6 Eylül 2021 Pazartesi

SA9355/SD2177: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 41

             Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

“Bu metinlerin yaptığı ‘Yahudi’ vurgusu aslında Yahudilerin de nasıl ruhlarından uzaklaştıklarının en büyük göstergesiydi, Samirîler Yahudilerin içine de sızmışlardı ve bahsedilen alanların hiçbirinde inançlı bir ‘Yahudi’ yoktu.”


Üniversitelerimizin hemen hiçbir şey üretmeyen akademisyen çoğunluğunu düşündüğümde derin bir hüzünle kalmıştım yine öylece. Öğrendikleri ve ürettikleri her şey ‘alıntılar’dan ibaretti, yürüdükleri yol da. Gerçi yürüdükleri bir yolları olmadığını en iyi onlar biliyordu. Sıfatları ve bilişsel donanımları bir milletin bütün umutlarını yüklediği gençlerini mükemmel bir şekilde yetiştirmeye elverişli değildi: kısırlardı. Ama en iyi koltuklarda onlar oturuyordu. Gençler onları umursamadıklarında umut kanatları açılıyordu. Bana ulaşan yirmi iki insan bu cehennemden sağ çıkan ve azimle gerçeği herkese anlatmaya çalışan bir avuç insandı.

Sözünü sakınmıyordu ‘Yer Yazarı’:

“Birçoğu Müslüman olduklarını iddia da etmiyorlardı, iddia edecek cesarete de sahip değillerdi. Çünkü Müslümanlık birkaç yüz yıl önce egemen yerli yabancı Samirî elitin tanımlarına göre geri kalmanın temel nedeniydi; oysa geri kalmayı da onlar planlamıştı ve günah keçisi olarak seçtikleri şey, Müslümanların dini olan İslam’dı. 

Oysa Samirîlerin inşâ ettikleri ve sarık-cübbe kostümü ile içine saklandıkları Sufizm’in şeytanî ruhunun Allah’ın Son Elçisi Muhammed’in ölümünü müteakiben Müslümanları nasıl Hallaç gibi attığını, mezheplere böldüğünü, itikadî çatışmalara sürüklediğini, parçaladığını ve en nihayet 1580’de Osmanlı’da Medrese olarak anılan bilim yuvalarını nasıl istila ettiğini, aklı ve fıkhı nasıl yok ettiğini herkes çok iyi biliyordu. Sufizm’in sefil karakterinin İslam kılığına girdiği bin yıllık süreç sonunda elde ettiği zaferin sonuçlarıydı yaşananlar.”

‘Bekçi’nin çektiği derin nefesin ucunda, Müslümanların zorla ve hile ile uzaklaştırıldığı aklın, düşüncenin ve bilimin yeni sahipleri listelenmeye devam ediyordu:

“Yahudiler, modern antropolojinin kuruluşunda ve sonraki gelişiminde önemli bir rol oynadılar. Jerry Moore'a Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists adlı çalışmasına göre modern antropolojinin dört ana kurucusundan ikisi, Émile Durkheim ve Franz Boas idi. Moore'un profilini çıkardığı yirmi bir büyük kuramcıdan yedisi Yahudiydi veya Yahudi asıllıydı. Benzer şekilde, Yahudiler, Antropoloji Sözlüğü'nde yer alan kırk iki biyografik girişin üçte birinin konusudur. Sosyal ve Kültürel Antropoloji Ansiklopedisi'nin beş büyük biyografik makalesinden ikisi Boas ve Claude Lévi Strauss’un çalışmalarıyla ilgilidir.”

Israrla vurguluyordu ve diyordu ki:

“Bu metinlerin yaptığı ‘Yahudi’ vurgusu aslında Yahudilerin de nasıl ruhlarından uzaklaştıklarının en büyük göstergesiydi, Samirîler Yahudilerin içine de sızmışlardı ve bahsedilen alanların hiçbirinde inançlı bir ‘Yahudi’ yoktu.”

Her bir alanda yüzlerce araştırma yapılması gerektiğini ifade ettikten sonra Jinfo. Org’da Modern Kimya’ya geçmişti ‘Yer Yazarı’; Samirîlerin asıl alanı Kimya idi, yani Simya yani büyü:

“Modern kimya, kısmen kimyasal ve metalurji zanaatlarının bir sonucudur. Bunların en sofistike olanı, demir ve cam yapımının piroteknik sanatları, Yahudilerin Akadlı ataları tarafından icat edildi. Boya yapımı, piroferrik ve pirovitrik zanaatların yanı sıra Akadlıların öncülüğünü yaptığı bir başka kimyasal zanaattı. Yahudi soyundan gelenler tarafından Diaspora'ya taşınarak hem Doğu hem de Batı dünyasına yayıldı.

Yahudiler ayrıca modern endüstriyel kimyanın gelişiminde önemli bir rol oynadılar. Alman sanayi devi BASF'nin (Badische Anilin- und Soda Fabrik) yükselişi, büyük ölçüde Heinrich Caro'nun liderliğine ve kimyasal boya keşiflerine ve Fritz Haber tarafından keşfedilen atmosferik nitrojenin sabitlenmesi sürecine dayanıyordu. Atmosferik nitrojenin nitrat bileşiklerine yüksek basınç / yüksek sıcaklıkta katalitik dönüşümü için Haber-Bosch süreci (Haber sürecinin endüstriyel ölçekli versiyonu) sadece sentetik gübre güdümlü Yeşil Devrimin temeli değildi, aynı zamanda ayrıca metanol ve polietilen üretmek için modern endüstriyel yöntemler, kömürü hidrojene etmek ve petrolün fraksiyonel damıtılmasını veya "hidrokraking" gerçekleştirmek için modern endüstriyel yöntemler de dahil olmak üzere diğer birçok yüksek basınçlı katalitik işlem için prototipti. Dünya gıda üretimi üzerindeki radikal etkisi nedeniyle, Haber-Bosch süreci, bazı gerekçelerle, "yirminci yüzyılın en önemli teknik icadı" olarak adlandırıldı. Bu olmadan, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kırkı beslenemezdi. Diğer Yahudi kimya sanayicileri, Britanya'nın Imperial Chemical Industries'in başlıca kurucusu olan Sir Alfred Mond ile Britanya ve Amerikan Celanese Şirketlerini kuran Camille ve Henry Dreyfus'u içermektedir.

Yahudiler, nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi (I. I. Rabi, Felix Bloch, Erwin Hahn, Anatole Abragam, George Feher, Alexander Pines ve diğerleri), makromoleküler yapıların x-ışını kırınım analizi (Michael Polanyi, Karl Weissenberg, Max Perutz, Rosalind Franklin, Herbert Hauptman, Jerome Karle ve diğerleri), radyoizotopik izleyici teknikleri (George de Hevesy, Friedrich Paneth, Rudolph Schoenheimer, Martin Kamen, Samuel Ruben ve diğerleri), yoğunluk fonksiyonel teorisi (Walter Kohn ve Pierre Hohenberg) ve moleküler dinamik modelleme (Berni Alder, Martin Karplus ve diğerleri).

Son iki teknik, modern hesaplamalı kimyanın temel direkleridir. Yahudilerin öncü bir rol oynadığı diğer kimya dalları arasında kuantum kimyası (Walter Heitler, Fritz London, Max Born, Robert Oppenheimer, Walter Kohn ve diğerleri), jeokimya (Victor Goldschmidt), biyokimya (Otto Warburg, Otto Meyerhof, Gustav) bulunmaktadır. Embden, Jacob Parnas, Sir Hans Krebs, Fritz Lipmann, Arthur Kornberg ve diğerleri), immünokimya (Paul Ehrlich, Karl Landsteiner, Michael Heidelberger, Elvin Kabat, Felix Haurowitz ve diğerleri) ve serbest radikallerin kimyası (Moses Gomberg and Morris Kharasch). Haber de dahil olmak üzere, yukarıda sıralanan bilim adamlarından 17'si çalışmaları nedeniyle Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

Chemical & Engineering News tarafından 1997 yılında okuyucu kitlesi üzerinde yapılan bir anket, önceki 75 yılda Chemical Enterprise'a katkıda bulunanların En İyi 75 Seçkinin listesini üretti; bunların yaklaşık dörtte biri Yahudi asıllıydı veya Yahudi’ydi. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin kimya ve biyokimya bölümlerinin toplamının yaklaşık üçte biri Yahudi'dir.”

Yirminci yüzyılın aktif belirleyicisi, yirmi birinci yüzyılın en yaygın alanı olan Bilgisayarın ve teknolojisinin kurucusu da onlardı, Samirîler'di:

“Mantıksal (donanımın aksine) düzeyinde bilgi bilimi ve teknolojisinin gelişimine katkılarda, özellikle hesaplama teorisi, yapay zeka, istatistiksel bilgi teorileri, iletişim ve sistem kontrolü, kriptografi, işlem araştırması, bilgisayar ve ağ mimarileri ve algoritma ve yazılım tasarımı gibi alanlarda Yahudilerin veya Yahudi asıllıların katkının genel düzeyi, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri bölümündeki mevcudun yaklaşık % 45’lik Yahudi üyelerden oluşmasından ve alandaki en prestijli ödüllerin birçoğunu Yahudilerin almalarından anlaşılmaktadır.”  


<< Önceki                      Sonraki>>


[(05.09.2021, (2/81 (199))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 06.09.2021, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

  

Seçkin Deniz Twitter Akışı