7 Nisan 2019 Pazar

SA7564/SD1341: Dolar Rezerv Para Birimi Olarak Kalacak mı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
 2007'de Lehman Brothers'in başlattığı çöküş sonrası ABD'nin ve Avrupa'nın yaşadığı ekonomik krizin başlangıcında yazdığım, 27.12.2007 tarihli "SA1141/SD215: Para ve USD" başlıklı sistematik analizimde, "ABD'nin eridiği doğru, ama tükenmiş değil, sadece tükenişe doğru ilerliyor. ABD en azından elli yıldan önce çökecek gibi görünmüyor. Ayrıca paranın (doların) efendileri yeni bir güç kazanma hamlesinden kârlı çıkmış durumdalar... Irak'ın İşgâli doların egemenliğini hiç değilse bir on yıl daha sürdürmeye yetecek" öngörüsünde bulunmuş olarak, aşağıda çevrisini yaparak yayınladığım, İspanya Resmi Ekonomist Birliği'nin eski dekanı, Barselona belediye başkan yardımcısı ve Barselona'nın geleceği için Ekonomik ve Sosyal Stratejik Plan'ın yazarlarından biri olan Francesc Raventós'a ait analiz 12 yıl sonra Dolar'ın yaşadığı travmanın dönemlik fotoğrafını çekiyor diyebilirim. Gelecek planlamaları için Dolar'ın yaşadığı bu sürekli genişlemeye ve çoğalmaya olan derin bağımlılığı temel alarak, Dolar dışında yeni stratejiler geliştiren Rusya, Çin ve Avrupa Birliği gibi ülkeler vardır, Türkiye de alternatif rezerv para birimi yerine ulusal para birimleri ile ticaret ve dolar dışı ticaret sistemi arayışı içerisindedir. ABD'nin Dolar'ın hegemonyasını kullanarak dünyanın hemen yarısına ambargo uygulama alışkanlığı sürdükçe Dolar'ın ölümü daha da hızlanacaktır. 2030 ABD'nin ve Dolar'ın erken ölüm ilanı olabilir.
Seçkin Deniz, 07.04.2019

Could the dollar be in default?

"ABD, rezerv para birimi olarak daha fazla dolar basarak, artan bütçe açıklarını yönetmeyi başardı. Çok merkezli bir dünyada hoşgörü sona ererse, Amerika'nın yaşayacağı şok büyük olabilir."

1944'te II. Dünya Savaşı'nın sonunda yeni bir uluslararası para sistemi üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu sistem, para birimlerini altın fiyatına sabitledi ve ABD doları, altının fiyatına bağlı olarak altına dönüştürülebilen bir rezerv para birimi olarak kabul edildi.


1960'lı yıllarda ABD, Vietnam savaşı nedeniyle yüksek bütçe açığı yaşadı, bütçe açığı piyasaya daha fazla dolar vermesiyle finanse edildi. Enflasyonun artması ve altın fiyatlarında yükselişin başlamasıyla, başkan Richard Nixon doları düşürmek ve altına dönüştürülebilirliğini (Altın stoklarına endeksli para basımı) sona erdirmek zorunda kaldı. Dolar güvenilir bir para birimi oldu.

Dünya, son on yılda derinlemesine değişti. Uzun zaman boyunca, küresel politik ve ekonomik sistem ABD'nin egemenliğine girdi, ancak bu durum, diğer önde gelen aktörlerin ortaya çıktığı çok taraflı bir dünyaya dönüşmüştür.


1980'lerin ekonomik liberalizmi spekülasyon ve kriz yarattığı gibi aynı zamanda büyümeyi hızlandırıyordu. 2007'deki büyük mali krizde çok gevşek bir para ve maliye politikası ile sıfıra yakın para maliyeti politikası uygulandı. Belli başlı merkez bankaları, piyasaya astronomik boyutlarda likidite dökmek (para basmak) zorunda kaldılar ve yüksek miktarda borca sahip ülkelerde hükümetlerin açıklarını kapattılar.


Birkaç yıl dışında, ABD kamu borcunda artışa neden olan bütçe açıklarını yönetti. 2018 yılının sonuna gelindiğinde bu açık yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 105,4'ü olan 21,9 trilyon dolardı. Donald Trump’ın başkan olduğu iki yıllık dönemde borcun iki trilyon dolar artırdığını gördük. Gelecek yıllara ilişkin tahminler hem açığın hem de borcun artmaya devam edeceğini göstermektedir.

Birkaç yıl dışında, ABD her zaman kamu borcunda artışa neden olan bütçe açıklarını yönetti. 2018 yılının sonuna gelindiğinde bu, yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 105,4'ü olan 21,9 trilyon dolardı. Donald Trump'ın cumhurbaşkanı olarak iki yıl borcu iki trilyon arttığını gördük. Gelecek yıllara ilişkin tahminler hem açığın hem de borcun artmaya devam edeceğini göstermektedir.


Pazar güveni


ABD çok güçlü bir ekonomi olduğundan ve dolar uluslararası ana rezerv para birimi olduğundan, eksikliklerini finanse etmek zor olmamıştır. Fakat ABD, piyasanın güvenini kaybetmeden borcunu ne kadar uzatabilir? Hiçbir teori, bir ülkenin kamu borcunun sınırlarını belirlemez; bu temel olarak para birimindeki güven derecesine bağlıdır. Örneğin, Avrupa Birliğinde, üye ülkelerin kamu borcu  GSYİH'nın yüzde 60'ının aşmamalıdır, ancak bazıları bunu büyük ölçüde aşmış durumdadır.


Önemli finansal kuruluşlar yakın gelecekte yeni bir ekonomik durgunluk öngörüyor. Durgunluk olursa, bu ABD ekonomisini ve doları nasıl etkiler? ABD mevcut yüksek borcuyla ilgili zorluklar yaşayabilir mi? Amerikan borcu temerrüde düşebilir mi? Teknik olarak bu olamaz ve politik olarak düşünülemez: ABD borçlarını ödemek için her zaman daha fazla dolar verebilir (basabilir).


Ancak bu durum, alacaklıların güven kaybını, muhtemel açıklardan dolayı doların aşağı yönlü seyrini, daha yüksek faiz oranlarını, daha fazla borcu ve daha fazla açığı önleyemez. Eğer bu gerçekleşirse, Amerikan halkı ve dünya için de muazzam bir psikolojik şok etkisi yaratacaktır.

Merkez bankaları, 2007 krizinden önce geçerli olan normalliğe ulaşmaktan çok uzak. Yeni bir kriz ortaya çıkarsa, onlar kadar para sağlayamayacak ve faiz oranlarını olduğu gibi düşürmeye devam edemeyecekler.


Çok kutuplu bir dünyada, doların uluslararası rezerv para ve ticari işlemler için ana para birimi olarak hegemonya yaşamaya ve değer kaybetmeye devam etmesi muhtemeldir. 1913 yılındaki 100 doların satın alma gücüne sahip olmak için bugün 2,000 dolar gerekeceğini düşünün. Enflasyon ve doların basılmaya devam etmesi bu aşınan değerin iki ana nedenidir.


ABD, yüksek bütçe açığı ve artan borçlulukla süresiz olarak devam edemeyeceği için kendisini karmaşık bir durumda buluyor. Enflasyon her zaman gerçek borcu azaltmak için faydalı bir formül olmuştur, ancak para birimi ciddi şekilde amortismana tabi tutulmayacaksa büyük ölçekte uygulanamaz. Dahası, ABD ekonomisinin borç problemini çözmek gibi süresiz olarak büyümesini beklemek bir hayaldir.


Büyük ikilem


Bu, ABD Kongresi ve hükümeti için büyük bir ikilem yaratıyor: Orta vadede sürdürülemez bir çözüm olan açığı kapatmak için ihtiyaç duyulan kadar doların basılmasına izin veren bir politikaya devam etmek ya da açığı azaltmak için bütçeyi ayrıntılı olarak gözden geçirmek.


Açıkları azaltma kararı, siyasi olarak çok tartışmalı olacağı için Kongre tarafından gönüllü olarak alınmayacak. Ancak ciddi bir ekonomik kriz gelirse hükümeti ve Kongreyi sert kararlar almaya zorlar. Öyleyse, bütçe ayarlamaları ve az ve pahalı paralar çerçevesinde, ABD pazarını düşük büyüme ve deflasyonla dağılmış olarak bulabiliriz.

ABD hala dünyanın en önemli ülkesi, ama o dünya hızla değişiyor. Çok acı verici olsa da, ABD bu yeni gerçeğe adapte olmak zorunda kalacak.

Çok taraflı bir dünyada ekonomi ve finans küreseldir. Uluslararası işbirliği ve koordinasyon, özellikle yenilenen bir kriz döneminde, küresel ekonomik zorluklarla baş etmek için vazgeçilmez olacaktır.
Bu, 21. yüzyıl için “yeni Bretton Woods Sistemi” (Lütfen Seçkin Deniz'in notuna bakınız) ve daha büyük bir liderlik rolü üstlenebilecek daha temsili bir Uluslararası Para Fonu gerektirecektir.


Francesc Raventós, 7 Mart 2019, Madrid, Social Europe


(Francesc Raventós, İspanya Resmi Ekonomist Birliği'nin eski dekanı, Barselona belediye başkan yardımcısı ve Barselona'nın geleceği için Ekonomik ve Sosyal Stratejik Plan'ın ortak yazarıdır.)Seçkin Deniz, 07
.04.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_DenizSeçkin Deniz'in Notu: 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen konferans ile dünya ticaretini geliştirici finansal sistem -Bretton Woods Sistemi- üzerinde görüşmeler sağlanarak anlaşma imzalanmıştır. "Uluslararası Para Anlaşması" ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bretton Woods anlaşması ile Dolar, altına dönüşebilen tek para birimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 35 dolar olacak şekilde düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dış talep olduğunda doları bu tutar karşılığında altına çevirmeyi kabul etmiştir. Diğer ülke birimlerinin değeri de dolar göre belirlenecektir. Anlaşmaya göre ancak çok özel ve düzeltilmesi olanaksız parasal dengesizlikler olması halinde herhangi bir ülkeye parasını dolara karşı değerini değiştirme izni verilmiştir. Bu gibi durumlarda öngörülmüş devalüasyon ve revalüasyon oranları en çok yüzde 10 olacak şeklinde karara bağlanmıştır. Bunun üzerindeki değişiklikler için IMF’in izni gerekmektedir. Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar vermiştir. Bu kurumlar, 1946 yılında, yeterli sayıda ülke anlaşmayı imzalayınca faaliyete geçmiştir. Bu sistem ancak 1971 yılına kadar devam edebilmiş, ABD’nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler nedeniyle doların altına dönüştürülebilirliğini kaldırmıştır. ABD'yi buna iten zorunluluklar, dış ticaretinin büyük boyutlara varan açıklar vermesi ile borçlu ülkeler arasına girmesidir.


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı