8 Aralık 2020 Salı

SA8975/TG319: COVID Aşısı, Geçerli Kimlik Doğrulamasının Biyometrik Sertifikasyonudur

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız metin ilaç endüstrisinin zararlarıyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı Johnson and Toxin adlı platformun kurucusu, Penn State, Kaplan Üniversitesi ve Adelaide Üniversitesi mezunu, reklamcı ve eski gazeteci Emily Patterson'a aittir ve 2020 yılında dünyayı durduran ve insanların bütün özgürlüklerinin elinden alınmasına 'neden' olan Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşılara odaklanmaktadır. Yazarın, "COVID aşısı, yüzde 98,998 hayatta kalma oranıyla bazı garip ölümcül virüsleri önlemek için üretilmiş bir aşı değil, enjekte edilmiş bir tanımlama sistemidir." şeklindeki dikkat çekici girişiyle yaptığı analizin ana akım medya platformlarında rastlanılamayacak türden içeriğini önemli buluyoruz. Bugüne dek, Pentagon-DARPA tarafından üretilen insanlık dışı ve vahşi silah-savaş-uzay teknolojilerine ve biyoteknolojik-biyolojik silahlara dair haberlerin ilk duyulduklarında 'Komplo Teorisi' sınıfına sokularak itibarsızlaştıklarına ve planlayıcılarının istediği zaman dilimlerinde gelecekte de ortaya çıktığına şahit olduk. Bunun en yakın örneği bilgisayar-dijital teknolojilerde ulaşılan düzey ve insanları izleme, dinleme, fişleme ve kişisel verileri başka şirketlere satma iddialarının önce 'Komplo Teorisi' denilerek inkar edilmesi, sonra Facebook örneğinde olduğu gibi itiraf edilmesidir. Acımasızlığı ile ünlü mason Jeremy Bentham'ın (15 Şubat 1748-6 Haziran 1832) kurduğu ilk gözetleme sistemi olan 'Panopticon' un en gelişmiş düzeyi sayılabilecek enjekte edilebilir hidrojel sensörler ya da kuantum noktalı biyoçiplerle insanları izleme ve 'yönetme' sistemi artık söylentiden öteye somut bir gerçeğe dönüşmek üzeredir. Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin WEF ve WHO-DTÖ odaklı her türlü organizasyona, Bill Gates'in özellikle 'ruh hali, korku, kaygı ve hatta cinsel aktivite seviyesi dahil olmak üzere, bir kişinin hayatının her yönünü izleyip okuyarak insanları bir yapay zeka ağına bağlayan, tam bir kontrol platformunu temsil eden, kalıcı, cilt altına enjekte edilebilir biyoçip aşıları'na (Profusa resmi internet sitesi açıklaması: Profusa, vücut kimyalarının sürekli izlenmesi için doku entegre eden biyosensörlere öncülük etmektedir.) karşı dikkatli olması ve karşı strateji hazırlayacak kapasitede olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye 2002'den beri bu Küresel Satanist Çete'nin açık ve kesintisiz saldırılarına maruz kalmaktadır, bu şeytanî çetenin Covid-19 sızıntısı ile yönetimde etkili olmasına engel olmamız gerekmektedir. Covid-19, Türkiye toplumunu da germektedir ve kısıtlamaların neden olduğu sorunlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Covid-19'a karşı geleneksel aşılara ek olarak mRNA olarak tanımlanan yeni tür gen teknolojisi ile elde edilen aşılar dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar haklı tedirginlikler yaşamaktadır. Her ne kadar farklı alanlardan söz etmiş olsa da, 1 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir" açıklamasına ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6 Aralık 2020 tarihinde, "En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Diğer aşı, yani mRNA aşısı genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. İnsanlarda yeni uygulanan bir teknolojiyle hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem sonuçları başarılı olmuştur, orta ve uzun vadede sonuçları bilinmemektedir. Yurtdışından inaktif aşıyı özellikle tercih ettik." şeklindeki açıklaması toplumsal duyarlılıkları ciddiye aldıklarını düşündürtmekte ise de, aşı zorunluluğunun insan hak ve hürriyetlerine aykırı olduğunu düşünüyor ve Erdoğan liderliğindeki hükümetin buna gereken saygıyı göstermesini umuyor ve her insanın bir hayvan ya da ticarî nesne gibi biyometrik çipe mahkum edilme olasılığına ve 'Komplo Teorisi' itibarsızlaştırmasına karşı herkesi  araştırmaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bilim adamları'nın 'küresel süper beyin' yaratmak için vücudumuza nanobotlar yerleştirmeyi tasarladığı bir çağda bilimsel gelişmelerden haberdar olmamak ya da bu gelişmelerin geldiği düzeyi inkar etmek insanları korumayacaktır. (Lütfen SA8868/TG306: DARPA'nın Hidrojel Biyoçipleri Covid-19 Piyasası'na Giriyor başlıklı çevirimizi okuyunuz.)
Seçkin Deniz, 08.12.2020

COVID Vaxx is Biometric Certification of Valid IDentification

COVID aşısı, yüzde 98,998 hayatta kalma oranıyla bazı garip ölümcül virüsleri önlemek için üretilmiş bir aşı değil, enjekte edilmiş bir tanımlama sistemidir.

COVID, medyayı 'vakaların' dehşetiyle dolduruyor. Hastane yoğun bakım birimlerinin hastalarla dolup taştığına dair sürekli raporlar akıyor. Ancak ülkenin her yerinde hastaneler kapanıyor. Dolayısıyla herhangi bir nedenle yoğun bakıma ihtiyaç duyan normal hasta akışı bile açık kalan hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının kullanımını artıracaktır. Yoğun bakım ünitelerinin dolup taştığını iddia etmek, kesinlikle kitlesel, temelsiz bir histeri ve aşı talebi yaratıyor.

Aşının, fazlasıyla abartılan bir virüsü önlediği iddia edilse de, insanlara söylenilen şey kesinlikle bu değil.

(Yapılacak olan) Enjeksiyon, bir virüsü önlemek için DEĞİLDİR. Enjekte edilen bir tanımlama sistemidir. COVID kısaltmasının açılımı: Certification Of Valid IDentification (Geçerli kimlik tanımlama Sertifikasyonu).

Donald Trump 2016 yılında "biyometrik giriş / çıkış vize takip sisteminin tamamlanması" sözünü vermişti. Sözlerinin devamında: “(Sistem) Karada, denizde, havada geçerli olacak; tam bir takip sistemine sahip olacağız” demişti. Amerikalılar muhtemelen biyometrik giriş / çıkış takip sisteminin Amerikalılar dışında herkes için geçerli olacağına inanıyordu; hayır, sistem dünyadaki herkesi kapsamaktaydı. Ve bu sadece kağıt üzerinde bir laftan ibaret değildi.

Peki, bu meselenin bir mRNA aşısıyla ne ilgisi var? Tamamen ilgili...

19 Eylül 2019'da Donald Trump, yeni bir grip aşısı türü oluşturulması için Başkanlık Emri imzaladı. Almanya'da BioNTech aracılığıyla Moderna ve Pfizer, mRNA teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji DNA'nızı değiştirir. Temel olarak, bu teknoloji bir tür genetik modifikasyondur. 

Başkanlık Kararı çok dikkatlice, çok kasıtlı olarak, çok açık bir şekilde bunun ulusal güvenlik için olduğunu ifade etmektedir. Neden ulusal güvenlik altında sınıflandırılan bu aşıya ihtiyacımız olsun? Şu anda piyasada bulunan diğer tüm aşılardan bu aşının ne farkı var? Aşılama tarihinde ulusal güvenlik altında sınıflandırılmış başka bir aşı asla bulunmuyor.  

Not: Bu görsel çeviren tarafından eklenmiştir.

Vücut aktivite verilerini kullanan kripto para sistemi başlığını taşıyan bir patentteki ayrıntıları  inceleyin:

Patentin Özetinden,

Bir kullanıcıya verilen bir görevle ilişkili insan vücudu aktivitesi, bir kripto para birimi sisteminin madencilik sürecinde kullanılabilir. Bir sunucu, sunucuya iletişimsel olarak bağlanan bir kullanıcının cihazına bir görev atayabilir. Kullanıcının cihazına iletişimsel olarak bağlı olan veya kullanıcı cihazının içinde bulunan bir sensör, kullanıcının vücut aktivitesini algılayabilir. Vücut aktivitesi verileri, kullanıcıdan algılanan vücut aktivitesine göre üretilebilir. Kullanıcının cihazına iletişimsel olarak bağlanan kripto para birimi sistemi, vücut etkinliği verilerinin kripto para birimi sistemi tarafından belirlenen bir veya daha fazla koşulu karşılayıp karşılamadığını doğrulayabilir ve vücut aktivite verileri doğrulanan kullanıcı kripto para birimi ile ödüllendirilir.

Şimdi, insan vücudu aktivitesini bir kripto para sistemine bağlayabileceklerini ne şekilde anlıyorsunuz?

Nanobot teknolojisinin tanıtımı: Bilim adamları, 'küresel süper beyin' yaratmak için vücudumuza nanobotlar yerleştirmeyi tasarlıyorlar. Nanobotlar, kanınızda dolaşan mikroskobik robotlardır. Uyduya bağlı ve bulut bilişim yazılımına yüklenen wifi veya bluetooth üzerinden yapay zeka uygulamaları ile iletişim kurabiliyorlar. Temel olarak, nanobot enjekte edilen bireyin her yaşamsal işaretinin yanı sıra konum da dahil olmak üzere her hareketi izlenecektir.

Kripto para birimi ödülünü almak üzere, belirlenen kriterleri karşılayacak şekilde vücut aktivitesinin doğrulanmasını nasıl anlıyorsunuz?

11 Şubat 2019'da Donald Trump, bu sefer Yapay Zeka ile ilgili bir Başkanlık Emri imzaladı: Amerikan Halkı için Yapay Zeka

(Yapay Zeka) Girişimi, özel sektör, akademi, kamu ve fikirlere sahip uluslararası ortaklarla işbirliği ve etkileşim içinde bütüncül bir devlet stratejisi uygular. Federal hükümeti, yapay zekayı ilerletmek için beş ayağı takip etmeye yönlendirir: (1) yapay zeka araştırma ve geliştirmeye yatırım yapın (Ar-Ge), (2) yapay zeka kaynaklarını serbest bırakın, (3) yapay zeka yeniliğinin önündeki engelleri kaldırın, (4) yapay zekaya hazır bir eğitim İş gücü yetiştirin ve (5) Amerikan yapay zeka inovasyonu ve sorumlu kullanımını destekleyen uluslararası bir ortamı teşvik edin.

Yapay zeka izleme sistemi hareketlerin geçerliğini denetleyecek. Yapay zeka izleme sistemi ayrıca nanobotların hareketlerini, alınan bilgiye programlanmış cevaba göre kontrol edecek.

Gezegendeki her bir kişinin gerçek zamanlı davranışını, konumunu, hayati değerlerini, hareketlerini vb. izlemek için ne tür güçlü bir sistem gerekir?

5G ve Starlink.

20 Mart 2020 tarihli bir bilgi notu, Başkan Donald J.Trump'ın Amerika'nın hayati iletişim ağlarını korumaya ve 5G teknolojisini güvenceye almaya nasıl kararlı olduğunu detaylandırmaktadır. 5G, her insanı yapay zeka ağına bağlamak için gereken güce ve hıza sahip olacaktır.

Tüm sistem Space X Starlink uydularına bağlanacak. Halihazırda alçak Dünya yörüngesinde 788 Starlink uydusu var.

Neden bir mRNA aşısı?

Yapay zeka 5G Starlink sistemine bağlanan Nanobotlar vücudumuzun içine enjekte edilecektir. Vücudumuzun kanımızda dolaşan nanobotları reddetmemesi için DNA'mızın düzenlenmesi gerekir. Vücudumuz yabancı parçacıkları tanımasaydı, bağışıklık sistemimiz onları toksik atık olarak ortadan kaldırırdı. Hangisi amacı bozar?

Şimdiye kadar bulduğum kadarıyla, iki Amerikan şirketi mRNA aşıları üzerinde çalışıyor. Almanya’daki bir şirket BioNTech ile Pfizer ve Moderna. Moderna 2011'den beri faaliyette olmasına rağmen, pazara tek bir ürün bile getirmedi.

Tüm bunlar kulağa aşırı derecede zor gelse de, Afrika'da testler çoktan başlatıldı.

Afrika "Trust Stamp" (Güven Damgası) Aşı Kaydı ve Biyometrik Dijital Ödeme Sistemi için Test Alanı Olacak

İlk olarak 2018'in sonlarında başlatılan program, Trust Stamp'in GAVI-Mastercard "Wellness Pass" (Sağlıklı Yaşam Kartı) na entegre olan dijital kimlik platformunu, Yapay zeka ve NuData adlı makine öğrenimi teknolojisi tarafından desteklenen Mastercard’ın tıkla -oynat sistemine de bağlı olan bir dijital aşı kaydı ve kimlik sistemi olarak görecek.  Mastercard, "çocukluk aşılamasında merkezi kayıt tutmayı" teşvik etme taahhüdünün yanı sıra kendisini “World Beyond Cash” (Nakit Ötesi Dünya") konusunda bir lider olarak tanımlamaktadır ve GAVI ile olan ortaklığı, biyometrik dijital kimlik sistemini, aşı kayıtlarını ve ödeme sistemini tek bir uyumlu platforma bağlamaya yönelik yeni bir yaklaşıma işaret etmektedir. Çalışma, yaklaşık iki yıl önceki lansmanından bu yana, Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından aynı miktarda eşleştirilmiş bağışa ek olarak 3,8 milyon dolarlık GAVI bağış fonuyla finanse edilmiştir.

Birçok insan aşının zorunlu olamayacağına inanıyor. Riskli bir sağlık ürününü zorunlu kılmak, tıbbi tiranlıktır. Bununla birlikte, 'aşı' yukarıda belirtildiği gibi ulusal güvenlik olarak sınıflandırılmıştır. Eğer 'aşıyı' reddederseniz, ulusal güvenliğe bir tehdit olarak toplumdan uzaklaştırılma olasılığınız çok yüksektir.  Diğer tüm aşılarda olduğu gibi hastaneler ve doktorlar yerine, aşının dağıtımında askerlerin kullanılma sebebi muhtemelen budur.

'Aşı'dan kaçınmak için ülkeyi terk etmeyi tercih ederseniz, bu çok zor olabilir. Çoğu insan, Kanada ve Meksika sınırlarının Amerikalılara kapalı olduğundan tamamen habersiz.

Yine de bunun zor bir ihtimal olduğunu mu düşünüyorsunuz?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bunu çok iyi açıklıyor ...

The neurol monitoring interface has now consumed this former human being.


Make no mistake, this is chilling.
pic.twitter.com/6h3LwMQGTx

— Alberto Thomas (@AlbertoThomas) May 4, 2020

Görünüşe göre bu aşı, hükümetin her hareketinizi, her nefesinizi, yemekten uykuya, tansiyondan cinsel hayata her eyleminizi izlemesini sağlıyor. 

Hayatınızın her anının, bir kez enjekte edildikten sonra  artık kurtulamayacağınız, vücudunuzda dolaşan mikroskobik nanobotlar tarafından gözetim altında tutulduğunu hayal edin. Söylemeliyim, böyle bir şeye az bile olsa ilgi duymuyorum. .

Öyleyse, bu neden küresel bir pandemi kisvesi altında yapılıyor?

Bilmiyorum ... muhtemelen DNA'larını yapay zeka, 5G ve Starlink ağı aracılığıyla küresel bir kimlik doğrulama ve finansal sisteme bağlamak için nanobotlarla dolu bir enjeksiyonu kabul edecek şekilde değiştirilmesini kabul eden pek çok insan olmayacağı için.

Her medya kuruluşu aracılığıyla sürekli korku çığırtkanlığı yapan küresel bir aldatmaca, insanları bir 'aşı' için yalvarmaya sevk edecektir.

Şu anda artık bildiğiniz gibi; bu, aslında bir 'aşı' değil, biyolojik bir tanımlama, ödeme ve gözetim sistemi gibi görünüyor.

Emily Patterson, 28 Kasım 2020, JohnsonAndToxin

(Emily Patterson, Johnson and Toxin'in kurucusudur. Emily, Penn State, Kaplan Üniversitesi ve Adelaide Üniversitesi mezunudur. Kitap ve promosyon malzemeleri üreterek basılı yayın sektöründe reklamcılık deneyimi kazanmak için yedi yıl geçirdi. İki gazete yayınevinde çalıştı ve gelişti. Emily artık zamanını ilaç endüstrisinin zararlarıyla ilgili bilgilerin paylaşılmasına yardımcı olmakta ve Johnson & Johnson'ın yolsuzluğa dayalı ürünlerin korkunçlukları ve zararları konusunda başkalarını bilgilendirmek için çalışmaktadır.)


Tamer Güner, 08.12.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı