21 Ekim 2020 Çarşamba

SA8911/TG311: Ekonomik Güç, Ulusal Güvenlik ve Amerikan Devlet İdaresinin Geleceği-I

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantic Council'in üç yazarı David H. McCormick, Charles E. Luftig, James M. Cunningham'ın ortak çalışmasıdır ve Amerikan rüyasının aşınmasına, Amerikan liderliği noktasında algılanan başarısızlıklara ve Amerika'nın görece güç kaybına odaklanmaktadır. Yazarların, "Şimdi, trajik bir uluslararası krizden muzdaripken, insanların geleceğin ne getireceğini merak etmesi doğaldır. Herhangi biri bu endişelere katılsın veya katılmasın, birçok Amerikalının ülkelerinin geleceği konusunda tedirgin olduğu inkar edilemez." şeklindeki tespitleri, ABD'nin Çöküşü'nün tescili anlamına gelmektedir. Analizdeki şu itiraf Amerikalıların yaşadığı büyük kaygıyı yansıtması açısından önemlidir: "Yapay Zeka (AI) ile ilgili teknolojiler ve kuantum bilimleri gibi ABD'nin lider olmaya devam ettiği diğer teknolojik sektörlerde, bu liderlik garanti değil. Bu teknolojilerin büyük olasılıkla önemli ekonomik ve ulusal güvenlik sonuçları olacaktır." ABD'yi dikkatle izleyen yayınlarımızla Türkiye'nin ve Dünya'nın geleceğine yönelik projeksiyonların doğru tasarlanması ve uygun stratejilerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ABD'yi ve NATO'yu bir kaldıraç olarak kullanarak küresel arenada kendisine benzersiz bir alan açma fırsatına 'şimdi' sahiptir ve bu fırsatı değerlendirmek zorundadır.
Seçkin Deniz, 21.10.2020

Economic might, national security, and the future of American statecraft

I. Giriş

Amerika'nın bugün karşı karşıya olduğu birçok önemli zorluk göz önüne alındığında - yüksek düzeyde borç, siyasi anlaşmazlık, Çin'in yükselişi ve Asya ekonomilerinin küresel büyümenin itici güçleri olarak ortaya çıkması dahil - ülkenin büyük güç önceliğini koruma planı nedir? Bu makalede yazarlar, ekonomi ile ulusal güvenliğin kesişme noktasında bulunan gücü inceliyor ve ülkenin ekonomik gücünün nasıl daha iyi sürdürüleceğini ve Amerikan önceliğinin hizmetinde bu güçten nasıl yararlanılacağını inceliyorlar.

COVID-19 krizi ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik yıkım, ABD liderliğindeki dünya düzeninin durumuna ilişkin giderek artan endişeleri körükledi. Geçtiğimiz on yıl boyunca halk figürleri tarafından, Çin'in yükselişi, Amerikan rüyasının aşınması, Amerikan liderliği noktasında algılanan başarısızlıklar ve Amerika'nın görece güç kaybı hakkındaki endişeler dile getirildi. Şimdi, trajik bir uluslararası krizden muzdaripken, insanların geleceğin ne getireceğini merak etmesi doğaldır. Herhangi biri bu endişelere katılsın veya katılmasın, birçok Amerikalının ülkelerinin geleceği konusunda tedirgin olduğu inkar edilemez.

II. Ulusal güvenlik ve ekonominin yakınsaması

Ulusal güvenlik ve ekonomi uzun zamandır birbirine bağlı ve ilk günlerinden beri Amerika Birleşik Devletleri bu gerçekliği ulusal hedeflerini ilerletmek için kullanıyor. [1] Bununla birlikte, II. Dünya Savaşından bu yana, bu iki alan daha da iç içe geçti. Pek çok açıdan, bu yakınsama, özellikle Amerika’nın küresel ekonomi üzerindeki etkisinin ve uluslararası kurumlar ve inovasyondaki liderliğinin bir sonucu olarak Amerika’nın üstünlüğünü güçlendirdi.

Devletler arasındaki ekonomik karşılıklı bağımlılık dengesizdir ve bazı devletlere asimetrik veya orantısız bir şekilde ekonomik ortaklarını etkileme yeteneği verir. Zamanla, küreselleşme de bazı ülkelere, özellikle Amerika Birleşik Devletlerine çok büyük avantaj sağlayan asimetrik ağların gelişmesine de yol açmıştır. [2] Bugün, para ve bilgi, küresel ekonominin merkezi konumlarından akmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır bu düğüm noktaları üzerinde baskın bir nüfuza sahiptir.  Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) ve dolar ödeme sistemi gibi finans ve bilgi akışlarının "merkezleri" üzerinde yargı yetkisi ve bu yargı yetkisini uygulamak için inşa edilen kurumlar ile Birleşik Devletler, ulusal güvenlik amaçları için ekonomik araçların kullanımında çoğu zaman ön planda yer almıştır. [3] Dahası, ABD liderliği, Amerika'nın birçok mevcut teknolojinin standartlarını belirlemesine ve uluslararası kurumların oluşumunu şekillendirmesine izin vererek etkisini daha da genişletti.

Bununla birlikte, ulusal güvenlik ve ekonomik ilişkilerin hızlandırılmış yakınlaşması, artık birbirine bağlı üç trendde görülebileceği gibi, Amerika’nın geleneksel gücünü zayıflatmakla tehdit ediyor: 

1) Artan ekonomik karşılıklı bağımlılık ve küresel ekonominin değişen coğrafyası;
2) Dönüşümsel, çift kullanımlı teknolojilerin uluslararası gelişimi; ve
3) Siber uzayın artan yaygınlığı ve önemi. ABD'nin bunları ele almak için hangi adımları atması gerektiğini belirlemeden önce bu eğilimleri anlamak önemlidir.

Ekonomik karşılıklı bağımlılık

II. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ticaret hızla büyümeye başladı ve bu büyüme son 50 yılda hızlandı. Küresel GSYİH'nın bir payı olarak ticaret, 1970'lere göre kabaca iki katına çıktı. [4] Bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde üretilen malların neredeyse yarısı ihraç ediliyor ve tedarik zincirleri daha karmaşık hale geldi. [5] Ekonomik karşılıklı bağımlılık son yıllarda durağan hale gelmiş olmasına rağmen büyük ekonomiler, bugün yüzyılın başında olduğundan çok daha fazla birbirine bağımlıdır. [6] Ekonomik karşılıklı bağımlılık bazı durumlarda, Amerika'nın yakın dönemdeki COVID-19 krizi sırasında Çin merkezli tedarik zincirlerine bağımlılığının da kanıtladığı gibi, hem ulusal güvenlik hem de Amerikan toplulukları için önemli maliyetler yaratmıştır.

On yıllardır, Amerika’nın küresel ekonomideki merkezi rolü, birçok mevcut teknolojinin standartlarını belirlemesine, uluslararası kurumların oluşumunu şekillendirmesine ve küresel ekonomideki birincil düğüm noktaları üzerinde bir baskı kurmasına izin verdi. Ancak küresel ekonominin bu dengesi, kolaylıkla kanıtlanabilir şekilde Asya'ya doğru kaymaktadır. Çin, daha fazla nüfuz ve yargı yetkisi için rekabet ediyor ve bariz bir şekilde Asya'nın yeniden bütünleşmesini teşvik ediyor. [7] Hatta bazıları, Amerika'nın ekonomik veya politik yollarla "Çin merkezli bir Asya" yı etkileme yeteneğini ciddi şekilde bozacak çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıktığını görüyor. [8]

Amerikan düşüşüne ilişkin önceki tahminlerin aşırı karamsar olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen, üç kutuplu bir ekonomik ortam ortaya çıkıyor olabilir. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın arasına birincil para sistemi olarak katılmaya çalışıyor [9] ve Asya - özellikle Çin - küresel büyümenin kilit itici gücü haline geldi. [10] Asya'da önemli bölünmeler devam ediyor, ancak kontrolsüz bırakılan bu yeni ortam, diğer devletlerin davranışlarını etkileme yeteneği de dahil olmak üzere Amerika'nın tarihsel avantajlarını azaltma tehdidi taşıyor.

Dönüşümsel teknolojiler

Amerika Birleşik Devletleri, makine öğrenimi ve kuantum bilimlerinde liderliğini sürdürse de, teknolojik gelişme ve inovasyon konusunda -özellikle 5G gibi önemli güvenlik etkilerine sahip sektörlerde- uzun süreden beri devam eden ABD liderliğine itiraz edilmektedir. 

Bunlar ve diğer dönüşüm teknolojileri, önemli ekonomik ve askeri potansiyeller barındırmaktadır. Örneğin, 5G geliştirme yarışı, yalnızca ekonomik refah üzerinde değil, [11] aynı zamanda ulusal güvenlik üzerinde de derin bir etkiye sahip olabilir. [12] 5G, altyapı kontrolünün verilerin -gelişmekte olan küresel ekonomiyi yönlendirecek ve etkili ulusal savunma için gerekli olduğunu kanıtlayacak veriler-  kontrolüne eşit olduğu, kazanan hepsini alır sektörüne benzemektedir. [13] Kötü bir aktörün iletişim ağlarının herhangi bir kısmına erişebilmesi durumunda bu ağdan akan verilerin tehlikeye gireceği açıktır. [14] 

Ne yazık ki, devasa devlet sübvansiyonları alan ve potansiyel müşterilere uygun finansman koşulları sunabilen Çinli Huawei firması, 5G'yi geliştirmede rakiplerini geride bırakıyor; bu durum  ABD verilerinin, müttefikleri ve ortaklarının uzun vadeli güvenliğini tehdit etmektedir. [15]

Bilgisayar monitöründeki kod Unsplash üzerinde Markus Spiske fotoğrafı

Yapay zeka (AI) ile ilgili teknolojiler ve kuantum bilimleri gibi ABD'nin lider olmaya devam ettiği diğer teknolojik sektörlerde, bu liderlik garanti değil. Bu teknolojilerin büyük olasılıkla önemli ekonomik ve ulusal güvenlik sonuçları olacaktır [16] ve gelişimlerine öncülük eden kim olursa standartlarını da o belirleyecek ve sundukları muazzam rekabet avantajlarını kazanacaktır. [17] Amerika'nın yenilikçi yönü hafife alınamaz ve bunu korumak, önemli ulusal taahhütler gerektirecektir. [18]

Siber uzay

4 milyardan fazla İnternet kullanıcısıyla siber uzay, otuz yıldır küresel ekonomik büyümenin arkasındaki itici güç olmuştur. Aynı zamanda fiziksel dünya ile giderek daha fazla bağ kuruyor. [19] Aynı zamanda, Siber Uzay Solaryum Komisyonu'nun uyardığı gibi, "geniş bir dizi tehdit aktörü, hedeflerine ulaşmak için küresel bağlantıdan yararlanıyor." [20] Komisyon, Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve devlet dışı aktörler tarafından yürütülen son zamanlardaki yasadışı operasyonları belgeledi ve her yerde bulunan bağlantıya özgü çok sayıda güvenlik açığı hakkında uyarı da bulunarak Trump yönetiminin 2018 Ulusal Siber Stratejisini tekrarladı. [21]

Dahası, çok uluslu teknoloji şirketleri Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için inanılmaz inovasyon ve ekonomik kalkınma kaynakları olmuştur, ancak aynı zamanda geleneksel ekonomik ağa kısa devre yaptırmakta ve neredeyse uluslararası yönetim organları olarak hareket etmektedirler. Bilgi akışının düğüm noktaları olarak gittikçe daha fazla işlev görmektedirler ve yakında yeni finansal işlem ağları oluşturabilirler. [22] Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin, İnternet ve veri yönetişimi konusunda üç rakip vizyon geliştirdiler, ancak uluslararası bir fikir birliği ortaya çıkmadı ve küresel manzara daha da karmaşık hale geldi. [23]

David H. McCormick, Charles E. Luftig, James M. Cunningham, 9 Temmuz 2020, Atlantic Council

(David H. McCormick , küresel bir makro yatırım şirketi olan Bridgewater Associates'in CEO'su ve Atlantic Council'in Uluslararası Danışma Kurulu'nun başkanıdır. Daha önce Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray ve Ticaret Departmanında üst düzey görevlerde bulundu. West Point mezunu ve Birinci Körfez Savaşı gazisi. Charles E. Luftig, Bridgewater Associates'de kıdemli bir yöneticidir. Daha önce Yönetim ve Bütçe Dairesi'nde baş müşavir yardımcısı olarak görev yapmış ve Milli Güvenlik Danışmanı ofisinde kıdemli danışman dahil olmak üzere Milli Güvenlik Konseyi'nde çeşitli hukuk ve politika rollerinde bulunmuştur. James M. Cunningham, Bridgewater Associates'te bir araştırma görevlisidir. Daha önce American Enterprise Institute ve Hoover Institution'da ulusal güvenlik analisti olarak çalıştı.)

Bu rapor ilk olarak Texas National Security Review'de yayınlandı.

Sonraki>>


Tamer Güner, 21.10.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


Dipnotlar:

[1] See, e.g., Kurt M. Campbell and Rush Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global Order,” Foreign Affairs, March 18, 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order; and Richard Haas, “The Pandemic Will Accelerate History Rather than Reshape It,” Foreign Affairs, April 7, 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-willaccelerate-history-rather-reshape-it.

[2] This perception is most notably captured in the “Thucydides Trap” concept, popularized by Graham Allison in, among others, Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017).

[3] See, e.g., Josh Hawley, “Speech at the National Conservatism Conference,” July 18, 2019, https://www.hawley.senate.gov/senator-joshhawleys-speech-national-conservatism-conference.

[4] See, e.g., Robert Kagan, “The Cost of American Retreat,” Wall Street Journal, Sept. 7, 2018, https://www.wsj.com/articles/thecost-of-americanretreat-1536330449.

[5] See, e.g., Fareed Zakaria, The Post-American World (New York: W. W. Norton, 2009).

[6] A Pew poll, released in March 2019, reported that 60 percent of Americans surveyed thought America’s global status would decline in thecoming decades. Kim Parker, Rich Morin, and Juliana Menasce Horowitz, “Looking to the Future, Public Sees an America in Decline on Many Fronts,” Pew Research Center, March 21, 2019, https://www.pewsocialtrends.org/2019/03/21/public-sees-an-america-in-decline-on-many-fronts/.

[7] Scientific and technological expertise are leading sources of national power in the modern age. See, Ashley J. Tellis et al., Measuring National Power in the Postindustrial Age (Santa Monica, CA: RAND, 2000).

[8] Hal Brands describes the benefits America’s leadership in international institutions and guiding their underlying principles in, Hal Brands, Making the Unipolar Moment: U.S. Foreign Policy and the Rise of the Post-Cold War Order (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2016). See also, Susan Strange, “The Persistent Myth of Lost Hegemony,” International Organization 41, no. 4 (Autumn 1987): 551–74, https://doi.org/10.1017/S0020818300027600.

[9] Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004), 5.

[10] Economic power does not lend itself to a simple formulation, but Samuel Huntington identified some of the elements of economic power, including dominance of markets, foreign exchange reserves, and a strong currency. Samuel P. Huntington, “The Economic Renewal of America,” National Interest, no. 27 (Spring 1992): 14–27. See also, William P. Bundy, “Elements of Power,” Foreign Affairs 56, no. 1 (October 1977): 1–26, https://www.jstor.org/stable/20039804.

[11] Aaron L. Friedberg, “The Future of American Power,” Political Science Quarterly 109, no. 1 (Spring 1994): 14–15.

[12] See an online series of articles by Ray Dalio: “The Changing World Order,” https://www.principles.com/the-changing-world-order/.

[13] Greg Jensen and Jason Rogers, “The Crisis Is Accelerating the New Paradigm,” Bridgewater Associates, LP, March 30, 2020, https://www.bridgewater.com/research-library/daily-observations/the-crisis-is-accelerating-the-new-paradigm/.

[14] See, e.g., Morris P. Fiorina, “The Democratic Distemper,” The Hoover Institution, May 14, 2019, https://www.hoover.org/research/democraticdistemper.

[15] Decay can be seen as losing the sources of domestic dynamism or of cultural, ideological, or political power. See, e.g., Samuel Huntington’sreview of the common arguments in, Samuel P. Huntington, “The U.S.: Decline or Renewal?” Foreign Affairs 67, no. 2 (Winter 1988): 76–96, https://www.jstor.org/stable/20043774. For more contemporary writing on decline and the perception of decline, see, e.g., Hal Brands, “American Grand Strategy in the Post-Cold War Era,” in New Directions in Strategic Thinking 2.0: ANU Strategic & Defence Studies Centre’s Golden Anniversary Conference Proceedings, ed. Russell W. Glenn (Acton, AU: Australian National University, 2018); and Ray Dalio, “The Changing World Order.”

[16] Dalio, “The Changing World Order.”

[17] Much has been written on China’s rise and geopolitical ambitions. See, e.g., H.R. McMaster, “How China Sees the World: And How We Should See China,” The Atlantic, May 2020, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/05/mcmaster-china-strategy/609088/; Ashley J. Tellis, “Pursuing Global Reach: China’s Not So Long March Toward Preeminence,” in Strategic Asia 2019: China’s Expanding Strategic Ambitions, ed. Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski, and Michael Wills (Washington, DC: The National Bureau of Asian Research, 2019); Gary J. Schmitt, “The China Dream: America’s, China’s, and the Resulting Competition,” American Enterprise Institute, Jan. 18, 2019, https://www.aei.org/research-products/report/the-china-dream-americas-chinas-and-the-resulting-competition/; and Elizabeth C. Economy, The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State (Oxford: Oxford University Press, 2018).

[18] For example, after the Soviet Union launched the Sputnik satellite and during the oil crisis of the 1970s.

[19] See, e.g., H.R. McMaster, “Reclaiming America’s Strategic Confidence,” remarks at the Reagan National Defense Forum, Dec. 2, 2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-ltg-h-r-mcmaster-reagan-national-defense-forum-reclaiming-americas-strategic-confidence/;and Brands, Making the Unipolar Moment.

[20] The National Security Strategy of the United States, The White House, December 2017, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

[21] Henry Farrell and Abraham L. Newman, “Introducing a New Paper on ‘Weaponized Interdependence,’” Lawfare, July 31, 2019, https://www.lawfareblog.com/introducing-new-paper-weaponized-interdependence.

[22] See, e.g., H.R. McMaster, “How China Sees the World.”

[23] The National Security Strategy of the United States, 18.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı