2 Haziran 2020 Salı

SA8626/SD1710: Deglobalizasyon ve Sorunları

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 2001-2003 yılları arasında Başkan G.W.Bush'un ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü olarak görev yapan, Irak'ın işgali, soyulması ve tahrip edilmesi gibi operasyonların fikir babalığını yapan, Küreselleşme'nin mimarlarından, satanist-neocon Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haass'e aittir ve sadece Küresel Satanist çete üyesi şirketlere ve şahıslara sağladığı astronomik fayda ile anılan 'Küreselleşme'nin, gelişmiş ABD'ye ve Avrupa'ya getirdiği eşitsizliğin artması, ekonomik krizler gibi felaketler ve gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere yönelik kan dökücü saldırılar, askerî darbeler, iç savaşlar, terör ve vekalet (proxy) savaşları sonrası, dünyanın her yerinde nefret edilen bir olguya dönüşmesine karşı 'paniğe kapılmış bir duygusal tepki seti' ile 'savunma' yapmaya odaklanmaktadır.  Richard N. Haass gibi Türkiye ve İslam düşmanı satanist ismin neredeyse 'yalvaran' bir dille telif ettiği metnin ibretle okunması gerektiğini düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 02.06.2020

Deglobalization and Its Discontents

"Büyük güç rekabetleri ve bu rekabetlerin ne kadar iyi veya kötü yönetildiği hususu, son birkaç yüzyılın tarihinin çoğunu şekillendirdiği gibi, mevcut çağın, yaşanan küresel zorluklarla ve dünyanın bunlara ne kadar iyi veya kötü karşıladığına bağlı olarak tanımlanması daha olasıdır. Her şeyden önce, mevcut çağ yanlış tedavilerden kaçınmayı gerektirir."

Artan küresel arabağlantı - insanların, malların, enerjinin, e-postaların, televizyon ve radyo sinyallerinin, verilerin, ilaçların, teröristlerin, silahların, karbondioksitin, gıdaların, dolarların ve tabii ki virüslerin (hem biyolojik hem de veya yazılım) - modern dünyanın belirleyici bir özelliği olmuştur. Ancak asıl soru, küreselleşmenin zirveye ulaşıp ulaşmadığı ve eğer öyleyse, küreselleşme savunucularının memnuniyetle karşılanıp karşılanmayacağıdır.

Elbette, insanlar ve mallar, ister açık denizlerde ister antik İpek Yolu üzerinde olsun, her zaman dünyanın her yerine taşındı. Bugün farklı olan bu akışların ölçeği, hızı ve çeşitliliğidir. Sonuçları zaten önemli ve daha da önem kazanıyor. Büyük güç rekabetleri ve bu rekabetlerin ne kadar iyi veya kötü yönetildiği hususu, son birkaç yüzyılın tarihinin çoğunu şekillendirdiği gibi, mevcut çağın, yaşanan küresel zorluklarla ve dünyanın bunlara ne kadar iyi veya kötü karşıladığına bağlı olarak tanımlanması daha olasıdır.

Küreselleşme, jet uçaklarından ve uydulardan internete kadar modern teknolojinin yanı sıra pazarları ticarete ve yatırıma açan politikalar tarafından yönlendirildi. Hem istikrar hem de istikrarsızlık, ilki iş ve turizmi mümkün kılarak, ikincisi göçmen ve mültecilerin akışını körükleyerek teşvik etti. Çoğu zaman, hükümetler küreselleşmeyi net bir fayda olarak gördüler ve genel olarak kendi yolunda ilerlemesine izin verdiler.

Ancak küreselleşme, çeşitli biçimlerinden de anlaşılacağı gibi, yıkıcı ve yapıcı olabilir ve son yıllarda, giderek artan sayıda hükümet ve dünya çapında insanlar bunu net bir risk olarak görmeye başlamıştır. İklim değişikliği, pandemi ve terörizm söz konusu olduğunda - hepsi küreselleşmeyle daha da kötüleşiyor - bunun nedenini görmek zor değil. Ancak diğer alanlarda, küreselleşmeye karşı artan muhalefet daha karmaşıktır.

İhracata yönelik fabrikalarda veya tarımda daha iyi ücretli işler sağlayabilen ticaretin yanı sıra, genellikle daha kaliteli, daha ucuz veya her ikisini de içeren tüketim mallarını düşünün. Ancak bir ülkenin ihracatı başka bir ülkenin ithalatıdır ve ithalat yerli üreticilerin yerini alabilir ve işsizliğe neden olabilir. Sonuç olarak, serbest ticarete muhalefet arttı ve hükümetin ithalatı sınırlamak, ihracatı teşvik etmek ya da her ikisini birden yapmak için daha büyük bir rol oynadığı “adil” ya da “yönetilen” ticaret çağrılarına yol açtı.

Bilgi söz konusu olduğunda da benzer bir eğilim sürmektedir. Özgür fikir akışı iyi bir şey gibi görünebilir, ancak otoriter hükümetlerin bunu politik kontrolleri için bir tehdit olarak gördükleri ortaya çıkıyor. İnternet bir “splinternet” e parçalanıyor. Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı", çevrimiçi haberlere ve diğer şüpheli web sitelerine erişimi engelleyerek ve Çinli kullanıcıların politik olarak hassas kabul edilen içeriğe erişememelerini sağlayarak öncülük etti.

İnsanların çok sayıda sınırı geçme kabiliyeti geleneksel olarak kabul edildi, hatta memnuniyetle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenler ülkenin ekonomik, politik, bilimsel ve kültürel başarısının temeli olmuştur. Fakat şimdi birçok Amerikalı göçmenlere dikkatli bir şekilde bakıyor ve onları iş, halk sağlığı, güvenlik veya kültür için bir tehdit olarak görüyor. Benzer bir değişim Avrupa'nın çoğunda da gerçekleşti.

Tüm bunlar, hem maliyetlere hem de sınırlara sahip bir süreç olan deglobalizasyona doğru bir kaymaya katkıda bulunuyor. İthalatın engellenmesi enflasyona neden olabilir, tüketicinin seçeneklerini azaltabilir, inovasyon hızını yavaşlatabilir ve başkalarının kendi ithalat kısıtlamalarına misilleme yapmasına yol açabilir. Fikirleri engellemek yaratıcılığı engelleyebilir ve politika hatalarının düzeltilmesini engelleyebilir. Sınırdaki insanları engellemek, siyasi ve dini zulüm, savaş, çeteler veya açlık nedeniyle kaçmaya zorlananların sefaletine katkıda bulunurken, yetenek ve ihtiyaç duyulan işçiler topluluğundan yoksun kalınmasına neden olabilir.

Deglobalizasyon bazı politika alanlarında başarısızlığa mahkumdur. Sınırlar iklim değişikliğinin önündeki engeller değildir. Onları kapatmak bir vatandaşı hastalık risklerinden korumaz, çünkü vatandaşlar enfeksiyonla eve geri dönebilirler. Egemenlik ne güvenliği ne de refahı garanti etmez.

Küreselleşmenin zorluklarına ve tehditlerine yanıt vermenin daha iyi bir yolu var. Etkili toplu eylem hastalık, iklim değişikliği, siber saldırılar, nükleer silahların yayılması ve terörizm risklerini karşılayabilir. Hiçbir ülke tek başına kendisini güvende tutamaz; tek taraflılık ciddi bir politika yolu değildir.

Küresel yönetimin (hükümet değil) hepsi budur. Düzenlemelerin şekli tehdide ve işbirliği yapmaya istekli ve istekli olanlara göre uyarlanabilir ve uyarlanmalıdır, ancak çok taraflılığa uygulanabilir bir alternatif yoktur.

İzolasyonizm bir strateji değildir. İnkar da değildir. Başımızı atasözündeki devekuşu gibi kuma gömebiliriz, ama gelgit gelip bizi boğacak. Küreselleşme göz ardı edilemeyecek ya da dile getirilemeyecek bir gerçektir. Tek seçenek ona nasıl en iyi tepki verileceğidir.

Eleştirmenler bir anlamda haklılar: küreselleşme, faydaların yanı sıra sorunlar da getiriyor. Toplumların daha esnek olmaları gerekir. İşçiler yaşamları boyunca eğitim ve öğretime erişime ihtiyaç duyarlar, bu nedenle yeni teknolojiler veya yabancı rekabet mevcut işlerini ortadan kaldırdıkça ortaya çıkan işlere hazır olurlar. Toplumların kaçınılmaz salgınlarla veya iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarıyla başa çıkmaya daha iyi hazırlanmaları gerekir.

Küreselleşme hükümetlerin çözmesi gereken bir sorun değildir; yönetilmesi gereken bir gerçektir.  Deglobalizasyona sarılmak yanlış bir tedavi seçmek demektir ve hastalıktan çok daha kötüdür.

Richard N. Haass, New York, 12 Mayıs 2020, Project Syndicate

(Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard N. Haass daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı (2001-2003)'nda Politika Planlama Direktörü olarak görev yaptı ve Başkan George W. Bush'un Kuzey İrlanda özel elçisi ve Afganistan'ın Geleceği Koordinatörü idi. Dünya: Kısa Bir Giriş'in yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 02.06.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı