28 Şubat 2024 Çarşamba

SA10607/AF5: Amerikan Büyüklüğü ve Çöküşü

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD eski savunma bakan yardımcısı,  'Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump-Ahlak Önemli midir? FDR'den Trump'a Başkanlar ve Dış Politika' (Oxford University Press, 2020) ve yakında çıkacak olan 'A Life in the American Century-Amerikan Yüzyılında Bir Yaşam' (Polity Press, Ocak 2024) adlı anı kitabının yazarı, Harvard Kennedy School'da emeritus profesörü Joseph S. Nye, Jr.'a aittir ve ABD'nin geçmişine ve şimdiki durumuna odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 28.02.2024, Sonsuz Ark 


American Greatness and Decline

"Donald Trump Kasım ayında Beyaz Saray'ı tekrar kazanırsa, bu yıl Amerikan gücü için bir dönüm noktası olabilir. Nihayet, sömürge döneminden bu yana Amerikalıları meşgul eden gerileme korkusu haklı çıkacaktır."

Amerikalıların çoğu ABD'nin gerilemekte olduğuna inanırken Donald Trump "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapabileceğini" iddia ediyor. Ancak Trump'ın önermesi tek kelimeyle yanlış ve Amerika için en büyük tehdidi oluşturan da önerdiği çözüm yolları.

Amerikalıların gerileme konusunda endişe duydukları uzun bir geçmişleri vardır. On yedinci yüzyılda Massachusetts Körfezi kolonisinin kurulmasından kısa bir süre sonra, bazı Püritenler daha önceki bir erdemin kaybından yakınmışlardır. On sekizinci yüzyılda, kurucu babalar yeni bir Amerikan cumhuriyetini nasıl sürdüreceklerini düşünürken Roma tarihini incelediler. On dokuzuncu yüzyılda Charles Dickens, Amerikalılara inanılacak olursa, ülkelerinin "her zaman depresyonda, her zaman durgun ve her zaman endişe verici bir krizde olduğunu ve hiçbir zaman başka türlü olmadığını" gözlemledi. Ulusal gerilemeyi konu alan 1979 tarihli bir dergi kapağında, Özgürlük Heykeli'nin yanağından bir damla gözyaşı süzülmektedir.

Ancak Amerikalılar uzun zamandır benim "geçmişin altın parıltısı" olarak adlandırdığım şeye ilgi duyarken, ABD hiçbir zaman birçoklarının hayal ettiği güce sahip olmadı. Üstün kaynaklara sahip olsa bile Amerika çoğu zaman istediğini elde edememiştir. Günümüz dünyasının geçmişe kıyasla daha karmaşık ve çalkantılı olduğunu düşünenler, ABD'nin Macaristan'daki bir isyanın Sovyetler tarafından bastırılmasını engelleyemediği 1956 yılını ve müttefiklerimiz İngiltere, Fransa ve İsrail'in Süveyş'i işgalini hatırlamalıdır. Komedyen Will Rogers'ın deyimiyle, "hegemonya eskisi gibi değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır." "Gerileme" dönemleri bize jeopolitikten çok popüler psikoloji hakkında bilgi verir.

Yine de gerileme fikrinin Amerikan siyasetinde hassas bir noktaya dokunduğu ve partizan siyaset için güvenilir bir yem haline geldiği açıktır. Bazen gerileme endişesi, yarardan çok zarar getiren korumacı politikalara yol açıyor. Bazen de kibir dönemleri Irak Savaşı gibi aşırıya kaçan politikalara yol açıyor. Amerikan gücünün küçümsenmesinde ya da abartılmasında hiçbir erdem yoktur.

Jeopolitik söz konusu olduğunda, mutlak ve göreceli gerileme arasında ayrım yapmak önemlidir. Göreceli anlamda Amerika, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana gerilemektedir. Bir daha asla dünya ekonomisinin yarısını oluşturamayacak ve nükleer silah tekelini elinde tutamayacaktı (Sovyetler Birliği 1949'da bunu elde etti). Savaş ABD ekonomisini güçlendirmiş ve diğer herkesin ekonomisini zayıflatmıştı. Ancak dünyanın geri kalanı toparlanırken, Amerika'nın küresel GSYH'deki payı 1970'te üçte bire düştü (kabaca İkinci Dünya Savaşı arifesindeki payı).

Başkan Richard Nixon bunu bir gerileme işareti olarak gördü ve doları altın standardından çıkardı. Ancak yarım asır sonra dolar hala üstünlüğünü koruyor ve Amerika'nın küresel GSYH'deki payı hala yaklaşık dörtte bir. Amerika'nın "gerilemesi" Soğuk Savaş'ta galip gelmesini de engellemedi.

Günümüzde Çin'in yükselişi sıklıkla Amerika'nın gerilemesinin kanıtı olarak gösterilmektedir. Sadece ABD-Çin güç ilişkilerine bakıldığında, gerçekten de Çin'in lehine bir değişim olmuştur ve bu da göreceli anlamda Amerika'nın gerilemesi olarak tasvir edilebilir. Ancak mutlak anlamda ABD hala daha güçlüdür ve muhtemelen öyle kalacaktır. Çin etkileyici bir rakip olmakla birlikte önemli zayıflıkları da var. Genel güç dengesi söz konusu olduğunda, ABD'nin en az altı uzun vadeli avantajı vardır.

Bunlardan biri coğrafya. ABD iki okyanus ve iki dost komşuyla çevriliyken, Çin 14 ülkeyle sınır paylaşıyor ve Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkeyle toprak anlaşmazlığı yaşıyor. İkincisi ise Çin ithalata bağımlıyken ABD'nin görece enerji bağımsızlığıdır.

Üçüncüsü, ABD gücünü büyük ulus ötesi finans kuruluşlarından ve doların uluslararası rolünden almaktadır. Güvenilir bir rezerv para birimi serbestçe konvertibl olmalı, derin sermaye piyasalarına ve hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır ki Çin'de bunların hepsi yoktur. Dördüncüsü, ABD şu anda küresel nüfus sıralamasında yerini (üçüncü) koruyacağı tahmin edilen tek büyük gelişmiş ülke olarak göreceli bir demografik avantaja sahiptir. Dünyanın en büyük 15 ekonomisinden yedisinin işgücü önümüzdeki on yıl içinde azalacaktır; ancak ABD'nin işgücünün artması beklenirken Çin'in işgücü 2014'te zirveye ulaşmıştır.

Beşinci olarak, Amerika uzun zamandır kilit teknolojilerde (biyo, nano, bilgi) ön planda yer almaktadır. Çin araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor - şu anda patentler açısından iyi durumda - ancak kendi ölçütlerine göre araştırma üniversiteleri hala ABD kurumlarının gerisinde. Son olarak, uluslararası anketler ABD'nin yumuşak çekim gücünde Çin'i geride bıraktığını gösteriyor.

Sonuç olarak, ABD'nin yirmi birinci yüzyıldaki büyük güç rekabetinde eli güçlü. Ancak Amerikalılar Çin'in yükselişi konusunda histeriye ya da "zirve" konusunda rehavete kapılırsa, ABD kartlarını kötü oynayabilir. Güçlü ittifaklar ve uluslararası kurumlardaki nüfuz da dahil olmak üzere yüksek değerli kartları elden çıkarmak ciddi bir hata olur. Amerika'yı yeniden büyük yapmak bir yana, onu büyük ölçüde zayıflatabilir.

Amerikalılar Çin'in yükselişinden çok kendi ülkelerinde popülist milliyetçiliğin yükselişinden korkuyorlar. Ukrayna'yı desteklemeyi reddetmek ya da NATO'dan çekilmek gibi popülist politikalar ABD'nin yumuşak gücüne büyük zarar verecektir. Kasım ayında Trump başkanlığı kazanırsa, bu yıl Amerikan gücü için bir dönüm noktası olabilir. Son olarak, gerileme hissi haklı olabilir.

Dış gücü baskın olmaya devam etse bile, bir ülke iç erdemini ve başkaları için çekiciliğini kaybedebilir. Roma imparatorluğu, cumhuriyetçi hükümet biçimini kaybettikten sonra da uzun süre varlığını sürdürmüştür. Benjamin Franklin'in kurucular tarafından oluşturulan Amerikan hükümet biçimi hakkında belirttiği gibi: "Eğer koruyabilirseniz bir cumhuriyet." Amerikan demokrasisi daha kutuplaşmış ve kırılgan hale geldiği ölçüde, bu gelişme Amerika'nın gerilemesine neden olabilir.

Joseph S. Nye, Jr, Cambridge, 1 Şubat 2024, Project Syndicate

(Harvard Kennedy School'da emeritus profesör ve ABD eski savunma bakan yardımcısı olan Joseph S. Nye, Jr. 'Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump-Ahlak Önemli midir? FDR'den Trump'a Başkanlar ve Dış Politika' (Oxford University Press, 2020) ve yakında çıkacak olan 'A Life in the American Century-Amerikan Yüzyılında Bir Yaşam' (Polity Press, Ocak 2024) adlı anı kitabının yazarıdır.)


Ahmet Faruk, 28.02.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Ahmet Faruk Yazıları              
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı