15 Ocak 2023 Pazar

SA10013/SD2657: Sıkıntı (Roman); 4. Bölüm-Cehennem 34

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"The Jefferson Hotel’in ana kapısından içeriye girdiğimde, insanlık tarihindeki bütün karanlık cehaletin aynı anda ‘aydınlanma’ olarak çarpıtıldığı, kısa ve dar olmasına rağmen yoğunluğu ve derinliği itibarı ile en geniş olan bu zamana tiksinerek bakıyordum; Şeytanın insanı kullanarak erkekte ve kadında inşâ ettiği cehennem buydu."

Fakat tuhaf olan her ne sebeple olursa olsun kadınların erkeklerin hayatlarının merkezinde bu şekilde, yani hastalıklı bir şekilde yer almasıydı. Bu durumu doğuran aşktı, tutkuydu, döngüsel ve hastalıklı arzuydu ve buna karşı kadınların direnci ya da karşı tutkusu veya arzusuydu; kesinlikle cinsel ihtiyaç değildi. Erkek de kadın da kurbandı. Binlerce yıldır insan bu döngüsel cehennemde yaşıyordu.

‘Cehennem Yazarı’ notlarının çoğunu bu yüzden erkeklerle kadınların bu saplantılarına ayırmıştı. Savaşların, siyasetin, ekonominin, sanat-edebiyat dünyasının, medyanın, tahrif edilmiş dinlerin, fuhuş ve eğlence sektörünün ana temâsı hep kadın olmuştu; insanın dünyadaki cehennemi kısmen karşı cins ile ilişkisine göre belirleniyordu. Biliyor ve görüyorduk; hepimiz bu çağda, bu cehennemde yaşıyorduk.

Otelden çıktığımda telefonumdaki saat 22:24’ü gösteriyordu. Odamdan çıkarken karıma mesaj göndermiştim, yarın Richmond’dan Washington’a geçeceğimizi haber vermiş, buradan istediği bir şey olup olmadığını sormuştum. Gelen cevap kısaydı: ‘Sen sağ salim gel, bize yeter!’ Ben de kısa bir karşılık verdim: ‘İnşaallah!’

Gecenin ışıklarla boğulmuş karanlığı serin değildi, birkaç blok ötedeki otele yürüyerek gidecektim. İngiliz Kilisesini kaldıran ve bütün dinlere, mezheplere özgürce kendini ifade etme imkânı tanıyan, zorla bağışı yasaklayan 1786 Virginia Dini Özgürlük Yasası'nın kabul edildiği yer olan Shockoe Slip'ti burası; şimdi ise popüler bir eğlence, gece hayatı ve yemek bölgesi olarak tanınıyordu.

Büyük ve lüks araçlar bu daracık caddelerden süzülüp geçiyordu. Bütün Amerikan topraklarında olduğu gibi burada da büyük oteller genç, güzel ve gösterişli kadınların, zengin ve pahalı takım elbiselerinin arkasına saklanmış şehvetleriyle erkeklerin pahalı içkilerle özel olarak sosyalleştiği yerlerdi Richmond’da. Onlar için sabah ışıklarına dek sürecek olan gün yeni başlıyordu.

‘Cehennem Yazarı’nın notlarına göre, dünyanın her yerinden, her ırktan binlerce çocuk yaştaki genç kız, CIA ve MOSSAD organizatörlüğünde, beyaz kadın tacirleri tarafından ailelerinden satın alınarak ya da kaçırılarak özel malikânelerde yetiştiriliyor ve Amerikan elitlerinin sadece erkeklerine değil kadınlarına da hizmet edecek şekilde terbiye ediliyorlardı.

Beş yıldızlı oteller, özel adalar, özel yatlar ve özel malikaneler birer seks merkezi olarak işletiliyordu. CIA ve MOSSAD bu tür ilişkileri kayda alıyor ve şantaj amacıyla da kullanıyordu. Bu özel ve pahalı çarkın dışında kalan genç kızlar ve kadınlar ise kadın tacirlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için Amerikan fuhuş sektörüne sürülüyordu.

Genel olarak artan işsizlik, yoksulluk ve ahlak yoksunluğu kadınların geçim aracı olarak fuhuş yapmasına neden olabildiği gibi, artık pahalı ve ulaşılmaz hale gelen üniversite masraflarını biriktirmenin bir yolu olarak da fuhuş genç kadınların bir tercihi haline geliyordu.

‘Bekçi’, ‘Los Angeles, San Francisco, Las Vegas ve New York en büyük pazarlar ve organizatör ağlarının bulunduğu merkezler, ancak hep gözlerden uzakta tutuluyorlar’ diyerek düştüğü nota ek olarak, Urban Org’da yayınlanan, Atlanta, Dallas, Denver, Kansas City, Miami, Seattle, San Diego ve Washington, DC. gibi sekiz ABD şehrine odaklanan, 12 Mart 2014 tarihli ‘Estimating the Size and Structure of the Underground Commercial Sex Economy in Eight Major US Cities- Sekiz Büyük ABD Şehrindeki Yeraltı Ticari Seks Ekonomisinin Büyüklüğünü ve Yapısını Tahmin Etmek’ başlıklı araştırma raporundan notlar da aktarmıştı.

Rapora göre, üst düzey eskort hizmetlerinden liselerdeki "spor ayakkabısı pezevenklerine" kadar, seks ticareti hiçbir demografiyi temsil etmiyor ve neredeyse her büyük ABD şehrini dolaşıyordu. Yeraltı ticari seks ekonomisi hakkında bilinenler muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıydı.

Dallas, Denver, Kansas City, Miami, Seattle, San Diego ve Washington, DC. Şehirler arasında, 2007 yeraltı seks ekonomisinin değerinin 39.9 ile 290 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Her şehirde hemen hemen tüm ticari seks mekanları (masaj salonları, genelevler, eskort hizmetleri ve sokak ve internet tabanlı fuhuş) varken, bölgesel ve demografik farklılıklar pazarları etkilemişti.

Rapor, pezevenklerin kadınları seks işçiliğine yönlendirdiklerini söylüyor, ancak kadınları bu işe sürüklemekte çok az etkili olduklarını vurguluyordu. Kadınlar, aile ve arkadaşlar seks işçiliğine girişi kolaylaştırıyordu. Kadın seks işçileri bazen arkadaşlarından ve tanıdıklarından korunma talebinde bulunuyorlar ve sonunda onlardan pezevenklik yapmalarını istiyorlardı. Bazı pezevenkler ve seks işçilerinin aile üyeleri veya arkadaşları, onları genç yaşta seks ticaretine maruz bırakarak katılma kararlarını normalleştiriyordu. Yeraltı ticari seks ekonomisine katılımları, pazarda birlikte çalışan kişilerin ağını daha da genişletiyordu.

Beklenmeyen kişiler de seks ekonomisinden yararlanıyordu. Pezevenkler, genelevler ve eskort servisleri, operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için genellikle şoförler, sekreterler, dadılar ve diğer seks dışı işçileri çalıştırıyordu. Otel yöneticileri ve kolluk kuvvetleri bazen suçluların para veya hizmet karşılığında kovuşturmadan kaçmasına yardımcı oluyordu. Asya kökenli erotik masaj salonları lisanslı akupunkturcuların lisanslarını satın alıyordu. Çatışmalı çete üyeleri bile zaman zaman seks ticaretinde güçlerini birleştirerek, bölge savaşlarından ziyade kâra öncelik veriyordu.

Bununla birlikte, yeraltı seks ekonomisindeki en değerli ağ internetti. İnternet ticaretin sınırlarını değiştiriyordu. Fuhuş sokakta azalıyor, ancak çevrimiçi gelişiyordu. Pezevenkler ve seks işçileri, müşterileri ve yeni çalışanları çekmek ve diğer şehirlerdeki iş fırsatlarını ölçmek için sosyal medyada ve internet sitelerinde reklam veriyordu. Artan çevrimiçi mevcudiyet, hem kolluk kuvvetlerinin yeraltı seks ekonomisindeki faaliyetleri izlemesini hem de bir suçlunun ticareti teşvik etmesini ve bu ticarete erişim sağlamasını kolaylaştırıyordu.

Çocuk pornografisi tırmanıyordu. Daha genç kurbanlara ait açık içerikler giderek daha erişilebilir ve çarpıcı hale geliyordu. Çevrimiçi çocuk pornografisi toplulukları, sık sık içeriği ücretsiz olarak takas ediyor ve eylemlerini güçlendiriyordu.

İD’nin reklamlara kanarak ‘aşk şehri’ dediği Richmond bu raporun dışında kalsa da kuruluşundan beri bir ‘ticaret, entrika, savaş, seks ve içki şehri’ olarak işlev görmüştü; burası Satanizm’in başkentiydi. Poe burada ruhunu kaybetmişti, Amerikalıların özgürlüklerinin anlamı burada masonlar tarafından yok edilmişti. Bütün dünya burada üretilen korkunç planların kurbanı haline gelmişti.

Bu taşlı caddelerde ilk kez yürümüyordum, ama ilk kez bu kadar farkında olarak her şeye yeniden bakıyordum. ‘Allah’ım insanlık âciz, her zaman olduğu gibi senin yardımına muhtaç; yardımını bizden esirgeme…’ diye dua ettim.

The Jefferson Hotel’in ana kapısından içeriye girdiğimde, insanlık tarihindeki bütün karanlık cehaletin aynı anda ‘aydınlanma’ olarak çarpıtıldığı, kısa ve dar olmasına rağmen yoğunluğu ve derinliği itibarı ile en geniş olan bu zamana tiksinerek bakıyordum; Şeytan'ın insanı kullanarak erkekte ve kadında inşâ ettiği cehennem buydu. 


<< Önceki                      Sonraki>>


[14.01.2023, (4/69 (393))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 15.01.2023, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

    

Seçkin Deniz Twitter Akışı