19 Nisan 2020 Pazar

SA8521/SD1674: Eurobondlar: Neden İhtiyaç Duyuldu, Nasıl Çalışacaklar?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Cenevre Üniversitesi öğretim görevlisi, makrofinans ve piyasaların tekelleşmesi konusunda araştırmalar yapan ekonomi politiği doktora adayı Ayoze Alfageme'ye aittir ve Coronavirus-Covid-19 karşısında yetersiz kalan ve üyelerine herhangi bir kurumsal destek veremeyen Avrupa Birliği'nin ECB vasıtasıyla, Coronavirus krizini atlatmak için çıkaracağı Eurobond tahvillerine ve gelirlerin üye devletlere dağıtılmasına odaklanmaktadır. Görünüşe göre Avrupa Birliği yaşadığı ekonomik durgunluğu ve derinleşen ekonomik krizi Coronavirus salgınını bahane ederek aşmanın yollarını aramaktadır. Ne var ki birlikte derinleşen Güney-Kuzey ayrışması Euro Bölgesi üyelerinin hayal ettikleri mali desteği alamayacağına işaret etmektedir. ABD, Çin ve Rusya karşısında çıkarlarını korumakta aciz kalan ve bu üç ülkenin çıkarlarının çatıştığı coğrafya olarak tarih sahnesinde yeniden sıfat değiştirirken İngiltere'yi kaybeden Avrupa Birliği, birlik kurumlarının ve teknokratlarının kibirli tutumları yüzünden dağılmaya devam etmektedir. Türkiye, bu bağlamda yeni stratejiler geliştirmenin avantaj olduğunu düşünmek zorundadır.
Seçkin Deniz, 19.04.2020

Eurobonds: why they are needed, how they would work
"Einstein'ın ifade ettiği gibi, delilik Euro bölgesi krizinin hatalarını tekrarlamak ve farklı bir sonuç beklemek olacaktır; eurobondlar bununla kırılacaktır."

Covid-19'un tetiklediği ekonomik ve sosyal krizle başa çıkmak için kamu harcamalarını artırma ihtiyacı göz önüne alındığında, Euro bölgesi hükümetleri bir sorunla karşı karşıyadır. Kamu borçlarının tanımlandığı para birimini düzenleme gücü olmadan gayri safi yurtiçi hasılasının en az yüzde 10'una karşılık gelen mali açıklarını nasıl finanse edecekler? Ve uzun vadede, geçmişin hatalarını tekrar etmeyerek, bu krizden nasıl en iyi şekilde yararlanabiliriz?

Euro bölgesi ABD'den sonra en geniş döviz alanını kapsamaktadır. Bu sadece Euro'yu güvenilir bir para birimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'nun değerini tehdit etmeden para basma gücü olmasını sağlıyor.

Gelir kazandıran boç

ECB, Pandemi Acil Satın Alma Programını (PEPP) tüm Euro bölgesi üyelerinin kamu borcunun yüzde 7,5'inden para kazandığı anlamına geldiğini açıklayabilir, Aynı zamanda, dolar karşısında euro değerinin yüzde 2'den daha az olduğunu görüyoruz.

ECB, kamu borçlarından para kazanma gücüne sahiptir; Euro bölgesi üyelerinin çoğu, Euro öncesi ulusal para birimlerini muhafaza etselerdi bundan hoşlanmazlazrdı. PEPP, Euro bölgesi hükümetlerine mali alan sağlayan doğru yönde atılmış bir adımdır.

ECB'nin yayma gücü göz önüne alındığında, merkez bankasının bu kriz sırasında artan kamu borcundan para kazanması uygun görünmektedir. Bir bakıma, ECB başkanı Christine Lagarde ve Yönetim Konseyi PEPP ile tam olarak bunu yapmaya çalıştı.

Ancak ECB, gelişmiş ekonomiler arasında politik olarak en bağımsız merkez bankasıdır ve uygun bulduğu para politikasını neredeyse hiçbir hesap verebilirlikle sınırlanmadan uygulamak konusunda büyük takdir yetkisine sahiptir. Böylece, Avrupa Merkez Bankası tarafından alınan herhangi bir politika kararı, Euro bölgesi hükümetlerinin söz hakkı olmaksızın geri alınabilir ve böylece yüksek mali açıklara sahip en zayıf üye ülkeler için zor bir mali duruma (2010'da olduğu gibi) yol açabilir.

Politik olarak mümkün değil

ECB'ye üye bütün devletlerin kamu borçlarını garanti altına almak için yasal bir yetki vermek, EMU (Ekonomik ve Parasal Birlik)) anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesini gerektirecektir. Bu şu anda ne tartışma için ne de politik olarak mümkün.

Bu bağlamda, ülkelerin mali hedeflerine ulaşmak için yapması gereken yapısal ayarlamaları durduran İstikrar Büyüme Paktı'nın “genel kaçış maddesi” nin çağrılması memnuniyetle karşılanmaktadır. Ancak bu yeterli değildir.

İlk olarak, ECB'de olduğu gibi, Ecofin'de (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) gruplanan maliye bakanları SGP'yi 2020'den sonra uygulamaya karar verebilir ve böylece ülkeleri bir kez daha kemer sıkma ayarlamalarına zorlayabilirler. İkinci olarak, mali açıkların artması Euro bölgesi ülkeleri arasında artan tahvil spreadleri anlamına gelmektedir.  PEPP'in geçici karakteri (ve sınırlı kapsamı) uzun vadede kamu borçlarını garanti etmemektedir ve çoğu Euro bölgesi üyesi için 2010-12 krizinde olduğu gibi ödeme gücü sorunlarına kapı açmaktadır. İhtiyacımız olan şey, gelecekte kemer sıkmayı gerektirmeyen bir finansman mekanizması.

Eurobondlar

Sorun, Avrupa Birliği üyeleri arasında bir anlaşma yapmanın siyasi fizibilitesi olmaya devam ediyor . Bununla birlikte, olayların önümüze ne kadar hızlı ortaya çıktığının bir belirtisi olarak, bir ay önce eurobondlar, dışarıdaki çoklu tekliflere rağmen temsilci politikacılar arasında tartışma konusu bile değildi (bkz. Burada , burada , burada, burada veya daha yeni olanlar burada veya burada). Şimdi fırsat penceresi, Avrupa kurumlarını ve entegrasyonunu destekleyecek yeni bir finansman mekanizması için açılıyor.

Peki eurobondları kim verecekti? Ve para ulusal hükümetlere nasıl aktarılacaktı?

İki kurum zaten mevcut. Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Euro bölgesi üyelerine GSYİH'lerinin yüzde 2'sine varan miktarlarda 410 milyar € (Euro bölgesi GSYİH'sının yüzde 3.4'ü) borç vereceğini açıkladı. ESM, Yunanistan veya İspanya'nın kurtarma paketlerini finanse etmek için, tüm euro bölgesi üyeleri tarafından ESM sermayesindeki payları kadar garantili fiili eurobond ihraç ediyor. Sorun şu ki, ESM fonlarına erişim elde eden ülkeler bunu bir mutabakat zaptı (MoU) tarafından şart koşulan Önlem Koşullu Kredi Hattı aracılığıyla yapacaklardır.

Mutabakat Muhtırası 2010-12 krizinin damgasını taşımaktadır. İtalya da dahil olmak üzere birçok ülke bu sefer başka bir ülke için imzalamayı reddedeceklerini açıklamıştı. Yine de bir (Avrupa Bölgesi hükümetlerinin desteğini alan) Mutabakat Muhtırası, ESM ile müzakerelerde siyasi güçlerin dengesine tabi olan borçlanan ülke arasındaki bir sözleşmedir. Mevcut krizin doğası göz önünde bulundurulduğunda elverişli, kemer sıkma karşıtı bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanmak demek değildir.

Bu damgalamadan kaçınmanın bir yolu, tüm Euro bölgesi ülkeleri için, kemer sıkma karşıtı bir Mutabakat Zaptı ile herkes için toplu bir anlaşma yapmak olacaktır. Tabii ki, ESM'ye güvenirsek, borç verme oranını yüzde 2 GSYİH sınırının çok üzerine çıkarmak zorunda kalacak ve gerekli fonları yükseltmek için (euro) tahvil çıkarması gerekecektir.

Avrupa Yatırım Bankası

İkinci hazır kurum Avrupa Yatırım Bankası'dır. AYB (EIB) tahvil çıkarabilir ve her AB ülkesindeki fonları her ülkenin GSYİH'sı ile orantılı miktarlarda harcayabilir. AYB, doğrudan fon harcamalarını –bu durumda mali açıklar hiçbir zaman ortaya çıkmayacak- ve AB ülkelerine verilen kredi hatlarını birleştirecektir.  Üye devletler tarafından direncini güçlendirmek için AYB'nin sermayesinde bir artış kararlaştırılabilir.

Ahlaki tehlike endişesi taşınıyorsa, Avrupa Konseyi koronavirüs kriziyle mücadele etmek için bu paranın nasıl harcanacağını kabul ettiği bir politika paketinde şarta bağlayabilir. AYB, bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan paketin uygulanması için ulusal mevzuat onayına bağlı olarak parayı dağıtacaktır.

Sonuçta, ortak koşullar altında, koronavirüs sonrası hızlı bir iyileşmeye izin verecek ortak bir mali cevaba ihtiyacımız var. Eurobond'ların çıkarılması, bir euro bölgesine doğru bir örnek teşkil edecek ve önümüzde karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak için, örneğin iklim değişikliği gibi gerekli mekanizmaya sahip bir birlik oluşturacaktır.

Ayoze Alfageme, 10 Nisan 2020, Social Europe
(Ayoze Alfageme, Cenevre Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ekonomi politiği doktora adayıdır. Makroekonomik teori ve politika ile ilgilenen araştırmasının odak noktası makrofinans ve piyasaların tekelleşmesidir.)


Seçkin Deniz, 19.04.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı