23 Şubat 2021 Salı

SA9090/TG330: Köleliğin Şekillendiricileri: Plan - 1. Bölüm

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna odaklanmaktadır. İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan  Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytanî ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler.
Seçkin Deniz, 23.02.2021

SHAPERS OF SLAVERY: THE PLAN

“Şahit olduğumuz şey, kontrolde bir değişiklik ve yeni kontrol sistemlerinin mühendisliği. Öyleyse bunu bir darbe olarak düşünün. ”

Catherine Austin Fitts, Covid-19 gündeminin arkasında neyin yattığına dair gerçekleştirmiş olduğu mükemmel bir video röportajda böyle diyor. 2,7 milyon görüntülemenin ardından YouTube tarafından bu video kaldırıldı, ancak makalenin yazımı sırasında vimeo'da hala mevcuttu.

Fitts uyarıda bulunuyor: Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünyayı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur.

"Bunu bir kölelik sistemi olarak tanımlıyorum."


Klaus Schwab

Dünya Ekonomik Forumu'ndan Klaus Schwab başlangıçta Büyük Sıfırlama, Yeni Normal veya Dördüncü Sanayi Devrimi planını, "İnsanlığın daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemeyen" şeklinde nitelendirdiğinde, pek azımız onun aklında ne olduğunu tam olarak anladık.


Jordan Henderson: 'Koyun, Çobanlar ve Bir Keçi'

Son aylarda bu durum değişiyor, giderek daha fazla insan araştırma yapıyor ve şu anda dayatılanlar hakkındaki endişe verici gerçeği fark ediyor.

Sistemin bekçileri, bu farkındalığı sadece "komplo teorileri" olarak görmezden gelmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Schwab'ın görüşlerinin, tüm dünyanın fiilen yönetilme şeklini etkileme kapasitesi sınırlı, yaşlı bir Almanın sözleri olduğunu iddia ediyorlar.

Ama aslında, Schwab'ın Büyük Sıfırlama’sı (Great Reset) sadece retorik değil; o ve kurumsal suç ortakları, yıllardır soygunlarını yaymak için muazzam bir işbirlikçi ağı oluşturmakla meşguldüler.

Bu organizasyonlardan biri, 2011 yılında Schwab tarafından kurulan; İsviçre, Cenevre'de kayıtlı ve Dünya Ekonomik Forumu ofislerinde üslenmiş olan Global Shapers (Küresel Şekillendiriciler) Topluluğu’dur.

Küresel Şekillendiriciler Topluluğu web sitesinde kendisini, "eylem halindeki gençliğin gücünü" temsil eden; "diyaloğu, eylemi ve değişimi yönlendiren gençlerden oluşan bir ağ" olarak tanımlıyor.


Site, organizasyonun 150 ülkede 400'den fazla merkezde organize edilen yaklaşık 10.000 "Şekillendirici" ve 3.000 "Mezun" içerdiğini açıklıyor.

“Projeler, afetlere müdahale ve yoksullukla mücadeleden, iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı topluluklar oluşturmaya kadar çok çeşitli bir alanı kapsıyor. Şekillendiriciler uzmanlık, eğitim, gelir ve ırk bakımından birbirinden farklı olsa da değişim yaratma arzusunda birleşiyorlar”.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bize anlattığı (kendi terimini kullanacak olursak) "hikaye"ye göre, Küresel Şekillendiriciler planı, "bir hareket inşa etmek" ile ilgilidir.

Sitede şu ifadeler yer alıyor: “Gençlerin çözüm oluşturma, politika oluşturma ve kalıcı değişim için merkezi bir role sahip olduğu bir dünyaya inanıyoruz.

Bu nesil, muazzam küresel zorlukları miras aldı, ancak mevcut durumla yüzleşme ve değişim için gençlerin liderliğinde çözümler sunma yeteneğine sahip".

Gerçekten bu bir "hikâye". Küresel Şekillendiriciler, WEF Genel Merkezinden yönetilmektedir ve "çözümleri", "gençlerin önderliğinde" olmaktan uzaktır.

WEF’in 2019-2020 yıllık raporunda da açıkça görüldüğü gibi, projenin amacı insanları “politikayı etkilemek ve eyleme geçirmek” üzere “mobilize etmek”.

Bu, insan toplumunu küçük bir grup iş köpekbalığına fayda sağlayacak bir yöne itmek amacıyla, dünya çapında sahte bir "hareketi" sofistike bir şekilde kullanma girişimidir.

Bu girişim, demokrasinin yadsınmasıdır; çünkü bizim için tasarladıkları gelecek, kâbus gibi kölelik sistemleri, çoğu insanın arzuladığı bir şey değildir.

Sorumluluktan ancak, "Covid'le savaşma" veya "gezegeni kurtarma" veya "kapsayıcılığı artırma" girişimi bahanesiyle gözümüzü boyayarak kaçabilirler.

Küresel Şekillendiriciler planının merkezindeki bu aldatma, onun doğru bir şekilde bir komplo olarak tanımlanabileceği anlamına geliyor - insanlığın büyük çoğunluğuna karşı kendi menfaatlerini düşünen bir elit kesim tarafından başlatılan bir komplo.

WEF'in “hareketi” bir yalan olduğundan ve tamamen WEF'in ve onun destekçilerinin görüş ve çıkarlarını geliştirmeyi amaçladığından, herhangi bir gencin, WEF'in aklındaki “kalıcı değişim” türündeki bir şey için “merkezi” bir rol oynamasına izin verilmesi mümkün değildir.

Yalnızca 18-27 yaşları arasındaki doğru türdeki gençlerin “hareket” e girmesine izin verilmesi için dikkatli bir filtreleme ve tarama süreci oluşturuldu.

Brüksel Küresel Şekillendiricileri, "potansiyelleri bakımından istisnai" olanlar ve "etki yaratma arzusuna" sahip olanları aradıklarını belirtiyor.

Londra Küresel Şekillendiricileri ise şartlarını şöyle açıklıyor: "Her başvuru geniş bir kriter yelpazesine dayalı olarak en az dört Şekillendirici tarafından değerlendirilir ve ortalama puan alınır".

Listelenen kriterler: "Etki motivasyonu", "bağlılık ve topluluk zihniyeti", "başarı" ("kendi alanlarında etki gösteren ve liderlik geçmişine sahip olan veya kesinlikle liderlik yörüngesinde bulunan adayları arıyoruz. ") Ve" liderlik potansiyeli ".

 İşe alınacak adaylar, “Şekillendirme”  amacı için bir çaba göstermeleri beklendiği konusunda uyarılır: "Merkez için haftada minimum 1-2 saat zaman ayırmanızı, yerel ve bölgesel etkinliklere katılma açısından ek taahhüt ve Merkez projelerine aktif liderlik ve / veya katılım istiyoruz”.

"Her yıl uygun alanlardan daha şaşırtıcı başvuru sahipleri arasında seçim yapmakla uğraşıyoruz ve her platform üyesinin topluluğumuza katkıda bulunması bu noktada önemlidir".

Ve neden herhangi bir genç, Küresel Şekillendiricilerin bir parçası olmak istesin?

“Şekillendiriciler olarak, topluluğun ve WEF'in desteğiyle projelere başlama ve katılım için eşsiz bir fırsata sahibiz. Projeler bir yana hem WEF'in hem de kendi üyelerimizin olağanüstü toplayıcı gücü, birinci sınıf konuşmacılar ve diğer katılımcılarla etkinlikler düzenlememize ve bunlara katılmamıza imkân sağlıyor.”

"Ayrıca, merkez üyeliği, Davos'taki WEF Yıllık Toplantısına ve diğer önemli etkinliklere katılmak için başvurma fırsatı da dahil olmak üzere, daha geniş Dünya Ekonomik Forumu topluluğuyla bağlantı kurma erişimi sağlar".

Küresel Şekillendiriciler, işe alım materyallerinde bile "etki" (impact) kelimesini kullanmayı çok severler.

Muhtemelen çok zeki olduklarını düşünüyorlar, çünkü çekmeye çalıştıkları gençlerin bir kısmı ve genel halk, "etkinin" sadece dünyada büyük bir fark yaratmakla ilgili bir şey olduğunu hayal edecekler.

Ama aslında bu, finansal parazitler için İnsanların "beşerî sermaye" statüsüne indirgendiği Büyük Sıfırlama gündeminin en sinsi unsurlarından biri olan sosyal etki yatırımına açık bir atıftır.

Alison McDowell, aşağıdaki 10 dakikalık videoda bu durumu oldukça iyi açıklıyor.


https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LVr9NBxJj2A&feature=emb_logo&ab_channel=AlisonMcDowell

Küresel Şekillendiricilerin web sitesinde Impact adlı bir bölüm bile var, bu bölüm tematik başlıklar altında kendi merkezlerinden çeşitli projeler sunuyor.

Düşünce yapılarını anlayabilmek için, sitede yer alan 'Şehrimin Geleceğini Şekillendirmek' başlıklı alt bölümlerden birini inceleyelim.

Küresel Şekillendiricilerin geleceğinin küçük kasaba veya köyler veya kırsal yaşamla değil, yalnızca şehirlerle ilgili olabileceğini unutmayın.

Bu steril büyükşehir görünümü, onların dünya “topluluğunun” birbirinden biraz farklı şekle sahip bir dizi ofis bloğu ile temsil edildiği logolarına da yansımış.

İstedikleri gelecekte ağaçlara, hayvanlara veya gerçek insanlara yer yok ...

Sitede 'Şehrimin Geleceğini Şekillendirmek' adını taşıyan bölümde yer alan 55 Şekillendirici projesinde öngörülen cesur yeni yarın, hayatın "akıllı enerji şebekeleri, e-yönetişim cihazları, evsizlikle başa çıkmak için 3D baskı" ve "internet erişimi olmayan nüfusları birbirine bağlamak için" çalışarak "dijital uçurumun üstesinden gelmek"  üzerine odaklandığı; "Kapsayıcı girişimcilik", "hikâye anlatımı" ve "akıllı hareketlilik" faaliyetlerinden birisi.

(Planladıkları gelecekte) Altyapıda "Nesnelerin İnterneti (IoT) ağı", "Akıllı yol altyapısı", "akıllı binalar", "IoT teknolojileri" ve “her vatandaşın çöp yönetimini oyunlaştıran bir mobil uygulama çözümü" aracılığıyla gerçekleşecek "sorumlu çöp yönetimi" üzerinden elektronik olarak bağlamanın umulduğu "dijital turizm" faaliyetleri olacak.

 “Vatandaşların bir devlet hizmetiyle etkileşimleri sırasındaki yüz ifadelerini haritalayarak, insan duygularını tanıma teknolojisinin yetkililer tarafından kullanılması” ihtimalini dört gözle kim beklemez ki?

Elbette bunların tümü, Klaus Schwab'ın çeşitli kitaplarında uzun uzadıya anlattığı Dördüncü Sanayi Devrimi'nin bir parçasını oluşturuyor.

Kendisinin ve meslektaşlarının ürettiği sahte “topluluk” tarafından bu kadar sık  bu konudan bahsedilmesi şaşırtıcı değildir.

Gerçekten de Küresel Şekillendiricilerin resmi ortaklarından birisi, Time dergisinin sahibi ve WEF'in San Francisco'daki Dördüncü Sanayi Devrimi Forum Merkezi'nin açılış başkanı milyarder Marc Benioff'un başkanlık ettiği bulut bilişim şirketi Salesforce'tur.

Bununla birlikte, "Dördüncü Sanayi Devrimi" teriminin, "Şehrimin Geleceğini Şekillendirmek" bölümünde rapordan rapora öne sürülmesindeki amansız ısrar oldukça şaşırtıcıdır!

"Dördüncü sanayi devriminin başlangıcı, yenilikçi çözümler için fırsatlar sunar".

"Şirketler ve kurumlar, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin değişikliklerini önceden tahmin edebilmeli ve hızla adapte olabilmeli ve şehirler ve topluluklar da aynısını yapabilmelidir ".

"Dördüncü Sanayi Devrimi'nde başarılı olmanın anahtarı, bunun gerektirdiği dönüşümlere liderlik etmek olacaktır. Bu, çevik liderliğin iki unsurunu gerektirecektir: yıkıcı teknolojilerin* farkındalığı ve bunlardan en iyi şekilde yararlanma stratejileri ”.

"Dördüncü Sanayi Devrimi, geleceğin şehirleri ve toplumlarının vizyonunu etkileyen birçok değişiklik, fırsat ve zorluklar getiriyor ".

"Dördüncü Sanayi Devrimi, insanların nasıl etkileşim kurduğu ve işi nasıl tanımladığımız konusunda temel etkilere sahip olacak ".

"4IR teknolojileri ve işin geleceği için hazırlanın ".

“Yapay zekâ ve Şeylerin İnterneti tarafından yönlendirilen Dördüncü Sanayi Devrimi (4IR), herkesin hayatını değiştirecek “.

“4. Sanayi Devrimi'nin fırsat ve risklerine saygı duyan yeni anlatı ”.

"Daha yenilikçi iş ortamı yaratma çabalarını ölçeklendirir ve gençlerin istihdam ve girişimcilik için 4IR fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olur". 

“Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilgili yeterliliklere sahip toplulukları destekleyin ".

"Dördüncü Sanayi Devrimi'nin belirleyici bir özelliği, değişim hızıdır".

Dördüncü Sanayi Devrimi'nin neleri içerdiği konusunda herhangi bir şüpheniz olması durumunda, Küresel Şekillendiriciler kendi web sitelerinin bir köşesinde bu temaya adanmış kullanışlı bir açıklama sunuyor.

Bazıları tarafından ifadeler oldukça ürpertici bulunabilir: “Dördüncü Sanayi Devrimi, insanların yaşama, çalışma ve birbirleriyle ilişki kurma biçimlerinde temel bir değişikliği temsil ediyor. Bu devrimin hızı, genişliği ve derinliği bizi ülkelerin nasıl geliştiğini, kuruluşların nasıl değer yarattığını ve hatta insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorluyor ”.

Hatta insan olmanın ne anlama geldiğini…

Winter Oak, 9 Ocak 2021, WinterOakOrg


Sonraki>>>


Tamer Güner, 23.02.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

Yıkıcı Teknoloji: Dijital veya ileri teknolojiler icat edildikçe, mevcuttaki eski modeller onlarla birlikte gelen tüm süreçleriyle birlikte çöpe gitmekte, yok olmaktadır. Yeni teknolojinin “yıkıcılığı” mevcut teknoloji ve süreçler üzerinde gösterdiği bu sonuçtan dolayıdır. https://www.karel.com.tr/blog/yikici-teknolojiler-kapimizda


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı