2 Eylül 2023 Cumartesi

SA10339/SD2852: Sıkıntı (Roman); 5. Bölüm-Dağ 49

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi entelektüellerin yorulmak bilmeden çalıştıkları hedef budur. Solcu ya da sağcı, Marksist ya da liberal, inançlı ya da ateist, Siyonist ya da "mükemmel entegre olmuş" olsunlar, küresel imparatorluğun en ateşli destekçileridirler."

‘Kızdın mı diye sordum?’ dedi sabırsızlıkla. ‘Neden cevap vermiyorsun?’

Cevval sakin bir şekilde müdahale etti İD’ye:

‘Mühendis hiç kızmaz, o şimdi aramızda değil!’ dedi. ‘Seni duymaz, o mühendislik harikası kafasının içinde bir yerlere odaklanmıştır!’

Duyuyordum ikisini de, ikisi de biliyordu onları duyduğumu. Cevval haklıydı, dalmıştım bilgisayardaki dosyalara. İD düşünmeliydi biraz, normale dönmeliydi. Bunu da ‘düşünmelisin!’ diyerek ifade edemezdim, çünkü hemen tepkisel davranacak ve söylediğimi yapmayacaktı.

‘Dağ Yazarı’nın notlarını inceliyordum. Bazı yazarları antisemitist olarak suçlanan Omnia Veritas Yayınları’ndan birkaç kitabın tanıtım yazılarını göndermiş ve incelememi istemişti ‘Haksızlar mı?’ diye sorarak.

‘The Svali Chronicles – Breaking free from mind control - Svali Günlükleri - Zihin Kontrolünden Kurtulmak’tı ilk kitabın adı ve yazar kısmında ‘Testimony of an ex-illuminati- Eski bir illuminatinin tanıklığı’ yazıyordu. Tanıtım yazısı yeni başlayanlar için özet niteliğindeydi:

“İlluminati tarikatının programını anlamak için öncelikle örgütün yapısı ve felsefesi hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. İlluminati, İlluminism veya Aydınlanma olarak bilinen bir felsefeyi takip eden bir grup insandır. İlluminati birkaç yüz yıl önce isimlendirilmiştir, ancak kökleri ve tarihi Mısır'ın, eski Babil'in ve hatta Mezopotamya'nın eski gizemli dinlerine kadar izlenebilir. Yüzlerce yıl boyunca gizlice uygulanan bu eski dinlerden, orijinal grupların getirdiği ritüelleri, gelenekleri ve kültürlemeyi uygulamaya devam eden ezoterik gruplar ortaya çıkmıştır.

Yüzyıllar boyunca bu gruplar bazı ülkelerde açıkça, Hıristiyanlığın ya da diğer dinlerin uygulamalarına karşı çıktığı ülkelerde ise gizlice faaliyet göstermişlerdir. Bu eski köklere sahip gruplar arasında Tapınak Şövalyeleri, Gül-Haçlar, Baptizm ve Druidik kültler bulunmaktadır. Bu gruplar modern İlluminiliğin öncüleri ya da kökleridir. İlk İlluminist liderler, her bir kök dinin en iyi uygulamaları olduğunu düşündükleri şeyleri almayı, bunları ilkeler halinde birleştirmeyi ve daha sonra bu ilkeleri belirli kurallar doğrultusunda düzenlemeyi seçmişlerdir.

Modern İlluminism, zenginler tarafından finanse edilen ancak hayatın her alanında uygulanan bir felsefedir. İlkeleri tüm dünyaya yayılmış olan bir felsefedir. Gül Haçlıların Alman koluyla başlamış, İngiltere'ye yayılmış ve daha sonra ilk yerleşimcilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmıştır.”

İD göz ucuyla izlediğini belli edercesine sordu:

‘İlluminati’yi mi araştırıyorsun?’

Yine cevap vermedim. İkinci kitapla ilgilenmeye başladım.

Hervé Ryssen’ın yazdığı, The Jewis Mafia- International Predators- Yahudi Mafyası- Uluslararası Yırtıcılar’ adlı kitaptı:

“Yahudiler, medya aracılığıyla, her zaman tarihin kurbanları olarak sunulurlar. Yahudilerin her zaman sebepsiz yere zulüm gördüğü fikri Yahudilik kadar eskidir. Dolayısıyla, Yahudilerin kötülük yapamayacağını düşünmek neredeyse aksiyomatiktir. Bu nedenle, hem gangster hem de katil olan bir Yahudi a priori olarak şaşırtıcı görünebilir.

Örneğin, iki savaş arası dönemin ünlü Avusturyalı Yahudi yazarı Joseph Roth, Doğu Yahudilerinin suçluluğu hakkında şunları yazmıştır: "Neredeyse tek bir soyguncu bile yoktur. Cinayet işleyen bir katil ya da soyguncu da yoktur." Ancak biraz daha bilgi sahibi olunduğunda gerçekler oldukça farklıdır.

"Ölüm kamplarından kurtulan" ünlü yazar Elie Wiesel, Amerikan şehirlerinde terör estiren gangsterler hakkında biraz araştırma yapma fırsatı bulmuş ve bunu anılarında yazmıştır: "Amerikan yeraltı dünyası, Mafya ve özellikle de Murder Incorporated tetikçileri hakkında bir araştırma hazırlıyorum. Çeşitli gazetelerin ve belediye kütüphanelerinin arşivlerini karıştırırken, hayretle Yahudi isimleri keşfettim. Doğru, 1920'lerde ve 1930'larda Yahudi profesyonel katiller bu suç örgütüne hizmetlerini sunmuşlardı. Kendilerine hiçbir şey yapmamış ve hatta tanımadıkları kadın ve erkekleri öldürmeyi kabul etmişler. Bazılarının Yahudi olmakla övündükleri, "işleri" sırasında kipa taktıkları ve Şabat dinlenmesine titizlikle saygı gösterdikleri söyleniyor."

Üçüncü kitap da Hervé Ryssen’a aitti ve adı ‘Israel's Billions-İsrail’in Milyarları’ idi. Alt başlığı antisemitist suçlamasına hazır görünüyordu: ‘Jewish swindlers and international financiers- Yahudi dolandırıcılar ve uluslararası finansörler’.

Israel's Billions (2014) Hervé Ryssen'in onuncu kitabıydı. Yahudi ruhu ve kozmopolit zihniyet üzerine bugüne kadar yapılmış en önemli çalışmayı temsil eden bu kitap, 2005 yılından bu yana yayınlanan bir dizi kitabı tamamlamaktaydı.

Peki gerçek bundan farklı mıydı? Gerçeği açıklayanları antisemitist olarak susturma tekniğini çok sık kullanmalarına rağmen bunların tartışılmasını engelleyememişti Samirîler:

“Yahudilerin para ile çok özel bir ilişkisi vardır. Bu nefret dolu bir "anti-Semitik önyargı" değil, somut bir gerçekliktir, zira Yahudiler dünya milyarderleri arasında çok büyük oranda temsil edilmektedir.

Çok eski zamanlardan beri, tüm ülkelere dağılmış olarak, kendilerini büyük uluslararası ticarete adamış olmalarıyla ünlüdürler. Aynı zamanda yüzyıllardır bankacılık ve spekülasyonun da ustalarıdırlar. Doğal olarak, tüm uluslararası finansörler Yahudi değildir - bundan çok uzaktır - ve tersine, tüm Yahudiler bu ticareti yapmaz. Ancak çok önemli bir rol oynadıkları ve oynamaya devam ettikleri yadsınamaz.

Onlar aynı zamanda dolandırıcılığın da krallarıdır. Bu alandaki rekorlar onlar tarafından sürekli olarak alt üst edilmektedir; sadece alt edilmekle kalmayıp, gerçekten de şaşırtıcı bir şekilde "alt üst edilmektedir", öyle ki yukarıda The Jewish Mafia (2008) kitabında anlatılan vakalar başka bir çağa ait uzak vakalar gibi görünmektedir. Tekrar vurgulamak gerekir ki, tüm dolandırıcılar Yahudi değildir ve tüm Yahudiler de dolandırıcı değildir. Ancak uluslararası dolandırıcıların büyük çoğunluğunun bu cemaatin üyeleri olduğu gerçeği kolay kolay saklanamaz.

Bu olgunun entelektüel temeli bilindiğinde ve Yahudiliğin dayandığı ahlaki temeller anlaşıldığında bu hususlar daha anlaşılır hale gelmektedir.”

İncelediğim kitapları gören İD ısrarla soruyordu: ‘Neyi araştırıyorsun?’

Yine cevap vermedim ve dördüncü kitapla ilgili notları ona da gösterdim.

Yazar yine Hervé Ryssen’dı ve bu kitabının adı da ‘The Jewis Fanaticism- Yahudi Bağnazlığı’ idi:

“Yahudi halkı tüm insanlık için bir projeyi desteklemektedir; yüzyıllardır her şeye rağmen yürüttükleri görkemli bir projeyi: yeryüzünde evrensel barışın tesis edilmesi. "Barış" kavramı Yahudiliğin özünde yer alır ve bu kelimenin (İbranice'de şalom) dünya Yahudilerinin tüm konuşmalarında bu kadar sık yer alması tesadüf değildir. Bu sadece dini bir kavram ya da daha iyi bir dünyanın geleceğine, Tanrı'nın uzak gelecekteki işine dair bir inanç değil, Yahudilerin günlük yaşamlarındaki bağlılıklarını ve eylemlerini belirleyen yol gösterici bir ilkedir. Gerçekten de Yahudiler işleri, eylemleri ve siyasete katılımlarıyla her gün "Barış "ı inşa etmek için çalışmaktadırlar.

İnşa etmekte oldukları bu mükemmel dünyada, başta uluslar arasındaki çatışmalar olmak üzere tüm çatışmalar yeryüzünden kesin olarak silinmiş olacaktır. İşte bu nedenle Yahudiler bulundukları her yerde sınırların kaldırılması ve ulusal kimliklerin çözülmesi için yorulmak bilmeden kampanya yürütürler. Ulusların savaş ve düzensizlik yarattıkları varsayılır ve bu nedenle zayıflatılmaları ve nihayetinde yeryüzünde mutluluk ve refahı garanti edebilecek tek hükümet olan bir dünya hükümeti lehine ortadan kaldırılmaları gerekir.

Bu fikir Karl Marx'tan Jacques Derrida'ya kadar Marksist entelektüellerin yazılarında ve Karl Popper, Milton Friedman, Alain Minc ve Guy Sorman gibi liberal düşünürlerin söylemlerinde az çok geliştirilmiştir. Amaç, dünyayı her şekilde birleştirmek ve çatışma kaynağı olduğu varsayılan tüm kültürel farklılıkları ortadan kaldırmaktır. Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi entelektüellerin yorulmak bilmeden çalıştıkları hedef budur. Solcu ya da sağcı, Marksist ya da liberal, inançlı ya da ateist, Siyonist ya da "mükemmel entegre olmuş" olsunlar, küresel imparatorluğun en ateşli destekçileridirler.

Elbette çoğul toplum ve gezegensel melezleşmenin de en iyi propagandacılarıdırlar. Böylece, Yahudilerin yerleştikleri tüm ülkelerde göçü her zaman nasıl teşvik ettiklerini görüyoruz, sadece çok kültürlü toplum kendi siyasi-dini projelerine uygun olduğu için değil, aynı zamanda ulusal kimliğin çözülmesinin onları özellikle finans, siyaset ve medya sisteminde elde ettikleri güce karşı olası bir milliyetçi patlamadan koruduğu için. İstisnasız tüm Yahudi entelektüeller "çoğul" toplum sorununa odaklanmakta ve siyasi farklılıkları ne olursa olsun sürekli bir "ırkçılık karşıtı uyanıklık" uygulamaktadır.” 


<< Önceki                      Sonraki>>


[27.08.2023, (5/99 (523))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 02.09.2023, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

    

Seçkin Deniz Twitter Akışı