13 Kasım 2023 Pazartesi

SA10440/SD2920: Orta Doğu Bir Kez Daha Batı Asya oldu

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Başkan Nixon'ın 1972'de Çin'e yaptığı çığır açan ziyaret sırasında Amerikalıların baş tercümanı olan, 1979-1981 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Çin İşleri Direktörü olarak, Bangkok (1984-1986) ve Pekin'deki (1981-1984) Amerikan Büyükelçiliklerinde Misyon Şefi Yardımcısı ve Maslahatgüzar olarak, 1993-94 yılları arasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan ve Soğuk Savaş sonrası NATO merkezli bir Avrupa güvenlik sisteminin tasarlanmasında ve Çin ile savunma ve askeri ilişkilerin yeniden kurulmasındaki rolleri nedeniyle Savunma Bakanlığı'nın en yüksek kamu hizmeti ödüllerini kazanan, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonları sırasında ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi  olarak çalışan, Namibya'nın Güney Afrika'dan bağımsızlığını kazanması ve Küba birliklerinin Angola'dan çekilmesi için ABD'nin arabuluculuk yaptığı tarihi süreçte Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan, Encyclopaedia Britannica'nın "diplomasi" maddesinin editörü ve halen Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nde misafir akademisyen olarak çalışan ABD'li Büyükelçi Chas Freeman'a aittir ve ABD etkisinin azalması sonrası Orta Doğu'nun adlandırılma ve algılanma biçimine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 13.11.2023, Sonsuz Ark 

The Middle East is once again West Asia

"Değişen bölgesel dinamikler, uzun süredir devam eden Amerikan politikalarının yeniden gözden geçirilmesini ve düzenlenmesini gerektirmektedir."

İsimler fark oluştururlar. Bu isimleri verenler, isimlendirdikleri yerler ve halklar hakkındaki bakış açılarını ortaya koyarlar.

Avrupalılar, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar dünyayı fethederek ve sömürgeleştirerek coğrafyaya kendi benmerkezci bakış açılarını dayattılar. Onlar için Osmanlı İmparatorluğu, Batı Asya, Güneydoğu Avrupa ve Kuzeydoğu Afrika'yı kapsayan bir bölge olan "Yakın Doğu" idi.  


Resim: shutterstock.com aracılığıyla OnePixelStudio

Daha sonra, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri kendi kendini "Batı" olarak adlandıran bölgenin en önemli bileşeni haline geldiğinde, Atlantik ötesi bir bakış açısı Avrupalı bakış açısının yerini aldı. Amerikalıların bakış açısına göre, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları, Avrupa -Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki Avrasya alt kıtası- ile Hint alt kıtası arasında bir ara bölgeydi. Bu yüzden Alfred Thayer Mahan buraların "Yakın Doğu" değil "Orta Doğu" olarak adlandırılması gerektiğine karar verdi. Zamanla orada yaşayan insanlar bile bu Amerikan malı terimi kullanmaya başladı. Arap dünyasının en büyük gazetesi الشرق الأوسط - yani "Orta Doğu".

Batı Asya'da Ulus-Devletin Doğuşu

İsim kullanılmaya devam ediyor, ancak bölgede yaşayan insanlar artık vatanlarının dünya meselelerindeki yerine ilişkin yabancı tanımlamaları kabul etmiyor. Osmanlı kozmopolitizmi, Osmanlı İmparatorluğu ve Halifelik sona erdiğinde ortadan kalktı. Pan-Arabizm, Baasçılık, Yahudilik, Sünni ve Şii İslamcılık gibi çeşitli ulus-ötesi ideolojik kimliklerle flört ettikten sonra bölge halkları kendilerini "ulus devletler" olarak yeniden tanımladılar. Türkiye[2] ve Osmanlı Sultanlığı'nın İngiliz ve Fransız bürokratlar tarafından yarı bağımsız, yeni sömürge olarak yönetilen ülkeler haline getirilen Levanten topraklarının parçaları, iyi tanımlanmış uluslararası kişilikler kazandı. İran, Irak, İsrail, Lübnan, Filistin ve Suriye, varlıklarına yönelik çok sayıda dış ve iç meydan okumaya karşı koyan güçlü ulusal kimliklere sahip oldular.

İran yeni sömürgeci hamilerinden koptu, meydan okurcasına bağımsız bir Şii hükümeti kurdu ve Batı Asya'da kendi nüfuz alanını ilan etti. Sadece bu yüzyılda Irak, bir "haydutluk" olarak yönetildiği bir dönemi, Amerika'nın vur-kaç demokratikleşme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla dayatılan bir anarşiyi ve nüfusunun en az yarım milyonunun yabancı ve yerli güçler tarafından katledilmesini yaşadı. İsrail, erken dönem Yahudi milliyetçiliğinin belli belirsiz hümanist vizyonundan, günümüzün evrensel Yahudi değerlerinin Siyonist inkârına kadar yozlaşmıştır. Filistin'in yerli halkı, Siyonist yerleşimci devlet tarafından sürekli olarak mülksüzleştirmenin ve acımasız baskının nesnesi olmuştur. Bir zamanlar Fransız mezhep siyasetinin ve Arap hedonizminin oyun alanı olan Lübnan yönetilemez hale gelmiştir.  Suriye, Körfez Arapları, İsrail, Türkiye ve ABD gibi dış aktörler tarafından desteklenen iç güç koalisyonları tarafından izole edilmiş, canlı tutulmuş ve harap edilmiştir. Suriye, İsrail ile İran, Rusya ile ABD ve Türkiye ile Kürt ayrılıkçılar da dahil olmak üzere çeşitli vekalet savaşlarının odağı olmaya devam etmektedir.

Bu arada, bir zamanlar pan-Arapçı ya da milliyetçi olmaktan ziyade gururla pan-İslamcı olan Suudi Arabistan Krallığı milliyetçiliği benimsemiştir. Resmi olarak 1932'de bir devlet olarak kuruluşunu kutluyor ve bunun için Hicret takvimini değil uluslararası takvimi kullanıyor.  Mısır, kapsamlı bir askeri diktatörlük altında kendine özgü karakterini ve kültürel kimliğini korumaktadır. Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağımsız dış politikalar uygulamakta ve sadece bölgesel değil küresel çapta nüfuz sahibi olmaktadır. İran, Irak ve Suudi Arabistan ile çevrili olan Kuveyt, uygun bir şekilde temkinli davranmaktadır. Bahreyn, Suudi Arabistan'a boyun eğiyor ve İsrail ve ABD ordusu ile temaslarda yararlı bir vekil olarak hizmet ediyor.

Jeopolitik Merkeziyet

Değişmeyen şey ise Batı Asya'nın jeopolitik merkeziyetidir. Burası Afrika, Asya ve Avrupa'nın ve onları birbirine bağlayan yolların buluştuğu yerdir. Bölgenin kültürleri Kuzey Afrika, Orta, Güney ve Güneydoğu Asya ve Akdeniz'e derin bir gölge düşürmektedir. İnsanlığın beşte üçünden fazlasının inançlarını ve ahlaki standartlarını şekillendiren üç "İbrahimi din" olan Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın merkez üssüdür. Bu da bölgeye küresel bir erişim sağlamaktadır. Ancak Batı Asya ülkeleri kendi kaderlerini aradıkça, büyük güç rekabetine tabi olmaktan kurtulmuş ve Marksizm ya da temsili hükümet gibi yabancı ideolojileri empoze etmeye yönelik dış çabalara karşı savunmasızlıklarını sona erdirmişlerdir. Bu yabancı hükümet sistemlerine karşı orijinal cevapları olan siyasal İslam geri çekiliyor. Bölge halkları kendi monarşi, askeri diktatörlük, istişari siyaset, parlamenter demokrasi ya da teokrasi geleneklerine uygun olarak kendilerini yeniden keşfediyorlar.

Sömürge Hakimiyeti

Napolyon'un 1798'de Mısır'ı istila ve işgal etmesiyle başlayan dünyanın kavşak noktasındaki yabancı hakimiyeti dönemi açıkça sona ermiştir. Bu bizi şaşırtmamalı. Mısır'ın İngiliz ve Fransızları Süveyş Kanalı'nın kontrolünü bırakmaya zorlamasının üzerinden üçte iki yüzyıl geçti. İngiltere, Süveyş'in doğusundaki emperyal emellerinden elli altı yıl önce vazgeçmiştir. İranlıların, çeyrek asır önce meşhur bir Anglo-Amerikan rejim değişikliği operasyonuyla kurulan Şahlarını kovmalarının üzerinden kırk dört yıl geçti. Uzun süre bölge siyasetine hakim olan Soğuk Savaş otuz dört yıl önce sona erdi. Bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden temelden koparan "11 Eylül" yirmi yıldan fazla bir süre önce - tam bir nesil - meydana geldi. 2011'deki Arap ayaklanmaları, katılımcıları dışında herkes için uzak ve bulanık bir anı. Dünya köklü bir değişim geçirdi ve Afro-Asya - Batı Asya ve Kuzeydoğu Afrika da öyle.

Değişimler arasında yabancı entelektüel geleneklerin ve hükümet sistemlerinin cazibesinin azalması da var. Pekin'deki Merkez Parti Okulu ve Anglosfer'deki birkaç yüksek öğrenim kurumu dışında Marksizm bir ideoloji olarak hemen hemen ölmüştür. Hukukun üstünlüğü her yerde (kendi ülkemiz de dahil olmak üzere) popülizme teslim olurken, Aristo'nun demokrasinin demagoji, otokrasi ve çoğunluğun tiranlığına dönüşme eğiliminde olduğuna dair gözlemi gerçekleşiyor gibi görünüyor. Seçilmiş otokrasinin çeşitli biçimleri Rusya ve Türkiye'de gelişmekte ve Hindistan ve İsrail'de kök salmaktadır. Bu bağlamda, Washington'un dünyadaki olayları demokrasi ve otoriterlik arasındaki büyük bir çekişme olarak gösterme çabaları, pek çok kişiye hem alakasız hem de gerçeklikten ciddi şekilde kopuk geldiği için yurtdışında çok az çekiciliğe sahiptir.

Çoklu, Eşzamanlı Hizalamalara Geçiş

Ancak bu, Soğuk Savaş döneminin aksine Batı Asya ülkelerinin (İran hariç) Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika'nın belirlenmiş Çinli ve Rus düşmanları arasında bağlantısızlığı tercih etmelerinin nedeninin yalnızca bir kısmıdır. İsrail ve Körfez Arapları gibi Batı Asyalı müşteri devletleri ve bağımlılıkları herhangi bir büyük gücün "müttefiki" olarak adlandırmak, statülerini ciddi şekilde yanlış anlamak ve yanlış tanımlamak anlamına geliyordu. Bu devletler "korunan devletler"di ve bir dereceye kadar da öyle kaldılar; yabancı destekçiler tarafından sağlanan güvenliğin sağlayıcısı ya da garantörü olmaktan ziyade tüketicileriydiler. Bölgedeki devletler, destekçilerini savaşa sokmaktan ziyade onları savaşa bulaştırmaya daha yatkın olmuşlardır. Artık bu devletler kendilerini tek bir koruyucuya bağlamak yerine dans kartlarını birden fazla büyük güç ortağıyla doldurmuş durumdalar. Hiçbirine sadakat göstermiyorlar.

İran da başlangıçta Doğu ve Batı arasında bağlantısızdı. Ancak ABD'nin onlarca yıldır uyguladığı dışlama ve "azami baskı" politikaları, İran'a Amerika'nın düşmanlarının kollarına atılmaktan başka bir yol bırakmadı. İran şimdi Amerikan etkisini bölgeden uzaklaştırmak için onlara başvuruyor. Moskova'nın Ukrayna'da ABD'ye karşı yürüttüğü vekalet savaşını destekleyen Tahran, Rusya'ya insansız hava araçları, top mermileri, tank mühimmatı ve diğer silah sistemlerinin tedarikçisi haline geldi. Ayrıca NATO kontrolündeki İstanbul Boğazı ve Süveyş Kanalı'ndan geçen deniz yolunu bypass edecek bir Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) geliştirmek için Hindistan ve Rusya ile birlikte çalışıyor. INSTC, Rusya'yı İran'ın Çabahar limanına bağlayacak ve Moskova'yı Bombay'a ve Hindistan'ın batı kıyısındaki diğer limanlara bağlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine Çin, bölgedeki tüm ülkelerle sorunsuz ilişkiler sürdürmek için çok çalıştı. Bu durum özellikle İran'ın işine yaradı ve son zamanlarda daha önce düşmanca davranan Arap komşularıyla normal ilişkiler kurmasına yardımcı oldu. Diğer faydalarının yanı sıra bu yakınlaşma, İran'ı Basra Körfezi'ndeki sermaye zengini toplumlardan gelen ticaret ve yatırıma açarak Amerika'nın uyguladığı ambargoyu kırıyor. Bu arada, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi tarafından finanse edilen yeni yollar, demiryolları ve enerji boru hatları İran'ı hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekonomik alışverişleri için bölgesel bir merkez olarak premodern rolüne geri döndürmeyi vaat ediyor.

İran'ın kırk yıl önce yaptığı gibi, bölgedeki Arap devletleri de şu anda kendilerini geçmişteki patron-müşteri ilişkilerinden kurtarma sürecindeler. İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri ile olan etkileşimleri doğası gereği eşitsizdi. Bu ülkeler, koruma karşılığında hamilerinin çıkarlarına ve politikalarına itaatkar bir şekilde saygı gösterdiler ancak karşılıklı hiçbir yükümlülük üstlenmediler. Enerji kaynaklarının güvenliği, uçuş ve transit geçiş güvencesi, pazara erişim, terörle mücadele ve İsrail'in uluslararası hukuk normlarına uyması için küresel baskıdan muaf tutulması gibi hamilerinin bölgesel çıkarlarının savunulmasına yardımcı olmak için hiçbir taahhütte bulunmadılar.

İsrail şu anda ABD ve diğer dış güçlerle ilişkilerinde Arap komşularının uzun zamandır karşı karşıya kaldığı ikilemlerden bazılarıyla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine aşırı bağımlılığının devam etmesinden rahatsızlık duyuyor ve Çin ve Rusya'ya karşı Amerika ile aynı safta yer almayı kendi çıkarlarına aykırı görüyor. İsrail artık Amerikan idealistleriyle ortak değerlere sahip olduğunu iddia edemese de, koyu Siyonistlerin yanı sıra ABD'li ırkçı ve dinci bağnazların coşkulu desteğini koruyor. Bölgesindeki diğer ülkeler gibi İsrail de hem dış hem de iç politikalarını değiştirmesi için ABD'nin baskısı altında olsa da, siyasi misilleme ya da Amerikan İsrail Lobisi'nin seçim desteğini kaybetme korkusu, ABD'li politikacıların kamuoyu önünde İsrail'e yönelik eleştirilerini bastırmaya devam ediyor.

ABD Etkisinin Azalması ve Bölgesel Stratejik Özerklik Arayışları

Charles Krauthammer'ın küresel ilişkilerde "tek kutuplu an" olarak adlandırdığı 20. yüzyılın son on yılında ABD, hem bölgedeki Arap devletlerinin hem de İsrail'in koruyucusu ve hamisi olarak diğer tüm dış güçleri gölgede bıraktı. 1973'te Mısır'ın Sina'yı işgal eden İsrail güçlerine sürpriz saldırısına karşılık olarak ABD, İsrail'in başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağlayan büyük bir askeri destek sağladı. Soğuk Savaş'ın hemen sonrasında Washington, Irak'ın saldırganlığına karşı Körfez Araplarının yardımına koştu ancak daha sonra uygunsuz ve kabul edilemez buldukları ideolojik ve diğer taleplerde bulunmaya başladı. "11 Eylül"den sonra Amerikalılar İslamofobiyi benimsedi. 21'inci yüzyılın ikinci on yılı başlarken ABD, Hüsnü Mübarek gibi eski himayecilerini devrilmeye karşı desteklemekte başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda - "demokrasi" adına- onların iktidardan uzaklaştırılmasını alkışlar göründü. Bu olaylar, ABD'nin Batı Asya'daki müşteri devletleri ve liderlerini korumaya yönelik önceki taahhütlerinin neredeyse tüm güvenilirliğini ortadan kaldırdı. Washington, İran'ın Körfez Araplarının çıkarlarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne karşı çeşitli hamlelerine karşılık vermediğinde ise geri kalanı da yok oldu.

Şimdi, Körfez Arapları geçmişte ABD'ye olan hürmet ve münhasır bağımlılıktan kendilerini ayırırken, Çin, Hindistan, Rusya veya bölgeleri dışındaki diğerlerine tabi olmayı istemiyorlar ve kabul etmeyecekler. Bu diğer dış aktörlerin koruması her halükarda söz konusu değildir.

Yaşananlar, Washington'un akılsızca iddia ettiği gibi, Çin'in, Rusya'nın ya da başka bir büyük gücün "Orta Doğu" olarak adlandırılan bölgedeki Amerikan hegemonyasını kendi hegemonyasıyla değiştirme çabası değildir. Bölge devletleri de alternatif bağımlılık ilişkilerine ne açık ne de arayış içindeler.  ABD'ye olan siyasi ve ekonomik aşırı bağımlılıktan uzaklaşarak çeşitlendirme yoluyla stratejik özerklik arayışı içindedirler.

Böyle bir özerklik kolay elde edilmeyecektir. Pratikte Batı Asya devletlerinin kendilerini Amerika'ya askeri bağımlılıktan kurtarmayı umabilecekleri sınırlar vardır. Başka hiçbir büyük güç, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi, kendilerini birbirlerine ya da dış düşmanlara karşı savunma yükünü üstlenme eğilimine ya da kabiliyetine sahip değildir. Batı Asya devletleri "büyük güç rekabetinden" yararlanmaktan memnunlar, ancak bunun tarafından yönlendirilmiyorlar. Büyük dış güçlerden savunma taahhütleri alamıyorlarsa, kendi savunmalarının sorumluluğunu üstlenmelidirler.  Bunu yapmaya başlıyorlar.

İsrail'in Özel Zorlukları

İsrail özellikle zorlu bir geçiş süreciyle karşı karşıya. Siyonizm'in kurucuları Aşkenazlar, Avrupalı Hıristiyan zalimleriyle Yahudilerin dini bir topluluktan ziyade etnik bir grup olduğu konusunda hemfikirdi. Bu nedenle Siyonizm, Yahudilerin de Avrupa'nın çöken imparatorluklarındaki diğer etnik azınlıklar gibi kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu ileri sürdü. Siyonistler, efsanevi Yahudi vatanı Filistin'de Yahudilerin bağımsızlığını aradılar; burayı -Avrupalı olmayan yerli halklara karşı dönemin tipik ırkçı küçümsemesiyle- "halkı olmayan bir toprak" olarak tanımladılar ve Filistinli yerleşik nüfusu bırakın tanımayı, kabul edilmeye bile layık görmediler. Bu, İsrail'de Arap İsraillilere karşı ayrımcılık uygulayan, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel haklarını reddeden, onları evlerinden çıkararak, çiftliklerini yok ederek ve onlara karşı katliamlar düzenleyerek sürgüne göndermeye çalışan ve Gazze'de hapsettiği yaklaşık 2,2 milyon Filistinliyi kasıtlı olarak göç ettiren ve zaman zaman katleden günümüz Siyonist devletinin tohumlarını ekti.

Bu davranış, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hem İsrail'e karşı daha geniş bir Arap nefretini hem de Siyonizm'e karşı küresel tiksintiyi körüklemektedir. ABD destekli "İbrahim anlaşmalarını", İsrail'i doğası gereği gayrimeşru, yabancı destekli, Arap karşıtı bir yerleşimci devlet olarak görmeye devam eden tebaalarının çoğunun muhalefetine rağmen dayatılan otokratik Arap yönetici ailelerinin sinik bir projesi gibi göstererek tehlikeye atıyor. İran'ın kendisine sırt çevirmesinden bu yana İsrail, Amerika'nın yoğun çabalarına rağmen kendi bölgesinde hiçbir dost edinemedi. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya (İslam'ın üçüncü kutsal şehri) ibadet etmek isteyen Müslümanların girişine izin vermemesi ve Yahudi aşırılıkçıların buraya yönelik saldırılarını arttırması küresel Müslüman toplumunu rahatsız ediyor. Sadece Hindutva'nın yükselişte olduğu Hindistan'da İsrailli aşırılık yanlıları, Hıristiyanlık ve İslam'a karşı kendi antipatilerine uygun bir dini milliyetçilik bulabilmişlerdir.

Şu anda İsrail hükümetini kontrol eden aşırılık yanlısı partiler, Filistinlilere yönelik ırkçı nefretlerinin, Amerikalı ve Avrupalı Yahudileri küçümsemelerinin, liberal İsraillileri aşağılamalarının, goyimleri hor görmelerinin ve yerleşimci haydutluğu ve şiddetine tam destek verip kışkırtmalarının kanıtlarını her gün ortaya koyuyorlar. Ülkelerinin yargısının bağımsızlığını daha yeni geçersiz kıldılar. Hükümete, Yahudi İsrail vatandaşlarını, tıpkı vatansız Filistinlileri uzun süredir hapsettiği gibi, yargılama öncesi tutuklama yetkisi vermeyi teklif ediyorlar.

Bu aşırılık yanlıları Yahudi İsrailliler arasında derin bir çatlak oluşturuyor, İsrail ekonomisini istikrarsızlaştırıyor, İsrail'in geleceğine yönelik güven kaybına yol açıyor ve yabancı yatırımcıların kaçmasına neden oluyor. Sokaklar hala protestocularla dolu ve İsrail hava kuvvetlerinin büyük bir kısmı grevde. Abraham Lincoln'ün (1858'de) "bölünmüş bir ev ayakta duramaz" şeklindeki ileri görüşlü gözlemi İsrail'in geleceği için çok uygun görünüyor. İsrail'in İran'a saldırma tehditleri artık bir plandan ziyade kabadayılığa benziyor; iç bölünmeleri örtbas etmek ve İsrail'in zayıflığını gizlemek için yabancı bir tehdidi kullanma çabaları, aynı zamanda bölgedeki diğerlerini İsrail'in önde gelen askeri gücü olmaya devam ettiği konusunda uyarıyor.

Siyonist aşırılıklar sadece birçoğu göç etmekte olan İsraillileri bölmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve Amerika'daki daha önce sempati duyan ve destek veren Yahudileri de ciddi şekilde hayal kırıklığına uğratıyor ve yabancılaştırıyor. Onların ve köktendinci Hıristiyanların desteği, 11. ve 13. yüzyıllarda Kudüs Haçlı Krallığı'nın ayakta kalması için Avrupalı Katoliklerin desteği kadar İsrail'in ayakta kalması için elzem olmuştur. İsrail'in uluslararası destek kaynaklarını çeşitlendirmesi Arap komşularından daha zor olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir büyük güç, İsrail'in esir Arap halkına uyguladığı acımasız baskıyı sübvanse etmek bir yana, görmezden gelmeye bile hazır görünmüyor. Arap komşularının uluslararası rolü ve itibarı arttıkça, dış büyük güçlerin onları gücendirmeye yönelik istekliliği de azalacaktır.

Bu arada İsrail'in ABD'ye olan bağımlılığına ve Rusça konuşan büyük nüfusuna rağmen Ukrayna savaşında taraf tutmama çabaları ne Washington ne de Moskova'nın hoşuna gitmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Rus ve Ukraynalı oligarklardan bazıları şu anda İsrail'de ikamet ediyor ya da İsrail vatandaşlığı talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Çin'le yakınlaşmasına şiddetle karşı çıkmıştır. İsrail, Siyonist davaya verdikleri destek artık hem partizan hem de kuşaklar arası bölünmeleri yansıtan Amerikalıların sevgisini ve siyasi-askeri korumasını kaybederse, kendisini jeopolitik olarak yeniden konumlandırması kolay olmayacaktır. Netanyahu hükümetinin Çin, Hindistan ve Rusya'ya yönelik mevcut çabalarına rağmen, İsrail'in ABD'ye bağımlı olmaktan başka uygulanabilir bir alternatifi yok.

Yeni İddialı Bir Suudi Arabistan Krallığı

Suudi Arabistan Krallığı da benzer bir meydan okumayla karşı karşıya kalmış ve buna kendi jeopolitik yeniden konumlanmasıyla yanıt vermiştir. Suudi-Amerikan yabancılaşması, New York ve Washington'a yönelik 11 Eylül terör saldırılarından bu yana geçen yirmi iki yıl boyunca giderek derinleşti. Bu saldırılar Suudi Arabistan'ın, diğer Arap ülkelerinin ve İslam'ın Amerikan siyasetinde başarılı bir şekilde kötülenmesine yol açtı. Amerikalıların Suudi müesses nizamı ile El Kaide'nin düşmanları arasındaki farkı ayırt edememesi, daha önce Amerikan yanlısı olan sıradan Suudiler ve iktidardaki Al Suud için bir şok oldu. Washington'un 2011'de Mısır'da Hüsnü Mübarek'i -uzun süredir himaye ettiği- iktidardan indiren çetelere karşı çıkmaması, daha önce ABD'nin desteğine güvenen Al Suud ve diğer Arap yöneticilerin güvenini kaybetmesine neden oldu. ABD'nin Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol tesislerinin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ve Abu Dabi'deki askeri üslere yönelik İran destekli saldırılara karşılık vermemesi endişeleri daha da derinleştirdi. Suudiler ve diğer Körfez Arapları bu durumun Amerika'ya bağımlılığa alternatifler geliştirmek için acil bir zorunluluk yarattığını gördüler. Bunun için çabalarını iki katına çıkardılar.

Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de korkunç bir şekilde öldürülmesi, Amerika'nın Suudi Arabistan'a sessiz desteğinden sesli antipatisine geçişini pekiştirdi ve Başkan Trump'ın narsist minuetini geçersiz kılarak Başkan Adayı Joe Biden'ın hem Krallığı hem de Veliaht Prens Muhammed bin Selman El-Suud'u uluslararası parya haline getirme vaadine yol açtı. Başkan Biden'ın göreve geldikten sonra ABD çıkarlarının Krallık ile samimi ve işbirliğine dayalı bir ilişki gerektirdiğini keşfetmesi, onu hem Krallığa hem de Veliaht Prens Muhammed'e yaranmak için gecikmiş bir çabaya yöneltti. Bu çaba başarılı olmadı. Resmi olarak geri çekilse bile, açıkça ifade edilen kınama sadakati teşvik etmez. İhbarcı diplomasi, İsrail'e koşulsuz destek ve İran'a karşı topyekûn düşmanlık üzerine kurulu ABD politikaları Körfez Arap ülkelerinde son kullanma tarihini açıkça aştı.

Suudi Arabistan, ABD'ye daha önce gösterdiği saygıyı yenilemek yerine, Rusya ile güçlü bir danışma ilişkisi kurdu ve bu ülkeyi artık OPEC'e entegre etti. En büyük ve en umut verici ihracat pazarı ve en büyük ithalat kaynağı olan Çin'e kur yaptı. Krallık, İran ile ilişkilerini normalleştirerek ABD-İsrail'in Körfez Arap ülkeleri ve İsrail'i İran karşıtı bir koalisyona çekme planına ağır bir darbe indirdi. Her ne kadar İsrail'le ticari anlaşmalar yapmaya hazır olsa da, Siyonist devletle ilişkilerin normalleşmesinin hem ABD'ye hem de İsrail'e her ikisinin de teklif edebileceğinden çok daha fazlasına mal olacağını açıkça ortaya koydu. İsrail ve Batı Asya'nın geri kalanı (İran hariç) gibi Suudi Arabistan da Ukrayna savaşında Batı'nın ya da Rusya'nın yanında yer almayı reddetti. Ve -Amerika'nın itirazlarına rağmen- Krallık şimdi Suriye ile diplomatik ilişkilerini normalleştiriyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman El-Suud'un Sosyal Yardımları

Batı'da istenmeyen adam ilan edildiğinde Çin, Hindistan ve Rusya'ya yönelen Veliaht Prens Muhammed o günden bu yana Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı ziyaretlerde bulundu. Başkan Biden ve eski İngiltere başbakanı ve onların önemli astlarını ülkesinde kabul etti. Kısa bir süre önce Londra'yı ziyaret etmek üzere davet edildi. Suudi çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceğine inandığı diğer ülkelerle ilişkiler kurma ve dostluklar seçme çabalarını iki katına çıkardı. Sonuç olarak, Amerikan önceliğini atlayan veya ona meydan okuyan benzer Realpolitik temelli dış politikaları benimseyen BAE ve Katar ile birlikte Krallık, önemli küresel erişime sahip orta düzey bir güç olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda Riyad, son on iki yıldır devirmeye çalıştığı Suriye hükümetiyle yakınlaşarak bölgesel nüfuzunu arttırmaya çalıştı. Ve Hamas ile uzun süredir kesik olan diyaloğunu yeniden başlattı. Bir parya olarak görülmekten çok uzak olan Suudi Arabistan, artık küresel ve bölgesel jeopolitik ve finans alanlarında kilit bir oyuncu olarak görülüyor ve küresel kaygılara yol açan pek çok konuda önemli işbirliği ya da onay verme ya da vermeme kapasitesine sahip. Örneğin dün Cidde'de düzenlenen ve Suudilerin, ABD'nin Küresel Güney'de Ukrayna'ya desteğin genişletilmesi için yardım talebine yanıt olarak toplandığı bildirilen barış konferansını düşünün.

Suudi Arabistan'ın İslam'ın üç kutsal şehrinden ikisine sahip olması, Hac ve Umre ziyaretlerini gerçekleştirmenin dini bir görev olduğu küresel Müslüman toplumunun yaklaşık iki milyar üyesiyle insani bağları güçlendiriyor. Veliaht Prens Muhammed yönetimindeki Krallık, İslam'ın kendine özgü dar görüşlü versiyonunu yumuşattı ve dinin hoşgörülü geleneklerine yaklaştı. Bu durum ve Krallığın İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Askeri Terörle Mücadele Koalisyonu'na liderlik etmesi, daha müsamahakâr olan diğer Müslüman toplumlarla daha önce yaşanan sürtüşmeleri azaltmıştır.  Krallık'ta bireysel ve grup davranışları üzerindeki dini kısıtlamaların azalması, kadınların yeteneklerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamaya başlamıştır. Bu aynı zamanda yabancıların Suudi Arabistan'ın genişleyen petrol dışı ekonomisine ve "Vizyon 2030" kapsamında başlattığı mega projelere yatırım yapma isteğini de kolaylaştırdı.

Körfez Arap Silah Endüstrisine Doğru

Suudi Arabistan uluslararası siyasi-ekonomik ilişkilerini genişletme ve çeşitlendirme arayışında yalnız değil. Yorumların çoğu BAE ve Katar'ın Çin ve Rusya ile bağlarını güçlendirme çabalarına odaklanıyor. İsrail gibi Dubai de Batı yaptırımlarının ülkelerinde yarattığı zorluklardan kaçınmak isteyen Ruslar için önemli bir sığınak haline geldi. ABD, BAE'nin İsrail ile normalleşmesini teşvik etmek için söz verdiği F-35'lerin transferini iptal etmesine gerekçe olarak BAE'nin Çin ile olan samimi askeri ilişkisini gösterdi. Ancak Dubai'nin uluslararası bir girişim, iş ve finans merkezi olarak başarısı, Suudilerin BAE ile finans, ticaret, yatırım, gözetleme teknolojisi ve silah üretiminde artan rekabetini teşvik ediyor. Suudi Arabistan, ana yatırım aracı olan Kamu Yatırım Fonu'nun 2030 yılına kadar 2 trilyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyüğü olmasını bekliyor. 'BRICS' olarak adlandırılan birliğe ve onun Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik için başvuruda bulunmuştur.

Özellikle Suudiler, onlarca yıl uluslararası silah ithalatına neredeyse tamamen bağımlı kaldıktan sonra, şimdi kendi yerli askeri sanayilerine yatırım çekmeye çalışıyorlar. Bu durum, Krallığın ve BAE gibi diğer korunan devletlerin ABD'nin rakiplerinin silahlarını satın almamaları konusunda ısrar ederken, Washington'un aynı anda onlara ABD'nin alternatiflerini satmayı reddetmesi şeklindeki geleneksel Amerikan yaklaşımına potansiyel bir ölümcül darbedir. Güvenliği militarizmle eş tutan, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel faktörleri göz ardı eden ve diplomatik diyalog yerine yaptırımlara ve dışlamaya dayanan Amerikan politikalarının ciddi şekilde ters etki yaptığı kanıtlanmıştır. Bu durum, ABD hava, deniz ve kara kuvvetleri Körfez İşbirliği Konseyi'nin altı üyesinde ve Irak ve Suriye'de bulunmaya ya da tatbikat yapmaya devam ederken, ABD'nin bölgeden çekiliyor gibi algılanması paradoksunu açıklamaktadır.

Batı Asya Realpolitiğinin Meyveleri

Batı Asya'da büyük güçlerin hakimiyeti azaldıkça, bölge ülkeleri Realpolitik yoluyla kendi çıkarlarının peşine düşüyor.  Bu da uzun zamandır çözümsüz olarak görülen konularda ilerleme kaydetmelerini sağlıyor. Beş ay önce, Irak ve Umman'ın Suudi-İran ilişkilerinin yeniden kurulmasını kolaylaştırmak için yıllardır sürdürdüğü çabalar, Çin'in iki ülke arasındaki yakınlaşmaya başarılı bir şekilde aracılık etmesiyle sonuçlandı. O zamandan bu yana hem Suudi Arabistan hem de BAE, Suriye ile daha önce düşmanca olan ilişkilerini normalleştirdi. Mısır ve Türkiye de aralarındaki anlaşmazlığı sona erdirmek için harekete geçti. Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurduğu "İbrahim anlaşmaları" da kendi çıkarlarını gözeten pragmatizmin ilerleme sağladığının bir başka örneğidir. Bu anlaşmalar Arap devletlerinin ABD'deki İsrail Lobisi'nin siyasi gücünü kendi lehlerine kullanma ve ABD silahlarına daha geniş erişim sağlama konusundaki çıkarlarını yansıtıyordu. İsrail Lobisi o zamandan beri istediği rolü oynadı, ancak ABD sağlamayı taahhüt ettiği F-35'leri ve diğer silah sistemlerini teslim etmede başarısız oldu.

Bölgedeki ilerlemenin en büyük istisnası şu anda İsrail-Filistin meselesidir. İsrail ile tutsak Arap halkları arasında artan şiddet, İsrail'in Arap devletleriyle olan açık bağlarının gelişmesini durdurmuş ve İsrail'i Batı'dan uzaklaştırmıştır. İsrail'in bölgesel olarak kabul görmesi, ne kadar arzu edilir olsa da, İsrail'in Arap tebaasının haklarını kabul etmesine bağlıdır. Ancak şu anda ne Amerika'nın ne de İsrail'in bu meseleyle uğraşmaya istekli olduğuna dair bir kanıt yok. On yıllardır 'barış süreci' diye bir şey yok ve İsrail'in 'barış'tan kastının Filistinlilerin Yahudi üstünlüğüne teslim olması ve mülksüzleştirilmesi olduğu açıkça ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Bölgesel ve Küresel Rolleri Üzerindeki Etkisi

Ne yazık ki, bu konuların hiçbirinde ABD şu anda etkili bir liderlik sergileyemiyor. Washington'un Tahran ya da Şam ile hiçbir bağı yok. Riyad'la gergin, Ankara'yla gergin, Kahire'yle durgun ve Kudüs'le karşılıklı olarak kızgın ve kötüleşen ilişkileri var. Bölgenin ABD'den uzaklaşması, buradaki ülkelerin BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma ve ticarette dolar dışında para birimleri kullanma çabalarına da yansıyor. ABD ile ilişkilerini feda etmek istemeseler de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi bölgesel güçler, Amerikan sonrası çok kutuplu bir dünyaya hazırlanırken bu yeni açılımlardan tam olarak faydalanmak istediklerinin sinyallerini verdiler.

Dedolarizasyon bu evrimin bir parçasıdır. Halen devam eden bir çalışma olmakla birlikte, ABD ve Avrupa'nın İran, Venezüella ve Rusya'nın dolar ve altın rezervlerine el koymasının yarattığı endişelerle hız kazanmıştır. Bu el koymalar merkez bankalarının güvene dayalı sorumluluklarını alay konusu haline getirmiştir. ABD ve Batılı müttefiklerinin artık İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin kurallarını uygun gördükleri gibi koyup bozdukları gerçeğinin altını çizdiler. Dolar mevduatlarının ne ölçüde güvenilir değer depoları olarak kalacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırdılar.

Yine de, dolar tutmaya bağlı artan riske rağmen, 1973 tarihli petrodolar anlaşması şimdilik yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu anlaşma, artık altınla desteklenmeyen itibari bir para birimi haline gelen doların, enerji ve hammadde gibi emtia piyasalarında evrensel işlem aracı olarak devam etmesini sağladı. Buna göre Suudiler - ve dolayısıyla OPEC'in diğer üyeleri - döviz rezervlerini dolar olarak tutmayı ve petrol karşılığında aldıkları dolarları ABD'de yeniden yatırıma dönüştürmeyi kabul ettiler. Bunun sonucunda ABD'nin ithalatını dengeleyecek mal ve hizmetleri ihraç etmek yerine para basabilmesi hem benzersizdir hem de Amerika'nın küresel üstünlüğünün temelidir. Ancak bu parasal hegemonyanın Amerika'ya sağladığı "fahiş ayrıcalığın" süresiz olarak devam edeceğine artık kesin gözüyle bakılamaz.

Ne Yapılması Gerekiyor?

Batı Asya'nın yeni huysuz devletleri ile ABD'nin karşı karşıya olduğu çok şey var. Bölge küresel jeopolitiğin merkezi bir unsuru olmaya devam ediyor ancak artık ABD'nin nüfuz alanı değil. Washington, eski müşterisi olan devletlerin artık birden fazla dış ortakla siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri sürdürmenin kendi çıkarlarına olduğunu düşündüğü yeni gerçekliğe uyum sağlamalıdır. Artık Amerika'ya silah alımları ve askeri varlık konusunda tekel hakkı tanımayacaklardır. Kendi çıkarları olarak görmeye ikna edemedikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına da boyun eğmeyeceklerdir. Böyle bir ikna, Amerika'nın bu ülkelerle on yıllardır görülmemiş düzeyde saygılı bir diplomatik ilişki kurmasını gerektirecektir.  Bölge ülkelerinin, Washington'un sadece kendi çıkarlarının tek taraflı savunucusu değil, çıkarlarının güvenilir bir destekçisi olduğuna dair güvenceye ihtiyaçları vardır. Bu amaçla ABD, somut ekonomik ve siyasi faydalar sunarak onların işbirliğini kazanmalıdır. Amerika, cazip alternatifler sunmadan Çin'den veya diğer büyük güç rakiplerinden bu tür faydaları kabul etmelerini engellemeye odaklanarak başarılı olamayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri, hem yerel hem de küresel refahın Basra Körfezi bölgesindeki hidrokarbon kaynaklarına erişim gerektirdiğini uzun zamandır kabul etmiş ve bu erişimi korumak için tek taraflı olarak hareket etmiştir. ABD'nin net enerji ihracatçısı olarak yeniden ortaya çıkmasına ve Batı Asya petrol ve gazı ile uluslararası bir rakip olmasına rağmen, Basra Körfezi dünya ekonomisi için önemini korumaktadır. Ancak Amerikalıların, diğer ülkelerin Körfez hidrokarbonlarına erişimini korumaya yönelik tüm yükü omuzlama istek ve kabiliyetleri eskisi gibi değildir. Son dönemde yaşananlar, ABD'nin bu konuda eskiden olduğu gibi kararlı ve hazır olduğuna ikna etmeyi neredeyse imkansız hale getirmiştir. Batı Asya'daki hiçbir ülke artık ne enerji ticaretini ne de ulusal kimliğini korumak için yalnızca ABD'ye güvenmeye hazır değil.

Bölgede ve ötesinde, dünyanın refahı için ihtiyaç duyduğu enerjiye küresel erişim konusunda Amerika'nın zayıflayan garantilerine alternatiflere ilgi giderek artmaktadır. Bu tür alternatifler, bölgedeki enerji üreticilerinin güçlendirilmiş bireysel ve kolektif savunma kabiliyetlerinin yanı sıra birbirlerinin ihracatını engellememek üzere aralarında anlaşmaları temeline dayanmalıdır. İhracat yaptıkları başlıca ülkelerin de bu sürece dahil olması gerekecektir. Her ne kadar ABD diplomatik ve donanma işbirliğini "müttefiklerle" sınırlamayı tercih etse de bu yeterli olmayacaktır. Çin şu anda Basra Körfezi'nden en fazla petrol ve gaz ithal eden ülke konumunda ve onu Hindistan takip ediyor. Her ikisi de herhangi bir çok uluslu güvenlik düzenlemesinin parçası olmalı ve bunu destekleyecek etkin bir kuvvet yapısına sahip olmalıdır.

Etkili bir yük paylaşımının ön koşulu, büyük dış güçlerin Basra Körfezi'ndeki askeri rekabetlerini bir kenara bırakarak küresel refahın ve kendi refahlarının sürdürülmesindeki ortak çıkarlarını korumak için anlaşmaya varmalarıdır. Asıl soru, mevcut "ya bizimlesin ya da bize karşısın" zihniyeti ve "büyük güç rekabeti" takıntısıyla ABD'nin, kendi bencil çıkarlarından daha fazlasına hizmet edecek bir çerçevenin oluşturulmasına yardımcı olacak esnekliği toplayıp toplayamayacağıdır. Bu konuda iyimser olmak zor.

İsrail'in geleceği konusunda iyimser olmak daha da zordur; zira İsrail'in yok oluşa doğru yürüyüşü devam etmekte ve bunu durdurmaya çalışanlara asılsız antisemitizm iftiralarıyla cevap vermektedir.  İsrail umutla doğdu. Kibrin ve kendisini destekleyenlerin ağıtlarına ve uyarılarına kulak tıkamanın kurbanı olarak trajediyle son bulma riski taşıyor. İsrail'in sonu, eğer gelirse, adaletsizliklerine karşı Filistinlilerin direnişi ya da Arap komşularının düşmanlığı tarafından dayatılmayacaktır. Amerikalı dostlarının biraz daha fazla yardımıyla kendi elleriyle olacaktır.

Ne yazık ki ABD, bir alkoliğe içki alması için para veren herhangi bir kişi kadar İsrail'in kendine zarar veren ve iğrenç uygulamalara sürüklenmesine yardımcı olmuştur. İsrail'e verilen sorgusuz sualsiz destek, Amerikan koltuk Siyonistlerinden kampanya katkıları almak için elzem olmaya devam ediyor, ancak İsrail için ahlaki tehlikeden başka bir şey üretmiyor ve onu ABD dış ilişkilerinin boynunda bir albatros haline getiriyor. Amerika'nın İsrail'e sağladığı sübvansiyonlar ve İsrail'in uluslararası hukuk normlarından muaf tutulması konusundaki ısrarı, dünyanın ABD'nin adaleti, insan haklarını ve demokrasiyi destekleme iddialarını alaycılığa varan bir şüphecilikle reddetmesine neden olmaktadır. ABD'nin desteği sona ermediği sürece İsrail, Yahudiliğin onurunu zedeleyen, hem kendisine hem de ABD'ye düşman kazandıran ve sadece ahlaki duruşunu değil, bir ulus devlet olarak yaşayabilirliğini de tehlikeye atan davranışlarını sürdürecektir.

Sonuç

Bitirmeme izin verin.

İyi ya da kötü, Batı Asya, uzun süredir devam eden Amerikan politikalarının yeniden gözden geçirilmesini ve düzenlenmesini gerektiren bir dinamizm kazanmıştır. Ülkeler arasındaki ve bu ülkeler ile dış dünya arasındaki ilişkiler değişim halindedir. Tarihsel ortaklıklara katı bir şekilde bağlı kalmak Amerikan çıkarlarına hizmet etmez. Amerika Birleşik Devletleri oradaki herhangi bir ülkeye açık çek vermekten kaçınmalı, gerginleşen ilişkileri yeniden inşa etmeli, Amerikan çıkarlarını ön planda tutmalı ve bu çıkarları ihlal eden dostlarına sert sevgi göstermeye hazır olmalıdır. Bu da şu anda ABD dış politikasında görülmeyen bir devlet adamlığı ve diplomasi becerisi gerektirecektir.

Tek kutuplu dönemde ya da ondan önceki Soğuk Savaş döneminde işe yarayan şeyler, ne yeni ortaya çıkan çok kutuplu dünyada ne de yeni çok hizalı Batı Asya bölgesel düzeninde işe yaramayacaktır.  Yeni koşullarda Amerikan çıkarlarına hizmet etmek için ABD politikalarının temelden yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarlanması gerekmektedir. Ne yazık ki şu ana kadar Amerikalıların bu zorluğun üstesinden gelmeye hazır olduklarına dair çok az kanıt var. Ancak değişimi öngöremeyen ve ona uyum sağlayamayan politikalar, stratejik sürpriz ve onun tarafından küçük düşürülme riski taşır.

Bu makale Freeman'ın Falmouth Orta Doğu Forumu'nda yaptığı konuşmadan uyarlanmıştır.

Chas Freeman, 15 Ağustos 2023, Responsible Statecrafft


(Büyükelçi Freeman halen Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nde misafir akademisyen olarak görev yapmaktadır. 1993-94 yılları arasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Soğuk Savaş sonrası NATO merkezli bir Avrupa güvenlik sisteminin tasarlanmasında ve Çin ile savunma ve askeri ilişkilerin yeniden kurulmasındaki rolleri nedeniyle Savunma Bakanlığı'nın en yüksek kamu hizmeti ödüllerini kazanmıştır. ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak görev yaptı (Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonları sırasında). Namibya'nın Güney Afrika'dan bağımsızlığını kazanması ve Küba birliklerinin Angola'dan çekilmesi için ABD'nin arabuluculuk yaptığı tarihi süreçte Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Chas Freeman, Bangkok (1984-1986) ve Pekin'deki (1981-1984) Amerikan Büyükelçiliklerinde Misyon Şefi Yardımcısı ve Maslahatgüzar olarak görev yapmıştır. 1979-1981 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Çin İşleri Direktörü olarak görev yapmıştır. Başkan Nixon'ın 1972'de Çin'e yaptığı çığır açan ziyaret sırasında Amerikalıların baş tercümanıydı. Orta Doğu, Afrika, Doğu Asya ve Avrupa diplomatik deneyiminin yanı sıra Hindistan'da da görev yapmıştır. Büyükelçi Freeman, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Latin Amerika çalışmaları sertifikası, Tayvan'daki eski Dış Hizmet Enstitüsü saha okulundan Çince'nin hem ulusal hem de Tayvan lehçelerinde sertifikalar, Yale Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Harvard Hukuk Fakültesi'nden JD derecesi almıştır. Çok sayıda yüksek onur ve ödül sahibidir. ABD dış politikası üzerine üç ve devlet yönetimi üzerine iki kitabın yazarıdır. Encyclopaedia Britannica'nın "diplomasi" maddesinin editörlüğünü yapmıştır.  Çok çeşitli dış politika konularında aranan bir konuşmacıdır.)


Seçkin Deniz, 13.11.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı