6 Temmuz 2023 Perşembe

SA10255/SD2797: Yeni Bir Bütçe Boşluğu Pentagon Harcamalarını Nasıl Daha da Yükseltebilir?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Hükümet Gözetim Projesi Savunma Bilgi Merkezi'nde analist olarak görev yapan Julia Gledhill ve TomDispatch yazarı,  Quincy Institute for Responsible Statecraft'ta Kıdemli Araştırma Görevlisi ve 'Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military Industrial Complex-Savaş Kahinleri: Lockheed Martin ve Askeri Endüstriyel Kompleksin Oluşumu' adlı kitabın yazarı William D. Hartung'un ortak çalışmasıdır ve 3 Haziran'da Başkan Joe Biden, hükümetin borç tavanını kaldıran ve bazı hükümet harcama kategorilerini sınırlayan bir yasa tasarısını imzalaması sonrası artırılan Pentagon bütçesine ve bu bütçenin kontrolsüz kullanımına, Lookhed Martin, Boeing gibi şirketlerin Pentagonu nasıl sömürdüğüne odaklanmaktadır. Kendilerini solcu olarak tanımlayan iktidardaki Demokratların birer destekçisi olarak analistlerin savunma harcamalarına öfkeyle yaklaşmaları ilginç bir çelişkidir, bir savaş makinesi olarak Pentagon'un harcamalarının Cumhuriyetçi ya da Demokrat iktidarlar arasında fark gözetilmeksizin sürekli finanse edildiği bir Küresel İktidar alanından habersizmiş gibi davranmaları ve suçlu aramaları açık bir iki yüzlülüktür: "Aslında Kongre, Pentagon'un performanslarına ya da iç yatırım eksikliklerine bakmaksızın onlara tekrar tekrar büyük sözleşmeler vermesi için fon sağlama yetkisi verdiği için işleri gelişmeye devam ediyor. Başka hiçbir sektör böylesine maksimalist bir düşünceye sahip olamaz."
Seçkin Deniz, 06.07.2023, Sonsuz Ark 

How a New Budget Loophole Could Send Pentagon Spending Soaring Even Higher

3 Haziran'da Başkan Joe Biden, hükümetin borç tavanını kaldıran ve bazı hükümet harcama kategorilerini sınırlayan bir yasa tasarısını imzaladı. En büyük kazanan - sürpriz, sürpriz! - Pentagon oldu.


Fotoğraf: Erwan Hesry

Kongre, askeriyeyle ilgili programlarda herhangi bir kesintiye gitmezken, diğer tüm ihtiyari harcama kategorilerini 2023 mali yılı seviyesinde dondurdu (gazilere verilen destek hariç). Gerçekten de kanun yapıcılar Pentagon ve Enerji Bakanlığı'nın nükleer başlık geliştirme çalışmaları gibi diğer ulusal güvenlik programlarının bütçesini yönetimin 2024 Mali Yılı bütçe teklifinde talep edilen düzeyde, yani askeri harcamalarda %3.3'lük bir artışla toplam 886 milyar dolar olarak belirledi. Bunu birinci dereceden ayrıcalıklı bir muamele olarak düşünün ve dikkatinizi çekerim, tek bir mali denetimden geçemeyen tek devlet kurumu için!

Yine de Pentagon ve ilgili harcamalardaki 886 milyar dolarlık artış, gelecek yıl "ulusal savunma" için ayrılacak pay konusunda bir tavan değil, sadece bir taban oluşturacak gibi görünüyor. Wall Street Journal tarafından anlaşma üzerine yapılan bir analiz, Pentagon ve gaziler için yapılan harcamaların -ki bunların hiçbiri anlaşmada dondurulmamıştır- gelecek yıl 1 trilyon doları geçeceğini ortaya koymuştur.

Bunu, hükümetin ihtiyari bütçesinin geri kalanı için ayrılan 637 milyar dolarla karşılaştırın. Diğer bir deyişle, halk sağlığı, çevre koruma, barınma, ulaşım ve hükümetin üstlendiği hemen hemen her şey, federal hükümetin ihtiyari bütçesinin %45'i ile bile yetinmek zorunda kalacaktır ki bu da enflasyona ayak uydurmak için gerekli olandan daha azdır. (Bu ülkede karşılanmamış ihtiyaçların giderilmesini unutun).

Ve bir şeye güvenin: ulusal güvenlik harcamaları, Kongre'deki şahinlerin şimdiden en iyi şekilde nasıl yararlanacakları konusunda salyalarını akıttıkları bu bütçe anlaşmasındaki büyük (ancak çok az fark edilen) bir boşluk sayesinde muhtemelen daha da artacak. Evet, bu boşluğu açıklamak için kullanılan bürokratik dil göz önüne alındığında gözden kaçırmak kolaydır, ancak artan askeri bütçeler üzerindeki potansiyel etkisi daha açık olamazdı. Kongre Bütçe Ofisi, bütçe anlaşmasına ilişkin analizinde, senatörlerin ve Temsilciler Meclisi'nin üzerinde anlaştığı herhangi bir şeyle "acil durum gereksinimi veya denizaşırı acil durum operasyonları için belirlenen finansmanın kısıtlanmayacağını" belirtti.

Afganistan ve Irak'ta 20 yıldır süren Amerikan savaşlarından öğrenmiş olmamız gerektiği gibi, "denizaşırı acil durum" terimi Pentagon'un vergi dolarlarınızı harcamak istediği hemen her şeyi kapsayacak şekilde esnetilebilir. Aslında, bu ülkenin 11 Eylül sonrası hiç bitmeyecekmiş gibi görünen savaşlarını finanse etmek için ayrıldığı varsayılan bir "Denizaşırı Acil Durum Operasyonları" (OCO) hesabı bile vardı. Bu hesap kesinlikle bu savaşları finanse etmek için kullanıldı ancak Irak ya da Afganistan'daki çatışmalarla hiçbir ilgisi olmayan yüz milyarlarca dolarlık Pentagon projesi de bu şekilde finanse edildi. Pentagon'un aşırı harcamalarını eleştirenler kısa sürede bu fonu bakanlığın "örtülü ödeneği" olarak adlandırdı.

O halde kendinizi "Slush Fund II" için hazırlayın (yakında yakınınızdaki bir sinemada). Bu kez Pentagon bütçesini şişirmek için kullanılacak araç, muhtemelen bu yıl içinde acil bir yasa tasarısı olarak sunulacak olan Ukrayna'ya yönelik bir sonraki askeri yardım paketi olacak. Bu paketin sadece Ukrayna'nın Rusya'nın devam eden acımasız işgalini savuşturmasına yardım etmek için değil, aynı zamanda on milyarlarca dolar daha - evet, elbette! - Pentagon'un zaten şişmiş olan bütçesini şişirmek için.

Senatör Lindsey Graham (R-SC) borç tavanı anlaşmasının Kongre'den geçmesinden kısa bir süre sonra gazetecilerle yaptığı konuşmada tam da böyle bir noktaya değindi. "Çok geçmeden Ukrayna'daki durumla ilgilenmek zorunda kalacağımız bir gün gelecek. Bu da benim ve diğerlerinin bu bütçe anlaşmasında var olan eksiklikleri tamamlamamız için bir fırsat yaratacak."

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer (D-NY) bu anlaşmanın tartışıldığı sırada Senato kürsüsünden yaptığı açıklamada benzer bir noktaya işaret etti. "Borç tavanı anlaşması, Senato'nun askeri kapasitemizin Çin, Rusya ve diğer düşmanlarımızı caydırmak ve devam eden ve büyüyen ulusal güvenlik tehditlerine yanıt vermek için yeterli olmasını sağlamak üzere acil durum/ek fon tahsis etme kabiliyetini sınırlayacak hiçbir şey içermemektedir."

Her iki partideki Pentagon bütçesini destekleyenlerin gelecek planlarındaki potansiyel (ve şaşırtıcı) bir pürüz Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin (R-CA) tutumu olabilir. Aslında McCarthy, Pentagon harcamalarını son bütçe anlaşmasında belirlenen seviyenin ötesine çıkarma çabalarını "sorunun bir parçası" olarak tanımladı. En azından şimdilik, Pentagon bütçesini arttırmak için acil bir paket hazırlanmasına açıkça karşı çıkıyor ve şöyle diyor:

"Savunma Bakanlığı'nın son beş denetimi başarısızlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla reform için çok fazla tasarruf yapabileceğimiz [pek çok] yer var. Parayı arttırdık. Bu şimdiye kadar savunmaya harcadığımız en fazla para - bu dünyada herhangi birinin savunmaya harcadığı en fazla para. Dolayısıyla ilk cevabın ek bütçe yapmak olduğunu düşünmüyorum."

Pentagon'un Aşırı Finanse Edilmesi

Elbette Savunma Bakanlığı'na halihazırda büyük ölçüde aşırı kaynak aktarılmış durumda. Bu 886 milyar dolar şimdiye kadarki en yüksek rakamlardan biri - Kore ya da Vietnam savaşlarının zirve yaptığı ya da Soğuk Savaş'ın en yoğun çatışmaların yaşandığı yıllara kıyasla yüz milyarlarca dolar daha fazla. Bu rakam, çoğu ABD'nin müttefiki olan diğer 10 ülkenin askeri bütçelerinin toplamından daha yüksektir. Ve Pentagon'un "hız tehdidi" olarak tanımladığı Çin ordusunun yıllık bütçesinin üç katı olduğu tahmin ediliyor. Çin'e "ayak uydurmanın" Pentagon'un şişirilmiş bütçesinde bir artış değil, askeri harcamalarda büyük bir kesinti gerektireceğini bir ironi olarak kabul edin.

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin etkin bir şekilde savunulmasına yönelik hazırlıkların şu anda Pentagon'a harcanan paradan çok daha azına mal edilebileceğini de söylemeye gerek yok.  Temsilciler Barbara Lee (D-CA) ve Mark Pocan (D-WI) tarafından Kongre'deki en önemli bütçe kesintisi önerisi olan People Over Pentagon Act'ta önerildiği gibi, yeni bir yaklaşım 2024 mali yılında 100 milyar dolardan önemli ölçüde daha fazla tasarruf sağlayabilir. 

Kongre Bütçe Ofisi (CBO) tarafından 2021'in sonlarında yayınlanan açıklayıcı bir rapor, hepsi de müttefiklere daha fazla güvenmeyi içeren daha az müdahaleci, daha kısıtlı bir savunma yaklaşımını içeren üç senaryo çizdi. Her bir seçenek Amerika'nın 1.3 milyon kişilik aktif askeri gücünü azaltacaktır (bir senaryoda beşte bire kadar). CBO'nun önerdiği değişikliklerden elde edilecek toplam tasarruf on yıl içinde 1 trilyon dolar olacaktır.

Ve şu anki "tüm dünyayı kapsama" stratejisinden uzaklaşan daha kapsamlı bir yaklaşımla, dünyanın hemen her yerinde kısa sürede -gerekirse müttefikler olmadan- savaşabilmek (ancak bu yüzyılın tarihinin de gösterdiği gibi her zaman kazanamamak) önümüzdeki on yıl içinde yüz milyarlarca dolar daha tasarruf sağlayabilir. Bürokrasinin azaltılması ve savunma politikasında başka değişiklikler yapılması da daha fazla tasarruf sağlayabilir. Sadece iki örnek vermek gerekirse, Pentagon'un yarım milyondan fazla özel sözleşmeli çalışanını azaltmak ve nükleer silah "modernizasyon" programını küçültmek, on yıl içinde 300 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacaktır.

Ancak bunların hiçbiri, başlangıç olarak Kongre üyelerinin kendi eyalet veya bölgelerine fon aktaran dar görüşlü askeri projelere on milyarlarca dolar harcama yapmalarını engelleyecek ortak bir kamuoyu baskısı olmadan uzaktan bile mümkün değildir. Bu aynı zamanda ülkeyi savunmak için yeterli araçları sağlamak için daha fazla paraya ihtiyaç duyduklarını iddia eden Pentagon yüklenicilerinin propagandasına karşı koymak anlamına da gelecektir.

Müteahhitler Ağlayan Kurtlar

Dev askeri-endüstriyel şirketler, vergilerimizden her zamankinden daha fazla pay talep ederken, bu ülkeyi gerçekten savunmak için gereken araçlara yatırım yapmak yerine, zamanlarının çoğunu sadece hissedarlarının ceplerini doldurmak için harcıyorlar. Yakın tarihli bir Savunma Bakanlığı raporu, 2010-2019 yılları arasında bu tür şirketlerin hissedarlarına ödedikleri parayı bir önceki on yıla göre %73 oranında arttırdıklarını ortaya koymuştur. Bu arada araştırma, geliştirme ve sermaye varlıklarına yaptıkları yatırımlar önemli ölçüde azaldı. Yine de bu tür şirketler, Pentagon'dan daha fazla fon almadan, Ukrayna'ya silah sağlamak için silah üretimini artırmayı da içeren gelecekteki ulusal güvenlik zorluklarını karşılamak için işlerine yeterince yatırım yapamayacaklarını iddia ediyorlar.

Ancak gerçekte finansal veriler, bu şirketlerin kâr marjlarını ve nakit yaratımlarını istikrarlı bir şekilde artırırken bile, hissedarlarını her şeyden ve herkesten daha fazla ödüllendirmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Aslında rapor, bu şirketlerin "operasyonlar veya sermaye yatırımı için ihtiyaçlarının ötesinde önemli miktarda nakit ürettiklerine" işaret ediyor. Dolayısıyla, işlerine daha fazla yatırım yapmak yerine, uzun vadeli yatırımlar yerine kısa vadeli kazançlara öncelik vererek ve ek kârları hissedarlarına "yatırarak" "tohumluk mısırlarını" yemeyi tercih ediyorlar. Ve tohumluk mısırınızı yediğinizde, gelecek yıl ekecek hiçbir şeyiniz kalmaz.

Yine de asla korkmayın, çünkü Kongre onları kurtarmaya sonsuza kadar hazır görünüyor. Aslında Kongre, Pentagon'un performanslarına ya da iç yatırım eksikliklerine bakmaksızın onlara tekrar tekrar büyük sözleşmeler vermesi için fon sağlama yetkisi verdiği için işleri gelişmeye devam ediyor. Başka hiçbir sektör böylesine maksimalist bir düşünceye sahip olamaz.

Askeri yükleniciler, hissedarlara daha yüksek toplam getiri (S&P 500'ün geri kalanının çoğunu toz içinde bıraktıkları bir kategori) dahil olmak üzere dokuz temel finansal ölçütten sekizinde savunma dışı sektörlerdeki benzer büyüklükteki şirketlerden daha iyi performans göstermektedir. İki bariz nedenden dolayı ticari meslektaşlarını finansal olarak gölgede bırakıyorlar: birincisi, hükümet maliyetlerinin çoğunu sübvanse ediyor; ikincisi, silah endüstrisi o kadar yoğunlaşmış durumda ki, büyük firmalarının çok az rekabeti var ya da hiç yok.

Yükleniciler, hissedarlarını zenginleştirmek için nakit para kazanırken, ürettikleri temel silahlar için hükümetten fazla ücret alıyorlar. Geçtiğimiz 15 yıl içinde Pentagon'un iç gözlemcisi Boeing ve Lockheed Martin'den TransDigm Group gibi daha az bilinen şirketlere kadar çeşitli yüklenicilerin fahiş fiyat uygulamalarını ortaya çıkardı. 2011 yılında Boeing, Apache ve Chinook helikopterlerinde kullanılan 18 yedek parça için Ordu'dan fazla ücret alarak yaklaşık 13 milyon dolar fazla kâr elde etti. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Pentagon'un kendi deposunda sadece 7.71 dolara stokta bulunan küçük bir helikopter parçası için Ordu her birine 1,678.61 dolar ödemiştir.

Pentagon 2015 yılında Lockheed Martin ve Boeing'in birlikte fiyat kırdığını tespit etti. Füzeler için orduya "yüz milyonlarca dolar" fazla ödeme yapmışlardır. TransDigm de benzer şekilde 2015-2017 yılları arasında yedek parçalar için fazla ödeme yaparak 16 milyon dolar, sonraki iki yılda ise daha da fazla ödeme yaparak yaklaşık 21 milyon dolar fazla kar elde etmiştir. Eğer inanabiliyorsanız, bu tür şirketlerin fiyat artışına maruz kalmaları halinde hükümete geri ödeme yapmaları için herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

Elbette bu tür kurumsal fiyat kırmalar yeni bir şey olmadığı gibi silah endüstrisine özgü de değildir. Ancak, büyük askeri müteahhitlerin hükümetin işlerine ne kadar bağımlı olduğu göz önüne alındığında, bu durum özellikle korkunçtur. Bunların en büyüğü olan Lockheed Martin, 2022 yılında 66 milyar dolarlık net satışının %73'ünü şaşırtıcı bir şekilde devletten elde etti. Çok daha fazla ticari iş yapan Boeing ise o yıl gelirinin %40'ını yine devletten elde etti. (2020'de bu oran %51'di.)

Boeing gibi şirketler, hükümet sözleşmelerine olan bağımlılıklarına rağmen, genellikle fiyat kırmaya yol açan uygulamaları ikiye katlıyor gibi görünüyor. Bloomberg News'e göre Boeing, 2020 ve 2021 yılları arasında Pentagon'a tek bir Hava Kuvvetleri sözleşmesindeki yaklaşık 11.000 yedek parça için onaylı maliyet ve fiyatlandırma verilerini sağlamayı reddetti. Senatör Elizabeth Warren (D-MA) ve Temsilci John Garamendi (D-CA) Pentagon'un bu konuyu araştırmasını talep ettiler zira böyle bir bilgi olmadan, bakanlık satın alımları ne olursa olsun adil bir fiyat ödediğinden emin olmakta zorlanmaya devam edecektir.

"Savunma" Konusundaki Özel Çıkar Politikalarının Engellenmesi

İrili ufaklı silah yüklenicilerinin yaptığı soygun ve yolsuzlukların dizginlenmesi Amerikan vergi mükelleflerine milyarlarca dolar tasarruf sağlayabilir. Ve askeri-endüstriyel-kongre kompleksi (MICC) sakinlerinin özel çıkar politikalarını engellemek, ABD'yi bu yüzyılın yıkıcı ve verimsiz savaşlarına sokan mevcut müdahaleci yaklaşım yerine gerçekten savunmacı bir küresel askeri stratejinin geliştirilmesine giden yolu açmaya yardımcı olabilir.

Silah lobisinin gücünü dizginlemeye yönelik mütevazı bir adım, federal eşleştirme fonları sağlayarak kampanya finansman sistemini yenilemek ve böylece silah endüstrisinin her seçim döneminde yaptığı on milyonlarca kampanya katkısının etkisini azaltmak olacaktır. Buna ek olarak, emekli olan üst düzey askeri yetkililerin silah üreticisi şirketlerde çalışmasının yasaklanması - ya da en azından Senatör Warren'ın önerdiği gibi bunu yapabilmeleri için bekleme süresinin en az dört yıla uzatılması - da MICC tarafından uygulanan haksız etkinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Son olarak, askeri servislerin Pentagon bütçesine eklenmesini istedikleri kalemleri içeren ve resmi olarak "karşılanmayan öncelikler listesi" olarak bilinen yıllık istek listelerini Kongre'ye vermelerini engelleyecek adımlar atılabilir. Ne de olsa bunlar Kongre üyelerinin Pentagon'un talep ettiğinden milyarlarca dolar daha fazlasını bu bakanlığın bütçesine eklemelerine imkan veren bir başka araçtır.

Kabul edilmesi halinde bu tür reformların tek başına Pentagon'un aşırı harcamalarını gerçekten geri çekmeye yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak bunlar olmadan da Pentagon'un bütçesinin artmaya devam edeceği ve önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık 1 trilyon dolar ya da daha fazlasına ulaşacağı kesin.  Amerikalılar bunun olmasına izin veremez.

Julia Gledhill- William D. Hartung, 22 Haziran 2023, Counter Punch

(Julia Gledhill, Hükümet Gözetim Projesi Savunma Bilgi Merkezi'nde analist olarak görev yapmaktadır. TomDispatch'in düzenli yazarlarından William D. Hartung, Quincy Institute for Responsible Statecraft'ta Kıdemli Araştırma Görevlisi ve 'Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military Industrial Complex-Savaş Kahinleri: Lockheed Martin ve Askeri Endüstriyel Kompleksin Oluşumu' kitabının yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 06.07.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı