27 Ekim 2019 Pazar

SA8084/SD1519: Mamallapuram'da Modi ve Xi: Yeni Bir Ajanda mı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Washington-Tokyo merkezli yayın organı The Diplomat'tan Aman Thakker'a aittir ve Hint perspektifinden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde, Güney Hindistan'daki Mamallapuram kentinde gerçekleşen gayr-ı resmi ikinci görüşmenin nasıl göründüğünü irdelemektedir. Rekabetleri yazılı tarih öncesine dayanan bu iki ülkenin, tıpkı Çin-Japonya ilişkilerinde (Bakınız; Çin-Japon İlişkileri Resetleniyor mu?) olduğu gibi, yumuşaması ve diyalog zeminine giriyor görüntüsü vermesi siyasetin doğasına aykırıdır. 'Wuhan Ruhu' ve 'Chennai Connect' olarak deklare edilen 17 maddelik metnin (Bakınız Seçkin Deniz'in Notu) 4. maddesi Hindistan-Çin ikili ilişkilerinin küresel sahnede her iki ülkenin artan rolünü yansıtmak için nasıl derinleştirilebileceğini tartıştıklarını beyan ediyor. Hint-Amerikan ilişkilerindeki derinlik ve Çin-Amerikan ilişkilerindeki çatışma dikkate alındığında, Çin'in Kuşak ve Yol Projesinin yol haritası üzerinde bulunan Orta, Güney, Güneydoğu ve Güneybatı Asya'da yaşanan acımasız rekabet ve Hindistan'ın Çin ile ticaretinde yaşadığı câri açık, uzlaşma çıkması beklenmeyen bu görüşmelerin nedenlerini sorgulamayı gerektirmektedir. Satanist küresel merkezin Batı'dan Doğu'ya kaydığı 21.yüzyılda, eski rakipler ABD ve Avrupa'yı birbirine itmiş ve 75 yıl NATO şemsiyesi altında toplanmaya zorlamış olan güç, Hindistan ve Çin'i de aynı gerekçelerle barışa zorlamaktadır. Bütün bulutlar dağıldığında ortaya çıkacak olan şey, büyük bir İttifak kurmuş olan Çin-Hindistan-Japonya merkezli yeni küresel çember üretme çabalarını net bir şekilde gösterecektir. Türkiye'nin bu süreci doğru değerlendirmesi ve dikkatle izlediği bu üç ülke ile doğrudan ve dolaylı ilişkilerini stratejik bir plan dahilinde güncellemesi gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 27.10.2019

Modi and Xi in Mamallapuram: A New Agenda?
"'Chennai Bağlantısı' 'Wuhan Ruhu'nu başarabilir mi?"

11 Ekim 2019'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2018'de Çin'in Wuhan kentinde yapılan bir önceki zirvenin ardından ikinci bir “gayrı resmi zirve” yapmak üzere Güney Hindistan'daki Mamallapuram kentinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Çin’in Hindistan Büyükelçisi Luo Zhaohui’nin açıkladığı gibi, zirvenin iki lideri “sabit konular olmadan serbest görüş alışverişinde bulunacak, başlıca önemli konular hakkında konuşacaklar, tartışma için çok iyi bir formatta birbirlerine karşı özgür bir atmosfere sahip olacaklardı.” Ancak, zirvenin resmi bir gündemi olmasa da, bu liderler bir araya geldiğinde her zaman önemli konular ön planda olacaktı.
Hem Devlet Başkanı Xi hem de Başbakan Modi, bu gayrı resmi zirve sırasında bir dizi ikili sorun gündeme getirdiler. Hindistan'ın muhtemel olarak gündeme getirdiği en önemli önceliklerden biri, Hindistan'ın Çin ve Çin'in tarife dışı engelleri ile ortaya çıkan ve gittikçe yükselen ticaret açığı sorunudur.

Hindistan’ın Çin ile ticaret açığı “Hindistan’ın genel ticaret açığının neredeyse üçte birini oluşturuyor” ve Hindistan, Çin’in ticari ilişkilerde anahtar tahriş edici olarak eczacılık ürünleri ve BT hizmetlerinde tarife dışı engellere işaret etti. Hindistan dış ilişkiler sekreteri Vijay Gökhale de, Çin’in Dış İlişkiler Parlamentosu Daimi Komitesi’nde konuştu, “milyonlarca yabancı olmayan engeller var. Yenilerini üretmeye devam ediyorlar. Son on yıl boyunca, ticaret açığı büyüdü; aşağı inmedi," dedi ve Çin’i Hindistan’da damping yapmakla suçladı.


Her iki lider de “Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Diyalog mekanizması” oluşturulduğunu açıklasa da Hindistan, iki ülke arasındaki ticarî dengesizliklerin düzeltilmesinde ilerleme sağlamak için Çin'i zorlamaya devam edecek.


Ticaret konusuna bağlı olarak, her iki ülke de Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklıkta (RCEP) devam eden müzakereleri tartıştıRCEP, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Çin arasında yapılması önerilen bölgesel bir ticaret anlaşması. 2012 yılında müzakerelere başlanmasına rağmen, haberler Hindistan ile Çin arasındaki pazara erişimde farklılıkların müzakereleri yavaşlattığını göstermektedir. Hindistan “adil bir anlaşma” istedi. Özellikle, anlaşma Hindistan’ın Çin’le artan ticaret açığını ele alıyor, eşitlik, Hindistan’ın hizmetler ve yatırım konusundaki karşılaştırmalı üstünlüklerine de uzanıyor. Hindistan dış ilişkiler sekreteri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Hindistan’ın endişelerini “not ettiğini” belirtti. Son raporlar, “ticarî çözüm önlemleri, ticarî rekabeti, hizmet ticareti, menşe kuralları, yatırım ve e-ticaret bölümlerinin henüz sonuçlanmadığını” gösteriyor.


Zirvenin ardından basın bültenlerinde gündeme gelmeyen ancak arka planda asılı duran bir konu, Huawei’nin Hindistan’ın 5G denemelerine ve sonuçta 5G ağına katılımını sağlama konusu meraklıların ilgisini çekti. Hindistan, Çin devletine olan yakınlığı ve sürveyansı kullanma potansiyeli konusundaki tartışmalara karışmış olan Huawei'nin Hindistan’ın 5G çalışmalarına katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini açıkladı.


Huawei, Hindistan hükümeti ile sürveyans konusundaki endişelerini azaltmak için “arka kapı yok” anlaşması imzalayacağına söz verdi. Bununla birlikte, Hindistan’ın Çin’in Huawei’deki üstünlüğünü, Hindistan’ın Huawei’yle ilgili kendi eski şüpheleriyle ve ABD gibi ortakların karşılaştığı baskılarla dengelemesi gerekecektir. Bu nedenle, her iki liderin Huawei hakkında net bir tartışma yapıp yapamayacağı ve bir anlaşmaya ulaşıp ulaşmayacağı ile ilgili esaslar bu tür gayrı resmi zirvelerde test edilecektir.


Zirve sırasında muhtemelen tartışılan daha çekişmeli konular arasında, özellikle zamanlama göz önüne alındığında, Çin'in Keşmir'deki tutumu oldu. Hindistan’ın 5 Ağustos’taki Jammu ve Keşmir devletinin özerk statüsünü iptal etme kararının ardından Çin, zirvenin başında kararla ilgili bir dizi açıklama yaptı. Çin’in Pakistan Büyükelçisi, Devlet Başkanı Xi ile Başbakan Modi arasındaki zirveden bir haftadan kısa bir süre önce 5 Ekim’de, “Keşmirliler’e temel haklarını ve adaletlerini sağlamalarında yardım etmek için çalışıyoruz. Keşmir konusuna haklı bir çözüm olmalıdır ve Çin, bölgesel barış ve istikrar için Pakistan’ın yanında olacaktır. ” demişti.


Çin bu açıklamadan sonra Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın Çin ziyareti sırasında yaptığı ortak basın açıklamasının ardından “Çin tarafı Jammu ve Keşmir'deki mevcut duruma yakından takip ettiğini” belirtti. Hindistan her iki açıklamayı da reddetti. Hindistan, Jammu ve Keşmir ile ilgili herhangi bir idari değişikliğin Hindistan’ın iç meseleleri olduğunu Çin’e yinelemekten memnuniyet duyacak ve şöyle diyecekti: “Diğer ülkelerin Hindistan'ın içişleri hakkında yorum yapması söz konusu değil.”


Ayrıca, Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, 5 Ağustos’ta Hindistan’ın tutum belirleme kararından hemen sonra Çin’e gitti. Çin’in devam eden açıklamaları Başbakan Modi’nin, konuşmalarında Hindistan’ın Başkan Xi’ye olan tutumunu mümkün olduğunca doğrudan güçlendirmek için bu fırsatı kullanabileceği anlamına geliyor.


Son olarak, Hindistan ve Çin arasında ikili olarak en uzun süredir devam eden mesele, Gerçek Kontrol Hattı (LAC) boyunca tartışmalı sınır olarak kalmaktadır. Sınır, dünyadaki en uzun tartışmalı sınır olmasına rağmen, “1962'deki sınır savaşından bu yana neredeyse hiç şiddet içermiyor”. Her iki ülke de “iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı, ikili ilişkilerde hala en büyük parlama noktası olmasına rağmen, anlaşmazlığın iki ülkenin diğer konularda işbirliği yapmasını önlemesine izin vermeyeceklerini” söyledi.


Her iki ülke de 1980'lerden bu yana birçok görüşme turu yapmış olsa da, ilerleme yavaş olmuştur. Carnegie India'dan Dr. Rudra Chaudhuri'nin belirttiği gibi, “Sınır [LAC’ın dördüncü] sektörünün hiçbirinde sınırlandırılmamıştır. Yani, Hindistan ve Çin resmen dış sınırlarını kabul etmediler.” Bu sınırlama ve zirvenin gayrı resmi niteliği göz önüne alındığında, söz konusu açıklama yalnızca her iki ülkenin de “sınır bölgelerinde barış ve sükunet sağlayacak” olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.


Her iki liderin de önümüzdeki zirvede karşılaştığı sorunların genişliği göz önüne alındığında, Başbakan Modi ve devlet Başkanı Xi, Mamallpuram'daki zirvelerinde resmi bir gündem olmamasına rağmen birçok kilit sorunla karşı karşıya kaldılar.


Müzakerelerin gayrı resmi niteliği, bu konulardaki liderler arasında açık görüşmelere yol açacak ve her iki ülke arasında güven oluşturacak şekilde tasarlanırken, bu tür gayrı resmi zirvelerin istenen sonuçları elde edip etmediği veya bu konularda gerçek ilerlemeyi engellediği görülüyor.


Aman Thakker, 15 Ekim 2019, DiplomatSeçkin Deniz, 27
.10.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Seçkin Deniz'in Notu:


2. Hindistan-Çin Gayrı Resmi Zirvesi Basın Bülteni, Ministry of External  Affairs, (MEA) 12 Ekim 2019

Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Bay Xi Jinping, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Hindistan’daki Chennai’de düzenlenen ikinci Gayrı resmi Zirveye katıldı.

2. İki Lider, küresel ve bölgesel öneme sahip kapsamlı, uzun vadeli ve stratejik konularda samimi bir ortamda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu

3. Ulusal gelişime yönelik kendi yaklaşımlarını da paylaştılar.

4. İki taraflı ilişkilerin yönünü olumlu bir ışık altında değerlendirdiler ve Hindistan-Çin ikili ilişkilerinin küresel sahnede her iki ülkenin artan rolünü yansıtmak için nasıl derinleştirilebileceğini tartıştılar.

5. Her iki lider de uluslararası durumun önemli bir yeniden düzenlemeye tanık olduğu görüşünü paylaştı. Hindistan ve Çin’in, tüm ülkelerin gelişimini kurallara dayalı bir uluslararası düzen içinde sürdürebilecekleri barışçıl, güvenli ve müreffeh bir dünya için ortak çalışma hedefini paylaştığı görüşündeydiler.

6. Onlar, Nisan 2018’de Çin’in Wuhan kentinde yapılan ilk Gayrı resmi Zirvede, şu anki uluslararası manzarada istikrar için faktörler olduğu ve her iki tarafın da farklılıklarını yönetebileceği ve herhangi bir konuda farklılıklarda anlaşmazlıklara izin vermeyeceği konusundaki görüş birliğini yinelediler. 

7. Liderler, Hindistan ve Çin'in, 21. Yüzyılın yeni gerçekliklerini yansıtan reformlar da dahil olmak üzere, kurallara dayalı ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin korunmasında ve geliştirilmesinde ortak çıkarları olduğunu kabul ettiler. Her ikisi de, küresel olarak kabul edilen ticaret uygulamalarının ve normlarının seçici bir şekilde sorgulandığı bir zamanda kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini desteklemenin ve güçlendirmenin önemli olduğu konusunda hemfikirdir. Hindistan ve Çin, tüm ülkelere fayda sağlayacak açık ve kapsamlı ticaret düzenlemeleri için birlikte çalışmaya devam edecektir.

8. Her iki lider de iklim değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere küresel gelişimsel zorlukları ele almak için kendi ülkelerinde ortaya konan önemli çabaların altını çizdi. Bu konuda bireysel çabalarının uluslararası topluluğun hedeflere ulaşmasına yardımcı olacağını vurguladılar.

9. Her iki lider de terörizmin ortak bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini düşünüyor. Geniş ve çeşitli etnik yapılar içeren ülkeler olarak, uluslararası toplumun dünyadaki ve ayrımcı olmayan bir temelde terörist grupların eğitimine, finansmanına ve desteklenmesine yönelik çerçeveyi güçlendirmesini sağlamak için ortak çaba göstermeye devam etmenin önemini kabul ettiler.

10. Büyük gelenekleri olan önemli çağdaş medeniyetler olarak, her iki lider de iki halk arasındaki kültürel anlayışı geliştirmek için diyalogu geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyor. Her iki lider de, tarihin ana medeniyetleri olarak, dünyanın diğer bölgelerinde kültürler ve medeniyetler arasında daha fazla diyalog ve anlayış geliştirmek için birlikte çalışabileceklerini kabul etti.

11. Bölgenin refahını ve istikrarını sağlamak için bölgedeki açık, kapsayıcı, müreffeh ve istikrarlı bir ortamın önemli olduğu görüşünü paylaştı. Ayrıca, karşılıklı fayda sağlayan ve dengeli bir Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık için müzakerelerin yapılmasının önemini de kabul ettiler.

12. İki Lider, önemli deniz ilişkileri dahil olmak üzere, son iki bin yılda Hindistan ve Çin arasındaki asırlık ticari bağlantılar ve insanlarla insan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu bağlamda iki lider, Tamil Nadu ve Fujian Eyaleti arasında kardeş devlet ilişkileri kurmaya karar verdiler ve Ajanta ve Dunhuang arasındaki deneyimler doğrultusunda Mahabalipuram ve Fujian eyaleti arasında bağlantılar araştırmak ve yüzyıllar boyunca yaşadıkları geniş temaslar ışığında Çin ile Hindistan arasındaki deniz bağlantıları ile ilgili bir araştırma yapmak için bir akademi kurma olasılığını araştırdılar.

13. İki Lider, kendi ekonomilerini geliştirme hedefleri hakkında karşılıklı görüşlerini paylaştı. Hindistan ve Çin'in eşzamanlı gelişiminin karşılıklı yarar sağlayacak fırsatlar sunduğunu kabul ettiler. İki taraf, olumlu, pragmatik ve açık bir tutum sergilemeye ve arkadaşlık ve işbirliğinin genel yönü doğrultusunda birbirlerinin politika ve eylemlerinin takdirini arttırmaya devam edecektir. Bu bağlamda, karşılıklı çıkarların tüm meseleleri üzerinde stratejik iletişimi geliştirmeye devam etmeyi ve diyalog mekanizmalarını tam olarak kullanarak üst düzey borsaların ivmesini sürdürmeyi kabul ettiler.

14. Liderler, ilişkilerin pozitif yönünün iki taraflı ilişkileri daha büyük işbirliğine götürme olanakları açtığını düşünüyorlardı. Bu çabanın her iki ülkede de güçlü halk desteği gerektirdiği konusunda anlaştılar. Bu bağlamda, iki Lider 2020'yi Hindistan-Çin Kültürü ve İnsanların İnsan Değişimi Yılı olarak belirlemeye ve 2020'de Hindistan-Çin ilişkilerinin kurulmasının 70. yıldönümünün, 2020'de borsaları da dahil olmak üzere, kendi yasama organları, siyasi partiler, kültürel ve gençlik örgütleri ve askerî kurumlar dahil her seviyede derinleştirmek için kullanılacağına karar vermişlerdir. Diplomatik ilişkilerin 70'inci yıldönümünü kutlamak için iki ülke, iki uygarlık arasındaki tarihsel bağlantıyı izleyecek bir gemi yolculuğu konferansı da dahil olmak üzere 70 etkinlik düzenleyecek.

15. Ekonomik işbirliğini daha da derinleştirme çabalarını ve daha yakın kalkınma ortaklıklarını arttırma çabalarını sürdürmek için, iki Lider, mevcut ticaretin ve ticari ilişkilerin yanı sıra, gelişmiş ticaret ve ticari ilişkilere ulaşmak amacıyla bir Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Diyalog mekanizması kurmaya karar vermiştir. İki ülke arasındaki ticareti daha iyi dengelemek için. Ayrıca, bir Üretim Ortaklığının geliştirilmesi yoluyla belirlenmiş sektörlerdeki karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi kabul ettiler ve yetkililerine, Üst Düzey Ekonomik ve Ticaret Diyaloğunun ilk toplantısında bu fikri geliştirme görevini verdiler.

16. İki Lider, sınır sorunu dahil olmak üzere önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özel Temsilcilerin çalışmalarını memnuniyetle karşıladılar ve 2005 yılında iki tarafın kararlaştırdığı Siyasi Parametreler ve Yol Gösterici İlkelere dayanan adil, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm için karşılıklı olarak kararlaştırılmış bir çerçeveye varma çabalarını sürdürmelerini istediler. Sınır bölgelerinde barış ve sükunet sağlamak için çabaların devam edeceği ve her iki tarafın da bu amaç doğrultusunda Ek Güven Oluşturma Tedbirleri üzerinde çalışmaya devam edeceği konusundaki anlayışlarını yinelediler.

17. Başbakan Modi ve Cumhurbaşkanı Xi ayrıca, 'Wuhan Ruhu' ve 'Chennai Connect'e paralel olarak Liderler düzeyinde karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve diyaloğu derinleştirmek için önemli bir fırsat sağlamak amacıyla Gayrı resmi Zirveler'in uygulanmasını olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Gelecekte bu uygulamaya devam etmeyi kabul ettiler. Başkan Xi, Başbakan Modi'yi 3. Gayrı resmi Zirve için Çin'i ziyaret etmeye davet etti. Başbakan Modi daveti kabul etti.

Chennai,12 Ekim 2019


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı