12 Mart 2022 Cumartesi

SA9587/MT38: Beyrut Noeli Tek Bir Ailede Bile Karmaşık Olabilir

     Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, New Lines Institute for Strategy and Policy'de İnsan Güvenliği Biriminin yöneticisi; babası Sünni Müslüman, annesi Ortodoks Hristiyan olan Lübnan asıllı Faysal Itani'ye aittir ve kendi ailesinden yola çıkarak Lübnan'daki dinî çeşitliliğe odaklanmaktadır. Yazarın, "Bir asır önce Lübnan'ın oluşturulmasına tepki gösteren Sünniler, Lübnan'ın içe dönük, sınırlayıcı siyasi yapılarından kaçmak ve kendilerini daha büyük Suriye veya Arap dünyalarında eritmek istiyordu. Birçok Ortodoks da bunu yaptı. Ben ne pan-Suriyeli ne de pan-Arap milliyetçisiyim, ancak Rum Ortodoks ve Sünniler arasındaki bu ortak duygunun, karışık bir ailede büyümeyi kolaylaştırdığına inanıyorum. Sonunda, hepimizin aynı temel siyasi dili konuştuğumuzu hissettim." şeklindeki cümleleri gibi özel alandan genel alana doğru bir bakış açısı geliştiren bu kısa anlatısının Lübnan olgusunun anlaşılmasına az da olsa yardımcı olacağını düşünüyoruz. Keyifli okumalar diliyoruz.
Seçkin Deniz, 12.03.2022, Sonsuz Ark


Even in a Single Family, a Beirut Christmas Can Be Complicated
"Bir Sünni-Ortodoks, Müslüman-Hıristiyan Lübnan'daki tatillerini yansıtıyor."

Benim adım Faysal Itani ve Noel'i kutluyorum. Sonuçta, ben bir tür Hristiyanım. Ben de Lübnanlıyım, yasalar ve toplum tarafından herkesin bayramlarını kendi bayramlarımmış gibi kutlamaya -ya da en azından gözlemlemeye- mecburum. Bir Lübnanlı olarak ismimi birçok toplumdaki geleneksel şekliyle babamdan aldığım gibi, doğuştan ve kanunen mezhep kimliğimi de ondan aldım; oradaki diğerleri gibi hemen dini, bir şekilde hem daha belirgin hem de daha az anlamlı hale getirdim. Beyrut'ta kısa bir süre geçirmiş birinin adımdan tahmin edebileceği gibi, babam Sünni bir Müslüman. Ama annem Ortodoks bir Hristiyan. (Kendi mezheplerini de kendileri seçmediler.) Lübnan'da büyüdüğüm için, başkaları beni Sünni bir Müslüman olarak algıladı, ben de kendimi böyle görüyordum; bir Beyrut Sünnisi. Ama ben bir Hristiyandım da.


Lübnan'ın Sünni Müslüman Müftüsü Muhammed Raşid Kabbani (sağda), Doha'da Müslüman-Hıristiyan Diyalogu konulu bir konferansta Tartus'un Suriyeli Rum Ortodoks Piskoposu Basil Nassur'u kucaklarken 27 Mayıs 2004 / Karim Jaafar/ Getty Images aracılığıyla AFP

Tabii ki Ortodoks olmam beni topluluk veya kiliseleri, tarihi, inancı veya doktrinleri üzerinde bir otorite yapmaz. Gerçekten de, ailem beni kasıtlı olarak dini bir inanç olmadan yetiştirdi ve böylece Ortodoksluk hakkında, hiçbir zaman düzeltmeye çalışmadığım, bir dereceye kadar, cehaletimi korumamı sağladı. İslam bilgisini daha kolay özümsüyorum çünkü tüm niyet ve amaçlar için, doğuştan, toplumda ve Lübnan yasalarına göre bir Müslümanım. Ancak Ortodoks sosyal ve politik deneyimini her zaman merak etmişimdir ve Lübnan'daki çeşitli yarışmalar dini pratikler üzerinden yapılmadığı için önemli olan bilgi türü buydu.

İşleri daha da karmaşık hale getireyim; annem sadece yarı Lübnanlı. Annemin Ortodoks annesi, topluluğun Lübnan'daki merkezinden birinden iken, babası, Ortodoksların nesillerdir yaşadığı, yerinde bir şekilde “Hıristiyanlar Vadisi” olarak adlandırılan, Suriye'nin kuzeybatısındaki güzel bir bölgedeki fakir bir köyden gelen bir Suriyeliydi. Büyükanne ve büyükbabamın evlilikleri daha sonra daha tuhaf görünmüş olsa da, her şube “Lübnanlı” veya “Suriyeli” olduğundan, Ortodoks, tarihlerinin çoğunda Lübnan'daki diğer bazı topluluklara kıyasla dağılımları bakımından farklılık göstermiştir. 

Lübnan Dağı'nı yüzyıllardır evi olarak gören Marunilerin veya aynı şeyi yapan ve şimdi çoğunlukla Levant'ın dağlarında ve tepelerinde yaşayan Dürzilerin aksine, Ortodoks Hristiyanlar, tüm Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da, tarihlerinin sonraki aşamalarında daima bulunmuştur. Bazı yönlerden diğer azınlıklara daha çok benzeseler de, uzun zamandır bu sosyokültürel bağlamda daha geniş bir bakış açısına sahip bir toplulukturlar ve hala da öyleler.

Çoğu Lübnanlı aile gibi benimki de dini bayramları (her ne kadar dinin kendisi kadar olmasa da) ciddiye alırdı. Babamın geniş ailesiyle bayramları hiç kaçırmadığım gibi, annemin klanı ile de Noel'i veya Paskalya'yı asla kaçırmadım. Bunu hiçbir zaman özel bir şey olarak görmedim. Aile yükümlülükleri, bir set Beyrut'ta ve diğer set hemen üstündeki dağlarda gerçekleşmiş olsa bile, aile yükümlülükleridir. 

“Hoşgörülü” olduğumuz ya da “çeşitliliği” kucakladığımız için kendi sırtımızı sıvazlamadık. Ve topluluklar arasındaki kutlamalar benzerdi: giyinmek, her zaman geniş ailelerle ve her zaman aynı evlerde sohbet etmek ve yemek yemek. Anne tarafı hediye alışverişinde bulunurdu. Babamın tarafı biz gençlere istediğimiz her şeyi almamız için nakit para verirdi. (Burada Müslüman modelinin güçlü bir tercihim olduğunu itiraf ediyorum.) Doğal olarak, protokol ve incelikler bittiğinde siyaseti ve toplumu tartışırdık. Evde annemden Ortodokslukla ilgili sürekli içgörüler biriktiriyordum, bu aile toplantıları Ortodoks dünya görüşlerinde, özellikle Lübnan ve bölgesel meselelerle ilgili görüşlerde hızlandırılmış derslerdi.

“Ortodoks dünya görüşü” diye bir şey yoktur. Ancak genel olarak Levant'ta ve özel olarak Lübnan'da Ortodokslar arasında bazı tanınabilir eğilimler var. Lübnan'daki Ortodoksların kendilerini tanımlamalarının en keskin yollarından biri, diğer Hıristiyan topluluklara, özellikle de Marunilere, belki de Müslümanlardan daha fazla karşı çıkmaktı. Bunda, tümü sosyopolitik olarak farklı ve iddialı başka bir grubun üyelerinin çevrelerini şekillendirdiği bir yönetim biçiminde yaşamayan daha geniş Ortodoks topluluğu içinde bir tikelcilik kazandılar. Daha geniş olarak, Bizans İmparatorluğu'na dayanan kendi gururlu tarihlerine ve Levant'ın kentsel ticaret halkı olarak rollerine, onları Maronitlerden (tarihlerinin çoğunda pastoral, tarımsal ve kırsal olarak görülenler) farklılaştırdıklarını vurguladılar.

İlkinden ikincisine karşı bir miktar küçümseme sezdim. Ailemdeki bazı Ortodokslar bölgede ortak ve karşılıklı bir kentsel-kırsal önyargı biçimine girerken, Marunilerle de bazı özel sorunları vardı: doktrin veya özgünlük konusundaki ezoterik tartışmalardan bağımsız olarak Katoliklikleri; algılanan dar görüşlülük ve hatta izolasyon, ayrıca Müslümanların tecavüz ve tahakkümünden korktuklarında atılganlıkları, öfkeleri veya endişeleri. En azından Ortodoks ailemdeki bazı insanlar, daha karmaşık olduğuna inandıkları ve belki de Arap dünyasının ticari ve kültürel tarihindeki daha geniş rollerini yansıtan tutumları benimsediler.

Sonra tekrar, Lübnanlı olduğum için ailem, diğerlerinin toprakta olduğunu gördükleri gibi evde bölündü. Bazıları kozmopolit ya da en azından hoşgörülü bir bakış açısını sürdürürken, diğerleri Lübnan Müslüman toplumunun siyasetine karşı daha gerici oldular. Bu insanlar ailede hâlâ bir azınlık olsa da, görüşleri 1990'lardaki bazı eğilimleri yansıtıyordu: örneğin, o on yılda Sünni gücün algılanan büyümesine gösterdikleri tepki. Bir şekilde kurucu topluluklarında daha geniş, ancak bakış açısında daha dar, zamanımızın Lübnan'ında bu “Hıristiyan siyasetine” katıldılar. Yine de çoğunlukla, kişinin başka bir Levanten azınlık olarak kimliğini aşma ve çevreleriyle olan ortak bağları vurgulama arzusunu hissettim.

Bu bağlamda Ortodoks Hıristiyanlar başka bir sorunla karşı karşıyadır. Onlarca yıldır var olan Levant'ta, Marunilerin Lübnan milliyetçiliği veya Dürzilerin dağ özerkliği veya Sünni ve Şii Müslümanların farklı daha geniş bakış açıları gibi bağ kuracakları açık bir grupları ve kendilerine ait açıkça zorlayıcı bir anlatıları yok. Bu yüzden bazıları icat edilmiş ideolojilere başvurdular. 

Böyle bir ideoloji, Ortodoks aydınların tanımlanmasında önemli bir rol oynadığı Arap milliyetçiliğiydi. Gerçekten de, Ortodoks akrabalarımın birçoğunun düşüncesinden geçen bir Arapcılık türü var. Belki daha ilginç olanı, bugün Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi (SSNP) tarafından savunulan Suriye milliyetçiliği kavramıdır. Bu, Levant ülkeleri ve komşu bölgelerin ayrı bir medeniyet alanı oluşturduğu ve tek bir ulus-devlet oluşturması gerektiği inancıdır. Büyükbabamın köyü bugün bir SSNP kalesi.

Şüpheciler, SSNP coğrafyasındaki nispeten büyük Ortodoks konsantrasyonuna işaret ediyor ve bunu mezhepçi bir proje olarak reddediyorlar. Bu bir faktör olabilir, ancak kimse bunu önümde dile getirmedi. Ailemdeki pan-Suriye milliyetçiliğinin destekçilerinin çoğunlukla samimi olduğuna ve Lübnan ya da Suriye'deki hiç kimsenin mezhep duygusundan tamamen yoksun olmadığına inanma eğilimindeyim.

Ailemdeki insanlar, Ortodoksların uzun süredir Levanten kıyılarını olduğu gibi paylaştığı, ticaret ve şimdi çok daha küçük bir ticari ve kültürel alan üzerinde inşaat yaptığı Sünni Müslümanlarla aynı duyguları paylaştılar. Hepsi dar görüşlü olanı aşarlar veya aştıklarını düşünürler; zaman zaman daha büyük bir şeyle bağlantı kurmayı da ummuşlardır. Bir asır önce Lübnan'ın oluşturulmasına tepki gösteren Sünniler, Lübnan'ın içe dönük, sınırlayıcı siyasi yapılarından kaçmak ve kendilerini daha büyük Suriye veya Arap dünyalarında eritmek istiyordu. Birçok Ortodoks da bunu yaptı. Ben ne pan-Suriyeli ne de pan-Arap milliyetçisiyim, ancak Rum Ortodoks ve Sünniler arasındaki bu ortak duygunun, karışık bir ailede büyümeyi kolaylaştırdığına inanıyorum. Sonunda, hepimizin aynı temel siyasi dili konuştuğumuzu hissettim.

Elbette hoşgörü ve evrenselliğin her zaman sınırları vardır. Son zamanlarda, Suriye iç savaşı, Suriye ve Levant'ta olup bitenlere yönelik şeytani karmaşık tutumlar için bir test vakası olarak ortaya çıktı. Ailemin çoğu 2011'de protestoculara sempati duyuyordu. Ancak Suriye daha karmaşık hale geldikçe tutumlar değişmeye başladı. Bazıları için, yükselen İslamcılar, Suriye Ortodoksları da dahil olmak üzere Suriye'deki azınlıkları tehdit ettikleri için Devlet Başkanı Beşar Esad'dan daha kötü bir belayı temsil ediyorlardı. 

SSNP'den başkaları bana bunun Batı'nın kendilerine meydan okumaya cüret eden bir Arap lidere karşı yürüttüğü bir savaş olduğunu ve neredeyse aynı şekilde tüm Sünni İslamcıların azınlıkları öldürmeye çalışırken muhalefeti reddettiğini söylediler. Bu evrenselci gururu ve mezhepçiliği aynı anda şaşırtıcı buldum ve bugüne kadar hangisinin daha samimi olduğunu çözemedim.

Bazılarının görüşleri değişse de en az bir akrabam hiç tereddüt etmedi. Suriye'nin köyünden olan dedem, ölene kadar Esad rejimini hor gördü.

Sünni Müslüman ve Ortodoks Hıristiyan bir aileden geldiğimi söylediğimde bazı yabancılar bunu ilginç bulsa da Lübnanlılar neredeyse her zaman acıma duygusuyla tepki veriyorlar. Çoğu, "kafam karışmış" olmam gerektiğine veya geniş ailelerimin karşılıklı olarak düşman olduklarına ya da en azından karşılıklı olarak Lübnanlı ailelere göre daha fazla düşman olduklarına inanıyor. Beyrut'ta Sünni İslam ile eşanlamlı bir ailenin adını taşıyan bir “İtani” olmamın bir faydası yok. Ve belki de Lübnan İç Savaşı sırasında ve sonrasında -birçok insan bir arada yaşamayı başarsa bile- gerilimlerin yükseldiği bir dönemde büyümemin bana yardımı olmadı.

Ailem bazen bunun için zor zamanlar geçirdi. Bu sade bir gerçek. Ama daha büyük bir şeyin parçası olduğum için kendimi ayrıcalıklı görüyorum. Şimdi, herhangi bir sosyal veya politik yarışmada, bazılarının hakikat üzerindeki tekeli gibi, başkaları tek bir bakış açısında ısrar ettiğinde bunu saçma buluyorum. Bunun için Ortodoks'a teşekkür etmeliyim.

Faysal Itani, 7 Ocak 2022, The New Lines Magazine

(Faysal Itani, New Lines Institute for Strategy and Policy'de İnsan Güvenliği Biriminin yöneticisidir.)


Mustafa Tamer, 12.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı