2 Haziran 2014 Pazartesi

SA708/SD134: "hüznün insanı getirip bıraktığı yer" 16.10.2006/ 562. patika


...hüznün insanı getirip bıraktığı yer, bir annenin onu acılar içinde bırakan hastalığıysa...
...insana teselli verecek olan 'insana dair' hiçbir şey yoktur...
...içtenlikle yükselen dualar, asla bu zamandaki kadar saf ve duru olamazlar...
...ve o demde duadan başka şifâ bulmak insan için mümkün değildir...
...şüphesiz herkes gidecek bu yerküreden...
...geçmiş zamanlar ne kadar çok keder, sıkıntı ve dert biriktirmiş olursa olsun, bazen insan hiçbir zaman rahat edemeden bu toprağın yüzünden bu toprağın içine göçer...
...vâde dediğimiz şey, aslında sürekli değişen dünya hayatının artık değişmezlikle son bulması demektir...
...ölüm sıkıntıları beraberinde taşıtmaz insana...
...ölümden evvelkiler ölümden sonrakilere benzemese de, ölüme kadar yaşanan birçok şey ahiret için keffâret olur...
...hiç kimse, diğer bir kimseyle mukayese edilmez...
...hayattayken verilen yüklerin tümü sadece kişiye özeldir...
...ve bu yükler kişiyi diğerlerinden ayrı tutar...
...iş, ki; insan âsi olmasın, sabretsin ve tevekkülü bilebilsin...
...affedilecek kadar inançlı olabilsin...
...her hastalık, iyi bir insan için keffârettir...
...bazı insan evlâdı için ahiretteki cezaya mahsuben verilenler müstesnâ...
...onların cezaları mahsubedilenden daha büyük olacaktır...
...hastalıkları ibret içindir...
...fakat iyiler, sabrın ve ahiretteki mükâfât artışına vesile olacak olan hastalıklarla da sınanabilirler...
...hele anneler...
...çocuklarının mürüvvetlerine kadar yüklendikleri benzersiz yüklere, kendileri için takat getirebiliyor değiller...
...fedâkârlık dediğimiz, hiç kimsenin diğer bir kimse için yapmaya güç yetiremediği her şeyi...
...kavga etmeden, bıkmadan, ısrarla yapmaktan çekinmezler...
...onların...
...annelerin ellerinden öpen, nasıl yücelmez?...
...onları muhtaç iken sırtında taşıyan, nasıl acz içinde kalır ki?...
...onlara, "of!", bile demeyin...
...onlar size hiç dememişken...
...gönüllerini hoş tutun...
...sonra ağlamak, sizin için sadece bencilce bir günah çıkarma derdinden hâsıl olur; itibârı asla olmaz...


seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı