24 Mayıs 2022 Salı

SA9681/SD2418: Amaçsız İsyancılar: Afrika Savaşının Yeni Yüzü

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Simon Fraser Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar bölümü yardımcı Doçenti, New York Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Merkezi Kongo Araştırma Grubu Direktörü ve 'Adını Söylemeyen Savaş: Kongo'da Bitmeyen Çatışma' kitabının yazarı Jason K. Stearns'a aittir ve Afrika'daki şiddete ve nedenlerine odaklanmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde ve nesnel bir bakış açısıyla telif edilen ve IMF-Dünya Bankası programları doğrultusunda demokrasi-liberalizm dayatmasıyla başlayan yeni tür amaçsız gibi görünen çatışmaların kökenlerine inen analizin sömürge dönemi sonrası Afrika'da neler olduğunu özetlediği cümlesi çok nettir: "Batılı hükümetlerin istikrar adına desteklediği aynı otokratik hükümetlerin çoğu, zayıflık ve güvensizlik yoluyla yönetiyor. Batılı bağışçılardan yardım almak ve yasadışı işlerini kolaylaştırmak için çatışmayı hoş görüyor ve hatta davet ediyorlar." Türkiye'nin kazan-kazan mantığı ve saygı ile yaklaştığı bütün Afrika ülkelerinin neden hemen Türkiye'ye ilgi duyduğu sorusunun cevabını da verdiğini düşündüğümüz analizden çıkarılacak en önemli ders, Türkiye'nin ilişki kurduğu her Afrika ülkesinde halkın alım gücünü ve refah seviyesini etkileyecek programların da müzakere edilmesini şart koşması gerçeğidir.
Seçkin Deniz, 24.05.2022, Sonsuz Ark 


Rebels Without a Cause: The New Face of African Warfare

1Ağustos 2018'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti, ülkenin savaşın parçaladığı kuzeydoğu bölgesinde Ebola salgını olduğunu ilan etti. Bu, Kongo'nun kaydedilen onuncu ölümcül kanamalı ateşiydi, ancak aktif bir çatışma bölgesinde ilk kez oluyordu. Dış yardımın çok az olduğu ve çok geç geldiği 2014 yılında yaşanan Batı Afrika Ebola salgınının tekrar etmesini önlemeye kararlı olan bağışçılar, sonraki 20 ay boyunca hastalıkla savaşmak için kuzeydoğu Kongo'ya 700 milyon dolardan fazla para pompaladılar. 

Dünya Sağlık Örgütü ve ortakları, çalışanlarını korumak için hem Kongo güvenlik güçlerini hem de yerel milis üyelerini maaş bordrolarına dahil ettiler. Bu, ters teşvikler üretti: Savaşanların yardım görevlilerine saldırmaktan kaçınmak için nedenleri olmasına rağmen, ek olarak, salgından kâr etmeye devam edebilmek için salgını uzamasında da çıkarları vardı. Ebola salgınının nihayet sona erdiğinin ilan edildiği Ağustos 2018 ile Haziran 2020 arasında, bazı milisler ve hükümetin güvenlik güçlerinin üyeleri, hastalığın yayılmaya ve uluslararası yardım kuruluşlarının onlara ödeme yapmaya devam etmesi için şiddeti ve istikrarsızlığı körüklediler. Hastalığı kontrol altına almak için ortaya konan iyi niyetli çaba, tam tersine neden oldu.

Kongolu isyancılar Goma dışında yürüyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kasım 2012
Goran Tomaseviç / Reuters

Bugün Afrika'da yaşanan birçok çatışmanın iç yüzü budur. Kıtadaki çoğu silahlı grup bir zamanlar hükümetleri devirmeyi veya ayrılmayı ve yeni ülkeler kurmayı amaçlarken, bugünlerde silaha sarılanların bunu kaynaklar üzerinden pazarlık yapmak için bir araç olarak yapmaları daha olasıdır. Kongo, Mali, Nijerya, Somali ve başka yerlerdeki bazı hükümet yetkilileri, iktidarlarını tehdit etmedikleri sürece çatışmaları uzatmaya ve hatta kışkırtmaya çalıştılar ve bu ve diğer ülkelerdeki isyancı gruplar, sık sık hükümetlere ödemeler ve diğer tavizleri sağlamak için bir çıkış yolu olarak kullanarak meydan okudular. Devlet gücü için yapılan savaşlar tamamen ortadan kalkmamış olsa da - Etiyopya iç savaşı böyle bir çatışmadır - birçok Afrika ülkesinde savaş ekonomik bir pazarlık aracı, bir yaşam tarzı ve hatta bir yönetim biçimi haline geldi. 

Kıtadaki çatışmanın niteliğindeki bu temel değişiklik, terörle mücadele veya göçü durdurmak için sıklıkla Afrika hükümetleriyle ittifaklar kuran Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere dış aktörler için bir ikilem oluşturuyor. Bazı Afrika hükümetleri istikrara gerçekten bağlı değilse veya daha da kötüsü, aktif olarak istikrarsızlığı körüklüyorsa, yabancı ortaklar karşılığında daha iyi yönetişim ve hesap verebilirlik talep etmeden onları destekleyerek şiddete ortak olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. 

Bu nedenle yeni bir yaklaşımın zamanı gelmiş durumda. Washington, Brüksel ve diğer dış aktörler, sıklıkla sorunun parçası olan rejimleri desteklemek yerine, demokratik reformu teşvik etmek için kıtadaki sivil toplum ve demokratik hareketlerle daha yakın çalışmalıdır. Yalnızca Afrika devletlerinin karakterini değiştirerek Afrika'daki çatışmanın karakterini değiştirmeyi umabilirler. 

SAVAŞIN DEĞİŞEN YÜZÜ

Afrika'daki savaşın doğası son 60 yılda çarpıcı biçimde değişti. 1960'larda ve 1970'lerde, bölgedeki çatışmaların çoğu, Kongo ve Nijerya'da olduğu gibi, yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerin seçkinleri arasındaki güç mücadeleleri ya da Portekiz'in geri kalan Portekiz kolonilerinde olduğu gibi, Angola ve Mozambik ve Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'nin beyaz yerleşimci kolonilerinde. kurtuluş hareketleri ile sömürgeciliğin son kalıntıları arasındaki mücadelelerdi. Bütün bu isyanlar için amaç, devleti - merkezi devleti veya ayrılıkçı devleti - kontrol etmek ve özgürlüğü kazanmaktı. Bu dönem boyunca, savaşan taraflar Soğuk Savaş'taki rakip güçler tarafından kışkırtıldılar ve sömürüldüler. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Çin ve Küba kıtadaki ülkelere oradaki savaşları daha acımasız ve çetin hale getiren silah, askeri danışman ve para gönderdi. Ayrıca ideolojilerini ihraç ederek Afrika sosyalizmi hareketleriyle Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olan hükümetler arasındaki çatışmaları körüklediler. 

Soğuk Savaş'ın sona ermesi, kıtada yeni güçlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları dış patronlarını kaybetmiş olan otoriter hükümetler, hem ekonomik hem de politik olarak dışa açılmaya başladılar. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), birçok ülkeyi kredi karşılığında ekonomilerinin büyük bir bölümünü özelleştirmeye ve kuralsızlaştırmaya zorladı ve siyasi liderler ve sivil toplum hareketleri demokratik reform dalgasına öncülük ettiler. 1980'lerde ve 1990'larda yaklaşık on yıllık bir süre içinde, kıta büyük ölçüde otokratikten çoğunlukla bir tür demokrasiyi uygulamaya geçti. 

Bu değişiklikler iki yeni ve görünüşte çelişkili eğilime yol açtı: Afrika çatışmaları daha sık hale geldi, ancak aynı zamanda daha çevresel ve hükümetler için daha az doğrudan tehdit edici hale geldiler. Son on yılda Kongo'daki silahlı grupların sayısı ikiye katlanarak 120'ye ulaştı. Muhtemelen Güney Sudan'da 40'tan fazla, Libya'da 20 ve Nijerya'da en az birkaç düzine bu türden grup var. Ancak çoğunlukla bu isyancıların hükümeti devirmek için gerçekçi bir şansları yok; bunun yerine şiddetle pazarlık etmeyi amaçlıyorlar. 1990'larda Etiyopya ve Ruanda'da meydana gelenler gibi kanlı, topyekün iç savaş günleri geride kaldı. Afrika, düşük seviyeli çatışma ve istikrarsızlığı öğütme çağına girdi. 

Bu, çatışmaların daha az yıkıcı hale geldiği anlamına gelmiyor; sadece daha az görünür ve sansasyonel hale geldiler. 2010 ve 2020 arasında, çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edilen insan sayısı, öldürülen insan sayısı düşerken bile neredeyse üç katına çıktı. Kırsal Kongo, Mali, Nijerya, Somali ve Güney Sudan'ın büyük bölümleri artık silahlı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Başka bir deyişle, giderek artan sayıda daha küçük, daha parçalı çatışmalar daha geniş coğrafi alanları, özellikle de devletlerin periferilerini etkiliyor. Dünya Bankası, mevcut eğilimler devam ederse, 2030 yılına kadar dünyadaki aşırı yoksulların üçte ikisinin, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere yüksek düzeyde şiddetten etkilenen ülkelerde yaşayacağını tahmin ediyor.

"Savaş, ekonomik bir pazarlık aracı, bir yaşam biçimi ve hatta bir yönetim biçimi haline geldi."

Afrika çatışmalarının doğası değiştikçe, savaşan tarafların çıkarları ve motivasyonları da değişti. Günümüzün silahlı aktörleri, Mozambik'in Samora Machel ve Gine-Bissau'nun Amílcar Cabral geleneğindeki kurtuluş savaşçıları değil. Ülkelerini dönüştürmek için iktidarı ele geçirmeye çalışan Ugandalı Yoweri Museveni ve Ruandalı Paul Kagame tarafından özetlenen “reform isyancıları” değiller. Ahlaksızlık konusundaki itibarına rağmen devleti ele geçirmeyi amaçlayan Liberyalı Charles Taylor'ın kalıbında savaş ağaları bile değiller. Bugün Afrika'da ortalığı kasıp kavuran silahlı gruplar bu kategorilere meydan okuyorlar. Doğu Afrika ve Sahel'deki İslamcı isyancılardan Güney Sudan'daki hoşnutsuz ordu subaylarına ve kuzeydoğu Nijerya'daki örgütlü haydut çetelerine kadar geniş bir yelpazeyi yönetiyorlar .

Bazılarının iddia edebileceğinin aksine, bu grupların çok azı gerçekten hükümeti devirmeyi veya ayrılmayı hedefliyor. Bunun yerine, devletten ve yerel sakinlerden kaynak elde etmeye, kendilerini yerel yönetime dahil etmeye ve genç erkeklere -isyan genellikle son derece erkeksi- hayatta kalma ve haysiyet aracı sunmaya çalışıyorlar. Bazı durumlarda, isyancılar sözde karşı oldukları hükümetlerle ortak yaşam ilişkileri geliştirdiler. Örneğin Kongo'da Laurent Nkunda adında bir isyancı komutan 2008'de bana grubunun yüksek rütbeli bir Kongolu generalden bilgi ve mühimmat aldığını söylemiş, “Hükümet bizim ana lojistikçimiz” demişti. Kongo ordusundan tiksinmiş bir asker aynı fikirdeydi. “Kendi komutanlarımızın suç ortaklığıyla kendi kurşunlarımızla öldürülüyoruz” demişti.

İsyancılar ve hükümetler arasındaki bu ortak yaşam, çatışmayı sürdürmek için kurulmuş büyük bir komplo anlamına gelmiyor. Aksine, şiddet, herhangi bir bireysel aktörün niyetlerini aşan sistematik hale gelmiş durumda. Kongo gibi ülkeler o kadar zayıf ve parçalanmış ki, liderler buralarda merkezi kontrol uygulamakta zorlanıyorlar. Ne de olsa, güvenlik güçlerine disiplin ve hesap verebilirlik dayatmak, özellikle askeri darbeler geçmişi olan bir kıtada risk oluşturuyor. Silahlı grupları desteklemek, aksine, kazançlı iş fırsatları sağlayan daha güvenli bir bahis olabilir. 

Son yıllarda Afrika'da orman yangını gibi yayılan cihatçı isyanlar, kuralın istisnası gibi görünebilir. 1960'larda, 1970'lerde ve 1980'lerde hedeflerini dini terimlerle çerçeveleyen çok az isyan varken, bugün kıtadaki çatışmaların çoğu, bir şekilde El Kaide veya DAEŞ (IŞİD olarak da biliniyor) ile bağlantılı isyancıları içeriyor. Bu tür gruplar genellikle kendi egemen halifeliklerini kurmaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ancak kontrol ettikleri ve günlük yaşamı düzenledikleri bölgelerdeki birçok vergi ödeyen insan -örneğin El Şebab'ın Somali'de yaptığı gibi- çoğu artık devlet gücünü ödül olarak görmüyor. Merkezi hükümeti gerçekten devirmeye çalışmak yerine, birliklerini kontrol etmek, önemlerini belirtmek ve yeni finansörler ve savaşçılar toplamak için şiddeti bir araç olarak kullanıyorlar. 

Şiddetin bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına neden olan bir diğer faktör, Afrika'daki isyanların çoğunun tekrarlanan iç savaşlar olmasıdır. Yani, pratikte kıtadaki her sivil çatışma, önceki şiddet olaylarının enkazı üzerinde – ve daha da önemlisi, sosyal ağlar, dünya görüşleri ve bunlarla bağlantılı şikayetlerin üstünde – yaşanıyor. Bu, çatışmaya yatırım yapan bütün sosyal sınıfları oluşturdu ve silahlı seferberliği siyaseti yürütmenin pratik ve kabul gören bir aracı haline getirdi. Fransız siyaset bilimci Marielle Debos'un Çad'daki savaşçılarda gözlemlediği gibi, silahlı çatışma bir işgal veya bir metier haline geldi.

ÇATIŞMA VE KONVIVIALITY 

Belki de Afrika çatışmasının yeni yüzünü hiçbir yerdeki çatışma Kongo'dan daha iyi örnekleyemez. 1996 ve 2003 yılları arasında ülke, ikincisi bölgedeki dokuz farklı ülkenin ordularını içeren ve bazen Afrika Dünya Savaşı olarak anılan iki büyük ölçekli savaş yaşadı. 2003 yılında, savaşan partiler bir geçiş hükümeti oluşturan barış anlaşması üzerinde anlaştılar, bunun sonucunda yeni bir anayasa taslağı hazırlandı ve 2006'da Kongo'nun 46 yıl sonra ilk demokratik seçimleri gerçekleştirildi. Ancak barış anlaşması çatışmayı sona erdirmedi. Bunun yerine, savaşın daha şekilsiz ve parçalanmış bir aşamasının başlangıcını belirledi. Çatışmalar çoğunlukla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletleriyle sınırlı olsa da, 2021 itibariyle, Doğu Kongo'da 5,6 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş insan vardı; bu kayıtlı tarihin herhangi bir zamanından daha fazla bir sayıydı.

Bir dizi faktör, çatışmanın olduğu gibi nasıl metastaz yaptığını açıklıyor. 2003 barış anlaşması, en güçlü savaşçılardan biri olan ve bir fraksiyonu savaşa geri dönen Kongo Demokrasi Rallisi'ni marjinalleştirdi. Savaşçıları terhis etme ve orduyu reforme etme süreci, eski savaşçılar için birkaç alternatif geçim kaynağı üretti ve daha önce güçlü olan komutanların birçoğunu saf dışı bırakarak, küskünlüğü besledi ve ordudan ayrılanlar tarafından yönetilen çok sayıda yeni silahlı grup doğurdu. Ve 2006 ve 2011'deki seçim telaşı, politikacıları belirli alanlarda seçmenler üzerinde hakimiyet kuran ve muhalifleri sindirebilecek silahlı gruplarla ittifak kurmaya teşvik etti. Seçimler, bazıları şiddete başvuran kaybedenler de üretti. 

Bütün bu sorunlar, Kongo hükümetinin artan güvensizliğe karşı alaycı tavrıyla daha da kötüleşti. Başkent Kinşasa'da kümelenmiş olan Başkan Joseph Kabila ve yakın danışmanları, doğuda 1.000 mil kadar uzaklıkta dağınık silahlı gruplardan çok, eski savaşçılardan oluşan bir yamalı bohça gibi yeni oluşturulan acemi ulusal ordularını yönetme konusunda daha fazla endişe duyuyorlardı. Saray entrikaları ve darbe korkusu düşüncelerine egemen olmuştu, bu yüzden güvenlik güçlerini disipline etmeye çalışmayı patronaj ve haraç ağlarının çoğalmasına izin vermekten daha büyük bir risk olarak gördüler. Politik olarak tarafsız ve liyakata dayalı bir ordu oluşturmaya çalışmak yerine, rant elde etmek ve kendilerini darbelere karşı korumak için bağımsız - ve bazen rekabet halinde olan - sadık subay ağları oluşturdular. 

Bu yönetim taktiği, yirmi yıldan fazla bir süredir politikacılardan, komutanlardan, isyancılardan ve girişimcilerden oluşan dar bir seçkinlerin başarılı olduğu savaş ekonomisini sürdürmekle kalmadı, aynı zamanda onu fiilen genişletti. On binlerce savaşçı için olduğu kadar bu seçkinler için de şiddetin sona ermesi, geçim kaynaklarının ve haysiyet duygularının sonu anlamına gelecekti. Barış zamanında, polis ve ordu memurları, yetersiz maaşlarıyla hayatta kalmak için mücadele ediyorlar. Ancak cepheye gönderildiklerinde, resmi maaşlarından kat kat fazla ikramiye kazanabiliyorlar. Temel maaşları ayda 150 dolar civarında zirve yapmasına rağmen, askeri yetkililer 2014'te bana sıklıkla ayda 1.000 dolara kadar çatışma ikramiyesi aldıklarını söylediler. Cazibeye ek olarak, savaş zamanında görevlendirilen askerlerin yağma, gasp ve zimmete para geçirme için çok daha fazla fırsatı var. "Para kazanmak için savaşmalısın," demişti Kongolu bir albay. Bu sinizm, popüler sözlere sızmıştır: Kongolular, hükümetin kendileriyle müzakere etmesi için ortalığı karıştıran isyancılardan “ateş düşkünü itfaiyeciler” olarak bahsederler.

Nijerya ayrıca Afrika ihtilafındaki yeni normale örnek teşkil ediyor. Ülke, kuzeydoğuda şiddetli bir İslamcı isyan, kuzeybatıda yaygın haydutluk, ülkenin ortasında pastoralistler ve çiftçiler arasındaki çatışmalar, Nijer Deltası'nda uzun süredir devam eden milis faaliyetleri ve bu arada her yerde yaygın suçluluk tarafından kuşatılmış durumda. 

Kâr amacı gütmeyen Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'ne göre 2021'de ülkede en çok Afrika'da olmak üzere 9.691 çatışma ölümü yaşandı. Ve tıpkı Kongo'da olduğu gibi, güvenlik güçlerinin ve hükümetin birçok mensubu ülkeyi pasifize etmeye kararlı olsa da, pek çoğu ya şiddetten faydalanıyor ya da onu bastırmak için çok az teşvike sahip. 

Ülkenin kuzeyinde, Nijerya güvenlik güçleri ya şiddeti bastırmayı başaramadı ya da operasyonel fonları çalarak ve bazı durumlarda milisleri destekleyerek şiddeti aktif olarak körükledi. Kuzeybatıdaki bir eyalet olan Zamfara'da bir hükümet komitesi, 2011 ve 2019 yılları arasında beş emir ve 33 bölge başkanının haydut saldırılarına suç ortaklığı yaptığını tespit etti. 

Şiddeti doğrudan körüklemediğinde, Nijerya hükümeti bunu durdurmak için genellikle çok az şey yapıyor. Son on yılda, çeşitli devlet kurumları, yalnızca ülkenin kuzeydoğusundaki şiddetle ilgili en az 22 soruşturma komisyonu, panel ve gerçek bulma misyonları kurdu. Önerilerinin neredeyse hiçbiri uygulanmadı. 

Nijeryalı askerler Boko Haram tarafından yerlerinden edilen insanlar için bir kampta devriye geziyor, Haziran 2016, Diffa, Nijer, Luc Gnago / Reuters

Bu ilgisizliğin nedeni açıktır: güvensizlik bir raket haline gelmiştir. İddiaya göre hükümet ve askeri yetkililer tarafından zimmetine geçirildiği iddia edilen, askeri operasyonları ve insani çabaları desteklemek için kurulan kamu fonlarından milyonlarca dolar kayboldu. 2020'de, İslamcı isyancılarla çatışmalardan en çok etkilenen eyalet olan Borno valisi, güvenlik görevlilerinin Boko Haram'a karşı mücadeleyi kendi çıkarları için sabote ettiğini iddia etti. Söz konusu meblağlar devasa. 2016 yılında, Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, önceki hükümetin yalnızca sahte silah alım anlaşmaları yoluyla yaklaşık 15 milyar dolarlık devlet fonu çaldığını iddia etti. 

Bu dinamik, 2011'de Sudan'dan bağımsızlığını kazanan Güney Sudan'da da görülebilir. O zamana kadar, isyancı hareket, bir zamanlar ideolojik olarak yönlendirilen ve halk tarafından desteklenen bir örgüt olan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) hükümetine evrilerek, haraç, etnik bağlılık ve şiddet tehdidi ile bir arada tutulan ayrı güç temellerine sahip girişimcilerin istikrarsız bir askeri koalisyonuna dönüşmüştü.  

Neredeyse tamamen petrol gelirleriyle finanse edilen bu hükümet, 2012'de kuzey komşusu ile daha iyi şartlar müzakere etmek için kaçınılmaz bir şekilde Sudan'a giden boru hatlarını kapatmaya karar verdi. Gambit başarısız oldu ve gelirde feci bir düşüşe yol açtı ve SPLM'yi bir arada tutan finansal yapıştırıcıyı eritti. 

Başkan Salva Kiir ve Başkan Yardımcısı Riek Machar'ın önderlik ettiği hizipler, kaynaklar ve iç savaştan kaynaklanan eski kinler yüzünden zaten tartışıyorlardı. Ancak ani gelir kaybı onları açık bir çatışmaya itti. Eski bir SPLM savaşçısı olan Abraham Kuol Nyuon, 2021'de Financial Times'a verdiği bir röportajda olanları kısa ve öz bir şekilde açıkladı: “Bağımsız olduğumuzda önümüzde bir pasta vardı ve bazıları onu tek başına yiyeceğini söyledi... Başkaları da 'eğer yiyeceksen kavga etsek iyi olur' dediler.” Yani Güney Sudanlı liderler bağımsızlık ganimetlerini nasıl paylaşacaklarını bir türlü çözemediler. Ve böylece, ortaya çıktıktan ancak iki yıl sonra, SPLM iki ana gruba ve birkaç küçük gruba bölünürken, ülke kanlı bir iç savaşa yenik düştü, bunların hepsi çoğunlukla etnik gruplar tarafından toplandı ve askeri güçlü adamlar tarafından yönetildi." 

2013'ten 2018'e kadar, bir barış anlaşması Kiir ve Machar'ı tekrar aynı çatı altına aldığında, askeri liderler şiddeti kendi aralarında bir pazarlık aracı olarak kullandılar. Kiir ve Machar, bu mücadelede ana savaşçılardı, ancak bir dizi yerel güçlü adam, merkezi hükümete meydan okumak ve müzakere etmek için daha küçük isyancı grupları da yetiştirdi. Sonuç, hükümet yetkililerini milislere ve yerel güç simsarlarına bağlayan bir yamalı patronaj ağıydı; hepsi de itibarlarını güçlendirmek ve kaynak elde etmek için şiddet kullanıyordu. 

Haziran 2020'de Küçük Silah Anketi, Güney Sudanlı seçkinler arasındaki ana ittifakları ve rekabetleri haritalamak için Don Kişotvari bir girişimde bulundu. Örgütün ürettiği şey, birbiriyle örtüşen oklardan oluşan cüretkar bir kolajdı. Sonunda, neredeyse tüm silahlı aktörler diğerleriyle bağlantılıydı; öyle görünüyor ki, bu, Kamerunlu filozof Achille Mbembe'nin “postkolonyal tahakküm tarzı sadece kontrolü değil, aynı zamanda şenliği de içeren bir rejimdir” şeklindeki gözleminin kanıtıydı.

İMHA TOHUMLARI

Afrika'daki çatışmanın birçok nedeni vardır: Bağımsızlık döneminde miras kalan zayıf ve gayri meşru devletler, sömürge zamanlarında çizilen mantıksız sınırlar ve büyük ölçüde doğal kaynaklara bağımlı ekonomiler. Ancak bu faktörlerin çoğu onlarca yıldır değişmezken, şiddetin doğası değişti. Çatışmanın bir pazarlık aracı olarak yükselişini ve birçok hükümet ile onlara karşı çıkan isyancı gruplar arasındaki sapkın sembiyozu anlamak için, Soğuk Savaş'ın sonunda ve sonrasında meydana gelen ekonomik ve politik sistemlerin hızlı liberalleşmesine bakmak gerekir.

 Birçok ülkenin iç karartıcı ekonomik performansı ve Dünya Bankası, IMF ve iş dünyasının seçkinlerinden gelen baskının etkisiyle 1980'lerde Afrika'da Ekonomik liberalizasyon başladı. Özelleştirme ve kuralsızlaştırma sonunda yeniliği ve rekabet gücünü artırdı, ancak aynı zamanda silahlı gruplar için yeni kâr kaynakları üretti ve onların işe alınmasını kolaylaştırdı. Ortalama gelirler nihayet 2002 civarında artmaya ve güçlü bir yeni Afrika orta sınıfı oluşturmaya başlarken, kıtadaki yoksul insanların sayısı da arttı. Sahra Altı Afrika şu anda dünyadaki aşırı yoksulların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor: 1990'da 284 milyon olan yoksul  insan sayısı 2021 itibariyle 490 milyona yükseldi.

Nijerya'nın 1980'lerin ortalarındaki ekonomik liberalleşme deneyimi, bu ekonomik değişimlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Muazzam borçlar, düşen petrol gelirleri ve genel bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan General İbrahim Babangida'nın askeri hükümeti 1986'da para birimini devalüe eden, sosyal hizmetler ve sübvansiyon harcamalarını azaltan ve devlet tarafından işletilen şirketleri özelleştiren bir IMF programını uygulamaya karar verdi. 

Sonuç olarak, ortalama gelirler düştü ve birçok insan okulu bırakmak zorunda kaldı ve artık bir doktora görünemez hale geldi. Nijerya'nın ekonomik serveti sonunda iyileşmiş olsa da, reformların ilk şoku Nijerya devletinin meşruiyetini baltaladı ve politikacılar kendi meşruiyetlerini desteklemek için etnik ve dini çağrılara başvurdukça toplum içindeki bölünmeleri vurguladı. Serbestleşme aynı zamanda rüşvet ve yasadışı ticaret için fırsatlar yaratarak petrol kaçakçılığına, ticari ve mali dolandırıcılığa ve uyuşturucu ticaretine yol açtı. Tüm yasadışı pazarlarda olduğu gibi, şiddet uygulayanlar ek bir avantajdan yararlandı. 

"Afrika, düşük seviyeli çatışma ve istikrarsızlığı öğütme çağına girdi."

Ekonomik liberalizasyon, silahlı gruplar için gönüllü piyadelerden oluşan bir nüfus da oluşturdu. IMF önderliğindeki reformlar, tarımsal sermayeyi ve toprağı küçük bir elitin elinde toplayarak kırsaldaki köylüleri mahvetti ve kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik eşitsizlikleri genişletti. Şehirler her zamankinden daha fazla çağrıda bulundular, tüketicilik ve fırsat vaat ettiler, ancak esas olarak genişleyen gecekonduların oluşmasını sağladılar.

Nijerya kırsalında geride kalan, daralan çiftliklere ve azalan ekonomik beklentilere sahip çok sayıda geçimlik çiftçiydi. Afrika'nın başka yerlerinde olduğu gibi, bu marjinalleştirilmiş kırsal sakinler, kıtadaki çatışmanın doğasında ilgili bir kaymaya işaret ederek orantısız sayılarda silahlı gruplara katıldılar: önceki isyanlar, ikisi arasında köprü kurarak hem kentsel hem de kırsal nüfustan toplanmıştı. Örneğin Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Güney Sudan ve Sudan'daki son zamanlardaki birçok isyan, büyük ölçüde kırsal kesimde faaliyet gösteren kırsal savaşçılardan oluşuyordu. Devletin kontrolünü ele geçirmek yerine devletin kaynaklarını almakla ilgilenen bu hareketlerin büyük şehirleri ele geçirme niyeti pek yoktu. Silahlı isyan böylece ekonomik ve politik olarak merkezi hale gelirken aynı zamanda coğrafi olarak periferik hale gelmişti.

Ancak yeni bir tür savaşın zeminini hazırlayan sadece ekonomik liberalleşme değildi; aynı zamanda siyasi liberalleşmeydi. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, Afrika ülkelerinin çoğunda çok partili demokrasi tanıtıldı. Bu siyasi açılımın birçok faydası oldu. Muhtemel isyancıları savaş alanından seçim siyasetine çekti. Kaynakları silahlı gruplardan siyasi partilere ve seçimlere yönlendirdi. Ve kıtadaki normları değiştirdi. 2002'de Afrika Birliği, üyelerini anayasaya aykırı hükümet değişikliklerini reddetmeye resmen mecbur etti. Bu siyasi geçiş, Gana ve Malavi gibi bazı ülkelerde cesaret verici reformlar getirdi, ancak diğer birçok ülkede eksik kaldı. 

Kongo'dan Kenya'ya ve Nijerya'ya kadar, siyasi seçkinler seçim sistemini meşruiyetlerini güçlendirmek ve muhaliflerini bölmek için kullandılar, ancak aynı zamanda statülerini yükseltmek, rakiplerini sindirmek veya kaynak elde etmek için sıklıkla silahlı grupları desteklemeye de başvurdular. Rekabetçi seçimlerin sonucu aniden kamu himayesinin nasıl paylaşılacağını belirlediğinden, seçkinler artık seçim sürecini manipüle etmek ve siyasi sistemi ele geçirmek için muazzam teşviklere sahipti. Örneğin, bir zamanlar kıtada demokrasinin bayraktarı olarak selamlanan Mali'de, siyasi sistem sonunda ulusal seçkinler ve bölgesel “büyük adamlar” tarafından ele geçirildi ve sonraki isyan döngülerini körükledi. İşlevsiz ve zayıf seçim demokrasilerindeki siyasi liderler bir kez iktidara geldiklerinde, muhaliflerini birbirine düşürmek ve iktidarda kalmak için çatışma ve etnik köken kullanmaya teşvik edildi. Bu, 1990'larda o zamanlar Zaire (şimdi Kongo) olarak adlandırılan bölgede Mobutu Sese Seko'nun ve Kenya'daki çeşitli siyasi liderlerin ve Kamerun'daki Başkan Paul Biya'nın oyun kitabıydı. 

Yolsuzluğa ve etnik çatışmalara davetiye çıkaran eksik demokratikleşme dalgasının hesap verebilirlik ve gözetim konusunda çok az şey sağlaması şaşırtıcı olmamalı. Kongo'da parlamenterlerin neredeyse üçte biri oy vermeye bile gelmiyor. Hükümet, tekrarlanan yolsuzluk iddialarına ve ordunun performansının düşük olmasına rağmen güvenlik hizmetlerini hiçbir zaman denetlemedi. Sorunun bir kısmı, seçilmiş yetkililerin genellikle kendi seçmenlerine karşı hiçbir yükümlülük hissetmemeleridir.

Kinşasa'da görüştüğüm birçok siyasi lider, ülkenin doğusundaki çatışma hakkında çok az bilgiye sahipti veya çok az ilgi duyuyordu. “Bu insanlar her zaman savaşta olmuştur. Yapabileceğimiz hiçbir şey bunu değiştirmeyecek,” demişti Kinşasa'dan bir Parlamento üyesi. “Kinşasa'daki seçim bölgemde kampanya yürüttüğümde, Doğu Kongo'da kimse bana şiddeti sormuyor” Nijerya'da da durum benzer. 2017 Gallup anketine göre, seçmenlerin yalnızca yüzde dokuzu şiddetin ele alınmasının hükümetin en büyük önceliği olması gerektiğini söylüyor.

BİTMEMİŞ İŞ

Bir yaşam tarzı ve pazarlık stratejisi olarak şiddet, Afrika'ya özgü değildir. Hükümet ve isyancılar arasında eşit derecede yaygın olan sapkın bir simbiyoz, kişi başına cinayet oranının en az Kongo veya Nijerya'daki kadar yüksek olduğu Meksika'da da gözlemlenebilir. Orada da ekonomik liberalleşme ve demokratikleşme, şiddetin artmasında rol oynadı. Araştırmacılar Guillermo Trejo ve Sandra Ley'in gösterdiği gibi, Kurumsal Devrimci Parti'nin tek parti yönetimi altında geçen 71 yıl boyunca, Meksika hükümeti, mevcut kan dökülmesi seviyesine asla yaklaşmadan uyuşturucu ticaretini yönetti ve bundan kâr etti. Ancak Meksika 2000 yılında demokrasiye geçtiğinde, uyuşturucu ticaretinin bu merkezi yönetimi çöktü. Çoğu devletle bağlarını sürdürmesine rağmen, farklı karteller arasında kan davası başladı. 

Afrika'daki çatışmaları diğerlerinden ayıran şey, yabancı bağışçıların ve diplomatların farkında olmadan şiddete ne ölçüde ortak olduklarıdır. Somali ve Güney Sudan'daki savaşan seçkinler, uluslararası bağışçılardan rant elde etmek için düzenli olarak barış süreçlerini araç olarak kullandılar. 

Kongo başka bir uyarıcı hikaye sunuyor. 2003 barış anlaşmasını güçlendirmek için bağışçılar, şeffaflığı arttırmak ve yabancı şirketleri çekmek için ülkenin madencilik, vergi ve yatırım kurallarının yeniden yazılmasına yardımcı oldular. Umutları, bir gün hükümeti sorumlu tutabilecek bir orta sınıf oluşturmaktı. Bunun yerine, Kongolu seçkinlerin çoğu yeni yasalara rağmen çekebildikleri muazzam bir yabancı sermaye akışının yolunu açtılar. Bu anlaşmaların sadece birkaçında çalınan miktarla ilgili tahminler 1,3 milyar dolar ile 5,5 milyar dolar arasında değişiyor. 

Afrika'nın uluslararası ortakları, ulusal güvenlik çıkarlarının tehlikede olduğu durumlar söz konusu olduğunda daha da kötü bir sicile sahip. Örneğin, terörle mücadele etmek ve göçü durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli Avrupa ülkeleri, Afrika güvenlik güçlerini, nüfuslarını güvence altına almaktan ziyade kendi ayrıcalıklarını korumaya yönelik rutin olarak desteklediler. 

Örneğin ABD, Museveni'nin otoriter hükümeti sık sık kendi vatandaşlarına karşı güç kullanmasına rağmen, 2019'da Uganda'ya 118 milyon dolarlık askeri yardım sağladı. Fransa, Sahel'deki önemli bir Fransız müttefiki olan ülkenin otoriter cumhurbaşkanı Idriss Deby'yi devirmeye çalışan isyancıları yenmeye yardımcı olmak için 2008 ve 2019'da kendi ordusunu Çad'a konuşlandırarak daha da cesur davrandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa devletleri bu tür finansmanın tek kaynakları değil. 


Güney Sudanlı isyancılar, Yondu, Güney Sudan, Ağustos 2017 yakınlarında yaralı bir savaşçıyı taşıyor. Goran Tomaseviç / Reuters

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, mücadele etmeye çalıştıkları çatışma dinamiklerini istemeden güçlendirmekten kaçınmak için Afrika'dan ayrılmak veya demokrasiyi teşvik etmekten vazgeçmek zorunda değildir. Bunun yerine, 1990'larda kıta genelinde başlatılan reformların güçlendirilmesine ve derinleştirilmesine yardımcı olmalıdırlar. Bunu yapmak Afrika'nın en büyük siyasi gücünü pekiştirecektir: canlı ve evet, gürültülü ve dağınık çoğulculuğu. Afrika'da demokrasi talebi hala güçlü. Anket yapıldığında, on Afrikalıdan yedisi otokratik yönetimi reddediyor ve liderlerini seçmeye destek verdiğini ifade ediyor. 

Yine de Washington, Afrika'daki demokratik hareketleri destekleme, Arap Baharı sırasında Kuzey Afrikalı protestoculara verdiği destekte tereddüt etme ve demokratik reform pahasına Çad, Cibuti, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Ruanda ve Uganda'daki otokratik rejimleri destekleme konusunda tutarsız. Kongo'nun 2018 başkanlık seçimlerinde güvenilir sahtekarlık raporlarına rağmen, Trump yönetimi sadece Félix Tshisekedi'nin sözde zaferini kabul etmekle yetinmedi; bunu kutladı. Üst düzey bir ABD'li yetkiliye bu tepkiyi sorduğumda, "Umduğumuz en iyi sonuç buydu" dedi. 

Fransa, Sahel'e karşı benzer bir duruş sergiledi ve çoğu zaman demokrasiyi teşvik etmekten çok Akdeniz'deki göçü durdurmak için ittifaklarını desteklemekle ilgilendi. Örneğin, Deby'nin 2021'deki beklenmedik ölümünden sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cenazede son Çad diktatörünün oğlu Mahamat'ın yanına oturdu ve Paris'in demokrasiye geçiş konusunda hanedan verasetine verdiği desteği gözle görülür bir şekilde gösterdi. Macron, toplanmış durumda olan yas tutanlara "Fransa, kimsenin bugün veya yarın Çad'ın istikrarını ve bütünlüğünü sorgulamasına veya tehdit etmesine izin vermeyecek" dedi.

"Batılı hükümetlerin istikrar adına desteklediği otokratik hükümetlerin çoğu, zayıflık ve güvensizlik yoluyla hüküm sürüyor."

Ancak güvenlik ve demokrasi arasındaki ödünleşim yanlıştır. Batılı hükümetlerin istikrar adına desteklediği aynı otokratik hükümetlerin çoğu, zayıflık ve güvensizlik yoluyla yönetiyor. Batılı bağışçılardan yardım almak ve yasadışı işlerini kolaylaştırmak için çatışmayı hoş görüyor ve hatta davet ediyorlar. Yönetici seçkinler kamu kasasından milyarlarca doları çekebiliyorsa, bu hükümetlere daha fazla yardım göndermek pek mantıklı değil. Birleşmiş Milletler'e göre, Afrika'dan sermaye kaçışı, kıtaya yapılan yardımı her yıl yaklaşık 40 milyar dolar aşıyor; bunun iyi bir kısmı büyük olasılıkla yozlaşmış seçkinlerin yurtdışında para savurmasıyla açıklanabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ​​ortakları, bu tür davranışlara izin veren ve hatta teşvik eden uluslararası finansal sistemi reforme ederek, vergi cennetlerini ve bankacılık gizliliği hükümlerini ortadan kaldırarak işe başlamalıdır. Ama aynı zamanda Afrika'nın kendisinde daha da derin yapısal dönüşümler için baskı yapmalıdırlar: serbest piyasalar, oradaki dar bir seçkinler için büyüme ve fırsatlar üretti, ancak aynı zamanda nüfusun büyük bir bölümünü istikrarsızlığa sürükledi. Düşük gelir düzeyinden orta gelir düzeyine sıçrayan hemen hemen her ülke, bunu yerel sanayilerine önemli devlet müdahalesi sayesinde gerçekleştirmiştir. Afrika ülkeleri de farklı değil. Diğer devletlerle sadece hammadde kaynağı olarak değil, daha eşit bir temelde ticaret yapmak için, teknoloji transferleri, eğitim yatırımları gibi ilişkiler kurulmalıdır.

Hepsinden önemlisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ​​ortakları, demokrasi konusundaki söylemlerini eylemle uyumlu hale getirmelidir. Bu, özgür seçimlerin ve sivil özgürlüklerin savunulmasında güçlü bir duruş sergilemeyi gerektirecektir, bu duruşu muhafaza etmek daha zor olabilir çünkü şahin Batılı yetkililer Afrika siyasetini Çin'le jeopolitik rekabetin merceğinden veya terörle mücadele operasyonlarının bir arenası olarak giderek daha fazla görmeye başlıyor. Aynı zamanda, Afrika demokratik kurumları (sivil toplum örgütleri, seçim komisyonları, medya kuruluşları, bağımsız denetim organları ve parlamentolar) ile inovasyon ve aktivizmin kuluçka merkezleri olan üniversiteler için daha fazla mali destek gerektirecektir. ABD dış yardımının büyük çoğunluğu şu anda sağlık hizmetlerine, insani yardıma ve ekonomik kalkınmaya gidiyor. Bunun çoğu iyi harcanmış paradır, ancak ekonomisinin bir parçası olarak ABD, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın dış yardıma harcadığının üçte birini ve Norveç ve İsveç'in harcadığının dörtte birini harcıyor. Çok daha fazlasını yapabilir. 

Biden yönetimi, Afrika'ya selefinden farklı bir söylemsel yaklaşım benimsedi. Antony Blinken, Kasım 2021'de dışişleri bakanı olarak kıtaya ilk ziyaretinde, ABD'nin demokrasiye daha fazla önem vereceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şirketlere küresel bir asgari vergi uygulayarak vergi cennetlerinden kurtulmayı önerdi. Macron ayrıca, demokrasiyi desteklemek için bir vakıf oluşturmak ve şu anda Fransız müzelerinde tutulan Afrika sanatını iade etmek de dahil olmak üzere, Fransa'nın kıtayla ilişkisini iyileştirme sözü verdi. Ancak bu tür kozmetik değişikliklerin, son otuz yılda Afrika'da kök salmış olan çatışma modelini değiştirmesi pek olası değil. Bir kez yerleştikten sonra, çatışma kalıpları kalıcı olma eğilimindedir.

Jason K. Stearns, Mayıs/Haziran 2022, Foreign Affairs

(Jason K. Stearns, Simon Fraser Üniversitesi'nde Uluslararası Çalışmalar bölümünde Yardımcı Doçent ve New York Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Merkezi'nde Kongo Araştırma Grubu Direktörüdür. Adını Söylemeyen Savaş: Kongo'da Bitmeyen Çatışma kitabının yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 24.05.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı