29 Şubat 2024 Perşembe

SA10610/EK14: Batı'nın Stratejik Düşüncesinin Boşluğu

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Londra Council on Geostrategy direktör yardımcısı ve Washington, D.C. Yorktown Enstitüsü araştırmacısı Gabriel Elefteriu'ya aittir ve Şubat ayının ikinci haftasında başlayan 2024 Münih Güvenlik Konferansı (MSC)'ında ortaya konan Batı'nın stratejik düşüncesindeki boşluklara odaklanmaktadır. Küreselleşme karşıtı olan analistin şu cümlesi genel kanaat oluşturması açısından öne çıkarılabilir: "Batılı ulusal güvenlik elitlerinin temel felsefesinin belirleyici bir ifadesi olarak 2024 MSC raporu, 1938'den beri yatıştırma ile eşanlamlı olan Alman kentinde (Münih) toplanan bu başarısız kuruluşun liberal çevrelerinden tam da beklenecek bir şeydir. Belge, zayıflığın, ahmaklığın ve -özellikle can sıkıcı olan- Batı'nın gerçek çıkarlarını ya da gerçek değerlerini, değerden yoksun, kapsayıcı bir dünya düzenine ilişkin ideolojik bir vizyonla çatışıyor gibi göründükleri yerde bir kenara bırakan ahlaki yozlaşmanın bir ifadesidir." Batı'daki varoluş tartışmalarının 'ağzı bozuk bir kavga' haline dönüşmesi, Masonik/Satanist Batı Medeniyetinin iflas sonrası yaşadığı ideolojik kaosun sonucudur.
Seçkin Deniz, 29.02.2024, Sonsuz Ark 

Delusions on display: The emptiness of the West’s strategic thinking will be on full show at the 2024 Munich Security Conference

Hayaller sergileniyor: Batı'nın stratejik düşüncesinin boşluğu 2024 Münih Güvenlik Konferansı'nda tam anlamıyla gözler önüne serilecek

Bu hafta başlayan Münih Güvenlik Konferansı (MSC), savunma ve stratejik politika dünyasının Davos'udur. Her iki toplantı da jeopolitik ve küresel meseleler hakkında çok sayıda tartışmaya sahne olduğu için bir ölçüde örtüşüyor. Ancak İsviçre Alpleri'nde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, gezegenin iş, teknoloji, finans ve siyaset dünyasının önde gelen liderlerinin yanı sıra çok sayıda başka yandaşı da halklarına dayatacakları yeni küreselci "Reset" tipi politikaları konuşmak üzere bir araya getiriyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani 19 Şubat 2023 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katılıyor. EPA-EFE/ANNA SZILAGYI

Buna karşılık MSC, ulusal güvenlikle ilgili yetkililer, bakanlar ve hükümet başkanlarından Batı stratejik düşüncesinin en üst düzey isimlerine kadar transatlantik "dış politika camiasının" baş rahiplerinin bir araya geldiği bir toplantıdır. Genel olarak bunlar, Irak'tan Afganistan'a ve şimdi de Yemen'e uzanan yaklaşık yirmi yıllık beceriksiz politikalarla bizi Batı gücünün zirvesinden bugünkü çıkmazımıza taşıyan ve müttefik hükümetlerin ulusal güvenlik konseylerinde söz sahibi olmaya devam eden "elitler"in ta kendileridir.

Bu nedenle, sadece Batı stratejik politikasının, kolektif beceriksizliklerini zaten bolca kanıtlamış olan dış politika sınıflarının ellerinde katlanmak zorunda kalacağı en son saçmalıklar ve sanrılar hakkında bir fikir edinmek için bile olsa, MSC'ye biraz dikkat etmeye değer. Bu Münih toplantılarından süzülen gerçek politika reçetelerinden daha da önemlisi, ortaya çıkmalarına ve güçlenmelerine yardımcı oldukları ve Batı ruhunu ve kimliğini içeriden zayıflatmak ve çürütmek için onlarca yıllık çalışmalarını sürdüren küreselci ideolojik akımlar ve anlatılardır.

MSC'nin bu konudaki en kötü şöhretli raporu, "liberal değerler ve demokratik kazanımlar yerine tarih, kültür ve dine dayalı illiberal Batı medeniyeti anlayışına" karşı çıkan 2018 raporuydu. Burada, sadece ilerici "liberal değerler ve demokratik başarıların" doğrunun yanında yer aldığı ve kendimizi kendi tarihimiz, kültürümüz ve dinimiz açısından anlamanın artık kınanması gereken gerici bir "illiberalizm" işareti haline geldiği Davosçu dünya görüşünün mükemmel bir ifadesi vardı.

Batı kurumlarında yaygın olan bu bakış açısı, geçmişteki ihtişamımızı sadece küçümseyen ve kınayan zamanımızın uyanıklığıyla el ele gitmektedir. Bunun düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürdüğünü söylemek hafif kalır. Bu bağlamda, MSC'nin Danışma Konseyi üyelerinden birinin Çin'in eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Fu Ying olduğunu bilmekte fayda var.

Peki bu yılki MSC'den ne bekleyebiliriz? Bu soruların yanıtları, konferans öncesinde yayınlanan ve Münih'teki tartışmalara rehberlik etmek üzere tasarlanan kuruluşun 2024 Raporu'nda bulunabilir. Oldukça sıkıcı ve çoğu zaman anlamsız bir şekilde kaleme alınan - örneğin, büyütülmesi gereken küresel ekonomik "pasta" metaforuna en az 24 atıfta bulunan - rapor, kısmen mevcut jeopolitik zorlukların sıradan bir tanımını, kısmen de Batı politikasının izlemesi gereken yönlere ilişkin bir dizi güçlü öneri sunuyor.

Ana tema, Batı'nın "kazanımlarının" Küresel Güney'e doğru yeniden dağıtılmasıyla ilgili derin ve tekrar eden sosyalist bir endişedir. MSC raporu daha ilk paragraftan itibaren parmağını Batı'ya doğru sallayarak "Küresel Güney'in uluslararası düzenin mutlak faydalarının eşitsiz dağılımı olarak algıladıkları durumdan memnuniyetsizlik duymaya başladıklarını" kesin bir dille ifade etmektedir. Ayrıca, çeşitli zamanlarda, "kapsayıcı küresel büyümeyi" takip edemediğimiz için uyarılıyoruz ve yoksul ülkelerin küreselleşmenin gerileyen gelgitlerinden dolayı maruz kaldığı varsayılan "maliyetlerden" çokça bahsediliyor.

Genel anlamda, klasik "kazan-kazan" tipi küresel işbirliği - yani ABD'nin tek kutuplu döneminde Soğuk Savaş sonrası küreselleşme hamlesinin işleyiş çerçevesi - MSC yazarları tarafından artık büyük güçlerin yeni risk azaltma öncelikleri karşısında gerilediği görülüyor. MSC raporuna göre bu durum, politikanın amacının zenginlik ve ekonomik karşılıklı bağımlılıktaki küresel artıştan karşılıklı fayda sağlamaktan ziyade düşmanı geçmek - ya da gelişimini durdurmak - olduğu "göreceli kazançlar" ya da "sıfır toplamlı" düşünceye yol açmaktadır.

Bu görüş daha sonra Batılı hükümetleri, "otokratik revizyonizme tepki olarak" savunma bütçelerini arttırdıkları, yaptırımlar getirdikleri ve "birçok demokrasi dışı ülkeyle ilişki politikalarını yeniden gözden geçirdikleri" için azarlamak için kullanılıyor.  MSC, Batı'nın bu tepkilerinin "aşağı yönlü bir eğilime katkıda bulunabileceğinden, belki de ticaret savaşlarına veya silahlanma yarışlarına yol açabileceğinden" endişe ediyor. İnanılmaz bir şekilde, MSC'yi yöneten bilgeler, Rus ve Çin saldırganlığına karşı kendini güvence altına almaya çalıştığı için Batı'yı - yani kurbanı - etkili bir şekilde suçluyor.

MSC'nin "ticaret savaşları ya da silahlanma yarışları" konusundaki yakınması, örneğin uluslararası güvenlik sisteminde stratejik istikrarın kaybolması genel riskiyle de bağlantılı değildir. Daha ziyade ve oldukça açık bir şekilde, buradaki temel endişe, Batı'da artan güvenlik odaklı korumacılığın, dünya ekonomik sistemini "parçalayarak" özellikle Küresel Güney'deki büyümeyi etkilemesidir.

Eğer bu raporda, yazarlarına göre, dünyanın gidişatıyla ilgili bir ah vah etme durumu varsa, bu Batı'nın kendi stratejik durumuyla ilgili değildir. Bunun yerine MSC, 21. sayfada siyah beyaz bir şekilde "daralan ulusal bütçelerin küreselleşmenin 'kaybedenlerini' telafi etmeyi daha da zorlaştıracağını" bildiriyor. Münih'teki seçkinlerin vicdanını harekete geçiren şey budur.

Batı karşıtı eğilimi bir yana, bu argüman doğru bile değildir. Batılı vergi mükellefleri tarafından her yıl Küresel Güney'e aktarılan büyük ve artan miktardaki dış yardımı (2022'de 200 milyar doların üzerinde, bunun yarısı Avrupa ülkelerinden) bir kenara bırakın. Ancak Batı'nın güvenlik gerekçesiyle "tehlikeli bir korumacılık sarmalı" (sayfa 49) nedeniyle düşük küresel büyümeden sorumlu olduğu düşüncesi ahlaki açıdan mantıksız ve kaba bir manipülasyondur.

Net Sıfır gündeminin ve Covid'in (Davos/MSC kalabalığının bizzat teşvik ettiği) tamamen sakatlayıcı maliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki - kesinlikle Batı'daki - büyük zararlı etkisini görmezden geliyor, hükümet israfı ve yolsuzluktan sürekli genişleyen refah bütçelerine kadar Batılı devletlerin daha kronik sorunlarından bahsetmiyor. Eğer liberal demokrasilerin politikaları "küresel pastanın" küçülmesine neden oluyorsa, sorun yurt dışındaki rakiplere karşı alınan ekonomik güvenlik önlemlerinde değil, yurt içindeki elit kurumlarımızın beceriksiz yönetimindedir.

Genel olarak MSC 2024 raporu, Batı'nın - geç de olsa - revizyonist rakiplerinin, özellikle de Çin'in saldırılarına karşı harekete geçmeye ve kendini güvence altına almaya başladığına dair uzun bir şikayetten biraz daha fazlasıdır. Rapor, karar alıcıları "kapsayıcı bir [dünya] düzeni" beklentilerine zarar vermemek için "giderek daha geniş kapsamlı bir güvenlik ilgisi anlayışını benimsemekten kaçınmaları" (sayfa 84) konusunda uyaracak kadar ileri gitmektedir.

Başka bir deyişle, MSC'nin raporunun mantığı, Batı'nın otokrasilerle daha kazançlı işler yapmak uğruna gardını düşürmesi gerektiği ve böylece Batılı hükümetlerin Küresel Güney'e dağıtmak için daha fazla paraya sahip olacağıdır. Rapor, nefes kesici bir küstahlıkla, "Çin'in riskinin azaltılmasının, yatırımların Afrika ve diğer düşük gelirli ülkelere yönlendirilmesiyle el ele gitmesi gerektiğini" bile belirtiyor. Küreselleşmenin gezegen ölçeğinde sosyalist bir yeniden dağıtım projesi olduğuna ve her zaman da öyle olageldiğine dair böylesine küstah bir kanıtla sık sık karşılaşmıyoruz.

Batılı ulusal güvenlik elitlerinin temel felsefesinin belirleyici bir ifadesi olarak MSC raporu, 1938'den beri yatıştırma ile eşanlamlı olan Alman kentinde toplanan bu başarısız kuruluşun liberal çevrelerinden tam da beklenecek bir şeydir. Belge, zayıflığın, ahmaklığın ve -özellikle can sıkıcı olan- Batı'nın gerçek çıkarlarını ya da gerçek değerlerini, değerden yoksun, kapsayıcı bir dünya düzenine ilişkin ideolojik bir vizyonla çatışıyor gibi göründükleri yerde bir kenara bırakan ahlaki yozlaşmanın bir ifadesidir.

MSC 2024 raporu, en iyi ihtimalle olaylar tarafından alt edilmiş bir Batı strateji topluluğunun zihniyetini yansıtmaktadır. Bu nesil, Soğuk Savaş sonrası "tarihin sonu" hiper-küreselleşme, "yumuşak güç" ve liberal enternasyonalizm çağında entelektüel olarak olgunlaşan nesildir. Bu tür bir ortamda kazanmak için nelerin gerektiği gerçeğine uyum sağlamak bir yana, dünya sisteminde büyük güç rekabetinin yeniden başlamasının çok sert ve rahatsız edici gerçeklerini ve zorunluluklarını kabul etmekte zorlanıyor.

Rekabet halindeki güç bloklarından oluşan bir dünya içgüdülerine uymuyor, tüm ülkelerin "gelişmiş" olduğu mutlu bir küresel toplum idealinden uzaklaşmak vicdanlarını sarsıyor ve düşmanlarınız size aynısını yapmadan önce onları yenmek ya da etkisiz hale getirmek için saldırgan bir sıfır toplamlı oyuna geçmek onların kitaplarında anathema.

Ancak Batı'nın güvenliğinden geriye kalanları korumak istiyorsak, sıfır toplamlı ve düşmanlarımızı alt etmenin tek yolu bu. 1990'ların küreselleşme ideallerine geri dönmek ise Çin'in egemenliği altında mümkün değil. MSC kalabalığının aksine, şu anda dünyada serbest bırakılmış olan jeopolitik güçler konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız.

Daha iyi bir dünya ve küresel refah arzusu meşrudur ve hatta belki de iyi bir şeydir. Ancak, Çin Komünist Partisi'nin dünya vizyonunun siren şarkılarından ya da Putin'in dünya barışı için "endişesinden" ne duyarsak duyalım, insanlığın gelişmesine dair daha büyük bir vizyonun ön koşulu, Batı gücünün ve değerlerinin uluslararası ilişkilerdeki önceliğidir. Ancak şimdilik, Davos ve MSC'nin pahalı şatafatı ve iflas etmiş fikirleriyle somutlaşan aldatma, yanılsama ve çürümeye saplanıp kalmış durumdayız.

Gabriel Elefteriu, 15 Şubat 2024, Brussels Signal

(Gabriel Elefteriu Londra'daki Council on Geostrategy'de direktör yardımcısı ve Washington, D.C.'deki Yorktown Enstitüsü'nde araştırmacıdır.)


Eyüp Kaan, 29.02.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Eyüp Kaan Yazıları
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı