17 Nisan 2024 Çarşamba

SA10697/AF12: İlerici Enternasyonal -1: “Solun Solu” Küreselleşiyor

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Capital Research Center (CRC)'in çeşitli özel projelerini yürüten hukukçu Robert Stilson'a aittir ve İsrail yanlısı bir bakış açısıyla ABD'deki İlerici Enternasyonal'in soykırımcı İsrail karşıtı tutumu üzerinden Sol'un ABD'deki pozisyonuna odaklanmaktadır. Kendi içerisindeki çarpık algılar ve anlatılarıyla birlikte bu analiz serisini ABD'de ve ABD'nin küresel politikalarında ne tür bir zihinsel çatışma gerçekleştiğinin netleşmesi açısından yayınlamayı yararlı bulduk. Karşıt olarak bu analizin yazarına ve yazarın içinde bulunduğu akıma Reactionary International - Gerici Enternasyonal diyen gurubun varlığının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 17.04.2024, Sonsuz Ark 


The Progressive International: The “Left of the Left” Goes Global

Özet: Günümüz sosyopolitik yorumlarında süregelen bir sorun, özellikle radikal olmayan grupların yine de düzenli olarak (genellikle siyasi çıkarlar için) bu şekilde tasvir edilmesi, gerçekten ideolojik sınırlarda var olanların ise oldukları gibi aşırılık yanlısı olarak yeterince ifşa edilmemesidir. Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri (DSA), Ekim 2023'te İsrail'e yapılan terörist saldırılara karşı kınanacak bir tepki yayınlayarak grubun gerçek doğasını nihayet birçok kişiye ifşa etti, ancak DSA'nın kendisi de İlerici Enternasyonal adlı aşırı sol küresel koalisyonun bir üyesidir. İlerici Enternasyonal'in liderliği ve üyeliği de en az DSA kadar radikal kabul edilmeli ve bu durum hem DSA'nın hem de kurumsal iştirakleri ve fon sağlayıcılarının kamuoyu tarafından incelenmesini gerektirmelidir.


2018'in sonlarında Sanders Enstitüsü, Avrupa'da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) adlı benzer şekilde yeni bir Avrupa siyasi derneği ile bir araya gelerek, insanlığın 1930'lardan bu yana ideolojik sağdan gelen en büyük kolektif tehdidi olduğunu iddia ettikleri şey karşısında "dünyadaki tüm ilericileri birleşmeye" yönelik ortak bir çağrı yayınladı. Kaynak: DiEM25. Lisans: https://bit.ly/47MdHZa.

Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri (DSA), Ekim 2023'ten ve İsrail'e yönelik Hamas liderliğindeki terörist saldırılara verdiği kınanması gereken tepkiden bu yana fazlasıyla hak ettiği eleştirileri aldı. Bu durum DSA ile ilgili diğer bazı ilginç haberleri gölgede bıraktı; bu haberlerden biri de grubun İlerici Enternasyonal'e resmen kabul edilmiş olmasıdır.

Nispeten yeni bir koalisyon olan İlerici Enternasyonal, küresel solculuğun radikal uçlarını, yani otoriter komünizmin övüldüğü, terörizmin meşrulaştırıldığı, İsrail'in meşruiyetinin reddedildiği ve ABD'nin dünyanın tüm kötülüklerine yol açan habis bir font olarak tasvir edildiği ideolojik uçları bir araya getiriyor.

DSA'nın böyle bir koalisyona katılması, grubun radikalizme doğru sert sol dönüşü göz önüne alındığında belki de şaşırtıcı değildir, ancak İlerici Enternasyonal'e bağlı tek Amerikalı aktivist grup değildir. Üyeleri arasında ülkenin en büyük ve önde gelen vakıfları ve diğer bağışçıları tarafından finanse edilen çok sayıda kar amacı gütmeyen kuruluşun bulunması dikkat çekicidir. İlerici Enternasyonal'in lider kadrosu da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünya çapında bazı önemli isimlerden oluşmaktadır. Bu da grubu yakından incelemeye değer kılmaktadır.

"Solun Solu" Küreselleşiyor

Amerikan aşırı solunda son on yılda yaşanan pek çok gelişmede olduğu gibi, İlerici Enternasyonal'in hikayesi de Bernie Sanders'ın 2016 başkanlık kampanyasıyla başlıyor; bu kampanyanın beklenmedik başarısı Sanders Enstitüsü adında kar amacı gütmeyen 501(c)(3) bir düşünce kuruluşunun kurulmasına yol açtı. Sanders Enstitüsü 2018'in sonlarında, benzer şekilde yeni bir Avrupa siyasi derneği olan Avrupa'da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) ile bir araya gelerek, insanlığın 1930'lardan bu yana ideolojik sağdan gelen en büyük kolektif tehdidi olduğunu iddia ettikleri şey karşısında tüm "dünyadaki ilericilere birleşmeleri" için ortak bir çağrı yayınladı.

Bu çağrıdan, Ocak 2024 itibariyle dünya çapında 70'ten fazla örgütsel üyeye sahip olan İlerici Enternasyonal doğdu. Sanders'ın ikinci başkanlık kampanyası sırasında 2019'da kapanan ancak o zamandan beri yeniden açılan Sanders Enstitüsü bunların arasında değil. Gerçekten de, İlerici Enternasyonal'in 2020'deki açılış zirvesinde kabul edilen ve temel manifesto niteliği taşıyan 25 maddelik bildirge, Bernie Sanders tarafından kamuya açık olarak tanıtılan her şeyden çok daha radikal bir vizyona işaret ediyor.

Kıyameti andıran bir dille kaleme alınan bildirge, "dünya sisteminin örgütleyici ilkesi" olarak adlandırdığı beyaz üstünlüğünün yanı sıra, yok edilmesi gereken "virüsün kapitalizm" olduğunu ileri sürüyor. "Toplumu dönüştürmek ve devleti geri almak" için "devrimi" desteklerken, "seçimleri kazanmanın misyonumuzu yerine getirmek için yeterli olmadığı" konusunda uğursuz bir uyarıda bulunuyor. İlerici Enternasyonal küresel bir "gezegensel seferberlik" istemekte ve dekolonizasyonun "bir metafor olmadığını" ileri sürmektedir. "Geçmişte işlenen suçlar için tam tazminat ve dünyanın tüm mülksüzleştirilmiş halklarına toprak, kaynak ve egemenliklerinin derhal geri verilmesinden" başka bir şeyle tatmin olmayacaktır.

Bunlar gerçekten radikal şeyler ve belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "Solun Solu" olan Amerika Demokratik Sosyalistleri'nin (DSA) üyelik başvurusunda bulunmasına neden olan da buydu. İlerici Enternasyonal'in düzenlenmesine yardımcı olduğu Şili'deki son etkinlikte, DSA ulusal siyasi komite üyesi (ve kendini komünist olarak tanımlayan) Luisa Martinez, "dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, kapitalizm altında yoksul olacağımızı" iddia etti. İlerici Enternasyonal'in web sitesinde yayınlanan materyaller, uluslararası Yeşil Yeni Anlaşma gibi mekanizmalar da dahil olmak üzere zengin toplumlardan yoksul toplumlara zenginliğin yeniden dağıtılmasına vurgu yaparak planlı bir sosyalist ekonomiyi savunmaktadır. İlerici Enternasyonal'in desteklediği şeylerin çoğu DSA'nın kendi yerel siyasi platformuna benziyor, sadece küresel ölçekte.

DSA gibi İlerici Enternasyonal'in de yaptığı hemen her şeye derin ve köklü bir Amerikan karşıtlığı nüfuz etmektedir. Grup ABD'yi, dünyanın geri kalanı üzerinde sadece "psikotik, sınırsız şiddeti" sürdürmeye hizmet eden kötü niyetli bir emperyal kapitalizm sisteminin "dayanak noktası" olarak tanımlamaktadır. Amerika'yı "küresel siyasi ve ekonomik gündemine uymayan ülkeleri boğma" planları yapmakla suçluyor. 2023 yılının sonlarında -Monroe Doktrini'nin 200. yıldönümüne denk gelecek şekilde- İlerici Enternasyonal "ABD militarizmine karşı küresel bir kampanya" başlatırken, ABD'nin "ABD önderliğindeki kapitalist sistemi genişletmek ve sürdürmek ve ulusları ve halkları kendi sömürüleri için katkıda bulunmaya zorlamak" amacıyla "ardında şiddet ve keder izleri bırakarak ulusları yok ettiği" gibi çirkin bir iddiada bulundu.

Öte yandan, çıkarları genel olarak ABD'ninkilerle çeliştiği düşünülen oluşumlar koalisyon tarafından övülmektedir. Bu durum en çarpıcı şekilde, geçmişte ve günümüzde dünyanın en acımasız otoriter rejimlerinden bazılarına kadar uzanmaktadır. Örneğin İlerici Enternasyonal, sosyalist inşa üzerine "Geleceği İnşa Etmek" adlı bir materyal koleksiyonuna sahiptir. Koleksiyonun giriş metni 1917 Rus Devrimi'ni yüceltmekte ve Lenin de dahil olmak üzere dönemin önde gelen birçok Sovyet şahsiyetinden alıntılar yapmaktadır. "Sovyetler Birliği'ndeki sosyalist projenin çöküşünden" ve "kapitalist ideolojinin" "teori ve stratejilerimizi kirletmesinden" yakınıyor. Gerçekten de İlerici Enternasyonal başka bir yerde Sovyetler Birliği'ni "ABD'nin gücü üzerinde önemli bir kısıtlama" olarak tanımlamıştır.

Web sitesinde yayınlanan diğer materyaller Kuzey Vietnamlı komünistlerin "ABD emperyalist saldırganlığına" karşı "haklı davasını ve kahramanca mücadelesini" övmekte ve Sovyetler Birliği ve Çin'den gelen askeri yardımın "Vietnam halkının ABD saldırganlığına karşı direnişinde ne kadar önemli olduğunu" belirtmektedir. İlerici Enternasyonal de aynı şekilde Küba'ya övgüler yağdırmakta ve komünist ülkenin başkanı Miguel Díaz-Canel'in konuşmalarını yayınlamaktadır. Venezüella ve İran'ı hedef alan yaptırımlara ek olarak ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Birleşmiş Milletler'i ABD'ye karşı harekete geçmeye çağırdı.

Progressive International- İlerici Enternasyonal-, Çin'in askeri saldırganlık olasılığını "uydurma bir anlatı" ve ABD'deki "Çin karşıtı histerinin" bir ürünü olarak reddediyor - yalnızca Amerika'nın "dünyadaki fiili askeri işgalini" haklı çıkarmak için yaratılan uzun bir uydurma düşmanlar dizisinin bir parçası olarak nitelendiriyor. Web sitesinde yakın zamanda yayınlanan bir başka makalede ise "Çin'in kırsal kesimdeki mutlak yoksulluğu nihayet ortadan kaldırabilmesinin temel nedeninin, Çin Komünist Partisi'nin toplumu birleştirme konusundaki siyasi avantajına güvenmesi ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik siyasi taahhüdünü hükümetin ve toplumun tüm sektörlerine güçlü bir şekilde entegre etmesi, çıkar gruplarının ve idari bürokrasinin kısıtlamalarını kırması ve zenginliğin ve fırsatların yeniden dağılımını sağlaması" olduğu savunuluyor.

İşlevsel olarak, İlerici Enternasyonal öncelikle dünya çapında benzer düşünen aktivistleri bir araya getirmeye ve desteklemeye hizmet etmektedir - kampanyalar düzenlemek ve teşvik etmek, "ilerici bir uluslararası düzenin ilkeleri ve politikaları" için "plan" olarak adlandırdığı şeyi geliştirmek ve üyeleri için önemli olan konular hakkında haber ve görüş paylaşmak. Yasal olarak iki tüzel kişilikten oluşmaktadır: kısaca Progressive International olarak adlandırılan "üyeleri olan tüzel kişiliği olmayan bir dernek" ve Birleşik Krallık'ta bulunan Progressive International (Services) Ltd. adlı özel bir şirket. Web sitesinde bağış talep etmekte ve finansman için tamamen üyelerine güvendiğini iddia etmektedir.

Bir sonraki bölümde, İlerici Enternasyonal İsrail'e karşı benzersiz, göze çarpan ve şiddetli bir nefret beslemektedir.

Sonraki>>>

Robert Stilson, 14 Şubat 2024, Capital Research Center (CRC)

(Robert Stilson CRC'nin çeşitli özel projelerini yürütmektedir. Hanover College'dan lisans ve Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden J.D. derecesi ile mezun olmuştur.)


Ahmet Faruk, 17.04.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Ahmet Faruk Yazıları              Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı