14 Mayıs 2021 Cuma

SA9193/TG338: Klaus Schwab ve Büyük Faşist Sıfırlaması-I

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab'in 'Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz'  (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World) adlı kitabındaki dehşet verici yeni kavramlara ve Cyborg'laştırılmış insan nesline odaklanmaktadır. Analizin 'İnsanı Değiştirme'yi, insanın doğal ve özel olan biyolojik ve psikolojik varlığını makineleştirmeyi ve özgürlüğünü tamamen elinden almayı hedefleyen Klaus Schwab gibi öjenik türlerin hedeflerini özetleyici şu cümlesi herkes için bir anlam taşımak zorundadır: "Schwab’ın sahip olduğu teknokratik faşist vizyon, insanları makinelerle "dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarında" birleştirecek; vücudumuza "Akıllı Toz" enfekte edecek ve görünüşe göre polisin beynimizi okuyabileceği sapkın bir trans hümanist düşünceden oluşmaktadır." İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytanî ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi söylemlerinde de sık sık rastladığımız, metin yazarlarının özenle seçtiği  'Yeni Normal', 'Yeni Düzen', 'Dördüncü Sanayi Devrimi', 'Paydaşlar', 'Ortaklıklar' gibi kavramlara 30 Ocak 2009'da "Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin!" şeklindeki tutumuyla karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü dışarıdan, her ne kadar farklı şeyler kastetse de, savaştıklarının diliyle konuşuyor olarak görünmektedir.
Seçkin Deniz, 14.05.2021


KLAUS SCHWAB AND HIS GREAT FASCIST RESET

1938'de Ravensburg'da doğan Klaus Schwab, korku ve şiddet, beyin yıkama ve kontrol, propaganda ve yalanlar, sanayicilik ve öjeni, insandışılaştırma ve “dezenfeksiyon”, bin yıl sürecek bir "yeni düzen"in ürpertici ve görkemli vizyonu üzerine inşa edilmiş bir polis devleti rejimi olan Adolf Hitler Almanya’sının çocuğudur.

Schwab, hayatını bu kâbusu yeniden keşfetmeye ve onu sadece Almanya için değil, tüm dünya için bir gerçeğe dönüştürmeye adamış görünüyor.

Daha da kötüsü, kendi sözlerinin defalarca doğruladığı gibi, Schwab’ın sahip olduğu teknokratik faşist vizyon, insanları makinelerle "dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarında" birleştirecek; vücudumuza "Akıllı Toz"(*) enfekte edecek ve görünüşe göre polisin beynimizi okuyabileceği sapkın bir trans hümanist düşünceden oluşmaktadır.

Ve göreceğimiz gibi, demokratik hesap verebilirliği aşmak, muhalefeti geçersiz kılmak, gündemlerini hızlandırmak ve “Büyük Sıfırlama“ adı altında bunu bizim irademize karşı insanlığın geri kalanına dayatmak için Schwab ve işbirlikçileri Covid-19 krizini kullanmaktadır.

2004 yılında İsrail tarafından kendisine verilen 1 milyon dolarlık Dan David Ödülü'nün de ortaya koyduğu gibi ne milliyetçi ne de antisemit olan Schwab elbette klasik anlamda bir Nazi değil.  

Ancak 21. yüzyıl faşizmi, insanlığı bariz bir şekilde otoriter yollarla kapitalizme uyacak şekilde yeniden şekillendirme ana projesini sürdürmek için farklı siyasi biçimler buldu.

Bu yeni faşizm bugün küresel yönetişim, biyogüvenlik, "Yeni Normal", "Doğa için Yeni Düzen" ve "Dördüncü Sanayi Devrimi" kisvesi altında gelişiyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun seksen yaşlarındaki kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Schwab, dev bir ağın üzerindeki bir örümcek gibi bu matrisin merkezinde oturuyor.

İtalya ve Almanya'daki orijinal faşist proje tamamen bir devlet ve iş dünyası birleşimi ile alakalıydı.

Komünizm, -teorik olarak! - halkın menfaati için iş dünyası ve sanayinin hükümet tarafından ele geçirilmesini öngörürken; faşizm, zengin elitlerin çıkarlarını korumak ve ilerletmek için devleti kullanmakla ilgiliydi.

Schwab, 1971'de İsviçre'deki Davos'ta yıllık toplantılar düzenleyen Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda, İkinci Dünya Savaşı sonrası bağlamında bu yaklaşımı sürdürüyordu.

Burada, işletmelerin hükümetle daha yakın işbirliğine girdiği "paydaş kapitalizmine” yönelik ideolojisini tanıttı.

"Paydaş kapitalizmi", Forbes iş dergisi tarafından "bir firmanın tüm paydaşlarının (müşteriler, çalışanlar, ortaklar, topluluk ve bir bütün olarak toplum) ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanması" olarak tanımlanmaktadır.

Bu kavram, belirli bir iş bağlamında bile, her zaman boş bir etikettir.  Forbes makalesinde belirtildiği gibi, bu kavram aslında sadece şu anlama gelmektedir; "Firmalar, mükemmel bir sosyal duyarlılık ve örnek bir fedakârlık sergileyen kamusal bir cepheyi korurken, hissedarlarına ve yöneticilerine özelde yüklü miktarda para kazandırmaya devam edebilirler".

Ancak genel bir sosyal bağlamda, paydaş kavramı daha da kötüdür, herhangi bir demokrasi fikrini, halk tarafından yönetimi, kurumsal çıkarların yönetimi lehine bir kenara bırakır.

Toplum artık yaşayan bir topluluk olarak değil, insan faaliyetinin tek geçerli amacı kârlılık olan bir işletme olarak görülüyor.

Schwab bu gündemi 1971'de Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (Makine Mühendisliğinde Modern İşletme Yönetimi) adlı kitabında ortaya koydu ve burada "paydaşlar" ( die Interessenten ) terimini kullanarak; insanları vatandaşlar, özgür bireyler veya üyeler olarak değil, büyük bir ticari girişimde ikincil katılımcılar olarak etkili bir şekilde yeniden tanımladı. 

Her bir insanın hayatının amacı, bu girişim için “uzun vadeli büyüme ve refah elde etmekti”; başka bir deyişle, kapitalist elitin zenginliğini korumak ve artırmaktı.

Bu durum, 1987'de, Schwab'ın Avrupa Yönetim Forumu adını Dünya Ekonomik Forumu (WEF) olarak değiştirdiğinde daha da netleşti.

WEF, kendi web sitesinde kendisini "kamu-özel sektör işbirliği için küresel bir platform" olarak tanımlarken; destekçileri de, "küresel gündemdeki kilit konuları tanımlamak, tartışmak ve ilerletmek için iş adamları, politikacılar, aydınlar ve toplumun diğer liderleri arasında nasıl ortaklıklar yarattığını” anlatıyor.

WEF'in oluşturduğu "ortaklıklar", demokrasiyi özenle ayıklanmış ve seçilmemiş bireylerden oluşan küresel bir liderlikle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bireylerin görevi, halka hizmet etmek değil, geri kalanımızın olabildiğince az müdahalesi ile %1'in kuralını o halka empoze etmektir.

Schwab'ın kamu harcamaları için yazdığı kitaplarda, kendisini iki yüzlü kurumsal bölünme ve yeşil yıkama (**) klişeleri ile ifade ediyor.

Aynı boş terimler zaman içinde tekraren servis yapılır. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz adını taşıyan kitabında,  "Paydaşların katılımı ve faydaların dağılımı" ve hepimizi "kapsayıcı, sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceğe götürecek" sürdürülebilir ve kapsayıcı ortaklıklar” dan bahsediyor! (1)

Bu yaygaranın ardındaki, WEF’in 2020 Davos konferansında hala durmaksızın teşvik ettiği “paydaş kapitalizmi”ni yönlendiren gerçek motivasyon, kar ve sömürüdür. 

Örneğin Schwab , 2016 tarihli Dördüncü Sanayi Devrimi adlı kitabında, işin Überizasyonu ve şirketler için, özellikle dijital ekonomide hızla büyüyen yeni kuruluşlar (start-up) için, ortaya çıkan avantajlar hakkında şöyle yazıyor: "İnsan bulut platformları çalışanları serbest meslek sahibi olarak sınıflandırdığından, onlar - şu an için - asgari ücret, işveren vergisi ve sosyal yardım ödeme zorunluluğundan muaftır ”. (2)

Aynı kapitalist duygusuzluk, çalışma hayatlarının sonuna yaklaşan ve iyi bir dinlenmeye ihtiyaç duyan insanlara karşı tutumunda da öne çıkıyor: "Yaşlanma ekonomik bir zorluktur çünkü emeklilik yaşları, toplumun yaşlı üyeleri işgücüne katkıda bulunmaya devam edebilecek şekilde önemli ölçüde artırılmadıkça (birçok ekonomik faydası olan bir ekonomik zorunluluk), bağımlı yaşlıların yüzdesi artarken çalışma çağındaki nüfus düşer ”. (3)

Bu dünyadaki her şey, egemen kapitalist sınıf için ekonomik zorluklara, ekonomik zorunluluklara ve ekonomik faydalara indirgenmiştir.

İlerleme efsanesi, bizi sömürmek ve kontrol etmek için tasarlanmış teknolojilerin insanlar tarafından kabul edilmesini sağlamak üzere %1 tarafından uzun süredir kullanılmaktadır ve Schwab, “Dördüncü Sanayi Devrimi, 1800'den beri milyarlarca insan için yaşam kalitesinde çarpıcı artışlara neden olan insani gelişmedeki tırmanışa devam etmek için önemli bir umut kaynağıdır” derken bu efsaneden faydalanmaktadır. (4)

Schwab coşkuyla anlatıyor: “Hayatta günlük olarak bir dizi küçük ama önemli düzenlemeler yaşayan bizler için çok önemli gelmese de bu, küçük bir değişiklik değildir - Dördüncü Sanayi Devrimi birinci, ikinci ve üçüncü Sanayi Devrimleri ile insan gelişiminde aynı seviyede yeni bir dönemdir ve bir kez daha bir dizi olağanüstü teknolojinin artan kullanılabilirliği ve etkileşimi tarafından yönlendirilmiştir ”. (5)

Ancak bazılarının iddia ettiği gibi teknolojinin ideolojik olarak tarafsız olmadığının da farkında. Teknolojiler ve toplumlar birbirini şekillendiriyor diyor. “Sonuçta, teknolojiler bir şeyleri nasıl bildiğimize, nasıl karar verdiğimize ve kendimiz ve birbirimiz hakkında nasıl düşündüğümüze bağlı. Kimliklerimiz, dünya görüşlerimiz ve potansiyel geleceklerimizle bağlantılıdır. Nükleer teknolojilerden uzay yarışına, akıllı telefonlara, sosyal medyaya, arabalara, ilaçlara ve altyapıya kadar - teknolojilerin anlamı onları politik kılıyor. "Gelişmiş" bir ulus kavramı bile, dolaylı olarak teknolojilerin benimsenmesine ve bunların bizim için ekonomik ve sosyal olarak ne anlama geldiğine dayanıyor ”. (6)

Arkasındaki kapitalistler için teknoloji hiçbir zaman toplumsal iyilikle ilgili olmadı ama tamamen kârla ilgiliydi ve Schwab, aynısının Dördüncü Sanayi Devrimi için de geçerli olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu konuda şöyle diyor: “Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri gerçekten yıkıcıdır - mevcut algılama, hesaplama, organize etme, eyleme geçme ve teslimat yöntemlerini altüst ederler. (Bu teknolojiler) kuruluş ve vatandaşlar için değer yaratmanın tamamen yeni yollarını temsil ediyorlar ”. (7)

Schwab, “değer yaratma” kavramının anlamının net olmadığı durumlar için bazı örnekler veriyor: “Dronlar, aramızda çalışan ve bir zamanlar gerçek insanları içeren işleri yapan yeni bir maliyet düşürücü çalışanı temsil ediyor” (8) ve “her zamankinden daha akıllı algoritmaların kullanılması çalışan üretkenliğini hızla artırıyor- örneğin, müşteri etkileşimleri için "canlı sohbet" desteğini artırmak (ve giderek artan bir şekilde değiştirmek) için sohbet botlarının kullanımında”. (9)

Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi sürecinde kendi cesur yeni dünyasının maliyet düşürücü, kar artıran harikaları hakkında bazı ayrıntılara giriyor.

Şöyle açıklıyor: “Avukatlar, finansal analistler, doktorlar, gazeteciler, muhasebeciler, sigortacılar veya kütüphaneciler kadar farklı mesleklerde yapılan işler, tahmin edilenden daha kısa sürede kısmen veya tamamen otomatikleştirilebilir..."

"Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, otomatik anlatım oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Narrative Science'ın kurucu ortağı Kristian Hammond, 2020'lerin ortalarına kadar haberlerin %90'ının insan müdahalesi olmadan (elbette algoritma tasarımı dışında)  bir algoritma tarafından üretilebileceğini tahmin ediyor.” (10)

Schwab'ın "yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizi temelden değiştiren bir devrim" konusundaki coşkusunu belirleyen bu ekonomik zorunluluktur. (11)

Schwab, “insanlığın daha önce deneyimlemiş olduğu hiçbir şeye benzemediğini” ısrarla vurguladığı 4IR (Dördüncü Sanayi Devrimi) hakkında lirik bir yorum yapıyor. (12)

Şöyle diyor: “Milyarlarca insanın mobil cihazlarla bağlanmasının sınırsız olasılıklarını düşünün, bu da benzeri görülmemiş işlem gücüne, depolama yeteneklerine ve bilgi erişimine yol açar. Veya geniş kapsamlı alanları kapsayan, gelişen teknolojik atılımların şaşırtıcı bir şekilde bir araya geldiğini düşünün. Geniş kapsamlı alanlara örnek olarak; yapay zeka (AI), robotik, nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar, 3D baskı, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum hesaplama verilebilir. Bu inovasyonların çoğu emekleme aşamasındadır, ancak fiziksel, dijital ve biyolojik dünyalarda teknolojilerin füzyonunda birbirlerini geliştirip güçlendirdikçe, gelişimlerinde bir dönüm noktasına zaten ulaşıyorlar ”. (13)

Schwab ayrıca, "eğitim sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirmek" için "sanal ve artırılmış gerçeklik kullanımını" içeren daha fazla çevrimiçi eğitimi (14), "evlere, giysilere ve aksesuarlara, şehirlere, ulaşım ve enerji ağlarına kurulan" sensörleri (15 ) tüm önemli "veri platformları" ile akıllı şehirleri dört gözle bekliyor.

Schwab, "Her şey akıllı ve internete bağlı olacak" diyor ve "sığırlara bağlanan sensörler bir cep telefonu ağı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabildiğinden" bu (teknoloji), hayvanları da kapsayacak. (17)

Schwab, "Hızlandırılmış aşı nesillerini" (18) ve "büyük veri teknolojilerini" mümkün kılan "akıllı hücre fabrikaları" fikrini seviyor. (19)

Bunların, "vatandaşlara ve müşterilere hizmet etmek için yeni ve yenilikçi yollar sunacağına" dair bize güvence verirken (20) kişisel hayatımızın her yönü hakkında bilgi toplamak ve satmaktan kazanç elde eden şirketlere itiraz etmeyi bırakmamız gerektiğini belirtiyor. 

Schwab, "Karar vermek için kullanılan verilere ve algoritmalara güven oluşturmak hayati önem taşıyacak" diyor. "Vatandaşın mahremiyet konusundaki endişeleri ve iş ve yasal yapılarda hesap verebilirlik tesis etme, düşünme konusunda ayarlamalar gerektirecektir". (21)

Nihayetinde, tüm bu teknolojik heyecanın tamamen kâr veya Schwab'ın 21. yüzyıl kurumsal gazetesinde terimlendirmeyi tercih ettiği şekilde “değer” etrafında döndüğü açıktır.

Böylelikle blockchain teknolojisi harika olacak ve "her türlü değer değişimi blok zincirinde barındırılabildiğinden, ticareti yapılabilir varlıklarda bir patlama" yaratacaktır. (22)

Schwab, dağıtılmış defter teknolojisinin(***) (Distributed Ledger Technology – DLT) kullanılması, “dijital ürün ve hizmetlerde büyük değer akışlarının arkasındaki itici güç olabilir ve yeni pazarları internete bağlı herkes için erişilebilir hale getirebilecek güvenli dijital kimlikler sağlayabilir” diye ekliyor. (23)

Genel olarak, 4IR'nin egemen iş dünyası elitleri ile alakası; “tamamen yeni değer kaynakları yaratacak olması” (24) ve “Üçüncü Sanayi Devrimi’nde sıkışmış bir zihniyetle hayal edilmesi imkânsız olan değer yaratma ekosistemlerine yol açacak olmasıdır.” (25)

Schwab'ın da kabul ettiği gibi, 5G aracılığıyla sunulan 4IR teknolojileri, özgürlüğümüze eşi görülmemiş tehditler oluşturuyor: "Dördüncü sanayi devriminin araçları, yeni gözetim biçimleri ve sağlıklı, açık toplumlara ters düşen diğer kontrol araçlarını mümkün kılıyor". (26)

Ancak bu durum, "sensörlerin, kameraların, yapay zekanın ve yüz tanıma yazılımının yakınsamasıyla kamu suçlarının azalacağını" söyleyen Schwab’ın bu teknolojileri olumlu bir şekilde sunmasını engellemiyor. (27)

Bu teknolojilerin "zihnimizin şimdiye kadar özel (kalan) alanına nasıl girebileceğini, düşüncelerimizi okuyup davranışlarımızı nasıl etkileyebileceğini" zevkle anlatıyor. (28)

Schwab şunları öngörüyor: “Bu alandaki yetenekler geliştikçe, kolluk kuvvetlerinin ve mahkemelerin suç eylemi olasılığını belirleme, suçu değerlendirme ve hatta muhtemelen anıları doğrudan insanların beyinlerinden alma tekniklerini kullanma eğilimi artacaktır. Bir gün, ulusal bir sınırı geçmek bile, bir bireyin güvenlik riskini değerlendirmek için ayrıntılı bir beyin taramasını gerektirebilir ”. (29)

WEF şefinin bilim kurgu geleceğine olan tutkusuna kapılıp gittiği zamanlar var. Bu gelecekte, "uzun mesafeli insan uzay yolculuğu ve nükleer füzyon olağandır" (30) ve trend olacak iş modeli, "yalnızca düşünerek bir sosyal medya gönderisi yazmanın sağlayacağı zaman kazancı için kişinin kendi düşüncelerine erişim (izni vererek yapacağı) ticareti" içerebilir. (31) 

(Çev: Kişi sosyal medyada daha hızlı mesaj yazabilmek ve paylaşım yapabilmek için düşünce yoluyla bunları yapma opsiyonunu kullanabilecek ancak bunun için kendi düşüncelerine erişim imkânı için izin vermesi gerekecektir) 

“Dördüncü Sanayi Devrimi ve son sınır” (32) başlığı altında “uzay turizmi” nden bahsetmek, “insansız hava araçlarıyla dolu bir dünya, olasılıklarla dolu bir dünya sunar” fikri gibi neredeyse komiktir. (33)

Ancak okuyucu Schwab'ın kitaplarında tasvir edilen dünyada ilerlemeye devam ettikçe, durumun aslında hiç de komik olmadığı ortaya çıkar.

Gerçek şu ki, şu anda kurulmakta olan yeni küresel düzenin merkezinde yer alan bu oldukça etkili figür, doğal sağlıklı insan yaşamına ve topluma bir son verme hayalleri kuran su katılmadık bir transhümanisttir.

Schwab, gerektiği gibi uyarıldığımızdan emin olmak için bu mesajı defalarca tekrarlıyor.

"Biyoteknolojiden yapay zekaya, dördüncü sanayi devriminin tetiklediği akıllara durgunluk veren yenilikler, insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor" (34) diye yazıyor.

"Gelecek hem biyolojik hem de sosyal açıdan insan olmanın ne anlama geldiğine dair anlayışımıza meydan okuyacak”. (35)

"Nöroteknoloji ve biyoteknolojideki gelişmeler şimdiden bizi insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulamaya zorluyor". (36)

Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek adlı kitabında bunu daha ayrıntılı olarak şöyle açıklıyor : 

“Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri, çevremizdeki fiziksel dünyanın bir parçası olmakla kalmayacak- bizim bir parçamız olacaklar. Nitekim, bazılarımız akıllı telefonlarımızın kendimizin bir uzantısı haline geldiğini zaten hissediyor. Giyilebilir bilgisayarlardan sanal gerçeklik kulaklıklarına kadar günümüzün harici cihazları neredeyse kesinlikle bedenlerimize ve beyinlerimize yerleştirilebilir hale gelecektir. Dış iskeletler ve protezler fiziksel gücümüzü artırırken nöroteknolojideki gelişmeler bilişsel yeteneklerimizi artıracak. Kendi genlerimizi ve çocuklarımızın genlerini daha iyi manipüle edebilir hale geleceğiz. Bu gelişmeler derin soruları gündeme getiriyor: İnsan ve makine arasındaki sınırı nereye çekiyoruz? İnsan olmak ne demektir? " (37)

 Bu kitaptaki bir bölümün tamamı “İnsanı Değiştirmek” temasına ayrılmış. Burada, ağzının suyu akarak "yeni teknolojilerin tam anlamıyla bizim bir parçamız olma yeteneği" nden bahsediyor ve "doğamızı yeniden tanımlayacak dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarını" içeren bir cyborg geleceği için yakarıyor. (38)

Şöyle yazıyor: “Bu teknolojiler kendi biyolojimiz içinde işleyecek ve dünyayla etkileşim şeklimizi değiştirecek. Onlar beden ve zihin sınırlarını aşabilir, fiziksel yeteneklerimizi geliştirebilir ve hatta yaşamın kendisi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilirler ”. (39)

“Vücudumuzun cilt bariyerini kıran aktif implante edilebilir mikroçipler”, “akıllı dövmeler”, “biyolojik bilgi işlem” ve “özel tasarlanmış organizmalar” hayalleri kuran Schwab için hiçbir ihlal çok ileri gitmiş gibi görünmüyor. (40)

Schwab, "Algılayıcıların, bellek anahtarlarının ve devrelerin yaygın insan bağırsağı bakterilerinde kodlanabileceğini" (41), 

"her biri bir kum tanesinden çok daha küçük, antenlere sahip tam bilgisayar dizileri olan Akıllı Tozlar"ın artık kendilerini vücudun içinde organize edebildiğini” ve        

"İmplante edilmiş cihazların, normalde sözlü olarak ‘yerleşik’ bir akıllı telefon aracılığıyla ifade edilen düşünceleri ve beyin dalgaları ve diğer sinyalleri okuyarak potansiyel olarak ifade edilmemiş düşünce veya ruh hallerini iletmeye de yardımcı olacağını” mutlu bir şekilde bildiriyor. (42)

Schwab'ın 4IR dünyasında ufukta gözüken “sentetik biyoloji”, dünyanın teknokratik kapitalist yöneticilerine “DNA yazarak organizmaları özelleştirme yeteneği” veriyor. (43)

İnsanların beynine tamamen yapay anıların yerleştirildiği nöroteknoloji düşüncesi, "beyinlerimizi kortikal modemler, implantlar veya nanobotlar aracılığıyla sanal gerçekliğe bağlama olasılığı" nedeniyle bazılarımızın bir şekilde hasta hissetmesi için yeterlidir. (44)

Bunların hepsinin, "değer yaratımı için yeni endüstrileri ve sistemleri müjdelemesi" ve "Dördüncü Sanayi Devriminde yepyeni değer sistemleri yaratmak için bir fırsatı temsil etmesi" nedeniyle - elbette! - kapitalist vurgunculuğun büyük çıkarları için olduğunu öğrenmek, pek de rahatlatıcı değil. (45)

Peki ya "organik dokuların bio- baskısı (bioprinting)" (46) ya da "hayvanların ilaç ve diğer tedavi biçimlerini üretmek için potansiyel olarak tasarlanabileceği" önerisi? (47)

Etik itiraz var mı?

“İneklerin sütünde hemofili hastalarında bulunmayan bir kan pıhtılaşma unsuru üretecek şekilde tasarlanacakları gün çok uzak değil. Araştırmacılar, insanlara nakledilecek uygun organlar yetiştirmek amacıyla domuzların genomları üzerinde mühendislik çalışmalarına çoktan başladılar” diyen Schwab için belli ki tüm bunlar iyi şeyler. (48)

Durum gittikçe daha da rahatsız edici hale geliyor. Bunlar, Schwab'ın doğduğu Nazi Almanya’sının uğursuz öjeni programından bu yana, insan toplumu tarafından haddi aşmak olarak nitelendirildi.

Ancak şimdi, öjeniğin yeniden canlanma zamanının geldiğini açıkça hisseden Schwab, genetik düzenleme ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Canlı embriyolar içindeki insan genomunu hassas bir şekilde manipüle etmenin artık çok daha kolay olması, gelecekte belirli özelliklere sahip olan veya belirli bir hastalığa karşı dirençli tasarımcı bebeklerin(****) gelişini görme ihtimalimiz olduğu anlamına geliyor”. (49)

Kevin Warwick, 2002'de kötü şöhretli trans hümanist incelemesi Ben, Sayborg ( I, Cyborg)'da şunları öngörüyor: “İnsanlar, geleceğin makinelerinin sunduğu süper zeka ve ekstra yeteneklerden yararlanarak, onlarla birleşip evrim geçirebilecekler. Tüm bunlar, bilim kurgu dünyasında ‘sayborg’ olarak bilinen yeni bir insan türünün gelişimine işaret ediyor. Bu, herkesin bir sayborg olması gerektiği anlamına gelmiyor. Bir insan olarak halinizden memnunsanız, öyle olsun, olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Ama uyaralım - tıpkı biz insanların şempanze kuzenlerimizden yıllar önce ayrılması gibi, sayborglar da insanlardan ayrılacak. İnsan olarak kalanların bir alt tür olma olasılığı yüksektir. Onlar bilfiil geleceğin şempanzeleri olacaklar ”. (50)

Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi kitabının özellikle yıkıcı bu pasajında, doğuştan gelen kalabalıktan ayrılan “üstün” gelişmiş yapay trans-insan elitinin aynı geleceğine işaret ediyor gibi görünüyor: “İnsanların sürekli olarak adapte olmasını gerektiren radikal bir sistemik değişimin eşiğindeyiz. Sonuç olarak, değişimi kucaklayanlar ile ona direnenlerin damgasını vurduğu, dünyada giderek artan bir kutuplaşmaya tanık olabiliriz.

Bu, daha önce açıklandığı şekilde, toplumsal eşitsizliğin ötesine geçen bir eşitsizliğe yol açar. Bu ontolojik eşitsizlik, adapte olanları direnenlerden - kelimenin tam anlamıyla maddi kazananları kaybedenlerden - ayıracaktır. Kazananlar, kaybedenlerin mahrum kalacağı, dördüncü sanayi devriminin (genetik mühendisliği gibi) belirli kesimleri tarafından üretilen bir tür radikal insan gelişiminden bile faydalanabilir. Bu durum, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen sınıf çatışmaları ve başka uyuşmazlıkları yaratma riski taşıyor ”. (51)

Sonraki>>>


Winter Oak, 5 Ekim 2020, WinterOakOrg


Tamer Güner, 14.05.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

 Çevirenin Notu:

*Smart Dust-Akıllı Toz için bkz. https://eminealtindal.com/2019/05/29/smart-dust-akilli-toz/

**Yeşil Yıkama: Bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla yaydığı yanlış bilgi.

*** Dağıtılmış defter, birden çok site, kurum veya coğrafyadaki bir ağ üzerinden yayılmış ve senkronize edilen bir veritabanıdır. Dağıtılmış defterler, işlemlerin halka açık tanıklara sahip olmasını sağlayarak herhangi bir siber saldırıyı daha da zor hale getirirler. Ağın her bir düğümündeki (node) katılımcılar, söz konusu ağda paylaşılan kayıtlara erişebilir ve aynı kopyanın sahibi olurlar. Ayrıca defterde yapılan tüm değişiklikler veya eklemeler, tüm katılımcılara dakikalar hatta saniyeler içerisinde yansıtılır ve kopyalanır. Aslında dağıtılmış defter teknolojisinin altına yatan asıl şey, bitcoinin altında yatan teknoloji olan blockchaindir.  https://koinbulteni.com/dagitilmis-defter-teknolojisi-distributed-ledger-technology-dlt-nedir

**** Tasarımcı bebek: Genetik yapısı genellikle belirli bir geni içerecek veya bir hastalıkla ilişkili genleri ortadan kaldıracak şekilde seçilmiş veya değiştirilmiş bebektir.


NOTLAR

(Tüm referanslar, sayfa numaraları bulunmayan e-kitaplardan alınmıştır. Bu nedenle sayfa numarası yerine referans yeri “ % “ sembolü ile belirtilmiştir.)

1. Klaus Schwab ve Nicholas Davis, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz (Cenevre: WEF, 2018), e-kitap, 20%, 19%, 3%
2. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Cenevre: WEF, 2016), e-kitap. % 28 
3. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 18 
4. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 3
5. a.g.e %3
6. a.g.e %13
7. a.g.e %1
8. a.g.e %54
9. a.g.e %9
10. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 22,% 24
11. a.g.e %3
12. a.g.e %3
13. a.g.e %3
14. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 20 
15. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 12
16. a.g.e %79
17. a.g.e %76
18. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 56 
19. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 79
20. a.g.e %79
21. a.g.e %80
22. a.g.e %85
23. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendiriyor. % 6
24. a.g.e %8
25. a.g.e %9
26. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 56 
27. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 35
28. a.g.e 6% 
29. a.g.e 61% 
30. a.g.e 49% 
31. a.g.e 59% 
32. a.g.e 74-75% 
33. a.g.e 54%
34. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 57 
35. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 55
36. a.g.e % 2 
37. a.g.e % 9 
38. a.g.e % 27 
39. a.g.e % 27
40. Schwab, Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek,% 30, Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi, % 68, Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek % 30
41. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 30 
42. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 68. 
43. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 8, % 14 
44. Schwab, Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek. % 63
45. a.g.e % 59 
46. a.g.e %51
47. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 14
48. a.g.e %14
49. a.g.e %15
50. Kevin Warwick, I, Cyborg (Londra: Century, 2002), s. 4. Ayrıca bkz. Paul Cudenec, Nature, Essence and Anarchy (Sussex: Winter Oak, 2016). 
51. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. % 57


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.
Seçkin Deniz Twitter Akışı