21 Aralık 2020 Pazartesi

SA8991/SD1901: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 4

           Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bu inanılması güç bir tasarımla inşâ edilen şeytanî bir ağdı ve bu ağa dahil olan alt seviyelerdekiler üst seviyedeki ağlara dair net hiçbir bilgiye sahip değildi, hiyerarşik üst katmanlar da ‘sessizlik yemini’ etmiş olanların bulunduğu sırlar dünyasına aitti. Her şey herkesin gözlerinin önünde gerçekleşiyordu, ancak insanların büyük bir kısmı böyle bir ağın var olabileceğine inanmıyordu. Bence ağ tasarımcılarının elde ettikleri en büyük başarı da buydu."


O kadar karmaşık ve gizli bir ağ tasarlamışlardı ki, herhangi bir ipucundan yola çıktığınızda karşınıza yüzlerce alt ya da üst bağlantı yolu çıkıyordu, hangi bir yoldan gitmeyi tercih ederseniz edin, diğer yolların neler içerdiğini takip edemez hale geliyordunuz. Tekrar başlangıca dönüp diğer yolları denemek istediğinizde de ilk tercih ettiğiniz yolda yaşadıklarınızı yaşıyordunuz. 

Herhangi bir kavşak noktası yoktu; kavşak noktası zannettiğiniz herhangi bir yerden çok daha farklı bir yerde ya da seviyede başka kavşakların var olduğunu anlıyordunuz. Bu ağ FETÖ’nün örgüt yapılanmasında da aynı şekilde uygulanan ‘Üzüm Salkımı’ ağıydı, ancak ondan yüzlerce kat daha geniş, karmaşık ve derindi. Kaç salkım vardı ve her salkımın kaç küçük dalı vardı kimse bilmiyordu. Bu ağı anlayabilmeniz için elinizdeki ipuçları da inkâr edilemez halde herkesin karşısında çıplak bir şekilde duran, ancak herkesin net bir şekilde görmekte, anlamakta, inanmakta ve yorumlamakta aciz kaldığı sonuçlardı. 

Bu inanılması güç bir tasarımla inşâ edilen şeytanî bir ağdı ve bu ağa dahil olan alt seviyelerdekiler üst seviyedeki ağlara dair net hiçbir bilgiye sahip değildi, hiyerarşik üst katmanlar da ‘sessizlik yemini’ etmiş olanların bulunduğu sırlar dünyasına aitti. Her şey herkesin gözlerinin önünde gerçekleşiyordu, ancak insanların büyük bir kısmı böyle bir ağın var olabileceğine inanmıyordu. Bence ağ tasarımcılarının elde ettikleri en büyük başarı da buydu. 

‘Gök Yazarı’nın, ‘Yer Yazarı’na devrettiği kısım da ağın somut olarak gözlenebileceği açık kaynak bilgileriydi. İnternet bu anlamda kısa adı DARPA olan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un resmî Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın tasarlayıcılarının amaçladığı formun dışına taşmış ve bir açıdan bumerang gibi dönüp onları vuracak kadar kontrol dışına çıkmıştı. 

Tarihi kökleri Antik Mısır, Antik Hint, Antik Babil, Antik Yunan’a dayanan Masonluğa ayrı ve etkin bir kavşak noktası olarak bakan ‘Yer Yazarı’ ‘B'nai B'rith’ adlı örgüte dikkatimi çekmişti. Bu örgüt de sayısı belirsiz kavşak noktalardan biri olabilirdi. Somut olarak göz önünde olan bir sivil toplum kuruluşuydu ve bugüne kadar araştırmacılar dışında kimsenin dikkatini çekmemişti. 

ABD’nin kuruluşunda büyük rol oynayan Masonlara karşı çıkan Yahudilerin varlığına da işaret etmişti ‘Yer Yazarı’ ancak ‘B'nai B'rith’ gibi başlangıçta yoksul ve yetim Yahudiler için kurulmuş olan sivil toplum örgütlerinin Masonluğa karşı direnebilmesi çok güçtü. Ben büyük bir çabayla kurulan İsrail’de artan dinsizliği görünce, Yahudilerin de Hristiyanlar ve Müslümanlar gibi masonların hedefinde olduğunu fark etmiştim.

Orada yaşayan sıradan insanların asla fark edemeyeceği, ancak kurumsal alanlarda çalışanların neredeyse tamamının çok iyi bildiği gizli ilişkiler ağının 20. yüzyıldaki merkezi olan Washington DC, 13 Ekim 1843’te Almanya’dan göçen Henry Jones dahil 12 Yahudi tarafından New York’ta kurulan B'nai B'rith’in genel merkezine de ev sahipliği yapıyordu. 

B'nai B'rith, 'Mutabakât Çocukları' ya da 'İttifak Çocukları' anlamına geliyordu ve Dünya çapında Yahudi örgütlerini kuran, onları koordine eden, Yahudi sorunları ve menfaatleri ile ilgili uluslararası ilişkiler kuran bir organizasyondu. Kurucusu olduğu Birleşmiş Milletler (BM)'de temsil edilen ve Avrupa Birliği’nin bütün kurumlarına aktif olarak katılım sağlayan tek sivil örgüttü. Dünya Siyonist Örgütü (WZO)’nü de kurmuş, 29-31 Ağustos 1897 tarihleri arasında İsviçre’nin Basel şehrinde ilk kongresini de yaptırmıştı. Theodor Herzl günlüğüne, 3 Eylül 1897’de şöyle yazmıştı:

“Basel Kongresini tek bir kelimeyle özetleseydim- ki bunu kamuoyuna açıklamaktan sakınırım- şu olurdu: Basel'de Yahudi Devleti'ni kurdum. Bugün bunu yüksek sesle söylersem evrensel kahkahalarla karşılanırdım. Belki beş yıl içinde ve kesinlikle elli yıl içinde herkes bunu anlayacaktır.” 

Simon Schama'nın 'İki Rothschild; İsrail Devleti'nin Kuruluşu' adlı kitabında anlattığı gibi, Baron Abraham Edmond Benjamin James de Rothschild ve en küçük oğlu Lord James Armand Edmond de Rothschild’den finansman ve lojistik destek alan Theodor Herzl, İsrail Devleti’nin kuruluşunu tasarlamış, bu tasarının gerçekleşmesinin önündeki bütün engelleri yok etmiş, Osmanlı İmparatorluğunu tarihe gömmüş, 50 yıl sonra 1948’de artık eski bir Osmanlı toprağı olan sahipsiz Filistin’de o tasarlanan devleti kurmuş ve güvenliğini temin etmek için her türlü çabayı göstermişti.

B'nai B'rith, Dünya çapında yüzlerce ülkede temsilcikleri ile faaliyetlerini yürütüyordu. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de "Fakirleri Koruma Derneği" adında şubesi vardı. Kudüs’te neredeyse yüz yıl sonra kurulan ‘B'nai B'rith Dünya Merkezi' bu uzun süreçte elde edilen büyük Yahudi zaferini temsil ediyordu.

Yahudilerin kardeşliği için kurulan ve yerel başlangıcına rağmen, B'nai B'rith, büyüyen ulusal localar zincirini dünya Yahudiliği adına siyasi nüfuz sahibi olmanın bir yolu olarak kullanmıştı. Bugün dünyadaki kurumsal lobicilik varlığını bu örgüte borçluydu.

1920'lere kadar B'nai B'rith, Yahudi delegasyonlarına katılarak ve Amerikalı Yahudiler aracılığıyla lobi çalışmaları yaparak siyasi çalışmalarına devam etmiş hem iç hem de dış siyaseti etkilemeye çalışmıştı. B'nai B'rith, ulusötesi Yahudi siyasetinde de çok önemli bir rol oynamıştı. ABD'deki Yahudilere yönelik saldırılara yanıt olarak B'nai B'rith'in İftira Karşıtı Birliği'ni (ADL) kurmuştu. BM’de 1975 sayılı kararını çıkarttırarak Siyonizm’in ırkçılık olmadığını kabul ettirmişti.

Örgütün dünyaya daha sonra yayılması, onu Yahudi içi iletişim ve karşılıklı çabanın sinir merkezi haline getirmişti; kadın ve gençlik kolları da kurulmuştu.1953'te B'nai B'rith, Pensilvanya'nın Pocono Dağları'nda satın aldığı ve lider yetiştirdiği 300 dönümlük bir kampı Camp B'nai B'rith olarak adlandırmıştı. 

B'nai B'rith'in STK rolü, Birleşmiş Milletler ve ajanslarıyla sınırlı değildi. Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı'nın (AGİT) anti-Semitizm ile mücadele çabalarını desteklemek için Dışişleri Bakanlığı, Kongre ve yabancı hükümetlerdeki yetkililerle kapsamlı bir şekilde çalışıyordu. 20'den fazla Latin Amerika ülkesindeki üyeleriyle örgüt, bölge genelinde demokrasiyi ve insan haklarını savunduğu Amerikan Devletleri Örgütü'nde (OAS) sivil toplum statüsü alan ilk Yahudi grubuydu. 


<< Önceki                      Sonraki>>


[(20.12.2020, (2/6 (124))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 21.12.2020, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı