1 Haziran 2021 Salı

SA9226/SD2090: Avrupa; "Stratejik Özerklik 3.0" İşe Yarayacak mı?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Manchester Metropolitan Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi alanlarında öğretim görevlisi Davide Schmid ve Sheffield Üniversitesi siyaset öğretim görevlisi, Sheffield Politik Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nde (SPERI) araştırma görevlisi Scott Lavery'in ortak çalışmasıdır ve  ABD-Çin-Rusya rekabetinde, Avrupa Birliği'nin yeni dış politikasının nasıl olması gerektiğine odaklanmaktadır. Türkiye Avrupa Birliği'ndeki 'Stratejik Özerlik' tartışmalarını dikkatle izlemeli ve ABD ile ilişkilerinde olduğu gibi Avrupa ile ilişkilerini Rusya-Çin ekseninde dengeleyici bir çerçeveye oturtmalıdır. Bu tarihi dönemeç 'Güçlü Türkiye' için kaçırılmayacak fırsatlarla doludur.
Seçkin Deniz, 01.06.2021


Will ‘strategic autonomy 3.0’ deliver?
"Özerk bir küresel aktör olarak Avrupa vizyonunun lehine pek çok şey var; daha önce burada olmamız dışında."

Avrupa'ya küresel sahnede "stratejik özerklik" gündemi izlemesi için gittikçe artan çağrılar var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu tarafından dile getirilen hırs, giderek tahmin edilemez olan ve çok kutuplu bir gale gelen dünyada Avrupa'nın jeopolitik, teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmektir.

Ancak bu gündemin arkasındaki fikirler yeni değil. Aslında, bu "stratejik özerklik 3.0"dır; Avrupa kurumları ve ulus devletleri için küresel arenada bağımsız bir alan yaratma çabalarının en sonuncusu.

Farklı kurumlar

Avrupa entegrasyonunun kurucu babaları Jean Monnet ve Robert Schuman bu ifadeyi hiçbir zaman kullanmamış olsalar da, stratejik özerkliği güvence altına alma arzusu başlangıçtan itibaren süreçte yazılıydı. "Stratejik özerklik 1.0", Soğuk Savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı dünyasının yeniden yapılanmasındaki merkeziyetinin şekillendirdiği bir bağlamda, II. Dünya Savaşı'ndan sonra biçimlendi.

Bu ilk versiyon bir uzlaşmayı temsil ediyordu. Avrupa'nın ABD'nin ekonomik ve jeopolitik gücü ile uyumu, Avrupa ulus devletlerine ulusal ve uluslar üstü düzeylerde kendine özgü kurumlar geliştirebilecekleri bir alan sağlayacaktı. Bu bağlamda, refah sistemleri güçlendirildi, tam erkek istihdamı sağlandı ve kıtada toplu pazarlık kurumları oluşturuldu.

Savaş sonrası sistem 1970'lerde çözülmeye başladıkça, "stratejik özerklik 1.0" üzerindeki kısıtlamalar netleşti. Bretton Woods küresel mali düzenlemelerinin bozulması ve neoliberalizmin yükselişi Avrupa çapında para biriminde istikrarsızlık, aşırı enflasyon ve artan işsizlik gibi şok dalgaları üretti.

Bu bağlamda "stratejik özerklik 2.0" doğdu. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde, Avrupalı ​​seçkinler, ABD önderliğinde giderek artan neoliberal bir düzenin mantığına uyum sağlamıştı. Ulusal para birimlerinin parasal koordinasyonunun, 1990'larda Euro'nun oluşturulmasıyla sonuçlanmasının, doların önceliğine nihai bir meydan okumanın temellerini atacağı umuluyordu. Tek pazar, benzer şekilde, dünya pazarında rekabet edebilecek Avrupalı ​​firmaların büyümesi için gerekli koşulları üretecekti.

Tehlikeli bir şekilde karışmış

Neoliberal düzen krize girerken, "stratejik özerklik 2.0" ın sınırlamaları açıkça ortaya çıktı. 2008'deki küresel finansal çöküşünün ardından, Avrupa ekonomilerinin istikrarsız bir Anglo-Amerikan finansal sistemine tehlikeli bir şekilde karıştığı ve Euro'nun dolar önceliğine meydan okumaktan aciz olduğu ortaya çıktı. Jeopolitik düzeyde, Rusya ile gerilim ve Çin'in etkisine dair artan endişeler birleşik bir yanıt oluşturmada başarısız olunca, tutarlı bir Avrupa dış politikası ortaya çıkmaya çalıştı.

Bu dış politika, Avrupa'nın çağdaş "stratejik özerklik 3.0" gündemi bu yeni, değişken küresel bağlamda şekilleniyor. 'Brexit' referandumu ve Donald Trump'ın 2016'da ABD başkanı seçilmesinin ardından, Avrupa'nın geleneksel ortaklarına artık güvenilemeyeceği yönündeki yaygın endişeler arasında ortaya çıkmıştı. Merkel’in deyimiyle 2017’de Avrupalıların "kaderlerini kendi ellerine almaları" gerekiyordu. Bu bağlamda, yeni gelen komisyon başkanı Ursula von der Leyen, 2019'da bir "jeopolitik" komisyon yürütme sözü verdi.

Somut olarak, bu gündem, PESCO ("kalıcı yapılandırılmış işbirliği") gibi savunma girişimleriyle ve Macron'un "otonom işletim yetenekleri" olarak adlandırdığı geliştirmeyle bağlantılıdır. Onun vizyonunda buna, Avrupa'nın kendisini ortaya çıkan ABD-Çin rekabetinden kurtaracağı ve dış güçlere olan bağımlılığını azaltacağı bağımsız bir dış politika eşlik edecekti. Dolayısıyla, stratejik özerklik, anahtar tedarik zincirlerinin 'eşleştirilmesinden' daha iddialı bir endüstriyel stratejiye, reformlardan AB birleşmesi ve 'Avrupa şampiyonlarını' teşvik etmek için devralma yasasına kadar uzanan tekliflerle ilişkilendirilmiştir.

Stratejik özerklik 3.0 ’görünüşte önceki tekrarların ötesine geçerek ekonomik, parasal ve endüstriyel politikanın yanı sıra ticaret, savunma ve dış işlerini de kapsayan bir Avrupa bağımsızlık projesine işaret ediyor. Aynı zamanda, ABD'nin gücünden daha önce hayal edilenden daha fazla mesafe gerektiriyor. Bununla birlikte, stratejik özerklik 3.0, öncekilerle aynı kısıtlamaların ve sınırlamaların çoğuyla başa çıkmak zorundadır.

Sıkıca yerleşmiş

ABD gücünün kilit eksenleri, özellikle parasal ve finansal alanda sağlam bir şekilde yerleşmiş durumda. Euro’nun en ateşli savunucularının beklentilerinin aksine, dolar en önde gelen uluslararası rezerv para birimi olarak varlığını sürdürüyor. Avrupa bankaları, dolar likiditesine büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor ve son çare olarak küresel bir borç veren olarak Federal Rezerv'in gücüne yapısal olarak bağlı.

Komisyon, "sermaye piyasaları birliği" gündemiyle bu bağımlılığı tersine çevirmeyi umuyor. Bununla birlikte, bu yaklaşım, esasen mali yapılarını taklit ederek ABD önceliğine meydan okumaya yönelik önceki başarısız girişimleri yeniden üretiyor. Bu sefer de işe yaramayacağını düşünmek için iyi nedenler var.

Avrupa'yı daha entegre ve küresel olarak rekabetçi bir ekonomik blok haline getirmek, AB ülkeleri genelinde sürdürülebilir teşvik paketleri ve endüstriyel iyileştirme gerektirecektir. Buna karşılık, bu, AB bütçesinin önemli ölçüde genişletilmesini, Avrupa "çekirdek" ve "çevre" arasında büyük mali transferler ve eurobond gibi yeni, dayanışmacı finansal araçları gerektirecektir. Böyle bir stratejiyi geliştirmeye yönelik herhangi bir girişim, derin kurumsal engellerle ve siyasi muhalefetle karşılaşacaktır.

Benzer şekilde, daha birleşik bir Avrupa dış politikasının geliştirilmesi, daha büyük uluslarüstü entegrasyon için halkın rızasını güvence altına alma ve AB üye devletlerinin farklı yönelimlerini bir araya getirme gibi ikili zorluklarla karşı karşıyadır. Almanya, komisyon ve önerilen Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Doğu Avrupa ülkeleri arasında son zamanlarda yaşanan gerginliklerin gösterdiği gibi, bu hiç de kolay bir iş değil.

Daha önceki stratejik özerklik projeleri, Avrupa'nın ABD'ye yapısal bağımlılığı ve Avrupa siyaseti ve ekonomi politiği içindeki iç gerilimlerin bir sonucu olarak başarısızlığa uğradı. Bu girişimlerin başarısız olduğu durumda "stratejik özerklik 3.0" gündemi başarılı olacak mı? Washington ve Pekin arasına sıkışmış Avrupalı ​​liderler bu soruya olumlu cevap vermeyi umuyorlar; ancak tarih sonucun çok farklı olabileceğini gösteriyor.

Davide Schmid, Scott Lavery, 6 Mayıs 2021, Social Europe

(Davide Schmid, Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi alanlarında öğretim görevlisidir. Scott Lavery, Sheffield Üniversitesi'nde siyaset öğretim görevlisi ve Sheffield Politik Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nde (SPERI) araştırma görevlisidir.)


Seçkin Deniz, 01.06.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı