30 Temmuz 2023 Pazar

SA10286/SD2817: Sıkıntı (Roman); 5. Bölüm-Dağ 40

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "İyi insan bilmediği şeyler hakkında konuşmayan, konuştuğunda öğrenmek ya da öğretmek için çabalayan kişiydi bana göre. Makow da iyi bir insan olarak anlatıyordu."

Kitapların ve okunacak, izlenecek neredeyse bütün şeytanî materyallerin tasarımcılarının, finansörlerinin ve aktörlerinin kendi ataları olduğunu deşifre eden Makow şöyle diyordu:

“Devletin halka karşı döndüğünü mü düşünüyorsunuz? Bunun nedeni herkesin para tarafından kontrol ediliyor olmasıdır. Yozlaşmış atalarımız para üzerindeki kontrolü, şimdi bu kontrolü hayatın her alanına yaymak isteyen Kabalist Yahudilere (dünya merkez bankacılığı karteli) devretti.”

Kim bir Yahudi’den daha iyi bilebilirdi ki bunları? Makow gerçek tehlikenin boyutlarını görüyordu ve bir Yahudi olarak ‘Yahudi karşıtı’ olarak etiketlenemeyeceğinin farkındaydı; herkesin bilmesi için gerçeği çok yalın bir şekilde anlatmaya devam ediyordu:

“Yahudilik Tevrat tarafından değil, Talmud ve Kabala tarafından tanımlanıyor. Kabala'ya göre Kabalacılar Tanrı'yı temsil eder ve gerçekliği tersine çevirerek yeniden tanımlar ("devrim") Hasta sağlıklıdır; çirkin güzeldir; doğal olmayan doğaldır; yalan gerçektir ve adaletsizlik adalettir.

Tanrı'nın yerine geçmeye çalışan her şey Satanizmdir. Bu, "laiklik" ve "hümanizm"in, insana tapınmanın, Kabalacılığın yer tutucularının kökenidir. Bu aynı zamanda Satanizmin Hıristiyanlığın ve gerçek dinin yerini aldığı Yeni Dünya Düzeni'nin (NWO) de özüdür.

Kabalist bankerler ve onların Masonik dalkavukları (liderlerimiz) NWO'yu ilerletmek için savaşı, depresyonu ve dolandırıcılığı teşvik etmektedir. Kabalist (Komünist) başarı Hıristiyan başarısızlığına bağlıdır. Kabalistler, Tanrı tarafından goyimleri yok etmek ya da köleleştirmek için görevlendirildiklerine inanırlar. Tanrı'nın isteğini yerine getirdiklerini düşünürler.”

Artık her şey bir zincirin halkaları gibi şeffaflaşıyordu derinlerdeki karanlıklardan zorla çıkarılırken, Bekçilerin anlattıkları ile Makow’un anlattıkları birebir örtüşüyordu:

“Sıradan Yahudiler ve Masonlar, Kabalist liderlerinin kendilerini içine soktukları ahlaki ve fiziksel tehlikeden habersizdir. “İhanet asla başarılı olamaz. Sebebi nedir? Çünkü eğer başarılı olursa, kimse ona "ihanet" demeye cesaret edemez!” - John Harrington (1561-1612)

Haham Trachtenberg'in Orta Çağ’daki Yahudi anlayışı üzerine 1943 tarihli kitabı The Devil and the Jews- Şeytan ve Yahudiler, (Yale University Press, 1943) Kabalist (Masonik) Yahudi Komplosunun boyutunu ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Haham Trachtenberg, MS 1200'lerden beri Hıristiyanların korktuğunu yazıyor.

Yakın zamana kadar The Devil and the Jews ya da yazarı Haham Joshua Trachtenberg (1904-1959) için Wikipedia girişi yoktu. İlluminati Yahudi efendilerimiz bu bilgiyi hafıza çukuruna attılar. Neden?

Avrupa'nın Hıristiyan teokrasisi olduğu dönemlerde, örneğin 1050-1650 yılları arasında, Yahudilik şeytani bir kült olarak görülüyor ve Yahudiler şeytanın ajanları olarak kabul ediliyordu.

Yahudilerin zulüm kompleksine aşinayız. Bu dönemde Hıristiyanlar da benzer bir korkuya sahipti. Yahudilerin hem kendilerinden nefret ettiğine hem de Hıristiyan âlemini yok etmek için komplo kurduğuna inanıyorlardı. Uzun zamandır beklenen Yahudi "Mesih"in aslında Deccal olduğuna inanıyorlardı.

"Bu korkunç figürle olan ilişkileri... Orta Çağ'ın sonlarına doğru, Deccal'in Yahudi kökenli olduğu kesinleştiğinde ve Yahudilerin onun lejyonlarının öncülerini oluşturması beklendiğinde gerçekten korkutucu boyutlara ulaştı. Sayılarına ve sosyal konumlarına bakılırsa o kadar da zayıf değillerdi. Çünkü Doğu'da bir yerlerde gizlenen korkunç ve gizemli bir Yahudi sürüsü Hıristiyan âleminin üzerine akmak ve onu yok etmek için işaret bekliyordu. On üçüncü yüzyıldan sonra Deccal'in doğacağı söylentileri Avrupa'yı diken üstünde tutmuş ve "kızıl Yahudilerin" kanlı salgınını beklemeye başlamıştı... "

Yahudiler Doğu sınırlarında Moğol istilacılarla iş birliği yapmakla suçlanıyordu. Bir kiliseye saygısızlık etmeleri, Hıristiyan bebekleri gizlice öldürmeleri, rüzgârla zehir yaymaları veya rezil cinsel sapkınlıklar yapmaları da aynı derecede olasıydı.”

İyi insan, bilmediği şeyler hakkında konuşmayan, konuştuğunda öğrenmek ya da öğretmek için çabalayan kişiydi bana göre. Makow da iyi bir insan olarak anlatıyordu:

“Trachtenberg, "Yahudilerin işlediği iddia edilen suçların kataloğu gerçekten de uzun ve çeşitlidir ve tamamen mantıksızdır," diye yazmaktadır, "Eğer orta çağın gözünde, Şeytan'ın ajanları olarak hiçbir şeyin Yahudilerin ahlaksız ve şeytani doğasının ötesinde olmadığı gerçeğini kabul etmezsek."

Birçokları için bu İlluminati Yahudi tehdidi, insanlığın moralinin bozulması ve polis devletinin yaratılmasıyla birlikte bugün daha acil görünmektedir. İlluminati (Kabala) Yahudileri ve onların Masonik yandaşları, Yahudilerin ya da diğerlerinin kolektif Yahudi girişiminin gizli yıkıcı ve okült karakterini anlamalarını istemezler.

Yahudilerin çağlar boyunca Yahudi karşıtlığının mantıksız olmadığını anlamalarını istemiyorlar. Bu farkındalık Yahudi olmayanları güçlendirecek ve "küçük kardeşlerin" kandırılmış, günah keçisi, canlı kalkan ve çılgın liderleri için kurban olma rollerinden kurtulmalarını sağlayacaktır.

Kabala Yahudileri Tanrı'nın İradesini tanımladıklarına inanırlar. Başka bir deyişle, Tanrı dünyaya onlar aracılığıyla gelir. Aksi takdirde, O "şekilsiz ve bilinemez" dir. (Bu şeytanidir çünkü Tanrı bizim GPS'imizdir. İnsan Tanrı'ya ruhumuz ve manevi ideallerimiz -sevgi, barış, hakikat, güzellik ve adalet- aracılığıyla bağlıdır).

Kabalistler gerçekliği Şeytan'a göre yeniden tanımlayabileceklerine inanırlar: Kötülük iyidir, yalan gerçektir ve hasta sağlıklıdır (ya da tam tersi.) Diğer tüm kolektif kimliklerin altını oyarlar: ulus, din, ırk ve aile. NWO'yu (Yeni Dünya Düzeni) inşa etmek için Hıristiyan düzenini yok etmelidirler. 

İlluminati Yahudi liderleri 1936'da "Yahudi olmayanlar arasında herhangi bir ahlaki sosyal düzen anlayışı kaldığı sürece ve tüm inanç, vatanseverlik ve haysiyet kökünden sökülüp atılmadıkça, dünya üzerindeki hükümdarlığımız gelmeyecektir" dediler. Bu hedef savaşın kısmi bir açıklamasıdır.

Kabala Yahudileri, egemen olmadıkları bir dünyayı kabul edemedikleri için kendi tercihleriyle dışlanmışlardır. Yabancılaşmış modern anti-kahraman Kabalacıların Luciferian isyanına dayanır. NWO'nun özü, Kabala Yahudilerinin ve onların Masonik uşaklarının doğal ve ruhani düzeni altüst edecekleri ve insanlığı fiziksel olmasa da zihinsel olarak köleleştirecekleri yönündedir.”

Makow haklıydı, çünkü bugün bütün sertliği, vahşiliği, merhametsizliği ile Samirîler amaçlarının çoğuna ulaşmışlardı. Yeni Dünya Düzenini sağlayacak en büyük araçları ABD Devlet aygıtı ve Avrupa Birliği’nin teknokrat yönetimiydi, ama en çok savaş ve entrika makinesi olarak Pentagon ve CIA Samirîler için aralıksız çalışıyordu. 

<< Önceki                      Sonraki>>


[27.07.2023, (5/81 (505))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 30.07.2023, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

    

Seçkin Deniz Twitter Akışı