27 Eylül 2021 Pazartesi

SA9379/SD2192: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 44

                Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Müslümanlar, üniversitelerde müfredât olarak çerçevelenen ya da aydınlanmak ve kültürel olarak zenginleşmek için okudukları her türlü kitapta Samirîlerin yazdıklarını okuyarak itibar, makam-mevki elde ediyorlardı. Ve güdüldükleri bu yolu en doğru yol olarak kabul ediyor, Allah’ın yolundan saptıklarını bile düşünmek akıllarına gelmiyordu."


Allah’ın gönderdiği kitapların yeryüzünde insanların arasında yayılması gerekirken, o kitapları tahrif ederek yerlerine kendi yazdıkları kitapları yayan Samirîler’in, Kur’an’ın mahfuz yapısını bozamadıkları için, Kur’an’a ulaşmanın yollarını kapattıklarına şahittik. Kur’an’dan ‘zâhir-batın anlamlar’ bahane edilerek Samirîlerin mimarîsini tasarladıkları ve içeriğini doldurdukları Tasavvuf ve erbâbı tarafından uzaklaştırıldıkları ve bu uzaklığa alıştırıldıkları için Kur’an ayetleri ile sık sık karşılaşmaktan rahatsız olan Müslümanların varlığı, Samirîlerin ne kadar başarılı olduklarını gösteriyordu. 

Müslümanlar, üniversitelerde müfredât olarak çerçevelenen ya da aydınlanmak ve kültürel olarak zenginleşmek için okudukları her türlü kitapta Samirîlerin yazdıklarını okuyarak itibar, makam-mevki elde ediyorlardı. Ve güdüldükleri bu yolu en doğru yol olarak kabul ediyor, Allah’ın yolundan saptıklarını bile düşünmek akıllarına gelmiyordu.

Sapkın tasavvufun ve Samirî edebiyatının ve felsefesinin temellendirdiği Batılı kültürün bütün etkilerini ortadan kaldırdığımızda Türkiye'de entelektüel-arif-alim kalmaz hâle gelmişti; bu aslında Türkiye'de ve diğer Müslüman ülkelerde Müslüman kimliğinin neden olmadığının tek açıklamasıydı...

Üniversitede okuduğum mühendisliğe ve matematiğe kadar bütün derslerin içeriğini de onlar yazmıştı. Ekonomi, yani İktisat onların uzmanlık alanıydı diğer alanlar gibi.

Bekçi’nin iç yakan alıntılarına devam ettim. Gece yaz sıcağından daha beter germişti beni.

“Adam Smith dışında klasik iktisatçıların en büyüğü, analitik modelleme ve matematiksel analiz içeren bir bilim olarak ekonominin kurucusu olarak kabul edilen David Ricardo'dur. John Maynard Keynes'e göre, "Ricardo'nun zihni, kendisini ekonomiye yönelten en büyük zihindi." Ricardo, ünlü karşılaştırmalı üstünlük ve azalan getiri yasalarını formüle etti (ikincisi Malthus tarafından da keşfedildi). Ayrıca, Ricardo'nun enflasyonist olmayan para politikası ve serbest ticaret için ilkeli argümanları, sanayi devriminin tüm potansiyelini ortaya çıkarmada önemli bir rol oynayan İngiltere'de Soyma Yasası'nın kabul edilmesinde ve Tahıl Yasalarının yürürlükten kaldırılmasında etkili oldu. Ekonomik düşünce tarihindeki diğer önemli Yahudi figürleri arasında Karl Marx, Ludwig von Mises, Paul Samuelson, Kenneth Arrow, Milton Friedman, Gary Becker ve John von Neumann yer almaktadır. 

Yahudiler şu anda ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin ekonomik bilimler bölümünün üyelerinin %40'ından fazlasını oluşturmaktadır. Aşağıda, Yahudi olan (veya belirtildiği gibi yarı yarıya veya dörtte üçü Yahudi kökenli) iktisat alanında Nobel Ödülü'nün alıcıları listelenmiştir:

Paul Samuelson (1970), Simon Kuznets (1971), Kenneth Arrow (1972), Wassily Leontief (1973), Leonid Kantorovich (1975), Milton Friedman (1976), Herbert Simon  (1978), Lawrence Klein(1980), Franco Modigliani (1985), Robert Solow (1987), Harry Markowitz (1990), Merton Miller (1990), Gary Becker (1992), Robert Fogel (1993), John Harsanyi (1994), Reinhard Selten (1994), Robert Merton (1997), Myron Scholes (1997), George Akerlof (2001), Joseph Stiglitz (2001), Daniel Kahneman (2002), Robert Aumann (2005), Leonid (Leo) Hurwicz (2007), Eric Maskin (2007), Roger Myerson (2007), Paul Krugman (2008), Elinor Ostrom (2009), Peter Diamond (2010), Alvin Roth (2012), Oliver Hart (2016), Richard Thaler (2017), William Nordhaus (2018), Michael Kremer (2019)”

Hâfızamda bulunan Kur’an’dan utanarak yazıyordum romanın bu kısmını. ‘Akledin' emrini ne kadar kolayca terk etmiştik ve neredeyse bin iki yüz yıldır, arada sırada hareketlenen birkaç adam dışında, aklımızı kullanacak bir süreç inşâ edememiştik; ama onlar durmamıştı:

“Eric Temple Bell'in klasik Matematik Adamları, yirminci yüzyıl öncesi büyük matematikçilerin yaşamlarını ve çalışmalarını anlatıyor. Bu kitapta yer alan otuz dört biyografik portre, Yahudi asıllı dört matematikçinin portrelerini içermektedir: Carl G.J. Jacobi, James Joseph Sylvester, Leopold Kronecker ve Georg Cantor. Yirminci yüzyılda, Jacques Hadamard, Hermann Minkowski, Felix Hausdorff, Emmy Noether (yaygın olarak matematik tarihindeki en büyük kadın olarak kabul edilir), John von Neumann, Vito Volterra, Norbert Wiener, Oscar Zariski, Emil Post, Alfred Tarski, Paul Erdös, Israel Gelfand, André Weil, Alexander Grothendieck ve diğer yüzlerce kişinin çalışmalarıyla, Yahudilerin matematiğe katkısı çarpıcı bir şekilde arttı.

Yahudiler matematiğin hemen hemen tüm dallarına büyük katkılarda bulunmuş ve özellikle küme teorisi (Georg Cantor , Abraham Fraenkel ve Felix Hausdorff), modern cebirsel geometri (Guido Castelnuovo, Federigo Enriques, Oscar Zariski, André Weil ve Alexander Grothendieck ), fonksiyonel analiz (Giulio Ascoli, Cesare Arzelà, Jacques Hadamard, Vito Volterra, Frigyes Riesz, Hans Hahn, Eduard Helly, Norbert Wiener ve John von Neumann), operatör teorisi cebirler (John von Neumann, Israel Gelfand, Mark Naimark, IE Segal ve Irving Kaplansky), integral denklemler teorisi (Vito Volterra) ve stokastik süreç teorisi (Albert Einstein, Paul Lévy, Norbert Wiener, Wolfgang Doeblin, William Feller ve Joseph Doob), Sonlu elemanlar yöntemi (Boris Galerkin ve Richard Courant), Monte Carlo yöntemi (Stanislaw Ulam), doğrusal programlama (Leonid Kantorovich, George B. Dantzig ve John von Neumann) ve oyun teorisi (John von Neumann) dahil olmak üzere, bilimsel, mühendislik ve/veya ekonomik uygulamalarda kullanılan en güçlü matematiksel yöntemlerden bazıları Yahudiler tarafından veya onların katkısıyla icat edilmiştir. Son iki alandaki çalışmalar, ekonomi alanında bir düzineden fazla Nobel Ödülü kazanmıştır.

Yahudilerin matematiğe (en azından modern matematiğe) katkısının görece büyüklüğü, en prestijli ödüllerin birçoğunun alıcıları arasındaki Yahudi temsilinden tahmin edilebilir. Diğer bir gösterge, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin matematik bölümlerinin ve uygulamalı matematik bilimlerinin birleşik üyeliğinin %40'tan fazlası Yahudi kökenlidir.” 


<< Önceki                      Sonraki>>


[(26.09.2021, (2/91 (210))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 27.09.2021, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

  

Seçkin Deniz Twitter Akışı