7 Eylül 2021 Salı

SA9356/SD2178: Amerika'nın Yeni Büyük Güç Stratejisi

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Harvard Üniversitesi profesörü ve "Ahlak Önemli mi? FDR'den Trump'a Başkanlar ve Dış Politika" kitabının yazarı Joseph S. Nye, Jr.'a aittir ve ABD-Rusya, ABD-Çin Rekabetine odaklanmaktadır. Analistin temel yaklaşımı "Çin ile büyük güçler arasındaki rekabetin amacı, varoluşsal bir tehdide karşı tam bir zafer değil, “yönetilen stratejik rekabet”tir. Bu, Amerika ve müttefiklerinin Çin'i şeytanlaştırmaktan kaçınmasını gerektirecek. Bunun yerine ilişkiyi, tanımın her iki tarafına aynı anda eşit dikkat gerektiren bir “işbirliği rekabeti” olarak görmeliler." şeklindedir. Türkiye'nin bu yaklaşımdan çıkaracağı temel dersler vardır, Cumhurbaşkanı Erdoğan,15 Temmuz 2016 ABD-NATO-FETÖ askerî darbesi sonrası "kazan-kazan" temelli yaklaşımını  “yönetilen stratejik rekabet” e dönüştürmüştür, ABD ve Avrupa şimdi bu stratejiyi uygulamaya çalışmaktadır. Afganistan ve Pakistan Amerika'nın Rusya ve Çin'e karşı Yeni Büyük Güç Stratejisi'nin kurbanı son iki Müslüman ülke olarak terör ve iç savaşla yok edilecek; Türkiye bunu engelleyebilecek olan tek güç olarak konumlanmalıdır.
Seçkin Deniz, 07.09.2021


America's New Great-Power Strategy

"Soğuk Savaş sırasında, ABD'nin büyük stratejisi Sovyetler Birliği'nin gücünü kontrol altına almaya odaklanmıştı. Çin'in yükselişi şimdi Amerika ve müttefiklerinin varoluşsal bir tehdide karşı tam zaferi değil, kurallara dayalı bir sistem içinde hem işbirliğine hem de rekabete izin veren, yönetilen rekabeti hedefleyen bir strateji geliştirmesini gerektiriyor."

Soğuk Savaş'ın sürdüğü kırk yılı boyunca ABD, Sovyetler Birliği'nin gücünü kontrol altına almaya odaklanan büyük bir stratejiye sahipti. Ancak 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Amerika bu kutup yıldızından mahrum kalmıştı. 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD Başkanı George W. Bush yönetimi, boşluğu “teröre karşı küresel savaş” olarak adlandırdığı bir stratejiyle doldurmaya çalıştı. Ancak bu yaklaşım belirsiz bir rehberlik sağladı ve Afganistan ve Irak gibi marjinal yerlerde ABD önderliğindeki uzun savaşlara yol açtı. 2017'den bu yana ABD, bu kez Çin ile “büyük güç rekabetine” geri döndü.

Büyük bir ABD stratejisi olarak, büyük güç rekabeti, Amerika'nın güvenliğine, ekonomisine ve değerlerine yönelik büyük tehditlere odaklanma avantajına sahiptir. Terörizm, ABD'nin ciddiyetle ele alması gereken devam eden bir sorun olsa da, rakip büyük güçlerden daha az tehdit oluşturuyor.

Terörizm, zayıf bir düşmanın daha büyük bir oyuncunun gücünü kendisine karşı çevirdiği jujitsu gibidir. 11 Eylül saldırıları 2.600'den fazla Amerikalıyı öldürürken, ABD'nin bunlara yanıt olarak başlattığı “bitmeyen savaşlar” trilyonlarca dolara olduğu kadar daha da fazla cana mal oldu. Başkan Barack Obama yönetimi Asya'ya (dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen parçası) dönmeye çalışırken, teröre karşı küresel savaşın mirası ABD'yi Ortadoğu'da saplanıp kalmasına neden oldu.

Büyük güç rekabeti stratejisi Amerika'nın yeniden odaklanmasına yardımcı olabilir; ama iki sorunu var. İlk olarak, çok farklı devlet türlerini bir araya toplayacaktır. Rusya alçalan bir güç ve Çin yükselen bir güç. ABD, Rusya'nın oluşturduğu tehdidin benzersiz doğasını takdir etmelidir. Dünyanın ne yazık ki 1914'te, I. Dünya Savaşı'nın arifesinde keşfettiği gibi, gerileyen bir güç (Avusturya-Macaristan) bazen bir çatışmada en fazla riski kabul eden taraf olabilir. Bugün Rusya demografik ve ekonomik düşüşte, ancak nükleer silahların kontrolünden ve siber çatışmalardan Orta Doğu'ya kadar her konuda bir spoiler olarak kullanabileceği muazzam kaynakları elinde tutuyor. Dolayısıyla ABD'nin, o ülkeyi Çin'in kollarına atmayan bir Rusya stratejisine ihtiyacı var.

İkinci bir sorun, büyük güç rekabeti kavramının, karşılaştığımız yeni bir tehdide karşı yetersiz bir uyarı sağlamasıdır. Ulusal güvenlik ve küresel siyasi gündem 1914 ve 1945'ten bu yana değişti, ancak ABD stratejisi şu anda ekolojik küreselleşmenin yeni tehditlerini yeterince takdir etmiyor. Küresel iklim değişikliği trilyonlarca dolara mal olacak ve bu savaş ölçeğinde hasara neden olabilir; COVID-19 salgını, 1945'ten bu yana ülkedeki tüm savaşların toplamından daha fazla Amerikalıyı öldürdü.

Yine de, mevcut ABD stratejisi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 100 katından ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin 25 katından daha fazla bir Pentagon bütçesiyle sonuçlanıyor. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence H. Summers ve diğer ekonomistler kısa süre önce yıllık 10 milyar dolarlık bir Küresel Sağlık Tehditleri Fonu'nun kurulması çağrısında bulundular, bu da “hükümetlerin COVID-19 krizinde halihazırda maruz kaldığı 10 trilyon dolarlık fona kıyasla çok küçük”.

Bu arada, ABD'li politika yapıcılar Çin ile nasıl başa çıkacaklarını tartışıyorlar. Bazı politikacılar ve analistler mevcut durumu “yeni bir Soğuk Savaş” olarak adlandırıyor, ancak Çin'i bu ideolojik çerçeveye sıkıştırmak Amerika'nın karşı karşıya olduğu gerçek stratejik zorluğu yanlış temsil ediyor.

ABD ve Sovyetler Birliği'nin çok az ikili ticareti veya sosyal teması vardı, oysa Amerika ve müttefikleri Çin ile yoğun ticaret yapıyor ve birkaç yüz bin Çinli öğrenciyi üniversitelerine kabul ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Stalin değil ve Çin sistemi Marksist-Leninist değil, “piyasa Leninist”; otoriter bir parti seçkinlerine hizmet eden kamu ve özel firmaların bir melez yapısına dayanan bir devlet kapitalizmi biçimi.

Buna ek olarak, Çin şu anda ABD'den daha fazla ülke için en büyük ticaret ortağıdır. Amerika, Huawei gibi güvenlik risklerini 5G telekomünikasyon ağından ayırabilir, ancak Çin ile tüm ticareti kısıtlamaya çalışmak çok maliyetli olacaktır. Ve ekonomik karşılıklı bağımlılığı kırmak mümkün olsa bile, siyasete değil, biyoloji ve fizik yasalarına uyan ekolojik karşılıklı bağımlılığı ayıramayız.

Amerika iklim değişikliği veya pandemilerle tek başına mücadele edemediği için, bazı güç biçimlerinin başkalarıyla birlikte kullanılması gerektiğini anlaması gerekiyor. Bu küresel sorunları ele almak, ABD'nin Çin ile birlikte çalışmasını ve aynı zamanda Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için donanmasıyla rekabet etmesini gerektirecektir. Çin sorunları birbirine bağlar ve işbirliği yapmayı reddederse, kendine zarar verir.

İyi bir büyük güç rekabet stratejisi dikkatli bir net değerlendirme gerektirir. Fazla tahmin korku yaratırken, küçümseme gönül rahatlığı doğurur. Her ikisi de yanlış hesaplamaya yol açabilir.

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir ve GSYİH'sı (piyasa döviz kurlarında) 2030'larda ABD'yi geçebilir. Ancak öyle olsa bile, Çin'in kişi başına düşen geliri ABD'nin dörtte birinden daha düşük kalıyor ve ülke bir dizi ekonomik, demografik ve siyasi sorunla karşı karşıya. Ekonomik büyüme hızı yavaşlıyor, işgücünün büyüklüğü 2011'de zirveye ulaştı ve çok az siyasi müttefiki var. ABD, Japonya ve Avrupa kendi politikalarını koordine etseler bile, küresel ekonominin en büyük bölümünü temsil edecekler ve Çin'in davranışını şekillendirebilecek, kurallara dayalı bir uluslararası düzeni organize etme kapasitesine sahip olacaklar. Bu ittifak, Çin'in yükselişini yönetme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd'un iddia ettiği gibi, Çin ile büyük güçler arasındaki rekabetin amacı, varoluşsal bir tehdide karşı tam bir zafer değil, “yönetilen stratejik rekabet”tir. Bu, Amerika ve müttefiklerinin Çin'i şeytanlaştırmaktan kaçınmasını gerektirecek. Bunun yerine ilişkiyi, tanımın her iki tarafına aynı anda eşit dikkat gerektiren bir “işbirliği rekabeti” olarak görmeliler. Bu şartlarla başarılı bir şekilde başa çıkabiliriz, ancak bunun yirminci yüzyılın büyük güçler rekabeti olmadığını anlarsak.

Joseph S.Nye,Jr., Cambridge, 3 Ağustos 2021, Project Syndicate

(Joseph S. Nye, Jr. Harvard Üniversitesi'nde profesördür ve "Ahlak Önemli mi? FDR'den Trump'a Başkanlar ve Dış Politika" kitabının yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 07.09.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı