27 Mayıs 2024 Pazartesi

SA10772/SD3126: Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar 16: Modern Batı'nın Kadın Cinneti; Neredesin Prenses Polyxena?

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Batı’nın kadınla ilişkisi her zaman şiddet merkezli olmuştur, modern Batı’da da bu şiddet artık yasalarla korunan suç işleme özgürlükleriyle sürmektedir. İnsan hakları ve kadın hakları propagandasına rağmen, Batı, kadını öldürmeye ve ona tecavüz etmeye devam ettiği gibi, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet gibi çeşitli şekillerde şiddet uygulamaktadır."

Batı’nın kadınla ilişkisine bakalım mı? Her ne kadar dinle ilişkisi kalmamış olsa bile Hristiyan Batı’nın? Ya da belki Yahudi düşmanı değil de Yahudi-Hristiyan köklerine dönmeyi ilkesel olarak savunan Batı’nın? Kim bilir, satanist Paul’un kurduğu dinin putperest kök özelliklerine bakarak ‘Satanist Batı’nın kadınla ilişkisine bakmayı da seçebiliriz. 

Kuşkusuz bir sonuca ulaşmak için nesnel bakmamız gerekiyor ve kesin olarak söyleyebiliriz; bu üç olgu modern Batı’nın oluşumunun temellerini döşemiştir, aydınlanma öncesi başlayan ve günümüze kadar süren ve artık bittiği kesinleşen özgürlük yanılsamaları bu kök üzerinde inşa edilmiştir. 

Modern Batı bugün bütünüyle ‘Satanizm’in hüküm sürdüğü bir algısal çerçeve ile bakıyor, görüyor, düşünüyor ve davranıyor. Paul’un amaçladığı son da mutlaka bu olmalıydı; yalanlar üzerine kurulmuş kilise iki bin yıl boyunca Satanizm’e hizmet ettiğini başka nasıl itiraf edebilirdi ki? 

Martin Luther’in, cennette arsa satan Vatikan’daki Katolik Papa’ya karşı yazdığı kitabın başlığı niye "Wider das Papsttum zu Rom vom Teufel Gestiftet" (Roma'da Şeytan Tarafından Kurulmuş Papalığa Karşı) olsundu ki?

Batı’nın insanla ilişkisi tarih boyunca din üzerinden olmuştur, günümüzde de din karşıtlığı üzerinden yürüyor; Batı’nın kadınla ilişkisi de öyle. Ve bu ilişki her zaman şiddet merkezli bir ilişkidir, kadına şiddet Batı’nın kültürel doğasının genetiğini oluşturmuştur.

‘İlk gece hakkı Tanrı’nındır!’ diyerek herkesin babası olan -Zeus türü bir- Tanrı’nın temsilcisi -ya da Papa II. Jean Paul’un Bellek ve Kimlik adlı kitabında kullandığı tabirle Tanrı’nın tecessüm etmiş hali olan kilisenin lideri- Papa’ya, onun Kral’a, onun derebeyine, onun da yetkilendirdiği bir askere devrettiği bir hak olarak, evlendiği gece her genç kızın kocası yerine bekaretini ve masumiyetini ilk gece hakkı (Jus primae noctis) diyerek elinden alan ve bunu yaptığını tarihten silmeye çalışan Batı’nın tanrısı Şeytan’dan başka kim olabilir?

Bir genç kızın kocasına vermek istediği bekaretini ve masumiyetini elinden almak hangi şiddet türüne girer?

Avrupa’da 15-18. yüzyıllar arasında süren Cadı Avlarında cadı olarak itham edilen, işkence ile itirafa zorlanan ve yakılan, suda boğulan ya da idam edilen -az sayıda erkek dışında- 30.000 ila 60.000 arasındaki kadını hiç kimse hatırlamak istemeyebilir; ancak bu Batı’nın kadınla ilişkisinin nasıl olduğuna dair en büyük kanıtlardan biridir.

Kral VIII. Henry’nin başka genç kızlarla evlenmek için iftira atarak öldürttüğü karıları bir yana, İngiliz erkeklerin karılarını boyunlarına, kollarına ya da bellerine yular taktıktan sonra halka açık bir yerde en yüksek fiyatı verene sattıkları yaklaşık altı yüz yıllık köklü bir gelenek nasıl tarihten çıkarılabilir?

Modern Batı, köklerini Antik Yunan’a ve Antik Roma’ya isnat ettiğine göre Mikenli prenses İphigenia ve Truvalı prenses Polyxena (1994’te Çanakkale’de bulunan Polyxena Lahdinin üzerine kurban töreni işlenmiştir) ile sembolize edilen Antik Yunan’ın bakire genç kızları kurban etme geleneğini kim göz ardı edebilir?

Batı’nın kadınla ilişkisi her zaman şiddet merkezli olmuştur, modern Batı’da da bu şiddet artık yasalarla korunan suç işleme özgürlükleriyle sürmektedir. İnsan hakları ve kadın hakları propagandasına rağmen, Batı, kadını öldürmeye ve ona tecavüz etmeye devam ettiği gibi, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet gibi çeşitli şekillerde şiddet uygulamaktadır.  

LGBTQ'ya yenilen Feminizm'den de bahsetmemize gerek kalmamış olabilir.

Modern Batı’nın kadın cinneti sadece artık kontrol edilemez boyutlara ulaşan pornografi ya da fuhuşla ölçülebilir durumdadır, ancak resmî verilerden elde ettiğimiz somut kanıtlarla -her ne kadar kadına yönelik şiddetin istatistiklere yansımamış milyonlarca örneği olsa da-  Batı’nın kadınla son ilişki biçimini nesnel bir şekilde ortaya koyalım:

2023, Avrupa Komisyonu Raporu’ndan (1):

  • Avrupa'da her yıl 3.000'den fazla kadın partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürülüyor ve çok daha fazlası da zarar görüyor ve taciz ediliyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak insanlığın yarısı için bir tehdittir. Tüm kadınları etkiliyor ve fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddetin yanı sıra ekonomik istismar ve sömürü de dahil olmak üzere birçok biçime bürünüyor.
  • Hem AB'de hem de dünya çapında her üç kadından biri, hayatında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.
  • AB'de haftada en az iki kadın, birlikte olduğu partneri veya aile üyesi tarafından öldürülüyor.
  • AB'de cinsel taciz faillerinin %32'si istihdam bağlamından geliyor.

Birleşik Krallık (İngiltere) Ulusal Polis Şefleri Konseyi’nin (NPCC) ‘Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet’ başlıklı yayınından:

"Taciz, ısrarlı takip, tecavüz, cinsel saldırı, cinayet, namus temelli istismar, zorlayıcı kontrol dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin (KYŞ) mağdurlara ve topluma verdiği zarar ölçülemez.

Erkekler ve erkek çocuklar da bu istismar türlerinin çoğundan muzdarip olsalar da, orantısız bir şekilde kadınları etkilemektedirler. Birleşik Krallık'ta her üç günde bir kadın, bir erkek tarafından öldürülmektedir. Aile içi istismar, İngiltere ve Galler'de kaydedilen tüm suçların yüzde 18'ini oluşturmaktadır. Mart 2022'de sona eren yılda, 70.330'u tecavüz olmak üzere 194.683 cinsel suç işlenmiştir.

Polislik ve toplum, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılabilmesi için bu konuya odaklanmalıdır. Polis müdahalesinin tutarsız olduğu görülmüştür ve bu nedenle artık kadına yönelik şiddetle ilgili suçlara öncelik vermeleri için güçlerin desteklenmesine ulusal düzeyde odaklanılmaktadır." (2) 

İngiltere (Birleşik Krallık) Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 2023 başlıklı konferanstan:

"Birleşik Krallık'ta her üç günde bir şiddet uygulayan bir erkek bir kadını öldürmekte ve kadınların neredeyse %25'i cinsel saldırı mağduru olduğunu bildirmektedir. Birleşik Krallık'taki kadınların %71'i kamusal alanda bir tür cinsel tacize maruz kalmıştır ve bu sayı 18-24 yaş arası kadınlarda %86'ya yükselmektedir.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, aile içi şiddet, ısrarlı takip ve 'namusa dayalı' şiddet dahil olmak üzere pek çok şekilde ortaya çıkabilir. Son on yılda, kadınlara karşı işlenen suçlar arasında 'üstten etek giyme' ve 'intikam pornosu' gibi yeni ortaya çıkan suçlar salgın halini almıştır. İnternet ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür suçlar artmakta ve kadın ve kız çocuklarının güvenliğine yönelik ilave zorluklara yol açmaktadır.

Hükümet stratejileri, kamu girişimleri ve polis, işletmeler ve okullarla yapılan çalışmalar sonucunda kadınların güvenliğine yönelik bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Bunlar arasında, mağdurların korunmasını güçlendirmeyi ve faillerin kanunla yüzleşmesini sağlamayı amaçlayan 2021 Aile İçi İstismar Yasası, Londra Belediye Başkanı'nın 2022-25 yılları için yeni kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele stratejisi ve Mart 2022'de başlatılan Enough kampanyası yer almaktadır." (3)

İngiliz Dedektif Başkomiser Paul Furnell :

"Eminim ki çoğumuz kızlarımıza, annelerimize ya da arkadaşlarımıza gece geç saatlerde yalnız seyahat ettiklerinde eve dönerken dikkatli olmalarını, belki de yolculuklarını paylaşmalarını ve iyi aydınlatılmış alanlardan ayrılmamalarını söylemişizdir. Ancak cinsel taciz ve saldırıların günün her saatinde gerçekleşebileceğini biliyoruz ve rakamlarımız bunun en çok vagonların en yoğun olduğu saatlerde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu da hepimizin başımızı telefonlarımızdan ya da gazetelerimizden kaldırıp çevremizde olup bitenlerin farkında olmamız ve doğru olmayan bir şey gördüğümüzde, ister kendimizi güvende hissettiğimizde müdahale etmek ister polise bildirmek olsun, bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiği anlamına geliyor. İnsanlardan demiryolunda polislik yapmalarını istemiyoruz çünkü bu bizim işimiz, ancak harekete geçebilmemiz için insanların neler olduğunu bize bildirmelerine ihtiyacımız var. İhbarlar bize suç noktalarını tespit etmek ve suçluları yakalayıp adalete teslim etmek üzere devriyelerimizi hedeflemek için ihtiyaç duyduğumuz önemli bilgileri sağlamaktadır. Bu kabul edilemez davranışı ortadan kaldırmak British Transport Police olarak bizim bir numaralı önceliğimizdir.” (4) 

ABD Adalet Bakanlığı 2023 verilerine göre: 

"Aile içi şiddet her toplumda insanları etkiler ve sonuçları ömür boyu sürebilir ve nesilleri etkileyebilir. Ev, kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerdir, ancak aile içi şiddet, hayatta kalanları bu temel haktan mahrum bırakır. Aile içi şiddetin etkileri evin çok ötesine uzanarak geniş aileleri, okulları, işyerini ve toplumu da etkilemektedir. Son Ulusal Yakın Partner ve Cinsel Şiddet Araştırması'ndan elde edilen veriler, kadınların %41'inin ve erkeklerin %26'sının yaşamları boyunca yakın bir partner tarafından cinsel şiddet, fiziksel şiddet ve/veya ısrarlı takibe maruz kaldıklarını ve yakın partner şiddetiyle ilgili bir etki yaşadıklarını belirttiklerini göstermektedir. Aile içi şiddet oranları Amerikan Yerlileri ve Alaska Yerlileri, Siyahi bireyler, beyaz olmayan topluluklardan gelenler, engelliler ve LGBTQI+ bireyler için daha da yüksektir." (5) 

Yine ABD'den:

"Cinsel şiddet, yakın partner şiddeti ve ısrarlı takip, Amerika Birleşik Devletleri genelinde kadın ve erkeklerin sağlık ve refahını etkileyen önemli halk sağlığı sorunlarıdır. Kapsamlı bir araştırma alanı, cinsel şiddet, yakın partner şiddeti ve ısrarlı takibin uzun vadede ciddi sağlık sonuçları ve önemli sosyal ve kamu sağlığı maliyetleri olabileceğini göstermiştir. Cinsel şiddet önemli bir halk sağlığı sorunudur; her 3 kadından 1'i ve her 4 erkekten 1'i yaşamları boyunca fiziksel temas içeren cinsel şiddete maruz kalmıştır. Yaklaşık her 5 kadından 1'i ve her 38 erkekten 1'i tamamlanmış veya teşebbüs edilmiş tecavüze maruz kalmıştır. Cinsel şiddet erken yaşlarda başlamaktadır; her 3 kadından 1'i ve her 4 erkekten 1'i ilk kez 11-17 yaşları arasında tecavüze maruz kalmıştır." (6) 

Artık yeniden yorumlayabilir miyiz?

Batı’nın insanla ilişkisi tarih boyunca din üzerinden olmuştur, günümüzde de din karşıtlığı üzerinden yürümektedir; Batı’nın kadınla ilişkisi de öyle. Ve bu ilişki her zaman şiddet merkezli bir ilişki olmuştur, kadına şiddet Batı’nın kültürel doğasının genetiğini oluşturmuştur. Çağdaş, modern, ateist ve dinsiz Batı, kendisiyle birlikte yürüyen bütün coğrafyalarda kadını vahşice öldürmeye devam etmektedir.

Aksini iddia edebilir misiniz?

Sadece Batı'ya değil, bütün insanlığa sormak zorundayız:

Boynu kesilerek kurban edilen Truvalı bakire prenses Polyxena’dan bu yana, artık kocasına sakladığı ilk gece hakkı bile olmayan, bakire olduğundan dolayı utanan genç kızları Şeytan'a kurban etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?

Şiddet nedir?


<<<Önceki                           Sonraki>>>>>>


Seçkin Deniz, 27.05.2024, Sonsuz Ark, Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar


Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar

Seçkin Deniz Yayınları


Dipnotlar:

(1) https://commission.europa.eu/news/eu-calls-end-violence-against-women-2023-11-24_en
(2) https://www.npcc.police.uk/our-work/violence-against-women-and-girls/ 
(3) https://igpp.org.uk/event/Preventing-Violence-Against-Women-and-Girls-2023/ 
(4) https://www.btp.police.uk/news/btp/news/england/over-a-third-of-women-have-been-sexually-harassed-on-their-commute-to-work/ 
(5) https://www.justice.gov/ovw/blog/dvam-2023-ending-domestic-violence-requires-us-all-work-together 
(6) https://www.aeaweb.org/forum/3541/national-intimate-partner-sexual-violence-invites-comments 

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

   

Seçkin Deniz Twitter Akışı