28 Mayıs 2021 Cuma

SA9218/TG340: Klaus Schwab ve Büyük Faşist Sıfırlaması-III

       Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab'in 'Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz'  (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World) adlı kitabındaki dehşet verici yeni kavramlara ve Cyborg'laştırılmış insan nesline odaklanmaktadır. Analizin 'İnsanı Değiştirme'yi, insanın doğal ve özel olan biyolojik ve psikolojik varlığını makineleştirmeyi ve özgürlüğünü tamamen elinden almayı hedefleyen Klaus Schwab gibi öjenik türlerin hedeflerini özetleyici şu cümlesi herkes için bir anlam taşımak zorundadır: "Schwab’ın sahip olduğu teknokratik faşist vizyon, insanları makinelerle "dijital ve analog yaşamın ilginç karışımlarında" birleştirecek; vücudumuza "Akıllı Toz" enfekte edecek ve görünüşe göre polisin beynimizi okuyabileceği sapkın bir trans hümanist düşünceden oluşmaktadır." İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytanî ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi söylemlerinde de sık sık rastladığımız, metin yazarlarının özenle seçtiği  'Yeni Normal', 'Yeni Düzen', 'Dördüncü Sanayi Devrimi''Paydaşlar''Ortaklıklar' gibi kavramlara 30 Ocak 2009'da "Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin!" şeklindeki tutumuyla karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü dışarıdan, her ne kadar farklı şeyler kastetse de, savaştıklarının diliyle konuşuyor olarak görünmektedir.
Seçkin Deniz, 28.05.2021


KLAUS SCHWAB AND HIS GREAT FASCIST RESET

Temmuz 2020'de yayınlanan Covid-19: The Great Reset [Covid-19: Büyük Sıfırlama] isimli kitap, "pandemi sonrası dünyanın neye benzeyebileceği ve belki de neye benzemesi gerektiği hakkında varsayımlar ve fikirler" geliştirmeyi hedefliyor. (91)

Schwab ve Malleret, Covid-19'un "dünyanın son 2000 yılda yaşadığı en az ölümcül pandemilerden biri olduğunu" kabul ediyor ve "COVID-19'un sağlık ve ölüm açısından sonuçlarının önceki pandemilere kıyasla hafif olacağını" ekliyor. . (92)

"(Pandemi) Varoluşsal bir tehdit veya on yıllardır dünya nüfusu üzerinde iz bırakacak bir şok oluşturmuyor" diye de ekliyorlar. (93)

Yine de inanılmaz bir şekilde bu "hafif" hastalık, aynı anda "Büyük Sıfırlama" bayrağı altında eşi görülmemiş bir toplumsal değişim için bahane olarak sunuluyor!

Ve Covid-19'un büyük bir "şok" oluşturmadığını açıkça beyan etseler de, yazarlar krizin daha geniş etkisini tanımlamak için aynı terimi defalarca kullanıyorlar.

Schwab ve Malleret, Covid-19'u toplumlarımızda ani ve önemli değişiklikleri kolaylaştıran uzun bir olaylar geleneğine yerleştiriyor.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatıyorlar: “II.Dünya Savaşı, yalnızca küresel düzende ve küresel ekonomide temel değişiklikleri tetiklemekle kalmayıp, aynı zamanda radikal olarak yeni politikaların ve sosyal sözleşme hükümlerinin yolunu açan (kadınların seçmen olmadan önce işgücüne katılması gibi) tipik bir dönüşüm savaşıydı. Bir pandemi ile savaş arasında açık bir şekilde temel farklılıklar vardır (ilerleyen sayfalarda biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız), ancak dönüştürücü güçlerinin büyüklüğü karşılaştırılabilir. Her ikisi de daha önce hayal bile edilemeyecek boyutlarda dönüştürücü bir kriz olma potansiyeline sahiptir”. (94)

Ayrıca , Covid-19 ve 9/11 arasında doğrudan bir karşılaştırma yapma konusunda birçok çağdaş "komplo teorisyenine" de katılıyorlar: "Bu, 11 Eylül 2001 terörist saldırılarından sonra olan şeydir. Tüm dünyada, yaygın kameralar kullanmak gibi yeni güvenlik önlemleri, elektronik kimlik kartları istemek ve çalışanların veya ziyaretçilerin giriş ve çıkışta kaydının alınması norm haline geldi. O zamanlar bu önlemler aşırı kabul ediliyordu ama bugün her yerde kullanılıyor ve 'normal' kabul ediliyor ”. (95)

Herhangi bir tiran, görüşlerini hesaba katmadan bir halkı yönetme hakkını ilan ettiğinde, "aydınlanmış" olduğu için ahlaki olarak bunu yapmaya yetkili olduğu iddiasıyla diktatörlüğünü meşrulaştırmaktan hoşlanır.

Aynı şey, kitapta "aydınlanmış liderlik" olarak sınıflandırılan Schwab'ın büyük sıfırlanmasının Covid kaynaklı tiranlığı için de geçerlidir: "İklim değişikliğine karşı mücadelede zaten ön saflarda yer alan bazı liderler ve karar vericiler, uzun vadeli ve daha geniş çevresel değişiklikler uygulamak için pandeminin neden olduğu şoktan yararlanmak isteyebilir. Aslına bakılırsa, krizin boşa gitmesine izin vermeyerek pandemiyi 'iyi kullanacaklardır’ ”. (96)

Küresel kapitalist yönetici elitler, "paniğin neden olduğu şoktan yararlanmak" için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve bize, salgının en başından itibaren, anlaşılmaz bir nedenden ötürü hayatlarımızdaki hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olamayacağına dair güvence veriyorlar.

Schwab ve Malleret, virüsün sadece "hafif" olduğunu kabul etmelerine rağmen, Yeni Normal çerçeveyi kullanma konusunda oldukça istekliler.

"Bu bizim dönüm noktamız" diye seviniyorlar. "Pek çok şey sonsuza dek değişecek". "Yeni bir dünya ortaya çıkacak". "COVID-19'un ortaya çıkardığı toplumsal ayaklanma yıllarca ve muhtemelen nesiller boyu sürecek". “Birçoğumuz işler ne zaman normale dönecek diye düşünüyoruz. Kısa yanıt şudur: asla ”. (97)

 Hatta “pandemi öncesi dönem” ile “pandemi sonrası dünya” arasında yeni bir tarihsel ayrım önerecek kadar ileri gidiyorlar. (98)

Şöyle yazıyorlar: “Bu tür bir sonucun radikal değişiklikleri geliyor öyle ki; bazı uzmanlar 'koronavirüsten önce' (KÖ) ve 'koronavirüsten sonra' (KS) döneminden bahsediyor. Bu değişikliklerin hem hızlılığı hem de beklenmedik doğası karşısında şaşırmaya devam edeceğiz - birbirleriyle birleştiklerinde, ikinci, üçüncü, dördüncü ve daha fazla sonuçlara, basamaklı etkilere ve öngörülemeyen sonuçlara neden olacaklar. Bunu yaparken, bizim aşamalı olarak geride bırakacağımızdan tamamen farklı bir 'yeni normal' şekillendirecekler. Dünyanın neye benzeyeceği veya neye benzemesi gerektiğine dair inançlarımızın ve varsayımlarımızın çoğu bu süreçte paramparça olacak ”. (99)

2016'da Schwab, "davranışı değiştirmek için teknolojiyi kullanmanın yeni yollarını" (100) arıyordu ve şu öngörüde bulunuyordu: "Gelişen teknolojik devrimin ölçeği ve genişliği, öylesine olağanüstü oranlarda ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere yol açacaktır ki bunları tasavvur etmek neredeyse imkansızdır”. (101)

Schwab’ın teknokratik gündeminin ilerletilmesini umduğu bir yol, daha önce de belirttiğimiz gibi, sahte yeşil kapitalistler tarafından önerilen iklim değişikliğine sahte "çözümler" üretilmesi idi.

Schwab ve Malleret, "çevresel sıfırlama" başlığı altında şunları söylüyor: "İlk bakışta, pandemi ve çevre sadece uzaktan akraba kuzenler gibi görünebilir; ama düşündüğümüzden çok daha yakın ve iç içeler”. (102)

Bağlantılardan birisi, hem iklim hem de virüs “krizlerinin”, WEF ve benzerleri tarafından küresel yönetişim gündemlerini zorlamak için kullanılmış olmasıdır. Schwab ve ortak yazarının belirttiği gibi, "doğaları gereği küreseldirler ve bu nedenle ancak küresel biçimde koordine edilerek düzgün bir şekilde ele alınabilirler". (103)

 Diğer bir bağlantı, "salgın sonrası ekonomi" ve "yeşil ekonomi" nin (104), büyük ölçüde aynı büyük iş sektörleri için muazzam karlar içermesidir.

Covid-19, Schwab ve Malleret'in de bildirdiği gibi, çevresel tahribattan para kazanmayı uman kapitalistler için açıkça harika bir haber oldu: “ESG (Çev: Environmental, Social, and Corporate Governance: Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) stratejilerinin pandemiden fayda sağladığına ve muhtemelen daha fazla fayda sağlayacağına dair inanç çeşitli anketler ve raporlarla destekleniyor. İlk veriler, sürdürülebilirlik sektörünün 2020'nin ilk çeyreğinde geleneksel fonlardan daha iyi performans sergilediğini gösteriyor ”. (105)

Sözde "sürdürülebilirlik sektörünün" kapitalist köpekbalıkları, devletin ikiyüzlü vurgunculuğu finanse etmek için araçsallaştırıldığı, Covid-bahaneli büyük faşist sıfırlamadan elde edecekleri tüm paranın beklentisiyle ellerini neşeyle ovuşturuyorlar. 

Schwab ve Malleret'in sözlerine dikkat edin: “Özel sermayeyi doğa yanlısı-pozitif ekonomik değerin yeni kaynaklarına yoğunlaştırmanın anahtarı, daha geniş bir ekonomik sıfırlamanın bir parçası olarak, temel politika araçlarını ve kamu finansman teşviklerini kaydırmak olacaktır”. (106)

 “Systemiq tarafından Dünya Ekonomik Forumu ile işbirliği içinde hazırlanan bir politika belgesi, doğa yanlısı-pozitif ekonomiyi inşa etmenin 2030 yılına kadar yılda 10 trilyon dolardan fazlası anlamına gelebileceğini tahmin ediyor ... Çevreyi sıfırlamak bir maliyet olarak değil, daha çok ekonomik aktivite ve istihdam fırsatları yaratacak bir yatırım olarak görülmelidir.” (107)

Schwab'ın ortaya koyduğu iklim ve Covid krizlerinin iç içe geçmesi göz önüne alındığında, orijinal planın iklim krizinin arkasına sığınarak Yeni Normal sıfırlamayı dayatmak olduğunu tahmin edebiliriz.

Ama belli ki, Greta Thunberg ve büyük şirket destekli Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) için yapılan tüm bu tanıtım, bu tür önlemleri meşrulaştırmak üzere halk arasında yeterince panik körüklemedi.

Covid-19, Schwab'ın amaçlarına mükemmel bir şekilde hizmet ediyor, çünkü ortaya koyduğu acil zorunluluk, tüm sürecin gerekli incelemeye gerek kalmadan hızlandırılmasına ve aceleye getirilmesine izin veriyor.

“Bir pandeminin ilgili zaman-ufku ile iklim değişikliği ve doğa kaybı arasındaki bu önemli fark, pandemik bir riskin hızlı bir şekilde sonuçlanacak acil eylem gerektirdiği anlamına gelirken; iklim değişikliği ve doğa kaybı da acil eylem gerektirse de sonuç (veya iktisatçıların jargonunda 'gelecekteki ödül') yalnızca belirli bir zaman gecikmesi ile gelecektir ”. (108)

Schwab ve arkadaşları için Covid-19, yıllardır bize dayatmak istedikleri her şey için büyük bir ivmelendiricidir.

Kendisinin ve Malleret'in dediği gibi: “Pandemi, kriz patlak vermeden önce zaten görünen jeopolitik eğilimleri açıkça şiddetlendiriyor ve hızlandırıyor”. (109)

Pandemi, bu geçişi hızlandırarak bir dönüm noktası oluşturacak. Sorunu netleştirdi ve pandemi öncesi statükoya dönüşü imkânsız hale getirdi ”. (110)

Toplumun şu anda gittiği istikametten dolayı duydukları zevki zar zor gizleyebiliyorlar: "Pandemi, halihazırda uygulanmakta olan teknolojik değişiklikleri katalize ederek (diğer temelde yatan küresel ve yerel meseleler üzerindeki şiddetlenme etkisiyle karşılaştırılabilir) ve herhangi bir dijital işi veya herhangi bir işletmenin dijital boyutunu 'turbo şarj ederek' inovasyonu daha da hızlandırılacaktır”. (111)

“Pandemi ile birlikte, pek çok analistin yıllardır ne anlama geldiğinden tam olarak emin olmadan bahsettiği 'dijital dönüşüm' katalizörünü bulmuş oldu. Kapatılmanın önemli bir sonucu, dijital dünyanın kararlı ve genellikle kalıcı bir şekilde genişlemesi ve ilerlemesi olacaktır.

"Nisan 2020'de, birtakım teknoloji lideri, sağlık krizinin yarattığı ihtiyaçların çok çeşitli teknolojilerin benimsenmesini ne kadar hızlı ve radikal bir şekilde hızlandırdığını gözlemledi. Birçok şirketin, sadece bir ay gibi bir süre içinde, teknoloji kullanımı açısından birkaç yıl hızla ileri sardığı ortaya çıktı ”. (112)

Kader açıkça Klaus Schwab'a gülümsüyor çünkü bu Covid-19 krizi, on yıllardır teşvik ettiği gündemin hemen hemen her yönünü mutlu bir şekilde ilerletmeyi başardı.

Bu nedenle, o ve Malleret, “pandeminin işyerinde otomasyonun benimsenmesini ve kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda daha fazla robotun kullanılmasını hızlandıracağını” memnuniyetle belirtiyor. (113)

Dünya çapındaki kilitlenmeler, söylemeye gerek yok ki, çevrimiçi alışveriş sunan işletmeler için büyük bir finansal destek sağladı.

Yazarlar şöyle diyor: “Tüketicilerin ürünlere ihtiyacı var ve alışveriş yapamazlarsa, kaçınılmaz olarak bunları çevrimiçi satın almaya başvuracaklar. Alışkanlık ortaya çıktıkça, daha önce hiç çevrimiçi alışveriş yapmamış kişiler bunu rahatlıkla yapmaya başlarken, daha önce kısmen çevrimiçi alışveriş yapan kişiler muhtemelen buna daha fazla güvenecekler. Bu durum, kilitlenmeler sırasında belirgin hale geldi. ABD'de Amazon ve Walmart, talepteki artışa ayak uydurmak için toplam 250.000 çalışanı işe aldı ve çevrimiçi hizmet sunmak için devasa bir altyapı inşa etti. E-ticaretin bu şekilde hızla büyümesi, çevrimiçi perakende sektörünün devlerinin krizden salgın öncesi dönemdekinden daha güçlü çıkacağı anlamına geliyor ”. (114)

Şöyle ekliyorlar: “Cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığıyla bize daha çeşitli şeyler ve hizmetler ... getirildikçe;   e-ticaret, temassız işlemler, dijital içerik, robotlar ve drone teslimatları gibi farklı sektörlerdeki şirketler gelişecek.  Alibaba, Amazon, Netflix veya Zoom gibi firmaların kilitlenmelerden 'kazananlar' olarak çıkmaları tesadüf değil ”. (115)

Doğal bir sonuç olarak, WEF gibiler sayesinde büyük şirketler tarafından ele geçirilen ve kontrol edilen hükümetlerin, altında büyük işletmelerin "kazananlar” olduğu yeni bir gerçeklik "empoze etmelerinin" tesadüfi olmadığını öne sürebiliriz…

Dördüncü Endüstriyel Represyon’dan çıkar sağlayacak tüm iş sektörleri için Covid'den ilham alan iyi haberlerin asla sonu gelmez.

 Schwab ve Malleret, “Pandemi çevrimiçi eğitim için bir nimet olabilir” diyor. "Asya'da, çevrimiçi eğitime geçiş özellikle dikkat çekicidir. Öğrencilerin dijital kayıtlarında keskin bir artış, çevrimiçi eğitim işletmeleri için çok daha yüksek değerlendirme ve 'eğitim teknolojisi' start-up'ları için daha fazla sermaye mevcudiyeti söz konusudur.” (116)

Çevrimiçi sporlar da yükselişe geçmiştir: “Sosyal mesafe bir süreliğine belirli sporların uygulanmasını kısıtlayabilir;  bu durum, e-sporun her zamankinden daha güçlü bir şekilde genişlemesine fayda sağlayacaktır. Teknoloji ve dijital asla uzakta değildir! ”. (117)

Bankacılık sektöründen de benzer haberler var: “Kriz sırasında çevrimiçi bankacılık etkileşimleri, kalitede bir düşüş olmadan ve uyumluluk artışı ile yüzde 10'dan yüzde 90'a yükseldi”. (118)

Yazarların da açıkladığı gibi, Covid'den ilham alan çevrimiçi aktiviteye geçiş, krizden muazzam karlar elde eden Big Tech'e (Büyük Teknoloji Şirketleri) açıkça fayda sağlıyor: "Önde gelen teknoloji şirketlerinin birleşik piyasa değeri, kilitlenme sırasında rekor üstüne rekor kırdı; hatta, salgın başlamadan önceki seviyelerin yukarısına yükseldi … bu fenomenin yakın zamanda azalması pek olası değil, tam tersi (daha da artabilir)”. (119)

Ancak, artık kendileri için çalışan insanlara ödeme yapmak zorunda kalmayan ilgili tüm işletmeler için de durum iyi. Otomasyon, her zaman, maliyetlerden tasarruf etmek ve böylece kapitalist elitler için karları artırmakla ilgili olmuştur.

Schwab ve Malleret, faşist Yeni Normal kültürünün ambalaj endüstrisi gibi belirli iş sektörleri için kazançlı yan faydalar da sağlayacağını açıklıyor.

“Pandemi kesinlikle hijyene odaklanmamızı artıracak. Temizliğe yönelik yeni bir saplantı, özellikle yeni ambalajlama biçimlerinin yaratılmasını gerektirecektir. Aldığımız ürünlere dokunmamamız teşvik edilecektir. Kavun koklamak veya meyve sıkmak gibi basit zevkler uygun görülmeyecek ve hatta tamamen geçmişte kalabilecektir”. (120)

 Yazarlar ayrıca Covid “sıfırlama” nın çok önemli bir unsuru olan “sosyal mesafenin” arkasında yatan teknokratik kârla ilgili bir gündeme çok benzeyen bazı şeyleri açıklıyorlar.

Şöyle yazıyorlar: “Şu ya da bu şekilde, sosyal ve fiziksel mesafe önlemleri, salgının kendisi azaldıktan sonra da devam edecek ve farklı sektörlerden birçok şirketin otomasyonu hızlandırma kararını haklı çıkaracak. Bir süre sonra, toplumlar işyerini yakın insan temasını en aza indirecek şekilde yeniden yapılandırma ihtiyacını vurguladıkça, teknolojik işsizlikle ilgili kalıcı endişeler ortadan kalkacaktır. Aslında, otomasyon teknolojileri, insanların birbirine çok fazla yaklaşamadığı veya etkileşimlerini azaltmaya istekli olduğu bir dünyaya özellikle uygundur. Bir virüs (COVID-19 veya başka bir başkası) ile enfekte olma konusundaki geçmek bilmeyen ve muhtemelen daimi korkumuz, böylece, özellikle otomasyona en duyarlı alanlarda, aralıksız otomasyon sürecini hızlandıracaktır ”. (121)

Schwab, daha önce de belirtildiği gibi, insanların güvenliği ve refahı gibi ekonomik açıdan önemsiz kaygılara odaklanarak, kapitalistlerin istedikleri kadar para kazanmalarını engelleyen tüm bu yorucu düzenlemelerden uzun süredir mustariptir.

Ama - yaşasın! - Covid krizi, refah ve büyümenin önündeki bu modası geçmiş engellerin büyük bir kısmını ortadan kaldırmak için mükemmel bir bahane sağladı.

İşgüzar bürokrasinin terk edildiği alanlardan biri de sağlık. Neden aklı başında herhangi bir paydaş, bu özel iş sektörünün kârlılığını etkilemeye yönelik herhangi bir bakım ve tedbir yükümlülüğüne izin verilmesi gerektiğini düşünsün ki?

Schwab ve Malleret, teletıpın Covid acil durumundan 'önemli ölçüde yararlanacağını' not etmekten çok memnun: "Pandemiyi mevcut herhangi bir yolla ele alma gerekliliği (ve buna ilaveten salgın sırasında sağlık çalışanlarının uzaktan çalışmalarına izin vererek koruma ihtiyacı) teletıpın benimsenmesiyle ilgili bazı düzenleyici ve yasal engelleri ortadan kaldırdı”. (122)

Schwab ve Malleret'in belirttiği gibi, düzenlemelerin kaldırılması Yeni Normal küresel rejim altında genel bir fenomendir:

“Bugüne kadar hükümetler, en iyi düzenleyici çerçevenin neye benzeyeceği konusunda uzun uzun düşünüp taşınarak yeni teknolojilerin benimsenme hızını yavaşlattılar; ancak teletıp ve drone teslimatının şu anda gösterdiği gibi, zorunluluktan kaynaklanan dramatik bir hızlanma mümkündür. Kilitlenmeler sırasında, teknolojinin yıllardır mevcut olduğu alanlarda daha önce ilerlemeyi engelleyen yarı küresel bir düzenleme gevşemesi aniden gerçekleşti, çünkü daha iyi veya başka bir seçenek mevcut değildi. Yakın zamana kadar düşünülemez olan şey birdenbire mümkün oldu ... Yeni düzenlemeler yerinde kalacak ”. (123)

Ekliyorlar: "Ne olursa olsun, 'temassız ekonomiyi' ilerletme zorunluluğu ve müteakip düzenleyicilerin bunu hızlandırma istekliliği, hiçbir engelin olmadığı anlamına geliyor." (124)

"Hiçbir engel yok". Hiç kuşkunuz olmasın: Bu, kapitalizmin liberal demokrasi iddiasından vazgeçip tam anlamıyla faşist moda geçtiği zaman benimsediği dildir.

Schwab ve Malleret'in çalışmalarından, devlet ve iş dünyasının, ikincisinin avantajına olacak şekilde faşist bir şekilde birleşmesinin, onların büyük sıfırlanmasının temelini oluşturduğu açıktır.

Covid krizinin başlangıcından bu yana, devlet hazinesinden %1'in şişkin ceplerine olağanüstü miktarda para aktarıldı. Kendileri de bunu kabul ediyor: “Tüm hükümetler, Nisan 2020'de salgın dünyayı sarmaya başladığında, sanki sekiz veya dokuz Marshall Planı neredeyse aynı anda uygulamaya konulmuş gibi, küresel çapta birkaç trilyon dolar tutarında teşvik programları duyurmuştu ”. (125)

Sözlerine şu şekilde devam ediyorlar: “COVID-19, kamu ve özel sektör arasındaki oyunun kurallarının çoğunu yeniden yazdı. … Hükümetlerin şirketlerin hayatına ve işlerini yürütmelerine yardım amacıyla (veya başka amaçla) daha fazla müdahil olması, ülkeye ve sektöre bağlı olacak, bu nedenle birçok farklı kılığa bürünecektir ”. (126)

“Pandemiden önce düşünülemez görünen önlemler; hükümetler, ekonomik durgunluğun feci bir buhrana dönüşmesini önlemeye çalışırken, pekâlâ dünya çapında standart hale gelebilir.

“Salgının tetiklediği toplu işten çıkarmaları ve iş yıkımlarını önlemek veya durdurmak için hükümete 'son çare mükellefi' olarak hareket etme çağrıları giderek artacak. Tüm bu değişiklikler, ekonomi ve para politikası 'oyununun' kurallarını değiştiriyor." (127)

Schwab ve yazar arkadaşı, büyük ticari vurgunculuğu desteklemek için artan devlet yetkilerinin kullanılması olasılığını memnuniyetle karşılıyor.

Şöyle yazıyorlar: “Avrupa ve Amerika'da son beş yüzyılın en büyük derslerinden biri şudur: Akut krizler devletin gücünün artmasına katkıda bulunur. Durum her zaman böyleydi ve COVID-19 salgını ile farklı olması için hiçbir neden yok ”. (128)

Ve ekliyorlar: "Geleceğe bakıldığında, hükümetler büyük olasılıkla, ancak farklı yoğunluk derecelerinde, oyunun bazı kurallarını yeniden yazmanın ve rollerini kalıcı olarak artırmanın toplumun yararına olduğuna karar verecekler". (129)

Oyunun kurallarını yeniden yazma fikri, yine faşist dili anımsatıyor; elbette, özel sektöre yardımda devletin rolünü kalıcı olarak artırma fikri de öyle.

Gerçekten de Schwab'ın bu konudaki tutumunu, 1931'deki ekonomik krize, işletmelere yardım etmek için L'Istituto mobiliare italiano [İtalyan Menkul Kıymetler Enstitüsü]  adlı özel bir acil durum organı kurarak yanıt veren İtalyan faşist diktatör Benito Mussolini ile karşılaştırmaya değer.

Mussolini bunun, "İtalyan ekonomisini, özel mülkiyete ve inisiyatife temelde saygı duyan ancak onları Devlete sıkı sıkıya bağlayan, tek başına onları koruyabilen, kontrol edebilen ve besleyebilen bir sistem olan kurumsal aşamaya enerjik bir şekilde yönlendirmenin bir yolu" olduğunu beyan etti. (130)

Schwab'ın büyük sıfırlanmasının faşist doğası hakkındaki şüpheler, elbette, "acil durum" Covid önlemlerine uyumu sağlamak için dünya çapında uygulamaya konan polis devleti önlemleriyle doğrulanmaktadır.

Kapitalist sistemin yüzeyinin kesinlikle çok altında yatmayan katıksız kaba kuvvet, faşist aşamaya girdiğinde giderek daha görünür hale geliyor ve bu Schwab ve Malleret'in kitabında açıkça görülüyor.

"Kuvvet" kelimesi Covid-19 bağlamında tekrar tekrar konuşlandırılıyor. Bazen bu durum, iş bağlamında, "COVID-19'un tüm bankaları artık kalıcı olan bir dijital dönüşümü hızlandırmaya zorladığı" veya "mikro sıfırlamanın her sektördeki her şirketi yeni iş yapma, çalışma ve işletme yöntemlerini denemeye zorlayacağı" yönündeki ifadelerde kendini gösteriyor. (131)

Ancak bazen bu kuvvet, doğrudan insanlar veya Schwab ve benzerlerinin bizi görmeyi tercih ettiği şekliyle “tüketiciler” üzerinden ifade edilir.

"Kilitlenme dönemleri sırasında, daha önce dijital uygulamalara ve hizmetlere fazla güven duyma konusunda isteksiz olan birçok tüketici, alışkanlıklarını neredeyse bir gecede değiştirmek zorunda kaldı: Sinemaya gitmek yerine çevrimiçi film izleme; restoranlara gitmek yerine yemek servisi ısmarlama; arkadaşlarla yüz yüze konuşmak yerine uzaktan haberleşme; kahve makinası başında meslektaşlarıyla muhabbet etmek yerine bunu ekran üzerinden gerçekleştirme; spor salonuna gitmek yerine çevrimiçi egzersiz yapma vb.

“Kapanma sırasında benimsemeye zorlandığımız teknolojik davranışların çoğu, aşinalık sayesinde daha doğal hale gelecektir. Sosyal ve fiziksel mesafe sürdükçe, iletişim kurmak, çalışmak, tavsiye almak veya bir şeyler sipariş etmek için dijital platformlara daha fazla güvenmek, yavaş yavaş eskiden kökleşmiş alışkanlıklar üzerinde temelini oluşturacaktır ”. (132)

Faşist bir sistem altında, Schwab ve Malleret'in sözde temas takibi konusunda oldukça net bir şekilde belirttikleri gibi, bireylere sistemin taleplerine uymak isteyip istemedikleri konusunda bir seçenek sunulmuyor: “İnsanlar kendi kişisel verilerini, sistemi izleyen devlet kurumuna vermek istemezse hiçbir gönüllü temas izleme uygulaması çalışmaz; herhangi bir kişi uygulamayı indirmeyi reddederse (ve bu nedenle olası bir enfeksiyon, hareket ve temasla ilgili bilgiyi saklarsa) herkes bundan olumsuz bir şekilde etkilenecektir ”. (133)

Schwab ve Malleret bunun, Yeni Normali dayatma noktasında, Covid krizinin çevre krizine göre bir başka büyük avantajı olduğunu belirtiyor: “Bir pandemi sırasında vatandaşların çoğunluğu, zorlayıcı önlemleri uygulama gerekliliğine katılma eğiliminde olacak; kanıtların tartışılabileceği çevresel riskler söz konusu olduğunda ise kısıtlayıcı politikalara direneceklerdir.” (134)

Hepimizin birlikte yol alması beklenen bu “zorlayıcı önlemler, elbette hayatlarımız, özellikle de ücretli köleler olarak kendi rollerimiz üzerinde hayal edilemeyecek seviyelerde faşist gözetim içerecektir. 

Schwab ve Malleret şöyle diyor: “Kurumsal hareket daha fazla gözetlemeye doğru olacak; iyi ya da kötü, şirketler iş gücünün yaptıklarını izliyor ve bazen kaydediyor olacak. Trend, vücut sıcaklıklarını termal kameralarla ölçmekten çalışanların sosyal mesafeye nasıl uyum sağladığını bir uygulama aracılığıyla izlemeye kadar birçok farklı biçimde olabilir ”. (135)

İnsanları, halihazırda sıralanmakta olan Covid aşılarını almaya zorlamak için şu veya bu türden zorlayıcı önlemlerin kullanılması da muhtemeldir.

Bill Gates ile senli benli olan ve Pfizer Inc'in başkanı ve CEO'su ve Big Pharma'nın ana dayanağı Henry McKinnell tarafından “kendini gerçekten asil bir amaca adamış bir kişi” olarak selamlanan Schwab, bu dünyaya derinden bağlıdır. 

Bu nedenle, Malleret ile "aşı bulunmadan önce" ‘normale’ tam dönüşün öngörülemeyeceği” konusunda ısrar etmesi şaşırtıcı değildir. (136)

"Bir sonraki güçlük, aşı karşıtlığının yükselişine rağmen yeterince yüksek bir uyum oranıyla dünya çapında yeterli sayıda insanı (kolektif olarak en zayıf halka kadar güçlüyüz) aşılamaya yönelik siyasi mücadeledir”. (137)

Böylece "aşı karşıtları", küreselleşme karşıtı ve anti-kapitalist protestocular, Gilets Jaunes ve "sınıf çatışmaları", "toplumsal direniş" ve "siyasi tepki" ile meşgul olanlarla birlikte Schwab'ın projesine yönelik tehditler listesine katılmış oldu.

Schwab'ın paydaşlı kurumsal egemenliği, “çevik yönetişimi”, totaliter “insan varoluşuna yönelik sistem yönetimi” aracılığıyla vurgulamak istediği, demokrasiden yoksun sistemi nedeniyle, dünya nüfusunun çoğunluğu karar alma süreçlerinden zaten dışlanmış durumdadır.

Ama Schwab, muazzam yeni normalci sıfırlamasına ve trans hümanist Dördüncü Sanayi Devrimi'ne karşı ayaklanan insanların "kasvetli senaryosu" ile nasıl başa çıkmayı tasavvur ediyor?

Teknokratik yeni çağının doğuşunu sağlamak için ne kadar "kuvvet" ve "zorlayıcı önlem" almaya hazır?

Bu soru ürpertici bir sorudur ancak Schwab'ın doğduğu 20. yüzyıl rejiminin tarihsel örneğini de aklımızda tutmalıyız.

Hitler'in yeni Nazi normalinin bin yıl sürmesi gerekiyordu ancak hedefinden 988 yıl önce çöktü.

Sırf Hitler, iktidarın verdiği tüm güvenle, Reich'ının bin yıl süreceğini söylediği için öyle olacağı anlamına gelmiyordu.

Klaus Schwab ve Thierry Malleret ve arkadaşları, şimdi Dördüncü Sanayi Devrimine girdiğimizi ve dünyamızın sonsuza dek değişeceğini söylediği için bu öyle olacağı anlamına gelmez.

Yeni Normallerini kabul etmek zorunda değiliz. Onların korku tellallığını desteklemek zorunda değiliz. Aşılarını yaptırmak zorunda değiliz. Bize akıllı telefonlar aracılığıyla implant yerleştirmelerine veya DNA'mızı düzenlemelerine izin vermek zorunda değiliz. Doğrudan trans hümanist cehennemlerine doğru, ağızlıklı ve itaatkâr bir şekilde yürümek zorunda değiliz.

Yalanlarını ifşa edebiliriz! Gündemlerini ortaya çıkarın! Anlatımlarını reddedin! Zehirli ideolojilerini reddedin! Faşizmlerine direnin!

Klaus Schwab bir tanrı değil, bir insan. Sadece yaşlı bir adam. Ve birlikte çalıştığı küresel kapitalist elitler sayıca az. Amaçları, insanlığın büyük çoğunluğunun amacı değildir. Trans hümanist vizyonları, küçük çevrelerinin dışındaki hemen hemen herkes için iğrenç ve bize dayatmaya çalıştıkları teknokratik diktatörlüğe insanlar rıza göstermiyorlar.

Sonuçta, bir virüsle savaş yanlış bayrağı altında bizi zorlamak için bu kadar çaba sarf etmelerinin nedeni budur. "Acil durum" gerekçesi olmadan, onların çarpık planlarına asla uymayacağımızı anladılar.

Potansiyel gücümüzden korkuyorlar çünkü ayağa kalkarsak onları yeneceğimizi biliyorlar. Daha düzgün bir şekilde başlamadan projelerini çökertebiliriz.

Biz halkız, %99'uz ve birlikte faşist makinenin ölümcül çenesinden özgürlüğümüzü geri alabiliriz!


<<<Önceki            Sonraki>>>


Winter Oak, 5 Ekim 2020, WinterOakOrg


Tamer Güner, 28.05.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


NOTLAR

91. Schwab, Malleret , Covid-19: Büyük Sıfırlama. 1%
92. A.g.e. %89
93. A.g.e. %90
94. A.g.e. %5
95. A.g.e. %60
96. A.g.e. %52
97. A.g.e. %2, %26, %2
98. A.g.e. %89, %90
99. A.g.e. %3
100. Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi. %3
101. A.g.e. %17
102. Schwab, Malleret, Covid-19: Büyük Sıfırlama. %48
103. A.g.e. %48
104. A.g.e. %21
105. A.g.e. %67
106. A.g.e. %54
107. A.g.e. %54
108. A.g.e. %48
109. A.g.e. %36
110. A.g.e. %34
111. A.g.e. %55
112. A.g.e. %55
113. A.g.e. %57
114. A.g.e. %64
115. A.g.e. %63
116. A.g.e. %73
117. A.g.e. %74
118. A.g.e. %64
119. A.g.e. %73
120. A.g.e. %71
121. A.g.e. %55
122. A.g.e. %64
123. A.g.e. %56
124. A.g.e. %56
125. A.g.e. %32
126. A.g.e. %65
127. A.g.e. %23
128. A.g.e. %31
129. A.g.e. %33
130. Benito Mussolini, cit. Pierre Milza ve Serge Berstein, Le fascisme italien 1919-1945 (Paris: Editions de Seuil, 1980), s. 246.
131. Schwab, Malleret, Covid-19: Büyük Sıfırlama. %75, %76
132. A.g.e. %55
133. A.g.e. %59
134. A.g.e. %49
135. A.g.e. %59
136. A.g.e. %16
137. A.g.e. %16Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı