8 Şubat 2021 Pazartesi

SA9065/SD1958: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 11

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Yahudiler çelişkileri ile yüzleştiğinde hayallerine tutunmayı seçerler ve yapabilecekleri şey bellidir, gördüklerini sandıkları gerçeği değiştirmek. Oysa bunu yapamayacaklarını çok iyi bilir, kendi içlerine dönerler; döngüleri ile yeni bir hayal evreni inşa ederler; onların da felaketi budur."


‘Yer Yazarı’nın zihnimdeki akışa etki eden analizi, bugüne dek özellikle saklanan hemen birçok şeyi yeniden değerlendirmemi sağlıyordu. Şöyle bir soruyla başlamıştı analizine:

"Orman hayvanları arasındaki, davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen 'genç aslan' olduğunuza mı inanıyorsunuz? 'Öyle Yahudiler' artık Neturei Karta dışındaki tüm yahudileri mi kapsıyor? Eğer öyleyse eleştirilmek en çok hak ettiğiniz şey olmalı değil midir? Dünyayı yönetirken olan bütün her şeyden sorumlu değil misiniz?"

Dikkatle okuduğum ve Virginia’ya gitmeden önce romana aktarmak istediğim, doğrudan Yahudiler’e seslenen analizi şöyle devam ediyordu:

“Jewsİnfo adlı internet sitesinin tepesinde Tevrat ayeti olduğu iddia edilen bir ifade var: "Ve Yakup'tan kalan, Rabbin çimenlerin üzerine yağdırdığı çiğ gibi birçok halkın arasında olacak... " (Mika 5:6)  

Bu devamında "...kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden... Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar." yazılı cümlenin dikkatle seçilmiş bir parçası... Çimenlerin üstündeki 'çiğ' açıkça Yakup'tan kalan, yani Yakub'un soyundan gelenler, Yahudiler... Dikkat ediniz Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan gelenler değil, Semitler değil; devam ediyor Tevrat'ta olduğu iddia edilen ayetler:

"Orman hayvanları arasında aslan ne ise, Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, Yakup'un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında, Halkların ortasında öyle olacaklar." (Mika 5:7) 

Kuşkusuz bugünü ve bugüne dek olanları, tümüyle insanları çimen, Yahudileri çimenlerin üstündeki 'çiğ', insanları ot, Yahudileri onları sulayan 'sağanak yağmurlar' olarak tanımlayan bir perspektife yüklemeyeceğiz, çünkü aynı 'çiğ', aynı 'sağanak yağmur' MS.610'da Allah'ın Elçisi Muhammed tarafından getirilen Kur'an'da, "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın." (Bakara Suresi 47) ayeti ile destekleniyor ve bir zamanlar İsrailoğullarının Allah tarafından âleme üstün kılındığı tartışılmaz bir biçimde açık; peki bu üstünlük sürüyor mu?

Sürüyor olsaydı Kur'an neden, "Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak “İşittik, karşı geldik”, “İşit, işitmez olası!” “Râ’inâ” derler. Hâlbuki onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler." (Nisa Suresi 46) ayetini içersin?

Kur'an'dan sonra yeni bir kitap gelmediğine göre, son durum hakikat adına tartışılmaz bir şekilde açıktır. Yahudilerden öyleleri "Yahudilerden öyleleri var ki, tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar" Allah tarafından ayrılmışlardır, ki öyle olmayan Yahudiler de vardır. Doğal olarak Yahudilerden bahsedildiğinde, herhangi bir şekilde dış eleştiriye kapalı olan 'Öyle Yahudiler' konuyu, öyle olmadığı halde antisemitizm üzerinden algılar ve bütün güçlerini kullanarak sıradan eleştirileri de engelleyerek tartışılmalarını suç olarak tanımlarlar. 

Oysa Semitizm Nuh’un oğlu Sam'in soyundan gelen Arapları da içermektedir, çünkü Yahudilerin atası İshak ile Arapların atası İsmail, İbrahim'in iki oğlu olarak kardeştirler, doğal olarak Semitik düşünceye karşı çıkış Yahudi karşıtlığı anlamına gelmez, aynı zamanda Arap karşıtlığı demektir de. Bu durumda Arap karşıtı bir Yahudi de Anti-semitik olarak suçlanabilir.

Evet, Yahudiler bir bütün değildirler ve kesin olarak açıktır ki, konu Semitizm veya Anti-semitizm değildir, tam olarak Siyonizm ve Siyonizm'in yapıp ettikleridir ve bugün maalesef egemenlik kuran Yahudiler Siyonist olan Yahudilerdir, güç onların elindedir, dünyayı etkileyen beşerî sistemlerin tümünü onlar etkilemektedirler. Siyonist Yahudi felsefesi, Siyonist Yahudi edebiyatı, Siyonist Yahudi ekonomisi, Siyonist Yahudi silah sanayi, Siyonist Yahudi inançlarıyla kuşatılmış sinema ve televizyon varken Siyonist Yahudilerin dünyayı yönetmediğini iddia etmek ilginç olacaktır.

Siyonist diyoruz çünkü, Siyonist bir stratejinin ürünü olarak, Ortodoks Yahudilerin karşı çıkışlarına rağmen 1948'de Filistin'de kurulan İsrail Devleti'ni Allah'ın yasalarına aykırı buldukları çok açık.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak kabul edeceğini açıkladığı 6 Aralık'tan sonra dünya genelinde yapılan protestolardan birinde, 11 Aralık 2017 ABD'de Filistin bayrağı taşıyan bir Yahudi: "İsrail'i tanımayacağız. Allah-u Ekber!" diyerek bağırıyordu. 

Yahudiler kendi içlerinde çok parçalı bir yapı olarak yeryüzüne dağılmış durumdalar. Maryland'lı Bir Yahudi, ottomansandzionists, adlı sitedeki 20 Eylül 2017 tarihli ve "Gerçekten Tek Bir Kavim miyiz?" başlıklı yazısında şöyle diyor: 

"Birçok Amerikalı Yahudi için, İsrail'in Ortodoks Yahudilikten başka herhangi bir Yahudilik biçimini resmen tanımadığı gerçeği, inanç sistemlerine yönelik bir hakarettir; kadın erkek karışık ibadet platformu gibi küçük görünen bir meselenin bile devasa bir sorun haline gelmesinin nedeni de budur. İki kesim arasında, İsrail-Filistin meselesinin ve hatta İran anlaşmasının da ötesine geçen siyasi bir uçurum bulunmaktadır." 

Mordechai Goldman'ın 3 Kasım 2015 tarihli "Filistin davasına destek veren ultra Ortodoks Yahudiler kim?" başlıklı Al Monitör yazısı da durumu şöyle sorguluyor: 

"İsrail’de ve yurt dışında birkaç yüz aileden ibaret olan Neturei Karta ultra Ortodoks topluluk içinde ideolojik bir grup. Siyonizm’i ve İsrail Devleti’nin varlığını bütünüyle reddeden bu ideolojinin takipçileri İsrail’in Mesih gelmeden önce kurulmasının gayrimeşru olduğuna, bunun savaşlara ve teröre yol açtığına inanıyor. Ultra Ortodoks toplumun geneli, dini gerekçelerden hareketle Tapınak Tepesi’ne gidilmesini zaten onaylamıyor. Bu kesimin Siyonizm’e yaklaşımı da oldukça karmaşık. Ancak Neturei Karta’nın alenen Filistin yanlısı faaliyetlerini onlar bile kaldıramıyor."

30 Ocak 2016 tarihli Jerusalem Post'ta yayınlanan Amotz Asa-El, imzalı "Yeni Siyonistler: ‘Ultra Ortodoksluk Artık Siyonist Fikre Teslim Olmuştur’" başlıklı analiz, "Ultra Ortodoksluk 'bir numaralı düşman olarak' ilan edilmesinden 120 yıl sonra Siyonizm’e artık iyice teslim olmuştur." hükmüyle başlıyor. 

O halde Yahudiler içinde Siyonizm’e karşı çıkan sadece bir tek grup var: Neturei Karta.

Şimdiki zaman Yahudilerin gizlenerek güç kazandıkları dönemlerden, o eski zamanlardan farklı artık ve Yahudiler eskisi kadar saklanma gereği duymuyorlar; Jews İnfo'nun tepesinde asılı duran "Ve Yakup'tan kalan, Rabbin çimenlerin üzerine yağdırdığı çiğ gibi birçok halkın arasında olacak ... " (Mika 5:6) ayetin hükmünün devam ettiğini düşünerek ve bundan gurur duyarak yaşıyorlar.

Her Yahudi hayal dünyasında yaşar; bilgiye vakıf olduğunu düşünür, vâkıftır da, aslında bu durum onun için bir felakettir, çünkü gerçekle hayali birbirine karıştırmaktan kurtulamaz, döngü onun için kaçınılmazdır; verilecek en iyi tepki onu çelişkileri ile yüzleştirmektir.

Yahudiler çelişkileri ile yüzleştiğinde hayallerine tutunmayı seçerler ve yapabilecekleri şey bellidir, gördüklerini sandıkları gerçeği değiştirmek. Oysa bunu yapamayacaklarını çok iyi bilir, kendi içlerine dönerler; döngüleri ile yeni bir hayal evreni inşa ederler; onların da felaketi budur.

"...kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden...Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar."

"Orman hayvanları arasında aslan ne ise, Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, Yakup'un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında, Halkların ortasında öyle olacaklar." (Mika 5:7)<< Önceki                      Sonraki>>


 [(24.01.2021, (2/20 (138))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 08.02.2021, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı