4 Mart 2021 Perşembe

SA9105/TG331: Köleliğin Şekillendiricileri: Liderlik - 2. Bölüm

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna odaklanmaktadır. İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan  Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytanî ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler.
Seçkin Deniz, 04.03.2021

SHAPERS OF SLAVERY: THE LEADERSHIP

Küresel Şekillendiriciler hakkındaki açılış makalemizden, projenin temelde anti-demokratik olduğu açıkça anlaşılmalıdır.

Demokratik bir toplum, işlerin nasıl organize edilmesi ve tamamlanması gerektiğini tartışırken ve karar verirken yurttaşlarının katılımıyla kendi kendisini şekillendirir.

Ancak, adlarından da anlaşılacağı gibi Küresel Şekillendiriciler, toplumu yukarıdan ve kendi çıkarları doğrultusunda "şekillendirmek" istiyor.

Bunu açıkça, Varlıklı Elitlerin Dünya Diktatörlüğü’nü ilan ederek değil, bu “şekillendirme” aşağıdan geliyormuş gibi yaparak, dürüst olmayan bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

Büyük ticari çıkarlar adına mutlak yönetim anlamına gelen aldatıcı “paydaş demokrasisi” terimi, ikiyüzlü bir şekilde “Küresel Şekillendiriciler Topluluğu” terimiyle eşleştiriliyor.

Toplum aşağıdan yukarı doğru insanların bir araya gelmesiyle oluşan organik bir şeydir. 

Küresel Şekillendiriciler projesi ise bunun tam tersidir. Bu, kendini başka şekilde gösteren yukarıdakilerin insanları manipüle etmesidir.

Araştırmacı gazeteci Cory Morningstar’ın söylediği gibi; “İyi gibi gizlenmiş kurumsal suiistimalin grotesk bir görüntüsü”. 

Tamamen yukarıdan aşağıya bir organizasyon olan Küresel Şekillendiricilerin elbette bir liderliği var.

Şimdi göreceğimiz gibi, bu liderlerin kimliği, dünya çapındaki bu anti-demokratik komplonun arkasında yatan gündem ve çıkarlar açısından çok aydınlatıcıdır.

Kuruluşun web sitesi bize şunu söylüyor : "Küresel Şekillendiriciler Topluluğu, iş dünyası, hükümet ve sivil toplumdan liderleri içeren bir Vakıf kurulu tarafından yönetilmektedir".

Otoriter trans hümanist gündemini, Ekim 2020 tarihli 'Klaus Schwab ve Büyük Faşist Sıfırlama' adlı makalemizde derinlemesine incelediğimiz, Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve icra başkanı olan Klaus Schwab, şüphesiz ki lider listesinin başında yer alıyor.

 Küresel Şekillendiriciler liderleri listesinde Schwab’ın altında, 2003 yılında “askeri-endüstriyel kompleks Bush Cheney dost-kapitalizm yönetiminin merkez üssü” olarak tanımlanan ve özel bir sermaye şirketi olan Carlyle Group'un kurucu ortağı ve CEO'su David M. Rubenstein yer alıyor.

11 Eylül'den sonraki Küçük Sıfırlamanın en büyük faydalanıcılarından biri olan gizemli Carlyle Group, silah endüstrisiyle yoğun bir şekilde ilgileniyor. 2020 tarihli bu makalede ifade edildiği gibi; şirket, savaştan "yüklü bir şekilde kazanç sağladı".

Rubenstein, Wikipedia'nın tahmin edilebilir mülayim diliyle "Amerikalı bir milyarder iş adamı ve hayırsever" olarak ifade ediliyor. Kendisi, CIA ile yakından bağlantılı olan Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) başkanıdır.

Rubenstein ayrıca, yüksek profilli bir ABD “düşünce kuruluşu” olan ve dört yıl önce bu sitede detaylandırdığımız gibi; Bill & Melinda Gates Vakfı, bankacılar JPMorgan Chase, John L. Thornton (Goldman Sachs'ın eski başkanı) ve Katar devleti gibi kaynaklardan fonlanan Brookings Enstitüsünün fon sağlayıcısı ve emekli başkanıdır.

Temmuz 2016'da CIA direktörü John Brennan, Brookings'in “21. Yüzyıl Güvenlik ve İstihbarat Merkezi'nde" ABD için ortaya çıkan zorluklar, gelişmiş sorgulama teknikleri, drone'lar, siber tehditler ve Suudi Arabistan'da terörizm hakkında önemli bir konuşma yaptı.

Rubenstein, Kasım 2020 analizinde açıkladığımız gibi, Büyük Sıfırlamanın ardındaki küresel “hikâye anlatımı” entrikalarında kilit bir rol oynadığı görülen Harvard Kennedy Okulu'na 60 milyon dolar bağışladı.

Harvard, spesifik olarak, küresel elitlerin "inanılmayacak derecede zengin" genç üyelerine, onları "sosyal etki" yatırım dünyasına yönlendirmek için özel bir eğitim kursu sağlıyor. Kurs, WEF ile "işbirliği içinde" düzenlenmektedir.

WEF'in Küresel Şekillendiriciler liderleri listesinde bir sonraki isim, Küresel Şekillendiriciler’in resmi ortaklarından biri olan Accenture'da baş lider ve insan kaynakları sorumlusu olan Ellyn Shook .

Bu çok uluslu profesyonel hizmetler şirketi, son zamanlarda, Kanada konut sektöründe "tam bir iş ve teknoloji dönüşümünün" gerçekleşmesinde; "California’da Eyalet Çapında Otomatik Sosyal Yardım Sistemi" kurulmasında; Birleşik Krallık'taki evlere akıllı sayaç dağıtımında yer aldı.

Accenture de elbette “topluluk etkisi” ile çok ilgileniyor.

Ellyn Shook'un Accenture'ın sitesindeki profili, aynı zamanda World50 isimli bir organizasyonun "aktif üyesi" olduğunu ortaya koyuyor.


 Ellyn Shook

Organizasyon, kendisini "Dünya çapında saygın kuruluşlardan en üst düzey yöneticiler için fikir, çözüm ve işbirliğine dayalı keşifleri içtenlikle paylaşmaya yönelik; basın, rekabet ve talepten muaf özel bir topluluk" olarak tanımlıyor.

Bu videoda, World50 CEO'su David Wilkie, organizasyonun “makro ekonomik olaylar, dünyada olup bitenler, çevremizdeki manzaranın geleceğini yeniden şekillendiren şeyler, bozulma, inovasyon” gibi konular ile ilgilendiğini ve amacının iş liderlerinin "çevrelerindeki dünyada daha büyük bir etki yaratmalarına yardımcı olmak” olduğunu açıklıyor.

Anahtar terimler: "Geleceği yeniden şekillendirmek". "Bozulma". "Etki".

Bu adreste, World50'nin faaliyetlerine biraz daha ışık tutuluyor: “Merkezi Atlanta, Georgia'da bulunan ve 2004'te kurulan World50, önde gelen şirketlerde üst düzey yöneticilere hizmet veren münhasır, yalnızca davetli eşdüzeyler arası bir ağ ve bilgi alışverişi platformudur”.

Genel olarak, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, World50, faaliyetlerinin gerçekte neleri içerdiğini hiçbir ayrıntıda ifşa etmeye istekli görünmüyor.,


World50 sitesi

Sitede yer alan bir sayfada kibirli bir şekilde şu ifadeler yer alıyor; “Dikkat çekmemeye çalışıyoruz. (Bize inanmıyor musunuz? Kendi başınıza neler bulabileceğinizi görün.) Ve biz bu şekilde kalmasını seviyoruz. Bunu şu şekilde açıklayalım: Yaptığımız her şey üyelerimizin hizmetindedir. Ama epey şey yapıyoruz. Ve bunların çoğu inanılmaz derecede harika."

Sitede, World50 İç Zirvesi, “çevremizdeki dünyayı nasıl yeniden şekillendirebileceğimize dair iç konuşmaları ateşleyen uzman, lider ve tetikleyicilerin bir araya gelmesi” olarak açıklanıyor.

“Üyelerimizle ve kendimizle alakalı olmak bizim işimiz. Bazen hantal kavramları tartışmak için inovasyon, değişim yönetimi ve jeopolitik tahmin gibi bir jargon kullanırız; ancak, gerçekten sadece dünyanın bazı en zeki insanlarıyla arkadaş olduğumuzu ve bunu daha iyi anlamamıza yardımcı olduklarını kastediyoruz. (Gerçekten çok akıllılar.) "

Oh evet, hepsi çok “inanılmaz derecede havalı”, elit çevrelerinin dışındaki herkesi dışlayan, “dahili konuşmalar” yoluyla dünyayı “yeniden şekillendirmeyi” hedefleyen bu “gerçekten çok zeki” bireyler.

World50'den Ellyn Shook'un WEF'in Küresel Şekillendirici saldırısı için neden bu kadar uygun olduğunu anlamak kolay.

Kenya'dan Küresel Şekillendirici Wanjuhi Njoroge, People Planet Africa'nın kurucusudur. Bu kuruluşun web sitesinden , “Afrika nüfusunun % 70'ini oluşturan kırsal toplulukları bünyesinde barındıran, sürdürülebilir Kapsayıcı Kalkınma alanında faaliyet gösteren bir danışmanlık firması” olduğunu öğreniyoruz.


Wanjuhi Njoroge

Firma, “Sosyal olarak kapsayıcı, çevresel olarak sürdürülebilir, kâr sağlayan ve bir kuruluşun kilit paydaşlarının aktif katılımını sağlayan yenilikçi çözümler, iş modelleri, programlar, girişimler ve faaliyetler” konusunda “şirketler ve hükümetlerle” yakın bir şekilde çalışıyor.

People Planet Africa, WEF'in kurumsal gazete sözlüğünü iyi bir şekilde kullanıyor: "Kırsal topluluklarla çalışıyoruz ve devlet kurum ve kuruluşlarının işlerine sürdürülebilirliği dahil etmelerine yardımcı olarak pozitif etki ve kârlarının artmasını sağlıyoruz".

Sürdürülebilir asalak elitler için etki ve kâr el ele gider.

Njoroge aynı zamanda "Afrika anlatısını değiştirmeyi amaçlayan genç ve dinamik bir grup" olan Nelig Group Ltd'nin kurucusu ve başkanıdır .

Nairobi Küresel Şekillendiriciler merkezine göre Njoroge, “Afrika nüfusunun % 70'ini oluşturan kırsal toplulukları dışlamayan eğitim ve kapsayıcı kalkınma konusunda tutkulu” bir şahsiyettir.

Bu cümle aslında WEF ve işbirlikçilerinin, görünüşte yumuşak "kapsayıcı" kelimesiyle ne demek istediğini anlamak için oldukça kullanışlıdır.

Aslında bu, dünyadaki hiçbir insanın, şu anda Afrika'da doğaya yakın yaşayanların bile, endüstriyel sömürü ve kontrol sistemlerinden bağımsız olarak yaşamasını istemediklerine işaret ediyor.

Onlar için bu insanların hepsi, küresel iş "paydaşları" tarafından hevesle tüketilecek ve daha fazla kar ve güce dönüştürülecek "insan sermayesi" dir.

2019'da Njoroge , İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Ashoka (Çev: sosyal girişimcilik platformu) tarafından desteklenen, bakanlık dışı bir kamu kuruluşu olan British Council ile ortaklaşa düzenlenen ‘Impact!Africa‘ sanal konferansına katıldı.

Ashoka, Antonis Schwarz gibi ultra zengin bireyler ile Rob Hopkins gibi “aktivistler” arasında bağlantı kuran ve ayrıca, Dünya Bankası dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara tavsiyelerde bulunan, "hayır kurumları" tarafından finanse edilen garip bir organizasyondur.

Bu etkinliğin belirtilen amacı, Büyük Sıfırlama'nın çarpık terminolojisine özgü bu cümlenin ikincil anlamı olan "Afrika'yı tamamen değiştirme" olgusuydu.

Konuşma, “özel sektör sermayesinde kalabalıklaşma ve Afrika'nın ekonomik kırılganlığını azaltma becerisi, kıtanın en acil ihtiyaçlarına pazar bazlı çözümler sunma " ve “sosyal girişimcilerin kendilerini etki yatırımcılarıyla ilişki kurmaya nasıl hazırlayabilecekleri” ile ilgiliydi.

"Teşebbüs hayırseverliği ve yatırım başarısını etkileme" konulu oturumda, modern deyimle "hayırseverliğin", zenginlerin paralarını fakirlere vermeleri ile ilgili değil, zenginlerin fakirleri sömürerek daha da zenginleşmeleri ile ilgili olduğunu hatırlatan bir üslup kullanılmıştı.

Bu bağlamda, “gençler Afrika'nın demografik temettüsüdür” ifadesi çarpıcıdır.

Schwab'ın kitaplarında açıkça belirtildiği gibi, WEF ve Great Reset'in amaçlarından biri, insanları ve toplulukları büyük iş vampirlerinin açgözlü ilgisinden korumak için uygulamaya konulan tüm bu sinir bozucu düzenlemeleri ortadan kaldırmaktır.

Elbette, Impact!Africa etkinliği, “Afrika'daki inovasyon düzenlemesinin değerlendirilmesi ve kıtada inovasyonu ve girişimciliği teşvik eden olumlu bir politika ortamını ilerletmek için gerekli adımları” içeriyordu.

Bir diğer Afrika Küresel Şekillendirme lideri, Wikipedia tarafından kaçınılmaz şekilde "hayırsever" olarak tanımlanan Tony Onyemaechi Elumelu'dur.

Elumelu, Heirs Holdings, United Bank for Africa ve Transcorp'un başkanıdır. Kendisi aynı zamanda, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'in Özel Sermaye Grubu Afrika Danışmanı ve Birleşmiş Milletler’in ‘Herkes için Sürdürülebilir Enerji Girişimi’ Küresel Danışma Kurulu üyesidir.

Nijeryalı milyarder, Tony Elumelu Vakfı aracılığıyla Tony Blair Afrika Yönetişim Girişimi'nde de yer alıyor.

İki Tony’nin mütevazı şekilde adlandırılan kuruluşları, Blair-Elumelu Burs Programı olarak bilinen ve belirli Afrika ülkelerinin ekonomik dönüşümünde özel sektörün rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir ortaklığa dahildir. 


Tony Elumelu ve Tony Blair

Blair'in Afrika planları, "rekabet gücünü artıracak" ve "özel yatırımı çekecek ve besleyecek" "dönüşüm hükümetlerini" içeriyor.

Elemelu şöyle diyor: “Afrika, Bay Blair gibi bir arkadaşı olduğu için şanslı”.

Elemelu'nun arkadaşı ve Küresel Şekillendiriciler liderlerinden biri olan Basima Abdulrahman'ın tesadüfen anavatanı olan Irak'ta da aynı şeyi söyleyip söylemediklerini merak ediyoruz.


Basima Abdulrahman

Abdulrahman, KESK Yeşil Yapı Danışmanlığı'nın kurucusu ve CEO'su olarak, “yeşil şehir planlaması ve sürdürülebilir mimari” işinde kendi tanımıyla bir “kadın girişimci” dir.

Abdülrahman, anlaşılan Blair'in desteklediği yasadışı işgal ve işgalin yol açtığı yıkımdan sonraki Irak'ı "geri inşa etme" konusunda çok başarılı olmuş kişilerden biri.

Küresel Şekillendiricilerin diğer liderleri arasında, Suudi Arabistan Riyad Bankası'nın başkan yardımcısı Khalid Alkhudair, "aktivist" film yapımcısı Sharmeen Obaid Chinoy ve Venezuela merkezli bir “Akıllı Şehir start-up” şirketi olan ViKua'nın kurucu ortağı ve CEO'su Juan Jose Pocaterra yer alıyor. 

Küresel Şekillendiriciler sitesindeki listenin en altında Eric Tse var.

 Aslında Tse, Küresel Şekillendiriciler 2019-2020 yıllık raporundaki Vakıf Kurulu kadrosunda hiç görünmüyor.

Sino Biopharmaceutical genel müdürü olarak tanımlanan bu genç Çinli milyarder, aslında servetini 2019'da aile şirketinden devralmış.

Hong Kong'lu olmasına rağmen, Tse'nin Çin anakarasındaki politikacılarla yakın bağları var.

CNN haberine göre: “Babası Tse Ping daha önce, ülkenin en üst siyasi danışma organı olan Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) komite üyesi olduğu için bu şaşırtıcı bir durum değil”.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümü olan 1 Ekim 2019'da “genç Tse, yalnızca davetli konuklara ve ileri gelenlere açık olan Pekin kutlamalarına katıldı”.

Dolayısıyla, WEF ile birlikte daha fazla küresel şirket kontrolü ve sömürü için çalışan ve komünist bir devletin kuruluşunu kutlayan bir Big Pharma (Büyük İlaç Firmaları) milyarderimiz var!


 Eric Tse 70. yıl dönümü kutlamalarında

Tse'nin Küresel Şekillendiriciler Vakıf Kurulu’ndaki yeri, başka bir Çinli katılımcının yeri pahasına gelmiş gibi görünüyor.

Küresel Şekillendiriciler Yıllık Raporu 2019-20’nin 32nci sayfasında yer alan Vakıf Yönetim Kurulu sunumunda, Çin'in devasa çokuluslu teknoloji ve e-ticaret şirketi Alibaba kurucusu Jack Ma’nın da ismi blunuyor.

Ancak şu anda mevcut çevrimiçi versiyonda Ma’nın adı geçmiyor.

Kendisinin gerçek ismiyle Ma Yun, Çin'deki en zengin insanlardan biridir. Forbes'e göre net geliri 58,4 milyar dolardır.

Şu anda Ma'nın nerede olduğuna dair hararetli bir sürü spekülasyon var.


Jack Ma

International Business Times 4 Ocak 2021'de şunları söyledi: “Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'nde 25. sırada yer alan Ma’nın, Ekim ayı sonlarında Şangay'da düzenlenen bir konferansta küresel mali düzenleyicileri eleştirdikten ve ekonomik reform çağrısında bulunduktan sonra ortadan kaybolduğu bildirildi.”

“Ma'nın söyledikleri, fintech firması Ant Group Co'nun 37 milyar dolarlık halka arzını askıya alan Çinli yetkililer tarafından iyi karşılanmadı”.

Ma, Çin Komünist Partisinin bir üyesi olmasına rağmen, basında çıkan haberlerde Çin hükümetinin Ma ve şirketlerine karşı hareketlerinin "Alibaba'ya yönelik bir antitröst soruşturması" içerdiğini söylüyor.

Er ya da geç, en büyük imparatorluklar bile toza dönüşecek.


<<< Önceki                                Sonraki>>>


Winter Oak, 10 Ocak 2021, WinterOakOrg


Tamer Güner, 04.03.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı