22 Mayıs 2021 Cumartesi

SA9207/TG339: Klaus Schwab ve Büyük Faşist Sıfırlaması-II

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab'in 'Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz'  (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World) adlı kitabındaki dehşet verici yeni kavramlara ve Cyborg'laştırılmış insan nesline odaklanmaktadır. Analizin 'İnsanı Değiştirme'yi, insanın doğal ve özel olan biyolojik ve psikolojik varlığını makineleştirmeyi ve özgürlüğünü tamamen elinden almayı hedefleyen Klaus Schwab gibi öjenik türlerin hedeflerini özetleyici şu cümlesi herkes için bir anlam taşımak zorundadır: "Schwab’ın sahip olduğu teknokratik faşist vizyon, insanları makinelerle "dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarında" birleştirecek; vücudumuza "Akıllı Toz" enfekte edecek ve görünüşe göre polisin beynimizi okuyabileceği sapkın bir trans hümanist düşünceden oluşmaktadır." İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytanî ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi söylemlerinde de sık sık rastladığımız, metin yazarlarının özenle seçtiği  'Yeni Normal', 'Yeni Düzen', 'Dördüncü Sanayi Devrimi''Paydaşlar''Ortaklıklar' gibi kavramlara 30 Ocak 2009'da "Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin!" şeklindeki tutumuyla karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü dışarıdan, her ne kadar farklı şeyler kastetse de, savaştıklarının diliyle konuşuyor olarak görünmektedir.
Seçkin Deniz, 22.05.2021


KLAUS SCHWAB AND HIS GREAT FASCIST RESET

Schwab, daha 2016'da (52) büyük bir “dönüşümden” söz ediyordu ve öjeni esinli transhümanist tuzak, gözetleme, kontrol ve üstel kâr dünyasını meydana getirmek için göz ardı edilemez gücüyle her şeyi yapmaya kararlıydı.

Ancak, yukarıda "sınıf çatışmaları" na atıfta bulunmasının da ortaya koyduğu gibi, "toplumsal direniş" (53) olasılığı ve "teknolojilerin halk tarafından büyük bir direnişle karşılaşması" durumunda nasıl ilerleme kaydedeceği konusunda Schwab açıkça endişelidir. (54)

Schwab'ın Davos'taki yıllık WEF şatafatlı toplantıları uzun zamandır anti-kapitalist protestolarla karşılanıyor ve radikal solun mevcut felç durumuna rağmen, "kızgınlık, korku ve siyasi tepki" riskiyle birlikte projesine yönelik yenilenmiş ve belki de daha geniş bir muhalefet olasılığının farkında. (55)

Schwab, en son kitabında, "1914 ve 1918 aralığındaki küreselleşme karşıtlığı oldukça güçlüydü; sonra 1920'lerde bu azaldı ancak 1930'larda Büyük Buhran'ın bir sonucu olarak yeniden alevlendi"ğini ifade ederek tarihsel bir bağlam sunuyor. (56)

2000'lerin başında "küreselleşmeye karşı siyasi ve toplumsal tepkinin durmaksızın güçlendiğini" (57), Son iki yılda dünya çapında "sosyal huzursuzluğun" yaygınlaştığını söyleyen Schwab, Gilets Jaunes (Sarı Yelekliler Hareketi) örneğini vererek "aynısının tekrar olabileceğine" yönelik “kasvetli bir senaryo" ortaya koyuyor. (58)

Öyleyse dürüst bir teknokrat, küresel halkın onayı olmadan dünya için tercih ettiği geleceği nasıl sunabilir? Schwab ve milyarder arkadaşları tercih ettikleri toplumu geri kalanımıza nasıl dayatabilir ?

Cevaplardan biri, %1 elit kesimin sahip olduğu kitle iletişim araçları ve akademi tarafından yayılan -onların "anlatı" olarak adlandırmayı sevdikleri-propagandadır. 

İnsanlığın çoğunluğunun 4IR ekspresine atlamaktaki isteksizliğini Schwab şu şekilde açıklıyor:  "Dünya, dördüncü sanayi devriminin fırsatlarını ve zorluklarını özetleyen tutarlı, olumlu ve ortak bir anlatıdan yoksundur. Bu anlatı, çeşitli bireyleri ve toplulukları güçlendirmek ve sürmekte olan temel değişikliklere karşı halkın tepkisini önlemek istiyorsak gereklidir. " (59)

Schwab ekliyor: “Bu nedenle, akademik, sosyal, politik, ulusal ve endüstri sınırları boyunca çok paydaşlı işbirliğine dikkat ve enerji harcamamız çok önemlidir. Bu etkileşimlere ve işbirliklerine yönelik olumlu, ortak ve umut dolu anlatılar yaratmak, dünyanın her yerinden bireylerin ve grupların süregiden dönüşümlere katılmasını ve bunlardan yararlanmasını sağlamak için ihtiyaç vardır ”. (60)

Bu "anlatılar" dan biri, 4IR teknolojisinin dünyanın her yerine mümkün olan en kısa sürede kurulması gerekliliğinin nedenlerini aklıyor.

Schwab, "dünya nüfusunun yarısından fazlasının - yaklaşık 3,9 milyar insanın - hala internete erişememesinden" (61), gelişmekte olan ülke nüfusunun % 85'inin çevrimdışı kalmasından ve bu nedenle gelişmiş dünyadaki %22'ye kıyasla ulaşılamayacak durumda olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

4IR'nin asıl amacı, bu popülasyonları küresel tekno-emperyalizm yoluyla kâr için kullanmaktır; ancak elbette bu amaç, planı satmak için gereken propaganda “anlatısında” belirtilemez.

Bunun yerine, misyonlarını, Schwab'ın da yaptığı şekilde, “gelir, fırsat ve özgürlük gibi ekonomik ve sosyal değerleri tüm paydaşlara dağıtmaya hizmet eden teknolojiler ve sistemler geliştirme” teklifi olarak sunmaları gerekmektedir. (62)

Schwab, Liberal değerleri uyandıran bir bekçi olarak dindar bir tavır sergiliyor ve şunları söylüyor: “Kapsamlı bir şekilde düşünmek, yoksulluk veya marjinalleşmiş toplulukları sadece çözebileceğimiz bir sapma olarak düşünmenin ötesine geçer. Bizi 'ayrıcalıklarımızın, onların çektikleri acı ile aynı haritada bulunduğunu' anlamaya zorlar. Gelir ve salahiyetler, önemli olmaya devam etseler de bunların ötesine geçer. Bunun yerine, paydaşların dahil edilmesi ve faydaların dağıtılması herkes için özgürlükleri genişletir ”. (63)

İyi niyetli vatandaşları emperyalist bir kapitalist planı desteklemeye ikna etmek için tasarlanmış sahte "anlatı" tekniği, iklim değişikliği ile ilgili olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Schwab, Davos'ta WEF'e hitap etmek için kapılıp götürülmeden önce Stockholm'deki tek kişilik protestosunun ardından kaldırımdan zar zor ayağa kalkan Greta Thunberg’in elbette büyük bir hayranıdır.

Schwab, kendisi tarafından 2011 yılında oluşturulan ve araştırmacı gazeteci Cory Morningstar tarafından uygun bir şekilde “iyi kılığına girmiş kurumsal suiistimalin grotesk bir görüntüsü” olarak tanımlanan, gençleri hazırlama örgütü Global Shapers’ın (Küresel Şekillendiriciler) 2019 yılında Davos'taki WEF'te başlattığı Voice for the Planet (Gezegen İçin Ses) oluşumu üzerinden New Deal for Nature (Doğa İçin Yeni Anlaşma)’nın da destekçisidir.

Schwab 2020 yılında yazdığı kitabında aslında kapitalist hedeflerini ilerletmek için sahte “gençlik aktivizminin” nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor.

Son derece açık sözlü şekilde yazdığı bir pasajda şöyle diyor: “Gençlik aktivizmi, daha önce imkânsız olacak ölçüde, sosyal medya tarafından mobilizasyonu artıran bir devrimle dünya çapında artıyor. (Bu aktivizm) Kurumsallaşmamış siyasi katılımdan gösterilere ve protestolara kadar birçok farklı biçimler alır ve iklim değişikliği, ekonomik reformlar, cinsiyet eşitliği ve LGBTQ hakları gibi çeşitli konulara yön verir. Genç nesil, sosyal değişimin öncüsü konumundadır ve değişimin katalizörü ve Büyük Sıfırlama için kritik bir ivme kaynağı olacağına dair çok az şüphe vardır”. (64)

Aslında Schwab'ın önerdiği ultra endüstriyel gelecek, elbette yeşilden başka bir şey değil. İlgilendiği şey doğa değil, "doğal sermaye" ve "yeşil ve sosyal sınır pazarlarına yatırımı teşvik etmek". (65)

Schwab’ın Dördüncü Sanayi Devrimi'nde ayrıntılarıyla anlattığı gibi; kirlilik, kâr anlamına gelir ve çevre krizi,  başka bir iş fırsatıdır: “Bu devrim niteliğindeki yeni endüstriyel sistemde, karbondioksit bir sera kirleticisinden bir varlığa dönüşür.  Karbon tutma ve depolama ekonomisi, maliyet olmaktan çıkarken; kirlilik, kârlı karbon yakalama ve kullanım-üretim tesislerine evrilir. Daha da önemlisi, şirketlerin, hükümetlerin ve vatandaşların doğal sermayeyi aktif bir şekilde yeniden oluşturma stratejileri konusunda daha bilinçli olmalarına ve doğal sermayeyi aktif olarak yeniden oluşturmaya yönelik bu stratejilerle yakın ilişki kurmalarına yardımcı olacak; sürdürülebilir üretim ve tüketime rehberlik etmek için doğal sermayenin akıllı ve yenileyici kullanımlarına olanak tanıyacak ve tehdit altındaki alanlarda biyolojik çeşitliliğin iyileşmesi için alan açacaktır. ” (66)

Schwab'ın endüstriyel kapitalizmin doğal dünyamıza verdiği yürek parçalayıcı hasara yönelik "çözümleri", daha kötüsü dışında aynı zehirden daha fazlasını içeriyor.

Schwab'ın favorilerinden biri de jeomühendislik konusu: "Teklifler arasında güneş ışınlarını saptırmak için stratosfere dev aynalar yerleştirmek, yağmuru artırmak için atmosfere kimyasal olarak tohumlama yapmak ve havadan karbondioksiti gidermek için büyük makinelerin konuşlandırılması yer alıyor". (67)

Ve ekliyor: "Nanopartiküller ve diğer gelişmiş malzemeler gibi Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin kombinasyonu yoluyla şu anda yeni yaklaşımlar hayal ediliyor". (68)

New Deal for Nature tehdidini destekleyen tüm işletmeler ve kapitalizm yanlısı STK'lar gibi, Schwab da tamamen ve ciddi anlamda çevreye zararlıdır.

Ona göre, “temiz” ve “sürdürülebilir” enerjinin “nihai olasılığı” nükleer füzyonu içeriyor (69) ve uyduların "hala çevrimiçi erişimi olmayan 4 milyardan fazla insanı birbirine bağlamaya yardımcı olabilecek iletişim yollarıyla gezegeni kaplayacağı” günü dört gözle bekliyor. (70)

Schwab ayrıca, GDO'lu yiyeceklerin engellenmeden ileriye doğru ilerlemesini önleyen bürokrasiden dolayı esef duyuyor ve “Küresel gıda güvenliği ancak genetiği değiştirilmiş gıdalarla ilgili düzenlemelerin, gen düzenlemesinin ekinleri iyileştirmek için kesin, verimli ve güvenli bir yöntem sunduğu gerçeğini yansıtacak şekilde uyarlanması durumunda sağlanacaktır” uyarısında bulunuyor. (71)

Schwab'ın öngördüğü yeni düzen tüm dünyayı kucaklayacak ve bu nedenle defalarca belirttiği gibi, onu empoze etmek için küresel yönetim gerekiyor.

Tercih ettiği geleceğin “ancak gelişmiş küresel yönetimle gerçekleşeceği” (72) noktasında ısrar ediyor: "Bir tür etkili küresel yönetim" (73) gereklidir.

Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunun, olası bir "küresel düzen açığından" (74) kaynaklandığını iddia ederek, Dünya Sağlık Örgütü'nün "sınırlı ve azalan kaynakların yükü altında bulunmasını" olasılık dışı bir sebep olarak ekliyor. (75)

Schwab’ın gerçekte söylediği şey şudur: 4IR / büyük sıfırlama toplumu yalnızca gezegenin her yerinde aynı anda empoze edilirse işlev görecek, aksi takdirde "küresel zorlukları ele alma ve bunlara yanıt verme girişimlerimizde felç olacağız". (76)

Şunu kabul ediyor: "Özetle, küresel yönetim tüm bu diğer sorunların merkezinde yer alıyor". (77)

Bu her şeyi içine alan imparatorluk, herhangi bir nüfusun demokratik olarak başka bir yol izlemeye karar vermesi fikrine kaşlarını çatıyor. Schwab, bu "küresel normlardan izole olma riski, bu ülkeleri yeni dijital ekonominin geride kalanları arasında olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" (78) uyarısında bulunuyor.

Herhangi bir özerklik ve tabana aidiyet duygusu, Schwab'ın emperyalist perspektifinden bir tehdit olarak görülüyor ve 4IR sisteminde ortadan kaldırılması gerekiyor.

Schwab şöyle yazıyor: “Bireyler yaşamlarını bir yer, bir etnik grup, belirli bir kültür ve hatta bir dille en yakından özdeşleştiriyorlardı. Çevrimiçi katılımın ortaya çıkması ve diğer kültürlerden gelen fikirlere daha fazla maruz kalınması, kimliklerin artık eskisinden daha esnek olduğu anlamına geliyor… Tarihsel göç kalıpları ve düşük maliyetli bağlantıların birleşimi sayesinde, aile yapıları yeniden tanımlanıyor ”. (79)

Gerçek demokrasi, Schwab için temelde aynı kategoriye giriyor. Çoğu insanın hayatlarını mahvetme ve onları küresel bir tekno-faşist sömürü sisteminde köleleştirme planlarına gönüllü olarak katılmayacağını biliyor, bu yüzden onlara bu konuda söz hakkı vermek kesinlikle bir seçenek değil. 

Schwab'ın projesi için “paydaş” kavramının bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Yukarıda tartışıldığı gibi, bu demokrasinin yadsınmasıdır ve bunun yerine “çözüm oluşturmak için paydaş gruplarına ulaşma” vurgusu yapar. (80)

Halk, insanlar, bu sürece dahil edilirse, (hedeflenenler) sadece yüzeysel bir düzeyde kalacaktır. Gündem önceden planlanmış ve kararlar perde arkasında önceden alınmıştır.

Schwab, bunu etkileyici bir şekilde itiraf ediyor: “Düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, profesyoneller ve bilim adamları arasında bir güven kültürünü daha da geliştiren karşılıklı anlayışı sağlamak için tüm paydaşlar arasında yeniden bir diyalog kurmalıyız. Halk da dikkate alınmalı çünkü toplumu, bireyleri ve kültürleri etkileyen biyoteknolojik gelişmelerin demokratik şekillenmesine katılmalıdır ”. (81)

Dolayısıyla halkın da sonradan düşünülmesi gerekir. Doğrudan danışılması değil, sadece "dikkate alınması"! Ve insanların, halkın rolü, sadece biyoteknolojik gelişmelerin "şekillendirilmesine" "katılmak" olacaktır. Paydaş formülünün içine kasten yerleştirilmiş varsayımlar sayesinde, halkın biyoteknolojik gelişmeler fikrini gerçekten reddetme olasılığı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Aynı mesaj, Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirme kitabının sonuç bölümünün başlığında da ima ediliyor : "Dördüncü Sanayi Devrimini Şekillendirmek İçin Yapabilecekleriniz". (82) Tekno-zorbalığa meydan okunamaz veya durdurulamaz, yalnızca "şekillendirilir".

Schwab, bize "hayır" deme şansı vermeden, %1'in gündemini hepimize dayattığı son derece anti-demokratik yolu tanımlamak için "sistem liderliği" terimini kullanır.

Şöyle yazıyor: “Sistem liderliği, değişim için ortak bir vizyon geliştirmek - küresel toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmak - ve ardından sistemin faydalarının nasıl ve kime sağlandığını (belirleyen faktörleri) değiştirmek için ona göre hareket etmekle ilgilidir. Sistem liderliği, bireyler, işletme yöneticileri, sosyal etkileyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşların eylemlerini gerektirir ”. (83)

Başkaları "totalitarizm" terimini tercih etse de, bu tam spektrumlu yukarıdan aşağı kontrole Schwab, "insan varoluşunun sistem yönetimi" (84) şeklinde atıfta bulunur.

İtalya ve Almanya'daki tarihsel faşizmin ayırt edici özelliklerinden biri, demokrasi ve siyasi liberalizm tarafından egemen sınıfa (faşist dilde “Ulus”) dayatılan uygunsuz kısıtlamalara karşı sabırsız olmasıdır.

Hızlandırılmış bir "modernleşme" Blitzkrieg*’ine izin vermek için tüm bunların yoldan çekilmesi gerekiyordu.

Schwab'ın “teknolojik gelişme hızı ve teknolojilerin bir dizi özelliğinin önceki politika oluşturma döngülerini ve süreçlerini yetersiz kıldığını” iddia ettiği “çevik yönetişim” çağrılarında da aynı ruhun yeniden canlandığını görüyoruz. (85)

Şöyle yazıyor: “Yeni teknolojilerle baş edebilmek için yönetişim modellerinde reform yapma fikri yeni değil; ancak, bunu yapmanın aciliyeti, günümüzün gelişmekte olan teknolojilerinin gücü ışığında çok daha büyüktür… Çevik yönetişim kavramı, teknolojilerin kendilerinin ve bunları benimseyen özel sektör aktörlerinin çevikliğini, akışkanlığını, esnekliğini ve uyarlanabilirliğini eşleştirmeyi amaçlamaktadır.” (86)

“Yeni teknolojilerle baş edebilmek için yönetişim modellerinde reform yapma” ifadesi gerçekten oyunu burada ele veriyor. Faşizmde olduğu gibi, kapitalizmin ve onun kar artıran teknolojilerinin gereksinimlerini karşılamak için sosyal yapılar yeniden keşfedilmelidir.

Schwab, "çevik yönetişim" anlayışının, sözde politika laboratuvarları -"Çevik ilkeleri kullanarak yeni politika geliştirme yöntemlerini denemek için açık bir yetkiye sahip hükümet içinde korunan alanlar"- oluşturmayı ve iteratif, sektörler arası ve esnek yaklaşımlar kullanarak düzenlemeler geliştirmek için "hükümetler ve işletmeler arasındaki işbirliğini "geliştirici korumalı alanlar" oluşturmaya teşvik etmeyi içereceğini belirtiyor.” (87)

 Schwab'a göre devletin rolü, kapitalist hedefleri ilerletmektir, onları herhangi bir şekilde incelemeye tabi tutmak değil. Devletin hayatımızın kurumsal olarak ele geçirilmesini sağlamadaki rolünden taraf olsa da, karın özel ellere akışını yavaşlatabilecek düzenleyici işlevi konusunda daha az istekli ve bu nedenle “pazarlarda rekabet eden özel düzenleyicilerin ekosistemlerinin geliştirilmesini öngörüyor.” (88)

Schwab, 2018 tarihli kitabında sinir bozucu düzenlemeler sorununu ve veri -mahremiyet bağlamında "bu sınırların en iyi nasıl aşılacağını" tartışıyor.

“Acil durumlarda camı kırınız uyarısına benzer kamu-özel veri paylaşım anlaşmaları” önerisini sunuyor. “Bu anlaşmalar, yalnızca önceden kararlaştırılmış acil durumlarda (bir pandemi gibi) devreye girer ve gecikmeleri azaltmaya ve ilk müdahale ekiplerinin koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olabilir ve normal koşullar altında yasa dışı olabilecek veri paylaşımına geçici olarak izin verebilir ”. (89)

Tuhaf bir şekilde, iki yıl sonra gerçekten bir “salgın” ortaya çıktı ve bu “önceden kararlaştırılmış acil durumlar” gerçek oldu.

WEF, Ekim 2019'da kurgusal bir koronavirüs pandemisini modelleyen kötü şöhretli Event 201 konferansına ev sahipliği yaptığı için bu durum Schwab için çok fazla sürpriz olmamalıydı.

Ve Schwab, "Özel yatırımcılara, küresel CEO'lara ve fikir ve karar vericilere yönelik, tahmine dayalı kısa ve öz bir analiz" sunan Aylık Barometre isimli haber bültenini çıkaran Thierry Malleret ile birlikte yazdığı Covid-19: The Great Reset [Covid-19: Büyük Sıfırlama] adlı yeni bir kitap çıkarmak için vakit kaybetmedi. (90)


<<<Önceki                  Sonraki>>>


Winter Oak, 5 Ekim 2020, WinterOakOrg


Tamer Güner, 22.05.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri





 Çevirenin Notu:

*Blitzkrieg ya da Yıldırım Harbi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların temel savaş doktrinidir. Doktrinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. I. Dünya Savaşı'nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir.

NOTLAR

52. A.g.e % 3
53. Schwab,Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 17
54. A.g.e % 17
55. A.g.e 24%
56. Klaus Schwab, Thierry Malleret , Covid-19: The Great Reset (Cenevre: WEF, 2020), e-kitap. Sürüm 1.0. % 39
57. A.g.e % 37
58. A.g.e % 30,% 39
59. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 7
60. A.g.e 5%
61. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendiriyor. % 20
62. A.g.e % 20
63. A.g.e % 20
64. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. % 36
65. A.g.e % 54,% 22
66. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 39
67. Schwab,Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 71
68. A.g.e % 72
69. A.g.e % 69
70. A.g.e % 75
71. A.g.e % 56
72. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. % 40
73. A.g.e % 40
74. A.g.e % 37
75. A.g.e % 42
76. A.g.e % 41
77. A.g.e 41%
78. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 44
79. A.g.e 48%
80. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendiriyor. 84%
81. agy. 57%
82. A.g.e % 78
83. A.g.e % 79
84. A.g.e 60%
85. A.g.e % 82
86. A.g.e % 82
87. A.g.e % 82
88. A.g.e % 82
89. A.g.e % 83
90. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. 1%


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.




Seçkin Deniz Twitter Akışı