1 Temmuz 2016 Cuma

SA3115/TG198: İsrailli STK Regavim'in Brexit'teki Etkisi ve İsrail’de STK Şeffaflık Yasası Tartışmaları

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıdaki haber, İsrail'in STK-Sivil Toplum Kuruluşları adı altında kurduğu kamu destekli yapılanmaların İsrail'in çıkarlarına 'iyi' gelecek herhangi bir dış gelişmeye müdahil olmak ve yönlendirmek, yapılacak her türlü operasyonla kamuoyu oluşturmak adına nasıl çalıştığını göstermesi açısından önemlidir. İngiltere’nin AB’den ayrılması ile ilgili referandum öncesinde, daha zayıf bir AB’nin İsrail’in menfaatine olacağı savunulmuş, bu doğrultuda İsrailli Regavim isimli STK-organizasyon tarafından “Brexit” lehinde bir kampanya başlatılmıştı. İsrail, STK'ları birer istihbarat ve algı operasyon aracı olarak kullanmaya alışkın olduğu için İsrail'de faaliyet gösteren yabancı STK'ların kaynaklarının şeffaflaştırılması için yasa çıkardı. Çünkü
Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail’in kendi ülkesi içinde yer alan bir STK’yı fonlaması ile yabancı devletlerin İsrail’deki organizasyonları fonlaması arasında fark olduğunu çok iyi biliyor ve bunu ifade ediyordu. Türkiye'nin, yabancı ülkeler tarafından finanse edilen  ve 2013 Gezi Terörü gibi etnik parçalanma dahil her türlü kaotik organizasyonu planlayan ve uygulayan Alman, İngiliz, Amerikan, İsrail, İran, vs orijinli ya da destekli vakıfların kaynaklarında şeffaflık istemesi, İsrail temelli bakıldığında gecikmiş bir koruma perspektifi olacaktır.
Seçkin Deniz, 01.07.2016

NGO transparency bill moves towards final vote


İsrail’de yer alan ve mali kaynaklarının yarıdan fazlası dışarıdan gelen STK’lar için daha fazla şeffaflık getirecek olan tartışmalı kanun tasarısı Knesset Anayasa, Kanun ve Adalet Komisyonu’ndan Pazartesi günü geçti ve muhtemelen önümüzdeki hafta içinde oylamaya sunulacak. 
  
Adalet Bakanlığı’nın önerisi ve Bayit Yehudi partisinden Milletvekili Bezalel Smotrich ile Yisrael Beytenu partisinden milletvekili Robert Ilatov’un çabaları ile oluşan kanun tasarısına göre; mali kaynaklarının yarıdan fazlası yabancı politik oluşumlardan gelen kar amacı gütmeyen kuruluşlar,  bu durumu seçilmiş yetkililere veya ilgili memurlara bir belge veya mektup aracılığıyla bildirmekle yükümlü olacaklar. 

Buna ilaveten bu kanunun hüküm alanına girmekte olan STK’ların bir listesi, bağışları veren ülkeleri de içerecek şekilde, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Dairesi’nin web sitesine gönderilmek zorunda. 

Adalet Bakanlığı tarafından derlenen ve kaynağı oldukça tartışmalı bir liste bu ayın başlarında The Jerusalem Post tarafından yayınlandı; listede 25 tanesi sol görüşlü 27 adet organizasyon bulunuyor.  

Herhangi bir organizasyon, kanunu çiğnemesi halinde 29,200 NIS (Yeni İsrail Şekeli) miktarında para cezası ile cezalandırılabilecek. 

Knesset’te düzenlenen ve bakanların katıldığı Soru Saati oturumunda geçen hafta soruları cevaplandırma sırası Shaked’teydi ve kendisine Zionist Union (Siyonist Birliği) partisinden milletvekilleri Ksenia Svetlova ve Stav Shaffir tarafından STK yasasıyla ilgili sorular yöneltildi.  

Ayelet Shaked
Filistinli annelerin de öldürülmesi gerektiğini söyleyen ırkçı bakan Ayelet Shaked Soru Saati'nde.

Shaked konuşmasında yasa tarafından engellenmesi hedeflenen eylemi, İngiltere veya başka ülkelerin AB’den çıkması için kampanya yürüten bir organizasyonun İsrail hükümeti tarafından fonlanması faaliyetine benzeterek böyle bir şeyin kabul edilemez olacağını ifade etti. 

İngiltere’nin AB’den ayrılması ile ilgili referandum öncesinde Smotrich’in seçilmeden önce başkanlığını yaptığı Regavim isimli organizasyon tarafından “Brexit” lehinde bir kampanya başlatılarak daha zayıf bir AB’nin İsrail’in menfaatine olacağı savunulmuştu. 

Regavim isimli organizasyon, bazen AB tarafından da fonlanmakta olan Filistinliler tarafından İsrail topraklarının yasadışı kullanımı ile mücadele etmektedir. Bir STK olan Regavim, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Batı Şeria’daki yerel yetkililerden ödenek almaktadır.    

Regavim’in uluslararası direktörlüğünü yapmakta olan Josh Hasten, kuruluşun İsrail hükümetinden herhangi bir maddi yardım almadığını, bunun yerine bölgelerinde gerçekleşen kısa vadeli araştırma projelerinde yer aldıkları bazı belediyelerden danışmanlık ücreti alındığını ifade ediyor.  

Shaked’in sözcüsüne Regavim’le ilgili bu durum sorulduğunda herhangi bir yanıtının olmadığını ifade etti. Diğer yandan Soru Saati adını taşıyan oturumda konuşan Shaked, İsrail’in kendi ülkesi içinde yer alan bir STK’yı fonlaması ile yabancı devletlerin İsrail’deki organizasyonları fonlaması arasında fark olduğunu belirtti.  
  
İlgili yasa, haftalardan beri devam eden tartışmaların ardından Pazartesi günü Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu tarafından onaylandı. 

Yesh Atid partisinden milletvekili Elazar Stern yasayı “yüzlerine karşı yapılan bir hakaret” olarak değerlendirerek yasanın sözden öte geçmeyeceğini ifade etti. Yine Yesh Atid partisinden milletvekili olan Yael German yasanın, hükümeti eleştiren organizasyonlardan duyulan utancın başka bir örneğini oluşturduğunu söyledi. 

Eski başbakan ve adalet bakanı Ehud Barak tarafından yapılan yorumlara atıf yapan German şöyle dedi: 

”Üzerinden çok da fazla süre geçmeyen bir tarihte birisi, ülkemizde faşizmin tohumlarının yeşerdiğini söylemişti, bu yasa tam olarak budur, insan hakları organizasyonlarına yönelik faşizm tohumları.”  

German ayrıca bu yasanın sadece yabancı hükümetlerden değil, yabancı ülkelerden gelecek özel yardımlara da uygulanması gerektiğini belirtti.  

Meretz partisi milletvekili Michal Rosin yasayı; “şeffaflık bahanesiyle eziyet” olarak tanımladı. 

Likud Partisi’nden milletvekili Bennie Begin ise problemle baş etmek için diplomatik yolların kullanılmasının daha iyi bir yöntem olacağını ifade ederek, Hollanda, Büyük Britanya ve İsviçre’nin bu şekilde başarıya ulaştığını belirtti ve şöyle dedi: “Bu yöntem etkili değil ve teklif sahiplerinin ümit ettiği sonucun tam tersi bir durum ortaya çıkabilir.”   

Gözetleme örgütü ve araştırma kurumu olan NGO Monitor (STK Gözlem) kuruluşu geçtiğimiz haftalarda bazı Avrupa parlamentolarının kendi hükümetleri tarafından İsrailli organizasyonlara sağlanan fonları tartışmaya başladığını vurgulayarak, STK yasasının bu alanda ilerlemenin önünde bir engel oluşturabileceğini ifade etti. 

NGO Monitor’da şu ifadeler yer aldı: 

”Bu gelişmelerin konuyla alakalı ana esasları müzakere etmek üzere, İsrail Knesset üyeleri ile Avrupa parlamenterleri arasında resmi bir diyalog yolunun açılmasına fırsat sağlayacağına inanıyoruz. Hâlihazırdaki STK mevzuatı bu tür müzakerelerin önünü tıkayabilir.” 

İsrail Demokrasi Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Amir Fuchs yasayı eleştirerek Batı Dünyasında bunun bir benzeri olmadığını ifade etti ve şöyle dedi: 

“Özel bağışçılar ve BM ve AB gibi hükümet organizasyonları tarafından fonlanan kuruluşlardan gelen haksız talepler, bazı milletvekillerinin belirli kuruluşlardan intikam alarak gündeme gelme isteğinden kaynaklanmaktadır, başka da bir sebebi yoktur.”

Bayit Yehudi partisinden Anayasa Komisyonu başkanı Nissan Slomiansky yasanın orijinal olarak teklif edilenden farklı olduğuna dikkat çekti. 

Örneğin Smotrich tarafından verilen yasa teklifinde yabancı hükümetler tarafından fonlanan STK temsilcilerinin, Knesset’te bulunurken lobi faaliyeti yapan kişilerde olduğu gibi, üzerlerinde isimleri bulunan renkli ve parlak kartlar takmaları önerilirken bu ibare metinden çıkarılmış. 
   
Slomiansky şöyle diyor: 

“Haklar konusunda zararı olacağından şüphe duyulan herhangi bir ifade olduğunda bunda değişiklik yapıldı, muhalefetin fazla bir değişiklik yapılması gerekmediğini ifade etmesine rağmen.”


İlgili yasa komisyon tarafından yedi lehte ve altı aleyhte oyla kabul edilmiştir. 

LAHAV HARKOV. 27/06/2016
Tamer Güner, 01.07.2016, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
Metnin Orijinali:

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/NGO-transparency-bill-moves-towards-final-vote-457910?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Seçkin Deniz Twitter Akışı