklifi üç ana unsura dayanmaktadır: Birincisi, "daha verimli ve daha hızlı prosedürler" dir. İlk kez, AB'ye giriş şunları içerecektir:

"... izinsiz olarak AB'nin dış sınırlarını geçen veya bir arama kurtarma operasyonundan sonra gemiden indirilen tüm kişilerin kimliklerini kapsayan bir giriş öncesi tarama. Bu aynı zamanda bir sağlık ve güvenlik kontrolü, parmak izi ve Eurodac veri tabanına kayıt yapılmasını gerektirecektir... Bu sınır prosedürünün bir parçası olarak, sığınma veya geri dönüşle ilgili hızlı kararlar alınacak ve davaları hızla incelenebilecek kişiler için hızlı bir netlik sağlanacak."

Bu, İtalya ve Yunanistan gibi ön saflardaki devletlerin göçmenleri tarama ve kontrol etme yükünü omuzlamak zorunda kalacakları ve böylece tüm ilk iltica prosedürünü en azından İtalya ve Yunanistan için daha fazla vergilendirecek hale getirecekleri anlamına geliyor.

Paktın ikinci unsuru:

"Sorumluluğun ve dayanışmanın adil paylaşımı: Üye Devletler, birbirleriyle sorumlu ve dayanışma içinde hareket etmekle yükümlüdürler. Her Üye Devlet, herhangi bir istisna olmaksızın, genel sistemi istikrara kavuşturmak için stres zamanlarında dayanışmaya katkıda bulunmalı, baskı altındaki Üye Devletleri desteklemeli ve Birliğin insani yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamalıdır. "

Dayanışma ilkesi, AB'deki Orta Avrupa ülkeleriyle göç konusunda yaşanan siyasi çatışmanın merkezinde yer alıyor, - eleştirmenlerin bunlara karşı baskıcı otoriter imalar olduğunu düşündükleri gibi- ancak Komisyon açıkça yeni Pakt ile doğru dengeyi kurduklarında ısrar etmeye devam ediyor. Avrupa İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a göre:

"... Göçmenlere, sığınmacılara ve üye devletlere karşı dayanışma gösterdiğimiz doğru dengeyi bulduğumuzu düşünüyorum, ancak kalmaya uygun olmayanların geri gönderilmesi gerektiği konusunda da net olduğumuza eminim.

"Geçici dayanışmanın yeterli olmadığı herkes için aşikar. Bu yüzden uygun bir sisteme ihtiyacımız var, ancak üye devletlerin etkisinde kalabileceği baskıyı da karşılayan uygun bir sisteme ihtiyacımız var."

Yeni göç paktı, bu "baskının" bir kısmını hafifletmeye çalışırken, AB'de sığınma hakkı olmayan göçmenleri menşe ülkelerine iade etme sorumluluğunu üstlenmesi şartıyla, üye devletlerin göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi planından çıkmalarına izin veriyor.

Ancak Politico'ya göre:

"Geri dönüşlere sponsor olmaya karar veren bir ülkenin bunları uygulamak için sekiz ayı olacak ve hatta hangi uyruklu göçmenlerin geri dönmek istediğine bile karar verebilecek. Ancak geri dönüşleri uygulayamazsa, bunun yerine mültecileri almak zorunda kalacak; ve konu onların milliyetine gelince bir seçeneği olmayacak."

Bu duruş, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin, süre sınırına uymazlarsa, yine de göçmen almak zorunda kalabilecekleri anlamına geliyor. Yine de reddederlerse ne olur?

Üçüncü unsur, AB'nin göçmenlerin geldiği AB üyesi olmayan ülkelerle işbirliği yapma şeklindeki değişikliktir. Komisyona göre:

"AB, üçüncü ülkelerle kişiye özel ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıkları teşvik etmeye çalışacak. Bunlar, göçmen kaçakçılığı gibi ortak zorlukların ele alınmasına, yasal yolların geliştirilmesine yardımcı olacak ve geri kabul anlaşmalarının ve düzenlemelerinin etkili bir şekilde uygulanmasının üstesinden gelecektir. AB ve Üye Devletler, geri kabul konusunda üçüncü ülkelerle işbirliğini desteklemek için çok çeşitli araçlar kullanarak birlik içinde hareket edecekler."

Bu, muhtemelen, AB'nin kaçakçılığı ve Avrupa'ya göçmen kaçakçılığını durdurmak için menşe ülkelerle birlikte çalışmaya çalışacağı anlamına gelir ki bu şimdiye kadar büyük ölçüde başarısız olmuştur.

Son olarak, Komisyon şunları da vaat ediyor:

"Dış sınırların yönetimi iyileştirilecek. 1 Ocak 2021'den itibaren konuşlandırılması planlanan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik teşkilatları, ihtiyaç duyulan her yerde daha fazla destek sağlayacak."

Önerilen sistem her zaman pratik uygulanabilirliği ile ilgili birçok sorulara yol açıyor: Ön saftaki devletler göçmenlerin kontrolünde etkili olacak mı? Planlanan artırılmış sınır kontrolü işe yarayacak mı? Bundan büyük kâr elde eden çetelerin yıllardır yaygınlaşan insan ticareti ve insan kaçakçılığı tam olarak nasıl durdurulacak?

Kopenhag Üniversitesi'nde göç ve mülteci hukuku profesörü olan Thomas Gammeltoft-Hansen şunları söyledi:

"En büyük kumar, her biri kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gereken tüm üye devletler için bahse girmektir...Ön cephedeki devletler, ilk karşılamada daha büyük bir rol almak zorundadır; diğer üye devletler, sığınmacıların daha sonra yeniden yerleştirilmesi veya sorumluluk üstlenmeleri açısından Reddedilenleri geri veriyor.  Ancak bu birkaç devlet taahhütlerini yerine getirmediğinde tüm sistemin çökmesi demektir."

Yukarıdakiler, göç yönetimiyle ilgili pratik sorulardır. Bununla birlikte Avrupa'daki göç konusunda AB'nin iç çatışmasının özündeki AB'nin herhangi bir göçmen alıp almayacağı ile ilgili soru pratik değil, politiktir. Bu konuda Avrupa Komisyonu ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri birbirinden daha fazla ayrı olamazdı. İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a göre:

"Göç her zaman toplumlarımızın bir parçası olmuştur ve her zaman olacaktır. Bugün önerdiğimiz şey, Avrupa değerlerini pratik yönetime dönüştürebilen uzun vadeli bir göç politikası oluşturacaktır. Bu öneri dizisi net, adil ve daha hızlı sınır prosedürleri anlamına gelecektir, Böylece insanların belirsizlik içinde beklemesi gerekmez. Hızlı dönüşler için üçüncü ülkelerle daha fazla işbirliği, daha fazla yasal yol ve insan kaçakçılarıyla savaşmak için daha güçlü eylemler anlamına gelir. Temelde sığınma hakkını korur."

Orta Avrupa ülkeleri hiçbir şekilde göçmen kabul etmek istemiyor.

Macaristan'ın Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Zoltan Kovacs, Avrupa Komisyonu'nun önerisine yanıt olarak, "AB ve Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarının tüm kesimler boyunca mükemmel bir şekilde korunmasını sağlamalıyız," diye yazdı. "Avrupa Komisyonu'nun göç ve sığınma konusundaki yeni teklif paketinde farklı bir isim altında görünmesine rağmen, göçmen kotası hala orada ve Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte buna karşı çıkıyor" dedi.

Görünüşe göre AB, bu yeni anlaşmayla bile, yakın zamanda herhangi bir zamanda göçle ilgili siyasi çatışmayı çözecekmiş gibi görünmüyor.

Judith Bergman, 28 Kasım 2020, Gatestone Instite

(Köşe yazarı, avukat ve siyasi analist olan Judith Bergman, Gatestone Enstitüsü'nde Seçkin Kıdemli Araştırmacıdır.)


Seçkin Deniz, 23.01.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı