2 Mayıs 2024 Perşembe

SA10725/AF14: İlerici Enternasyonal- 3: Üyeler

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Capital Research Center (CRC)'in çeşitli özel projelerini yürüten hukukçu Robert Stilson'a aittir ve İsrail yanlısı bir bakış açısıyla ABD'deki İlerici Enternasyonal'in soykırımcı İsrail karşıtı tutumu üzerinden Sol'un ABD'deki pozisyonuna odaklanmaktadır. Kendi içerisindeki çarpık algılar ve anlatılarıyla birlikte bu analiz serisini ABD'de ve ABD'nin küresel politikalarında ne tür bir zihinsel çatışma gerçekleştiğinin netleşmesi açısından yayınlamayı yararlı bulduk. Karşıt olarak bu analizin yazarına ve yazarın içinde bulunduğu akıma Reactionary International - Gerici Enternasyonal diyen gurubun varlığının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 02.05.2024, Sonsuz Ark 

The Progressive International: Members

Üyeler

İlerici Enternasyonal bu nedenle küresel solculuğun ideolojik sınırlarında yer almaktadır ve bu da koalisyonun varlığının ilk birkaç yılında koalisyona katılan Amerikalı aktivist grupların gerçek doğası hakkında çok şey söylemektedir. Dahası, bazı İlerici Enternasyonal üyeleri ABD'nin en önde gelen vakıfları ve diğer kar amacı gütmeyen hibe sağlayıcıları tarafından cömertçe finanse edilmektedir.


Code Pink-Pembe Kod, Küba ve Çin'i yöneten otoriter komünist rejimlere övgüler yağdırsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ni "acı veren ölüm sarmalında körlemesine tökezleyen, çökmekte olan bir imparatorluk" olarak görüyor. Kaynak: Twitter. Lisans: https://shorturl.at/dDKWX.

Ocak 2024 itibariyle Progressive International 70'ten fazla kuruluşu üye olarak listelemektedir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olanlar şunlardır:

Arap Kaynak ve Örgütlenme Merkezi. Merkez, "küresel militarizm ve ırkçı kapitalizm" olarak adlandırdığı şeylere karşı mücadele eden San Francisco'lu bir aktivist gruptur. Merkez, "İsrail rejimini" ve onun "amansız sömürgeci saldırganlığını" sadece Ekim 2023 Hamas terör saldırılarından değil, aynı zamanda "tarihi Filistin'deki" tüm ilişkili şiddetten "tamamen sorumlu" olmakla suçlayan bir açıklama yayınladı.

Arap Kaynak ve Örgütlenme Merkezi, 2022 yılında 281 milyon doların üzerinde gelir elde eden ve ülkedeki en büyük merkez sol kar amacı gütmeyen fon ağlarından birinin ana kurucu üyesi olan 501(c)(3) kar amacı gütmeyen Tides Center'ın mali destekli bir projesidir. Tides Center veya bağlı Tides Vakfı aracılığıyla yapılan ve Arap Kaynak ve Örgütlenme Merkezi için özel olarak tahsis edilen bilinen hibeler California Community Foundation (2019'da 552.000 $) ve Immigrant Legal Resource Center'dan (2018'den 2021'e kadar 408.357 $) gelmiştir.

Brandworkers. New York'ta bulunan ve sendikaya bağlı bir aktivist grup olan Brandworkers, yerel gıda üretim endüstrisini sendikalaştırma çabalarını daha geniş bir "kolektif özgürleşme" yöntemi olarak görüyor. Brandworkers'ın 2021'deki toplam geliri 920.377 dolardı ve o yılki en büyük fon sağlayıcıları arasında Amalgamated Charitable Foundation, Mertz Gilmore Foundation ve Daphne Foundation vardı.

Code Pink-Pembe Kod. Kurulduğu 2002 yılından bu yana Amerikan karşıtı ajitasyonun temel dayanaklarından biri olan Code Pink, Küba ve Çin'i yöneten otoriter komünist rejimlere övgüler yağdırsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ni "acı veren ölüm sarmalına doğru körlemesine tökezleyen, çökmekte olan bir imparatorluk" olarak görüyor. 2023 yılında New York Times, Code Pink'in başkanı Jodie Evans'ın - büyük ölçüde kocası Neville Roy Singham aracılığıyla - Çin Komünist Partisi'nin küresel propaganda çabaları ile olan kapsamlı bağları hakkında bir haber yaptı. Times, Evans'ın kamuoyu önünde "Çin'i şiddetle desteklediğini" ve bir keresinde elektronik ödeme uygulamalarıyla ilgili küçük bir şikayet dışında ülke hakkında söyleyecek tek bir olumsuz şey düşünemediğini iddia ettiğini belirtti.

Code Pink 2023 yılında toplam 1,230,357 dolar gelir elde ettiğini bildirmiştir. Başlıca fon sağlayıcılar arasında Code Pink'in kurucularından Medea Benjamin tarafından yönetilen Benjamin Fonu (2017'den 2020'ye kadar 952.600 $) ve Goldman Sachs Philanthropy Fund (2017'den 2021'e kadar 1,03 milyon $) adlı bağışçı tavsiyeli bir fon sağlayıcı yer almaktadır.

Borç Kolektifi. Kendini "borçlular sendikası" olarak tanımlayan Borç Kolektifi, yalnızca çeşitli kişisel borç biçimlerinin kaldırılmasını değil, aynı zamanda "rekabet, kâr ve verimlilik" gibi sözde olumsuz değerleri teşvik etmekle suçladığı kapitalist ekonomik sistemin tümüyle ortadan kaldırılmasını da savunuyor. Bunun yerine Borç Kolektifi, tüm sektörlerin (örneğin konut, sağlık, eğitim ve finans) devletin doğrudan katılımıyla kontrol edildiği sosyalist bir ekonomiden yanadır. Stratejik olarak konuşursak, "militanlık, itaatsizlik ve radikal hayal gücü ile ırkçı kapitalizmi parçalamayı amaçlamaktadır."

Sürdürülebilir Piyasalar Vakfı'nın (2022 geliri 42 milyon dolar) mali destekli bir projesi olması nedeniyle Borç Kolektifi'nin mali durumuyla ilgili ayrıntılar yetersizdir. Grup, fonlarının büyük çoğunluğunun vakıflardan ve bireysel bağışlardan geldiğini kabul ederken, "vakıflardan ve fon sağlayıcılardan para isteyen anti-kapitalist bir örgüt olmanın zor olduğunu" da itiraf ediyor! Özellikle Debt Collective için ayrılan büyük hibeler Ford Vakfı (2017'den 2023'e kadar 1,05 milyon dolar), Amalgamated Charitable Foundation (2019'dan 2020'ye kadar 250.000 dolar), Merle Chambers Fund (2021'den 2022'ye kadar 350.000 dolar), Way to Win Action Fund (2021'de 250.000 dolar) ve Foundation to Promote Open Society'den (2019'dan 2021'e kadar 200.000 dolar) geldi.

Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA). On yıllardır Amerikan aşırı solunun en tanınmış siyasi örgütlerinden biri olan DSA, geçtiğimiz birkaç yıl içinde, artık ulusal siyasi komitesinde birden fazla devrimci komünistin yer aldığı radikal bir dönüş yaptı. Resmi platformu polisin, hapishanelerin, göçmenlik kontrollerinin, fosil yakıtların ve kapitalizmin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor; bunun yanı sıra genişliği ve aşırılığı kolay tanımlanamayacak bir dizi başka sol politika önerisi de sunuyor.

DSA, 501(c)(4) kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir ve 2021 yılında, esas olarak üyelik aidatlarından olmak üzere toplam 6,85 milyon dolar gelir elde etmiştir. Ağustos 2023 itibariyle yaklaşık 78.000 üyesi olduğunu bildirmiştir, ancak bu, grubun Ekim 2023'te İsrail'e yönelik Hamas terör saldırılarına verdiği kınanması gereken tepkinin ardından kamuoyunda yüksek profilli bir dizi istifadan önceydi.

KC Kiracıları. Kansas City, Missouri'de bulunan bir kiracılar derneği ve aktivist grup, federal hükümetin emlak sektöründeki rolünü önemli ölçüde artıracak ve Amerika'nın konut piyasasının büyük bölümünü sosyalleştirecek geniş kapsamlı bir ulusal Ev Garantisi programını destekledi. Grubun yöneticisi Tara Raghuveer aynı zamanda Progressive International'ın yönetim konseyinde de görev yapmaktadır.

KC Tenants 2021 yılında toplam 971.931 dolar gelir elde etti ve bu gelirin üçte birinden fazlası Arabella Advisors tarafından yönetilen New Venture Fund'dan geldi. Diğer önemli fon sağlayıcılar arasında Amalgamated Charitable Foundation, ImpactAssets ve People's Action Institute yer almaktadır.

Filistin Gençlik Hareketi. Anti-Defamation League tarafından Kuzey Amerika'da "İsrail'e karşı terörizmi desteklediğini ifade eden" en önemli gruplardan biri olarak tanımlanan Filistin Gençlik Hareketi, "Filistin nehirden denize özgür olana kadar durmayacağını" ilan etmektedir. New York'ta bulunan ve 2022 yılında toplam 1.07 milyon dolar gelir bildiren, nispeten silik bir 501(c)(3) hayır kurumu olan WESPAC Vakfı'nın mali olarak desteklediği bir projedir.

Post Growth Institute. Ekonomik büyümeyi sorunlu olarak gören bir savunuculuk grubu olan Post Growth Institute, insanlığın "ekolojik sınırlar içinde" var olabilmesi için kapitalizmi "büyüme sonrası ekonomi" olarak adlandırdığı şeyle değiştirmek istiyor. Enstitünün 2022 yılındaki toplam geliri 344,134 dolardı. En büyük fon sağlayıcılarından biri NoVo Vakfı'dır (2021'den 2022'ye kadar 75.000 $, ayrıca gelecekteki ödemeler için onaylanan ek 100.000 $) ve bu vakıf oldukça ironik bir şekilde efsanevi yatırımcı ve gözü kara kapitalist Warren Buffett'ın oğlu Peter Buffett tarafından kontrol edilmektedir.

Gün Doğumu Hareketi. Muhtemelen radikal bir Yeşil Yeni Düzen önerisiyle en yaygın şekilde ilişkilendirilen grup olan Gün Doğumu Hareketi'nin "talepleri" geleneksel enerji kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasının ötesine uzanmaktadır. Polisin lağvedilmesi, ırk temelli tazminatların ödenmesi ve federal hükümetin ekonomideki doğrudan rolünün dramatik bir şekilde genişletilmesi gibi sol politika önerilerinin tamamını kapsamaktadır. Grubun eski yönetici direktörü Varshini Prakash da daha önce Progressive International'ın yönetim konseyinde yer almıştır. Sunrise Hareketi, 2021 gelirleri yaklaşık 4,1 milyon dolar olan 501(c)(4) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur, ancak o yıl 14,6 milyon dolar getiren Sunrise Hareketi Eğitim Fonu adlı bağlı bir 501(c)(3) hayır kurumu da vardır. Eğitim Fonu'nun geliri 2022 yılında yaklaşık 5,1 milyon dolara düşmüştür.

Sunrise Hareketi Eğitim Fonu'nun son yıllardaki en büyük fon sağlayıcısı, Cabin Road Foundation adlı, 2020'den 2021'e kadar gruba tam 10 milyon dolar verdiğini bildiren belirsiz bir özel vakıf oldu. 2020'den bu yana yedi rakamlı diğer bağışçılar arasında Vanguard Charitable Endowment Program (2,65 milyon dolar), Sequoia Climate Fund (1,5 milyon dolar), Hewlett Foundation (1,22 milyon dolar), Packard Foundation (1,155 milyon dolar), Silicon Valley Community Foundation (1,035 milyon dolar), MacArthur Foundation (1 milyon dolar) ve Wellspring Philanthropic Fund (1 milyon dolar) bulunmaktadır.

Bunlar son derece radikal örgütlerdir. Kendi faaliyetleri bir yana, sadece İlerici Enternasyonal'e üyeliklerine bakılarak bile bu şekilde tanımlanabilirler. Bu da Büyük Filantropi'deki fon sağlayıcıları için bazı doğal sorulara yol açmaktadır. Bu vakıflar ABD ve İsrail'i küresel kötülük için eşsiz güçler olarak mı görüyorlar? Büyük bağışlarını inşa eden ve sürdüren serbest piyasa kapitalizmi sisteminin yok edilmesi gereken bir "virüs" olduğuna mı inanıyorlar? Kendilerini Hamas teröristleri, Kübalı komünistler ve Marksizmin Sovyetler Birliği ve diğer yerlerdeki cani mirası ile aynı hizaya getirmeye mi çalışıyorlar? İlerici Enternasyonal'e katılanlar gibi örgütleri finanse etmeye devam ettikleri sürece bu soruları sormak adil olacaktır.

Bir sonraki bölümde, yönetim konseyinde eski devlet başkanları ve diğer üst düzey siyasetçiler yer alıyor.

<<<Önceki                        Sonraki>>>


Robert Stilson, 14 Şubat 2024, Capital Research Center (CRC)

(Robert Stilson CRC'nin çeşitli özel projelerini yürütmektedir. Hanover College'dan lisans ve Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden J.D. derecesi ile mezun olmuştur.)


Ahmet Faruk, 02.05.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Ahmet Faruk Yazıları              Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı