26 Mayıs 2020 Salı

SA8610/SD1705: Soros Röportajı: Ömür Boyu Kriz -The Crisis of a Lifetime-

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yaptığımız röportaj, Augsburger Allgemeine'nin Genel Yayın Yönetmeni Gregor Peter Schmitz tarafından  Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve benzeri ülkelerde renkli devrimler adı altında ayaklanmalar ve Türkiye'de Gezi Terörü gibi istikrarsızlık ve kaos organizasyonlarının finansörü, katı bir rejim olan Çin dahil, dünyadaki bütün yerel terör örgütlerini sivil toplum örgütleri ile organik bağlı olarak kurarak, organize ederek, politik olarak destekleyerek, finanse ederek ve koruyarak hükümetleri baskı altına alan ve kendi spekülatif çıkarlarına boyun eğer hale getiren ve bunu 'açık toplumlar-özgür insanlar' olarak pazarlayarak küstah, buyurgan, kibirli bir dil edinen 'siyonist yahudi' milyarder tabakanın bir parçası, Covid-19 salgının yayılmasında Bill Gates ile birlikte payı olduğu iddia edilen Hedge fon endüstrisinin öncüsü Soros Fon Yönetimi ve Açık Toplum Vakıflarının Başkanı ünlü spekülatör George Soros'la yapılmıştır ve Covid-19 sonrası Çin'in, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin nasıl yol alacağına odaklanmaktadır. Soros'un Avrupa Birliği'ni 'tamamlanmamış bir birlik' olarak tanımlaması ve Avrupa Birliği için dayatmacı yollar göstermesi, demokratik yollarla seçilmiş Macaristan ve Polonya yöneticilerini sırf kendi ülkelerinin çıkarlarını düşündükleri için diktatörlük olarak kötülemesi, Satanist bir birlik olarak kendisinin de dahil olduğu küresel çetenin bir projesi olduğunu düşünmemizi sağlamaktadır: "Özellikle AB'nin hayatta kalmasından endişe duyuyorum çünkü bu tamamlanmamış bir birlik. Yaratılış sürecindeydi. Ancak süreç hiçbir zaman tamamlanmadı ve bu da Avrupa'yı olağanüstü derecede savunmasız hale getiriyor; sadece tamamlanmamış bir birlik olduğu için değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne dayandığı için ABD'den daha savunmasız. Ve COVID-19 virüsü gibi tehditler çok hızlı hareket ederken, adalet çarkları çok yavaş hareket ediyor. Bu Avrupa Birliği için özel bir sorun yaratıyor." Soros ve patronları halkların özgürce seçtikleri liderleri diktatör diyerek tanımlarken söylemlerinin aksine demokrasi düşmanlığı yapmaya, gerçekleri çarpıtarak satanist ve faşist diktatörlükler kurmaya ve yönettikleri, ahlaksızlaştırdıkları, sömürdükleri ve sürülere dönüştürdükleri bilinçsiz ve uyuşturucu bağımlısı toplumlara açık toplumlar diyerek bu insanları aldatmaya devam etmek istiyorlar; Covid-19'un onların dünyaya yeni mahkumiyetler dayatmak için kullandıkları bir araç olduğunu, Avrupa Birliği özelinde tartışılan tahvillerle ilgili alınan kararlardan hoşnut olmamasından anlayabilirsiniz.
Seçkin Deniz, 26.05.2020

The Crisis of a Lifetime
"Politika yapıcılar, COVID-19 krizinin yarattığı istisnai koşullara uygun önlemler alabilir ve almalıdır. Fakat insanların kendi ulusal hükümetlerinden güvenlik beklediği bir dönemde ulus devletler, salgın ve ekonomik çöküş ile mücadele etmek için gerekli olan birlikteliği toparlayabilirler mi?"

Gregor Peter Schmitz, George Soros'la röportaj yapıyor:

Post-pandemi dünyası hakkında sadece bir şey kesindir: Bundan önce olduğu gibi küreselleşen ekonomiye geri dönüş yolu yoktur. Çin'in yükselişi, ABD'nin kaderi ve Avrupa Birliği'nin hayatta kalması da dahil olmak üzere her şey buna kapılmaya hazır.

GREGOR PETER SCHMITZ: Birçok kriz gördünüz. COVID-19 salgını öncekilerle karşılaştırılabilir mi?

GEORGE SOROS: Hayır. Bu benim hayatımın krizi. Pandemi vurmadan önce bile, normal zamanlarda imkansız ve hatta düşünülemez olanın sadece mümkün değil, aynı zamanda kesinlikle gerekli olduğu devrimci bir anda olduğumuzu fark ettim. Ve sonra insanların yaşamlarını tamamen bozan ve çok farklı davranışlar gerektiren COVID-19 geldi. Muhtemelen bu kombinasyonda hiç gerçekleşmemiş benzeri görülmemiş bir olaydır. Ve bu gerçekten de uygarlığımızın hayatta kalmasını tehlikeye sokuyor.

GPS: Hükümetler daha iyi hazırlanmış olsaydı bu kriz önlenebilir miydi?

SOROS: Bubonik vebadan (Seçkin Deniz'in Notu: Hıyarcıklı Veba) bu yana bulaşıcı hastalık pandemileri yaşıyoruz. On dokuzuncu yüzyılda oldukça sık salgın yaşanıyordu ve sonra aslında I.Dünya Savaşı'nın sonunda üç dalgada oluşan İspanyol gribi vardı, ikinci dalga en ölümcül oldu. Milyonlarca insan öldü. Ve on yıl önce domuz gribi gibi başka ciddi salgınlarımız da oldu. Dolayısıyla, hazırlıksız ülkelerin böyle bir şey için bu kadar şaşkın oluşu şaşırtıcı.

GPS: Mevcut durumun en büyük sorunu, bu virüsle nasıl başa çıkılacağı ve önümüzdeki aylarda veya yıllarda mücadeleye nasıl devam edileceği konusunda yaşanan netlik eksikliği -belirsizlik- mi?

SOROS: Kesinlikle  bu eksiklik çok büyük. Çok hızlı öğreniyoruz ve şimdi virüs hakkında ortaya çıktığı zamankinden çok daha fazlasını biliyoruz, ancak virüsün kendisi hızla değiştiği için hareketli bir hedefe ateş ediyoruz. Bir aşı geliştirmek uzun zaman alacaktır. Ve bir aşı geliştirdikten sonra bile, her yıl aşının nasıl değiştirileceğini öğrenmeliyiz, çünkü virüs büyük olasılıkla değişecektir. Her yıl grip aşısı ile yaptığımız şey budur.

GPS: Bu kriz kapitalizmin doğasını değiştirecek mi? COVID-19 mevcut felaket derecedeki durgunluğa yol açmadan önce bile, küreselleşme ve serbest ticaretin olumsuz tarafları çok fazla dikkat çekiyordu.

SOROS: Pandemi başladığında bulunduğumuz yere geri dönmeyeceğiz. Bu çok kesin. Ama kesin olan tek şey bu. Diğer her şey buna kapılmaya hazır. Kimsenin kapitalizmin nasıl gelişeceğini bildiğini sanmıyorum.

GPS: Bu kriz insanları ve ulus devletleri bir araya getirebilir mi?

SOROS: Uzun vadede, evet. Şu anda, insanlara korku hakimdir. Ve korku insanları çok sık rahatsız eder. Bu hem bireyler hem de kurumlar, uluslar ve insanlık için geçerlidir.

GPS: ABD ve Çin arasındaki şu anki suçlama oyununda virüsün kökenine tanık oluyor muyuz?

SOROS: ABD ve Çin arasındaki çatışma devam ediyor, çünkü iklim değişikliği ve COVID-19'a karşı bir aşı geliştirmek için birlikte çalışmalıyız. Ancak, görünüşe göre, birlikte çalışamayız çünkü aşıyı kimin geliştireceği ve kullanacağı konusunda zaten rekabet ediyoruz. Çok farklı iki hükümet sistemimiz olması, demokratik ve…

GPS: Otokratik mi?

SOROS: Doğru. Bu her şeyi daha da zorlaştırıyor. Çin ile çok yakın çalışmamız gerektiğini söyleyen birçok insan var, ama bunu yapmaktan yanayım. Demokratik açık toplumumuzu korumalıyız. Aynı zamanda, iklim değişikliği ve yeni koronavirüs ile mücadelede işbirliği yapmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu kolay olmayacak. Çinli insanlara sempati duyuyorum çünkü onlar diktatör Başkan Xi Jinping'in hakimiyeti altındalar. Birçok eğitimli Çinlinin buna çok kızgın olduğunu düşünüyorum ve genel olarak halk, COVID-19'u Çin Yeni Yılı'na kadar gizli tuttuğu için hala ona çok kızgın.

GPS: Çinliler krizin en iyi düzeyde ele alınması gerektiğinin farkına varırken, Xi'nin iktidar üzerindeki tutumu zayıflayabilir mi?

SOROS: Çok fazla. Xi, dönem sınırlamalarını kaldırarak kendisini ömür boyu başkan ilan ederek, çok dar ve rekabetçi bir seçkin gruptaki en önemli ve hırslı erkeklerin siyasi geleceğini yok etti. Kendi adına büyük bir hataydı. Yani, evet, bir şekilde çok güçlü, ama aynı zamanda son derece zayıf ve şimdi belki de savunmasız.

Çin liderliğindeki mücadele çok yakından takip ettiğim bir şey; çünkü açık bir topluma inananların yanındayım. Ve Çin'de de açık bir toplum lehine olan birçok insan var.

GPS: Tekraren, şu anki ABD başkanı açık ve özgür bir toplumun değerlerini gerçekten temsil etmiyor…

SOROS: Pekala, bu çok uzun sürmeyeceğini umduğum bir zayıflık. Donald Trump bir diktatör olmak istiyor. Ama o olamaz çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların hala saygı duyduğu bir anayasa var. Ve bu belli şeyleri yapmasını engelleyecektir. Bu, yapmayı denemeyeceği anlamına gelmez, çünkü kelimenin tam anlamıyla hayatı için savaşıyor. Ayrıca Trump'ın kendini yok edeceğine inandığımı ve en çılgın beklentilerimi aştığını da söyleyeceğim.

GPS: Bu güç mücadelesinde Avrupa Birliği -bu kadar çok önem verdiğiniz eviniz- nasıl bir rol oynuyor?

SOROS: Özellikle AB'nin hayatta kalmasından endişe duyuyorum çünkü bu tamamlanmamış bir birlik. Yaratılış sürecindeydi. Ancak süreç hiçbir zaman tamamlanmadı ve bu da Avrupa'yı olağanüstü derecede savunmasız hale getiriyor; sadece tamamlanmamış bir birlik olduğu için değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne dayandığı için ABD'den daha savunmasız. Ve COVID-19 virüsü gibi tehditler çok hızlı hareket ederken, adalet çarkları çok yavaş hareket ediyor. Bu Avrupa Birliği için özel bir sorun yaratıyor.

GPS: Almanya Federal Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası ile ilgili verdiği son kararla bombayı patlattı. Ne kadar ciddiye alıyorsunuz?

SOROS: Çok ciddiye alıyorum. Karar, Avrupa Birliği'ni hukukun üstünlüğüne dayanan bir kurum olarak yok edebilecek bir tehdit oluşturuyor, çünkü bu tehdit tam olarak Almanya'nın en saygın kurumu olan Alman Anayasa Mahkemesinden geliyor. Karar vermeden önce Avrupa Adalet Divanı'na danışmış ve daha sonra buna karşı çıkmaya karar vermiştir. Artık Alman Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Adalet Divanı (AAD) arasında bir çatışma var. Hangi mahkemenin önceliği var?

GPS: Teknik olarak, Avrupa Antlaşmaları bu alanda AAD'ye üstünlük sağlıyor. Bu çok açık.

SOROS: Doğru. Almanya AB'ye katıldığında, Avrupa yasalarına uymayı taahhüt etti. Ancak karar daha da büyük bir meseleyi gündeme getiriyor: Alman mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını sorgulayabiliyorsa diğer ülkeler bu örneği takip edebilir mi? Macaristan ve Polonya, Avrupa yasalarını mı, yoksa (AB'nin meşruiyetini sorgulayan) kendi mahkemelerini mi önemserler? Bu soru, hukukun üstünlüğü üzerine inşa edilmiş olan AB'nin tam kalbinde yer almaktadır.

Polonya hemen bu duruma adapte oldu ve hükümet kontrolündeki mahkemelerin Avrupa hukukundan üstün olduğunu iddia etti. Macaristan'da Viktor Orbán, kendisini diktatör ilan etmek için COVID-19 acil durumunu ve elde edilen bir parlamentoyu zaten kullandı. Parlamento, Avrupa yasalarını açıkça ihlal eden kararnamelerini onaylamak için açık tutuldu. Alman mahkemesinin kararı AB'nin bu gelişmelere direnmesini engelliyorsa, bildiğimiz gibi bu AB'nin sonu olacaktır.

GPS: ECB'nin bu karardan sonra politikalarını değiştirmesi gerekecek mi?

SOROS: Şart değil. Bu karar, ECB'nin sadece mevcut para politikalarını gerekçelendirmesini gerektirir. Yaptığı eylemleri haklı çıkarmak için üç ay süre verildi. Bu, Avrupa'daki pandemi ile mücadele için gereken mali kaynakları sağlayabilen tek gerçekten işleyen kurum olduğunda ECB'nin dikkatini büyük ölçüde tüketecektir. Bu nedenle, dikkatini Avrupa'nın bir Kurtarma Fonu oluşturmasına yardımcı olmaya odaklamalıdır.

GPS: Bu kaynakların nereden gelebileceği konusunda herhangi bir öneriniz var mı?

SOROS: Artık “Konsollar (Devlet Tahvillleri)” olarak adlandırılması gerektiğini düşünmeme rağmen AB'nin kalıcı tahviller çıkarmasını önermiştim, çünkü kalıcı tahviller 1751'den bu yana İngiltere ve 1870'lerden beri ABD tarafından bu isim altında başarıyla kullanıldı.

Kalıcı tahviller, Avrupa Konseyi tarafından reddedilen “Coronabonds” ile ve iyi bir nedenden dolayı, üye devletlerin kabul etmek istemediği birikmiş borçların karşılıklılaştırılmasını ima etmesi ile karıştırılmıştır. Bu, kalıcı tahviller hakkındaki tartışmayı zehirledi.

Mevcut çıkarımın Konsollar için olan iddiamı güçlendirdiğine inanıyorum. Alman mahkemesi, ECB'nin eylemlerinin yasal olduğunu, çünkü tahvil alımlarının üye ülkelerin ECB'deki hisse oranıyla orantılı olması şartıyla hareket ettiklerini söyledi. Ancak açık bir sonuç olarak, ECB'nin “sermaye anahtarı” ile orantılı olmayan herhangi bir ECB alımına mahkeme tarafından itiraz edilebilir ve ultra yetki sayılabilir .

Önerdiğim tahviller bu sorunu ortadan kaldıracak, çünkü AB tarafından bir bütün olarak çıkarılacaklar, otomatik olarak orantılı olacak ve sonsuza dek kalacaktı. Üye devletler, tahvillerin üye ülkeler tarafından ya oybirliğiyle ya da istekli bir koalisyon tarafından kolayca ödenebilecek kadar az olan - yani% 0.5 gibi - yıllık faizini ödemek zorunda kalacaklardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın bu salgınla mücadele etmek için yaklaşık 1 trilyon € 'ya (1.1 trilyon $) ihtiyacı olduğunu ve buna iklim değişikliği için 1 trilyon € daha eklenmesi gerektiğini söyledi. Konsollar, AB üye ülkeleri kendilerine yetki verirse bu miktarları sağlayabilirler.

Ne yazık ki, Almanya ve Hollanda liderliğindeki “Hansa Birliği” devletleri buna şiddetle karşı çıkıyor. Tekrar düşünmeliler. AB şimdi, sadece yaklaşık 100 milyar € sağlayacak ve kalıcı tahvillerin sağlayabileceği faydanın sadece onda birini sağlayacak olan bütçesini ikiye katlamayı düşünüyor. AB bütçe katkılarını minimumda tutmak isteyenler Konsolları desteklemelidir. Mali işlem vergisi gibi AB'ye kendi kaynaklarını ve AAA derecelendirmesini sağlayacak bazı vergileri yetkilendirmek zorunda kalacaklardı, ancak vergilerin uygulanması gerekmeyecekti; yerleri Konsollar tarafından doldurulacaktı. Hem bu partiler hem de Avrupa'nın geri kalanı çok daha iyi durumda olacaktı. Yıllık 5 milyar Euroluk ödemeler, bugünkü değeri sürekli azalacak olan, AB'ye kıtanın acilen ihtiyaç duyduğu 1 trilyon Euro; inanılmaz bir maliyet-fayda oranıdır.

GPS: AB, devlet yardımlarına karşı kurallarını gevşettiğinde, taleplerin yarısından fazlası Almanya'dan geldi.. Bazı insanlar bunun Almanya'nın haksız avantaj sağladığı için tek bir pazarın ilkelerini zayıflattığını iddia ediyor. Ne düşünüyorsunuz?

SOROS: Onların görüşlerine katılıyorum. Özellikle Avrupa'nın hasta adamı ve daha sonra COVID-19'un en sert darbesini alan İtalya'ya haksızlık. Lega parti lideri Matteo Salvini, İtalya'nın euro ve Avrupa Birliği'nden ayrılması için kışkırtıyor. Neyse ki, hükümetten ayrıldığından beri kişisel popülaritesi azaldı, ancak onun takipçileri artıyor.

Bu, AB için bir başka varoluşsal tehdit. Eskiden en Avrupa yanlısı ülke olan İtalya olmadan Avrupa'dan geriye ne kalacak? İtalyanlar Avrupa'ya kendi hükümetlerinden daha fazla güveniyorlardı. Ancak 2015 mülteci krizi sırasında kötü muamele gördüler. İşte o zaman Salvini'nin aşırı sağ Lega'sına ve popülist Beş Yıldızlı Hareket'e döndüler.

GPS: Çok karamsarsınız.

SOROS: İlgisi yok. Avrupa'nın çeşitli varoluşsal tehlikelerle karşı karşıya olduğunun farkındayım. Bu bir söylem figürü değil; gerçek bu. Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararı sadece en son sorundur. Bunu fark ettikten sonra, durumu değiştirebilir ve iyileştirebiliriz. İçinde bulunduğumuz istisnai koşullara uygun istisnai önlemler alabiliriz. Bu kesinlikle normal zamanlarda çıkarılmaması gereken Konsollar için geçerlidir, ancak şu anda idealdir. Konsol çıkarmak gibi önlemler önerebildiğim sürece umudumdan vazgeçmeyeceğim.

Gregor Peter Schmitz , 11 Mayıs 2020, Project Syndicate

Gregor Peter Schmitz, Augsburger Allgemeine'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Avrupa Birliği Trajedisi'nin ortak yazarı. George Soros, Soros Fon Yönetimi ve Açık Toplum Vakıflarının Başkanıdır. Hedge fon endüstrisinin öncüsüdür.)


Seçkin Deniz, 26.05.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı