2 Ekim 2018 Salı

SA6912/SD1150: Sonraki ABD Resesyonunun Derinliği

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Başkan Bill Clinton'un Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyesi, Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Araştırma Bürosunda, İş Döngüsü Yetiştirme Komitesi üyesi, resmi ABD resesyon ve kurtarma görevlisi olarak görev yapan  Harvard Üniversitesi Kennedy Devlet Okulu profesörü Jeffrey Frankel'e aittir ve Amerikan ekonomisi için ciddi tehlikelerden bahsetmektedir. Konumu gereği, 2018 Bütçe açığının 1 trilyon dolara ulaşacağını söyleyen ve işler iyiye gidiyor görünse bile Trump yönetiminin konjonktürel politikaları nedeniyle yeni bir durgunluk riskinin yüksek olduğunu, (15 Temmuz FETÖ-ABD-AB-NATO askerî darbesi sonrası Küresel Finans Çetesi'nin başlattığı Trump'ın derinleştirdiği) Türkiye'de yaşanan finans ve para krizinin yayılma riski bulunduğunu ve ABD ekonomisinin bundan etkilenerek durgunluğa girebileceğini söyleyen Frankel'in bu çalışmasının ilgiyle okunmasını öneriyoruz.
Seçkin Deniz, 02.10.2018


The Depth of the Next US Recession

"Bir sonraki ABD resesyonunun tetikleyicisi ne olursa olsun, sonuçların ciddi olması muhtemeldir. ABD hükümeti,  konjonktürel mali, makro ihtiyatî ve parasal politikaları taahhüt ettiği için, yetkililer bir sonraki kaçınılmaz şoku yönetmek için zayıf bir konumdadırlar."

ABD ekonomisi iyi durumda. Ama bir sonraki durgunluk - her zaman bir başka durgunluk var- çok kötü olabilir.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu, 2018'in ikinci çeyreğinde GSYİH büyümesinin  % 4,1'e yükselerek, 2014'te Başkan Barack Obama'nın % 4'ünden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını tahmin ediyor. Büyüme 1990'ların rekor on yıllık genişlemesiyle eşleşecek. Buna düşük işsizlik oranı da eklenirse işler iyi görünüyor.


Fakat bu sonsuza kadar devam edemez. Devasa küresel şirket borçları ve yükselen ABD borsa piyasası göz önüne alındığında, konjonktürel olarak düzenlenmiş fiyat-kazanç oranı, tarihsel standartlara göre yüksektir, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olan bir gerileme için olası bir tetikleyici, menkul kıymetleri tökezletmek için negatif bir şoktur.

Bu şok, yeniden doğmuş bir enflasyonun ya da ABD Başkanı Donald Trump'un başlatmış olduğu ticaret savaşının tırmanışının sebep olmasıyla doğabilir. Şok ayrıca yurt dışından da gelebilir. Örneğin, Türkiye'deki mevcut finans ve para krizi diğer gelişmekte olan piyasalara yayılabilir. Yunanistan kurtarma programı tamamlanmasına rağmen, özellikle de büyük bir risk kaynağı olan İtalya ile birlikte euro krizi tam olarak bitmedi. Çin bile yavaşlayan büyümeye ve yüksek borç seviyelerine karşı savunmasızdır.

Ani tetikleyici ne olursa olsun, ABD'nin yaşayacağı sonuçlar basit bir nedenden ötürü ciddi olabilir: ABD hükümeti  konjonktürel mali, ihtiyatî makro ve para politikalarını takip etmeye devam ediyor. Karşılıklı döngüsel zamanlamayı tam olarak söylemek zor olsa da, bu konjonktürel olmayan politikalar için bir mazeret değildir, ABD'yi bir sonraki kaçınılmaz şoku yönetmek için zayıf bir konuma sokan bir yaklaşımdır.


Ekonomik artışlar sırasında, bütçe açığı genellikle en azından GSYİH'ye oranla düşmektedir. Ancak ABD, şu anda 1960'ların sonlarından itibaren, belki de II. Dünya Savaşı'ndan beri en radikal konjonktürel mali genişlemeyi üstlenmiş durumda, Kongre Bütçe Ofisi projeleri ile federal hükümetin hızla büyüyen açığı bu yıl 1 trilyon doları aşacaktır.


Amerika'nın bütçe açığı hem gelir hem de harcama tarafında patlak veriyor. Kurumlar vergisi oranının düşürülmesine ihtiyaç duyulmasına rağmen, Kongre Cumhuriyetçilerinin geçen Aralık ayında yürürlüğe koyduğu vergi tasarısı, olması gerektiği gibi gelir tarafsızlığına yakın bir yerde bulunmuyor. Cumhuriyetçilerin kurduğu Ronald Reagan ve George W. Bush hükümetleri gibi, Trump yönetimi de küçük hükümeti desteklediğini iddia ediyor, ancak oldukça yüksek bir şekilde savurgan. Sonuç olarak, bir sonraki durgunluk geldiğinde, ABD cevap verecek mali güçten yoksun olacak.


Trump yönetiminin mali serbestleşmeyi benimsemesi aynı zamanda konjonktüreldir ve piyasa dalgalanmalarını yoğunlaştırmaktadır. Trump yönetimi ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre, Obama'nın emeklilik planlarına yatırılan varlıklarla ilgili tavsiyede bulunurken, müşterilerinin menfaatlerini ilk önce profesyonel mali müşavirlere sunmaları gerektiğine dair güven kuralını bozdu. Ayrıca, ipotek oluşturucular için bir takım “borçlunun oyunda kalmasını” zorunlu kılan risk azaltma kuralları ve konut sahiplerinin ödeme kabiliyetinin devamlılığı için, çalışan borçluların ödemeleri önemli ölçüde azaltma zorunlulukları da dahil olmak üzere, konut finansmanı ile ilgili hassas düzenlemeleri de geri aldılar.


Beyaz Saray ve Kongre aynı zamanda, “sistemik açıdan önemli finansal kurumları” tanımlayarak, bankalara daha yüksek sermaye gereksinimi şartı da dahil olmak üzere, mali sistemi çeşitli yollarla güçlendiren ve türevlerde daha fazla şeffaflık gerektiren 2010 Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası'nı da yutmaya çalışıyor. Borçluları maaş, öğrenci ve araç kredileriyle korumak için Dodd-Frank tarafından kurulan Tüketici Mali Koruma Bürosu da şimdi kısıtlanıyor.

Çoğu ana mevzuat gibi, Dodd-Frank de geliştirilebilirdi. Özellikle küçük bankalar için uyum maliyetleri aşırı fazlaydı ve “başarısızlığa uğramayacak kadar büyük” olan stres testi için asıl eşik - 50 milyar dolarlık varlıklar- çok düşüktü. Fakat şu anki ABD liderliği, stres testi eşiğini 250 milyar dolara yükseltmek ve banka dışı kaynaklara izin vermek de dahil olmak üzere, 2007-2008 mali krizinin nüksetmesi riskini artırarak, olumsuz yönde çok ileriye gidiyor.


Şimdi, Dodd-Frank yönetiminde bankaların sermaye gereksinimlerini yükseltmek döngüdeki doğru nokta. Tampon, gelecek bir bankacılık krizi riskini en aza indirir.


Diğer ülkeler makro ihtiyati politikaları daha iyi yapmaktadır. Avrupalılar kontra-döngüsel sermaye tamponunu kendi bankalarına uyguladılar. Bazı Asya ülkeleri, bankaların rezerv şartları ve ev sahiplerinin, borçlanırken borç-değer tavanlarını artırmakta ve finansal krizler sırasında indirmektedir.


Para politikasına gelince, FED iyi bir iş yapıyor; ancak bağımsızlığı, Cumhuriyetçi politikacıların saldırısına maruz kalıyor. Bu saldırı başarılı olursa, karşı-döngüsel para politikası bozulur.


Geçmişte FED, kısa vadeli faiz oranlarını yaklaşık 500 baz puan düşürerek durgunluğu azaltmıştır. Ancak, şu anda sadece % 2'de olan bu oranlarla böyle bir hareket imkansızdır. Bu nedenle, Martin Feldstein'in belirttiği gibi, FED'in “ekonomi güçlü olduğu zaman oranı yükseltmesi”, böylece “FED odağında bir sonraki ekonomik gerilemeye önemli bir düşüşle karşılık vermesi” gerekiyor.


Çoğu FED eleştirmeni aynı fikirde değil. 2010 yılında işsizlik % 9'un üzerinde olmasına rağmen, FED'in parasal genişlemesinden ötürü saldırdılar. Şimdi Trump, işsizlik % 4'ün altında olsa da, FED'in yükselen faiz oranları ile “heyecanlanmadığını” söyledi. Bu, döngüsel para politikasını savunmakla eşdeğerdir.


Küresel finansal krizin onuncu yıldönümüne yaklaşırken, oraya nasıl gittiğimizi hatırlamamız gerekiyor. 2003-2007'de, ABD hükümeti şimdiye kadar hükümetin bir durgunluğa tepki verme yeteneğini kısıtlayacağı kabul edilen bir yaklaşım olan mali genişlemeyi ve deregülasyonu sürdürdü. ABD şimdiki yolunda devam ederse, tarihin kendini tekrar etmesine kimse şaşırmamalıdır.


Jeffrey Frankel, 27 Ağustos 2018, Aspen, Colorado, Project Syndicate


(Harvard Üniversitesi Kennedy Devlet Okulu'nda profesör olan Jeffrey Frankel, daha önce de Başkan Bill Clinton'un Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyesi olarak görev yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Araştırma Bürosunda araştırma görevlisidir ve burada İş Döngüsü Yetiştirme Komitesi üyesi, resmi ABD resesyon ve kurtarma görevlisi olarak görev yapmaktadır.)

Seçkin Deniz, 02.10.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı