12 Eylül 2021 Pazar

SA9362/SD2181: Amerika'nın Asya'yı Hâlâ Yeniden Dengelemesi Gerekiyor

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, American Enterprise Institute'da Araştırma Görevlisi ve Demokrasiyi Güvence Altına Alma İttifakı'nın Eş Direktörü, Adam P. Liff, Indiana Üniversitesi Hamilton Lugar Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Okulu Doğu Asya Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçenti ve Brookings Enstitüsü Dış Politikada kadrolu olmayan  kıdemli araştırmacısı Zack Cooper'a aittir ve ABD'nin Asya'ya yeniden dönüşündeki sorunlara odaklanmaktadır. Türkiye'nin, yazarın da belirttiği gibi, söylemleri ile eylemleri birbirini tut(a)mayan bir ABD ile oluşturduğu yeni ve eşit ilişki düzeyinde elde ettiği avantajları değerlendirmesi açısından büyük fırsatlara sahip olduğu gözle görülebilir bir netliktedir. ABD'nin Ortadoğu'dan ve Afganistan'dan kaçarak çekilmesinin temel sebebi Asya'ya odaklanmak olarak açıklansa da, Biden yönetiminin Asya politikalarının yetersizliği, tarihî olarak çözülen ABD gerçeğinin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. ABD, tıpkı 70 yıl evvel İngiltere'den devraldığı gibi, sömürgeleri, şimdi tek tek Çin'e devrediyor, Asya gitti, sıra Afrika'da. Ya Türkiye?
Seçkin Deniz, 12.09.2021


America Still Needs to Rebalance to Asia
"On Yıllık Konuşmadan Sonra Washington Harekete Geçmeli"

Bu düşüş, Obama yönetiminin ünlü "Asya'ya yeniden dengelenmesi"ni başlatmasından sonraki on yılı işaret ediyor.  ABD Başkanı Barack Obama, 2011'de Avustralya Parlamentosu'nun önünde, ABD'nin "dikkatlerini Asya Pasifik bölgesinin muazzam potansiyeline çevirdiğini" ilan etti.

Amerikalı yetkililer, o zamanlar da bile,  ABD'nin bölgeye bağlılığı konusundaki yaygın endişelerin ve kapsamlı vaatlerini yerine getireceklerine dair şüphelerin açıkça farkındaydı. Ardından Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, önümüzdeki on yılda ABD'nin Irak ve Afganistan'daki çatışmalardan uzaklaşması ve bunun yerine Asya-Pasifik bölgesindeki yatırımını güçlendirmesi gerektiğini savunduğu, çok okunan bir makale kaleme aldı. "Asya'da gerçekten orada kalıp kalamayacağımızı, başka yerlerdeki olaylarla tekrar dikkatimizin dağılıp dağılmayacağını, güvenilir ekonomik ve stratejik taahhütlerde bulunup bulunamayacağımızı ve bu taahhütleri eylemle destekleyip destekleyemeyeceğimizi soruyorlar." diye yazdı. “Cevap: Yapabiliriz ve yapacağız.”

On yıl ve iki yönetim sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetersiz kaldığı açıktır. Obama, Trump ve Biden yönetimleri konuşmalarında ve açıklamalarında Asya'nın ABD'nin geleceği için tekil önemini uygun bir şekilde vurguladılar. Her iki partinin kongre liderleri de benzer şekilde bölgenin önemini öne sürdüler ve Çin ile rekabet konusunda sert konuştular. Ancak bu tür söylemler çoğu zaman gerçek ABD politikalarından, bütçelerinden ve diplomatik ilgiden kopuktur. Obama'nın politikadan sorumlu müsteşarı Michèle Flournoy'un yakın zamanda yakındığı gibi, "Washington Asya'ya vaat ettiği 'dönüşü' yerine getirmedi."

Bugün Başkan Joe Biden, Amerika'nın geleneksel liderlik rolüne geri döndüğünü ve yönetiminin Asya'ya erken yaklaşımının birçok doğru notu aldığını iddia ediyor. Ancak Biden'ın Asya'daki emellerini yerine getirmek sadece vizyon değil, aynı zamanda yürütme de gerektirecek. İlerlemek için, yönetim ve Kongre, son on yılda iddialı retorik ve ezici eylem arasında tekrar eden kopukluğu çözmelidir. En önemli üç önceliği, ABD angajmanını Çin'e bir yanıt olarak çerçevelemek, ticaret ve ekonomik entegrasyon konusunda daha proaktif bir gündemi benimsemek ve bölgedeki Amerikan diplomatik ve askeri kaynaklarını arttırmak yerine bölge için olumlu bir gündeme ve stratejiye yeniden odaklanmak olmalıdır. Böyle bir strateji, bölgesel barış, güvenlik ve refahtaki ABD çıkarlarının ve Asya'daki Amerikan liderliğinin geleceğinin güvence altına alınmasına yardımcı olabilir.

STOK ALMAK

2011'deki ufuk açıcı makalesinde Clinton, Asya'nın yeniden dengelenmesine özünü kazandıracak altı eylem çizgisini anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ni ikili güvenlik ittifaklarını güçlendirmeye, yükselen güçlerle çalışma ilişkilerini derinleştirmeye, bölgesel çok taraflı kurumlarla ilişki kurmaya, ticaret ve yatırımı genişletmeye, geniş tabanlı bir askeri varlığı güçlendirmeye ve demokrasiyi ve insan haklarını geliştirmeye adadı. Geriye dönüp bakmanın sağladığı yararla, bu alanların her birinde ilerlemeyi değerlendirmek artık mümkün.

Son on yılda, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili anlaşmaya dayalı güvenlik ittifakları, içeriden ve dışarıdan ciddi ve yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. Çin, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü hale geldi ve egemenlik iddialarını savunmak için deniz gri bölge operasyonları ve ekonomik zorbalık gibi zorlayıcı eylemlere giderek daha fazla başvuruyor. Bu eylemleri caydırmak zordur çünkü çoğu zaman ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesini kışkırtma eşiğinin altına düşüyorlar. Kuzey Kore'nin nükleer ve füze yetenekleri ilerlemeye devam ediyor ve Kore Yarımadası'ndaki caydırıcılık stratejisi için yeni zorluklar ortaya koyuyor.

Bu dış zorluklar büyüdükçe, Asya'daki ABD ittifakları da iç baskılarla karşı karşıya kaldı. Trump yönetimi, dayanıksız “ulusal güvenlik” gerekçesiyle bazı ABD müttefiklerine tarifeler uyguladı ve onlara ev sahipliği yapan müttefikler destek ödemelerini dört katına çıkarmadıkça bazı ABD güçlerini bölgeden çekmekle tehdit etti. Bugün ABD'nin Avustralya, Japonya ve Güney Kore ile ittifakları daha sağlam bir zemine geri döndü, ancak Filipinler ve Tayland ile olan bağlar, bu ülkelerin demokratik gerilemeleri ve Çin'e uyum sağlama eğilimleri nedeniyle risk altında. Beş müttefik ülkenin tümünde yapılan kamuoyu yoklamaları, vatandaşlarının Washington'un güvenilir bir müttefik olarak kalıp kalmayacağı konusunda endişeli olduğunu gösteriyor.

ABD'nin bölgedeki yükselen güçlerle ve gelişmekte olan ülkelerle ilişkileri de test edildi. ABD-Çin ilişkisi şimdi yarım yüzyıldaki en kötü noktasına ulaşmış olabilir. Çin'in “sorumlu bir paydaş” olarak ortaya çıkacağını umanlar, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi, Tayvan Boğazı, Hong Kong ve Xinjiang'daki (Doğu Türkistan) gelişmelerle terbiye edildi. Bu alanlarda, Pekin'in davranışı, egemenlik iddialarının peşinde zorlayıcı bir şekilde hareket ederken, sınırlarına yakın insan haklarını daha yüzsüzce bastırmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Bu arada, ABD'nin Hindistan, Endonezya, Tayvan, Vietnam ve Pasifik Adaları ülkeleriyle ilişkileri daha iyiye gitti, ancak ufukta riskler var. Güneydoğu Asya'daki birçok karar vericinin cesareti, algılanan ABD taahhüdü eksikliği ve azalan etki nedeniyle hayal kırıklığına uğradı: Güneydoğu Asya elitlerinden oluşan bir ankette, yanıt verenlerin yüzde 77'si ABD'nin bölgedeki katılımının son dört yılda azaldığını gösteriyordu.

Bölgenin çok taraflı kurumları da etkilerinin azaldığını gördü. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar'daki son darbeye ve özellikle Güney Çin Denizi'ndeki Çin baskısına etkin bir şekilde yanıt vermek için mücadele ettiler. Avustralya, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD-QSD), ASEAN'ın mücadelelerine rağmen veya belki de kısmen bu nedenle- gelişti. Ancak bu gruplandırma, Güneydoğu Asya'yı ve 650 milyonluk nüfusunu dışarıda bırakmaktadır ve Asya'da bu kritik alt bölgeyi ihmal eden herhangi bir ABD stratejisinin kalbinde büyük bir boşluk vardır.

Belki de ABD'nin en büyük başarısızlığı ticaret ve yatırımda olmuştur. 2016'da, her iki ABD başkan adayı da kapsamlı, yüksek standartlı Trans-Pasifik Ortaklığına (TPP), Japonya'nın ve daha sonra yeniden adlandırılan anlaşmayı kabul eden diğer on ülkenin çabalarına karşı çıktı. O zamandan beri ekonomik entegrasyon hızlandı: 2019'da AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi ve geçen yıl Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore, ASEAN üyeleri ve diğer ülkeler, dünya nüfusunun ve üretiminin yüzde 30'unu kapsayacak bir ticaret anlaşması ile ekonomilerini birbirine bağladı. Amerika Birleşik Devletleri bu ekonomik anlaşmaların bariz bir seyircisi olmaya devam ediyor.

Washington ayrıca bölgede geniş tabanlı bir askeri varlık oluşturmak için mücadele etti. Çin ordusu bugün, yeniden dengelemenin açıklandığı zamandan çok daha güçlü. 2011'de Çin'in askeri harcamaları Japonya'nın kabaca iki katıydı, ancak 2020'de beş kattan fazlaydı. 2011'de ABD Donanması, Çin donanmasından 12 fazla "savaş gücü" gemisine sahipti, ancak bugün Çin, ABD'den yaklaşık 40 daha fazla gemiye sahip. Pekin, genişleyen Sahil Güvenlik ve Deniz Milisleri gibi, Pekin'in egemenlik iddialarını savunmada ön saflarda rol oynayan diğer denizcilik yeteneklerine yatırımı artırdı. Nicel karşılaştırmalar yalnızca bir yere kadar gider, ancak değişen güç dengesinin temel eğilimi açıktır.

Küresel olarak aktif olan ABD ordusunun aksine, Çin'in operasyonları Doğu Asya'da yoğunlaşıyor. ABD'li yetkililer, Çin'in bölgede temsil ettiği yenilenen “büyük güç rekabeti” ve “hızlı meydan okuma” hakkında düzenli olarak uyarıda bulunuyorlar, ancak Washington harekete geçmekte yavaş kaldı. Amerika Birleşik Devletleri geniş tabanlı bir varlıktan ziyade Guam, Japonya ve Güney Kore'deki kuvvetlerine her zamankinden daha fazla güveniyor. Sabit üslerin Çin'in sayısız konvansiyonel füzelerine karşı savunmasızlığı göz önüne alındığında, bu özellikle endişe vericidir.

Son olarak, Asya'daki demokrasi ve insan hakları durumu son on yılda önemli ölçüde kötüleşti. Demokrasi, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük iki demokrasisinde son zamanlarda yaşanan gerileme de dahil olmak üzere, art arda 15 yıldır küresel olarak düşüşte. ABD'nin Tayland ve Filipinler ile olan ittifaklarını derinleştirme çabaları, her iki ülkedeki insan hakları durumlarıyla ilgili endişeler nedeniyle boşa çıktı. Tayland ve Myanmar'daki darbeler de demokratik reform çabalarını baltalarken, Pekin Hong Kong'daki özgürlükleri önemli ölçüde kısıtladı ve kuzeybatı Sincan bölgesindeki Uygur nüfusuna karşı korkunç baskı eylemlerine girişti.

DAHA AZ LAF, DAHA ÇOK İŞ

Hem Obama hem de Trump yönetimlerinin Asya'nın “Amerika'nın geleceği için en önemli tek bölge” olduğu iddiasıyla bu iç karartıcı gerçeğin bağdaştırılması zor. Washington'un Asya'daki meydan okumalarında suç genellikle başkalarına atılıyor, ancak son on yıl, bunların aynı zamanda ABD vizyonu, stratejisi ve yürütmesindeki başarısızlıklardan da kaynaklandığını gösteriyor. Trump yönetimi zarardan payına düşeni yaptı, ancak eksiklikler başlamadan çok önce ortaya çıkmıştı.

Bugün, Biden yönetimi ABD'nin bölgesel ve küresel liderliğini yeniden öne sürmeye kararlı görünüyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin kısa süre önce Güneydoğu Asya'ya başarılı bir gezi yaptı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yakında bölgeye gidiyor. Bununla birlikte, yönetimin Asya'daki başarısı, seleflerinin hatalarından kaçınmasını ve ABD söylemi ile eylemi arasında tekrarlanan boşluğu en aza indirmesini gerektirecektir. Yönetim ve Kongre, yeniden canlandırılmış bir ABD Asya stratejisi geliştirmek için yakın tarihten birkaç ders çıkarmalıdır.

Birincisi, ABD'nin Asya hakkındaki söylemi aşırı derecede Çin merkezli hale geldi ve daha geniş bölge için olumlu bir vizyon gerçekleştirmek için yeniden ayarlanmalıdır. ABD'li liderler çoğu zaman Çin hakkındaki sert konuşmaları etkili bir bölgesel stratejiyle birleştirirler. Ancak Pekin'e takıntı, Asya'daki diğer ülkelerin etkinliğini ve önemini azaltıyor ve bu da bölgenin geleceğini belirlemede ve Çin'in davranışını şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacak. Çin stratejisi bölgesel stratejiden kaynaklanmalı, tersi değil. Trump yönetimi sırasında “büyük güç rekabeti” tanımlayıcı bir ifade haline gelse de, bu tür sloganlar Washington'daki liderler için çok az somut rehberlik sağlar ve yabancı mevkidaşları için ondan daha da az. Daha da kötüsü, ABD-Çin rekabetine dar bir şekilde odaklanmak, ABD'yi çıkarlarının çoğunu ve çoğu zaman değerlerini paylaşan bir ülkeler ağı gibi, en büyük stratejik avantajından mahrum bırakıyor.

Biden yönetimi, Asya'yı düzeltmenin önemini kabul etti, ancak henüz bir dizi farklı ülkeyi çekebilecek olumlu, kapsamlı bir bölgesel gündem ortaya koymadı. ABD liderleri, Washington'un güvenlik, ekonomi, teknoloji ve yönetişim konularındaki ortaklıklarını genişletmeyi ve derinleştirmeyi hedeflemelidir; bunların her biri, eldeki belirli sorun ve koşullara göre bileşimi değişecek farklı koalisyonlar gerektirecektir. Bu, yalnızca ortak hedefler peşinde Asya ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Çin'e bölgede olumlu bir şekilde rekabet etmesi için önemli bir baskı oluşturacaktır. Kısacası, daha barışçıl ve müreffeh bir bölgeye giden yol, önce Asya'nın geri kalanından, sonra Çin'den geçmektedir.

Olumlu bir bölgesel gündemin kritik bir bileşeni, Asya için net bir ekonomik strateji geliştirmek ve yürütmektir. 2016'da, şu anda Beyaz Saray'ın Asya konusundaki baş danışmanı olan Kurt Campbell, “ekonomi ve güvenlik Asya'da ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır... Bu nedenle, ekonomik devlet idaresi ABD dış politikasının merkezine yükseltilmelidir.” demişti. Bu değerlendirme o zaman doğruydu ve Pekin'in dış politika hedeflerine ulaşmak için artan ekonomik baskı kullanımıyla daha net bir şekilde ortaya çıktı. Güneydoğu Asya'daki uzmanların dörtte üçü ABD'nin ekonomik katılımını memnuniyetle karşılarken, hemen hemen aynı yüzde Çin'in artan bölgesel ekonomik etkisi konusunda endişeli. Karşılama matı çıktı, ancak Washington adım atmıyor.

Washington'un Asya ekonomik entegrasyonunu hızlandırmaktan çekilmesi, kendi konumuna zarar verdi ve istikrarlı bir bölgesel düzeni şekillendirme ve geliştirme yeteneğini engelledi. Eksikliklerine rağmen, şimdi Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma (CPTPP) olarak adlandırılan, yeniden adlandırılan TPP'ye girişi yeniden müzakere etmenin gerçekçi bir alternatifi yoktur. Tahmin edilebileceği gibi, önceki yönetimin deneyimi, tek taraflı tarifelerin ve ikili ticaret anlaşmalarının bölgenin ekonomik kurallarını yeniden yazmayacağını veya Çin'i davranışını değiştirmeye zorlamayacağını gösterdi.

Asya'da kapsamlı, sipariş tanımlayan bir ticaret anlaşması söz konusu olduğunda, sonuç CPTPP veya çöküştür. Ayrı bir çok taraflı ticaret anlaşması için müzakerelere başlamak gerçekçi değildir ve özellikle Güneydoğu Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler için dijital bir ticaret anlaşması yetersiz olacaktır. Birleşik Krallık bile, kendi “Asya yöneliminin” bir parçası olarak CPTPP'ye katılma niyetini dile getirdi. On yıl önce, Obama yönetimi TPP'yi ABD'nin bölgedeki ekonomik katılımının turnusol testi yaptı. Biden yönetimi Amerikan halkını ve Kongreyi CPTPP için ikna ederse o zaman Asya'daki pek çok kişi – özellikle Çin ekonomisiyle giderek daha fazla bağlantılı olan yükselen ekonomiler – ABD'nin “geri döndüğünü” iddia edebilir.

Bir diğer önemli öncelik, bölge genelinde ve özellikle Güneydoğu Asya'da diplomatik çabalarda bir artış olmalıdır. Önemli diplomatik görevler için uzun süredir geciken adaylıklar tek tek ortaya çıkmaya başladı, ancak Biden yönetiminin neredeyse yedi ayı dolmasına rağmen, Asya'daki veya ASEAN veya Çin'deki beş ABD anlaşma müttefikinden herhangi biri için hala bir büyükelçi aday göstermedi.

Biden ayrıca bu sonbaharda Asya'ya bizzat gitmeli ve ABD hedeflerini belirleyen ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerçek kaynakları taahhüt eden yüksek profilli bir konuşma yapmalıdır. İdeal olarak, böyle bir konuşma Güneydoğu Asya'da - örneğin Jakarta'da - yapılacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tamamlayıcı bir konuşma ile eşleştirilerek bölgede artan yatırım ve CPTPP'ye katılma konusunda Amerikan halkını ikna etmelidir.

Son olarak, yönetim ve Kongre, askeri güç dengesindeki mevcut değişimin hedefini ABD ve müttefiklerinden uzaklaştırmak için birlikte çalışmalıdır. Asya'da caydırıcılığın güçlendirilmesi, muhtemelen, Pentagon'un Orta Doğu'daki güçlerin çekilmesi anlamına geleceğini işaret ettiği başka yerlerde de düzenlemeler yapılmasını gerektirecektir. Bu gerçekleşirken, Pentagon Asyalı müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Pekin'i Asya'daki hedeflerine, özellikle Tayvan'a karşı güç kullanarak ulaşamayacağına ikna etmeyi amaçlayan sağlam bir “inkar yoluyla caydırıcılık” stratejisi geliştirmek için çalışmalıdır. Böyle bir strateji, Savunma Bakanlığı'nın uzun menzilli konvansiyonel füzelere, denizaltılara ve gizli saldırı platformlarına yatırım yapmasını ve aynı zamanda ABD'nin Doğu Asya'daki ileri varlığını güçlendirmesini gerektirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Asya'yı yeniden dengeleyeceğini ilk kez taahhüt ettiğinden beri, ABD söylemi ile eylemi arasında rahatsız edici ve tekrarlayan bir boşluk olmuştur. Sorumluluk her iki tarafın yönetimlerine ve Kongre'ye aittir. İyi haber şu ki, Biden, selefinin tam tersine, Asya'da çok taraflılığa ve proaktif liderliğe bağlı görünüyor. Yine de yönetiminin ilk yılının yarısından fazlası, tarihin kendini tekrar ediyor olabileceğine ya da en azından kafiyeli olabileceğine dair endişeler var. ABD müttefiklerine ve ortaklarına “Amerika geri döndü” sözünü yerine getirmek için Biden yönetimi, son on yılın zor derslerini göz önünde bulundurarak Asya için olumlu ve kapsamlı bir strateji geliştirmeli ve uygulamalıdır.

ABD'li yetkililerin veya kongre liderlerinin ABD'nin Çin ile rekabet ettiğini veya yönünü değiştirdiğini, yeniden dengelediğini veya odağını Asya'ya kaydırdığını söylemesi çok az fark yaratıyor. Daha da önemlisi, gerçekte ne yaptıklarıdır.

Zack Cooper, Adam P. Liff, 11 Ağustos 2021, Foreign Affairs

(Zack Cooper,, American Enterprise Institute'da Araştırma Görevlisi ve Demokrasiyi Güvence Altına Alma İttifakı'nın Eş Direktörüdür. Adam P. Liff, Indiana Üniversitesi Hamilton Lugar Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda Doğu Asya Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçent ve Brookings Enstitüsü'nde Dış Politikada Yerleşik Olmayan Kıdemli Araştırmacıdır.)


Seçkin Deniz, 12.09.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı