13 Kasım 2020 Cuma

SA8942/TG314: Ekonomik Güç, Ulusal Güvenlik ve Amerikan Devlet İdaresinin Geleceği-III

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Atlantic Council'in üç yazarı David H. McCormick, Charles E. Luftig, James M. Cunningham'ın ortak çalışmasıdır ve Amerikan rüyasının aşınmasına, Amerikan liderliği noktasında algılanan başarısızlıklara ve Amerika'nın görece güç kaybına odaklanmaktadır. Yazarların, "Şimdi, trajik bir uluslararası krizden muzdaripken, insanların geleceğin ne getireceğini merak etmesi doğaldır. Herhangi biri bu endişelere katılsın veya katılmasın, birçok Amerikalının ülkelerinin geleceği konusunda tedirgin olduğu inkar edilemez." şeklindeki tespitleri, ABD'nin Çöküşü'nün tescili anlamına gelmektedir. Analizdeki şu itiraf Amerikalıların yaşadığı büyük kaygıyı yansıtması açısından önemlidir: "Yapay Zeka (AI) ile ilgili teknolojiler ve kuantum bilimleri gibi ABD'nin lider olmaya devam ettiği diğer teknolojik sektörlerde, bu liderlik garanti değil. Bu teknolojilerin büyük olasılıkla önemli ekonomik ve ulusal güvenlik sonuçları olacaktır." ABD'yi dikkatle izleyen yayınlarımızla Türkiye'nin ve Dünya'nın geleceğine yönelik projeksiyonların doğru tasarlanması ve uygun stratejilerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ABD'yi ve NATO'yu bir kaldıraç olarak kullanarak küresel arenada kendisine benzersiz bir alan açma fırsatına 'şimdi' sahiptir ve bu fırsatı değerlendirmek zorundadır.
Seçkin Deniz, 13.11.2020

Economic might, national security, and the future of American statecraft

Eğitim ve göç

Dışişleri Müsteşarı Keith Krach'tan alıntı yapacak olursak: "En iyi elemanlara sahip olan takım kazanır." [32] Yüksek vasıflı yetenekleri bulma, geliştirme ve elde tutma yeteneği, ulusal inovasyon ve ekonomik güvenlik için çok önemlidir. [33] Bu nedenle, ABD eğitim ve göçmenlik politikası, hem STEM [Çev: Science, Technology, Engineering and Mathematics / bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik]  alanlarında kariyer yapmakla ilgilenen Amerika doğumlu bireyleri desteklemek hem de Amerika'yı küresel yarışta yüksek vasıflı yetenekleri çekme noktasında rekabetçi tutmak için gelişmelidir. [34]

Yapılacak ilk iş yerli yetenekleri desteklemek olmalıdır. Bu, Amerika’nın ulusal güvenliği için çok önemlidir. Üniversite araştırmacılarına yukarıda açıklandığı gibi daha fazla fon, veri, bilgi işlem gücü ve diğer altyapı desteği sağlamak, öğrenciler için fırsatlar yaratacaktır. Politika yapıcılar, STEM programlarında yer alan hem lisans hem de lisansüstü öğrenciler için burs programlarına sponsor olarak bu çabaları destekleyebilirler. Federal hükümet ayrıca iş eğitimi  hatlarını ve potansiyel bursları veya borç affı programlarını teşvik etmek için eyaletler, üniversiteler ve işletmelerle birlikte çalışmalıdır. Daha da iddialı bir yol, Sputnik uydusunun fırlatılmasından sonra Amerikan inovasyonunu teşvik etmeye yardımcı olan Ulusal Savunma Eğitim Yasasını yenilemek olacaktır. [35] 

Son olarak, Amerika'nın yetenek hattını iyileştirmeye yönelik her türlü çaba, K-12 eğitiminde reform yapmayı ve STEM eğitimini genç yaşlardan itibaren teşvik etmeyi içermelidir. Bu makalenin kapsamı dışında olmasına rağmen, ülkedeki okulların pek çoğunun kötü durumu bir rezalettir ve ekonomik ve ulusal güvenlik için yüksek ve büyüyen bir risk oluşturmaktadır. [36]

Yabancı uyruklu yetenekleri cezbetme ve elde tutma becerisi, her şeyden önce bir göçmen milleti olan Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman benzersiz bir rekabet avantajı olmuştur ve öncelik olarak da kalmalıdır. [37] 2017 itibariyle, birinci nesil göçmenler ve çocukları Fortune 500 şirketlerinin neredeyse yarısını kurmuş [38] ve göçmenler "2006'dan 2012'ye kadar tüm yeni yüksek teknoloji şirketlerinin yüzde 25'ini oluşturmuştur." [39] 

STEM hattı da yüksek oranda, STEM lisans öğrencilerinin yüzde 45'ini ve STEM lisansüstü öğrencilerinin yaklaşık yarısını oluşturan  yabancı doğumlu öğrencilerden oluşmaktadır. [40] Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri en iyi küresel yetenekleri çekme ve elde tutma yeteneğini kaybediyor. [41] Politika yapıcılar, STEM alanlarındaki öğrencileri mezun olduktan sonra ABD'de kalmaya teşvik etmeli ve bu alanlardaki işçileri Amerika Birleşik Devletleri'ne cezbedecek politikalar geliştirmelidir. 

Örneğin, ülke, sunduğu yıllık H-1B vizesi sayısını artırabilir. [42] 50'den fazla işletme okulu dekanı, 2019 sonbaharında ülke başına düşen göçmen sınırlamasının kaldırılmasını ve ”Yüksek becerilere sahip göçmenlerin ihtiyaç halindeki topluluklara yerleşmeleri için yeni bir “ülke vizesi” oluşturulmasını savunarak bu konuda fikir birliğine vardı. [43] Diğer seçenekler arasında, yukarıda özetlendiği şekilde yüksek öncelikli sektörlerdeki yabancı işçiler için yeni bir yüksek-beceri vize programı oluşturmak [44] ve hem benzer düşünen ortaklarla hem de daha muhalif ülkelerle yüksek teknolojili akademik ve bilimsel alışverişi teşvik etmek bulunuyor.

Göçmenlik, yetenek takası ve özellikle ABD üniversitelerindeki STEM programlarında çok sayıda yabancı öğrenci ile ilgili yasal güvenlik endişeleri hem hükümetin hem de üniversitelerin gündeminde yer alıyor. [45] Örneğin yabancı hükümetler, Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerini, etki operasyonları yürütmek, diğer öğrenci ve yöneticileri baskılamak, üniversite politikalarını yönlendirmek ve hatta son teknoloji laboratuvarlardan yasa dışı olarak fikri mülkiyet veya araştırma verileri elde etmek de dahil olmak üzere casusluk yapmak için kullanıyor. [46] 

Bu nedenle, üniversiteler, bilimsel laboratuvarlar ve ilgili özel sektör şirketleri, fikri mülkiyeti, araştırma verilerini ve ulusal güvenlik bilgilerini korumak için sağlam kurallar, prosedürler ve teknik önlemler geliştirmelidir. Bu önlemler genel olarak tüm öğrencilere uygulanmalıdır. Bu tür önlemlerin alınmasıyla, özellikle STEM alanlarındaki yabancı öğrenciler, ABD’nin eğitim ve araştırma sahasına büyük ölçüde  katkı sağlamaya devam edebilir. Yabancı öğrencilerin bu büyük ve değerli çoğunluğundan elde edilen yararları daha da sağlama almak için; hükümet, üniversiteler ve kolluk kuvvetlerinin, araştırma ve öğrenci değişimlerinde şeffaflığı ve karşılıklılığı teşvik etmeye ve bu kuralları ihlal eden küçük azınlığın kötü niyetli davranışlarını agresif bir şekilde araştırma ve kovuşturmaya yönelik mevcut çabalarını iki katına çıkarması gereklidir.

II. Ekonomik devlet yönetimi araçlarını kullanmak ve sürdürmek

EKONOMİK YAPTIRIMLARIN YÖNETİMİ

Yerel yenilik, ekonomik rekabet için daha güçlü bir temel oluşturur ve ekonomik devlet araç setini genişletir. Uzun zamandır üstün küresel güç olan Birleşik Devletler, bu arenada belirli açık avantajlara sahiptir. Amerikan doları rezerv para birimi olarak varlığını sürdürürken ABD, dünya çapında erişim ve yatırımlarla yegane küresel ekonomik güçtür. Rakiplerinden farklı olarak, Amerika geleneksel olarak uluslararası düzenlemelere liderlik etmiş ve etkili bir şekilde çalışmıştır. ABD, mülkiyet haklarının, hukukun üstünlüğünün ve açık pazarların değerlerini koruyarak tahmin edilebilir, yasal yollarla çalışma eğilimindedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük pazarının yanı sıra önde gelen teknoloji geliştiricileri ve şirketlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Ancak Amerika’nın stratejik ekonomik rekabette sahip olduğu avantaj risk altında görünüyor. Rakip ülkeler, çok uluslu şirketler ve teknolojilerin hızla ilerlemesi nedeniyle ABD'nin statüsüne yönelik zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bölgesel ticaret bloklarının gelişmesi ABD'nin etkisini ve asimetrik gücünü azaltmaktadır; çok uluslu şirketler bilgi akışı için ve alım satım işlemleri için de alternatif yollar sunuyor; ve aşağıda tartışıldığı gibi, blokzinciri (blockchain) veya kripto para (cryptocurrency) tabanlı işlemler geleneksel ağ yollarını atlatabilir.

Jeopolitik rekabetin, ekonomik nüfuz ve gücün etrafında toplandığını kabul eden ABD hükümeti, Amerika’nın avantajlı konumunu korumak için son zamanlarda ekonomik devlet yönetimine yaklaşımında reform gerçekleştirmeye yönelik adımlar attı. Bu gündemin bir parçası olarak ve daha önce belirtilen, yakınsayan eğilimler tarafından sunulan benzersiz zorluklar ışığında, politika yapıcıların, yabancı yatırım ve teknoloji transferinin değişen doğasını ve dirençli, maliyetli fikri mülkiyet hırsızlığını hesaba katmaya yönelik olarak, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (C FIUS) sürecinde reform yapmak ve ABD sermaye piyasalarına erişimi düzenleyen mevcut ifşa ve şeffaflık yasalarını uygulamak için, son mevzuatta zorunlu kılınan yeni, yaratıcı ihracat kontrol önlemlerini almaya devam etmeleri gerekecektir. [47] 

Ayrıca, yaptırımlar hedefi gözeten ve stratejik bir şekilde kullanıldığında güçlü ekonomik devlet idaresi araçları olsa da; Amerika’nın blok zinciri veya kripto para bazlı işlemler de dahil olmak üzere finansal işlemler üzerindeki kaldıraç gücünde ortaya çıkan zorluklar, uzun vadeli etkinliklerini zayıflatmakla tehdit etmektedir. [48]

İhracat Kontrolleri

Amerika Birleşik Devletleri, kritik teknolojilerin ABD sınırları dışındaki yabancı kişi veya kuruluşlara aktarılmasına kısıtlamalar getirerek ihracat kontrol politikalarında doğru yönde ilerlemiştir. Kongre, 2018 İhracat Kontrol Reformu Yasası ile, Ticaret Bakanlığı'nı, yeni ortaya çıkan ve temel teknolojilerin ihracatı üzerinde kontroller oluşturması için yönlendirdi. [49] Bununla birlikte, hedeflenecek ilk teknolojiler listesinin yanı sıra (yapay zeka ve kuantum bilimleri ile ilgili olanlar dahil), [50] Ticaret Bakanlığı, 2018 yasası tarafından zorunlu kılınan değişiklikleri uygulamakta yavaş davrandı. [51] 

Dahası, ABD hükümeti Çin telekomünikasyon şirketlerine yönelik muamelesinde tutarlılık arayışında olmalıdır. Örnek olarak, ZTE'yi Mart 2016'da ABD Varlık Listesi'ne ekledi ancak daha sonra kaldırdı. [52] Huawei ve ABD dışında ona bağlı kuruluşlar da 2019'da listeye eklendi. [53] Bakanlık daha sonra listeden kaynaklanan bazı aksaklıkları en aza indirmek için geçici lisanslar verdi. Ancak ABD hükümeti daha sonra ABD çip üreticilerinin onlara satış yapmaya devam etmesine izin vermek için feragatname yayınladı. Artık politika yapıcılar, ABD ekipmanlarıyla yapılan yarı iletkenlerin Huawei'ye satışını kısıtlamalarını şirketlerden talep etmeye hazır görünüyor. Bu durum, idarenin Huawei ve 5G ile ilgili oluşturduğu yerinde katı tutumla daha uyumlu görünüyor. [54]

İhracat Kontrol Reformu Yasası tarafından yönlendirildiği gibi daha net bir rehberlik sağlandıktan sonra bile, bağımsız bir politika aracı olarak ihracat kontrolleri yetersiz kalacaktır. Bununla birlikte, ABD'li üreticileri destekleyen daha geniş  inovasyon yanlısı politikalarla eşleştirilir ve uluslararası ortaklarla yeni teknolojiler geliştirmek için daha geniş bir strateji içerisine yerleştirilirse - yukarıda özetlenen yarı iletken ve yarı iletken üretim ekipmanı yaklaşımı gibi - bunların kalıcı politika hedeflerine hizmet etmesi çok daha olası olacaktır. [55] 

İhracat kontrollerini tek taraflı olarak yürürlüğe koymak, yalnızca amaçlanan hedeflere değil, aynı zamanda ABD şirketlerine ve benzer fikirli Amerikan ortaklarının ve müttefiklerinin önde gelen şirketlerine de zarar verdiğinden sınırlı fayda sağlar. Ancak, bunları endüstriyel ortaklarla uyum içinde canlandırmak etkilerini artıracaktır. [56]

Yatırım Taraması

Yabancı Yatırım Riski İnceleme Modernizasyon Yasası tarafından yönlendirdiği şekilde, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi'nin yakın zamanda büyümesi, ABD şirketlerinin fikri mülkiyet hırsızlığı ve cebri yatırımlardan korunmasına da yardımcı olacaktır. Bugüne kadarki iyi çalışmalardan yola çıkarak, Komitenin, ABD'deki Çin yatırımları azaldığında yatırımları izlemenin daha zor hale gelebileceğini kabul ederken daha da faal ve yaratıcı olması gerekecek. [57] 

ABD'li rakipler de üçüncü taraf risk fonları aracılığıyla ve başlangıçta legal olan faaliyetlerin illegal veya haksız ticarete dönüştürülmesi de dahil olmak üzere; son derece önemli dual teknolojilere yatırımlarında daha yaratıcı hale geliyorlar. [58] Bu nedenle, yabancı yatırımın gerekli ve titiz bir şekilde değerlendirilmesi, muhtemelen komite üzerindeki baskıyı artıracak ve bu da Kongre'nin gerekirse daha fazla destek sağlamaya hazır olmasını gerektirecektir.

Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri, aşağıdaki bölümde tartışıldığı gibi, ABD süreçleriyle tutarlı, benzer fikirlere sahip ortakların daha güçlü yatırım taraması geliştirmelerine yardımcı olabilir ve yardımcı olmalıdır da. Özel aktörler de daha tetikte olmalıdır. Pek çok ABD şirketi, yaptırıma tabi ve haydut devletlerden aktörlerle iş yapmanın tehlikelerinin farkındadır ve bu şirketler, tartışmalı olarak, yabancı yatırımın gelişen risklerine karşı akıllıca büyüyorlar. [59] Kendilerini ne kadar çok kontrol edebilir ve koruyabilirlerse, ABD teknolojileri ve endüstrileri de o kadar güvenli olacaktır.

Birleşik Devletler sermaye piyasalarına katılımı teşvik etmekte haklıyken, aynı zamanda bu piyasaların ekonomik ve ulusal güvenlik yakınsama noktaları olarak önemini de kabul etmelidir. Yabancı şirketler, ABD pazarlarına ve borsalarına erişmeye devam ederken, finansal açıklamalar ve şeffaflığı yöneten ABD kural ve düzenlemelerini uzun süredir ihlal ediyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, erişimi sıkı bir şekilde denetlemeli ve mevcut kuralları uygulamalıdır. Ancak, daha da agresif adımlar atmak gerekli hale gelebilir, bu durumda politika yapıcılar ifşa kanunlarına ve diğer düzenlemelere uymayan şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı veya aşırı durumlarda portföy yatırımlarını kısıtlamayı düşünebilirler. [60] 

Pazara erişim, Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmesi gereken önemli bir düğüm noktasıdır ve bunu da   normlara ve hukukun üstünlüğüne - ABD siyasetinin temel ilkelerine ve Amerika için büyük avantaj sağlayan kaynaklara saygıyı güçlendirmek için yapabilir.

David H. McCormick, Charles E. Luftig, James M. Cunningham, 9 Temmuz 2020, Atlantic Council

(David H. McCormick , küresel bir makro yatırım şirketi olan Bridgewater Associates'in CEO'su ve Atlantic Council'in Uluslararası Danışma Kurulu'nun başkanıdır. Daha önce Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray ve Ticaret Departmanında üst düzey görevlerde bulundu. West Point mezunu ve Birinci Körfez Savaşı gazisi. Charles E. Luftig, Bridgewater Associates'de kıdemli bir yöneticidir. Daha önce Yönetim ve Bütçe Dairesi'nde baş müşavir yardımcısı olarak görev yapmış ve Milli Güvenlik Danışmanı ofisinde kıdemli danışman dahil olmak üzere Milli Güvenlik Konseyi'nde çeşitli hukuk ve politika rollerinde bulunmuştur. James M. Cunningham, Bridgewater Associates'te bir araştırma görevlisidir. Daha önce American Enterprise Institute ve Hoover Institution'da ulusal güvenlik analisti olarak çalıştı.)

Bu rapor ilk olarak Texas National Security Review'de yayınlandı.

<< Önceki           Sonraki>>


Tamer Güner, 13.11.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


Dipnotlar:

[32] https://www.state.gov/under-secretary-krach-remarks-at-digital-panel/

[33] https://www.reaganfoundation.org/media/355297/the_contest_for_innovation_report.pdf

[34] https://www.nytimes.com/2020/02/27/opinion/eric-schmidt-ai-china.html

[35] Manyika and McRaven, Innovation and National Security, 60.

[36] https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/raymond_webreadypdf.pdf

https://www.aei.org/research-products/report/an-education-agenda-for-the-states-fostering-opportunity-from-pre-k-through-college/

https://www.educationnext.org/achievement-gap-fails-close-half-century-testing-shows-persistent-divide/

[37] https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/hanson/hanson_publication_immigration_talent.pdf

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-10-15/how-save-globalization

[38] https://data.newamericaneconomy.org/en/fortune500-2019/

[39] Scheve and Slaughter, “How to Save Globalization.”

[40] https://admin.govexec.com/media/diux_chinatechnologytransferstudy_jan_2018_(1).pdf

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11347

[41] https://www.epic.org/foia/epic-v-ai-commission/AI-Commission-Interim-Report-Nov-2019.pdf

[42] https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models/h-1b-fiscal-year-fy-2020-cap-season

[43] https://www.gmac.com/-/media/files/gmac/research/talent-mobility/gmac-public-letter-b-schools.pdf

[44] The Reagan Institute Task Force proposed a similar concept — a “National Security Innovation Base Visa” — in its report: The Contest for Innovation, 24.

[45] https://www.wsj.com/articles/chinas-funding-of-u-s-researchers-raises-red-flags-11580428915

[46] https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/05/22/preventing-chinese-espionage-at-americas-universities/

[47] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text

[48] https://www.cnas.org/publications/reports/economic-dominance-financial-technology-and-the-future-of-u-s-economic-coercion

[49] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text

[50] https://www.federalregister.gov/documents/2018/11/19/2018-25221/review-of-controls-for-certain-emerging-technologies

[51] https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-07241.pdf

https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Scissors%20Testimony.pdf

[52] https://www.wiley.law/alert-Client_Alert-BIS_Removes_ZTE_from_Entity_List

[53] https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/17-regulations/1555-addition-of-certain-entities-to-the-entity-list-final-rule-effective-may-16-2019

[54] https://www.wsj.com/articles/u-s-moving-forward-with-rule-to-limit-chips-to-huawei-11585261519

[55] See, e.g., VerWey, The Health and Competitiveness of the U.S. Semiconductor Manufacturing Equipment Industry.

[56] https://doi.org/10.1080/0163660X.2020.1736882

[57] So-called “greenfield” investments, for example, will be a particular challenge. See, e.g., Scissors, “Limits Are Overdue in the US-China Technology Relationship.”

[58] For more on foreign venture funding of U.S. research, see, Brown and Singh, China’s Technology Transfer Strategy.

[59] https://www.wsj.com/articles/chinese-cash-is-suddenly-toxic-in-silicon-valley-following-u-s-pressure-campaign-11560263302

[60] https://wjla.com/news/nation-world/exclusive-white-house-to-block-federal-pension-fund-from-expanding-china-investments

https://www.wsj.com/articles/you-cant-trust-a-chinese-audit-11559687739

https://warontherocks.com/2019/11/in-need-of-direction-the-case-for-moving-supply-chains-out-of-china/


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı