29 Nisan 2023 Cumartesi

SA10147/SD2736: Sıkıntı (Roman); 5. Bölüm-Dağ 13

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bu şeytanî organizasyon tarihte olduğu gibi bugün de sıkı bir şekilde sürüyor ve ‘sahte gerçek inşâ etmek ve insanları aldatarak saptırmak’ şeklindeki temel stratejileri sabit kalmak üzere yöntemleri ve teknikleri sürekli değişiyordu."

İlk manipülatör ise Şeytan’dı, satanist masonlar da önderleri Şeytan gibi sahte gerçekler tasarlayarak insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokuluyorlar ve onları ikna etmeye çalışıyorlardı; kadını cinselliğinin gücünü kullanmaya zorluyorlar, erkeği de bu cinsellikte boğarak düşünemez hale getiriyorlardı.

Şeytan, Allah’ın emrine karşı gelerek kendisinin daha üstün olduğunu iddia etmiş ve Adem’e secde etmemişti, yani saygıyla ona boyun eğmemişti. Lanetlenen ve kovulan Şeytan da bunun bedelini ödetecekti.

Arâf Suresi’nin 16-22. ayetleri bize bunu apaçık bir kompozisyon olarak bildiriyordu:

“İblîs dedi ki: “Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.” Allah, dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum.” “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da ebedî kalacaklardan (ölümsüz) olmayasınız diye yasakladı.” Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara yemin etti. Böylece onları aldatarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?” diye seslendi.’

Allah’ın insana gönderdiği -Kur’an hariç- bütün kitapları bozan ve bütün sapkınlıkları doğru gösteren, doğruları çarpıtan değişiklikleri yapanlar da günün âlimleri olan Samirîlerdi, hep büyülü altın bir buzağı yapıyorlar ve insanları aldatıyorlardı, ölümsüzlükten sonra en çarpıcı ‘altın buzağı’ kadındı.

Tarih manipülasyonlarla doluydu. Masonların, daha doğrusu Samirîler’in tahrif ettikleri Tevrat, Allah’ın elçisi İbrahim’i ateşe atan Nemrut’u, Tevrat/Yaratılış/ Bölüm 10’da kahraman diye anlatıyordu:

Nuh Oğullarının Soyu, 8-9: “Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı. RAB'bin önünde yiğit bir avcıydı. "RAB'bin önünde Nemrut gibi yiğit avcı" sözü buradan gelir.”

Yine Antik Yunan ve Roma Mitolojisinin kökleri de tahrif edilmiş Tevrat'a dayanıyordu.

Yaratılış/Tufan, 1-2: “Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.”

‘Dağ Yazarı’nın nelere şahit olduğunu bilmiyordum, ama anlattıkları çok vahimdi:

“Bir gün yakın tarihimiz yazılacaktı, hepimiz öğrenecektik; insanların övüp durduğu sultanlar, krallar, vezirler, cumhurbaşkanları, başbakanlar, parti liderleri, şeyhler, din adamları, yazarlar, şairler, çizerler, akademisyenler, gazeteciler, sinemacılar, televizyoncular ve toplumu etkileyen kim varsa çoğu devşirmeydi, samirîler tarafından Şeytan’ın safına geçirilmişlerdi. 

Onlar özel olarak seçilmişler, yetiştirilmişler ve ‘zeki-akıllı' olarak pazarlanmışlardı, tek görevleri vardı, satanistler tarafından tasarlanmış sahte gerçekleri yayarak toplumları aldatmak ve insanları sahte cennetler vaadiyle uyuşturarak onların cehennem hayatı yaşamalarına itiraz etmelerini engellemekti. Bu hiç kimsenin itiraz edemeyeceği açık bir gerçekti.”

Bu şeytanî organizasyon tarihte olduğu gibi bugün de sıkı bir şekilde sürüyor ve ‘sahte gerçek inşâ etmek ve insanları aldatarak saptırmak’ şeklindeki temel stratejileri sabit kalmak üzere yöntemleri ve teknikleri sürekli değişiyordu.

‘Dağ Yazarı’nın bu 'sahte gerçek' ile ilgili çok somut kanıtları vardı. ABD Subay okulu West Point'e ait Modern War Institute-MWI'de yayınlanan, ABD'li emekli Albay Stefan J. Banach imzalı, 19 Nisan 2018 tarihli, ‘Virtual War and Weapons of Mass Deception- Sanal Savaş ve Kitle Aldatma Silahları’ başlıklı analizi incelemişti.

Analizin yazarı emekli Albay Stefan J. Banach bir sahte gerçek inşa etme uzmanıydı ve 11 Eylül gibi bir sahte gerçek için savaşmış ve Afganistan ve Irak’ta milyonlarca Müslüman öldüren bir istila ve işgal savaşında, dönemin ABD Başkanı Bush’un tanımıyla ‘Haçlı Savaşı’nda satanizme hizmet etmişti. Amerikan Ordusu Ranger'larının Amerika Birleşik Devletleri’nin uydurduğu Teröre Karşı Küresel Savaş için “öncü” olarak 19 Ekim 2001'de gecesi Afganistan'a paraşütle yaptıkları saldırıyı yönetmişti.

Emekli Albay Stefan J. Banach daha sonra ABD Ordusu Ranger'larını 2003 yılında Batı Irak'ta El Anbar Eyaletine yapılan ikinci bir paraşüt saldırısına götürmüştü. 2005'ten 2007'ye kadar Stryker Tugay Komutanı olarak görev yapmış ve ABD Ordusu için Şirket İstihbarat Destek Ekibi (COIST) konseptini oluşturmuştu. ABD Ordusu'nda yirmi yedi yıl boyunca altı savaş bölgesinde aktif olarak savaşları yönetmiş, sonra ödüllendirilmiş ve 2007'den 2010'a kadar İleri Askeri Araştırmalar Okulu'nun XI. Direktörü olarak görev yapmış ve ABD Ordusu Tasarım Metodolojisi doktrininin geliştirilmesine öncülük etmişti. ‘Dağ Yazarı’nın tanımına göre Şeytan’ın ta kendisiydi.

Şöyle diyordu ‘Bekçi’:

“Yazar, 9/11'i  ve El Kaide'yi temel alarak bir sanal savaş ve manipülasyon kurgusu ve 'korkusu' üzerinden yola çıkarak "Yeni bir Ulusal Sanal Manevra Mükemmeliyet Merkezi'nin (NVM CoE)" oluşturulmasını istiyor, gelecekteki ABD sanal savaş mücadelesi çabalarının başarısının merkezinde yer alacağını iddia ettiği Yeni NVM CoE'in, oluşturulduğunda çeşitli amaçlara hizmet edeceğini; siber faaliyetlerin, sosyal medya faaliyetlerinin, bilgi işlemlerinin, yapay zekanın istihdamının ve ulusal politika hedeflerine ulaşmak için gizlilik ve gizleme teknolojilerinin ve tekniklerinin kullanılmasının tam olarak entegrasyonunun sağlanması açısından önemli olduğunu ileri sürüyor.

Emekli ABD'li Albay Stefan J. Banach Trump yönetimini ve Pentagon liderlerini yetersiz, gerici ve tehlikelerin farkında olmamakla suçlarken, "Bugün DoD (Savunma Bakanlığı) içindeki liderler, onları Sanal Savaş yoluyla tüketen “insanlık devrimi”ni anlamıyorlar." diyor ve sinsi Amerikan aldatma sanatının sürmesini istiyor: "İstenen psiko-motor etkinliğini sağlamak için ulusal ve küresel duygusal ve bilişsel davranış kalıplarını şekillendirme sanatında ustalaşmalıyız."

Banach’in "Sanal alanda savaşların nasıl yönetileceğine dair yeni yönetim ilkeleri belirlenmelidir. Amacım, aşağıda açıklanan işletim tanımlarını kullanarak savaşın sanal ilkeleri ile ilgili profesyonel söylemi başlatmaktır. Burada önerilen savaşın sanal ilkelerinin tasvirleri kişisel etik inancımı yansıtmıyor. Birleşik Devletler ve müttefiklerine karşı sanal alanda kullanılan anahtar araçlar ve teknikler ele alınıyor." diyerek anlattığı şeytanî plan doğruyu yanlış yanlışı doğru olarak tanıtmak üzerine kurulu ahlaksızca bir plandır...

Türkiye ve Erdoğan özelinde eksiksiz bir şekilde uygulanan bu aşağılık planın son versiyonu ABD-Trump ve Satanist sermayenin ’Ekonomik Savaş’ ilan ederek dolarının değerini Türk lirası karşısında iki katına çıkardıktan sonra bunun sorumlusunun Erdoğan olduğu yalanını pompalamasıdır. Türkiye'nin bu profesyonel sanal savaş katliamcılarının ve kitle aldatma profesyonellerinin karşısında konumlandıracağı strateji merkezleri var olmak zorundadır.” 


<< Önceki                      Sonraki>>


[21.04.2023, (5/27 (451))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 29.04.2023, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

    

Seçkin Deniz Twitter Akışı