25 Aralık 2018 Salı

SA7312/SD1230: Avrupa'nın Doların Hakimiyetine Meydan Okuma Planları

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Bloomberg 'den Viktoria Dendrinou-Nikos Chrysoloras'ın ortak çalışmasıdır ve Avrupa Birliği'nin ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının neden olduğu ekonomik kayıplara karşı korunma odaklı bir çaba içerisine girdiğini, enerji anlaşmaları ve ödeme sistemleri dahil Eruo'nun hareket alanını genişletmeyi ve küresel dolarizasyon risklerinden uzaklaşmayı tartışan Avrupa Birliği komisyonunun çalışmalarını irdelemektedir. Türkiye'nin 10 Ağustos 2018'de yaşadığı  Dolar merkezli saldırı sonrası Avrupa Birliği ile ortak bir ödeme sistemi kurma çalışmalarının da sürdüğü bu dönemde, Dolar'ın saldırgan Trump yönetimi dolayısıyla küresel hareket alanını daralacaktır... Yerel para birimleri ile ticareti genişleten Türkiye Dolar'a kaşrı başkaldıran ilk ülke olarak anılacaktır. Bütün bunlara karşılık  Dolar hegemonyasına karşı atılacak birçok adım vardır ve bunlar gecikmeksizin tartışılmalıdır.
Seçkin Deniz, 25.12.2018


Here's How Europe Plans to Challenge the Dollar's Dominance
 AB, varsayılan olarak Euro cinsinden enerji sözleşmeleri önerecek. AB Komisyonu bu hafta (3-9 Aralık 2018) Euro'nun rolü konusunda teklif sunacak

Avrupa Birliği kendi para biriminin uluslararası rolünü güçlendirmek ve transatlantik ilişkilerinde derinleşen uçurumdan faydalanarak ABD'den daha bağımsız hale gelmek istiyor gibi, enerji dahil küresel pazarlarda, doların hakimiyetine meydan okuma planlarını açıklamayı düşünüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından bu hafta yayınlanacak olan bir dizi taslak çalışmasına göre AB, finansal piyasalarda “tam güvenilir faiz oranı kriterleri” ve tam entegre ödeme sistemi geliştirmelidir. Birliğin yürütme kolu, döviz piyasasında Euro'nun rolünün daha da geliştirilmesi olasılığını da araştıracak.


Komisyonun planları, ABD dolarının sözde "aşırı" ayrıcalığını azaltmayı hedefliyor; bu da Washington'un AB'nin de dahil olduğu dış politika hedefleriyle küresel uyumu zorlamasına izin veriyor.


Komisyon, Bloomberg'in elde ettiği tasarıda, "Euro'nun küresel rolünü daha da geliştirmesi ve Euro bölgesinin siyasi, ekonomik ve finansal ağırlığını yansıtan tam potansiyelini elde etmesi için bir alan var." diyor.


Riskten Korunma İşlemleri


Önerilen tedbirler arasında, Euro cinsi fiyat ölçütlerinin oluşturulmasının yanı sıra, AB üye ülkeleri ve üçüncü ülkeler arasında kararlaştırılan enerji sözleşmelerinde Euro'yu varsayılan para birimi olarak kullanmak yer alıyor. Teklifler bağlayıcı mevzuat olmasa da, birliğin potansiyel olarak bunu benimsemesi küresel enerji piyasasını destekleyebilir.


Bloomberg tarafından da elde edilen ayrı bir nota göre, komisyonun tavsiyeleri “üçüncü ülkeler” in eylemleri nedeniyle “enerji kaynaklarının aksaması” riskini azaltacaktır.


Komisyon ayrıca, Euro cinsinden hedging işlemlerini daha cazip hale getirmeye çalışacak. Bunun merkezî karşı taraflar aracılığıyla daha fazla sayıda sözleşmenin imzalanmasını sağlayarak başarılabileceği, söz konusu ürünlerin finansal krizden sonra ortaya konan önlemlerle bu pazarlar için likit pazarlar oluşturması gerektiği belirtiliyor.


Komisyon, mali kriterler reformunun sonlandırılmasının "ticaretin çekiciliğini ve Euro cinsi enstrümanları fiyatlandırma oranını artırmaya" da yardımcı olabileceğini söylüyor. Yetkililer, kartın ve çevrimiçi ödemelerin yabancı sağlayıcılarına olan güveni arttırmak için “tam entegre bir anında ödeme sistemi” geliştirmeye yardımcı olacaklarını belirtiyor.


'Uyanma çağrısı'


Komisyonun Euro'nun uluslararası rolünü geliştirme çabası, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin AB için öngörülemeyen bir ABD müttefiki ile daha az tavizle dış politika hedeflerine devam etmesini sağlayacak araçları benimsemeye yönelik artan çağrıları yansıtıyor.


“Uluslararası kurallara dayalı yönetişim ve ticarete karşı son zamanlarda yaşanan güçlükler ile birlikte, İran'a uygulanan yaptırımlar gibi üçüncü ülke yargılamalarının son zamanlarda görülen
 tek taraflı eylemleri, Avrupa'nın ekonomik ve parasal egemenliği konusunda bir uyandırma çağrısıdır.”


Nota göre, ithalat faturası ortalamaları yıllık 300 milyar Euro'dan (341 milyar dolar) fazla olduğu için, AB dünyanın en büyük enerji ithalatçısıdır.


Tasarıya göre, Euro cinsinden bir referans petrol sözleşmesi “piyasa katılımcıları için gerekli risk yönetim araçlarını sağlayan türev araçlar gibi finansal sözleşmeler için dayanak varlık olarak kullanılabilir”.


Petrol Fiyatlandırması


Fiyatlandırma, Avrupa Ekonomik Alanındaki mevcut üretim alanlarına dayandırılabilir veya AB ham petrol ithalat sepetindeki “tipik” varildeki fiziksel özelliklerle eşleştirilebilir.


Teklifler arasında ayrıca Avrupa birimi Euro cinsinden borç payını artıran mekanizmalar ile Afrika'daki ve AB'nin komşularındaki şirketlere teknik destek sağlanması ve bunların Euro'yu ödeme birimi olarak kabul etmeleri için desteklenmesi de yer alıyor.


Planlar, İran petrolü de dahil olmak üzere ödemeleri kolaylaştıracak özel amaçlı bir aracın nasıl kurulacağı konusunda devam eden tartışmalara paralel olarak ortaya çıkıyor. Y
etkililer İran'la işlem yapmasına izin vermenin - AB'nin kredi verme kolu olan Avrupa Yatırım Bankasının, ABD'ye karşı bir finans kanalı olarak hareket etmesi henüz zor olsa bile - AB ekonomisinin ve işletmelerinin dolara ve ABD ekonomisine karşı daha fazla bağımsız olmaya yardımcı olacağını  söylüyorlar.


Yine de, böyle bir aracı kurma çabaları, operasyon için bir yer bulma ve bankalara ABD finansal piyasasından dışlanma riskinden korunacakları risklere karşı güvence vermenin bir yolu da dahil olmak üzere çözülmemiş birçok meseleyle karşı karşıyadır.


Viktoria Dendrinou, Nikos Chrysoloras, 3 Aralık 2018, Bloomberg

- Alexander Weber'in yardımlarıylaSeçkin Deniz, 25.12.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı