4 Ocak 2024 Perşembe

SA10518/SD2974: Ejderha ve Ayı Afrika'da: Çin-Rusya İlişkilerinde Stres Testi

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Foreign Policy Research Institute (FPRI-Dış Politika Araştırma Enstitüsü) Avrasya Programı'nda Araştırma Başkanı ve ABD Kara Harp Okulu'nda Avrasya Çalışmaları Doçenti olarak görev yapan Albay (Emekli) Robert E. Hamilton'a aittir ve Çin ve Rusya'nın Afrika'ya yönelik politikalarına odaklanmaktadır. "Çin ve Rusya arasındaki işlemsel, "ince" bağlar ABD'ye biraz nefes alma alanı sağlıyor. ABD, revizyonist otoriter bir ittifak yerine, farklı türden meydan okumaları temsil eden iki devletle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda Washington, yakın vadede Rusya'nın akut, askerileşmiş tehdidiyle başa çıkabilirken, uzun vadede ABD'nin tek potansiyel rakibi olan Çin'in "hızlanan" tehdidiyle yüzleşmek için pozisyonunu koruyabilir." diyen analistin kimliği gereği ABD'nin çıkarlarının tehlikeye girdiğini görmesi ve değerlendirmelerini Rusya-Çin arasındaki ihtilaflar üzerinden yapması dikkat çekicidir.
Seçkin Deniz, 04.01.2024, Sonsuz Ark 

The Dragon and the Bear in Africa: Stress-Testing Chinese-Russian Relations

Giriş

Bu rapor, Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler üzerine yakında yayınlanacak olan kitabımın bir bölümüne dayanmaktadır. ABD için bu ilişki bugün dünyadaki tartışmasız en önemli ikili ilişkidir. Pekin ve Moskova arasında kurulacak sağlam ve dirençli bir ortaklık dünya düzenini yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. 

Güç ve kutupluluğa dayalı, uluslararası hukuk ve kurumların rolünü aşındıran ve daha küçük devletlerin egemenlik ve eylemliliğinin altını oyan bir uluslararası ilişkiler çağını başlatacaktır. Bu dünya düzeni, şu anda tanımlandığı şekliyle ABD çıkarları için ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Öte yandan, Çin ve Rusya arasındaki işlemsel, "ince" bağlar ABD'ye biraz nefes alma alanı sağlıyor. ABD, revizyonist otoriter bir ittifak yerine, farklı türden meydan okumaları temsil eden iki devletle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda Washington, yakın vadede Rusya'nın akut, askerileşmiş tehdidiyle başa çıkabilirken, uzun vadede ABD'nin tek potansiyel rakibi olan Çin'in "hızlanan" tehdidiyle yüzleşmek için pozisyonunu koruyabilir.

Akademik ve politika dünyası neredeyse yirmi yıldır Çin-Rusya ilişkisi ile meşgul. Politika tartışmaları bu ikiliyle nasıl yüzleşileceği etrafında dönerken, bazıları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tersine çevirmeye odaklanmanın ABD'yi Çin'in temsil ettiği tehdide karşı hazırlıksız olma riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunuyor. Diğerleri ise Rusya'nın sadece yıkıcı bir güç olmadığını, ABD çıkarları için derin ve acil bir tehlike teşkil ettiğini savunuyor. Kaynaklar için rekabet genellikle bu tartışmanın arka planında gizlidir: Avrupa'ya odaklanan ABD hükümet kuruluşları öncelikle Rusya'ya odaklanılması gerektiğini savunurken, Hint-Pasifik odaklı olanlar Çin'e odaklanılması gerektiğini savunmaktadır. Bu tartışmada genellikle göz önünde bulundurulmayan şey, aralarındaki ilişkinin niteliği ve bunun ABD'nin politika seçenekleri üzerindeki etkisidir. Akademik tartışma bu boşluğu doğrudan ilişkinin doğasına odaklanarak dolduruyor: bir kamp bunu stratejik bir ortaklık olarak tanımlarken, diğeri "uygunluk ekseni" olarak tanımlıyor. Ancak akademik analizde genellikle eksik olan, ABD politikaları üzerindeki etkilerinin analizidir. Başka bir deyişle, akademisyenler genellikle Çin-Rusya ilişkisinin bu tanımlamalarından birini güçlü bir şekilde savunmakta ancak buna karşılık ABD'nin ne yapması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmamaktadır. Bunun yerine analizleri, ilişkinin uluslararası ilişkilere yönelik teorik yaklaşımlar üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.

Bu raporu içerecek olan kitap, politika ve akademik tartışmalar arasındaki bu boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Çin-Rusya ilişkilerinin doğasının daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve bu anlayışı ABD politika seçeneklerini bilgilendirmek için kullanmayı amaçlamaktadır. Bunu yeni bir yaklaşımla yapacaktır. Çoğu yaklaşımın yaptığı gibi uluslararası sistem düzeyinde Çin-Rusya etkileşimine odaklanmak yerine, her ikisinin de önemli çıkarlarının söz konusu olduğu bölgelerdeki "sahadaki" etkileşimlerine odaklanmaktadır. Bu rapor Afrika'daki Çin-Rus etkileşimini incelemektedir; kitabın diğer bölümleri Orta Asya, Doğu Avrupa ve Doğu Asya'ya odaklanmaktadır. Afrika ve Orta Asya, Çin-Rusya ilişkileri için iyi birer test alanıdır çünkü her ikisinin de bu bölgelerde önemli ama farklı çıkarları vardır. Bu çıkarları nasıl ilerlettikleri ve savundukları ve bunu yaparken nasıl etkileşime girdikleri, genel ilişkilerinin doğası hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bu bölgeler aynı zamanda ABD'nin ayak izinin hafif olması nedeniyle de önemlidir. ABD, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerde "bağlayıcı unsur" olarak adlandırılmaktadır. Buradaki fikir, ABD'ye karşı ortak direnişin sahip oldukları tek önemli ortak nokta olduğudur. Bu görüşe göre, ABD'yi denklemden çıkarmak Çin ve Rusya'nın işbirliği yapmak yerine rekabet etmek için nedenler bulmasını daha olası hale getirecektir.


Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 23 Ağustos 2023 tarihinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasını yaparken genel oturuma katılıyor. REUTERS aracılığıyla GIANLUIGI GUERCIA/Pool

Doğu Avrupa ve Doğu Asya bu ilişki için farklı türde bir test sunuyor. Bu bölgelerin her birinde, iki taraftan biri ABD ile jeopolitik bir rekabete kilitlenmiş durumda ve riskleri varoluşsal olarak tanımlıyor. Doğu Avrupa'da Rusya ve ABD (müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte) Ukrayna'nın kaderi ve daha genel olarak gelecekteki Avrupa-Atlantik güvenlik düzeni üzerinde mücadele ediyor. Doğu Asya'da Çin, ABD'nin bölgesel etki alanını terk etmesinde ısrar ediyor ve ABD'nin Çin'in komşuları Güney Kore ve Japonya ile ilişkilerini bu alana yönelik kabul edilemez ihlaller olarak görüyor. Pekin aynı zamanda Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunda ısrar etmekte ve istediğini elde etmek için baskı ve nihayetinde muhtemelen askeri güç kullanmaya giderek daha istekli görünmektedir.

Çin-Rusya etkileşimini analiz etmek için bu rapor ve yakında çıkacak olan kitap, ABD hükümet çevrelerinde yaygın olan bir çerçeveyi kullanmaktadır: Güç Araçları. Bu çerçeve, devletlerin çıkarlarını ilerletmek için diplomatik, askeri ve ekonomik güçlerini nasıl kullandıklarına odaklanmaktadır.[1] Bu rapor, Çin ve Rusya'nın Afrika'daki diplomatik, askeri ve ekonomik faaliyetlerini, her bir faaliyetin hangi çıkarları ilerletmek için tasarlandığını ve Pekin ile Moskova'nın bu alanların her birinde nasıl etkileşime girdiğini analiz etmektedir. Rapor bu etkileşimleri dört şekilde tanımlamaktadır: işbirlikçi, tamamlayıcı, bölümlere ayrılmış ve rekabetçi. İşbirliğine dayalı etkileşim, Çin ve Rusya ortak hedefler doğrultusunda faaliyetlerini ortaklaşa ve resmi olarak koordine ettiklerinde ortaya çıkar. Tamamlayıcı etkileşim, her biri diğerinin faaliyetlerinin farkında olduğunda ve kendi faaliyetlerini bunları tamamlayacak veya en azından bunlara müdahale etmeyecek şekilde yapılandırdığında gerçekleşir. Bölünmüş etkileşim, her birinin diğerininkini bir faktör olarak görmeden kendi hedeflerinin peşinden gittiği durumdur. Son olarak, rekabetçi etkileşim Çin ve Rusya'nın birbirlerini rakip olarak gördükleri ve birbirlerine karşı avantaj elde etmek için çalıştıkları durumlarda ortaya çıkar.

Xi Jinping ve Vladimir Putin'in düzenli olarak kişisel hayranlıklarını ifade etmelerine ve ülkeleri arasındaki ortaklığı "sınırsız" olarak tanımlamalarına rağmen, daha düşük analiz seviyelerinde farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Her iki ülkeyle de iş yapan pek çok Afrikalı, Afrika'da iki ülke arasında bir rekabetin ortaya çıktığını düşünüyor; pek çoğu da Çin'in üstün konumda olduğuna ve avantajının zamanla daha da artacağına inanıyor. Ancak bu, Afrika'da ya da başka bir yerde mutlaka çatışmaya mahkum oldukları anlamına gelmiyor. Ne de olsa ABD ile müttefikleri ve ortakları, genel ilişkilerini etkilemeksizin pek çok şekilde rekabet etmektedir. Güney Afrikalı bir akademisyenin bana söylediği gibi, Çin ve Rusya Afrika'da en iyi ihtimalle pasif, proxy tipi bir ortaklığa sahip olsalar da, "aynı zamanda önümüzdeki yirmi yıl boyunca birbirlerini sırtlarından bıçaklamayacaklar."[2]


Afrika'dan Görünüm

Şubat 2023'te üçü Çin, ikisi Rus ve biri Güney Afrikalı olmak üzere altı savaş gemisi Hint Okyanusu sularında buluştu. Önümüzdeki on gün boyunca bu gemiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıldönümünün tatbikatlara denk gelmesi nedeniyle eleştirmenlerin "Kremlin'in komşusuna saldırısını onaylamakla eşdeğer"[3] olduğunu söylediği bir tatbikat gerçekleştirdi. İlki 2019'da yapılan Mosi-2 adlı tatbikat başka bir nedenle daha sembolikti: Pekin ve Moskova için Afrika'nın artan önemine işaret ediyordu. Yirmi yıldır istikrarlı bir şekilde yükselen Çin ve Rusya'nın Afrika'ya olan ilgisi ve faaliyetleri 2022 ve 2023 yıllarında muazzam bir artış gösterdi. Deniz tatbikatlarının yanı sıra Pekin ve Moskova Afrika'da diplomatik faaliyetlerde de bulundu. Daha önce Afrika'yı hiç ziyaret etmemiş olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 2022'de ve 2023'ün ilk yarısında dört ziyaret gerçekleştirerek 14 ülkeye ayak bastı. Dönemin Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang 2023'ün başlarında beş Afrika ülkesini ziyaret etti ve Devlet Başkanı Xi Jinping aynı yılın Ağustos ayında BRICS Zirvesi için Güney Afrika'yı ziyaret etti ve ziyaretini Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile görüşmeler yapmak üzere uzattı. Mali'de Fransız ve BM barışı koruma misyonları, yerlerine Rus Wagner paralı askerlerini davet eden Mali hükümetinin talebi üzerine bayraklarını katlayıp ayrıldılar. Çin ve Rusya'nın varlığı genişledikçe, gözlemciler aralarında işbirliği mi, rekabet mi yoksa başka bir şeyin mi ortaya çıkacağını sorgulamaya başladı.

Afrikalı uzmanlar arasında Çin-Rusya etkileşiminin niteliği konusunda net bir fikir birliği olmasa da, çok azı bu iki ülkeyi gerçek stratejik ortaklar olarak görüyor. Güney Afrika'da bir savunma sanayi yöneticisi olan Sandile Ndlovu, Rusya ve Çin'in dışarıdan bir düşmanlık olmamasına rağmen rekabet halinde olduğunu belirtmiştir.[4] Faaliyetlerinde çok az işbirliği ve hatta tamamlayıcılık görmekte ve Rus bağlantılarının sık sık kendisinden Güney Afrika'daki Çin faaliyetleri hakkında bilgi istediğini iddia etmektedir.[5] Dr. Philani Mthembu da benzer bir noktaya değinerek biriyle görüşürken diğerinin de sık sık gündeme geldiğini gözlemlemiştir. Çinli ve Rus temsilciler sık sık Güney Afrika'nın diğeriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve diğerinin jeopolitik çıkarları ve zorlukları konusunda Güney Afrika'nın pozisyonunun ne olduğunu soruyor."[6] Ndlovu sözlerini şöyle bitirdi: "Birbirlerinden hoşlanmıyorlar, birbirlerine karşı koymak için buradalar."[7] Birçok Afrikalının bu ikisi arasında net bir ayrım yaptığını, Rusya'nın daha çıkarcı ve ne istediği konusunda daha agresif görüldüğünü söyledi. Rusya ayrıca "Batı'ya karşı dışa dönük saldırganlığı"[8] nedeniyle riskli bir ortak olarak görülüyor.

Güney Afrikalı bir akademisyen olan Dr. Paul Tembe, Batı'nın Afrika'da Çin ve Rusya hakkında çok fazla endişelendiğini belirtti. Tembe bu iki ülke arasında koordineli bir strateji görmüyor ve ABD'nin Çin'e olan takıntısının Güney Afrika'ya Washington'a karşı aksi takdirde sahip olamayacağı bir güç verdiğini belirtiyor. Tembe'ye göre Çin en iyi ihtimalle Rusya ile "pasif, proksi tipi bir ittifaka" sahip. Aslında Tembe, "Afrika'da bir ayak izine sahip olmak açısından Rusya ve Çin'den ziyade ABD ve Çin arasında daha fazla işbirliği" gördüğünü söylüyor. Tembe'ye göre Pekin ve Moskova Afrika'da ortak olmasalar da "aynı zamanda önümüzdeki yirmi yıl içinde birbirlerini sırtlarından bıçaklamayacaklar."[9] Etiyopya'da Dr. Woldeamlak Bewket de benzer bir dinamik görüyor: Pekin ve Moskova birbirlerine duydukları saygıdan ötürü birbirlerinin proje ve çıkarlarından uzak duruyorlar. Sonuç olarak aralarında ne işbirliği ne de rekabet var.[10] Bu nitelendirmeler, gerçek bir ittifak veya ortaklıktan daha az bir ilişki anlamına geliyor. Eğer iki taraf birbirini gerçek müttefik olarak görseydi, faaliyetleri Tembe ve Woldeamlak'ın tanımladığı gibi bölümlere ayrılmış değil, işbirlikçi veya tamamlayıcı olurdu.

Afrikalı uzmanlar Çin ve Rusya'nın eşit olmayan bir etkiye sahip olduğu ve ikincisinin çok daha etkili olduğu konusunda hemfikir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde ulusal kurtuluş hareketlerine verdiği destek nedeniyle "tarihsel bir çekiciliğe" sahip olabilir, ancak bu güç hızla azalıyor. [Bazı uzmanlar Çin'in Afrika'da o kadar ileride olduğunu düşünüyor ki Rusya ciddiye alınmama riski taşıyor.[12] Çin'in varlığı diplomatik, güvenlik ve ekonomik alanları kapsayan büyük ve geniş tabanlı. Rusya'nınki ise çok daha dar kapsamlı olup silah satışına, dost hükümetlere güvenlik sağlamaya ve kıtanın maden ve enerji kaynaklarını sömürmeye odaklanmıştır.


Rus fırkateyni Admiral Gorshkov ve Çin fırkateyni Rizhao (598), 22 Şubat 2023'te Güney Afrika'nın Richards Körfezi'nde Rus, Çin ve Güney Afrika donanmalarının katılacağı planlı deniz tatbikatı öncesinde görülüyor. REUTERS/Rogan Ward

Diplomatik Varlık ve Etkileşim

Afrika'daki 54 ülkenin tamamında büyükelçiliği bulunan Çin'in Afrika'daki diplomatik varlığı, 39 büyükelçiliği bulunan Rusya'nınkinden önemli ölçüde daha güçlüdür. Her ikisinin de büyükelçiliğinin bulunduğu ülkelerde bile Çin'inki genellikle çok daha büyüktür. Örneğin Kenya'daki bir Amerikalı yetkili Çin'in üç savunma ataşesi varken Rusya'nın hiç ataşesi olmadığını belirtmiştir. Rusya'nın Afrika'da azalan diplomatik etkisi Temmuz 2023 Rusya-Afrika Zirvesi'nde de görüldü. Zirveye 54 Afrika ülkesinden 49'u heyet gönderirken, 2019'daki ilk zirveye katılan 43 devlet başkanına kıyasla sadece 17 devlet başkanı katıldı.[13] Putin'in kişisel itibarı Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi'nde bir sorun haline geldi: Rusya Devlet Başkanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emri nedeniyle zirveye katılmamayı tercih etti. Mahkemenin bir üyesi olarak Güney Afrika'nın yasal olarak yakalama emrini yerine getirmesi ve Putin'i tutuklaması gerekiyordu.

Putin'in yokluğuna rağmen Pekin ve Moskova, BRICS Zirvesi'ni ortaklıklarını ve Afrika'daki çıkarlarının uyumunu vurgulamak için kullanmaya hevesliydi. Bu iki ülke, diğer üyelerin şüpheyle yaklaştığı bloğun genişlemesinin en büyük savunucuları oldular. Zirvede Çin ve Rusya istediklerini aldılar: örgüt İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Mısır ve Etiyopya'yı 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere üyeliğe davet edeceğini açıkladı.[14] BRICS ülkeleri halihazırda dünya nüfusunun %40'ını ve GSYH'sinin %25'ini temsil ediyor ve bu oran şimdi daha da artacak. Yeni üyelerden üçü -İran, Suudi Arabistan ve BAE- dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alıyor ve BRICS üyeleri olarak şu anda dünyanın üç numarası olan Rusya'ya katılacaklar. Ancak yeni üyeler zorlukları da beraberinde getiriyor: Arjantin ve Mısır, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) en büyük borçluları ve kurtarma paketleri gerektirdiler ve ABD ve AB, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaşını sert bir şekilde eleştirdiler.[15] BRICS'in genişlemeden sonra Küresel Güney'in sesi olarak belirtilen amacını sürdürüp sürdüremeyeceği görülecek.

Çin ve Rusya, 2023 BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Güney Afrika'yı tercih ettikleri bölgesel ortak ve vekil olarak görmektedir[16]. Güney Afrika, Afrika'nın üçüncü büyük ekonomisine ve altıncı büyük nüfusuna sahip olmasının yanı sıra Moskova ve Pekin ile uzun bir dostluk geçmişine sahip. Güney Afrika'nın siyasi eliti hala büyük ölçüde apartheid'a karşı mücadele eden nesilden oluşuyor. Batılı ülkeler apartheid rejimine eşit mesafede dururken ve hatta desteklerken, Çin ve Sovyetler Birliği apartheid karşıtı hareketi destekledi.[17] Güney Afrika'nın apartheid karşıtı mücadelesine verilen bu destek, Sovyetlerin ve daha az ölçüde Çin'in Afrika'nın başka yerlerindeki sömürge karşıtı kurtuluş hareketlerine verdiği destek modelini devam ettirdi. Bağımsızlık hareketlerini desteklemek ve iç ya da dış çatışmalarla mücadele eden hükümetlere yardım sağlamak, Sovyetler Birliği'nin Cezayir, Angola, Mısır, Etiyopya, Libya ve Mozambik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Afrika'daki tüm büyük ülkelere nüfuz etmesini sağladı[18].


Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa 24 Ağustos 2023 tarihinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nin son gününde Çin-Afrika Liderler Yuvarlak Masa Diyaloğu'na katıldı. REUTERS/Alet Pretorius/Pool

Bu Soğuk Savaş bağları hala diplomatik getiri sağlayabilir. Güney Afrika Afrika'da, Afrika da Küresel Güney'de, Batı'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgali nedeniyle diplomatik olarak izole etme girişimlerini baltalayan bir lider olmuştur. Rusya'nın işgali başlatmasından kısa bir süre sonra Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa Putin'i aradı ve Güney Afrika'nın çatışmada arabulucu olmasını teklif etti. Putin teklifi kabul etti ve Ramaphosa'yı "gereken arabuluculuk rolünü" oynamaya teşvik etti."[19] Ramaphosa daha sonra yedi Afrikalı liderden oluşan bir grubu arabuluculuk teklifi için Ukrayna ve Rusya'ya götürdü. Afrika ülkelerinin BM'deki oylama kayıtları da Ukrayna'daki savaşa ilişkin bu "hatasız" görüşü yansıtmaktadır. Mart 2022'de BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın işgalini kınayan kararda Güney Afrika çekimser kalan Afrika ülkeleri bloğuna liderlik etti. Afrikalı olmayan üye devletlerin %81'inden fazlası karar lehinde oy kullanırken, Afrikalı üyelerin %51'inden biraz fazlasının oy kullanması, kıtadaki görüşlerin savaştaki kusur konusunda bölünmüş olduğunun altını çizmektedir.[20] BM Genel Kurulu Ekim 2022'de Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini kınamak üzere oylama yaptığında, Güney Afrika çekimser kalan 19 Afrika ülkesinden oluşan bir gruba da liderlik etmiştir. Çekimser kalan 54 Afrika ülkesinin sayısı, 143 ülkenin evet, sadece beş ülkenin hayır oyu verdiği ve toplam 35 ülkenin çekimser kaldığı bir karar için dikkate değerdir.[21] Son olarak, Şubat 2023'te Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunan ve 141 ülkenin desteğiyle kabul edilen kararda, Güney Afrika çekimser kalan 15 Afrika ülkesi arasında yer almıştır.

Rusya Afrika'daki sınırlı diplomatik ağırlığını bu durumun devamını sağlamak için kullanmaya hevesli ve bu amaçla yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden önce Afrika'yı hiç ziyaret etmemiş olan Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın başlamasından sonraki ilk 18 ay içinde dört ziyaret gerçekleştirdi. Lavrov Temmuz 2022'de Mısır, Kongo-Brazzaville, Uganda ve Etiyopya'yı ziyaret etti ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği (AU) liderleriyle bir araya geldi. Lavrov 2023'ün ilk yarısında iki kez Güney Afrika'yı ve Eswatini (Svaziland), Angola, Eritre, Mali, Moritanya, Sudan, Kenya, Burundi ve Mozambik'i ziyaret etti.[22] Son olarak Ağustos 2023'te Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesinde Putin'i temsil etti ve Rusya Devlet Başkanı UCM'nin kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle bu zirveye katılmadı.

Çin'in Afrika'daki kurtuluş hareketlerine verdiği tarihi destek ve bölgesel bir lider olarak Güney Afrika'ya odaklanmaya devam etmesi de meyvelerini vermeye devam ediyor. Xi J 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak göreve geldikten sonra ilk yurt dışı gezisini Güney Afrika'ya yaptı ve sonraki beş yıl içinde bu ülkeyi üç kez ziyaret etti. Sonuç olarak Güney Afrika, Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) konusunda işbirliği mutabakatı imzalayan ilk Afrika ülkesi oldu ve ülke şu anda Afrika'nın Çin ile ticaretinin %25'ini oluşturuyor.[23] Neredeyse tüm Afrika ülkeleri Güney Afrika'nın liderliğini takip etti: 2020 yılına kadar sadece beş ülke -Eritre, Benin, Mali, São Tomé ve Príncipe ve Eswatini- ne bir anlaşma imzaladı ne de desteğini ifade etti. Ve bu ülkelerde bile Çin altyapı projelerine yatırım yaptı ve diplomatik bağlar için bastırdı ve büyük ölçüde başarılı oldu.[24] İlginç bir şekilde, Çin ve Rusya'nın bölgesel bir vekil olarak Güney Afrika'ya diplomatik enerji yatırımına rağmen, Güney Afrika halkı her ikisine de şüpheyle yaklaşıyor. Güney Afrikalıların sadece %28'i Rusya'ya olumlu bakarken, %57'si olumsuz bakmaktadır.[25] Çin ise %49 olumlu ve %40 olumsuz görüşle biraz daha iyi durumdadır. Çin'e yönelik olumsuz görüşler 2018'den bu yana %5 oranında artmıştır.[26] Bu olumsuz kamuoyu algılarının devam edip etmediğini ve Pretoria'nın politikasını etkileyip etkilemediğini izlemek önemli olacaktır.

Afrika'daki farklı diplomatik ağırlıklarına ve farklı önceliklerine rağmen, Çin ve Rusya buradaki Batı etkisini zayıflatma hedefini paylaşmaktadır. Ayrıca BM Genel Kurulu'ndaki en büyük bölgesel oy bloğunu oluşturan Afrika ülkelerinin oy gücünü harekete geçirmek için BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak statülerinden yararlanıyorlar.[27] Çin'in Afrika'daki diplomatik eylemleri, Rusya'nınkinde bulunmayan bir pragmatizm ve -en azından retorik olarak- kazan-kazan işbirliği unsuru içeriyor. Örneğin Afrika Boynuzu'nda Çinli diplomatlar güvenlik sorunlarını ele almak için daha fazla bölge içi diyalog kurulması, Mombasa-Nairobi demiryolu ve Etiyopya-Cibuti demiryolunun geliştirilmesi, Kızıldeniz ve Doğu Afrika kıyıları boyunca kalkınmanın hızlandırılması ve yönetişim sorunlarının üstesinden gelmek için çalışılması çağrısında bulunmuşlardır[28].

Pekin'in diplomatik çabaları bazen garip isimler taşısa da somut sonuçlara odaklanıyor. Örneğin, "Orijinal Özlemleri ve Görkemli Gelenekleri Koruyun Çin-Afrika İşbirliğinin Daha da Parlak Geleceğine Yelken Açın" dostluğu, iyi niyeti, ortak çıkarları ve ortak bir geleceğe sahip daha güçlü bir Çin-Afrika topluluğu inşa etmeyi teşvik eden bir dil içeriyor.[29] Çin ayrıca her türden hükümetle çalışmakta rahat görünürken Rusya otoriter rejimleri tercih ediyor. Çinli analistler Cibuti'deki istikrarlı, açık, çok partili siyasi sistemin ve liberalleştirilmiş ticaret politikalarının bu ülkeyi Çin yatırımları için cazip kıldığını belirtmektedir.[30] Son olarak, Çin'in yaklaşımı geniş tabanlı ve çok taraflıdır; KYG, Küresel Kalkınma Girişimi (GDI) ve Küresel Güvenlik Girişimini (GSI) kapsamaktadır. Bunlar birlikte Pekin'in altyapı yatırımlarını, kapasite inşasını ve bölgesel güvenlik angajmanını Çin'in Afrika'daki yönetişim modelini yaymak için platformlar olarak genişletmektedir[31].

Başka yerlerde olduğu gibi Rusya Afrika'da da kurucu olmaktan çok yıkıcı bir rol oynuyor. Ayrıca Batı etkisini zayıflatma ortak hedefine Çin'den daha fazla öncelik veriyor. Çin demokrasilerle çalışmaya istekliyken (Cibuti örneğinin gösterdiği gibi), Rusya otoriter rejimlerle, özellikle de nüfuz satın almak için yolsuzluk uygulamalarını kullanabileceği rejimlerle çalışmayı tercih ediyor. Moskova'nın "otoriter-kleptokratik" modeli Sudan, Madagaskar, Zimbabve, Kongo-Brazzaville, Güney Sudan, Eritre, Uganda ve Burundi gibi elitlerin Rusya'nın varlığından finansal olarak yararlandığı ülkelerde popülerdir. Paralı askerler, seçimlere müdahale, dezenformasyon ve gözdağı bu ülkelerdeki yaygın Rus taktikleridir.[32] Kötü şöhretli bir Rus özel askeri ve güvenlik yüklenicisi (PMSC) olan Wagner Group, Afrika'da sıklıkla Kremlin'in vekili olarak hareket etmektedir. Wagner, 2019'da Libya'da savaş lordu Halife Hafter'in iktidara gelmesine yardımcı oldu; Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) bir Rus Ulusal Güvenlik Danışmanı rolünü üstlendi ve Rusya, Başkan Faustin-Archange Touadéra'nın 2020'de yeniden seçilmesinde etkili bir rol oynadı; ve Mali'de Rusya dezenformasyon yaydı ve Ağustos 2020'de bir askeri darbeye katıldı. Nijer'deki 2023 darbesinden sonra, buradaki askeri cunta, Batılı ülkelerin demokrasiyi yeniden tesis etme çağrılarının ardından iktidarı sürdürmek için Wagner Grubu'ndan açıkça yardım talep etti. Çin'in başarılı olmak için istikrara ihtiyaç duyan daha geniş ekonomik çıkarlarına kıyasla, Rusya'nın kesintiye uğraması, dar, çıkarcı ekonomik çıkarları göz önüne alındığında mantıklıdır.

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki diplomatik varlığı ve etkileşiminin öyküsü karmaşıktır. Her ikisi de Batı'nın buradaki etkisini zayıflatma hedefini paylaşıyor, ancak Rusya diğer bölgelerde yol açabileceği aksamalara aldırmaksızın bunu yapmaya daha kararlı görünüyor. Her ikisi de otoriter rejimlerle çalışmaktan ve Batılı ülkelerin bazı Afrika hükümetleriyle işbirliğinden kaçınmasına neden olan yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini görmezden gelmekten memnun. Ancak Çin bu konuda daha pragmatik davranıyor ve altyapı, ekonomik kalkınma ve güvenlik hedeflerini ilerletmesi halinde demokratik hükümetlerle çalışmaya istekli. Pekin ve Moskova, özellikle de ikincisi, birçok Afrika hükümetiyle güçlü diplomatik ilişkiler sürdürmek için Afrika kurtuluş hareketlerine verdikleri destekten başarılı bir şekilde yararlandılar. Güney Afrika, Çin ve Rusya'nın diplomatik angajmanlarının odak noktası olmuş, Pretoria da bunun karşılığını uluslararası kurumlarda Çin ve Rusya'ya verdiği istikrarlı destekle ödemiştir.

Ancak Afrika'daki diplomatik ilişkilerine işbirliği demek biraz abartılı olur. Bazı alanlarda -Güney Afrika'nın rolüne verdikleri destek buna bir örnektir- Pekin ve Moskova faaliyetlerini koordine etmektedir. Daha sık olarak, faaliyetleri bölümlere ayrılmıştır: her biri diğerinin ne yaptığının farkındadır ve yoldan uzak durur. Bazı uzmanların da belirttiği gibi, her ülke Afrikalılara diğerinin kıtada ne yaptığını soruyor ve bu da birbirleriyle doğrudan çok az bilgi paylaştıklarını gösteriyor. Tembe'nin de belirttiği gibi, Çin en iyi ihtimalle Rusya ile "pasif, proxy tipi bir ittifaka" sahip. Tembe daha sonra şu sonuca varmıştır: "Afrika'da bir ayak izine sahip olmak açısından Rusya ve Çin'den ziyade ABD ve Çin arasında daha fazla işbirliği görüyorum."[33] ABD ve Çin Afrika'da kesinlikle ortak olmasalar da Tembe'nin işaret ettiği nokta, ikisinin Afrika'nın ekonomik kalkınması için benzer hedefleri paylaştığıdır. Rusya ise Afrika'yı daha araçsal bir şekilde, kaynakların çıkarılacağı, dost rejimlere güvenlik sağlayıcı olarak itibarını arttıracağı ve Batı'nın etkisini zayıflatacağı bir bölge olarak görüyor. Afrika'da Çin ve Rusya arasında ortaya çıkabilecek temel ayrışma alanı, Rusya'nın neden olduğu kaosa bakmaksızın Batı etkisini bozucu rolü ile Çin'in hepsi de istikrar gerektiren altyapı projelerine, ekonomik kalkınmaya ve ticari bağlantılara odaklanması arasındadır.


Wagner Grubu'ndan Rus subaylar, 17 Temmuz 2023'te Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bangui kentinde anayasanın değiştirilmesi ve dönem sınırlamalarının kaldırılması için yapılan referandum kampanyası sırasında başkanlık güvenlik sisteminin bir parçası olarak Orta Afrika Devlet Başkanı Faustin-Archange Touadera'nın etrafında görülüyor. REUTERS/Leger Kokpakpa

Askeri Varlık ve Etkileşim

Afrika'daki askeri veya güvenlik varlığı açısından Rusya şu an için üstün konumdadır. Bunun bir nedeni Moskova'nın askeri varlığının Pekin'inkinden farklı amaçlara hizmet etmesi ve farklı araçlar kullanmasıdır. Çin ekonomik hedeflerine öncelik veriyor ve güvenlik faaliyetleri de bunları desteklemeye hizmet ediyor. Amaç, askeri güçlerini konuşlandırmak zorunda kalmadan çatışma nedenlerini ele alarak güvenliği sağlamaktır. Rusya ise daha dar anlamda dost Afrika hükümetlerini ve kendi dar, genellikle de çıkarcı ekonomik çıkarlarını korumaya odaklanıyor. Bunu yapmak için de konvansiyonel askeri güçler yerine Wagner Group gibi PMSC'leri kullanıyor. Afrika'daki diplomatik varlıklarında olduğu gibi, her ikisi de Batı'nın güvenlik varlığını zayıflatma hedefini paylaşıyor, ancak bu Rusya için daha önemli. Her ikisi de Afrika'daki güvenlik hedeflerini ilerletmek için askeri yardım, silah satışları, tatbikatlar ve değişimler ve üsler kullanmaktadır; Rusya ayrıca neredeyse sadece Wagner Grubu tarafından doğrudan müdahale de kullanmaktadır.

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki güvenlik varlıklarını anlamanın basit bir yolu, her birinin silah ve PMSC gönderdiği ülke sayısını karşılaştırmaktır. Bu ölçüte göre Rusya'nın "sahadaki botlar" konusundaki üstünlüğü açıktır. Rus PMSC'leri 31 Afrika ülkesinde faaliyet gösterirken Çinli meslektaşları 15 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu tam bir güç ve etki ölçütü değildir zira Rus ve Çinli ÖAŞ'ler çok farklı oluşumlardır. Rusya'nın en kötü şöhretli ÖAŞ'si, doğrudan çatışmalara giren, uluslararası yaptırımlara maruz kalan ve BM ve diğer kuruluşlar tarafından belgelenen savaş suçları ve diğer zulümleri işleyen Wagner Grubu'dur. Çin PMSC'leri neredeyse her zaman silahsız olarak faaliyet göstermekte ve Çin'in Afrika'daki maden tesisleri, limanlar ve altyapı projeleri gibi ekonomik çıkarlarını korumak ve güvence altına almak için hizmet vermektedir. Silah satın alan ülke sayısında Çin'in hafif bir üstünlüğü var: 17 Afrika ülkesi Çin silahları satın alırken 14'ü Rus silahları satın aldı.[34] Ancak Afrika'ya ihraç edilen silahların toplam değeri açısından Rusya yakın zamanda hafif bir liderlik elde etti.[35]

Çin'in diğer pek çok yerde olduğu gibi Afrika'daki güvenlik varlığının çerçevesini GSI oluşturuyor. 2022 yılında açıklanan GSI iki ana amaca hizmet ediyor: ABD liderliğindeki dünya düzenine (Pekin'in ABD "hegemonyası" olarak tanımladığı) alternatif bir güvenlik modeli sunmak ve Çin'in ekonomik çıkarlarını tehdit eden güvensizlik nedenlerini ele almak. Afrika'nın önemli bir rol oynadığı GSI aracılığıyla Çin kendisini "anlaşmazlık hakemi, yeni bölgesel güvenlik çerçevelerinin mimarı ve gelişmekte olan ülkelerdeki güvenlik uzmanları ve polis güçlerinin eğitmeni"[36] olarak tanıtmaktadır.

Afrika'daki küresel hedefleri ve ekonomik yatırımlarıyla orantılı olarak, Çin'in Afrika ülkelerine yaptığı yardım ve silah satışları son birkaç yılda önemli ölçüde artmıştır. Pekin, 2017-2022 yılları arasında Afrika Birliği ülkelerine 100 milyon dolarlık yeni askeri yardım teklif etti. Çin, 2017-2021 yılları arasında Sahraaltı Afrika ülkelerine ABD'nin üç katı kadar silah ihraç etti. Altı Afrika ülkesi -Zimbabve, Mozambik, Namibya, Seyşeller, Tanzanya ve Zambiya- bu dönemde silahlarının %90'ından fazlasını Çin'den almıştır.[37] Yardım ve silah satışlarının yanı sıra Pekin, Afrika'daki çıkarlarını ilerletmek için askeri eğitimi de kullanmaktadır. Kesin rakamlara ulaşmak zor olsa da, ABD'li analistler her yıl binlerce Afrikalı askeri personelin Çin'deki eğitim ve öğretim programlarına katıldığını söylüyor.[38] Sadece bir Çin askeri üniversitesi, Afrikalı mezunları arasında on savunma şefi, sekiz savunma bakanı ve birkaç eski cumhurbaşkanı ile övünüyor.[39]

Çin'in Afrika ülkeleriyle yaptığı askeri tatbikatlar ve değişimler de son birkaç yılda, genellikle denizcilik odaklı olmak üzere, artış gösterdi. Coğrafi olarak Batı Afrika'nın Çin ordusu tarafından özel bir ilgi görmesinin haklı sebepleri var. Bölge Afrika'nın deniz trafiğinin %25'ini, petrol üretiminin %67'sini oluşturuyor ve önemli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. Korsanlık hem Pekin hem de bölge ülkeleri için büyük bir endişe kaynağıdır ve kıtanın en büyük üreticisi Nijerya'nın petrol üretiminin yaklaşık %6'sının kaybına neden olmaktadır. Güvenliği artırmak ve bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla Çin, Gine Körfezi'ndeki ortaklarıyla yaklaşık 40 değişim gerçekleştirdi ve donanmasını korsanlıkla mücadele operasyonlarında görevlendirdi.[40] Kıtanın diğer tarafında, Afrika Boynuzu da özel bir önem taşıyor. Gine Körfezi gibi korsanlıkla boğuşan ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik öneme sahip Bab al-Mandab Boğazı'na açılan Boynuz, uzun zamandır Çin donanmasının ilgi odağı olmuştur.

Gerçekten de Afrika Boynuzu, 2017 yılında Cibuti'de açılan Çin'in ilk denizaşırı askeri üssünün bulunduğu yerdi. Resmi olarak bir "dinlenme ve ikmal destek tesisi" olan üs, Çin ordusunun Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki sularda eskort, barışı koruma ve insani yardım gibi görevleri yerine getirmesine olanak sağlıyor.[41] Çinli uzmanlar üssün, Çin Donanmasının 2008-2017 yılları arasında 28 deniz görev gücü konuşlandırdığı Afrika'nın doğu kıyısındaki Çin korsanlıkla mücadele operasyonlarına desteği artırdığını belirtiyor. Geçmişte Çin gemileri öncelikle Umman ve Yemen'de ikmal yapıyordu ki bu sonuncusu 2014'ten bu yana bir iç savaşa karışmış durumda. Çin tarafından işletilen ve nispeten istikrarlı bir ülke olan Cibuti'deki üs, bölgedeki Çin gemileri için lojistik sorununu hafifletiyor. Elbette aynı analistler Cibuti'nin stratejik bir konumda olduğunu ve Fransa, ABD ve Japonya'nın burada üsleri bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca, Cibuti'de Çin tarafından finanse edilen işletmelerin sayısının artmasıyla birlikte, "Çin'in denizaşırı çıkarlarının korunmasının dikkate alınması gereken bir konu haline geldiğini" savunuyorlar."[42] Çin'in ilk denizaşırı üssü, Pekin'in insani yardım ve korsanlıkla mücadele operasyonlarına olanak sağlayan bir merkez olmanın ötesinde jeopolitik ve jeoekonomik değere de sahip.

Çin'in Afrika'daki bir sonraki üssü muhtemelen kıtanın Atlantik kıyısındaki Ekvator Ginesi olacak. Önemli petrol rezervlerine sahip olmasına ve Afrika'da kişi başına düşen en yüksek GSYH'ye sahip olmasına rağmen Ekvator Ginesi'nin yolsuzluk ve kötü yönetimi, Çin'e GSYH'nin %49,7'si oranında borç tahakkuk etmesine neden oldu. Çin, 2019'da tamamlanan Bata Limanı'nın geliştirilmesi için 2 milyar dolarlık petrol destekli kredi sağladı. ABD'li yetkililer, Pekin'in burada bir deniz üssü kurma niyetinde olduğu konusunda sürekli uyarıda bulunmuştur; bu, Atlantik'teki ilk deniz üssüdür ve geniş kapsamlı jeopolitik etkileri olacak bir hamledir.[43] ABD Savunma Bakanlığı, Ekvator Ginesi'ndeki bir üssün Çin'in Afrika'daki son üssü olmayacağına inanmakta ve Pekin'in Angola, Kenya, Seyşeller ve Tanzanya dâhil olmak üzere askeri üs erişimi için 13 ülkeyi değerlendirdiğini belirtmektedir.[44]

Afrika'da üs edinme konusundaki ilgisi artmış olsa da Çin, ordusunu buraya konuşlandırma konusunda isteksiz davranmaya devam ediyor. Bunun bir nedeni, Pekin'in 1955 Afrika-Asya Konferansı bildirisinde yer aldığından beri dış politikasının önemli bir ilkesi olan müdahale etmeme politikasıdır. Bu politika Çin için iki nedenden ötürü önemlidir: Pekin'in Tayvan, Sincan ve Hong Kong'a yönelik politika ve eylemlerinin eleştirilmesine karşı retorik bir kalkan sağlar ve Çin'in diğer büyük güçleri, özellikle de Batılıları, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiklerinde eleştirmesine olanak tanır.[45] Bu noktaya kadar Çin, özel güvenlik firmaları kiralayarak, kendi polis güçlerini konuşlandırarak ve BM operasyonlarına katkıda bulunarak Afrika'daki çıkarlarını korumuştur. Çin kamu iktisadi teşebbüsleri yılda 10 milyar dolardan fazla harcama yapmaktadır ve bunun büyük bir kısmı Afrika'daki çıkarlarını korumak için Çinli güvenlik şirketlerine ödeme yapmaya gitmektedir[46].

Çin'in Afrika'daki kolluk kuvvetleri varlığı son on yılda katlanarak genişledi. Pekin, yaklaşık 40 Afrika ülkesiyle resmi polislik anlaşmaları geliştirdi, 2018-2021 yılları arasında iki binden fazla Afrikalı polis ve kolluk kuvvetini eğitim için Çin'e gönderdi ve 2000 yılından bu yana 40.000'den fazla Afrikalı avukatı eğitti.[47] Çin'in Afrika'daki ekonomik çıkarlarını korumanın yanı sıra, polis varlığı ve suçluların iadesi anlaşmaları, Çin hükümetinin yurtdışındaki vatandaşlarının davranışlarını izlemesine ve gerekli gördüğünde cezalandırmasına olanak tanıyor. Çin'in Afrika'daki askeri varlığının neredeyse tamamı BM operasyonlarına katkı olarak ortaya çıkmıştır. Çinli barış gücü askerlerinin %80'inden fazlası Afrika'da görev yapmaktadır ve 32.000'den fazla Çinli asker BM misyonlarında görev yapmıştır ki bu BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında en yüksek sayıdır.[48] Diğer birçok ülke gibi Çin de BM barış gücü konuşlandırmalarını BM bayrağı altında kendi dış politika hedeflerini desteklemek için kullanmaktadır. Afrika'da bunlar arasında "devasa yatırımlarını korumak, ihtiyaç duyulan sert ve yumuşak askeri becerileri elde etmek ve BM sistemine aktif olarak dahil olan yardımsever yükselen bir süper güç olarak itibarını artırmak için yasal ve normalleştirilmiş bir araç"[49] yer almaktadır.

Çin'in Afrika'daki çıkarları genişlemeye devam ettikçe, bunları mevcut özel güvenlik, Çin polisi ve BM barış gücü varlığı modeliyle koruması pek mümkün olmayacaktır. 2022'de militan grup El-Şebab'ın saldırısında bir Çinli işçi yaralandı ve Mart 2023'te OAC'deki bir altın madenine yapılan militan saldırısında dokuz Çinli işçi öldürüldü.[50] Aynı yılın Temmuz ayında -Afrika'da doğrudan Rus-Çin etkileşiminin nadir bir örneği olarak- militanlar aynı altın madenine tekrar saldırdığında Wagner Grubu paralı askerleri bir grup Çinli madenciyi kurtardı.[51] Bu gibi olaylar Pekin'in Afrika'daki çıkarlarını korumak için daha fazla ve daha iyi silahlanmış güvenlik güçleri konuşlandırması için güçlü bir teşvik sağlayacaktır ve bu da Pekin'in müdahale etmeme doktrinini nitelendirmesine veya fiilen terk etmesine neden olabilir.

Rusya'nın böyle bir doktrini yok, bu da onu Afrika'daki çıkarlarını uygun gördüğü şekilde ilerletme konusunda serbest bırakıyor. Çin gibi o da bunu yapmak için askeri yardım, silah satışları, tatbikatlar ve değişimler ve üslenme gibi askeri araçların bir kombinasyonunu kullanıyor. Çin'in aksine Rusya, genellikle Wagner Grubu aracılığıyla Afrika'ya doğrudan müdahale etmeye istekli olmuştur. Çinli PMSC'ler faaliyetlerini Çin'in Afrika'daki ekonomik çıkarları için güvenlik sağlamakla sınırlarken, Wagner'in katılımı çok daha geniş ve derin olmuştur. Çin ve Rusya arasındaki bir diğer fark da askeri yardım sağlanmasıdır. Çin, Afrika Birliği'ne taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardım gibi Afrika ülkelerine ve örgütlerine doğrudan mali yardım sağlıyor. Rusya'nın yaklaşımı ise daha paralı askerlere yönelik: silah sağlamaktan mutlu olsa da ödeme bekliyor ve Afrika ülkeleri de bunu yerine getirmekten mutlu görünüyor. Afrika ülkelerinin 2018-2022 yılları arasında silah ithalatında yaşanan genel düşüş bağlamında, Rusya Sahraaltı Afrika'ya silah ihraç eden lider ülke olarak Çin'i geride bıraktı ve pazar payı %21'den %26'ya yükselirken, Çin'in pazar payı %29'dan %18'e düştü. Kıtaya yapılan toplam silah satışlarında Rusya'nın payı, önemli ve uzun süredir müşterileri olan Mısır, Cezayir ve Sudan nedeniyle %40 ile daha da büyüktür.[52] Rus silahlarının Ukrayna'daki düşük performansı Rusya'nın Afrika'ya silah satışlarını azaltabilir. Batılı ülkeler ekipmanlarının üstün kalitesi nedeniyle bundan fayda sağlayacak gibi görünse de, bu ülkeler askeri ekipman tedarikinde insan hakları veya diğer koşulları uyguladıkları için bu durum belirsizdir. Bu durum en büyük silah ithalatçıları da dahil olmak üzere bazı Afrika hükümetleri için hoş karşılanmadığından, Afrika'nın Rus silahlarına olan talebindeki düşüşten en çok Çin faydalanabilir.


Güney Afrikalı askerler, 21 Şubat 2023'te Güney Afrika'nın Richards Bay kentinde Rus ve Çin donanmalarıyla planlanan deniz tatbikatı öncesinde Silahlı Kuvvetler Günü geçit töreninde yürüyor. REUTERS/Rogan Ward

Rusya'nın Afrika ordularına yönelik askeri eğitim ve değişim programları Çin'e kıyasla daha mütevazıdır: Çin'de eğitim gören binlerce Afrikalıya kıyasla Rus askeri kurumlarında yılda yaklaşık 500 Afrikalı eğitim görmektedir.[53] Resmi askeri tatbikat ve eğitim programları ise neredeyse yok denecek kadar azdır. Moskova'nın Afrika'da kalıcı bir üssü de bulunmamakla birlikte uzun süredir Sudan'da bir deniz üssü inşa etmeye çalışmaktadır. Sudan'daki siyasi istikrarsızlığın neden olduğu yıllarca süren gecikmeden sonra, Sudan ordusu nihayet 2023'ün başlarında üs anlaşmasını onayladı.[54] Ancak kısa süre sonra patlak veren iç savaşın üssü geciktirmesi veya tamamen iptal etmesi muhtemel görünüyor. OAC de henüz kesin bir plan ya da anlaşma olmamasına rağmen bir Rus tesisine ev sahipliği yapma isteğini dile getirmiştir.

Geleneksel askeri varlık göstergeleri, Wagner Grubu şeklinde ortaya çıkan Afrika'daki Rus doğrudan askeri müdahalesinin çoğunu gözden kaçırmaktadır. Wagner, Afrikalı askeri güçleri eğitiyor, Rus ekonomik çıkarlarını koruyor, Rus silah satışları için bir kanal sağlıyor, Rus askeri tesisleri için sahalar keşfediyor ve hem Afrika hükümetleri adına hem de onlara karşı doğrudan savaşa giriyor. Tüm bu faaliyetlerin ortak paydası, genellikle Moskova'nın Batılı rakiplerinin altını oymak olarak tanımlanan Rus jeopolitik ve jeoekonomik hedeflerinin ilerletilmesidir. Wagner, Afrika'daki en büyük ve en iyi bilinen Rus ÖAŞ'si olmakla birlikte, bu alanda yalnız değildir: Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan bir analiz, "2005 yılından bu yana 16 Afrika ülkesinde en az 34 operasyon gerçekleştiren en az yedi Rus ÖAŞ'si"[55] olduğu sonucuna varmıştır.

Wagner en azından Libya, Madagaskar, Mozambik, OAC, Sudan ve Mali'ye kuvvet konuşlandırmıştır. Afrika'daki toplam savaşçı sayısı, yarısı OAC'de olmak üzere beş bin civarında olabilir.[56] Afrika ülkelerine sızmak ve Kremlin'in buradaki etkisini arttırmak için üç yönlü bir yaklaşım uygulamaktadır. İlk olarak, sahte anketler ve karşı gösteri teknikleri de dahil olmak üzere dezenformasyon ve bilgi savaşı yürütmektedir. Ardından, maden çıkarma endüstrilerinde imtiyazlar elde ediyor. Burada özellikle değerli metallerin çıkarılması caziptir. Son olarak, eğitim, danışmanlık, kişisel güvenlik ve karşı ayaklanma operasyonları yürüterek ülkenin ordusuyla ilişki kurar.[57] Wagner'in Afrika'daki cazibesinin en azından bir kısmı, Rus hükümeti adına hareket ettiği ve Afrika hükümetlerinin Kremlin'e erişimini sağladığı varsayımıdır.

Wagner'in Afrika'daki faaliyetlerine kısa bir bakış, Kremlin'e sağladığı faydayı göstermektedir. Rusya'nın uzun süredir bağlarının bulunduğu Sudan'da Wagner'in katılımı bu ilişkiyi güçlendirdi. Başlangıçta Sudan'ın altın madenlerini korumak için görevlendirilmiş olsa da Wagner, Rusya'nın Port Sudan'daki deniz tesislerinin gelişimini başlattı. OAC'de 670 kadar Wagner "danışmanı" 2018'de geldi ve grubun ayak izi o zamandan beri genişledi. Wagner savaşçıları hükümet güçlerini ve hükümet yanlısı milisleri eğitiyor ve Başkan Touadéra da dahil olmak üzere hükümet yetkililerinin kişisel güvenliğini sağlıyor. Wagner Mali'de, Rusya ile yeni başlayan ancak genişleyen askeri ilişkinin ve uluslararası toplumdan kopuşun öncü muhafızı olarak hareket etti. 2020 yılında Mali geçiş hükümeti, "eğitim, yakın koruma ve terörle mücadele operasyonları yürütmek üzere" bin Wagner Group yüklenicisini kabul etmeyi kabul etti. 2021'de Rusya, Mali-Rusya askeri işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Mali'ye dört saldırı helikopteri teslim etti.[58] 2022'de Fransa ve Avrupalı müttefikleri, Mali hükümetinin "çoklu engellemelerini" gerekçe göstererek yaklaşık on yıl sonra Mali'deki terörle mücadele misyonlarını sona erdirdiklerini açıkladılar.[59] Son olarak, Haziran 2023'te Mali hükümeti BM'den 13.000 barış gücü askerini geri çekmesini talep etti ve Wagner'i ülkedeki tek yabancı güç olarak bıraktı.

Rusya için silah satışları ve Wagner Grubu'nun faaliyetleri Afrika'daki askeri varlığının büyük bir kısmını oluşturuyor. İkincisi genellikle birincisini mümkün kılıyor: Mali örneğinde görüldüğü gibi Wagner nereye giderse silah satışları da onu takip ediyor. Wagner, Sudan'da olduğu gibi, Rusya'nın askeri tesisleri açıktan, resmi bir varlık göstermeden kullanmasına sıklıkla izin veriyor. Kremlin'in açık müdahalesi olmadan askeri işbirliği için yeni ortamları test etme yeteneği, Wagner'in Rus hükümetine sağladığı en önemli avantajlardan biridir.[60] Bu avantajın, Wagner'in Rus devleti için temsil ettiği açık tehlikeye (Haziran 2023 ayaklanmasının da gösterdiği gibi) ağır basıp basmayacağı belirsizdir. Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in ölümünün Afrika'daki Wagner operasyonları üzerindeki etkisi de belirsizdir. Açık olan bir şey varsa o da Rusya'nın Afrika'daki gayrı resmi askeri varlığından fayda sağladığı ve Kremlin'in bu avantajları Prigozhin sonrası reformdan geçirilmiş bir Wagner Grubu ya da diğer PMSC'ler aracılığıyla korumaya çalışacağıdır.

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki askeri varlıkları birbirinden farklıdır ve iki ülke orduları arasında çok az etkileşim vardır. Çin'in varlığı açık, kurumsallaşmış ve geleneksel devletçilik araçlarını kullanıyor. Afrika'daki resmi çerçevesi GSI aracılığıyla oluşturulmuştur. Pekin silah satışlarını, askeri yardımlarını, tatbikatlarını ve Afrika'daki üslerini arttırma niyetinde. Konvansiyonel askeri ayak izi, Çin'in dış politika hedeflerine de hizmet eden BM misyonlarına atadığı kuvvetler dışında hafiftir. Çin PMSC'leri ve polis güçleri, Pekin'in Afrika'daki güvenlik varlığının ağırlık merkezini oluşturuyor ve bu da öncelikle ekonomik çıkarlarını savunmaya ve ilerletmeye hizmet ediyor. Ekonomik hedefleriyle tutarlı olarak Çin, Gine Körfezi ve Afrika Boynuzu'na coğrafi olarak odaklanmaya devam ediyor. Bunlardan ilki Afrika'nın petrol ticaretinin merkez üssüdür ve her ikisi de korsanlık tarafından kuşatılmıştır. Çin'in Afrika'daki ekonomik çıkarları genişledikçe, bunları daha geleneksel askeri yollarla savunmak için baskı da artacaktır. Bunun iki sonucu olacaktır. Birincisi, PMSC ve polis modeli yetersiz kalabilir. Bu durumda Pekin, çıkarlarını savunmak için Afrika'ya konvansiyonel askeri güçler konuşlandırmayı ya da daha güçlü, Wagner tarzı bir PMSC oluşturmayı düşünmek zorunda kalabilir. İkincisi, en azından fiili olarak müdahale etmeme politikasını terk etmesi ve önemli ekonomik çıkarlarının olduğu Afrika ülkelerinin iç işlerine açıkça müdahale etmesi için baskı hissedebilir.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaretini ve Kongo'nun doğudaki M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı komşusu Ruanda'ya Fransa'nın verdiği desteği protesto etmek için 1 Mart 2023 tarihinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Fransız Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapan göstericiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarını ve Rus bayraklarını taşıyor. REUTERS/Justin Makangara

Rusya'nın Afrika'daki askeri varlığı büyük ölçüde konvansiyonel değil ve kabul görmüyor, ancak etkileri Çin'inkinden daha önemli - en azından şimdilik. Rusya'nın uzun zamandır güçlü olduğu silah satışları bir yana, geleneksel askeri devletçilik araçlarını kullanımı Çin'inkine kıyasla geride kalıyor. Beş bin kadar Wagner Grubu kuvvetini en az yarım düzine Afrika ülkesine konuşlandırması (ve muhtemelen gerçekte bu sayının iki katı) Rusya'ya kıtada güçlü bir güvenlik varlığı sağlıyor. Wagner'in bilgi savaşını, maden çıkarma endüstrilerinde ekonomik imtiyazlar elde etmeyi ve Afrikalı askeri güçlerle ilişki kurmayı birleştiren yaklaşımı, Moskova'ya geleneksel göstergelerin gösterdiğinin çok ötesinde bir nüfuz kazandırdı. Rusya'nın coğrafi olarak odaklandığı bölge, terör tehdidinin zayıf ve genellikle yozlaşmış bir yönetimle birleştiği Sahel, Kremlin'in Wagner aracılığıyla kök salması için verimli bir toprak sağlıyor. Prigozhin'in ölümünden sonra Wagner'in geleceği belirsiz. Kremlin onu dağıtabilir, resmi ordunun içine çekebilir ya da olduğu gibi bırakıp başına kendisine sadık birini getirebilir. Her üç seçeneğin de sakıncaları var. Daha küçük PMSC'lere bölünmesi, Wagner'in Prigozhin yönetiminde sahip olduğu ölçek ekonomisini ve komuta birliğini azaltacak, bu da Rusya'nın Afrika operasyonlarının genel etkinliğini azaltacaktır. Kremin'in resmi ordunun kontrolü altına girmesi, faaliyet gösterdiği hemen her yerde savaş suçları da dahil olmak üzere eylemlerinin sorumluluğunu inkar etme kabiliyetini azaltacaktır. Yeni ve sadık bir liderin atanması kısa vadede en az sakıncaya sahiptir. Uzun vadede ise Putin'in uzun süredir dostu olan Prigozhin ile resmi güç yapıları arasında ortaya çıkan rekabetin yeniden ortaya çıkması muhtemeldir. Wagner sorusunun kolay bir cevabı yok, ancak grubun Afrika'daki vazgeçilmez rolü göz önüne alındığında Kremlin bir cevap bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır.

Diplomatik alanda olduğu gibi Güney Afrika'ya askeri destek konusunda da Çin ve Rusya arasında önemli bir etkileşim var. Her iki ülke de Pretoria ile askeri bağlarını güçlendirmeye çalışıyor ve her biri diğerinin rolü konusunda rahat görünüyor. Şubat 2023'te Çin, Rusya ve Güney Afrika donanmaları Güney Afrika açıklarında Mosi-2 deniz tatbikatını gerçekleştirdi. Bu tatbikat, 2019'un sonlarında düzenlenen ilk tatbikatı takip etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıldönümünün 2023 tatbikatı sırasında gerçekleşmesi, Çin ve Güney Afrika'nın katılımını Rusya için bir tür propaganda darbesi haline getirdi. Çin içinse tatbikat donanmasının genişleyen erişim alanını vurgulama imkânı verdi. Hem Pekin hem de Moskova'nın tatbikata katılmak için kendi çıkarlarına yönelik nedenleri vardı, ancak yine de Afrika'da iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önemli bir örneğini temsil ediyordu.

Güney Afrika'nın yanı sıra, Çin ve Rusya'nın kayda değer askeri veya güvenlik etkileşiminde bulunduğu beş ülke bulunmaktadır. Angola, OAC, Etiyopya, Mali ve Sudan hem Çin hem de Rusya'dan silah aldı ve Çin ve Rus PMSC'leri hepsinde aktifti.[61] Silah satışları mantıklı çünkü tüm bu ülkeler isyancı veya terörist tehditlerle mücadele ediyor veya yakın zamanda mücadele etti. PMSC konuşlandırmaları farklı bir hikaye anlatıyor: Angola (2000-2020 arası 48 milyar dolar) ve Etiyopya (13,7 milyar dolar) Çin'in Afrika'daki en büyük iki kredi alıcısıdır, dolayısıyla buralardaki Çinli PMSC'ler muhtemelen bu kredilerle finanse edilen projeleri korumaktadır. Mali, OAC ve Angola'da Rus Wagner Grubu dezenformasyon yayma, ekonomik imtiyazlar elde etme ve ülkenin güvenlik güçleriyle işbirliği yapma modelini uyguluyor. Genel olarak, Afrika'daki Çin-Rus askeri ilişkileri en iyi şekilde bölümlere ayrılmış olarak tanımlanabilir. Her iki taraf da diğerinin kıtadaki faaliyetlerinin ve çıkarlarının farkında ve genellikle bunlardan uzak duruyor. Askeri alanda, ilişkilerinin bölümlere ayrılmış doğasında coğrafi bir unsur var: Çin, Gine Körfezi ve Afrika Boynuzu'nun ekonomik açıdan önemli ancak istikrarsız bölgelerine odaklanırken, Rusya Sahel bölgesindeki istikrarsızlık içinde büyüyor ve buna katkıda bulunuyor.

Ekonomik Varlık ve Etkileşim

Çin'in Afrika'da Rusya'yı en çok gölgede bıraktığı alan, ekonomik devlet aracıdır. Çin'in ekonomik angajmanı Kuşak ve Yol Girişimi ve GDI'dan oluşan kurumsal bir çerçeveye sahipken Rusya'nınki daha geçici. Çin'in Afrika'daki kredileri, yardımları, ticareti ve doğrudan yatırımları Rusya'nınkileri gölgede bırakıyor. Bunun bir nedeni de ekonomilerinin büyüklüğü arasındaki büyük farktır: Rusya'nın 2022 yılı GSYH'si olan 1,8 trilyon dolar, 2022 yılı GSYH'si 18 trilyon dolar olan Çin'le kıyaslandığında Rusya'yı küçük bir ekonomik oyuncu haline getiriyor. Çin'in büyümesi yavaşlarken, Rusya'nınki 2021 ve 2022 arasında %2'nin üzerinde düştü ve Batı'nın yaptırımları nedeniyle düşmeye devam edecek gibi görünüyor.[62] Kıtadaki farklı ekonomik ağırlıklarının bir başka nedeni de Afrika'nın Çin için ekonomik açıdan Rusya'dan daha önemli olması. Hem Pekin hem de Moskova Afrika ile ilişkilerini bir amaca ulaşmak için bir araç olarak görse de Çin'in amacı büyük ölçüde jeoekonomik iken Rusya'nınki jeostratejiktir.

KYG ve GDI, Çin'in Afrika ile devletten devlete ekonomik ilişkilerinin kurumsal çerçevesini oluşturmaktadır. Her ikisi de paralel yollarda ilerlemekte olup KYG öncelikle fiziksel altyapının inşası yoluyla ekonomik büyümeyi sağlamaya, GDI ise kalkınmaya odaklanmaktadır. Bir analizde belirtildiği üzere, "KYG donanım ve ekonomik koridorlar sunarken, GDI yazılım, geçim kaynakları, bilgi transferi ve kapasite geliştirmeye odaklanmaktadır."[63] İlki daha köklü ve daha iyi bilinmektedir; 2013 yılında, ikincisinden dokuz yıl önce başlatılmıştır. Sahra altı Afrika'nın %94'ünü ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin %85'ini temsil eden toplam 46 Afrika ülkesi KYG'ye imza atmıştır.[64] Bu ülkeler aynı zamanda bir milyardan fazla insanı barındırmakta ve dünya kara kütlesinin yaklaşık %20'sini kapsamaktadır.[65] Büyük ölçüde KYG nedeniyle Afrika, Çin'in denizaşırı sözleşmeler için en büyük ikinci pazarı haline gelmiştir; Çinli firmalar Afrika'da 10.000 kilometreden fazla demiryolu ve 100.000 kilometreden fazla otoyol inşa etmiş veya iyileştirmiştir.[66]

Kuşak ve Yol Girişimi'nin Çin'e sağladığı faydalar sadece ekonomik değildir. Çinli firmalara ve işçilere istihdam sağlayan ve Çin mallarının dış pazarlara ulaştırılmasını mümkün kılan altyapıyı inşa eden KYG, Pekin'e diplomatik faydalar da sağlıyor. Örneğin, kısmen Çin'in ekonomik yardımı nedeniyle Etiyopya, Çin'in Tayvan'ın ayrılmasını önleme yasasını destekledi ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin bir üyesi olarak Çin'i eleştiren kararların reddedilmesine yardımcı oldu.[67] Çin, KYG projelerini daha zorlayıcı bir şekilde de kullanıyor. Kenya 2018'de yerel balıkçılık endüstrisini korumak için Çin'den balık ithalatını yasakladığında, Çin ülkedeki büyük bir KYG demiryolu projesinin finansmanını durdurmakla tehdit etti ve Kenya hükümetinin kararını hızla geri almasına neden oldu.[68]

Kredilerinin Çin'e Afrika hükümetleri üzerinde sağladığı güce rağmen, KYG hem anekdot hem de istatistiksel kanıtların gösterdiği gibi popülerliğini korumaktadır. Kenyalı bir düşünce kuruluşu tarafından 2022 yılında yapılan bir anket, katılımcıların öncelikli ihtiyaçları olarak gördükleri faydalı altyapı inşa etme, bunu hızlı bir şekilde yapma ve Afrika ülkelerinin iç işlerine karışmama gibi konularda Çin'in AB'den daha iyi durumda olduğunu göstermiştir.[69] Bir başka Kenyalı düşünce kuruluşu, KYG'nin ülkedeki "kalkınma alanını" genişlettiğini, hükümetin 2023 Vizyon Planına ulaşmasına yardımcı olduğunu ve yenilikçi yatırım ve işbirliği modelleriyle Kenya'nın borç artışını yavaşlattığını iddia eden bir rapor yayınladı.[70] Kenyalı akademisyenler Çin-Afrika ilişkisini simbiyotik olarak tanımlıyor. Çin üretim için hammaddeye ihtiyaç duyarken, Afrika hammaddeye sahip ancak bunları pazara ulaştıracak altyapıdan yoksun, bu nedenle "Çin doğal kaynakları çıkarıyor ve altyapı gelişimi için çok ve acilen ihtiyaç duyulan mali desteği sağlıyor."[71] Etiyopyalı bir akademisyen, Çin'in KYG projelerinin "ülkenin en uzak bölgeleri de dahil olmak üzere gözlemlenebilir şeyler" olduğunu ve birçok Etiyopyalının Çin'i "en acil sorunları için bir sorun çözücü" olarak gördüğünü belirtti."[72] Bir başkası ise kapasite geliştirmeye çok yatırım yapan Batı'nın aksine Çin'in "fiziksel projelere" yatırım yaptığını ve bunları hızlı bir şekilde bitirdiğini, her ikisinin de insanların hoşuna gittiğini belirtmiştir.[73] KYG'nin Afrika hükümetleri arasındaki popülaritesinin daha az olumlu olan bir başka nedeni de Çin'in, alıcıların Batılı kredi verenlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının talep ettiği çalışma ve çevre standartlarını kabul etmekten kaçınmasına olanak tanıyan "koşulsuz" yaklaşımıdır. [74] 

Çin, KYG aracılığıyla Afrika'ya en fazla iki taraflı kredi veren ülke haline gelmiştir.[75] 2000-2020 yılları arasında Çin, Afrika ülkelerine 160 milyar doların biraz altında kredi vermiştir: Angola (42,6 milyar $), Etiyopya (13,7 milyar $), Zambiya (9,8 milyar $) ve Kenya (9,2 milyar $) en çok kredi alan ülkeler olmuştur.[76] KYG kredilerinin odaklandığı alanlar demiryolları, yollar, limanlar, petrol ve gaz sahaları ve enerji santralleri olmuştur. Çin'in yirmi yıldır verdiği kredilerin ardından, Afrika ülkelerinin borçlarını ödeme kabiliyetleri konusunda endişeler artmaktadır. Kasım 2022 itibariyle, IMF ve Dünya Bankası 22 Afrika ülkesini ya borç sıkıntısı içinde ya da yüksek risk altında olarak listeledi.[77] Çin kredilerinin en büyük alıcılarından biri olan Zambiya en kötü durumda olan ülke. 2020 yılında, 5,8 milyar doları Çin'e ait olan 17,3 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemedi. Uluslararası finans kuruluşlarının aksine Çinli borç verenler, Çin'in sadece yirmi yıldır önemli bir uluslararası borç veren olması nedeniyle borçluların temerrüde düşmesiyle başa çıkma konusunda çok az deneyime sahip. Çin Halk Bankası Zambiya'nın kredilerini yeniden yapılandırma konusunda istekli olduğunu gösterirken, Maliye Bakanlığı çekincelerini dile getirdi. Maliye Bakanlığı'nın endişesi, Çin tarafının Zambiya'da büyük kayıplara uğraması halinde, bunun diğer ülkelere Çin'e karşı temerrüde düşmenin bir seçenek olduğu sinyalini vererek "pahalı bir emsal teşkil edeceği" yönünde.[78] Çinli analistler ayrıca önemli bir diplomatik ortak ve Çin'in ilk denizaşırı askeri üssünün bulunduğu Cibuti ile ilgili endişelerini de dile getirdiler. Ülkenin küçük GSYH'si, düşük mali geliri, sınırlı döviz rezervleri ve yüksek borç/GSYH oranı, kabul ettiği 1,5 milyar dolarlık Çin kredisini geri ödeme kabiliyetinin sorgulanmasına yol açıyor[79].


Çin, Afrika ülkeleri arasında artan borç sıkıntısına kıtaya verdiği borçları azaltarak yanıt verdi. 2019 ile 2020 arasında Çin'in Afrika'ya yönelik kredi taahhütleri %30 düştü.[80] Aralık 2021'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda (FOCAC) Çin, 2022 için Afrika'ya 40 milyar dolar kredi sözü verdi; bu, önceki iki yılın her birine göre %33'lük bir düşüş.[81] Afrika'nın borç sıkıntısı arttıkça BRI, özellikle Batılı hükümetlerden ciddi eleştirilere maruz kaldı. Bu "borç tuzağı diplomasisi" anlatısında, Pekin'in şeffaf olmayan borç verme uygulamaları, yağmacı kredi koşulları ve borçlularının nakit akışı sorunlarına verdiği acımasız tepki, onu iş yapılması tehlikeli bir alacaklı haline getiriyor. Daha da kötüsü, borçlular ödemelerini yapamadıkları zaman Çin'in devreye girip kurduğu altyapıya el koyacağı söyleniyor. Bu anlatının gücüne ve birçok Batı ülkesinde yaygın kabul görmesine rağmen gerçek daha karmaşıktır.

Dr. Patrick Maluki ve Dr. Nyongesa Lemmy, Çin'in borç verme uygulamalarına ilişkin 2019 tarihli bir incelemelerinde, borç tuzağı diplomasisini, bir ülkenin diğerine, borçlu temerrüde düştüğünde ekonomik veya siyasi imtiyazlar elde etme beklentisiyle aşırı borç vermesi olarak tanımlamaktadır. Sri Lanka'daki Hambantota Limanı bunun erken bir örneğidir: Sri Lanka hükümeti 2017 yılında borcunu ödeyemeyince limanı 99 yıllık bir kira karşılığında Çin'e devretmiştir.[82] Afrika'da pek çok kişi Uganda için de benzer bir akıbet bekliyordu. 2021'in sonlarında medyada çıkan haberlerde Uganda'nın Entebbe'deki tek uluslararası havalimanını genişletmek için aldığı kredide temerrüde düşmek üzere olduğu uyarısında bulunulmuş, hatta bazıları Çin'in havalimanının kontrolünü çoktan ele geçirdiğini iddia etmişti. Gerçekte ise kredi ödemeleri sadece Nisan 2022'de başladı ve COVID Uganda'nın turizme bağımlı ekonomisine ağır bir darbe vurmuş olsa da şu anda temerrüde düşme riski bulunmuyor. Kredi koşulları -%2 faizle 20 yıllık ödeme planı- kalkınma finansmanı dünyasında "imtiyazlı" olarak sınıflandırılacak kadar cömert. Ancak kredi anlaşmasının daha az cömert kısımları da var. İlk olarak, Uganda'nın Sivil Havacılık Kurumu'ndan elde ettiği tüm geliri Çin'in EXIM Bankası'ndaki bir hesaba yatırmasını ve bu hesaptaki fonların diğer borçlar veya ihtiyaçlardan önce kredi geri ödemesine gitmesini gerektiriyor. Daha sonra, anlaşmazlık veya temerrüt durumunda, kredi anlaşması tahkim duruşmalarının Pekin'de yapılmasını gerektiriyor ve tahkim kararı nihai ve bağlayıcı, temyiz mümkün değil. İmtiyazlı şartlar ancak sert yaptırım önlemleri içeren bu gibi anlaşmalar, Afrika'daki Çin hükümeti kredilerinin tipik bir örneğidir[83].

2019 yılında, yaklaşık 13,7 milyar dolarlık krediyle Çin'e en çok borç veren Afrika ülkelerinden biri olan Etiyopya, borcunun yeniden yapılandırılması için Pekin'e başvurdu. Buna karşılık Çin ödeme süresini on yıldan otuz yıla uzattı. Çin, 2023 yılında Etiyopya'nın borcunun kısmi olarak iptal edileceğini duyurmuş ancak ayrıntı vermemiştir.[84] Pek çok analist Çin'in borçların yeniden yapılandırılmasını varlıklara el koymaya tercih ettiğine inanmakta ve Etiyopya'nın elde ettiğine benzer anlaşmalar için daha fazla Afrika ülkesinin sırada olabileceğine inanmaktadır. Pekin'in ödeme sürelerini uzatacağına ve diğer kredilerdeki faiz oranlarını ayarlayacağına, borçluları borçlarını ödeyecek araçları bulana kadar esasen "tenekeyi yoldan aşağı tekmeleyeceğine" inanıyorlar. [85] Bunun için iyi bir sebep var.  İlk olarak, Etiyopya'nın diplomatik desteği ve Kenya'nın balık ithalatı yasağını geri çevirmesi örneklerinin gösterdiği gibi, Pekin'in borçlularının politika seçimleri üzerindeki etkisini koruyor. Daha sonra, Çin'in itibarını ve Kuşak ve Yol Girişimi'nin Afrika kamuoyundaki imajını koruyor ki bunların her ikisi de olumlu. Maluki ve Lemmy, Çin'in Afrika'daki kredilerine ilişkin incelemelerinin sonucunda, Çin'in IMF ve Dünya Bankası'nın 1980'lerden 2000'lerin ortalarına kadar kullandığı yaklaşımın aynısını kullandığı ve borç tuzağı söyleminin büyük ölçüde "Çin'in dünya çapında artan etkisine karşı koymak için rakiplerin yarattığı bir söylem" olduğu sonucuna varıyor. [86]

Çin, Afrika'ya en çok yardım yapan ülkelerden biridir ancak yaptığı yardımlar Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşların yaptığı yardımlardan farklıdır. Çin'in dış yardım harcamaları 2003-2015 yılları arasında istikrarlı bir şekilde artmış ve 2016 yılında keskin bir düşüş yaşamıştır. 2021 yılı itibariyle Çin'in dış yardımları 3,18 milyar dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. 2013 ve 2018 yılları arasında Çin yardımlarının neredeyse %45'i Afrika'ya gitmiştir.[87] Çin, genel olarak en büyük yardım sağlayıcısıdır ancak genellikle Denizaşırı Kalkınma Yardımı (ODA) olarak adlandırılan geleneksel yardımlarda ABD, İngiltere, Japonya, Almanya ve Fransa'yı takip etmektedir. RKY, hibelerden ve yüksek imtiyazlı kredilerden (en az %25 hibe unsurlu) oluşmakta olup, amacı refahı ve ekonomik kalkınmayı iyileştirmektir. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 2000-2017 yılları arasında ABD yardımlarının %73'ü RKY'den oluşurken, Çin yardımlarının sadece %12'si RKY'den oluşmuştur. Bunun yerine, Pekin'in yardımlarının yaklaşık %81'i Diğer Resmi Akışlar (OOF) olarak adlandırılan yardımlardan oluşmuştur. Bunlar yarı imtiyazlı (hibe unsuru %25'ten az olan) ve imtiyazlı olmayan (yani piyasa faizli) krediler ile kalkınma amacı taşıması gerekmeyen ihracat kredileridir.

Çin'in Afrika ile ticareti -dünyanın geri kalanıyla olduğu gibi- son birkaç on yılda katlanarak artmıştır. Toplam ticaret hacmi (ihracat ve ithalat) 1992'de sadece 1,75 milyar dolardı; 2021'de 251 milyar dolara ulaştı. Güney Afrika, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Çin'e en çok ihracat yapan ülkeler; Nijerya, Güney Afrika ve Mısır ise Çin mallarının en büyük ithalatçılarıydı.[88] Çin, 2009 yılında ABD'yi geçerek Afrika'nın en büyük ikili ticaret ortağı haline geldi ve 2021 yılına gelindiğinde Çin'in Afrika ile ticareti ABD'nin dört katına ulaştı.[89] Çin'in Afrika ile ticareti Rusya'nın on beş katıdır.[90] Yine de Afrika ile ticaret Çin'in toplam ticaretinin yalnızca %6,35'ini temsil etmektedir ve bu da kıtayı genel Çin ekonomisinde oldukça küçük bir oyuncu haline getirmektedir.

Çin'in Afrika'daki doğrudan yabancı yatırımı (DYY) 2003'ten bu yana istikrarlı bir şekilde artarak 75 milyon dolardan 2021'de yaklaşık 5 milyar dolara yükseldi.[92] Çin, 2013'te ABD'yi geçerek Afrika'daki en büyük DYY kaynağı oldu ve 2018 itibariyle Afrika'daki tüm yatırımların %16'sı Çin'den geldi.[93] Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Gine, Güney Afrika ve Kenya, Çin DYY'si için önde gelen destinasyonlardı.[94]


Afrika'daki ekonomik varlığın tüm alanlarında -krediler, yardımlar, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar- Rusya, Çin ile kıyaslandığında neredeyse hiç yer almıyor. Bunun nedenlerinden biri iki ülkenin yakın ekonomik geçmişidir. Çin'in Afrika ile ekonomik ilişkileri, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki on yılda, Rusya'nın ekonomisinin geri kalanıyla birlikte çöktüğü dönemde hızlandı. Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Ekonomi Politikası Komitesi'nin bir Rus üyesi, durumu şaşırtıcı derecede samimi bir şekilde açıklarken şöyle demiştir: "Bu kolay değil, çünkü bölgeyi terk ettikten 30 yıl sonra rekabetçi bir ortama girmemiz gerekiyor... ve bugün Rus iş dünyası için açılan koşullar Fransa, Avrupa Birliği, Hindistan ya da Çin'den gelen işadamları için olanlarla aynı değil."[95] Rusya'nın Çin'in Afrika'daki ekonomik etkisiyle rekabet edememesinin bir başka nedeni de ekonomilerinin büyüklüğüdür: Rusya'nın 1,8 trilyon dolarlık GSYH'si Çin'in 18 trilyon dolarlık GSYH'sinin yanında devede kulak kalır. Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlamış olsa da, Rusya'nın 2023 yılına kadar %5,5 oranında küçüleceği ve 2030 yılına kadar savaş öncesi değerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, 2010-2020 yılları arasında Rusya'nın kişi başına düşen GSYH'sindeki %5,1'lik düşüşü takip etmektedir[96].

Rusya'nın Afrika'ya verdiği krediler ve kalkınma yardımları, Moskova'nın buradaki ekonomik angajmanının önemli bileşenleri değildir. Çin'in yardımları için kurumsal bir çerçeve sağlayan ve geniş tabanlı kalkınmaya yönelik olan KYG ve GDI'nın aksine, Rusya'nın Afrika'ya yardımları daha geçici ve açıkça araçsal olma eğilimindedir. Afrika'ya çok az yeni yardım sağlarken, Rusya bir ortak olarak imajını güçlendirmek amacıyla önceki bazı kredileri iptal etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, 2023'teki ikinci Rusya-Afrika Zirvesi'nde, Rusya'nın Afrika devletlerinin 23 milyar dolar değerindeki borçlarını sildiğini açıkladı. Putin ayrıca Afrika ülkelerinin borçlarının %90'ının ödendiğini, [97] artık "doğrudan" borç kalmadığını ancak bazı mali yükümlülüklerin kaldığını iddia etti. 2019'daki ilk Rusya-Afrika Zirvesi'nde Putin Afrika'nın 19 milyar dolarlık borcunun silindiğini açıkladığından beri, bu borç ertelemesinde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir artış gibi görünüyor. Putin 2023 zirvesinde altı Afrika ülkesine bedava tahıl sözü verdi.[98] Bu Moskova'nın cömertliğinin bir göstergesi olmaktan ziyade güvenilir bir tedarikçi olarak itibarına verilen zararı onarma girişimidir. Zirveden kısa bir süre önce Putin, Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine izin veren anlaşmaya katılımını sona erdireceğini açıkladı ve ithalata bağımlı Afrika ülkelerine tahıl tedarikini büyük ölçüde azalttı.

Belirtildiği üzere, Rusya'nın Afrika ile ticaret hacmi Çin'in sadece beşte biri kadar olup 2021 yılında 18 milyar doların altındadır.[99] Rusya'nın Afrika ile olan mütevazı ticareti ihracat/ithalat ve coğrafi odaklanma açısından dengesizdir. Rusya'nın Afrika'ya ihracatı ağırlıklı olarak tahıl, silah, maden ve nükleer enerjiden oluşuyor ve Rusya'nın Afrika'dan yaptığı ithalatın yedi katı düzeyinde ve büyük ölçüde taze ürünlerden oluşuyor. Rusya'nın Afrika ile ticaretinin yaklaşık %70'i sadece dört ülkede yoğunlaşmaktadır: Mısır, Cezayir, Fas ve Güney Afrika.[100] Rusya ve Afrika arasındaki ticaretin düşük seviyesine rağmen, ticari bağımlılık Rusya'nın Afrikalı ortakları için bir sorundur. Afrika, tahıl tedarikinin %30'u için Rusya'ya bağımlıdır. Bunun neredeyse tamamı (%95) buğdaydır ve %80'i Kuzey Afrika'ya (Cezayir, Mısır, Libya, Fas ve Tunus) gitmektedir; diğer büyük ithalatçılar arasında Nijerya, Etiyopya, Sudan ve Güney Afrika bulunmaktadır. Rusya'nın tahıl ihracatı anlaşmasından çıkmasının bu ülkelerin gıda tedarikinde yol açacağı aksama, bu ülkeleri tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye sevk edebilir[101].

Rusya'nın Afrika'daki toplam DYY'si küçük olup, buraya yatırılan tüm paranın %1'inden azını oluşturmakta ve birkaç yüksek profilli projeye odaklanmaktadır.[102] Bunların en büyüğü, kısmen 25 milyar dolarlık bir Rus kredisiyle finanse edilen ve 2026 yılında tamamlanması planlanan Mısır'daki El Dabaa nükleer enerji santralidir. Devlete ait Rus nükleer şirketi Rosatom, Etiyopya, Nijerya, Ruanda ve Zambiya dahil olmak üzere 17 diğer Afrika ülkesiyle nükleer işbirliği anlaşmaları imzaladı. Analistler, nükleer enerji santrallerinin yüksek maliyetlerinin çoğu Afrika hükümeti için bu santralleri yaşayamaz hale getirdiğini, ancak "iyi konumdaki Kremlin ve Afrikalı hükümet yetkilileri için siyasi teşvikler yaratarak yolsuzluk için geniş fırsatlar" yarattığını belirtmektedir. [103]


Etiyopya ve Cibuti'den geçen ve Afrika'nın en uzun elektrikli demiryolu olan Addis Ababa-Cibuti demiryolu dört yıllık bir inşaat sürecinin ardından 5 Ekim 2016 tarihinde resmen açıldı. Afrika'nın ilk sınır ötesi elektrikli demiryolu Çinli işletmeler tarafından inşa edildi ve demiryolunun açılışı iki ülkenin kalkınmasında önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. REUTERS

Rus şirketleri Afrika'nın petrol ve gaz endüstrisinde önemli oyunculardır. Cezayir'in petrol ve gaz endüstrilerinde önemli yatırımcılardır ve Libya, Nijerya, Gana, Fildişi Sahili ve Mısır'da daha küçük ama yine de önemli yatırımları vardır. Rusya genişletilmiş petrol ve gaz yatırımlarına olan ilgisini abartmış olsa da, bunların çoğu gerçekleşmedi ve bazı Afrikalı analistlerin "Rusya'nın gerçek amacının Afrika petrol ve gazının küresel pazara ulaşmasını engellemek ve Rusya'nın pazar payını azaltmak olduğunu" iddia etmesine yol açtı."[104] Afrikalı analistler ayrıca Güney Afrika'daki Rosatom, Botswana'daki Norilsk Nickel, Nijerya'daki Ajaokuta Çelik Fabrikası, Uganda ve Zimbabve'deki madencilik projeleri ve Kamerun, Nijerya ve Sierra Leone'deki Lukoil gibi diğer alanlardaki başarısız projelere de dikkat çekiyor. Bu başarısızlıklar Rusya ile ikili işbirliğine yönelik teşvikleri baltalamış ve Rusya'nın Afrika'ya altyapı sağlanmasında "görünmez" olmasına yol açmıştır[105].

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki ekonomik varlıkları, ölçekleri ve hedefleri bakımından farklılık göstermektedir. Çin'in varlığı ve faaliyetleri, yaklaşımına bir strateji kazandıran KYG ve GDI'dan oluşan kurumsal bir çerçeveden faydalanmaktadır. Pekin'in hedefleri büyük ölçüde jeoekonomiktir ve ihracat odaklı ekonomisine fayda sağlayan ticaret bağlantılarının geliştirilmesi etrafında dönmektedir. Çin, Afrika'daki en büyük iki taraflı borç veren, yardım yapan, ticaret ortağı ve yabancı yatırımcıdır. Pekin'in aleyhtarları onu Afrika ülkelerine yağmacı krediler vererek ve kredi şartlarını yerine getiremediklerinde varlıklarına el koyarak "borç tuzağı diplomasisi" yürütmekle suçluyor. Çin kredileri genellikle imtiyazlı koşullara sahip olmakla birlikte sert yaptırım önlemleri de içeriyor. Bu önlemler varlıklara el konulmasını içermemektedir. Bunun yerine Çin, borç sıkıntısına bireysel kredilerin koşullarını yeniden müzakere ederek ve Afrika'ya verdiği genel kredileri azaltarak yanıt verdi.

Çin ile kıyaslandığında Rusya Afrika'da ihmal edilebilir bir ekonomik güçtür ve yaklaşımı daha geçici ve açıkça araçsaldır. Soğuk Savaş'tan bu yana Afrika'ya borç veren önemli bir ülke olmamasına rağmen Moskova, kıtadaki itibarını ve ekonomik konumunu güçlendirmek için Afrika'nın milyarlarca dolarlık borcunu affetmiştir. Rusya'nın Afrika ile ticareti nispeten yetersiz ve dengesizdir, birkaç emtia ve birkaç ülkeye odaklanmıştır ve Rusya ithal ettiğinden çok daha fazlasını ihraç etmektedir. Rusya'nın Afrika'daki doğrudan yabancı yatırımı çok küçük ve birkaç büyük projenin hakimiyetinde. Hem Pekin hem de Moskova Afrika'daki ekonomik faaliyetleri aracılığıyla yolsuzluğa olanak sağlamaktadır-Çin "koşulsuz" yaklaşımıyla, Rusya ise yolsuzluk için yerleşik fırsatlar sunan yatırımlarıyla.

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki ekonomik faaliyetlerinin coğrafi odağı açısından Güney Afrika tek önemli yakınsama noktasıdır. Afrika'da KYG'yi imzalayan ilk ülke olan Güney Afrika, Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır ve Çin'in doğrudan yabancı yatırımları için önemli bir destinasyondur. Rusya'nın beşinci en büyük Afrika ticaret ortağıdır. Güney Afrika dışında, Çin ve Rusya arasında Afrika'da çok az ekonomik örtüşme var. Pekin Sahraaltı Afrika'ya, özellikle Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya ve Zambiya'ya odaklanırken, Moskova Kuzey Afrika'ya, özellikle de Mısır'a odaklanmaktadır.

Sonuç

Çin ve Rusya'nın Afrika'daki faaliyetleri ve etkileşimleri incelendiğinde, aralarındaki ilişkinin niteliğine dair basit bir cevap bulunamamaktadır. Bununla birlikte, faaliyetlerine ilişkin bir araştırma, iki çok eşitsiz gücün resmini ortaya koymaktadır. Diplomatik ve ekonomik açıdan Çin, Afrika'da Rusya'yı gölgede bırakıyor. Askeri açıdan Rusya, konvansiyonel olmayan ve kabul görmese de hala önemli bir varlığa sahip.

Diplomatik açıdan Çin ve Rusya, Afrika'da sömürgeci bir geçmişleri olmamasından ve Afrika özgürlük hareketlerine verdikleri destekten yararlanarak BM'deki en büyük coğrafi oy bloğunu oluşturan 54 Afrika ülkesinin BM oylamalarında kendi pozisyonlarına destek vermesini sağlıyor. Her ikisi de Güney Afrika'yı Afrika'da ve BM'de kendi çıkarlarını temsil eden bir lider olarak görüyor. Pekin ve Moskova, Küresel Güney'in gücünü birleşik liderlikleri altında toplamak için BRICS'in genişlemesi için bastırdı ve bunu başardı. Daha büyük bir BRICS bu konudaki itibarını arttıracak olsa da, daha büyük ve daha çeşitli bir üye grubu örgütün çevikliğini ve yanıt verebilirliğini azaltacaktır. Çin ve Rusya, Afrika'daki diplomatik angajmanlarının amaçları ve bu amaçlara ulaşma yolları bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. Batı etkisini zayıflatma hedefini paylaşsalar da, Rusya için bu hedef diğerlerinin önüne geçmektedir. Wagner Grubu'nun faaliyetlerinin de gösterdiği gibi Moskova, eğer bu süreçte Batı'nın Afrika'daki etkisi de azalacaksa, Afrika'daki güvenliği bozmaya ve zayıflatmaya isteklidir. Çin'in diplomatik angajmanı geniş tabanlı, kurumsallaşmış ve Rusya'nın angajmanında bulunmayan olumlu hedeflere sahip. Çin kendi yönetişim modelini teşvik etmeye çalışırken, Rusya Batılı ülkelerin modelini zayıflatmaya çalışmaktadır.

Askeri açıdan Rusya'nın Afrika'daki varlığı Çin'inkinden daha büyüktür, ancak konvansiyonel değildir ve büyük ölçüde tanınmamaktadır. Rusya'nın güvenlik sektöründeki angajmanı da daha doğrudan ve "kinetik". Wagner Grubu dost hükümetlerin liderlerini koruyor, askeri güçlerini eğitiyor ve onlar adına savaşıyor. Birçok Afrika ülkesindeki askeri tesisleri kullanmasına izin veren anlaşmaları olmasına rağmen, Moskova henüz kıtada kalıcı bir üs kurmadı. Çin'in varlığı, Çin yatırımlarını koruyan PMSC'ler, Cibuti'deki (ve muhtemelen gelecekte Ekvator Ginesi'ndeki) konvansiyonel Çin askeri güçleri ve BM barışı koruma operasyonlarında önemli bir varlık şeklindedir. Bu sonuncusu Çin ve Rusya'nın çıkarlarının farklılaşabileceği bir alan. Çin, barış gücü askerlerinin yaklaşık %80'ini konuşlandırdığı Afrika'daki BM operasyonlarına önemli bir katkıda bulunuyor. Rusya ise Wagner Grubu aracılığıyla, Mali örneğinde açıkça görüldüğü üzere, BM barış güçlerinin operasyonlarını baltalamakla meşgul. Çin ve Rusya arasındaki doğrudan askeri etkileşim açısından Angola, OAC, Etiyopya, Mali ve Sudan izlenmeye değer. Tüm bu ülkeler hem Çin'den hem de Rusya'dan silah ithal etmekte ve sınırları içerisinde her ikisinden de PMSC varlığı bulunmaktadır. Rekabet ortaya çıkarsa, muhtemelen bu ülkelerin içinde veya üzerinde olacaktır.

Ekonomik açıdan Afrika'da Çin ve Rusya arasında bir kıyaslama yapılamaz. Diplomatik ve askeri varlığı gibi, Çin'in Afrika'daki ekonomik varlığı da geniş tabanlı olup Kuşak ve Yol Girişimi ve GDI aracılığıyla kurumsallaşmıştır. Çin'in ekonomik faaliyetlerine karşı başka yerlerde, özellikle de Orta Asya'da var olan şüphecilik, Kuşak ve Yol Girişimi'nin hala olumlu görüldüğü Afrika'da yok. Çin'in rakiplerinin birçoğu tarafından ortaya atılan borç tuzağı söylemi Afrika'da çok az karşılık buluyor ve bunun da iyi bir nedeni var. Çin'in buradaki kredi koşulları genellikle imtiyazlı olarak nitelendirilecek kadar cömerttir ve Çin, Afrika'da ortaya çıkan borç sıkıntısına faiz oranlarını düşürerek veya ödeme sürelerini uzatarak yanıt vermiştir. Çin'in verdiği kredilerin belirsizliği ve Afrika'da adil çalışma ve sorumlu çevre standartlarına gevşek bağlılığı, çok az şey ortaya çıkmasına rağmen eleştiriye açık bir alan bırakmaktadır. Çin ile kıyaslandığında Rusya'nın ekonomik varlığı Afrika'da neredeyse hiç görülmüyor. Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret küçük ve dengesizdir; Rusya'dan yapılan ithalat, Rusya'ya yapılan ihracattan yedi kat daha fazladır. Ayrıca coğrafi olarak yoğunlaşmış ve dar ekonomik sektörlere odaklanmıştır: Mısır, Cezayir, Fas ve Güney Afrika Afrika-Rusya ticaretinin büyük bölümünü oluşturuyor ve alışveriş büyük ölçüde petrol, gaz ve nükleer sektörlerde gerçekleşiyor. İlginçtir ki Rusya sadece Çin'in Afrika'da ekonomik bir rakip olduğunu değil, aynı zamanda 1990'larda Afrika'dan ekonomik olarak çekilmesi nedeniyle rekabet edebilecek donanıma sahip olmadığını da kabul etmektedir.

Birbirleriyle ne antlaşmalı müttefik ne de savaş halinde olan çoğu ülke gibi Çin-Rusya'nın Afrika'daki etkileşimi de işbirlikçi, tamamlayıcı, bölümlere ayrılmış ve rekabetçi davranışların bir karışımıdır. Afrika'daki başlıca işbirliği alanları Batı etkisini en aza indirmek ve zayıflatmaktır. Bunu çeşitli şekillerde yapıyorlar. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak statülerini Afrika ülkelerinin oy gücünü harekete geçirmek için kullanıyorlar. Ayrıca, hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik etmek için tasarlanmış gerekliliklerle birlikte gelen Batılı ülkelerden gelenlere alternatif olarak "koşulsuz" yardım ve yatırım teklif ediyorlar. Diplomatik, askeri ve daha az ölçüde ekonomik olarak Pekin ve Moskova, Güney Afrika'yı Afrika ülkeleri arasında bir lider ve çıkarlarının bir temsilcisi olarak yetiştirmek için de işbirliği yapıyor. Bu, Güney Afrika'nın etkinliğini inkar etmek anlamına gelmiyor -Güney Afrika'nın kendi çıkarları var ve bunları takip ediyor, bazen de bunu yapmak için Çin ve Rusya'nın desteğini kullanıyor. İlginç bir şekilde, bazı Güney Afrikalı analistler ikisi arasında çok az açık işbirliği görüyor ve bir tanesi şöyle diyor: "Birbirlerini sevmiyorlar, birbirlerine karşı koymak için buradalar."[106] Ortaklıkları dostluktan yoksun olsa da stratejiktir: her biri Afrika'daki Batı etkisini aşındırma hedefi için diğerinin önemini anlamakta ve bu da işbirliğini mümkün kılmaktadır. Bir başka Güney Afrikalı analistin belirttiği gibi, ortak çıkarları işbirliklerine dayanıklılık kazandırıyor çünkü "önümüzdeki yirmi yıl içinde birbirlerini sırtlarından bıçaklamayacaklar."[107]

Afrika'da Çin-Rus ilişkilerinin tamamlayıcılığı çok azdır. Bunun yerine, en iyi şekilde bölümlere ayrılmış olarak tanımlanabilirler: faaliyetlerini bağımsız ancak karşılıklı olarak destekleyici olacak şekilde koordine etmek yerine, ikisi de genellikle hem işlevsel hem de coğrafi olarak birbirlerinin yolundan uzak dururlar. İşlevsel olarak Çin, devlet yönetiminin diplomatik ve ekonomik araçlarına odaklanırken Rusya, özellikle Wagner Grubu ve diğer PMSC'ler şeklinde askeri varlığa odaklanmaktadır. Çin'in Afrika'daki ekonomik çıkarları genişledikçe, bunları korumak için güvenlik varlığı da muhtemelen artacaktır. Rusya'nın buna nasıl tepki vereceği ilişkilerin genel durumu açısından önemli bir gösterge olacaktır. Coğrafi olarak, Güney Afrika dışında, Çin ve Rusya kıtanın farklı bölgelerine odaklanıyor. Çin için Afrika Boynuzu ve Gine Körfezi, ticaret yolları ve ikinci durumda petrol ihracatı kaynağı olarak önemlerini yansıtan odak noktaları olmuştur. Kuzey Afrika ve Sahel, ilki Mısır ve Cezayir gibi ülkelerle uzun süredir devam eden ekonomik ilişkiler nedeniyle, ikincisi ise Wagner Grubu ve diğer Rus PMSC'leri için bir oyun alanı olarak çekiciliği nedeniyle Moskova'nın Afrika'ya olan ilgisinde aslan payını aldı. Beş ülke -Angola, OAC, Etiyopya, Mali ve Sudan- hem Rusya hem de Çin'den silah ithal ediyor ve her ikisinden de PMSC varlığı var. Burada bile iki ülkenin faaliyetlerini koordine ettiğine dair çok az kanıt var.

Çin ve Rusya Afrika'da açıkça rekabet etmese de, bazı hedefleri ileride sorunlara neden olabilecek şekilde uyumsuzdur. Her iki ülke de tüm ülkeler gibi Afrika'daki politikalarında kendi çıkarlarını ön planda tutsa da Çin'in çıkarları arasında Rusya'nınkinde eksik olan kazan-kazan işbirliği unsuru var. Moskova Afrika'yı çok daha araçsal görüyor ve istikrar pahasına da olsa Batı etkisini zayıflatmaya daha fazla odaklanmış durumda. Çin'in yaklaşımı ise daha geniş tabanlı olup altyapı yatırımları, Afrika hükümetleri için kapasite geliştirme ve bölgesel güvenlik angajmanlarını bir araya getirmektedir. Amaç Çin'in yönetişim modelini Afrika ve ötesine yaymak ve Çin malları için pazarlar oluşturmak. Çin'in bunu başarabilmesi için istikrara ihtiyacı var ve bu da Rusya'nın kaos unsuru olarak rolünü yararsız kılıyor. Pekin'in ne kadar kargaşaya tahammül edeceği belli değil ancak bu sorunun cevabı iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu hakkında çok şey ortaya koyacak.

Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazara aittir ve Amerikan dış politikası ve ulusal güvenlik öncelikleri hakkında iyi savunulmuş, politika odaklı makaleler yayınlamayı amaçlayan, partizan olmayan bir kuruluş olan Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Robert E. Hamilton, 9 Kasım 2023, Foreign Policy Research Institute (FPRI)

(Albay (Emekli) Robert E. Hamilton, Foreign Policy Research Institute (FPRI-Dış Politika Araştırma Enstitüsü) Avrasya Programı'nda Araştırma Başkanı ve ABD Kara Harp Okulu'nda Avrasya Çalışmaları Doçenti olarak görev yapmaktadır.)


Seçkin Deniz, 04.01.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Dipnotlar:

[1] Bilgi de genellikle bir güç aracı olarak kabul edilir, ancak diplomatik, askeri ve ekonomik araçlara göre doğrudan ölçülmesi daha zordur, bu nedenle burada ele almıyorum.

[2] Dr. Paul Tembe, Güney Afrika Üniversitesi'nde Doçent, yazar ile mülakat, 24 Ağustos 2022.

[3] Charles A. Ray, "Güney Afrika'nın Çin ve Rusya ile Deniz Tatbikatları: Endişe Sebebi mi?" Dış Politika Araştırma Enstitüsü, 13 Nisan 2023, https://www.fpri.org/article/2023/04/south-africas-naval-exercises-with-china-and-russia-cause-for-concern/

[4] Sandile Ndlovu, Güney Afrika Havacılık ve Denizcilik Savunma Konseyi (SAAMDEC) İcra Kurulu Başkanı, yazarla mülakat, 22 Ağustos 2022.

[5] A.g.e

[6] Dr. Philani Mthembu, Küresel Diyalog Enstitüsü İcra Direktörü, yazarla mülakat, 24 Ağustos 2022.

[7] Ndlovu, röportaj.

[8] A.g.e

[9] Tembe, röportaj.

[10] Dr. Woldeamlak Bewket, Addis Ababa Üniversitesi Profesörü, yazarla mülakat, 29 Ağustos 2022.

[11] Mthembu, röportaj.

[12] Dr. Patrick Maluki, Nairobi Üniversitesi Profesörü, yazar ile mülakat, 1 Eylül 2022.

[13] Camille Behnke, "Putin Afrika zirvesinde daha fazla dost arıyor ancak düşük katılım nüfuz arayışını azaltıyor," NBC News, 29 Temmuz 2023, https://www.nbcnews.com/news/world/putin-searches-friends-africa-summit-low-turnout-dampens-bid-influence-rcna96599

[14] Gerald Imray, Mogomotsi Mogome ve John Gambrell, "Iran and Saudi Arabia are among 6 nations set to join China and Russia in the BRICS economic bloc," The Associated Press, 24 Ağustos 2023, https://apnews.com/article/brics-russia-china-summit-b5900168d165cc78b36d5d5c068b7a50

[15] Gerald Imray, Mogomotsi Mogome ve John Gambrell, "İran ve Suudi Arabistan, BRICS ekonomik bloğunda Çin ve Rusya'ya katılacak 6 ülke arasında yer alıyor."

[16] Mercy A. Kuo, "China-Russia Cooperation in Africa and Middle East," The Diplomat, 3 Nisan 2023, https://thediplomat.com/2023/04/china-russia-cooperation-in-africa-and-the-middle-east/

[17] Dr. Philani Mthembu, yazarla yapılan mülakat.

[18] Mathieu Droin ve Tina Dolbaia, "Russia Is Still Progressing in Africa. Sınır Nedir?" Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, 15 Ağustos 2020, https://www.csis.org/analysis/russia-still-progressing-africa-whats-limit

[19] "Güney Afrika Başkanlık Sarayı: Rusya-Ukrayna çatışmasında arabuluculuk rolü oynamayı umuyoruz (南非总统府:希望在俄乌冲突中发挥调解作用)," Çin İnternet Bilgi Merkezi, 12 Mart 2022, http://news.china.com.cn/2022-03/12/content_78103688.htm

[20] Abraham White, Leo Holtz, "Figure of the week: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan BM kararına Afrika ülkelerinin verdiği oylar," Brookings Enstitüsü, 9 Mart 2022, https://www.brookings.edu/articles/figure-of-the-week-african-countries-votes-on-the-un-resolution-condemning-russias-invasion-of-ukraine/

[21] "Afrika ülkeleri Rusya'ya karşı BM oylamasında bölündü," africanews, 13 Ekim 2022, https://www.africanews.com/2022/10/13/african-countries-divided-over-un-vote-against-russia/

[22] Boris Bondarev, "Lavrov Afrika'ya Dönüyor", Eurasia Daily Monitor Cilt: 20 Sayı: 91, 6 Haziran 2023, https://jamestown.org/program/lavrov-returns-to-africa/

[23] "Çin ve Afrika arasındaki ticaret hacminin 1/4'ünü sağlayan 'Kuşak ve Yol' işbirliği belgesini imzalayan ilk Afrika ülkesi! (第一个签订 "一带一路 "合作文件的非洲国家,提供了中非1/4贸易额!)," China Industry News, 26 Haziran 2019.

[24] L. Venkateswaran, "Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi: Implications in Africa," Observer Research Foundation, 24 Ağustos 2020, https://www.orfonline.org/research/chinas-belt-and-road-initiative-implications-in-africa/

[25] Moira Fagan, Jacob Poushter ve Sneha Gubbala, "Overall opinion of Russia," Pew Research Center, 10 Temmuz 2023, https://www.pewresearch.org/global/2023/07/10/overall-opinion-of-russia/

[26] Laura Silver, Christine Huang ve Laura Clancy, "China's Approach to Foreign Policy Gets Largely Negative Reviews in 24-Country Survey," Pew Research Center, 27 Temmuz 2023, https://www.pewresearch.org/global/2023/07/27/chinas-approach-to-foreign-policy-gets-largely-negative-reviews-in-24-country-survey/

[27] Mercy A. Kuo, "Afrika ve Orta Doğu'da Çin-Rusya İşbirliği".

[28] Ma Xinmin, Çin'in Sudan Büyükelçisi, "Çin-Sudan İlişkileri ve Çin'in Güncel Dış Politikası-- 'Çin Çayevi' Salonundaki Basın Brifinginde Yapılan Açıklamalar," 27 Mayıs 2022, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/202205/t20220528_10693891.html

[29] "Çin-Afrika İşbirliğinin Daha da Parlak Geleceğine Yelken Açan Özgün Hedefleri ve Görkemli Gelenekleri Koruyun," Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 28 Kasım 2021,http://et.china-embassy.gov.cn/eng/zagx/202111/t20211128_10454424.htm

[30] Sun Degang (孙德刚) ve Bai Xinyi (白鑫沂), "Current situation and prospects of China's participation in Djibouti port construction (中国参与吉布提港口建设的现状与前景)," Contemporary World (当代世界), 2018, https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2018&filename=JSDD201804019&uniplatform=NZKPT&v=q9ShY4HhGkvPpHSByRhCdCXhz_ZmWigDbD-mwjQ7tVuKaSKxXEa3zZ_ztqAsQKcp

[31] Mercy A. Kuo, "Afrika ve Orta Doğu'da Çin-Rusya İşbirliği".

[32] Joseph Siegle, "Russia and the Future International Order in Africa," Africa Center for Strategic Studies, 11 Mayıs 2022, https://africacenter.org/spotlight/russia-future-international-order-africa/

[33] Dr. Paul Tembe, yazarla yapılan röportaj.

[34] Cortney Weinbaum, Melissa Shostak, Chandler Sachs ve John V. Parachini, Mapping Chinese and Russian Military and Security Exports to Africa, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2022.

[35] Pieter D. Wezeman, Justine Gadon ve Siemon T. Wezeman, "Trends in International Arms Transfers 2022," Stockholm International Peace Research Institute, Mart 2023, 7-8, https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf

[36] Mercy A. Kuo, "Afrika ve Orta Doğu'da Çin-Rusya İşbirliği".

[37] Judd Devermont, Marielle Harris ve Alison Albelda, "Personal Ties: Measuring U.S. and Chinese Engagement with African Security Chiefs," Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Ağustos 2020, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210804_Devermont_Personal_Ties.pdf?.YCq8Uld.T5woHvt58xPvmugt_2NNfNj

[38] Paul Nantulya, "Afrika için Çin Profesyonel Askeri Eğitimi: Key Influence and Strategy," Birleşik Devletler Barış Enstitüsü, 5 Temmuz 2023, https://www.usip.org/publications/2023/07/chinese-professional-military-education-africa-key-influence-and-strategy

[39] Jevans Nyabiage, "Africa sets sights on China as a top destination for military training," South China Morning Post, 2 Ağustos 2023, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3229118/africa-sets-sights-china-top-destination-military-training

[40] Robert Bociaga, "China boosts military aid to Africa as concerns over Russia grow," Nikkei Asia, 12 Aralık 2022, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-boosts-military-aid-to-Africa-as-concerns-over-Russia-grow

[41] Sun Degang (孙德刚) ve Bai Xinyi (白鑫沂), "Çin'in Cibuti liman inşaatına katılımının mevcut durumu ve beklentileri (中国参与吉布提港口建设的现状与前景)," Contemporary World (当代世界), 2018.

[42] A.g.e

[43] Michaël Tanchum, "Çin'in Afrika'daki yeni askeri üssü: Avrupa ve Amerika için ne anlama geliyor," Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, 14 Aralık 2021, https://ecfr.eu/article/chinas-new-military-base-in-africa-what-it-means-for-europe-and-america/

[44] Eric A. Miller, "Afrika'da Daha Fazla Çin Askeri Üssü: A Question of When, Not If," Foreign Policy, 16 Ağustos 2022, https://foreignpolicy.com/2022/08/16/china-military-bases-africa-navy-pla-geopolitics-strategy/

[45] Zoe Jordan, "How Beijing Squares Its Noninterference Circle," Council on Foreign Relations, 7 Mart 2022, https://www.cfr.org/blog/how-beijing-squares-its-noninterference-circle

[46] Michaël Tanchum, "Çin'in Afrika'daki yeni askeri üssü: Avrupa ve Amerika için ne anlama geliyor?"

[47] Paul Nantulya, "China's Policing Models Make Inroads in Africa," Africa Center for Strategic Studies, 22 Mayıs 2023, https://africacenter.org/spotlight/chinas-policing-models-make-inroads-in-africa/

[48] Chen Qingqing, "Çin-Afrika güvenlik forumu küresel barışa pozitif enerji enjekte ediyor," Global Times, 28 Ağustos 2023, https://www.globaltimes.cn/page/202308/1297125.shtml

[49] Thomas Dyrenforth, "Beijing's Blue Helmets: What to Make of China's Role in UN Peacekeeping in Africa," Modern War Institute, 19 Ağustos 2021, https://mwi.westpoint.edu/beijings-blue-helmets-what-to-make-of-chinas-role-in-un-peacekeeping-in-africa/

[50] "Armed men kill nine Chinese nationals in Central African Republic," The Guardian, 20 Mart 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/mar/20/armed-men-kill-chinese-nationals-central-african-republic

[51] Minnie Chan, "Wagner paralı askerleri Temmuz ayında Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Çinli altın madencilerini kurtardı, paramiliter grup diyor," South China Morning Post, 13 Temmuz 2023, https://www.scmp.com/news/china/military/article/3227490/wagner-mercenaries-rescued-chinese-gold-miners-central-african-republic-july-paramilitary-group-says

[52] Pieter D. Wezeman, Justine Gadon ve Siemon T. Wezeman, "Trends in International Arms Transfers 2022."

[53] Joseph Siegle, "Rusya'nın Afrika'daki Stratejik Hedefleri," Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi, 6 Mayıs 2021, https://africacenter.org/experts/joseph-siegle/russia-strategic-goals-africa/

[54] Samy Magdy, "Sudan ordusu Rus Kızıldeniz üssü anlaşmasının incelemesini tamamladı," AP, 11 Şubat 2023, https://apnews.com/article/politics-sudan-government-moscow-803738fba4d8f91455f0121067c118dd

[55] Mathieu Droin ve Tina Dolbaia, "Russia Is Still Progressing in Africa. Sınır nedir?"

[56] Vera Bergengruen, "Putin'le Anlaşmazlığa Rağmen Wagner Grubu'nun Küresel Erişimi Büyüyor," Time, 2 Ağustos 2023, https://time.com/6300145/wagner-group-niger-future/

[57] Raphael Parens, "The Wagner Group'un Afrika'daki Oyun Kitabı: Mali," Dış Politika Araştırma Enstitüsü, 18 Mart 2022, https://www.fpri.org/article/2022/03/the-wagner-groups-playbook-in-africa-mali/

[58] A.g.e

[59] "France, European allies announce military withdrawal from Mali," Al Jazeera, 17 Şubat 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/france-allies-announce-military-withdrawal-from-mali

[60] Raphael Parens, "The Wagner Group'un Afrika'daki Oyun Kitabı: Mali."

[61] Weinbaum ve diğerleri, Mapping Chinese and Russian Military and Security Exports to Africa.

[62] "Data for China, Russian Federation," Dünya Bankası, erişim tarihi 1 Eylül 2023, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/france-allies-announce-military-withdrawal-from-mali

[63] Mercy A. Kuo, "Afrika ve Orta Doğu'da Çin-Rusya İşbirliği".

[64] A.g.e

[65] Michaël Tanchum, "Çin'in Afrika'daki yeni askeri üssü: Avrupa ve Amerika için ne anlama geliyor?"

[66] Zhao Zhiyuan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi, "Çin-Afrika İşbirliğinin Daha da Parlak Geleceğine Yelken Açan Özgün Hedefleri ve Görkemli Gelenekleri Destekleyin," Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 28 Kasım 2021, http://et.china-embassy.gov.cn/eng/zagx/202111/t20211128_10454424.htm

[67] Patrick Maluki ve Nyongesa Lemmy, "Is China's Development Diplomacy in Horn of Africa Transforming into Debt Trap Diplomacy? Bir Değerlendirme," The HORN Bulletin, II, no. I (Ocak-Şubat 2019): 12.

[68] A.g.e 12.

[69] Huang Peizhao (黄培昭) ve Ding Yuqing (丁雨晴), "Kenya düşünce kuruluşu raporu: Çin, Afrika'nın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamada AB'den çok daha iyi (肯尼亚智库报告:在满足非洲优先需求方面,中国明显优于欧盟)," Global Times, 22 Temmuz 2022, https://world.huanqiu.com/article/48v9W51hWli

[70] "Kenya araştırma raporu: 'Kuşak ve Yol' Kenya'nın kalkınma alanını derinden genişletiyor (肯尼亚研究报告: '一带一路'正在深刻拓展肯发展空间)," Xinhua, 3 Aralık 2021, http://www.news.cn/2021-12/03/c_1128127004.htm

[71] Patrick Maluki ve Nyongesa Lemmy, "Is China's Development Diplomacy in Horn of Africa Transforming into Debt Trap Diplomacy? Bir Değerlendirme."

[72] Dr. Balew Demissie, Addis Ababa Üniversitesi'nde Doçent, yazarla mülakat, 26 Ağustos 2022.

[73] Bewket, röportaj.

[74] Ralph Jennings, "Charting Future of China's Infrastructure Projects in Africa After a Decade of Lending," Amerika'nın Sesi, 15 Aralık 2021, https://www.voanews.com/a/charting-the-future-of-china-s-infrastructure-projects-in-africa-after-a-decade-of-lending-/6355784.html

[75] Fikayo Akeredolu, "China's Role in Restructuring Debt in Africa," OXPOL: The Oxford University Politics Blog, 16 Şubat 2023, https://blog.politics.ox.ac.uk/chinas-role-in-restructuring-debt-in-africa/

[76] Chinedu Okafor, "Çin'e en çok borcu olan 10 Afrika ülkesi," Business Insider Africa, 6 Mart 2023, https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/10-african-countries-with-the-highest-debt-to-china/6zkd9nf

[77] Fikayo Akeredolu, "Afrika'da Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Çin'in Rolü".

[78] "Zambiya'nın umutsuzca borç yapılandırmasına ihtiyacı var, Çin ikilemde (赞比亚急需债务重组 中国左右为难)," Deutsche Welle, 31 Mayıs 2022.

[79] Sun Degang (孙德刚) ve Bai Xinyi (白鑫沂), "Çin'in Cibuti liman inşaatına katılımının mevcut durumu ve beklentileri (中国参与吉布提港口建设的现状与前景)."

[80] Ralph Jennings, "Charting the Future of China's Infrastructure Projects in Africa After a Decade of Lending".

[81] "China cuts down investment pledges for Africa amid increasing debt fears," ANI, 9 Mayıs 2022, https://www.aninews.in/news/world/asia/china-cuts-down-investment-pledges-for-africa-amid-mounting-debt-fears20220509135947/

[82] Patrick Maluki ve Nyongesa Lemmy, "Çin'in Afrika Boynuzu'ndaki Kalkınma Diplomasisi Borç Tuzağı Diplomasisine mi Dönüşüyor? Bir Değerlendirme."

[83] "Uganda Havalimanı Anlaşması: Bir Çin Kuşak ve Yol Borç Tuzağı mı?" Globely News, 7 Mart 2022, https://globelynews.com/africa/china-takes-international-airport-of-uganda/

[84] Dawit Endeshaw, "Afrika uluslararası rekabet için bir arena olmamalı, diyor Çin dışişleri bakanı," Reuters, 11 Ocak 2023, https://www.reuters.com/world/africa/africa-should-not-be-arena-international-competition-says-chinese-foreign-2023-01-11/

[85] Ralph Jennings, "Charting the Future of China's Infrastructure Projects in Africa After a Decade of Lending".

[86] Patrick Maluki ve Nyongesa Lemmy, "Is China's Development Diplomacy in Horn of Africa Transforming into Debt Trap Diplomacy? Bir Değerlendirme."

[87] "Veriler: Çin Küresel Dış Yardımı," Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu, 2023, http://www.sais-cari.org/data-chinese-global-foreign-aid

[88] "Veriler: Çin-Afrika Ticareti," Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu.

[89] Thomas P. Sheehy, "Afrika'daki ABD-Çin Rekabeti Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Şey," Birleşik Devletler Barış Enstitüsü, 7 Aralık 2022, https://www.usip.org/publications/2022/12/10-things-know-about-us-china-rivalry-africa

[90] https://globaledge.msu.edu/countries/russia/tradestats

[91] https://globaledge.msu.edu/countries/china/tradestats

[92] "Veriler: Afrika'daki Çin Yatırımları," Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu.

[93] Lars Kramer, "Yatırımcı ülkeye göre 2014-2018 yılları arasında Afrika'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) önde gelen kaynakları', Statista, 8 Haziran 2022, https://www.statista.com/statistics/1122389/leading-countries-for-fdi-in-africa-by-investor-country/

[94] Veriler: Afrika'daki Çin Yatırımları," Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu.

[95] Kester Kenn Klomegah, "Russia On Africa's Side: Dreams Versus Realities," Eurasia Review, 13 Haziran 2022, https://www.eurasiareview.com/13062022-russia-on-africas-side-dreams-versus-realities-oped/

[96] Joseph Siegle, "Decoding Russia's Economic Engagements in Africa," Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi, 6 Ocak 2023, https://africacenter.org/spotlight/decoding-russia-economic-engagements-africa/

[97] Elena Teslova, "Putin says Russia wrote off $23B in African debt," Anadolu Ajansı, 28 Temmuz 2023, https://www.aa.com.tr/en/economy/putin-says-russia-wrote-off-23b-in-african-debt/2956814

[98] "Putin promises grains, debt write-off as Russia seeks Africa allies," Al Jazeera, 28 Temmuz 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/7/28/putin-promises-grains-debt-write-off-as-russia-seeks-africa-allies

[99] https://globaledge.msu.edu/countries/russia/tradestats

[100] Joseph Siegle, "Decoding Russia's Economic Engagements in Africa" [100].

[101] A.g.e

[102] A.g.e

[103] A.g.e

[104] A.g.e

[105] Mercy A. Kuo, "Afrika ve Orta Doğu'da Çin-Rusya İşbirliği".

[106] Sandile Ndlovu, yazarla yapılan röportaj.

[107] Dr. Paul Tembe, Güney Afrika Üniversitesi'nde Doçent, yazarla yapılan mülakat.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı