13 Haziran 2021 Pazar

SA9253/SD2113: NATO Ne İçindir?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, London School of Economics and Political Science'ta küresel yönetişim fahri profesörü ve 'Başka Bir Avrupa Mümkün' ulusal komitesinin bir üyesi olan Mary Kaldor'a aittir ve  Varşova Paktı temelinde 'Sovyet Tehdidi'ne karşı kurulan, Sovyetlerin 1989'da yıkılması sonrası, 'Teröre karşı savaş' maskesi altında İslam'a ve Müslüman ülkelere (Türkiye'de askeri darbeler, terör, iç savaş zemini hazırlama gibi faaliyetlerle birlikte, Irak, Somali, Afganistan, Pakistan, Sudan, Mali, Nijerya, Suriye, Mısır, Yemen, Libya, Lübnan, Filistin terör ve savaşla ve İran yaptırımlarla taş devrine döndürülmüştür) karşı saldırgan politikaların uygulandığı bir araç olarak dönüştürülen NATO'ya odaklanmakta ve yeni konseptin İnsan güvenliği ve kriz yönetimi olması gerektiğini iddia etmektedir. Artık gün geçtikçe derinleşen Katil Batı Medeniyeti'nin çöküşü karşısında paniğe kapılan Avrupalıların, kendilerini koruyacağına inanmadıkları ABD ile karşı karşıya oldukları şu anda, şimdi de insan güvenliği çerçevesinde sadece kendi güvenliklerinin ürettiği beklentileri nettir ve bu beklenti büyük dersler çıkarılacak ölçüde trajiktir: "NATO zaten bir insan-güvenlik birimi kurmuştur. Sivillerin ve kültürel mirasın korunması, kadın, barış ve güvenlik gündemi ve cinsel şiddetin önlenmesi için planlama yapması gerekiyor. Ancak bu görevler, NATO'nun klasik savaşma rolüyle bağlantılı olarak yürütülemez. Transatlantik ittifakın genel hedefi haline gelmeleri gerekiyor." NATO'yu Amerikan çıkarları için kullanma imkanını kaybeden ABD için her şey çok daha korkunç olsa da, Türkiye'nin korkuya kapılmış bu katil topluluğu özenle sıcak havuza taşıması ve tarihin acımasız akışında yavaş ölüme terk etmesi için NATO'nun yeni yapısına yönelik değişikliklerde kendisinin etkin bir güç olarak tanımlanacağı tavizsiz bir tasarım müdahalesi şarttır. 14 Haziran 2021'de NATO temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'nin baskın taleplerine artık boyun eğmek zorunda kalmıştır ya da kalacaktır. Tarihin geriye akma gibi bir alışkanlığı yoktur; 100 yıl önce İngiltere-Fransa liderliğindeki Avrupa'nın sömürgesi olan Çin bugün neredeyse bütün limanlarını ve büyük küresel şirketlerini ele geçirerek Avrupa'yı yavaş yavaş sömürgeleştirmektedir. 12 Haziran 2021'de G7 Zirvesi'nde Çin'in uluslararası altyapı programı “Kuşak ve Yol”a yanıt olacak yeni bir planın açıklanacağı duyurulsa da, G7 için bütün yollar ve planlar tüketmiş ya da tıkanmıştır; NATO'dan ihraç edilmesi gerektiğini söyleyenlerin başarılı olamadığı bu yeni dönemde Türkiye'nin gücü bu akışta Avrupa için 'güvenli alan' sağlayabilecek olan tek alternatiftir. 'Bilgi Savaşı' için yeniden tasarlanması da tartışılan NATO'nun gelecekte sadece Türkiye yönetiminde taşıyacağı bir anlam olacaktır.
Seçkin Deniz, 13.06.2021


What is NATO for?
"Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana NATO bir rol bulmakta zorlanıyor. Bu rolü 'İnsan' güvenliğine odaklanarak bulabilir."

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) jeopolitik bir ittifaktır. Soğuk savaş sırasında potansiyel bir Sovyet tehdidine karşı koymak için inşa edildi. Batı Avrupa'daki nükleer ve konvansiyonel NATO kuvvetleri, II. Dünya Savaşı modelinde geleneksel bir Sovyet saldırısı -Alman ovalarında bir Blitzkrieg- öngördü ve planladı. Soğuk savaş sona erdiğinde pek çok kişi NATO'nun yerini bir pan-Avrupa güvenlik örgütüne bırakmasını umdu. Bunun temeli, 1975'te Avrupa'da İşbirliği ve Güvenlik Konferansı'nın sonunda tüm Avrupa ve Kuzey Amerika devletleri tarafından imzalanan Helsinki Nihai Senedi olacaktı. 

Barış, ekonomik ve sosyal işbirliği ve insan hakları ilkelerini bugünlerde 'insan güvenliği' ifadesiyle özetleyebiliriz. Rakip, Sovyet kontrolündeki Varşova Paktı feshedildi ve Rusya ve diğer Sovyet ardıl devletleri de dahil olmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kuruldu. Ancak (AGİT Rusya'yı dışlayarak doğuya doğru genişleyen NATO'nun her zaman gölgesinde kaldı; Gerçi ilk yıllarda onu (Rusya'yı) da ortak olarak dahil etme çabaları vardı.

Tekrar düşünün

NATO o zamandan beri, bu nedenle bir rol arıyor. (NATO'nun) İşi, soğuk savaş modelinde Rusya'ya ve ayrıca Çin'e karşı koymak mı? Yoksa Afganistan'da olduğu gibi 'teröre karşı savaş' veya kriz yönetimi gibi yeni görevler mi üstlendi? Belki de şimdi, Covid-19 ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetim bağlamında yeniden düşünmenin zamanıdır.

Transatlantik ilişki insan güvenliğine yeniden yönlendirilebilir mi? Bu neleri kapsıyor?

İnsan güvenliği, bireyin ve içinde yaşadığı toplumun güvenliği ile ilgilidir. Fiziksel şiddete (savaş, büyük insan hakları ihlalleri veya suçlar) ve maddi tehditlere (yoksulluk, salgın hastalıklar veya çevresel yıkım) karşı güvenlikle ilgilidir. Nispeten zengin, hak temelli, yasalarla yönetilen toplumlarda sahip olduğumuz bir güvenlik biçimidir; kriz zamanlarında polisin, itfaiyecilerin, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının bizimle ilgilenmek için orada olacağını varsayarız.

O zaman amaç, bu tür bir güvenliği dünya çapında yaymaktır. Buradaki fikir, algılanan dış tehditlere karşı 'sınırlarımızı' korumak yerine daha güvenli bir dünya inşa etmektir; hak temelli hukuk devletini teşvik etmek ve salgın hastalıklar ve doğal afetlere yardımcı olmak için küresel acil durum hizmetlerinin yanı sıra savaş veya büyük insan hakları ihlalleri durumlarında insanları korumak.

Baskın söylemler

İnsan güvenliği, güvenlikle ilgili “teröre karşı savaş” ve "jeopolitik rekabet" gibi baskın söylemlere bir alternatiftir. Düşmanları yenmek yerine insanları korumakla ilgilidir.

Son yirmi yılda, başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından, büyük ölçüde görünmez ve açıklanamaz bir uzun mesafeli suikast kampanyası – dronlar, özel kuvvetler ve özel güvenlik müteahhitleri kullanılarak – yürütüldü. Bu, başka isimler altında da olsa devam eden “teröre karşı savaş”tır. Gizli bir brifinge dayanan bilinen son rakamlara göre, Barack Obama'nın başkanlığının sonunda ABD özel kuvvetleri en az 27 ülkede 97 noktada sahadaydı.

Yanlışlıkla veya 'ikincil hasar' olarak binlerce siville birlikte binlerce şiddet yanlısı, devlet dışı aktör öldürüldü. Bununla birlikte, yirmi yıllık "teröre karşı savaş", "terörizm" tehdidini azaltmadı. Aksine, büyük ölçüde büyüttü: El Kaide ve IŞİD-DAEŞ dünya çapında büyüdü ve çoğaldı.

Üstelik bu kampanya, batının hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma iddiasını tamamen baltalıyordu. Büyüyen küresel şiddet tehdidini ele almanın başka yollarını bulmamız gerekiyor.

Diğer baskın söylem, siyasi muhalefetin veya grupların (Çin'deki Uygurlar gibi) yaygın olarak bastırılması ve/veya dış provokasyonlarla meşgul olan Rusya ve diğer baskıcı ve liberal olmayan devletlerle askeri rekabettir (Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinde veya Çin'in Tayvan'a yönelik tehditlerinde olduğu gibi).

Ancak askeri rekabet bu tehlikeyi de azaltmaz: bir silahlanma yarışı, bu ülkelere yalnızca eylemleri için bir gerekçe sağlayarak, iç ve dış "tehditlere" ilişkin paranoyak algılarına katkıda bulunur.

Herhangi bir devletlerarası savaş intihar olur; ve bu bilginin caydırıcı etkisi en çok umabileceğimiz şeydir. Ancak aktif askeri rekabet, sözde ve fiilde yalnızca bu rakiplerin kazalarını, hatalarını ve devam eden riskli saldırılarını daha olası kılar.

Çatışmayı azaltmak

Öyleyse, soğuk savaşta olduğu gibi, NATO'nun ulusal ya da blok güvenliğine dayalı bir duruş yerine insan güvenliği duruşunu benimsemesi ne anlama gelir? Silahlı şiddet ve jeopolitik, çatışma durumlarında gelişir. El Kaide, IŞİD ve bağlı kuruluşları, Suriye, Afganistan ve Yemen gibi yerlere, ayrıca Batı ve Doğu Afrika'ya yayıldı. Ve Suriye (yine), güney Kafkasya veya Ukrayna jeopolitiğin oynadığı yerlerdir.

NATO, Birleşmiş Milletler çerçevesinde çatışmayı azaltan ve bastıran bir örgüte dönüştürülebilir. Barışı korumakta transatlantik katkıyı temsil edebilir. Bu, silahlı çatışmalar, büyük insan hakları ihlalleri veya soykırım bağlamında şiddeti azaltmak gibi kriz yönetimine odaklanmak anlamına gelir.

Kriz yönetiminde insan-güvenlik yaklaşımı bir dizi diplomatik, politik, ekonomik ve sosyal araç içerir. Ancak ordunun insanları korumada, müzakere edilen ateşkesleri desteklemede ve silahsızlanma ve seferberliği denetlemede de bir rolü var. Ancak bu, klasik savaştan çok polisliğe benzer: insanları korumak, düşmanları yenmeden önce gelir.

Elbette şiddetten sorumlu olanları tutuklamak, hatta öldürmek gerekebilir, ancak bu ancak masum insanlara güvenlik görevine zarar vermeden yapılabilirse (bir insanda 'ikincil hasar' kabul edilemez). Şiddet içeren gruplarla uğraşmak, polislik ve istihbaratın yanı sıra şiddetin kaynaklandığı koşulları ele almaya odaklanacaktır.

Rusya'ya ve diğer liberal olmayan devletlere hitap etmek, farklı bir yaklaşım gerektirecektir. İran nükleer anlaşması veya Stratejik Silahların Azaltılması ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler anlaşmalarının genişletilmesi gibi anlaşmalar yoluyla iklim değişikliği, pandemilerin sona ermesi ve savaş riskinin azaltılması konusunda işbirliği yapmak önemlidir. Aynı zamanda, insan hakları ihlallerini durdurmak için ciddi, hedefe yönelik yaptırımlar ve diğer önlemler alınmalı ve sosyal hareketler ve sivil toplum arasındaki ulusötesi bağlantılar güçlendirilmelidir. Bu, Helsinki anlaşmalarında yer alan barış, işbirliği ve insan haklarına saygının birleşimidir.

Dönüşüm fırsatı

Şimdi böyle bir dönüşüm için bir fırsat var. NATO'nun Avrupalı ​​üyeleri halihazırda çoğunlukla kriz yönetimine odaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası, öncelikle 'St Petersburg görevleri' olarak adlandırılan, barışı koruma, barışı uygulama, kriz yönetimi ve kurtarma gibi şeyler için tasarlanmıştır.

İlericiler, Avrupa ordusunun süper güç modeline göre inşa edilmesinden korktukları için, savunmada artan Avrupa işbirliğini sıklıkla eleştiriyorlar. Ancak Avrupa savunma işbirliğinin çok taraflı misyonlara katkıda bulunduğunu anlarsak, bu olumlu bir gelişme olabilir. İngiltere ve Fransa'nın da nükleer silahları var ve Rusya ve Çin ile rekabet ettiklerini iddia ederken, Fransa özellikle Batı Afrika'da 'teröre karşı savaş'a derinden saplanmış durumda. Ancak her iki ülke de kriz yönetimi görevlerinde önemli roller oynuyor.

Buna karşılık, Joe Biden yönetimindeki yeni ABD yönetimi kriz yönetiminden çekiliyor. Soldaki pek çok kişi, birliklerin Afganistan ve Suriye'den çekilmesini alkışlayarak, bunun “sonsuz savaşların” sonunun geldiğini öne sürüyor. Ancak savaşlar devam edecek ve Afganistan örneğinde daha da kötüleşecek. Sahadaki birlikler kriz yönetimine katkı sağlıyor. Bitirilmesi gereken, 'terörle mücadele' güçleridir ve bunun olacağına dair henüz bir işaret yoktur.

Genel amaç

NATO zaten bir insan-güvenlik birimi kurmuştur. Sivillerin ve kültürel mirasın korunması, kadın, barış ve güvenlik gündemi ve cinsel şiddetin önlenmesi için planlama yapması gerekiyor. Ancak bu görevler, NATO'nun klasik savaşma rolüyle bağlantılı olarak yürütülemez. Transatlantik ittifakın genel hedefi haline gelmeleri gerekiyor.

Güvenlik, meşruiyetin merkezindedir: Bizi güvende tuttuklarına inanırsak, kurumlarımıza güveniriz. Soğuk savaş sırasında güvenlik için en büyük tehdit üçüncü dünya savaşıydı. Şimdi Covid-19 ve iklim değişikliği, liberalizm ve aşırı eşitsizlik konusunda endişeliyiz. Çatışmalar, diğer tüm küresel zorluklarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

Salgın vakasını ele alalım. Sağlık hizmeti eksikliği ve mülteci kampları veya hapishaneler gibi kalabalık yerler nedeniyle çatışmalar, koronavirüs için bulaşma yollarını temsil ediyor. Polio'nun 2005 yılında ortadan kaldırılması gerekiyordu, ancak Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeniden ortaya çıktı. Çatışma bölgelerinde aşıya dirençli yeni bir varyantın gelişme riski her zaman vardır.

Bu nedenle NATO, şiddet içeren durumlarda insanları korumaya yeniden odaklanmalıdır. Böylece, günümüzün tehlikeleriyle başa çıkmak için küresel yönetişimi güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş bir transatlantik ortaklığın meşruiyetine katkıda bulunacaktır.

Social Europe'un Notu: Bu, ABD'de Friedrich Ebert Stiftung tarafından desteklenen Joe Biden'ın seçilmesi bağlamında transatlantik ilişkiyi yeniden çerçeveleyen bir serinin ilk yazısıdır

 Mary Kaldor, 9 Haziran 2021, Social Europe

(Mary Kaldor, London School of Economics and Political Science'ta küresel yönetişim fahri profesörü ve 'Başka Bir Avrupa Mümkün' ulusal komitesinin bir üyesidir.)


Seçkin Deniz, 13.06.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı