9 Temmuz 2018 Pazartesi

SA6463/SD1054: Soğuktan 'Beş Gözü' Getirme Zamanı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında halktan gizlenen 'Beş Göz-Five Eyes' istihbarat ortaklığının yapısı hakkında kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini tartışan dört İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülke ile ABD arasındaki istihbarat ilişkilerini irdeleyen önemli bir makaledir. Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılandırılan küresel istihbarat ilişkilerine dair net bir fikir vermesi açısından yayınlanmıştır.
Seçkin Deniz, 09.07.2018

Time to Bring ‘Five Eyes’ in From the Cold?

The New Daily'de yayınlanan  bir makale, Avustralya’nın 'Beş Göz' istihbarat birlikteliğindeki rolünü gündeme getirdi. Dr John Blaxland, ağ hakkındaki ‘dikkate değer miktardaki bilgisizliği“ eleştirdi. O, Beş Göz'ün temel unsurlarını halka iletmede “etkili olmamış” olan Avustralya hükümetlerini cehaletle suçladı.

Blaxland da gözlemlemişti, 'istihbarat işinde, başarının sırrı bir başarıyı gizli tutmaktır.' Şüphesiz bu eski CIA atasözünü hatırlatıyordu: 'başarımızın sırrı başarımızın gizli olmasıdır'.

Burada bir ikilem yatıyor: Avustralya gibi demokratik devletler, doğası gereği gizli kalması gereken bir istihbarat ağı hakkında halklarıyla nasıl iletişim kurarlar?

Profesör Desmond Ball ve Dr. Jeffrey T. Richelson, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki UKUSA Anlaşmasının 1947'deki oluşumunu ve aralarındaki bağları Sempozyum metninde detaylandırdılar. Ball ve Richelson'a göre bu antlaşma, “katılımcı devletlerin herhangi birinin varlığını kabul etmeden önce yaklaşık 30 yıl geçmesi gereken çok gizli” bir antlaşmaydı ve İngiliz İstihbarat ve Güvenlik Komitesi tarafından dünyadaki uluslararası en yakın istihbarat ortaklığı olarak tanımlanmıştı.        


Five Eyes'ın içsel değeri, üyelerine küresel bir güvenlik ve istihbarat işbirliği ve paylaşımı ağına erişim sağlamasıdır. Başbakan Malcolm Turnbull, geçtiğimiz günlerde Londra'daki Commonwealth Federal Hükümet Başkanları Toplantısı'nda röportajda ifade etti:  


"Her zamankinden daha çok birlikte çalışmamız çok önemli. Hiçbir ülke istihbarat ve güvenlik meselelerinde  'Beş Göz'de olduğundan daha yakından çalışamaz ve elbette Beş Göz'ün dördü (Commonwealth)Milletler Topluluğu üyesidir."


Bu konuda eski bir araştırmacı olarak, Avustralya'nın istihbarat paylaşım ağına üyeliğinin avantajlarından eminim. Bunlar Avustralya gibi bir orta güce ulaşılamayan istihbarat verileri, değerlendirmeler ve ileri yeteneklerdir. Bu, Avustralya'nın katkıda bulunduğundan çok daha fazlasını aldığı bir anlaşmadır.


Bu, antlaşmanın ortaya koyduğu doğal riskleri reddetmek veya Avustralya'nın ağ içindeki kritik rolünü küçümsemek değildir. 2017 Bağımsız İstihbarat Gözden Geçirmesine göre, 'Avustralya'nın Beş Göz'e dahil olan ve Beş Göz'e dahil olmayan ortaklarla istihbarat paylaşımına katkısı ve kabiliyeti, bu ülkelerdeki istihbarat muadilleri tarafından çok değerlidir.' 


Bu önemli role ve kendi kusurlarına rağmen Avustralya halkı ağların değeri hakkında büyük ölçüde bilgisiz kalmıştır.


Ardışık Avustralya hükümetlerinin Beş Göz'ün temel unsurları ile halka verdiği bilgi bundan daha az olmuştur. Geçen yıl Başbakan Turnbull, yeni Ulusal İstihbarat Bürosu'niu kurulduğunu ilan ederken,  Ulusal İstihbarat Bürosu'nun kurulmasının Avustralya'nın istihbaratının daha etkin bir şekilde koordine edilmesini sağlayacağını söylemek dışında, ofisin yaratılmasıyla ilgili ayrıntılı bir açıklamada bulunmadı:


"Five Eyes ortaklarımızın tümü, raporun net bir şekilde ortaya koyduğu nedenlerden dolayı tek bir koordinasyon noktası oluşturmuştur. Beş Göz ortaklarımızla daha iyi bir işbirliğini sağlayacağı için Avustralya da aynısını yapıyor."


Fakat şaşırtıcı ve hoş bir gelişme olarak, 2016 Savunma Strateji Raporu, ilk kez Avustralya’nın Beş Göz'deki rolüne atıfta bulunmuştu. Belge ABD, İngiltere ve Kanada ile uluslararası savunma ilişkilerini tartışırken, üç kez, Five Eyes'a özel referans vermişti. İçeriği, önceki teknik savunma incelemelerinden farklıydı.


Savunma Bakanlığı'nın yaptığı gibi, yakın zamanda 2017 Dış Politika Strateji Raporu da ilk kez Beş Göz'e doğrudan göndermeler yaptı:  

"Beş Göz-Five Eyese İstihbarat Ortakları (Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda) ve diğerleriyle olan işbirliğimiz, terörizm ve diğer tehditleri ele alma kabiliyetimiz açısından kritik olmaya devam edecektir... Yeteneğe yatırımlarımıza dayanarak, Beş Göz Ortaklarımızla olan işbirliğimiz, bilgi ve en ileri yeteneklere vazgeçilmez erişim sağlayarak güvenlik kapasitemizin gücünü ve etkinliğini arttırmaktadır."


Yine de, bunlar, şimdiye kadarki en kapsamlı rapor olarak lanse edilen 122 sayfalık bir belgede yapılan iki geçici göndermeydi. Ne 2003 Dış İlişkiler ve Ticaret Politika Strateji Raporu, ne de 1997 Dış İlişkiler ve Ticaret Politika Strateji Raporu, Beş Göz'e herhangi bir doğrudan atıfta bulunmamıştır.     

Hükümetin Beş Göz'le ilgili sessiz iletişimi, ağla ilgili tarihsel belgeleri serbest bırakmama konusundaki isteksizliğinden de belli oluyor. İki yıldan kısa bir süre önce, Beş Göz Ağı hakkında Avustralya Uluslararası İlişkiler Dergisi'nde yayınlanacak olan bir makaleye yardım ederken Avustralya Ulusal Arşivlerinden bazı tarihi belgeler istemiştim.


İstediğim belgeler, Hope  the Hope Royal Commission -Kraliyet Komisyonunun 1970'lerde Avustralya'nın istihbarat topluluğuna sunulmasıyla ilgiliydi. O zaman, belgelerin hassasiyeti nedeniyle uzun süre bekleyeceğimin farkındaydım. Ancak, yaklaşık iki yıl sonra bugün, yaptığım birkaç sorgulamadan sonra, hala belgelerin verilmesini bekliyorum.

Yaklaşık otuz yıl önce Ball ve Richelson, Five Eyes güvenlik ve istihbarat düzenlemeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve tartışma çağrısında bulundu. Kamuoyunun daha fazla bilgi sahibi olmasının ve yapılacak tartışmaların Five Eyes operasyonlarına zarar vermeyeceği sonucuna varmışlardı. Daha fazla şeffaflık, daha eğitimli ve güven veren bir halk oluşmasını sağlar.


Aynı kamuoyu, Beş Göz’ün faaliyetlerini yürütmesi için para ödüyor ve bura da ağın birincil hedefi de halkın korunması. Gerçekten de, daha bilinçli bir halk, herhangi bir güvensizlikle birlikte, halk ve istihbarat kurumları arasındaki bağı güçlendirebilir.


Tabii ki, ağı tanıtmak ve belirli işlemleri yaymak/yayınlamak arasında bir fark var. Geleneksel olarak, şeffaflık ve gizlilik, taban tabana zıt olarak görülmektedir. Ancak, özellikle güçlü ulusal güvenlik gözetim kurumları varsa, şeffaflık ve gizlilik demokraside bir arada bulunabilir. Kamuoyuna sunulacak uygun bilgiler ile operasyonel nedenlerden ötürü gizli kalması gereken bilgiler arasında ayrım çizgileri çizilebilir.

Ne var ki, Avustralyalı hükümetleri - ulusal güvenlik örtüsünün altında - Beş Göz'ün temel unsurlarını halka duyurmaktan kaçındı. Son zamanlarda hem savunma hem de dış politikada yer alan Strateji raporu eklemeleri de hoş karşılanırken, Beş Göz'ü daha geniş bir kamusal söylem haline getirmek için daha çok şey yapılmalıdır.

Belki de, John le Carre'nin gizli ajanı Leamas gibi, Soğuktan 'Beş Göz' getirme zamanıdır...


Kate Grayson , 04 Mayıs 2018, Real Clear Defense


(Kate Grayson, eski Senatör Russell Trood'un önceki danışmanıdır, istihbarat gözetimi ve hesap verebilirlik üzerine araştırmaları olan bir eğitimcidir. Bu makale The Strategist'te (ASPI) yayınlanmıştır)
Seçkin Deniz, 09.07.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Seçkin Deniz Twitter Akışı