1 Nisan 2024 Pazartesi

SA10668/SD3063: Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar 8: 'Oynayan' Siyasetçi

     Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Siyasetçilere yakından bakmak gerek; bu çağın kangren olmuş bir yarasına bakmak demek olmalı her açıdan. Siyaseti ister yerel ister ülke genelinde halkın yararına yapmayan birine siyasetçi denebilir mi? Türkiye gibi sürekli seçim gerginlikleri ile normal hayatı alt üst olan insanların yaşadığı bir coğrafyada bir siyasetçi nasıl olmalıdır?"

Siyasete ve siyasetçilere yakından bakalım mı biraz?

Çok yakından bakalım; iktidar ya da muhalefet partilerinde aktif rol alan siyasetçiler sizde saygınlık uyandırıyor mu?

Saygınlık çok önemli bir niteleyici. 

Her seçim döneminde aynı isimlerle karşılaşmaktan bıkmış olmalısınız. Kendini yenilemeyen, kurduğu çıkar sistemi sürsün diye çabalayan ve halkın çıkarlarını öncelemediği halde halkın çıkarları için çalıştığına dair propaganda yapan siyasetçilerin saygın olması mümkün müdür?

Siyaset halka hizmet etmek demek kısaca; ya da siyasetin başka bir amacı mı var? Siyasetçilerin kişisel çıkarlarından daha yukarıda başka çıkar kitleleri mi var birbirine derinden bağlanmış?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı listenin dışında tutmak gerek. Siyasetçi kimliği ile Türkiye siyasetinin ve siyasetçi kimliğinin çok dışında Erdoğan, çok üstünde. Erdoğan üzerinden yürütülen analizlerin diğer siyasetçiler için bir anlam taşımadığını söyleyebiliriz. Erdoğan’ın siyasetçi standartlarıyla değil de Türkiye’nin basit-aynı seviyedeki siyasetçi standartlarıyla bu siyasetçileri değerlendirmeliyiz. 

Erdoğan’ın liderlik ettiği partinin içinde de bol miktarda bulunan bu siyasetçiler de kişisel çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koymuş değiller mi? Eğer öyle değilse onların etkilediği bürokrasi ve yerel siyaset alanlarında neden bu kadar çok halka uzak bürokrat ve siyasetçi var?

Gençler kimi örnek alacak, düşünüyor muyuz? Kendini yarı tanrı olarak gören bir siyasetçinin gençlere verebileceği şey kibirden başka ne olabilir?

İktidar -yerel yönetim ya da merkezi iktidar- bir güçtür ve bu gücün uzun süreli etkileri de ruhta ve siyaset algısında büyük deformasyon üretecek kadar güçlü olur, bu nedenle iktidar partilerinin siyasetçilerinin her biri ateşten gömlek giymiş olarak diken üstünde yaşamalıydılar. Bu gerçekten böyle mi?

Yerel yönetimlerde iktidar olan muhalefet partileri ve siyasetçiler ne durumda? Saf bir bakış açısıyla baktığımızda aynı kişisel çıkar gruplarının halkın kendilerine emanet ettiği gücü ve imkanları hangi amaçla kullandıklarını görebiliriz; yerel yönetimler belediyeleri yönetirler ve tek amaçları vardır, halkın yaşadığı alanları yaşanabilir hale getirmek, muhalefet partilerinin bunu yaptıklarını söyleyebilir misiniz?

Siyasetçilere yakından bakmak gerek, evet; bu çağın kangren olmuş bir yarasına bakmak demek olmalı her açıdan. Siyaseti ister yerel ister ülke genelinde halkın yararına yapmayan birine siyasetçi denebilir mi? Türkiye gibi sürekli seçim gerginlikleri ile normal hayatı alt üst olan insanların yaşadığı bir coğrafyada bir siyasetçi nasıl olmalıdır?

Çok yakından bakmalıyız; devlet, bütün yetenekleriyle siyaset sahnesinde iş gören herkesin ne yaptığını takip etmek zorunda değil midir? Peki Türkiye’de devlet bunu yapıyor mu? Yapıyorsa bu kadar çok çıkar ilişkisi nasıl kurulabiliyor? Devletin parası nasıl siyasetçi kılığındaki çıkar örgütlerinin birer elemanı olarak çalışan insanların eline teslim ediliyor ve bu herhangi bir yargısal sürecin asıl konusu olmakta zorlanıyor?

Kaç tane siyasetçi elindeki gücü kendi çıkarları için kullanmak suçuyla yargılanıyor, merak etmiyor muyuz? Yoksa her siyasetçi sütten çıkmış bir ak kaşık mı?

Hepimiz biliyoruz, siyasetçi saygın bir sıfatla anılmıyor Türkiye’de. Bu bir açıdan halkın da ortak olduğu bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bir kalite problemi. Çünkü bu asla tek başına siyasetçinin ürettiği bir sorun değil; halk da çoğu zaman hak etmediği şeyleri elde etmek için siyasetçilerin çıkar amaçlı ilişkilerinden bireysel olarak faydalanmanın yollarını arıyor…

O halde siyasetçiye yakından bakarken o siyasetçilerin hangi türden halk katmanlarından çıktığını da sorgulamak zorundayız… 

Tarih boyunca hiçbir çürüme toplumun katkısı olmadan gerçekleşmemiştir, şimdi de olan budur. Siyasetçilerin üretmek istediği toplum yapısı kendi döngüsünü üretiyor ve toplum kalitesi düştükçe seçilen siyasetçinin de kalitesi organik ve doğru orantılı olarak düşüyor…

Halkı saygın olmayan bir ülkenin iktidar ya da muhalefet saflarında ‘oynayan’ siyasetçisi de bürokratı da saygın olmaz; bu gerçeği yakından görüp kendisine gelmeyen bir bakış kör, sağır, dilsiz ve şeytanî bir bakıştır.

Başka tarafa bakarak ıslık çalmaya devam edemezsiniz.

Çünkü bu asıl sizin kalite sorununuz.

Siyasetçi oynuyorsa, onu oynatan da sizsiniz!


<<<Önceki                           Sonraki>>>


Seçkin Deniz, 01.04.2024, Sonsuz Ark, Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar


Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar

Seçkin Deniz Yayınları
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

  

Seçkin Deniz Twitter Akışı