20 Kasım 2020 Cuma

SA8952/TG316: Ekonomik Güç, Ulusal Güvenlik ve Amerikan Devlet İdaresinin Geleceği-IV

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantic Council'in üç yazarı David H. McCormick, Charles E. Luftig, James M. Cunningham'ın ortak çalışmasıdır ve Amerikan rüyasının aşınmasına, Amerikan liderliği noktasında algılanan başarısızlıklara ve Amerika'nın görece güç kaybına odaklanmaktadır. Yazarların, "Şimdi, trajik bir uluslararası krizden muzdaripken, insanların geleceğin ne getireceğini merak etmesi doğaldır. Herhangi biri bu endişelere katılsın veya katılmasın, birçok Amerikalının ülkelerinin geleceği konusunda tedirgin olduğu inkar edilemez." şeklindeki tespitleri, ABD'nin Çöküşü'nün tescili anlamına gelmektedir. Analizdeki şu itiraf Amerikalıların yaşadığı büyük kaygıyı yansıtması açısından önemlidir: "Yapay Zeka (AI) ile ilgili teknolojiler ve kuantum bilimleri gibi ABD'nin lider olmaya devam ettiği diğer teknolojik sektörlerde, bu liderlik garanti değil. Bu teknolojilerin büyük olasılıkla önemli ekonomik ve ulusal güvenlik sonuçları olacaktır." ABD'yi dikkatle izleyen yayınlarımızla Türkiye'nin ve Dünya'nın geleceğine yönelik projeksiyonların doğru tasarlanması ve uygun stratejilerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ABD'yi ve NATO'yu bir kaldıraç olarak kullanarak küresel arenada kendisine benzersiz bir alan açma fırsatına 'şimdi' sahiptir ve bu fırsatı değerlendirmek zorundadır.
Seçkin Deniz, 20.11.2020

Economic might, national security, and the future of American statecraft

Ekonomik yaptırımları yönetmek

Zamanla, Amerika Birleşik Devletleri bir dış politika aracı olarak ekonomik yaptırımlara güvenmeye başladı ve çoğu zaman önemli  başarı elde etti. [61] Bunlar, geçmişte ABD devlet idaresinin kritik bir bileşeni oldu ve gelecekte de olmaya devam edecek. Bununla birlikte, yakınsama güçleri, özellikle de artan siber uzay ithalatı ve kripto para birimlerinin yükselişi, Amerika Birleşik Devletleri adapte olmadıkça etkinliklerini azaltabilir. Dahası, yaptırımların etkisi, nasıl hedeflenmiş ve ne kadar iyi tasarlanmış olduklarına ve diğer ekonomik devlet yönetimi araçlarıyla ne kadar iyi entegre edildiklerine giderek daha fazla bağlı olacaktır.

Bu eğilimler göz önüne alındığında, politika yapıcıların yaptırım kullanımlarında daha seçici olmaları ve kimi hedef alacakları ve istenen etkiler konusunda net olmaları gerekecektir. [62]  Bu amaçla, hedef ülkeler ve aktörler hakkında derin bilgiye sahip uzmanlar, yaptırım paketlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Böyle bir paketin doğru bileşimi, hangi davranışın değiştirilmesinin amaçlandığına ve bu değişikliği etkilemek için kimi hedef alacağına bağlıdır. [63]

Örneğin, fikri mülkiyet hırsızlığı, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde muazzam bir mali yük getirmektedir. [64] Bu hırsızlığı engellemeyi amaçlayan Çinli kuruluşlara yönelik ABD yaptırımları, bu kuruluşların genellikle siyasi görevlilerin rehberliği veya yönlendirmesi altında hareket ettiğini de göz önünde bulundurarak, kötü aktörleri hedef almalıdır. Fikri mülkiyet hırsızlığını motive eden ve hatta yönlendiren rakamları değil, yalnızca bireysel şirketleri veya suçluları hedefleyen yaptırımlar, doğası gereği sınırlıdır. Ayrıca, yaptırımları, ihracat kısıtlamalarını ve hedeflenen tarifeleri içeren koordineli bir müdahale, yalnızca bilinen suçluları cezalandırmalıdır. Yanlış hiçbir şey yapmayan teşebbüslere yaptırım uygulamak, yalnızca kötü davranışı teşvik eder. Elbette doğru suçluları belirlemek ve politikayı buna göre uyarlamak zaman ve çaba gerektirecektir; ancak bu durum, dikkatli stratejik planlama ihtiyacını daha da vurgulamaktadır. ABD hükümeti belirli firmalara yaptırım uygulayabilir, ancak bunu yalnızca Amerika’nın pozisyonunu güvence altına almak ve başka bir devletin davranışını değiştirmek için daha geniş bir stratejinin parçası olarak yapmalıdır.

Bu tür yaptırım stratejilerinin uzun vadeli etkinliği, ABD finans sisteminin merkeziliğine ve dolara bağlı olacaktır. Yaptırım uygulanan kuruluşlar, ABD bankaları üzerinden ne kadar çok işleme sahipse, genellikle ABD yaptırımlarının etkisi de o kadar güçlü olmuştur. [65] Ve Birleşik Devletler, tamamlayıcı ticari ilişkiler ve uluslararası ağlarla uyumlu olarak kullanıldıklarında, yaptırımları her zaman daha iyi uygulayabilir ve zorlayabilir. Bununla birlikte, siber alandaki faaliyetler ve kripto para birimlerinin ortaya çıkışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkeziyetini azaltma ve dolayısıyla yaptırımlarının etkisini azaltma tehdidinde bulunmaktadır.

Yaptırım uygulanan ülkeler, ABD finansal sisteminden geçmesi gerekmeyen kripto para birimleri geliştirmeye başladı ve böylece ABD yaptırımlarından kaçma imkanı buldular. Örneğin Venezuela, Şubat 2018'de petrol varilleri ile desteklenen Petromoneda (veya Petro) adlı ulusal bir kripto para birimi geliştirdi. [66] Ancak, Mart 2018'de Başkan Donald Trump tarafından imzalanan bir yürütme emri de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bu çaba başarısız oldu. Yürütme emrine göre; "Venezuela tarafından 9 Ocak 2018'de veya sonrasında çıkarılan herhangi bir dijital para birimi, dijital para veya dijital jeton" içeren işlemler yasaklanmaktaydı. [67] Bununla birlikte, Kuzey Kore, Rusya, İran ve diğerlerinin de yaptırımlardan kaçınma çabasının bir parçası olarak kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yaptığı bildiriliyor. [68]

Buna ek olarak, yaptırım uygulanan ülkeler finansal kurumlara karşı siber hırsızlık yapabilir veya bir finansman kaynağı olarak kripto para birimlerini çalabilir ve böylece yaptırımların etkisini zayıflatabilir. Kuzey Kore agresif bir şekilde bu yolu izliyor gibi görünüyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'ne göre, Kuzey Kore devlet destekli siber gruplar, birçok ülkedeki finans kurumlarından ve bankalardan 1,1 milyar doların üzerinde para çaldı. Grupların ayrıca, özellikle Ocak 2017 ile Eylül 2018 arasında, başlıca Asya'daki beş borsadan yalnızca kripto para olarak 571 milyon dolar çaldıkları bildirildi. [69]

Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım programını daha geniş bir siber uzay stratejisine entegre etmesi gerektiğini gösteriyor. Facebook'un yeni dijital para birimi başkanı David Marcus, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin Temmuz 2019'daki duruşmasında, finansal hizmetlerin bölümlenmesinin yaptırımlar için bir risk olduğunu belirterek şöyle dedi: "Biz liderlik etmezsek diğerleri edecek”. [70] "Teknoloji, ABD yaptırımlarına, teknoloji-ihracat kısıtlamalarına ve diğer ilgili yasalara uymakla yükümlü bir ABD şirketi veya önemli ölçüde ABD maruziyeti olan yabancı bir şirket tarafından geliştirilmiş veya çalıştırılmışsa"; Amerika Birleşik Devletleri, blok zinciri tabanlı alternatif finansal ağlara liderlik edecek ve bu ağlar üzerinde kaldıraç gücünü koruyacak bir konumda olacaktır”. [71] Bu gerçeklik, yanal, entegre ekonomi politikalarının önemine işaret ediyor. ABD hükümeti, yaptırım programı ile siber uzay ve gelişmekte olan teknolojilerin gerçekleri arasındaki boşluğu doldurmak için bir stratejiye ihtiyaç duyuyor. [72]

Özetle, ekonomik devlet idaresine yönelik dayanıklı ve stratejik bir yaklaşım, araç kutusundaki farklı araçları birlikte kullanacaktır. Dışa giden yatırım üzerindeki kısıtlamaları, teknoloji transferi kontrolleri, diğer hedefli yaptırımlar ve yerel yatırım girişimleri ile tamamlayacaktır. (Bu yaklaşım) Yatırım taraması ve ihracat kontrollerini uyarlayacak, son yasaların zorunlu kıldığı reformları uygulayacak ve Amerika’nın rakiplerinin giderek daha karmaşık ve yaratıcı devlet yapısını tanıyacaktır. Ayrıca, kripto para birimleri ve diğer alternatif finansal ağlar dahil olmak üzere; Amerika’nın ekonomik nüfuzuna ve ABD’nin ekonomik devlet araçlarının uzun vadeli uygulanabilirliğine yönelik ortaya çıkan zorluklara da yanıt verecektir.

Amerika Birleşik Devletleri, daha da genişletilebilecek kapsamlı bir ekonomik devlet araç kutusuna sahiptir. Bu araçlar, avantajını en üst düzeye çıkarmak için Amerika'nın bu şekilde ele alması gereken asimetrik bir yetenektir. Bununla birlikte, araçların benzer düşünen ortaklarla birlikte uygulanması  etkilerini maksimize edecektir; ancak, bunu yapmak karmaşık ve yavaş olabilir, hatta belirli politika seçeneklerini sınırlayabilir. [73] Yukarıda açıklanan devlet yönetimi ve yatırım önlemleri; teknolojik gelişme, tedarik zinciri yönetimi ve koruması ile ticaret ve yatırım stratejileri konusunda uluslararası koordinasyon ile birlikte yürütülmelidir.

III. Uluslararası işbirliğini artırın

COVID-19 salgını, küreselleşmenin doğasında var olan evrensel güvenlik açıklarını vurgularken aynı zamanda Amerika'nın dünyadaki benzersiz konumunun bir hatırlatıcısı olarak da hizmet ediyor. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası çabalara liderlik etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir ve bu yetenek ona büyük bir güç bahşeder. Mali kriz sırasında, uluslararası ilişkilerden sorumlu Hazine Müsteşarı olarak uluslararası politika müdahalesinin koordinasyonuna yardım ettiğinde bu gerçeğe ilk elden tanık olduk. Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası işbirliğine liderlik ederek yönettiğinde en anlamlı ilerlemeyi gerçekleştirir.

Amerika’nın ortaklıkları ve çokuluslu kurumlardaki liderliği küresel bir krizde paha biçilmez öneme sahiptir; bu ilişkiler aynı zamanda bu büyük güç rekabeti çağında güçlenmek ve yeniden şekillenmek için de eşsiz kaynaklardır. Pek çok uluslararası organizasyon, kuruluş ilkelerinden sapmıştır ve reforma ihtiyaç duymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, bu reform çabalarına öncülük etmeye ve uluslararası ticaret, İnternet yönetişimi, teknoloji ve halk sağlığı standartlarının Amerikan ilkeleri ve çıkarları doğrultusunda gelişmesini sağlamaya devam etmelidir. [74] 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi, "Müttefikler ve ortaklarla olan güçlü ilişkilerimizin sağladığı paha biçilmez avantajlar”ın kesin olarak  altını çizdi. [75] Amerika'nın liderleri, benzer fikirlere sahip ortaklardan oluşan ağını geliştirmeye devam etmeli ve bunları yukarıda ana hatlarıyla belirtilen inovasyon ve devlet yönetimi gündemlerini ilerletmek için kullanmalıdır. Aslında, bu politikaların böyle bir uluslararası koordinasyon olmadan etkili olma ihtimali düşüktür.

Daha spesifik olarak, yerel inovasyon gündemini güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri, temel teknolojilerin ilkeli bir şekilde, çok uluslu kalkınma ve taranmasına adanmış ortaklıklar kurma fırsatlarını değerlendirmelidir. [76] Bu çaba, mevcut çokuluslu endüstriyel tabanını genişletebilir ve Amerika'nın uzun süredir devam eden, "Beş Göz" (Çev: Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında elektronik istihbarat alanında iş birliği yapılmasını öngören çok taraflı bir anlaşma. Beş Göz olarak da bilinir) ortaklarıyla sağlam istihbarat paylaşım ilişkisi de dahil olmak üzere, askeri ve istihbari ortaklıklarına dayanabilir.  [77]-[78] 

Japonya ve muhtemelen Hindistan gibi yakın dostlar bu çabaların merkezinde yer almalıdır. ABD liderleri, Savunma İnovasyon Birimi modelini genişletmeyi ve Beş Göz ortakları ile Japonya, NATO ve diğer anlaşma müttefikleri ile bu yeni ortaya çıkan yeteneklerdeki araştırmaları ortaklaşa finanse etmeye yardımcı olacak uluslararası girişim fonları kurmayı da düşünmelidir. Bu koalisyonlar, gelişen teknolojilerin [79] benimsenmesi ve kullanılması için standartlar belirleyebilir ve bu şekilde, sadece her ülkenin kaynaklarını ve yeteneklerini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi teknolojilerinin birlikte çalışabilirliğini de arttırırlar; bu, hem askeri ittifaklar hem de ekonomik ortaklar için bir nimettir. Benzer şekilde, bu yakın ortaklar grubu arasında akademik ve yetenek değişim programlarının teşvik edilmesi, hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilgi ve yenilikçi kapasite gelişimine yardımcı olacaktır.

Bu noktada 5G ağ altyapısı durumu öğreticidir. Kısa süre önce yayınlanan 5G'yi Güvenli Hale Getirme Ulusal Stratejisi, tedarik zinciri risk yönetimi ve uluslararası kalkınma hedefleri de dahil olmak üzere 5G'yi geliştirmek ve yönetmek için bir dizi girişimin ana hatlarını ortaya koymaktadır. [80] ABD, tedarik zinciri güvenliği ve 5G teknolojisinin etkisi hakkındaki endişelerini dile getirmekte haklıdır. Ancak Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda Amerika'nın endişelerini paylaşırken; Birleşik Krallık vakasında gördüğümüz gibi, ABD'nin yakın ortakları bile Huawei'nin 5G teknolojisinin oluşturduğu güvenlik risklerini azaltabileceklerini düşünmektedir. [81] Sonuçta, Huawei'nin tekliflerine direnme çabalarının kaderi, daha uygun fiyatlı alternatiflerin mevcudiyetine bağlı olacaktır.

İki partiden ABD'li senatörlerin oluşturduğu bir grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei dışındaki tedarikçileri daha güçlü ve uygun fiyatlı hale getirmek için ortaklarıyla nasıl çalışabileceğine dair bir tasarı sundu. Tasarıda, ‘açık mimari ağların araştırma ve geliştirmesini teşvik edilmesi, Huawei'ye alternatifleri düşünen ülkelere malzeme desteği sağlanması ve standart belirleme organlarında daha aktif bir konum alınması’ öneriliyor . [82] Bir başka yaklaşım, Reagan Enstitüsü Görev Gücü'nün önerdiği gibi; ABD öncülüğünde "5G ağları geliştirmek isteyen stratejik ortaklara kredi limitlerini genişletecek bir 5G Geliştirme Fonu" kurulması olabilir. Bu tür bir fon aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları, Huawei dışında bir sağlayıcı seçen orta veya düşük gelirli herhangi bir ülkeye finansal destek sunabilir. Amerika ayrıca, Huawei'nin 5G teknolojisine karşı Nokia veya Ericsson gibi alternatifleri desteklemek için uluslararası bir konsorsiyum kurulmasına yardımcı olabilir. Başka bir deyişle, 5G geliştirme konusunda uluslararası koordinasyon için ABD hükümetinin akıllıca düşündüğü bir dizi seçenek bulunmaktadır. Yapay zekanın geliştirilmesi ve diğer yeni teknolojiler için de benzer fırsatlar bulunabilir. [84]

Standart belirleyen kuruluşlara aktif bir şekilde angaje olmak ve liderlik etmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem yerel hem de ortak yenilikçiliği daha fazla teşvik etmesine yardımcı olacaktır. Amerika'nın rakipleri, teknolojik liderlik hedeflerini ilerletmek için uluslararası teknik standartları etkilemek ve belirlemek için çalışır. [85] Bu çabalar, uzun vadeli pazar paylarını elde etmek için, devlet sübvansiyonları ve pazara erişim kısıtlamaları ile birlikte işlev görür. [86] Aslında, Alan Beattie'nin de belirttiği gibi, "Standartların ve kuralların belirlenmesinde ilk hamle avantajı, şirketlere ve işletmelere güçlü bir avantaj sağlayabilir.” [87] 5G'yi Güvenli Hale Getirme Ulusal Stratejisi, yüksek teknoloji sektörlerinde inovasyon liderliğini ve pazar erişimini sürdürmek  için Amerika Birleşik Devletleri’nin uygun ve açık standartları teşvik etmede daha proaktif olması gerektiğini kabul eder. Bunu, kilit konumdaki çok taraflı kuruluşlardaki varlığını artırarak, ABD şirketlerini vergi teşvikleri yoluyla standart belirleyen kurumlara katılmaya teşvik ederek ve ihracat kontrollerinin veya diğer yaptırımların, ABD kuruluşlarının bu organizasyonlarda yer almasını engellememesini sağlayarak yapabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası inovasyonu güvence altına almak ve kendi devlet yönetimi çabalarını genişletmek için, ortaklarının yabancı yatırımları gözden geçirme ve teknoloji transferini ele almalarına yönelik mekanizmalar geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmalıdır. Amerika'nın ortakları, kötü niyetli yabancı yatırımlara maruz kaldı. [88] Avrupa Birliği bu problemin farkına vardı ve sağlık, enerji ve iletişim dahil olmak üzere kritik veya çift kullanımlı sektörlerdeki yatırımları taramak için rehberlik geliştiriyor. [89] ABD’nin dikkatli davranması gerekirken, AB üyelerinin bu rehberliği uygulamak ve ABD yaklaşımına göre modellenen planlı, kapsamlı inceleme süreçleri oluşturmak için yardıma ihtiyacı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, benzer şekilde, önlemlerini güçlendirmek için G7 üyeleri ve dünyadaki diğer ortaklarla birlikte çalışabilir.

Amerika Birleşik Devletleri ayrıca, büyük yabancı altyapı yatırımlarını düşünen ülkelere teknik yardım ve finansal destek sunmaya devam etmelidir. [90] Genellikle abartılı olsa da, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi gibi altyapı ve yatırım programları ve İnternet yönetişim modelini ihraç etme çabası, Amerika'nın son on yılda küresel ekonomideki konumuna meydan okumaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her köşesinde Çin'le rekabet etmekten kaçınarak akıllıca davrandı. Bunun yerine, sürdürülemez borç seviyeleri veya bozuk ağlar yaratan Çin destekli projelere alternatifler sunmak için ortaklarla çalışmak üzere girişimlerini genişletmelidir. Ulusal güvenlik danışman yardımcısı Matt Pottinger'in Ocak 2020'de Raisina Diyaloğu'nda açıkladığı gibi; Amerika Birleşik Devletleri ticari gelişimi, şeffaflığı ve yüksek standartları desteklemek ve Amerika’nın küresel ekonomi içindeki konumunu güçlendirecek şekilde gelişmekte olan devletlerin bu ilkeli, adil ve açık sisteme entegre olmasına yardımcı olmak üzere özel sektörle, benzer düşünen ortaklarla ve uluslararası kredi kuruluşlarıyla birlikte çalışabilir. [91] Eskiden Denizaşırı Özel Yatırım Şirketi olarak bilinen Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank) ve Dünya Bankası (World Bank) gibi çok uluslu kuruluşlar, altyapı yatırımlarının yönlendirilmesinde kilit aktörler olacaktır. Neyse ki bunlar, nispeten düşük düzeyde federal fon gerektirmektedir. [92]

Son olarak, ABD politikası benzer düşünen devletlerle genişletilmiş ticaret ve yatırım ilişkilerini tercih etmelidir. Temsilci Mike Gallagher'ın iddia ettiği gibi ticaret, müttefikleri ve ortakları yeni teknolojiler ve tedarik zincirleriyle ilgili ABD güvenlik standartlarını benimsemeye teşvik etmek için güçlü bir araçtır ve bu da Amerika'nın ekonomik devlet yönetimi hedeflerini ileriye taşır. [93] Bu tür anlaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduklarından farklı çıkarları olan diğer ülkelere bağımlılıkları da azaltır ve veri koruma, yeni teknolojilerin kullanımına yönelik etik standartlar ve veri akışlarıyla ilgili diğer konular da dahil olmak üzere yakınsama alanlarını ele alan bir dizi küresel karar üzerinde ABD’nin daha fazla nüfuz sahibi olmasını sağlar. Güvenlik protokolleri üzerinde anlaşma karşılığında uygun ticaret şartları sunmak, Amerika'nın asimetrik konumunu koruyan bir kazan-kazan fırsatıdır. Aaron Friedberg ve Charles Boustany, Jr.'dan alıntı yapacak olursak; “Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın bazı kısımlarının ekonomilerini birbirine bağlayan yüksek standartlı ticaret anlaşmaları, kolektif zenginliklerini ve güçlerini artırarak ve ortak çıkar ve değerleri savunma yeteneklerini güçlendirerek ilgili tüm ulusların büyümesini hızlandıracaktır.” [94]

Burada öngörülen türde uluslararası koordinasyon, ABD ile ortak devlet liderleri, yani maliye bakanları arasında düzenli işbirliğini gerektirecektir. Neyse ki, ABD liderleri zaten yıllık G7 zirvesi ve diğer toplantılarda Amerika'nın baş ortaklarıyla buluşuyor. Tekerleği yeniden icat etmek yerine, Amerika Birleşik Devletleri, G7 zirvesinde Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi ek ülkeleri de içeren; ulusal güvenlik ve ekonomi meselelerinin yakınsamasına odaklanan bir takip oturumu oluşturmayı düşünmelidir. Liderler mevcut stratejiler, ticaret düzenlemeleri ve yatırımlar hakkında NATO zirvelerindeki güvenlik arenasında olduğu gibi bilgi alışverişinde bulunabilirler.

David H. McCormick, Charles E. Luftig, James M. Cunningham, 9 Temmuz 2020, Atlantic Council

(David H. McCormick , küresel bir makro yatırım şirketi olan Bridgewater Associates'in CEO'su ve Atlantic Council'in Uluslararası Danışma Kurulu'nun başkanıdır. Daha önce Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray ve Ticaret Departmanında üst düzey görevlerde bulundu. West Point mezunu ve Birinci Körfez Savaşı gazisi. Charles E. Luftig, Bridgewater Associates'de kıdemli bir yöneticidir. Daha önce Yönetim ve Bütçe Dairesi'nde baş müşavir yardımcısı olarak görev yapmış ve Milli Güvenlik Danışmanı ofisinde kıdemli danışman dahil olmak üzere Milli Güvenlik Konseyi'nde çeşitli hukuk ve politika rollerinde bulunmuştur. James M. Cunningham, Bridgewater Associates'te bir araştırma görevlisidir. Daha önce American Enterprise Institute ve Hoover Institution'da ulusal güvenlik analisti olarak çalıştı.)

Bu rapor ilk olarak Texas National Security Review'de yayınlandı.

<< Önceki           Sonraki>>


Tamer Güner, 20.11.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


Dipnotlar:

[61] https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/05/why-united-states-uses-sanctions-so-much/588625/

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/programs.aspx

[62] https://nationalinterest.org/feature/the-right-way-sanction-china-15285

[63] Eric B. Lorber, Securing American Interests: A New Era of Economic Power (Washington, DC: FDD Press, 2017), 14.

[64] http://ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_Update_2017.pdf

[65] https://www.gao.gov/assets/710/701891.pdf

[66] https://www.brookings.edu/blog/techtank/2018/03/09/venezuelas-petro-undermines-other-cryptocurrencies-and-international-sanctions/

[67] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13827.pdf

[68] https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2020-0209.pdf

[69] https://home.treasury.gov/index.php/news/press-releases/sm774

[70] https://www.banking.senate.gov/hearings/examining-facebooks-proposed-digital-currency-and-data-privacy-considerations

[71] Harrell and Rosenberg, Economic Dominance, Financial Technology, and the Future of U.S. Economic Coercion, 25.

[72] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm556

[73] Bakınız, örneğin, Friedberg ve Boustany, jr., Kısmi Ayrılma. Ayrıca, "yaptırımların uluslararası bir kuruluş aracılığıyla uygulandığında veya hedeflenen ülkelerin ABD'ye bazı mevcut bağımlılıkları veya ilişkileri olduğunda daha etkili olduğuna dair "güçlü kanıtlar" bulan" Ekonomik Yaptırımlar "başlıklı 2019 Hükümet Sorumluluk Ofisi raporuna da bakın.

[74] https://thedispatch.com/p/its-time-for-a-new-world-order

https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/Transcript_Role%20of%20Global%20Standards%20in%20the%20Battle%20for%205G%20Leadership.pdf

[75] Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2.

[76] https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS-Report-Alliance-Innovation-Base-Final.pdf?mtime=20200329174909

[77]-[78] https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF11311.pdf

https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/enterprise-capacity/chco/chco-related-menus/chco-related-links/recruitment-and-outreach/217-about/organization/icig-pages/2660-icig-fiorc

[79] https://www.merics.org/en/blog/chinese-tech-standards-put-screws-european-companies

[80] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/03/National-Strategy-5G-Final.pdf

[81] https://www.wsj.com/articles/u-k-allows-huawei-to-build-parts-of-5g-network-11580213316

[82] https://www.burr.senate.gov/press/releases/national-security-senators-introduce-bipartisan-legislation-to-develop-5g-alternatives-to-huawei

[83] İnovasyon Yarışması, 20.

[84] https://warontherocks.com/2019/04/five-eyes-must-lead-on-5g/

[85] https://www.cnbc.com/2020/04/27/china-standards-2035-explained.html

[86] https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/SOSi_China%27s%20Internet%20of%20Things.pdf

[87] https://www.ft.com/content/0c91b884-92bb-11e9-aea1-2b1d33ac3271

[88] https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe-2019

https://foreignpolicy.com/2020/04/15/china-is-bargain-hunting-and-western-security-is-at-risk/

[89] https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf

[90] https://www.state.gov/blue-dot-network/

[91] https://www.youtube.com/watch?v=gotKrQTVKQ4

[92] https://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20190509/109430/HHRG-116-FA14-Wstate-CooperZ-20190509.pdf

[93] https://www.wsj.com/articles/let-the-trans-atlantic-trading-begin-11581033321

[94] Friedberg and Boustany, Jr., Partial Disengagement, 36.


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.Seçkin Deniz Twitter Akışı