26 Nisan 2022 Salı

SA9642/SD2390: Savaşı Önlemek (Durdurmak) ve Ukrayna'yı Güvence Altına Almak için Ukrayna'yı Tarafsız Hale Getirmek

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, MIT Siyaset Bilimi Profesörü Stephen Van Evera'ya aittir ve  Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve genişlemesinin arka planını irdelemekte ve Ukrayna'nın tarafsızlığında uzlaşılarak tarihteki diğer örneklerde (Belçika, Avusturya, Finlandiya) olduğu gibi savaşın nasıl önlenebileceğine odaklanmaktadır. 24 Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinden 5 gün önce 19 Şubat 2022'de yayınlanan bu analizin tespitleri ve çözüm çerçevesi, ikinci ayı biten savaşı durdurmak için görüşen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmelerinin genel çerçevesi ile aynıdır. Analistin belirgin görüşüne göre, Ukrayna'yı işgal etse bile ABD'ye asla rakip olamayacak kadar küçük bir ekonomiye sahip olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kışkırtan, Rusya'nın arka bahçesine sızarak Rusya'yı rahatsız eden ABD'dir; Rusya Devlet Başkanı Putin'in rahatsızlığını giderecek ve savaşı durduracak olan tek şey Ukrayna'nın tarafsızlığının kabul edildiği bir anlaşmadır. Analizde dikkat çekici olan nokta, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın ABD için bir tehdit oluşturmadığı ile ilgili ısrarla vurgulanan 'yargısal tekrar'dır. Diğer önemli olan nokta ise bir akademisyen olan analistin analizinde tarafsızlığını kaybetmesi, tamamen ABD-Pentagon-CIA üretimi uyduruk El Kaide- Radikal Sünni İslamcılarla ilgili yalan ve çarpıtma içeren, temelde bütün Müslümanları doğrudan hedefe koyan ve hedefte tutan Rusya-Çin yanlısı cümleler kurabilmesidir: "Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya yönelik diğer tehditler, Rusya'nın Ukrayna'da oluşturduğu tehditten çok daha büyüktür ve bunlara odaklanılmalıdır. Bunlar arasında El Kaide veya (ABD'ye yönelik niyetleri Rusya'nınkinden çok daha kötü niyetli olan) diğer radikal Sünni İslamcıların yaptığı kitle imha silahları terör saldırıları; iklim değişikliği; Büyük tehlikeler oluşturan pandemik ve küresel halk sağlığına yönelik diğer tehditler, en iyi şekilde Rusya (ve Çin) dahil olmak üzere diğer güçlerle uluslararası işbirliği ile ele alınır, onlarla çatışmakla değil; şiddet içeren ABD yerel aşırılık yanlıları tarafından üretilen terör veya ayaklanma; Çin'in yükselen gücü ve artan savaşçılığı; ve ABD seçimlerine ve ABD'ye yönelik Rus siber saldırıları ABD'ye Ukrayna'nın olası Rus vassalizasyonundan çok daha fazla zarar verebilecek olan sosyal medya. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı genişlemesi listenin çok aşağısında. ABD, dikkatini bu tehditlerden Ukrayna-Rusya meselesine çekerse çok kötü bir gaf yapar." şeklindeki cümleleri kuran aklın ikinci dünya savaşı sonrası kurulan sömürge temelli Küresel Düzenin sürmesini isteyen bir bakış açısını pazarlamaya devam ettiği görülebilir, ancak aynı aklın korku pompalamaya da devam etmesi gerekmektedir: "Amerika Birleşik Devletleri gibi, Rusya'nın da büyük bir nükleer cephaneliği var ve onunla birlikte, güçlü bir nükleer caydırıcılığa sahip herhangi bir devlette olduğu gibi, batı (ve küresel) uygarlığı istediği zaman yok etme gücü var. NATO-Rusya ilişkilerinde nükleer kullanım riski nadiren ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, Rusya'nın rakibinden daha fazla tehlikede olduğuna inandığı ve dolayısıyla hasımlarından daha fazla kararlılığa sahip olduğuna inandığı bir durumda -Ukrayna- ABD ve NATO sert bir çizgide kalırsa ortaya çıkabilir. Rusya o zaman bir risk alma yarışmasını kazanabileceğine inanabilir ve dolayısıyla diğerinin Rusya'nın üstün kararlılığı karşısında eninde sonunda geri adım atarak büyük bir savaşa karşılıklı tırmanma tehlikesini artıracağı beklentisiyle gerilimi tırmandırma riskini alabilir." Türkiye için analizden çıkarılacak en önemli sonuç şudur: Türkiye arka bahçesinde müttefik kılığındaki ABD gibi bir düşman tarafından sürekli olarak rahatsız edilmektedir. Kuzey Irak, Suriye, Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs ve şimdi de Kırım-Ukrayna. Eğer Rusya'nın ABD'nin sınırlarında ürettiği tehditlere karşı Ukrayna'yı işgali ve genişlemesi ABD için tehdit değilse, Rusya'dan çok daha küçük bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin de sınırlarında ABD ve NATO-AB tarafından üretilen tehditlerle başa çıkması için terörle mücadele çerçevesinde güvenliğini sağlamak adına genişlemesi ABD için bir tehdit oluşturmayacaktır. Türkiye, çevresinde tarafsız ülkeler olması için rakiplerini zorlamalıdır. (Afganistan, Suriye, Irak gibi savaşlara sahne olan ülkelerde yaşananlara karşı sessiz ve tarafsız kalmayı tercih eden İsveç, Finlandiya, Avusturya, İsviçre ve İrlanda gibi daimi tarafsızlık statüsüne sahip ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı sert açıklamaları ve Ukrayna'ya silah yardımlarıyla sessizliklerini ve tarafsızlıklarını bozdular
Seçkin Deniz, 26.04.2022, Sonsuz Ark 


TO PREVENT WAR AND SECURE UKRAINE, MAKE UKRAINE NEUTRAL

ANAHTAR NOKTALAR:

 1. ABD-NATO-Rusya-Ukrayna krizi, Ukrayna'yı tarafsız bir devlet olarak tanımlayan taraflar arasında yapılacak büyük bir pazarlıkla çözülebilir.
 2. Tarafsızlık anlaşmaları, 1830'larda Belçika üzerindeki Fransız-İngiliz çatışmasını ve Soğuk Savaş'ta Finlandiya ve Avusturya üzerindeki Doğu-Batı çatışmasını önlemek için geçmişte iyi çalıştı.
 3. Belçika, Finlandiya ve Avusturya tarafsızlık anlaşmaları, tarafsız hale getirdikleri devletlerin güvenliğini arttırdı. Tarafsızlık, Belçika, Finlandiya ve Avusturya için bir dezavantaj değil, bir avantajdı.
 4. Büyük güçler, dost olmayan güçlerin veya ittifakların kendi sınırlarına yaklaşmasını asla sakin bir şekilde kabul etmezler. Rusya da bir istisna değildir. Ukrayna'nın NATO'da veya NATO'nun Ukrayna'da olma olasılığını açık bırakan bir anlaşmayı kabul etmeyecektir. Dolayısıyla, mevcut krizi çözmek için tarafsızlık çözümü hem yeterli hem de gereklidir.
 5. Ukrayna, ABD için maliyetli bir yüzleşmeye değmez Bu nedenle, ABD liderleri uzlaşmaya açık olmalıdır. Uzlaşmanın zor olduğu ortaya çıkarsa, ABD, kendi içinde ve başka yerlerde daha yüksek önceliğe sahip olduğundan, kendi şartlarında bir anlaşmayı dayatmak için yüksek maliyetler ödememeli veya büyük riskler almamalıdır.

UKRAYNA İÇİN TARAFSIZLIK BİR CEVAP SUNUYOR

ABD'nin Rusya ile Ukrayna konusunda uzun süredir devam eden çatışması 2021 Ekim ayının sonundan bu yana uğursuz bir şekilde yoğunlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2021'de NATO'nun Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinden güçlerini çekmesi ve Ukrayna'nın asla NATO'ya kabul edilmeyeceğine dair resmi bir garanti istiyor. ABD'li yetkililer, başlangıç ​​olarak bu talepleri reddettiler. ABD, NATO ve diğer ortakları ile Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor, ancak bir çıkmazda gibi görünüyor.

ABD'li liderler şimdi, Rusya'nın her an Ukrayna'ya askeri olarak saldırabileceği hususunda uyarılarda bulunuyorlar.

Hangi ABD politikaları için çağrıda bulunuluyor? ABD'nin yanıtını üç husus yönlendirmelidir.

Birincisi, Ukrayna-Rusya çatışması, Ukrayna'nın dünya siyasetinde tarafsız bir devlet olacağı konusunda Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO gibi tüm ilgili tarafların anlaşmasıyla çözülebilir. Ukrayna, NATO ve Rusya arasında her konuda tarafsız kalmayı kabul edecektir. Her iki tarafla da resmi ittifaklara veya savunma amaçlı olmayan askeri işbirliğine girişmeyecek ve sınırlarını herhangi bir işgalciye karşı koruyacaktır. Hem Rusya hem de NATO, Ukrayna'nın bu tarafsızlığını bozmamayı ve her şeye rağmen Ukrayna'nın egemenliğine saygı göstermeyi kabul edeceklerdir. (1) Rusya ve NATO ayrıca, Ukrayna'nın diğerlerine asgari düzeyde saldırı tehdidi oluşturacak şekilde kendini savunma çabalarıyla işbirliği yapmayı ve Ukrayna'ya karşı esasen saldırgan olmayan bir askeri duruş benimsemeyi kabul edeceklerdir. (2)

Bu formül, onu düşündüren tarihi yansıtan “Belçika 1830'lar/Finlandiya Soğuk Savaş/Avusturya 1955” çözümü olarak adlandırılabilir.

 • 1830'larda, Belçika'yı tarafsız bir devlet olarak kurmak amacıyla İngiltere-Fransa-Avusturya-Prusya-Rusya-Hollanda arasında yapılan 1831 ve 1839 tarihli anlaşmalarla bağımsızlığını kazanan Belçika üzerinde devam eden İngiliz-Fransız egemenlik mücadelesi önlendi. Herkes Belçika'yı kontrol etmenin tek yolunun, onu kimsenin kontrol etmeyeceği olduğu konusunda hemfikirdi.
 • 1948'de Sovyetler Birliği ve Finlandiya, Sovyetlerin Soğuk Savaş'ta tarafsız Fin davranışı karşılığında Finlandiya'nın içişlerine karışmaktan kaçınacaklarını kabul ederek karşı karşıya gelmekten kaçındılar. (3)
 • 1950'lerde, Avusturya'nın kontrolü ile ilgili NATO-Varşova Paktı çatışması, 1955 Avusturya Devlet Antlaşması ve Avusturya'nın NATO ile Varşova Paktı arasında tarafsız olmasını ve diğerlerinin bu Avusturya tarafsızlığına saygı duymasını taahhüt eden ilgili anlaşmalar tarafından önlendi. Bu şekilde, Almanya üzerinde olduğu gibi Avusturya üzerinde de askerîleştirilmiş bir Doğu-Batı çatışması önlendi. (4)

Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alırken, Ukrayna'yı tarafsız kılan paralel bir çözüm, NATO'nun başlıca hedeflerini karşılayacaktır: Ukrayna'nın bağımsızlığını sağlamak, Rusya'nın yayılmasını sınırlamak, mevcut krizi yatıştırmak ve Doğu Avrupa'da uzun vadeli savaş riskini azaltmak. Bu aynı zamanda Rusya'ya yönelik ulusal güvenlik tehdidini de -Rusya'nın Ukrayna ile olan 1.200 millik sınırındaki NATO güçlerini- ortadan kaldıracaktır.

Ukrayna da böyle bir anlaşmayı sevmelidir, çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığını güvence altına alırken, Ukrayna'nın savaşa sürüklenme riskini de azaltmaktadır.

Ukraynalı liderler genellikle üzerinde anlaşmaya varılan tarafsızlığın tarafsız devleti bir şekilde engellediğini varsayıyor ve bu nedenle Ukrayna için tarafsızlığa karşı çıkıyorlar. Aslında, ancak, üzerinde anlaşmaya varılmış tarafsızlık bir dezavantaj değil, bir faydadır. Dış müdahale veya zorlamaya karşı bir kalkan ve başkalarının savaşlarına karışmaya karşı bir koruma sağlar. Ulusal güvenliği ve ulusal bağımsızlığı destekler. Tarafsız olduktan sonra, Belçika, Avusturya ve Finlandiya müreffeh, özgür ve bağımsız toplumlar olarak gelişti. İsveç, İsviçre ve İrlanda da onlarca yıldır tarafsız devletler olarak barış ve özgürlük içinde başarılı oldular. Mutabık kalınan tarafsızlık, Ukrayna'nın siyasi konumunu büyük ölçüde iyileştirecektir.

ÇÖZÜM İÇİN UKRAYNA'NIN TARAFSIZLIĞI GEREKİYOR

İkincisi, mevcut Ukrayna krizini çözmek için bir tür tarafsızlık anlaşması gerekiyor. Ukrayna için kararlaştırılan tarafsızlığı göz ardı eden formüller NATO kuvvetlerinin Rusya sınırında ortaya çıkma olasılığını açık bırakacağı için diğer çözümler işe yaramayacak ve hiçbir Rus lider bunu kabul etmeyecektir.

Tarih, devletlerin, dost olmayan güçlerin ve ittifakların kendi sınırlarına yakın bir şekilde yaklaşmalarına neredeyse evrensel olarak direndiğini gösteriyor.

Birleşik Devletler, yabancı güçleri batı yarımkürenin dışında tutmak için sık sık tehdit etti veya güç kullandı. Şu örneklerde olduğu gibi:

 • 1823 Monroe Doktrini, ABD'nin Avrupa'nın Amerika'ya genişlemesine müsamaha göstermeyeceğini ilan etti.
 • ABD İç Savaşı'nın ardından 1867'de Fransa'yı Meksika'yı sömürgeleştirme çabalarını bırakmaya zorlamaya yönelik ABD askeri tehditleri.
 • Nikaragua (1909, 1912–1925), Haiti (1915–1934) ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki (1916–1924) ABD müdahaleleri, kısmen Orta Amerika ve Karayipler'de Avrupa askeri üslerinin ortaya çıkmasını önlemek için başladı.
 • ABD'nin Almanya'ya karşı I. Dünya Savaşı'na girmesi, kısmen Almanya'nın Meksika'yı müttefik olarak kabul etme çabalarıyla teşvik edildi (ve İngiltere'nin 1917'de Meksika'ya giden ünlü Zimmermann telgrafını keşfetmesiyle ortaya çıktı).
 • Guatemala'da ABD'nin Sovyetler Birliği'nin Guatemala'da Sovyet dostu bir rejim kurabileceğine dair (yanlış) korkularından esinlenen 1954 CIA mühendisliği darbesi.
 • ABD'nin 1962 Küba Füze Krizi'nde Sovyetlerin Küba'ya nükleer güç konuşlandırmasına verdiği yanıt olarak savaş tehdidi.
 • ABD'nin 1965'te Dominik Cumhuriyeti'ni işgali, aksi takdirde Dominik Devlet Başkanı Juan Bosch'un yönetiminde Sovyet dostu bir rejimin doğabileceğine dair (yanlış) korkusu.
 • CIA'nin Salvador Allende'nin 1970'de Şili devlet başkanlığına seçilmesini engellemeye ve 1973'te Başkan Allende'yi devirmeye yönelik çabaları, kısmen onun Sovyet etkisine maruz kalabileceğine dair (sahte) korkulara dayanıyordu.
 • 1980'lerde Nikaragua ve El Salvador'daki ABD vekil savaşları, bölgede Sovyet etkisinin ortaya çıkabileceğine dair (abartılı) ABD korkuları tarafından canlandırılmıştı.
 • 1983 ABD Grenada işgali, Sovyet etkisinin ortaya çıkabileceği olası olmayan tehlikeyi önlemek için başladı.

Diğer devletler de dost olmayan güçlerin yaklaşımına geniş çapta direnirler:

 • Çin, ABD'nin Çin sınırında askeri bir varlık kurmasını engellemek için Kasım 1950'de Kuzey Kore'deki ABD güçlerine saldırdı ve büyük bir savaşa yol açtı. (5)
 • Japonya, kısmen ABD'yi 1898 İspanyol-Amerikan savaşında Japonya'nın batı Pasifik mahallesinde edindiği ve 1941'de Japonya'nın petrole erişimi için hayati önem taşıyan Japon deniz yolları üzerinde beliren askeri üslerden uzaklaştırmak için ABD'ye saldırdı. 
 • İsrail uzun zamandır barış için Arap komşularının sınırlarındaki topraklarını silahsızlandırmayı kabul etmesini şart koşuyor.
 • Almanya Şansölyesi Bethmann Hollweg 1914'te Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın sınırlarından Fransız ve Rusya gücünü kaldırarak “öngörülebilir gelecek için doğuda ve batıda Alman İmparatorluğu için güvenlik” aradığını belirtti. (6)
 • Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın ana batı sınırı olan bölgede askeri bir varlık kurmasını önlemek için 1994 ve 2021 yılları arasında Afganistan'da Taliban'ın şiddet içeren güç kampanyasını destekledi. (7)
 • Çarlık Rusyası uzun zamandır düşman güçlerin komşu Karadeniz'i veya yakındaki Türk Boğazlarını kontrol etmesini önlemeye öncelik vermiş ve bu nedenle 1850'lerde Türkiye'ye ve 1914'ten önce Avusturya'ya karşı katı politikalar benimsemiştir. Bu politikalar Rusya'yı 1854-1856 Kırım Savaşı'na ve Dünya Savaşı'na çekmeye yardımcı olmuştur. 

Kısacası, devletler "NUPIMBY" ilkesi olarak adlandırılabilecek şeyi yaygın bir şekilde uyguluyorlar; "Arka Bahçemde Düşman Güç Yok". Çoğu ulusal güvenlik tehdidine savaşarak veya sınırlarının yakınında ortaya çıkan tehditlere karşı özel bir savaşla tepki verirler. Yakındaysa ve uzaktan tehlikeli görünüyorsa, devletler bütün dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Belki de bu tür davranışların modası geçmiştir: füze ve siber çağında devletler diğerlerine çok uzak mesafeden büyük zararlar verebilirler, bu nedenle stratejik derinlik çok daha az önemlidir, devletler uzak tehditlerden daha fazla yakın tehditlerden endişelenmemelidir. Ama devletler böyle düşünüyorlar. Yakındaki tehditler konusunda uzaktakilerden çok daha sert tepki gösteriyorlar. Bu davranış güçlü bir ampirik düzenliliktir.

Sonuç: Birleşik Devletler, güçleri veya müttefikleri ile diğer büyük güçlerin arka bahçelerine sızarsa, muhtemelen direnişi kışkırtacaktır; bu nedenle, bu güçlerle çatışmaktan kaçınmak istiyorsa, bu tür izinsiz girişlerden kaçınmalıdır. Ukrayna ile ilgili ders, ABD'nin 1917'de bir Alman-Meksika ittifakını kabul etmesinden daha fazla Rusya'nın Ukrayna'da (veya Gürcistan'da) bir NATO varlığını kabul etmeyeceği gerçeğidir; veya ABD'nin 1962'de Küba'da Sovyet füzelerini kabul etmesi; veya Çin'in 1950'de Çin'in Kuzey Kore sınırında ABD varlığını kabul etmesi; veya Japonya'nın, 1941'de Filipinler'deki ABD üslerini kabul etmesi; veya Pakistan'ın, 1994-2021'de Afganistan'da olası bir Hint dayanağı kabul etmesi gibi.

Zeki ABD devlet uzmanları bu gerçeği uzun zaman önce fark ettiler. 2005 ve 2008 yılları arasında ABD'nin Rusya büyükelçiliği yapan ve şimdi CIA direktörü olan William J. Burns, 2008 tarihli bir yazısında Rusya'nın görüşünü özetledi: "Ukrayna'nın NATO'ya girişi, Rus seçkinleri (sadece Putin değil) için tüm kırmızı çizgilerin en parlak olanıdır... Ukrayna'yı NATO'da Rusya'nın çıkarlarına doğrudan bir meydan okumadan başka bir şey olarak gören birine henüz rastlamadım." (8) Ukrayna ve Rusya'ya yönelik uygulanabilir bir ABD politikası bu gerçeği yansıtmalıdır.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ UKRAYNA'DA TEHLİKEDE DEĞİL

Üçüncüsü: Ukrayna'daki Rus hakimiyeti Ukraynalılar için trajik olsa da, ABD ulusal güvenliğine çok az tehdit oluşturacaktır. Buna göre, Rusya'nın Ukrayna'yı vassalize etmesini önlemek, hayati bir ABD ulusal güvenlik çıkarı değil. Bu nedenle, Birleşik Devletler için söz konusu olan riskler, maliyetli bir yüzleşmeye değmezler; bu nedenle, ABD ve Rusya'nın eğilmesini gerektiren uzlaşmacı çözümlere açık olmalıdır. Ve Rusya Ukrayna'ya karşı harekete geçerse, Birleşik Devletler yanıt vermelidir, ancak söz konusu ulusal güvenlik risklerinin mütevazı boyutunu yansıtan ölçülü bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri diğer tehditlerden çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve bu tehditlere odaklanmaya devam etmelidir. Rusya ile Ukrayna konusunda maliyetli bir rekabet, yanlış yerleştirilmiş öncelikler hatası olur.

Modern devletler askeri güçlerini ekonomik temellerinden damıtıyorlar. Dolayısıyla, yalnızca birinci lig ekonomilerine sahip devletler büyük güçlerdir. Bu önlemle Rusya küçük bir güçtür, büyük güç oyununda önemli olmayacak kadar zayıf ve ABD'ye veya onun NATO müttefiklerine ciddi bir meydan okuma oluşturamayacak kadar zayıftır. Rusya Ukrayna'yı vasallaştırsaydı bu doğru kalacaktı: Ukrayna'yı kazanmak Rusya'nın gücüne çok az şey katacaktı.

Rusya ekonomisi, gayri safi dünya hasılasının (GWP) yalnızca yüzde 1,74'ünü üretiyor. Boyut olarak dünyada ABD, Çin, büyük NATO ülkeleri ile Japonya'nın çok gerisinde onbirinci sırada yer alıyor. Spesifik olarak, Rusya'nın GSYİH'si ABD'nin GSYİH'sinin on dörtte biri kadar, Çin'in GSYİH'sinin yalnızca onda biri, Japonya'nın GSYİH'sinin yalnızca üçte biri, Almanya'nın GSYİH'sinin yarısından az, Hindistan ve Fransa'nın GSYİH'sinin yarısı kadar ve İtalya, Güney Kore ve Kanada'nın GSYİH'lerinden daha az.

ABD dışındaki 29 NATO ülkesinin ekonomileri birlikte, Rusya ekonomisinin on üç katı büyüklüğünde.

30 NATO ülkesinin tümünün ekonomileri birlikte Rusya ekonomisinin yirmi altı katı büyüklüğünde.

Daha fazla perspektif için: Rusya'nın GSYİH'sı ABD'nin Teksas eyaletinden daha küçük. Teksaslılar sert ama uluslararası düzen için potansiyel bir tehdit oluşturmuyorlar.

Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelmesi, tek başına Rusya'dan çok az daha üretken olacaktır. Ukrayna, GWP'nin yüzde 0.19'unu üretiyor, bu nedenle Rusya-artı-Ukrayna ekonomisi birleşik bir GWP'nin yalnızca yüzde 1.93'ünü üretecek.

KÜRESEL EKONOMİK ÜRETİM, 2021 (9)

Rusya, en zayıf devletler dışında genişlemek için çok zayıf. Amerika Birleşik Devletleri, NATO veya diğer ABD müttefiklerine meydan okumak için gerekli olan askeri potansiyelden tamamen yoksundur ve Ukrayna ile birleşse bile böyle bir potansiyelden yoksun olacaktır.

RUSYA ABD İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT DEĞİL

Gerçek güvenlik tehditleri bazen ortaya çıkar. O taktirde, ele alınmaları gerekir. Geçmişte Birleşik Devletler, Wilhelm Almanyası (1917–1918), Nazi Almanyası (1941–1945) ve Sovyetler Birliği'nden (1947–1989) kaynaklanan tartışmalı gerçek güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldı ve bunlara yanıt verdi. Mevcut Rus tehdidiyle ilgili bir karşılaştırma, perspektif sağlar. İki Alman rejimi ve SSCB, Avrasya hegemonyası için makul bir meydan okuma oluşturacak kadar güçlü oldukları için makul güvenlik tehditleri oluşturuyorlardı. Her biri o sırada Avrasya'daki en büyük endüstriyel güçtü ve yalnızca ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci gücüydü. Bu nedenle, Avrasya'daki rakiplerinden daha fazla askeri potansiyele sahiptiler. Kontrolsüz iki Alman rejimi ve SSCB, muhtemelen, en kötü durumda, Avrasya'ya hükmedebilecek bir ordu oluşturmak için yeterli ekonomik güce sahip, Atlantik boyunca güç projelendiren ve Amerika Birleşik Devletleri'nin devasa sanayi üssüne ve her iki taraftaki uçsuz bucaksız okyanus hendeklerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit eden bir imparatorluk kurabilirdi. Her durumda, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa değer gerçek bir tehditle karşı karşıya kalması bir smaç değildi, ancak inandırıcıydı.

GWP'NİN WİLHELM ALMAN, NAZİ ALMAN VE SOVYET HİSSELERİ

1913'te Wilhelm Almanyası: dünya imalat üretiminin (WMO) yüzde 14,8'ini üretiyordu; veya Avusturya-Macaristan ile birlikte WMO'nun yüzde 19,2'sini (10)

Nazi Alman imparatorluğu ve onun Avrupalı ​​müttefikleri 1941 sonlarında: 1938'de GWP'nin kabaca yüzde 37,3'ünü üreten bir ekonomik bölgeyi kontrol ettiler. (11)

1961-1986'da Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı imparatorluğu: GWP'nin yaklaşık yüzde 18,7'sini üretti. (12)

WİLHELM ALMANYA'SININ ASKERİ POTANSİYELİ 1913, NAZİ ALMANYASI 1941 VE SSCB 1961-86 - RUSYA VE RUSYA + UKRAYNA, 2021 (13)

Karşılaştırıldığında, bugün Rusya veya Rusya artı Ukrayna, iki Alman rejimi ve SSCB'den çok daha az göreli askeri potansiyele sahip. Aynı ligde değiller. İki Alman rejimi ve SSCB'nin her biri, Rusya'nın veya Rusya-artı-Ukrayna'nın 2021'de ürettiği gayri safi dünya hasılasının 10,7 ila 21,4 katı arasında bir pay üretmişti. Bu, Bambi-V-Godzilla karşıtlığıdır. Spesifik olarak, 1913'te Wilhelm Almanyası artı Avusturya, Rusya'nın 2021'de ürettiği GWP'nin 11 katını üretti; 1941'de Nazi Alman imparatorluğu ve Avrupalı ​​müttefikleri Rusya'nın 2021 GWP payının 21.4 katını üretti; ve 1961–1986'da SSCB ve Doğu Avrupa imparatorluğu, Rusya'nın 2021 GWP payının 10.7 katını üretti.

Göreceli ekonomik temellerine göre değerlendirildiğinde, bugünün Rusya'sının veya olası bir Rusya-artı-Ukrayna kombinasyonunun oluşturduğu tehditler, Amerikalıların geçmişte makul gördüğü Alman ve Sovyet tehditlerinden çok daha küçüktür.

Aynı zamanda, 1917 veya 1941'de olmadığı gibi, Birleşik Devletler'in şu anda büyük ve güvenli bir nükleer caydırıcılığa sahip olduğunu da hatırlayalım. Bu caydırıcılık, ABD'yi, çok daha büyük GSYİH'ya sahip bir devlet tarafından bile, bir şekilde bu devleti bir şekilde dönüştüremezse, esasen fethedilemez kılmaktadır. ABD, GSYİH avantajını, ABD nükleer kuvvetlerine misilleme olarak saldırgana kabul edilemez bir zarar veremeyecek kadar etkili bir şekilde vurabilecek ilk saldırı nükleer kuvvetine dönüştürdü. Böyle bir güç yaratmak, Birleşik Devletler üzerinde muazzam ekonomik üstünlüğe sahip bir hasım için bile çok zor bir görev olacaktır. Rusya'nın veya Rusya-artı-Ukrayna'nın böyle bir tehdit oluşturabileceği hayal bile edilemez.

UKRAYNA RUSYA İÇİN BİR ÖNCELİK, ANCAK ABD İÇİN DEĞİL

Rusya'nın ABD'ye ulaşma ve ona zarar verme gücü var. ABD seçimlerine saldırmak ve sosyal medya aracılığıyla zehirli sahte haberler göndererek ABD'de sosyal çatışmayı kışkırtmak için halihazırda kullandığı güçlü bir siber kapasiteye sahip. Bu siber tehdide cevaplar bulunmalıdır. Ancak bu tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya hakim olup olmamasına bağlı olarak esnek değildir. Ayrı bir yolda incelenmeli ve ele alınmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri gibi, Rusya'nın da büyük bir nükleer cephaneliği var ve onunla birlikte, güçlü bir nükleer caydırıcılığa sahip herhangi bir devlette olduğu gibi, batı (ve küresel) uygarlığı istediği zaman yok etme gücü var. NATO-Rusya ilişkilerinde nükleer kullanım riski nadiren ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, Rusya'nın rakibinden daha fazla tehlikede olduğuna inandığı ve dolayısıyla hasımlarından daha fazla kararlılığa sahip olduğuna inandığı bir durumda -Ukrayna- ABD ve NATO sert bir çizgide kalırsa ortaya çıkabilir. Rusya o zaman bir risk alma yarışmasını kazanabileceğine inanabilir ve dolayısıyla diğerinin Rusya'nın üstün kararlılığı karşısında eninde sonunda geri adım atarak büyük bir savaşa karşılıklı tırmanma tehlikesini artıracağı beklentisiyle gerilimi tırmandırma riskini alabilir. 

Bu, Ukrayna konusunda NATO-Rus çatışmasının NATO için özel riskler oluşturmasının bir nedenidir. Başkan Putin, Ukrayna'nın Batı ile uyumunun hayati Rus ulusal güvenlik çıkarlarını ve belki de diğer hayati çıkarları (örneğin kültürel) tehdit edeceğine inanıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, krizde ABD ve NATO'dan daha fazla tehlikede olduğunu hissedebilir; üstün bir kararlılığa sahip olduğuna inanabilir; daha az kararlı olan Batı geri adım atacağı için nükleer cephaneliğini devreye sokarak bir çatışmayı kazanabileceğini düşünebilir. Bu nedenle, gerilimi tırmandırmanın yollarını arayabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna krizini tüm tarafların temel çıkarlarına hizmet eden şartlarla, örneğin Ukrayna'nın üzerinde anlaşılan tarafsızlığıyla, derhal çözerek bu senaryodan kaçınabilir.

Genel bir kural olarak, nükleer güçler arasındaki anlaşmazlıklar, risk almaya ve maliyetleri ödemeye daha istekli olan ve dolayısıyla daha kararlı olan tarafça kazanılır. Bu nedenle nükleer güçler, bu konuda kendilerinden daha fazla kararlılığa sahip diğer nükleer güçlerle karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır. ABD'nin mevcut krizdeki politikası bu ilkeyi yansıtmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya yönelik diğer tehditler, Rusya'nın Ukrayna'da oluşturduğu tehditten çok daha büyüktür ve bunlara odaklanılmalıdır. Bunlar arasında El Kaide veya (ABD'ye yönelik niyetleri Rusya'nınkinden çok daha kötü niyetli olan) diğer radikal Sünni İslamcıların yaptığı kitle imha silahları terör saldırıları; iklim değişikliği (ABD'ye herhangi bir makul Rus emperyal genişlemesinden çok daha fazla zararı tehdit ediyor); Büyük tehlikeler oluşturan pandemik ve küresel halk sağlığına yönelik diğer tehditler, en iyi şekilde Rusya (ve Çin) dahil olmak üzere diğer güçlerle uluslararası işbirliği ile ele alınır, onlarla çatışmakla değil; şiddet içeren ABD yerel aşırılık yanlıları tarafından üretilen terör veya ayaklanma; Çin'in yükselen gücü (belirtildiği gibi, Rusya'nın gücünü büyük ölçüde aşıyor) ve artan savaşçılığı; ve ABD seçimlerine ve ABD'ye yönelik Rus siber saldırıları ABD'ye Ukrayna'nın olası Rus vassalizasyonundan çok daha fazla zarar verebilecek olan sosyal medya. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı genişlemesi listenin çok aşağısında. ABD, dikkatini bu tehditlerden Ukrayna-Rusya meselesine çekerse çok kötü bir gaf yapar.

NATO'nun Ukrayna'ya asla katılmayacağını garanti etmesini talep etmenin yanı sıra, Rusya cumhurbaşkanı ikinci bir talepte bulundu: NATO'nun 1997'den sonra NATO'ya katılan Doğu Avrupa ülkelerine, Polonya'nın da dahil olduğu bir grup olan Doğu Avrupa ülkelerine kuvvet konuşlandırmaması ve Baltık devletleri ve Balkan devletlerinden kuvvet çekmesi. Rusya cumhurbaşkanının Ukrayna ile ilgili taleplerinde olduğu gibi, bu sorunu çözmek için uygulanabilir uzlaşma formülleri bulunabilir. Rusya'nın NATO'nun doğu Avrupa kuvvet seviyelerini geri çekmesi talebine ilişkin açıklamaları, Rusya'nın esas olarak bu kuvvetlerin Rusya'ya karşı oluşturduğu tehditle ilgilendiğini gösteriyor. Bu tehdit ve ayrıca Rus kuvvetlerinin Doğu Avrupa NATO ülkelerine yönelik oluşturduğu tehdit, hem Rusya'nın hem de NATO'nun diğerine karşı esasen savunma amaçlı askeri duruşlar benimseyeceği bir Rusya-NATO anlaşmasıyla hafifletilebilir. (14) Böyle bir anlaşma, her iki taraftaki kuvvetlerin diğer taraf için oluşturduğu tehdidi azaltacaktır.

NATO ve Rusya, Doğu Avrupa'daki hem Ukrayna hem de NATO kuvvet seviyeleri üzerinde anlaşmaya varabilirse, bir Rus-NATO modus vivendi ulaşılabilir olacak. İklim değişikliğinden küresel halk sağlığına ve İran nükleer silahlarına kadar karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konularda işbirliği yeniden izlenebilir.

ABD POLİTİKASI ABD ÇIKARLARINA HİZMET ETMELİDİR

Mevcut krize Ukrayna'nın üzerinde anlaşmaya varılan tarafsızlığına odaklanan bir çözüm, ABD'nin, Ukrayna ve Rusya'nın da ana hedeflerine hizmet edecektir.

Ukrayna'nın etkisiz hale getirilmesini ihmal eden çözümler başarısız olacaktır.

Ukrayna'da söz konusu olan riskler, maliyetli bir çatışmayı haklı çıkarmak için çok küçüktür. Bu nedenle, sorunları çözmek için bir uzlaşma bulmak öncelikli olmalıdır; ve eğer uzlaşma zorlaşırsa ve Rusya güç kullanırsa, ABD söz konusu ABD ulusal güvenlik çıkarlarının sınırlı boyutunu yansıtan sınırlı bir yanıt vermelidir.

ABD'nin NATO'nun Ukrayna'yı dahil etme hakkı üzerindeki ısrarı, 1950-1953 ABD-Çin savaşına benzer bir savaş patlak vermesini riske atıyor. Bu savaş, Başkan Harry S. Truman ve Dışişleri Bakanı Dean Acheson'ın, Çin'in 2 ve 3 Ekim 1950'deki uyarılarına rağmen, ABD birliklerini Çin'in Kuzey Kore sınırına doğru ilerletme yönündeki akılsızca kararıyla ateşlendi. Makul olsun ya da olmasın Rusya, Ukrayna için benzer bir uyarıda bulundu. Bu tür uyarıları dikkate almamak, yalnızca büyük nedenlerle yapılmalıdır. Burada bu nedenler yok.

İlk bakışta, Rusya güçlü görünüyor. Etkileyici görünen silahları var; şık savaş uçakları ve büyük tanklar. Ve haritada büyük görünüyor, özellikle Sibirya. Ancak ulusal güvenlik politikası, tehditleri dikkatle ölçmek için yüzeyin ötesine bakmalı ve buna göre öncelikleri belirlemelidir. Daha büyük tehditleri ihmal ederken daha küçük tehditleri ele almak ciddi bir hatadır. 

Ve temel hususlar göz önüne alındığında, Rusya'nın üçüncü dereceden bir tehdit oluşturan ikinci sınıf bir güç olduğunu ve bu nedenle ABD için yalnızca üçüncü dereceden politika önceliğini hak ettiğini ortaya koyuyor. (15) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikası üzerinde büyük riskler almak, yanlış öncelikler peşinde koşmak olur. Bu fikir, Atina'nın yakınlardaki daha büyük tehditlere odaklanmanın Atina'nın güvenliğini çok daha iyi koruyacağı Peloponnesos Savaşı'nda Siraküza'ya yaptığı feci askeri seferi hatırlatıyor. Ukrayna üzerinden büyük riskler almak da benzer bir hata olur.

Biden yönetimi yetkilileri, devletlerin kendi müttefiklerini seçme konusunda egemen bir hakları olduğu ve Ukrayna'nın tarafsızlığına ilişkin bir anlaşmanın Ukrayna'nın bu egemenlik hakkını kullanmasını ihlal edeceği gerekçesiyle Ukrayna'nın tarafsız hale getirilmesine yönelik bir anlaşmaya karşı olduklarını belirttiler. Bu sözde hak yeni bir ilkedir; BM tüzüğü, 1949 NATO anlaşması, diğer uluslararası hukuk veya geçmiş ABD dış politika düşüncesine dayanmaz. (16) ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmez. ABD ve Ukrayna'nın temel çıkarlarına hizmet edecek, üzerinde anlaşmaya varılmış bir tarafsızlık çözümüne yer açmak için ABD'nin Ukrayna-Rusya'ya yönelik politikasına ilişkin ABD tartışmasından çıkarılmalıdır.

Stephen Van Evera, Siyaset Bilimi Profesörü, MIT, 19 Şubat 2022, Defense Priorities

Seçkin Deniz, 26.04.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Dip Notlar:

1- Ukrayna'nın tarafsızlığına ilişkin bir anlaşma için Ukrayna'daki Donbas'ın statüsüne ilişkin bir anlaşma gerekli olacaktır. Bu, iki konuya yönelik çözümler karşılıklı olarak etkinleştirildiğinden mümkün görünüyor. Donbass'ın Ukrayna'daki statüsünün çözülmesinin ve Ukrayna'nın tarafsızlığına ilişkin bir anlaşmanın neden birbirini tamamlayıcı olduğu ve birlikte yapılabileceği konusunda daha fazla bilgi için bkz. Anatol Lieven, "Ukrayna: The Most Dangerous Problem of World", Nation, 15 Kasım 2021 , https://www.thenation.com/article/world/ukraine-donbas-russia-conflict/ .

2- Ukrayna krizi için bir çözüm olarak kararlaştırılan tarafsızlığın diğer onayları arasında Anatol Lieven, “Ukrayna Tarafsızlığı: Mevcut Jeopolitik Tuzağın Dışında Bir 'Altın Köprü',” Responsible Statecraft, 3 Ocak 2022, https://responsiblestatecraft.org/ 2022/01/03/ukrayna-neutrality-golden-bridge-out-of-a-mevcut-jeopolitik-tuzak/ ; Michael O'Hanlon, “Avrupa'da Krizi Çözmek: Ukrayna için NATO Üyeliğinden Daha İyi Bir Fikir” Hill, 10 Ocak 2022, https://thehill.com/opinion/national-security/588950-defusing-the-crisis -avrupa'da-nato'dan daha iyi bir fikir-ukrayna ; ve Mike Sweeney, “NATO'ya 'Hayır' Demek--Ukrayna Tarafsızlığı için Seçenekler”, Defense Priorities, 12 Ağustos 2020,https://www.defensepriorities.org/explainers/saying-no-to-nato-options-for-ukrainian-neutrality .

3- Ukrayna için bir model olarak Fin tarafsızlığı hakkında bkz. Helena Cobban, “'Finlandiyalaşma' Ukrayna'nın Rusya ile Çatışmayı Durdurmasına Yardımcı Olabilir mi?” Responsible Statecraft, 11 Aralık 2019, https://responsiblestatecraft.org/2019/12/11/can-finlandization-help-ukraine-stave-off-conflict-with-russia/ .

4- Avusturya tarafsızlığı hakkında bkz. Franz-Stefan Gady, “Austrian Neutrality: A Model for Ukraine,” National Interest, 6 Mart 2014, https://nationalinterest.org/commentary/austrian-neutrality-model-ukraine-10005?page= 0%2C1 ; Audrey Kurth Cronin, Great Power Politics and the Struggle for Austria, 1945–1955 (Ithaca: Cornell University Press, 1986).

5- ABD'nin Çin'in saldırısını kışkırtmadaki rolü hakkında bkz. Allen S. Whiting, China Crosses the Yalu: The Decision to Enter the Korean War (Stanford: Stanford University Press, 1960): 4–7, 105–6, 127 –29, 158–60; Seth Faison, Jr., “Mao's Cable Açıklamas Drive Into Korea,” New York Times, 26 Şubat 1992, “ https://www.nytimes.com/1992/02/26/world/mao-s-cable-explains -drive-to-kore.html; “Mao's 2 Telegrams on Korea,” New York Times, 26 Şubat 1992, Thomas Christensen tarafından çevrildi ve düzenlendi. Mao, 2 Ekim 1950'de Stalin'e şunları yazdı: "Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm Kore'yi işgal etmesine izin verirsek... Amerikan işgalcileri daha çok koşacaklar." 13 Ekim 1950'de Zhou Enlai'yi şöyle yazdı: “Düşmanın Yalu sınırına baskı yapmasına izin vererek asker göndermezsek… Mançurya için en dezavantajlı olacak; Güney Mançurya'nın tüm elektriği tehdit edilecek. … Savaşa girmemenin vereceği zarar çok büyük olur.”

6- Fritz Fischer, Yanılsamalar Savaşı: 1911'den 1914'e Alman Politikaları (NY: WW Norton, 1975): 536, Bethmann'ın 9 Eylül 1914 tarihli “Eylül Programı”ndan alıntı. Büyük bir güç olarak yeniden diriliş her zaman mümkün olmayacaksa, Rusya Almanya'nın doğu sınırından mümkün olduğu kadar geri çekilmeli.”

7-Pakistan'ın nedenleri hakkında bkz. Ahmed Rashid, Descent into Chaos: The US and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afganistan ve Central Asia (New York: Viking, 2008): 25 ve pasim.

8- Joshua Shifrinson ve Stephen Wertheim, "Ukrayna üzerinde çok agresif davranmak onu ve Tayvan'ı tehlikeye atabilir", Washington Post, 23 Aralık 2021, https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/12/23/ukraine-taiwan -kırmızı çizgiler/ .

9- Brüt dünya ürünü (GWP), https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp adresinde Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünümü'nden (Ekim 2021) veri çeken "Dünya GSYİH Sıralaması 2021 - StatisticsTimes.com"dan alınmıştır. -ranking.php . Ülke GSYİH'leri ve NATO GSYİH verileri, IMF "Dünya Ekonomik Görünüm Veritabanı, Ekim 2021"den alınan verileri bildiren Wikipedia, "GSYİH'ye göre ülkeler listesi (nominal)—Wikipedia"dan alınmıştır. Texas 2021 GSYİH, Ekonomik Analiz Bürosu'ndan, "Devletlere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 3. Çeyrek 2021," tablo 3, https://www.bea.gov/news/2021/gross-domestic-product-state-3rd-quart -2021 _ Tüm tahminler nominal/döviz kuru paritesidir.

10- Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict to 1500'den 2000'e (NY: Random House, 1987): 202. 1913'te GSYİH'ler tahmin edilmedi, ancak ulusal üretim çıktısı tahmin edildi ve burada kullanıldı. Alman 1913 GSYİH için bir vekil olarak.

11- Kennedy'den Tahmini, Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü: 202; ve WS ve ES Woytinsky, World Population and Production (New York: Twentieth Century Fund, 1953): Tablo 185, 389.

12- Stephen Van Evera'dan Veriler, "The United States and the Third World: When Intervene?", Tablo 4-1, "Shares of Global Product, Selected Years, 1948-1986", Kenneth A. Oye, Robert J. Lieber ve Donald Rothchild, ed., Eagle in a New World: American Grand Strategy in the Post-Cold War Era (New York: HarperCollins, 1992), 105-150, 111. Yüzde 18.7 rakamı, Sovyet hisselerinin ortalamasıdır. 1961, 1965, 1970, 1975, 1980 ve 1986'da GWP.

13- Bu tablodaki veriler önceki iki tablodan, "Küresel Ekonomik Üretim, 2021" ve "GWP'nin Wilhelm Alman, Nazi Almanyası ve Sovyet hisseleri"nden alınmıştır. Kaynaklar 9, 10, 11 ve 12. dipnotlarda belirtilmiştir. GSYİH rakamları trilyonlarca dolar cinsindendir.

14- Saldırgan olmayan savunmalarla ilgili bir tartışma, Bjørn Møller ve Hakan Wiberg, der., Non-Offensive Defense for the Twenty-first Century (Abingdon, Birleşik Krallık: Routledge, 2020). Saldırgan olmayan savunma kavramı, hücum-savunma teorisine ve türev bir fikir olan güvenlik ikilemine, yani bir devletin güvenliğini artırmaya çalıştığı birçok aracın diğerlerinin güvenliğini azalttığı bir duruma dayanır. Hücum-savunma teorisi ve güvenlik ikilemine ilişkin ufuk açıcı tartışma şudur: Robert Jervis, “Cooperative Under the Security Dilemma,” World Politics cilt. 30, hayır. 2 (Ekim 1978): 167–214. Hücum-savunma teorisinin bir gelişimi Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict (Ithaca NY: Cornell U. Press, 1999): 117-192. Bir damıtma, Stephen Van Evera, Robert J. Art ve Kenneth N. Waltz, ed., The Use of Force, 6. baskı. (Lanham: Rowman & Littlefield, 2004): 44-69.

15- Bir Rus işgal gücü, muhtemelen Ukrayna'nın düzenli askeri güçlerini ve muhtemelen işgal sonrasında ortaya çıkacak olan Rus karşıtı Ukrayna isyanını yenebilir. Böylece Rusya, en azından kısa vadede Ukrayna'yı boyunduruk altına alabilir. Bakınız Barry Posen, “Ukrayna: Retorical Dogs of War”, Just Security, 14 Şubat 2022, https://www.justsecurity.org/80230/ukraine-unleashing-the-rhetorical-dogs-of-war/ . Rusya'nın sahip olmadığı şey, kararlı NATO muhalefetine karşı hakimiyetini çok daha batıya veya denizaşırı ülkelere yayma gücüdür.

16- Michael O'Hanlon ve Stephen Van Evera, "As No NATO Açık Kapı Politikası Yok," Hill, 27 Ocak 2022, https://thehill.com/opinion/national-security/591448-there-is-no- nato-açık-kapı-politikası . Bazı ABD'li yetkililer, devletlerin etki alanları iddiasında bulunmalarını yasaklayan yeni bir uluslararası normun varlığını da ileri sürdüler. Ayrıca ABD'nin bu norma uyduğunu ima ettiler ve Rusya'nın Ukrayna ve Doğu Avrupa ile ilgili taleplerinin bunu ihlal ettiğinden şikayet ettiler. ABD'nin böyle bir normu hiç gözlemlemediğini kaydeden Peter Beinart, "ABD Küresel Politika Hakkında Kendine Yalan Söylemeyi Ne Zaman Bırakacak?" New York Times, 13 Ocak 2022, https://www.nytimes.com/2022/01/13/opinion/us-russia-putin-ukraine.html .


Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı